close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • MALAWI

 • Malawi

 •  

   Informacje o kraju


   

  1.1. Położenie geograficzne, ludność, obszar, stolica, języki urzędowe.

   

  Położenie geograficzne: Malawi to kraj pozbawiony dostępu do morza. Położony jest w Afryce południowo-wschodniej. Z północy na południe kraju rozciąga się Wielki Rów Zachodni, w obrębie którego znajduje się trzecie co do wielkości jezioro afrykańskie - Niasa, powstałe w wyniku ruchów tektonicznych na obszarze Wielkich Rowów Afrykańskich. Z południowych krańców jeziora wypływa rzeka Shire, będąca dopływem Zambezi. Na wschód i zachód od jeziora Niasa w krajobrazie dominują wysokie płaskowyże. Położona na północy kraju wysoczyzna Nyika sięga 2600 m n.p.m. Na południe od jeziora Niasa rozciąga się wyżyna Shire, która przechodzi w masyw górski Mlandżi, osiągający wysokość ponad 3000 m n.p.m. Klimat Malawi jest podrównikowy na przeważającym obszarze kraju. Malawi graniczy z: Mozambikiem (dł. granicy 1569 km), Tanzanią (475 km) i Zambią (837 km). Pora deszczowa trwa od listopada do maja.

   

  W Malawi występują m. in.: nosorożce, zebry, różnego rodzaju antylopy, lwy, gepardy i lamparty, słonie, żyrafy, krokodyle, węże i różne gatunki małp oraz ponad liczne gatunków ptaków. W sumie na terytorium Malawi żyją 192 gatunki ssaków i 664 gatunki ptaków.

   

  Ludność: Liczba ludności szacowana jest na około 16,4 mln (2013 r.). Wskaźnik umiejętności pisania i czytania wśród ludności powyżej 15-go roku życia wynosi ok. 82%. W Malawi występuje duży odsetek ludności zakażonej wirusem HIV/AIDS (ponad 14% społeczeństwa). Średnia długość życia wynosi 44 lata.

   

  Obszar: Kraj zajmuje powierzchnię 118484 km(2).

   

  Stolica: Stolicą kraju jest Lilongwe (około 850 tys. mieszkańców), które leży w środkowej części kraju. Innymi ważnymi miastami są: Blantyre (740 tys.) i Mzuzu (200 tys.).

   

  Języki urzędowe: Językiem urzędowym kraju jest angielski. Językiem narodowym jest Chichewa, którym posługuje się ok. 57% populacji kraju. Pozostałe ważniejsze języki to: Chinyanja (12.8%), Chiyao (10.1%), Chitumbuka (9.5%), Chisena (2.7%), Chilomwe (2.4%) oraz Chitonga (1.7%).

   

  1.2. Warunki klimatyczne.

   

  W Malawi występuje klimat podrównikowy – subtropikalny. Znaczne rejony kraju mają charakter górski. Najcieplejszym miesiącem jest styczeń, gdy temperatura waha się w granicach 22°C - 35°C, a najchłodniejszym lipiec 15°C - 25°C.

   

  1.3. Główne bogactwa naturalne.

   

  Ziemia uprawna stanowi 20% powierzchni kraju. Większość upraw służy zaspokojeniu potrzeb żywieniowych ludności kraju (kukurydza, słodkie kartofle, ryż, proso, sorgo, maniok, warzywa). Malawi posiada różnorakie pokłady złóż mineralnych: wapienia, zasoby wodne, nieeksploatowane pokłady uranu, węgla i boksytu.

   

  1.4. System walutowy.

   

  Waluta: Kwacha (100 tambala)

   

  1.5. Religia.

   

  Malawi jest państwem wielo-wyznaniowym: chrześcijanie stanowią 79,9% ludności kraju, muzułmanie – 12,8% animiści i wyznania lokalne – 7,3%.

   

  1.6. Infrastruktura transportowa (przejścia graniczne, lotniska, porty).

   

  Międzynarodowy port lotniczy w stolicy kraju Lilongwe łączy Malawi z Harare, Johannesburgiem, Lusaką, Nairobi i Addis Abebą, a także z lokalnymi lotniskami w Mzuzu i Blantyre. Łącznie w Malawi jest 39 lądowisk, w tym 6 z betonowymi pasami startowymi. Malawi posiada 797 km linii kolei wąskotorowej, 7 tys. km dróg asfaltowych oraz 700 km dróg wodnych.

   

  1.7. Obowiązek wizowy.

   

  Obywateli polskich wybierających się do Malawi obowiązują wizy, o które można ubiegać się w placówkach dyplomatycznych tego kraju lub na międzynarodowym lotnisku w Lilongwe (potrzebne jest kolorowe zdjęcie paszportowe). Koszt wizy tranzytowej wynosi 50 USD, jednokrotnej wjazdowej – 70 USD, wielokrotnej – 110 USD.. Paszport powinien zachowywać ważność minimum 6 miesięcy od daty planowanego wyjazdu. Wymagane jest okazanie biletu powrotnego oraz udokumentowanie posiadania wystarczającej ilości pieniędzy na pobyt. Nie ma ograniczeń w przywozie walut obcych. W paszporcie musi być co najmniej jedna strona przeznaczona na wizy, całkowicie wolna od wszelkich stempli, wiz itp. Wiza jednorazowa wystawiana jest na okres do 30 dni, a wielorazowa od 30 do 180 dni. Podróżując samochodem, należy obowiązkowo wykupić na granicy zezwolenie czasowe, tzw. temporary permit, które uprawnia do posługiwania się krajowym prawem jazdy i zastępuje OC. Opłata wynosi ok. 100 USD. Nie ma ograniczeń w przywozie obcych środków płatniczych. Wywóz możliwy jest do kwoty zadeklarowanej przy wjeździe.

   

  Najbliższe, właściwe terytorialnie polskie przedstawicielstwo dyplomatyczne to Ambasada RP w Pretorii (RPA).

   

  1.8. Wykaz świąt państwowych.

   

  a) 1 stycznia - Nowy Rok

  b) 15 stycznia - Dzień Chilembwe

  c) 3 marca - Dzień Męczenników

  e) Wielki Piątek*

  f) Poniedziałek Wielkanocny*

  g) 1 maja - Święto Pracy

  h) 14 czerwca - Dzień Wolności (Dzień Kamuzu)

  i) 6 lipca - Dzień Republiki

  j) Dzień Matki* (drugi poniedziałek października)

  k) Eid Ul Fitri (koniec Ramadanu)*

  l) 25 grudnia - Boże Narodzenie

   

  * święto ruchome

  Jeśli dane święto wypada w sobotę lub w niedzielę, dniem wolnym jest następujący poniedziałek.

   

   

   

  System administracyjny


   

  2.1. Ustrój polityczny.

   

  Malawi uzyskało niepodległość od Wielkiej Brytanii w 1964 r. W tym samym roku zmieniło nazwę Niasa na Malawi, a republiką zostało w 1966 r. Obecnie jest państwem unitarnym, podzielonym na trzy regiony geograficzne i 28 dystryktów administracyjnych, o ustroju republiki parlamentarnej i demokratycznym. Regiony i dystrykty zarządzane są przez administratorów i komisarzy mianowanych przez rząd centralny. W roku 2000 odbyły się pierwsze w historii kraju wybory lokalne, ale kolejne wybory planowane na 2005 r. zostały anulowane przez rząd. Do roku 1993 Malawi było państwem jednopartyjnym. System wielopartyjny  wprowadzono po referendum w 1993 r. Prezydent, wybierany jest w głosowaniu powszechnym na pięcioletnią kadencję.  Jest jednocześnie szefem rządu. Decyduje o składzie Rady Ministrów. W wyborach prezydenckich w 2014 r. zwyciężył P. Mutharika.

   

  2.2. Władza ustawodawcza i wykonawcza.

   

  Głównym organem władzy ustawodawczej jest jednoizbowy parlament - Zgromadzenie Narodowe, którego 193 członków wybieranych jest w głosowaniu powszechnym na pięcioletnią kadencję.

   

  2.3. Struktura administracji gospodarczej.

   

  Sprawy gospodarcze państwa należą do kompetencji Ministerstwa Ministerstwo Przemysłu, Handlu i Rozwoju Sektora Prywatnego. Pozostałymi resortami gospodarczymi są: Ministerstwo Rolnictwa, Ministerstwo Transportu i Robót Publicznych, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Energetyki i Górnictwa, Ministerstwo Edukacji, Nauki i Technologii, Ministerstwo Turystyki i Przyrody oraz Ministerstwo Irygacji i Zasobów Wodnych.

   

  W Malawi działa kilka niezależnych izb handlowych i przemysłowych, a najważniejszą z nich jest Izba Handlowo-Gospodarcza Malawi - Malawi Confederation of Chambers of Commerce and Industry (MCCCI).

   

  2.4. Sądownictwo gospodarcze.

   

  System prawny Malawi jest oparty na systemie angielskim i składa się z Najwyższego Sądu Apelacyjnego, Sądu Wysokiego, Sądu Stosunków Roboczych oraz sądów magistrackich. Istnieją również sądy konwencjonalne i tradycyjne. Najwyższym prawem kraju jest konstytucja pochodząca z 1994 roku, która zastąpiła pierwotną konstytucję z 1966 r. Sądy krajowe zajmują się procesami gospodarczymi w oparciu o system prawny oparty na systemie brytyjskim. Zapisy konstytucji zapewniają niezależne sądownictwo, jednakże system wymiaru sprawiedliwości nie jest nieefektywny z uwagi na brak właściwych archiwów, braki w obsadzie sędziowskiej i długi okres oczekiwania na rozpoczęcie spraw.

   

   

   

  Gospodarka


   

  3.1. Ogólna charakterystyka sytuacji gospodarczej.

   

  Zarys Gospodarczy

  Zgodnie z informacjami Państwowego Urzędu Statystycznego Malawi kraj ten należy do grupy najsłabiej rozwiniętych krajów na świecie. W 2014 r. PKB Malawi wyniósł 4,41 mld USD (W 2013 r. PKB Malawi wyniósł  3,7 miliardów USD), a PKB na osobę około  230 USD. Jest to jeden  z najniższych na świecie PKB „per capita”. W 2014 r. wzrost PKB wyniósł 5,7% ( w 2013 r. 5,0%).  W poprzednich trzech latach wynosił średnio ponad 4%. We wcześniejszych latach inflacja wynosiła ok. 7,5% do 8,5% rocznie, podczas gdy w 2014 r. wyniosła 23,8% (w 2013 r. 28,4%). Deficyt budżetowy w roku finansowym 2013/2014 wyniósł 6,0%,  a szacowany na rok 2014/15 ma wynieść 4,1%. Dług publiczny w stosunku do PKB w 2014 r. wyniósł 57,9%. Średnia miesięczna płaca nominalna brutto w 2014 r. wyniosła 173 USD. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne stanowią średnio ok. 2,5% PKB rocznie (w roku 2013; 3,2%). W 2013 r. do Malawi napłynęły bezpośrednie inwestycje zagraniczne w wysokości 118,438 mln USD, podczas gdy wartość bezpośrednich inwestycji zagranicznych od roku 1970 do 2013 wyniosła 1,584 mld USD. Główne sektory gospodarki posiadające największy udział w PKB podane są w pkt. 3.2. Gospodarka oparta jest w dużej mierze na rolnictwie, którego udział w PKB wynosi prawie 1/3. Usługi to ok. 55-60%. Oficjalna  stopa bezrobocia utrzymała się w granicach 20%, choć wiele osób utrzymuje się z działalności rolnej na własne potrzeby i nie jest wykazywane jako osoby bezrobotne. Ścisła współpraca rządu Malawi z MFW zaowocowała wykreowaniem stabilnych, jak na warunki afrykańskie otoczeniem prawno – ekonomicznym. W efekcie wiele firm zarówno malawijskich, jak i zagranicznych zdecydowało się na aktywizacje swoich działań na terenie Malawi.  W sierpniu 2011 roku po wprowadzeniu przez ówczesny rząd Malawi ustawy ograniczającej prawa człowieka i wolności prasy „kraje zachodnie” wstrzymały pomoc finansową w wysokości 40% rocznych wpływów budżetowych tego kraju. Doprowadziło to do obniżenia o ponad 30% rezerw walutowych Malawi oraz zmniejszenie importu o niemalże 11% a w konsekwencji i spadku eksportu o ponad 5%. Brak pomocy finansowej doprowadził do ograniczenia importu nawozów sztucznych co wpłynęło na spadek produkcji rolnej (gł. tytoniu). Dochody z rolnictwa przynoszą 30% wpływów budżetowych i 90% łącznej wartości eksportu. Ważnym źródłem gotówki dla Malawi są dotacje różnych światowych organizacji i rządów w ramach pomocy międzynarodowej. Wiele dawców zawiesiło pomoc ze względu na brak przejrzystości w wydatkach rządowych i korupcję. Rząd Malawi stara się zdywersyfikować produkty rolnicze w celu zredukowania uzależnienia od eksportu tytoniu. Stara się również pozyskać inwestycje na budowę śródlądowego portu Nsanje na rzece Szire na południu kraju. Chodzi o umożliwienie transportu morskiego rzeką Zambezi, a następnie Szire z wybrzeża Mozambiku do Malawi. Infrastruktura kraju jest słabo rozwinięta. Łącznie Malawi posiada ok. 25 tys. km dróg (w tym 28% asfaltowych) oraz 797 km torów kolejowych. Zagęszczenie infrastruktury drogowej wynosi 21 km na 100 km2 powierzchni kraju. Na tysiąc mieszkańców przypada 9 pojazdów zmechanizowanych. Sieć telekomunikacyjna jest również dosyć słabo rozwinięta. W Malawi jest mało użytkowników telefonii komórkowej, a jeszcze zdecydowanie mniej stacjonarnej. Na skutek szybszej rozbudowy sieci telefonii ruchomej w ostatnich kilku latach, sytuacja ulega poprawie. Zaledwie ok. 6% ludności Malawi korzysta z usług internetowych. Malawi wytwarza ok. 185 kWh na osobę i importuje ponad 55% zużywanej siły energetycznej. Tylko 7% ludności ma dostęp do prądu, ale ponad 85% ma dostęp do czystej wody.

   

  3.3. Główne sektory gospodarki (o największym znaczeniu/ udziale w PKB).

   

  Udział najważniejszych wartościowo sektorów gospodarczych Malawi w PKB (prognoza na  2014 r.).: usługi 55-60%%, (w tym najważniejsze  to: handel hurtowy i detaliczny, hotelarstwo i restauracje 17,2%, usługi finansowe i biznesowe 13,4%, transport i łączność 6,8%), rolnictwo 29,9,%, produkcja przemysłowa 9,4%, górnictwo 5,3%, sektor budowlany 3,0%. W ostatnich latach najbardziej dynamicznie rozwijał się sektor usług tele-komunikacyjnych głównie w wyniku aktywizacji działań spółek telefonii komórkowej. W celu rozwoju sektora finansowego rząd Malawi wprowadził szereg zmian w prawie finansowym tego państwa, tak aby umożliwić swobodniejsze działanie podmiotów zagranicznym na rynku wewnętrznym. Wg African Economic Outlook jeszcze w 2010 r. zaledwie 22% sektora bankowego znajdowała się w rękach podmiotów zagranicznych. Wyższe taryfy na energię elektryczną zaczęły przyciągać potrzebne inwestycje do sektora energetycznego

   

  Rolnictwo

  Malawi ze względu na dogodne warunki klimatyczno - glebowe jest krajem o znacznym potencjale rolniczym. Pomimo stopniowego spadku znaczenia dla gospodarki Malawi, sektor rolniczy nadal pozostaje ważnym sektorem gospodarki Malawi, dając m.in. zatrudnienie 85 % mieszkańców tego kraju. Rząd Malawi w celu ochrony rolników produkujących tytoń wprowadził ceny minimalne na ten produkt, zabezpieczając interesy tysięcy małych rolników. Np. w 2011 r. eksport samego tytoniu był na poziomie 370 mln USD (cały eksport Malawi to zaledwie 1,06 mld USD). Największym problemem rolnictwa Malawi pozostaje kwestia braku środków finansowych na modernizacje infrastruktury rolniczej i doposażenie rolników w nowoczesny park maszynowy.

   

  Sektor wydobywczy

  Produkcja sektora górniczego ostatnio wzrasta na  wskutek zwiększonego popytu na węgiel. Wg szacunków Malawi posiada zasoby węgla szacowane są na 22 mld ton. W celu wykorzystania tak ogromnych pokładów węgla rząd zamierza wybudować elektrownię opalaną węglem o mocy 300 MW. Jedyna kopalnia uranu w Kayelekera w północnym Malawi zwiększa produkcję uranu i  rozpoczęła eksport do Chin. Australijska firma górnicza, Globe Metals and Minning, rozpoczęła eksploatację m.in. niobium, tantalu i cyrkonu w kopalni Kanyika. Chińska państwowa spółka East China Mineral Exploration and Development Bureau zakupiła 51% udziałów w Globe Metals and Miting, co pozwoli sfinansować ten projekt, szacowany na 150 mln USD.

   

  3.4. Struktura i kierunki handlu zagranicznego.

   

  W 2013 r. ( brak danych za 2014 r.) wymiana handlowa Malawi z zagranicą wyniosła  3,491 mld USD, z tego import 2,455 mld USD, a eksport 1,036 mld USD. Bilans wymiany handlowej Malawi z zagranicą był ujemny i wyniósł -1,419 mld. USD. Głównymi ugrupowaniami regionalnymi, z którymi Malawi prowadziło wymianę handlową były: Wspólnota Rozwoju Afryki Południowej (SADC), Wspólny Rynek Wschodniej i Południowej Afryki (COMESA) oraz Unia Europejska. Główni partnerzy handlowi Malawi (udział % danego kraju w  imporcie/ eksporcie Malawi ogółem podany przy nazwie kraju):

   

   

   

  Import

  Eksport

  RPA

  21,7%

  Kanada

  11,6%

  Mozambik

  12,1%

  Niemcy

  9,5%

  Chiny

  9,3%

  RPA

  7,6%

  Indie

  7,8%

  USA

  6,4%

  Tanzania

  4,8%

  Rosja

  6,4%

   

  Główne produkty importowane i eksportowane przez Malawi w roku 2013 r. podane są poniżej, wraz z ich udziałem w  imporcie/ eksporcie Malawi ogółem. Eksport zdominowany był przez produkty rolne, a najważniejszym produktem eksportowym (choć zmniejszającym swoje dominujące znaczenie w eksporcie, ze względu na tendencję światową do ograniczenia palenia tytoniu) był tytoń.  Malawi nie produkuje własnego paliwa i importuje wszystkie produkty paliwowe.

   

   

   

  Import

  Eksport

  Paliwa

  14,1%

  Tytoń

  34,0%

  Nawozy sztuczne

  12,2%

  Produkty rolne

  22,7%

  Produkty farmaceutyczne

  7,7%

  Drewno i meble z drewna

  0,7%

         
         
         

   

  3.5. Uczestnictwo Malawi w wielostronnych organizacjach i porozumieniach o charakterze ekonomicznym.

   

  Malawi jest członkiem następujących organizacji międzynarodowych: United Nations Organisation (ONZ), Southern African Development Community (SADC), World Bank, International Monetary Fund (IMF), Światowa Organizacja Handlu (WTO), ACP, British Commonwealth, Com-mon Market for Eastern and Southern Africa (COMESA), African Union, African Development Bank (AFDB), Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA), Światowa Organizacja Handlu (WHO), UNIDO, UNESCO, UNCTAD (Konferencji Narodów Zjednoczonych ds. Handlu i Rozwoju). Malawi korzysta z przywilejów Konwencji z Cotonou, dzięki czemu ma ułatwiony dostęp do rynku UE. Za sprawą General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) i Genera-lised Systems of Preferences ma również preferencyjne dostęp do rynków USA, Kanady, Australii i Japonii.

   

  3.6. Relacje gospodarcze z UE

   

  Malawi w dniu 17.07.2014 r. obok 5. innych krajów członków Południowoafrykańskiej Rady ds. Rozwoju

  SADC) podpisało z UE Umowę o Partnerstwie Ekonomicznym (EPA). Zgodnie z informacjami Komisji Europejskiej w 2013 r. obroty towarowe Malawi z UE (brak danych dot. wymiany towarowej Malawi - UE za 2014 r.) wyniosły 539,78 mln USD , z czego eksport Malawi do krajów UE wyniósł 305,51 mln USD, a import Malawi z krajów UE 234,78 mln USD. W obrotach Malawi z UE w 2013 r. kraj ten zanotował nadwyżkę w wysokości 71,24 mln USD. Głównymi eksporterami z krajów UE do Malawi w ostatnich latach były: Niemcy, Wielka Brytania, Francja i Belgia. Natomiast najważniejszymi importerami spośród krajów członków UE w imporcie Malawi były: Belgia (w 2012 r. 3 miejsce wśród wszystkich krajów odbiorców towarów Malawi - udział Belgi 5%), Niemcy, Holandia, Wielka Brytania i Portugalia. Natomiast w 2013 r. najważniejszymi wartościowo eksporterami wyrobów do Malawi spośród krajów UE były: Niemcy 9,5% udziału w eksporcie Malawi za granice ogółem. Najważniejszymi pozycjami w europejskim imporcie krajów UE z Malawi w ostatnich latach były: tytoń, cukier  i herbata, a w  eksporcie UE do Malawi dominującą pozycję zajmowały samochody oraz produkty przemysłu chemicznego m. in. lekarstwa. Natomiast w 2013 r. najważniejszymi pozycjami w eksporcie Malawi do krajów UE były: produkty rolne 98,2% wartości eksportu Malawi do UE ogółem, maszyny i urządzenia elektryczne 0,4% oraz inny maszyny 0,4%. Natomiast w imporcie Malawi z UE dominowały : wyroby przemysłu chemicznego i przemysłów pokrewnych 45,% wartości importu Malawi z krajów UE ogółem, maszyny i sprzęt do transportu 19,9% oraz produkty rolne 9,4%. W imporcie Malawi z krajami UE najważniejszymi dostawcami były: Francja 21,3% importu Malawi z EU ogółem, Portugalia 14,9%, WB 12,8%, Belgia 12,45 oraz Niemcy 10,95.Natomiast w eksporcie Malawi do UE najważniejszymi importerami były: Niemcy 32,2%, Polska 13,7%, Holandia 12,95 WB 11,5% oraz Hiszpania 10,2%.

   

   

   

  Dwustronna współpraca gospodarcza


   

  4.1. Gospodarcze umowy dwustronne.

   

  Umową regulującą stosunki handlowe UE - Malawi była do końca 2007 r. ACP-EU Partnership Agreement z dn. 23.06.2000 r. z Cotonou. W grudniu 2007 r. została podpisana nowa tymczasowa umowa IEPA.

   

  4.2. Handel zagraniczny.

   

  Zgodnie z informacjami GUS RP W 2014 r. obroty Polski z Malawi wyniosły 34,7 mln USD (wzrost o 16,6%  w porównaniu do 2013 r. Eksport Polski wyniósł zaledwie 0,9 mln USD (spadek o 38,9,%), a import 33,8 mln USD (wzrost o 19,4% w porównaniu do 2013 r.). Polska w obrotach towarowych z Malawi w 2014 r. uzyskała ujemne saldo w  wysokości 33,0 mln  USD. W zakresie najważniejszych grup towarowych w eksporcie Polski do Malawi GUS wymienia jedynie materiały i wyroby włókiennicze 0,7 mln USD oraz gotowe art. spożywcze, napoje bezalkoholowe, alkohol, ocet i tytoń, których wartość eksportu wyniosła 0,1 mln USD. Natomiast najważniejsze wartościowo grupy towarowe w imporcie Polski z Malawi to: gotowe art. spożywcze, napoje bezalkoholowe, alkohol i ocet, tytoń; wartość: 32,0 mln USD (wzrost w porównaniu do 2013 r.  o 17,2%)  oraz produkty pochodzenia roślinnego; wartość 1,8 mln USD, wzrost o 74,3%. W ostatnich latach główną pozycję w polskim imporcie z Malawi stanowił tytoń i  herbata.  Natomiast, w poprzednich latach w polskim eksporcie do Malawi dominowały materiały i wyroby włókiennicze .

   

  W I połowie 2015 r. obroty Polski z Malawi wyniosły 19,6 mln USD, co stanowi wzrost o 29,3% w porównaniu do analogicznego okresu 2014 r. w tym eksport wyniósł jedynie 0,8 mln USD (wzrost o 229,3%), a import Polski z Malawi 18,7 mln USD , wzrost o 26,8%. Najważniejsze grupy asortymentowe w eksporcie Polski do Malawi: materiały i wyroby włókiennicze 0,5 mln USD, wzrost o 48,6% w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego, udział w eksporcie Polski do Malawi ogółem 57,5%, wyroby nieszlachetne i produkty z wyrobów nieszlachetnych 0,3 mln USD, udział 41,6%. Główne grupy asortymentowe w imporcie Polski z Malawi: gotowe artykuły spożywcze, napoje bezalkoholowe, alkohol, ocet, tytoń 16,3 mln USD, wzrost o 15,7% w porównaniu do analogicznego okresu 2014 r, udział 87,0% w eksporcie Polski do Malawi ogółem, produkty pochodzenia roślinnego 2,4 mln USD, wzrost o 353,0%, udział 13,0%.

   

  4.3. Inwestycje /wzajemne/.

   

  Brak informacji na temat inwestycji wzajemnych

   

  4.4. Współpraca regionalna.

   

  Brak informacji na temat współpracy regionalnej

   

  4.5. Współpraca samorządów gospodarczych.

   

  Brak informacji na temat współpracy samorządów gospodarczych

   

   

   

  Dostęp do rynku


   

  5.1. Dostęp do rynku dla polskich towarów i usług (bariery).

   

  Wejście Polski do Unii Europejskiej i objęcie umową ACP-EU a obecnie EPA powoduje, że polskie firmy nie napotykają żadnych barier w eksporcie do Malawi, mają pełnoprawny dostęp do tego rynku i takie same warunki jak inne firmy z UE.

   

  5.2. Świadczenie usług i zatrudnianie obywateli RP.

   

  Rząd Malawi nie stosuje żadnych utrudnień w dostępie do rynku pracy. W celu przyciągnięcia inwestycji do Malawi rząd tego kraju zaaprobował szereg ulg inwestycyjnych, podatkowych oraz dochodowych. Istnieją tez specjalne strefy proeksportowe – Export Processing Zones. Firmy w takich strefach korzystają ze zwolnień od podatku dochodowego, zwolnień celnych na import dóbr inwestycyjnych, zwolnień z podatku VAT i in.

   

  5.3. Nabywanie i wynajem nieruchomości.

   

  Nie istnieją żadne ograniczenia w nabywaniu nieruchomości przez obcokrajowców w Malawi.

   

  5.4. System zamówień publicznych.

   

  Zamówienia publiczne w większości przypadków podlegają procedurom przetargowym. W większości przetargi są otwarte i nie ma teoretycznie ograniczeń w składaniu ofert. Przy większych przetargach obowiązuje klauzula pre-kwalifikacji bądź też dopuszczane są tylko te firmy, które zostały już zarejestrowane i uznane przez organizatora przetargu. Zamówienia publiczne są ewaluowane przez Internal Procurement Committee

   

  5.5. Ochrona własności przemysłowej i intelektualnej.

   

  W Malawi istnieje szereg uregulowań prawnych chroniących własność intelektualną i prawa autorskie oraz własność przemysłową. Światowa Organizacja Handlu przyznała Malawi okres dostosowawczy na pełną implementacje zapisów Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) do roku 2016. The Copyright Society of Malawi (COSOMA), założona w 1992 r. ma za zadanie przestrzeganie praw autorskich zapisanych w ustawie Copyright Act z 1989 r., a Registrar General nadzoruje przestrzegania Patent and Trademarks Act.

   

   

   

  Przydatne linki i kontakty


   

  6.1. Administracja gospodarcza.

   

  Ministerstwo Przemysłu, Handlu i Rozwoju Sektora Prywatnego Prywatnego

  Ministry of Industry, Trade and Private Sector Development

  Gemini House, City Centre, P.O.Box 30366, Lilongwe 3

  Tel: +265 1 770 244,

  Fax: +265 1 770 680,

  E-mail: minci@malawi.net

   

  Ministerstwo Nauki i Technologii

  Department of Science and Technology

  City Center, Private Bag 303, Lilongwe

  Tel: +265 1 776 077 / 080,

  Fax: +265 1774 778,

  E-mail: dost@mistmw.org

   

  Oficjalna strona Rządu Malawi z linkami

  www.malawi.gov.mw

   

  6.2. Samorządy gospodarcze.

   

  Izba Handlowo-Gospodarcza Malawi

  Malawi Confederation of Chambers of Commerce and Industry (MCCCI)

  www.mccci.org

   

  6.3. Oficjalna prasa ekonomiczna.

   

  The Nation, Daily News, The Voice, Weekly News

   

  6.4. Oficjalne strony o charakterze ekonomicznym.

   

  www.dailytimes.bppmw.com

   

   

  29 stycznia 2015 (ostatnia aktualizacja: 29 stycznia 2016)

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: