close

 • Polsce – służyć, Europę – tworzyć, Świat – rozumieć

   

 • NIKARAGUA

 • Nikaragua

  •  

    Informacje o kraju


    

   1. Informacje ogólne

    

               1.1  Położenie geograficzne, ludność, obszar, stolica, języki urzędowe

    

   Nazwa państwa: Republika Nikaragui (República de Nicaragua)

    

   Położenie geograficzne: państwo w Ameryce Środkowej, położone między Hondurasem na północy, a Kostaryką na południu. Na zachodzie na długości 320 km otaczają je wody Oceanu Spokojnego, a na wschodzie na długości 480 km – wody Morza Karaibskiego.

    

   Ludność: 6,1 mln mieszkańców (2015). Skład etniczny: Metysi (69%), biali (17%), Murzyni (7%) oraz Indianie (5%). 57% populacji mieszka w miastach, z których największe to: stolica Managua (2,2 mln mieszkańców), Leon, Masaya, Tipitapa.

   Obszar: Nikaragua zajmuje 130 307 km2 (97. miejsce na świecie). Największe terytorialnie państwo w Ameryce Środkowej.

   Stolica: Managua.

    

   Język urzędowy: hiszpański.

    

               1.2  Warunki klimatyczne

    

   W Nikaragui panuje klimat równikowy, na wschodzie wilgotny z całorocznymi opadami (od 3000 mm do 6000 mm), na zachodzie bardziej suchy z porą deszczową trwającą od maja do listopada. Średnia temperatura miesięczna wynosi 26–27°C na nizinach i ok. 20°C w górach.

    

   1.3  Główne bogactwa naturalne

    

   Złoto, srebro, miedź, wolfram, ołów, cynk, drewno, organizmy morskie.

    

   1.4  System walutowy kurs i wymiana

    

   Rząd stosuje tzw. zaczep pełzający, kontrolując zmiany kursowe. Rezerwy walutowe gromadzone są w USD. Waluta: 1 córdoba = 100 centavos (1 USD = 29,1 NIO; stan na 22.12.2016 r.)

    

   1.5  Religia

    

   Katolicy 58,5%; ewangelicy 21,6%; bezwyznaniowcy 15,7%.

    

   1.6  Infrastruktura transportowa (przejścia graniczne, lotniska, porty)

    

   Nikaragua dysponuje 4 lotniskami międzynarodowymi, m.in. w Managui i na Corn Island. Sieć drogowa liczy 19 137 km, z czego tylko niewiele ponad 2000 km to drogi asfaltowe.

   Najważniejsze porty morskie znajdują się w Bluefields i El Rama na wybrzeżu M. Karaibskiego oraz Corinto nad Pacyfikiem. Dostęp do Internetu posiada 4% ludności.

    

               1.7  Obowiązek wizowy

    

   Obywatele RP nie są objęci obowiązkiem wizowym przy przejeździe tranzytem i pobycie nie przekraczającym 90 dni. Paszport winien być ważny mini­mum 6 miesięcy od daty wjazdu. Przekraczając granicę, należy okazać bilet powrotny lub umożliwiający kontynuację podróży, a także mieć 500 USD w gotówce. Turyści podróżujący samo­lotem powinni pamiętać, że obowiązuje opłata lotniskowa przy wyjeździe w wysokości 32 USD od osoby. Podróżujący lądem obowiązani są do wniesienia opłaty wjazdowej w wysokości 7 USD, a przed opuszczeniem kraju muszą wnieść opłatę w wysokości 2 USD od osoby w godzinach 7.00–17.00 i 4 USD w godzinach 17.00–7.00. Dodatkowo od każdej osoby pobierany jest podatek turystyczny i migracyjny, który łącznie wynosi 7 USD, jeżeli przekroczenie granicy następuje od poniedziałku do piątku, a  9 USD – w soboty i niedziele.

    

   1.8  Święta państwowe

    

   1 stycznia – Nowy Rok; 1 lutego – Dzień Lotnictwa Wojskowego; 1 maja – Święto Pracy; 27 maja – Dzień Sił Zbrojnych; 19 lipca – Dzień Wyzwolenia; 14 września – Rocznica bitwy pod San Jacinto; 15 września – Dzień Niepodległości; 2 listopada – Wszystkich Świętych; 25 grudnia – Boże Narodzenie. Święta ruchome: Wielki Czwartek, Wielki Piątek.

    

   System administracyjny


    

   2. System administracyjny

    

   2.1  Ustrój polityczny

    

   Zgodnie z konstytucją z 1987 r. (zmienianą w 1995, 2000, 2010 i 2014 r.), Nikaragua jest republiką, z prezydentem - wybieranym w wyborach bezpośrednich na 5 lat - jako głową państwa, szefem rządu i naczelnym dowódcą sił zbrojnych. Od stycznia 2007 r. funkcję prezydenta pełni Daniel Ortega Saavedra (w listopadzie 2016 r. wybrany ponownie na urząd prezydenta, na trzecią z rzędu kadencję) z partii Sandinistowski Front Wyzwolenia Narodowego (Frente Sandinista de Liberación Nacional, FSLN).

    

   2.2  Władza ustawodawcza i wykonawcza

   Władza ustawodawcza należy do 1-izbowego Zgromadzenia Narodowego, złożonego z 92 członków, wybieranych na 5-letnią kadencję. Władzę wykonawczą sprawuje rząd, powoływany przez prezydenta i przed nim odpowiedzialny.

    

   2.3  Struktura administracji gospodarczej

    

   Głównym urzędem centralnym odpowiedzialnym za administrację gospodarczą jest Ministerstwo Rozwoju, Przemysłu i Handlu (Ministerio de Fomento, Industria y Comercio, MIFIC), w którego gestii leżą rozwój przemysłu, przedsiębiorczości i eksportu oraz ochrona konkurencyjności i własności intelektualnej. Ministerstwo Finansów (Ministerio de Hacienda y Credito Publico) zajmuje się finansami publicznymi, skarbem państwa oraz polityką podatkową i celną. Ministerstwo Energetyki i Górnictwa (Ministerio de Energia y Minas, MEM) prowadzi sprawy związane z polityką energetyczną. Rolnictwo, hodowla i leśnictwo oraz rozwój wsi należą do kompetencji Ministerstwa Rolnictwa i Leśnictwa (Ministerio Agropecuario y Forestal, MAGFOR). Transport, budownictwo i infrastruktura publiczna to kwestie prowadzone przez Ministerstwo Transportu i Infrastruktury (Ministerio de Transporte e Infraestructura). Zadaniem agencji ProNicaragua jest wspieranie eksportu i inwestycji zagranicznych.

   Polityka monetarna i kredytowa oraz nadzór na systemem finansowym leżą w kompetencjach Banku Centralnego Nikaragui (Banco Central de Nicaragua, BCN).

    

   2.4  Sądownictwo gospodarcze

    

   Działalność gospodarcza w Nikaragui regulowana jest przez Kodeks Handlowy z 1914 r. z późniejszymi zmianami.

   Nie istnieją wyspecjalizowane sądy ds. gospodarczych. Sądownictwo gospodarcze funkcjonuje w ramach sądów rejonowych (I instancja), sądów apelacyjnych (II instancja) oraz Wydziału ds. cywilnych Sądu Najwyższego (instancja najwyższa).

   Przed skierowaniem sprawy do sądu, przedsiębiorca może skorzystać z pomocy centrum arbitrażu przy Nikaraguańskiej Izbie Handlowej CACONIC (www.cmanicaragua.com.ni).

    

   Gospodarka


    

   3. Gospodarka

    

   3.1  Ogólna charakterystyka sytuacji gospodarczej

    

   Niski poziom PKB per capita (2087 USD w 2015 r.) sprawia, że Nikaragua należy obok Hondurasu do najbiedniejszych państw w Ameryce Łacińskiej. Prawie 40% społeczeństwa żyje za mniej niż 1,15 dolara dziennie. Nikaragua została objęta programem Poverty Reduction and Growth Facility (PRGF), ustanowionym przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy dla najbiedniejszych państw. Warunkiem koniecznym do otrzymania finansowania jest wprowadzenie zasad wolnego rynku dotyczących utrzymania dyscypliny finansów publicznych, redukcji biedy i regulacji energetyki.

   Gospodarka jest silnie zależna od przekazów pieniężnych z zagranicy (zwłaszcza emigrantów w USA i Kostaryce). Przemysł wytwórczy (gł. tekstylia) oraz rolnictwo dają zatrudnienie największej grupie osób aktywnych zawodowo i stanowią główną siłę eksportową. Po objęciu funkcji prezydenta, celem D. Ortegi było wprowadzenie w kraju ustroju quasi-socjalistycznego, opartego na mieszanej gospodarce państwowo-prywatnej i swoistej fuzji idei katolickich i socjalistycznych. Nie zostały jednak wyeliminowane z gospodarki elementy wolnorynkowe.

   Państwo jest wysoce zależne od pomocy zagranicznej. W 2004 r. Nikaragua dzięki wsparciu MFW i Banku Światowego zmniejszyła swój dług zagraniczny. W 2007 r. uzyskała kolejne wsparcie w wysokości 120 mln USD z programu PRGF na rzecz usuwania skutków klęsk naturalnych, które nawiedziły ten kraj w tym samym roku. W maju 2010 r. MFW wstrzymał pomoc ze względu na kontrowersje związane z finansowaniem przez Wenezuelę nikaraguańskich urzędników państwowych, jednak w listopadzie zaaprobował przedłużenie programu o kolejny rok, dzięki czemu w 2011 r. Nikaragua uzyskała 36 mln USD pomocy. Pomoc zagraniczna została wstrzymana również w 2008 r. na skutek nieprawidłowości przy liczeniu głosów w wyborach municypalnych. W efekcie, Nikaragua musiała zwrócić się o pomoc finansową do Wenezueli, która jest jej kluczowym partnerem politycznym i gospodarczym oraz głównym eksporterem ropy naftowej do tego kraju. Pomoc otrzymywana z Wenezueli jest przedmiotem wielu kontrowersji i zarzutów o korupcję.

   Od 2006 r. Nikaragua jest członkiem układu o wolnym handlu CAFTA-DR między Ameryką Środkową, Dominikaną i USA. W lutym 2007 r. wstąpiła do Boliwariańskiej Alternatywy dla Ameryki (ALBA), inicjatywy powołanej przez byłego prezydenta Wenezueli H. Chaveza. Rząd Nikaragui wykorzystuje ALBA i ścisłe związki z Wenezuelą do finansowania inwestycji publicznych i zwiększania roli partii FSLN w gospodarce.

   W 2009 r. w efekcie światowego kryzysu gospodarczego, spadku popytu na towary wyprodukowane w Nikaragui i zmniejszeniem wartości przekazów z zagranicy, w gospodarce wystąpiła recesja, a PKB obniżył się o 1,5%. W 2010 r. sytuacja uległa poprawie. W latach 2011-2015, wzrost gospodarczy wyniósł średniorocznie blisko 5%. Stopa bezrobocia w 2015 r. wyniosła 6,1%, jednak ponad 65% pracowników zatrudnionych jest w „szarej strefie”, która wytwarza 46% PKB.

   Nikaragua odnotowuje wysoki deficyt handlowy w wymianie zagranicznej (w 2015 r. – ponad 1,7 mld USD). Głównym towarem eksportowym są tekstylia (37% eksportu), mięso, ryby, owoce morza, kawa, tytoń. Głównymi odbiorcami towarów są Stany Zjednoczone (56,5% eksportu), Meksyk (10,7%), Wenezuela (5,4%) Salwador (4,3%). Produkty takie jak ropa naftowa, maszyny i urządzenia, surowce są importowane głównie z USA (19,9% importu), Meksyku (14,9%), Chin (10,6%), Wenezueli (7%), Kostaryki (7%).

    

   3.2  Tabela głównych wskaźników makroekonomicznych

    

    

   2011

   2012

   2013

   2014

   2015

   PKB wartość globalna w mld USD (PPP)

   9,756

   10,439

   10,875

   11,79

   12,963

   PKB wartość na 1 mieszkańca w USD

   1627

   1719

   1773

   1902

   2087

   Tempo wzrostu PKB w %

   6,1

   5,1

   4,5

   4,7

   4,9

   Relacja deficytu finansów publicznych do PKB w %

   0,5

   0,6

   1,3

   2

   1,4

   Relacja całkowitego długu publicznego do PKB w %

   b.d

   41,9

   43

   40,8

   29,4

   Stopa inflacji (indeks cen konsumpcyjnych CPI)

   8

   6,6

   7,1

   6

   4

   Stopa bezrobocia w %

   7,3

   7,4

   5,3

   6

   6,1

   Saldo obrotów handlu zagranicznego w mld USD

   -1,27

   -2,36

   -2,51

   -2,4

   -2,2

   Wartość obrotów handlu zagranicznego w mld USD

   9,15

   10,68

   9,09

   9,64

   11,93

   Wartość eksportu w mld  USD

   3,94

   4,16

   3,29

   3,62

   4,84

   Wartość importu w mld USD

   5,21

   6,52

   5,80

   6,02

   7,09

   Relacja deficytu na rachunku obrotów bieżących bilansu płatniczego do PKB w %

   -13,2

   -12,8

   -11,1

   -7,1

   b.d.

   Wartość rocznego napływu zagranicznych inwestycji bezpośrednich w mln USD

   936

   768

   816

   840

   b.d.

   Wartość rocznego odpływu zagranicznych inwestycji bezpośrednich w mln USD

   7

   52

   107

   84

    

   b.d.

   Skumulowana wartość zagranicznych inwestycji bezpośrednich (inward) w mld USD

   5,61

   6,38

   7,20

   8,04

   b.d.

   Skumulowana wartość zagranicznych inwestycji bezpośrednich za granicą (outward) w mln USD

   133

   176

   281

   375

   b.d.

   Dane: SIECA, CEPAL, EIU, UNCTAD, CIA World Factbook

    

   3.3  Główne sektory gospodarki

    

   Udział poszczególnych sektorów gospodarki w tworzeniu PKB (na 2015 r.) przedstawia się następująco: 59% usługi, 24% przemysł, 17% rolnictwo. Nikaragua ma bogate zasoby ziemi uprawnej. Większość gospodarstw jest niewielka obszarowo i mało wydajna, a pola są słabo nawodnione. Rolnictwo zdominowane jest przez uprawy kawy (trzeci po Hondurasie i Gwatemali producent w AŚ), bananów i trzciny cukrowej. Hodowla bydła i produkcja mleczna od kilku lat odnotowują systematyczny wzrost, głównie dzięki eksportowi do krajów objętych umowami o wolnym handlu.

   Przemysł zdominowany jest przez sektor montażowo-wytwórczy „maquila”, nastawiony przede wszystkim na produkcję tekstylną i elektrycznych części samochodowych.

   W sektorze usług coraz ważniejszą rolę zaczyna odgrywać turystyka, która w 2014 r. wytworzyła 4,1% PKB. W 2015 r. sektor turystyczny wygenerował przychody w wysokości 528 mln USD, co oznacza wzrost o ponad 18% w porównaniu do roku 2014 r.

    

   3.4 Uczestnictwo w wielostronnych organizacjach i porozumieniach o charakterze ekonomicznym

    

   Nikaragua jest stroną Strefy Wolnego Handlu CAFTA-DR między państwami AŚ, USA i Dominikaną oraz traktatów o wolnym handlu z Meksykiem, Panamą i Tajwanem.

   Nikaragua jest członkiem następujących porozumień i organizacji międzynarodowych: ALBA, BCIE, CACM, FAO, G-77, IADB, IAEA, IBRD, ICAO, ICRM, IDA, IFAD, IFC, IFRCS, ILO, IMF, IMO, Interpol, IOC, IOM, IPU, ITSO, ITU, ITUC, LAES, LAIA (obserwator), MIGA, NAM, OAS, OPANAL, OPCW, PCA, PetroCaribe, RG, SICA, UN, UNCTAD, UNESCO, UNHCR, UNIDO, UPU, WCO, WHO, WIPO, WMO, WTO.

    

   3.5  Relacje gospodarcze z UE

   Jako strona Systemu Integracji Środkowoamerykańskiej (SICA), Nikaragua utrzymuje wielopłaszczyznowe stosunki z UE.

   W maju 2010 r. w ramach odbywającego się w Madrycie szczytu UE-AŚ, Nikaragua, wraz z pozostałymi krajami regionu, podpisała tekst Umowy Stowarzyszeniowej z UE. Porozumienie obejmuje aspekty polityczne i gospodarcze oraz współpracę w zakresie rozwoju. W wymiarze gospodarczym układ ustanawia obszar wolnego handlu w zakresie produktów przemysłowych i obniżenie taryf celnych dla niektórych towarów rolnych (banany, mięso, ryż). Część handlowa porozumienia jest tymczasowo stosowana od 1 sierpnia 2013 r. z Nikaraguą, Hondurasem i Panamą, od 1 października 2013 r. z Salwadorem i Kostaryką i od 1 grudnia 2013 r. z Gwatemalą. Nikaragua była pierwszym państwem, które ratyfikowało Umowę Stowarzyszeniową.

   Do czasu pełnego wejścia w życie ww. Umowy, kształt stosunkom Nikaragui z UE nadaje Umowa ramowa o współpracy gospodarczej między UE i AŚ z 1993 r.

   UE jest głównym dawcą pomocy rozwojowej dla Nikaragui, która w latach 2007-2013 otrzymała łącznie 214 mln euro na cele związane z promocją demokracji, rozwojem edukacji, poprawą atrakcyjności inwestycyjnej i wsparciem instytucjonalnym.

   Unia jest czwartym po USA, Meksyku i Chinach partnerem handlowym Nikaragui, z 6,9% w wymianie handlowej tego kraju. Eksport unijny w 2015 r. wyniósł 274 mln euro (wzrost o 6,5% w stosunku r./r.) podczas gdy wartość importu osiągnęła 379 mln euro (wzrost o 7,2%).

   UE importuje głównie żywność i żywe zwierzęta (71%), materiały podstawowe (11,5%), produkty przetworzone (5,4%) oraz napoje i tytoń (4,3%). Eksportuje natomiast maszyny i pojazdy (51%),chemikalia i ich pochodne (15,5%) artykuły przetworzone (12,1%) i artykuły spożywcze (7,5%) - dane za 2015 r.

    

    

   Dwustronna współpraca gospodarcza


    

   4. Dwustronna współpraca gospodarcza

    

               4.1  Gospodarcze umowy dwustronne

    

   Do czasu pełnego wejścia w życie Umowy Stowarzyszeniowej UE-AŚ, kształt stosunkom gospodarczym Nikaragui z Polską nadaje Umowa ramowa o współpracy gospodarczej między UE i Ameryką Środkową z 1993 r.

    

   4.2  Handel zagraniczny

    

   Na tle wymiany handlowej Polski z państwami Ameryki Środkowej, wymiana dwustronna z Nikaraguą jest najniższa. Fluktuacje odnotowane w ostatnich latach pomiędzy wartością i strukturą obrotów z Nikaraguą wskazują, że w dużej mierze opierają się one na okazjonalnych transakcjach przeprowadzanych na międzynarodowym rynku towarowym w zależności od aktualnych cen. Często towary trafiają z Polski do Nikaragui poprzez międzynarodowych pośredników, a bezpośrednie kontakty handlowe miejscowych i polskich przedsiębiorców odnotowywane są sporadycznie.

   Według danych MR RP, w 2012 r. wzajemne obroty handlowe znacznie zmniejszyły się w porównaniu do roku poprzedniego i wyniosły 1,30 mln USD (3,24 mln w 2011 r.), w tym polski eksport 0,31 mln USD (1,38 mln w 2011 r.). W 2013 r. wzajemne obroty handlowe wyniosły 5,0 mln USD w tym polski eksport 0,3 mln USD, natomiast w 2014 r. obroty handlowe ukształtowały się na poziome 6,7 mln USD. W 2015 r. obroty handlowe wzrosły o ponad 30%, głównie dzięki wzrostowi importu o ponad 40%. Analogicznie do 2015 r., w 2016 wzrasta znacząco import przy spadku eksportu, co powiększa ujemne saldo w obrotach wzajemnych.

   Polska eksportuje do Nikaragui urządzenia dźwigowe, nawozy, urządzenia do przyrządzania mięsa lub drobiu; importuje orzeszki ziemne (73% wartości importu), kawę, banany, świeże arbuzy.

    

   Obroty handlowe między Polską i Nikaraguą (w mln USD)

    

    

   2011

    

   2012

    

   2013

    

   2014

    

   2015

   2016

   I-X

   Obroty

   3,24

   1,31

   4,99

   6,67

   8,70

   10,35

   Eksport

   1,38

   0,31

   0,29

   2,27

   2,37

   1,10

   Import

   1,86

   1,00

   4,70

   4,40

   6,33

   9,26

   Saldo

   -0,48

   -0,69

   -4,41

   -2,13

   -3,95

   -8,16

    

   Dane MR RP

    

   4.3  

    

    

    

    

    

   Inwestycje wzajemne

    

   Dane Narodowego Banku Polskiego nie odnotowują, by firmy zarejestrowane w Nikaragui dokonywały bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce. Również w danych NBP brak jest informacji, by polskie firmy inwestowały w Nikaragui.

    

   4.4  Współpraca regionalna

    

   Z uwagi na znaczne oddalenie geograficzne Polski i Nikaragui współpraca o charakterze regionalnym nie istnieje.

    

   4.5  Współpraca samorządów gospodarczych

    

   Brak jest współpracy samorządów gospodarczych Polski i Nikaragui.

    

   Dostęp do rynku


    

   5. Dostęp do rynku

    

               5.1  Dostęp do rynku dla polskich towarów i usług

    

   Jako członek Jednolitego Rynku Ameryki Środkowej (CACM), Nikaragua stosuje wspólną dla krajów regionu taryfę celną, która określa wysokość opłat celnych dla państw trzecich (0% na dobra kapitałowe i przemysłowe, 15% na dobra konsumpcyjne).

   Polskie firmy nie informowały placówki o barierach w handlu z Nikaraguą. Przeszkody, na które natrafiają europejscy eksporterzy to m.in.:

   1. Słabo rozwinięta infrastruktura podnosząca koszty prowadzenia biznesu (porty, drogi).
   2. Skomplikowane i czasochłonne przepisy gospodarcze i wymogi sanitarne.
   3. Słaby i skorumpowany system prawny, utrudniający egzekwowanie praw własności i rozstrzyganie sporów handlowych.
   4. Korupcja wśród urzędników państwowych, opieszałość w postępowaniu celnym oraz niewłaściwe klasyfikowanie towarów. Według wskaźnika percepcji korupcji Transparency International, Nikaragua jest krajem o najwyższym w AŚ, po Hondurasie, poziomie korupcji (130 miejsce na 167 krajów).

     

    Nikaragua zapewnia traktowanie narodowe inwestorom zagranicznym. Generalnie, wszystkie sektory gospodarki - z wyjątkiem transportu lotniczego, morskiego i drogowego - są otwarte dla inwestycji zagranicznych.

    W rankingu gospodarek przyjaznych biznesowi „Doing Business 2016” opublikowanym przez BŚ, Nikaragua zajęła 125 miejsce (na 189 państw sklasyfikowanych), najwyższą punktację otrzymując w kategoriach  „handel międzynarodowy” i „dostęp do energii elektrycznej”.

     

    5.2  Dostęp do rynku pracy. Świadczenie usług i zatrudnianie obywateli RP

     

    Cudzoziemiec zamierzający podjąć pracę jest zobowiązany posiadać prawo stałego pobytu oraz uzyskać pozwolenie na pracę z Instytutu Migracyjnego. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.migracion.gob.ni.

     

    5.3  Nabywanie i wynajem nieruchomości

     

    Prawo Nikaragui zezwala na nabywanie ziemi i nieruchomości przez obcokrajowców.

     

    5.4  System zamówień publicznych

     

    Nikaragua nie jest stroną Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (Agreement on Government Procurement, GPA). Główne akty prawne regulujące proces zamówień publicznych to: Ley de contrataciones administrativas del sector público z 2010 r. i Ley de contrataciones municipales z 2007 r. Informacje o przetargach zamieszczane są na stronie www.nicaraguacompra.gob.ni.

     

    5.5  Ochrona własności przemysłowej i intelektualnej

     

    Nikaragua zaadaptowała do swojego prawodawstwa zapisy WTO dotyczące ochrony własności intelektualnej (TRIPs); jest także członkiem WIPO. Urzędem zajmującym się udzielaniem ochrony prawnej na przedmioty własności intelektualnej jest Ministerstwo Rozwoju, Przemysłu i Handlu. Niemniej jednak, sprzedaż nielegalnie skopiowanych multimediów oraz fałszowanie marek towarowych jest dość częstą praktyką.

     

    5.6  Informacja o aktach prawnych

     

    Zbiór aktów prawnych Nikaragui w języku hiszpańskim znajduje się na stronie www.asamblea.gob.ni. Informacje nt. legislacji nikaraguańskiej w jęz. angielskim dostępne są na stronie www.glin.gov.

    

   Przydatne linki i kontakty


    

   6. Przydatne kontakty i linki

    

   6.1  Administracja gospodarcza

    

   Ministerstwo Rozwoju, Przemysłu i Handlu  / Ministerio de Fomento, Industria y Comercio www.mific.gob.ni

   Ministerstwo Finansów / Ministerio de Hacienda y Credito Publico www.hacienda.gob.ni

   Ministerstwo Energetyki i Górnictwa / Ministerio de Energia y Minas www.mem.gob.ni

   Ministerstwo Rolnictwa i Leśnictwa / Ministerio Agropecuario y Forestal www.magfor.gob.ni

   Ministerstwo Transportu i Infrastruktury / Ministerio de Transporte e Infraestructura www.mti.gob.ni

   Bank Centralny Nikaragui / Banco Central de Nicaragua www.bcn.gob.ni

   Urząd Prezydenta www.presidencia.gob.ni

    

   6.2  Samorządy gospodarcze

    

   Izba Handlowa Nikaragui / Camara de Comercio de Nicaragua www.ccsn.org.ni 

   Izba Przemysłowa Nikaragui / Cámara de Industrias de Nicaragua www.cadin.org.ni

   Amerykańska Izba Handlowa w Nikaragui / Cámara de Comercio Americana de Nicaragua www.amcham.org.ni

    

   6.3  Oficjalna prasa ekonomiczna

    

   La Prensa www.laprensa.com.ni

   El Nuevo Diario www.elnuevodiario.com.ni

   Confidencial www.confidencial.com.ni

    

   6.4  Oficjalne strony o charakterze ekonomicznym

    

   www.pronicaragua.org

   29 lipca 2013 (ostatnia aktualizacja: 16 stycznia 2017)

   Drukuj Drukuj Podziel się treścią: