close

 • Polsce – służyć, Europę – tworzyć, Świat – rozumieć

   

 • URUGWAJ

 • Urugwaj

  •  

    Informacje o kraju


    

    

   1.1. Położenie geograficzne, ludność, obszar, stolica, języki urzędowe

    

   Wschodnia Republika Urugwaju położona jest we wschodniej części Ameryki Południowej, od zachodu i południa ograniczona jest rzekami Urugwaj i La Platą. Graniczy z Argentyną (579 km) na zachodzie i z Brazylią (985 km) od północy. Łączna długość granicy lądowej wynosi 1564 km a długość wybrzeża 660 km. Rozpościera się między 30° i 35° szerokości południowej i między 53° i 58° długości wschodniej. Stolicą państwa jest Montevideo (1,3 mln mieszkańców).

    

   Powierzchnia Urugwaju wynosi 176215 km2, natomiast średnia wysokość nad poziom morza 116,7 m. Najwyższe wzniesienie ma 513,7 m. n.p.m - wzgórze Catedral w Sierra Carapé.

    

   Według danych z ostatniego spisu powszechnego z 2004 r. liczba ludności wynosi 3,241 mln (szacuje się, że w 2009 r. wyniosła ponad 3,494 mln). Urugwaj należy do najbardziej zurbanizowanych państw Ameryki Południowej. Mieszkańcy miast stanowią ok. 90% ludności kraju, z czego blisko 40% mieszka w stolicy Montevideo. Inne większe miasta, które nie przekraczają 100 tys. mieszkańców to Salto, Ciudad de la Costa oraz Paysandú.

    

   Językiem urzędowym jest język hiszpański.

    

   1.2. Warunki klimatyczne

    

   Urugwaj leży w strefie klimatu podzwrotnikowego morskiego. Ze względu na mało urozmaiconą, równinną rzeźbę terenu nie występują tu kontrasty klimatyczne. Zimy są raczej łagodne, nie ma mrozów, jedynie z południowego zachodu wieją wiatry pamperos powodujące gwałtowny spadek temperatury. Lata są ciepłe, dzięki napływającym gorącym masom powietrza z Brazylii. Średnia roczna temperatura to 18-20°C. Najchłodniejszym miesiącem jest czerwiec (10-12°C), a najcieplejszym styczeń (24-27°C). Roczna suma opadów atmosferycznych wynosi odpowiednio: 900 mm - na południu i 1500 mm - na północy kraju. Opady rozłożone są równomiernie w ciągu całego roku, z niewielką przewagą od czerwca do grudnia.

    

   1.3. Główne bogactwa naturalne

    

   Brak bogactw naturalnych o znaczeniu przemysłowym, występują rudy żelaza i uranu, kwarce, granity, wapienie. W marcu 2011 r. państwowe przedsiębiorstwo ANCAP ogłosiło odkrycie z ropy naftowej w Departamencie Durazno.

    

   1.4. System walutowy, kurs i wymiana

    

   Jednostką monetarną jest peso urugwajskie (1 peso UYU = 100 céntimos). W obiegu znajdują się monety: 1, 2, 5 i 10 peso oraz banknoty 20, 50, 100, 200, 500, 1000 i 2000 peso. Centralny Bank Urugwaju ostrzega o pojawianiu się w obiegu fałszywych banknotów o nominale 500 i 1000 peso. Kurs dolara wynosi 21,00 UYU (lipiec 2013 r.).

    

   1.5. Religia

    

   W Urugwaju katolicy stanowią 60% ludności, agnostycy 35%, protestanci 3%, żydzi 2%.

    

   Urugwajczycy są w większości potomkami hiszpańskich i włoskich imigrantów, którzy stanowią ok. 88% ludności kraju. Skład etniczny Urugwaju uzupełniają metysi - 3%, mulaci - 1,2%, żydzi ok. 2%.

    

   1.6. Infrastruktura transportowa (przejścia graniczne, lotniska, porty)

    

   W Urugwaju istnieje 19 przejść granicznych, 56 lotnisk, z czego 9 o utwardzonych pasach startowych, 3 porty międzynarodowe (stolica, Maldonado i Colonia del Sacramento). Połączenia lotnicze z Buenos Aires obsługują linie Aerolineas Argentinas oraz Buquebus. Wygodnym transportem z Argentyny są również promy pomiędzy Buenos Aires a Montevideo oraz Buenos Aires a Colonią del Sacramento.

   Wszystkie główne szlaki drogowe i kolejowe rozchodzą się z Montevideo. Sieć dróg i kolei jest dobrze rozwinięta, szczególnie w południowej części kraju. Im dalej na północ, tym ta sieć staje się rzadsza. W ostatnich latach następuje zmniejszenie częstotliwości połączeń kolejowych oraz zamykane są niektóre trasy. Obecnie wykorzystuje się 1640,9 km sieci kolejowej.

    

   Sieć dróg krajowych i prowincjonalnych ma ponad 77 tys. km, z czego 8 tys. to drogi asfaltowane.

    

   Głównym portem morskim jest Montevideo, gdzie oprócz wymiany handlowej i przeładunku towarów istotne znaczenie ma żegluga pasażerska między portami położonymi po obu brzegach estuarium La Platy. Połączenia pasażerskie obsługuje także port w Colonia del Sacramento. Rząd Urugwaju planuje w najbliższych latach rozbudowę portu w Montevideo i zachęca inwestorów do udziału w projekcie.

    

   Dla Urugwaju istotne znaczenie ma również żegluga śródlądowa. Ważne porty rzeczne - Salto, Paysandú oraz Fray Bentos są zlokalizowane przy głównym szlaku wodnym, jakim jest rzeka Urugwaj.

    

   1.7. Obowiązek wizowy.

    

   Nie ma obowiązku wizowego dla obywateli polskich przyjeżdżających do Urugwaju turystycznie na okres do 90 dni. Do przekroczenia granicy niezbędny jest polski paszport, którego ważność nie może być krótsza niż 90 dni od daty wyjazdu z Urugwaju. Przy przekraczaniu granicy nie ma obowiązku posiadania biletu powrotnego ani okazywania określonej kwoty dewiz. Turyści podróżujący samolotem powinni pamiętać, że przy wylocie z Montevideo muszą wnieść opłatę lotniskową w wysokości 36 USD (wysokość opłaty ulega zmianie). Osoby zainteresowane przedłużeniem pobytu w Urugwaju (ponad 90 dni) powinny wcześniej zgłosić się w Urzędzie Migracyjnym (Dirección Nacional de Migración) i uzyskać stosowną zgodę. Niedopełnienie tego obowiązku obarczone jest karą pieniężną, może również spowodować decyzję administracyjną nakazującą opuszczenie Urugwaju we wskazanym przez urząd terminie.

    

   1.8. Wykaz świąt państwowych.

    

   1 stycznia - Nowy Rok

   1 kwietnia - Powrót 33 Wygnańców

   1 maja - Święto Pracy

   18 maja - Rocznica bitwy pod Las Pietras

   19 czerwca - Urodziny Jose Artigasa

   18 lipca - Święto Konstytucji

   25 sierpnia - Dzień Niepodległości

   12 października - Dzień Odkrycia Ameryki

   1 listopada - Wszystkich Świętych

   25 grudnia - Boże Narodzenie.

    

   Święta ruchome:

   Karnawał – poniedziałek i wtorek przed Środą Popielcową

   Wielkanoc -Wielki Czwartek i Wielki Piątek

    

   System administracyjny


    

    

   2.1. Ustrój polityczny

    

   Urugwaj jest republiką. Władza ustawodawcza należy do dwuizbowego Zgromadzenia Powszechnego (Asamblea General). Składa się z Izby Reprezentantów (Cámara de Representantes) i Senatu (Cámara de Senadores).

   Dominują trzy ugrupowania polityczne: Szeroki Front (Frente Amplio Encuentro), Partia Socjalistyczna (Partido Colorado) i Narodowa (Partido Nacional - Blancos). 1 marca 2015 r. urząd prezydencki objął Tabare Vazquez, który wygrał wybory z ramienia koalicji Szeroki Front.

    

   2.2. Władza ustawodawcza

    

   Dwuizbowe Zgromadzenie Powszechne dzieli się na Senat i Izbę Reprezentantów.
   Senat składa się z 30 członków wybieranych na 5 lat w wyborach bezpośrednich.
   Izba Reprezentantów składa się z 99 członków wybieranych w wyborach bezpośrednich na okres 5 lat.

    

   2.3. Władza wykonawcza

    

   Prezydent jest głową państwa i stoi na czele rządu, wybierany jest wraz z wiceprezydentem na 5-cio letnią kadencję. Prezydent może zostać ponownie wybrany po upływie 5 lat od zakończenia poprzedniej kadencji.

   Ministerstwa: Obrony Narodowej, Rozwoju Społecznego; Gospodarki i Finansów, Edukacji i Kultury, Rolnictwa i Rybołówstwa; Przemysłu Energii i Górnictwa; Spraw Wewnętrznych; Spraw Zagranicznych; Zdrowia; Pracy i Ubezpieczeń Społecznych; Transportu i Robót Publicznych; Turystyki i Sportu; Mieszkalnictwa, Planowania Terytorialnego i Środowiska.

    

   2.4. Struktura administracji gospodarczej

    

   Ministerstwo Gospodarki i Finansów, Ministerstwo Rolnictwa i Rybołówstwa, Ministerstwo Przemysłu, Energii i Górnictwa Ministerstwo Transportu i Robót Publicznych. W strukturze Ministerstwa Spraw Zagranicznych znajduje się Sekretariat Handlu i Międzynarodowych Relacji Gospodarczych odpowiedzialny za integrację gospodarczą Ameryki i Mercosur oraz za handel zagraniczny.

    

   2.5. Sądownictwo gospodarcze

    

   Ustawa 15750 z 1985 r. określa strukturę sądową w Urugwaju. Istnieją m. in. Sądy Pierwszej Instancji ds. Celnych oraz Sądy Pierwszej Instancji ds. Cywilnych.

   Sądy Pierwszej Instancji ds. Celnych zajmują się wykroczeniami celnymi jak np. sprzeniewierzenie, przemyt oraz kwestiami związanymi z opłatami celnymi. Szczegółowe kompetencje zawarte są w Ustawach nr 13320 z 1964 r. i 13737 z 1969 r.). Sądy Pierwszej Instancji ds. Cywilnych obejmują kwestie cywilne, handlowe i finansowe. 

    

   Gospodarka


    

    

   3.1. Ogólna charakterystyka sytuacji gospodarczej

    

   Wskaźnik wolności gospodarczej Urugwaju wynosi 69,3/100[1], plasując ten kraj na 38. miejscu najbardziej liberalnych gospodarek świata w Indeksie Wolności Gospodarczej z 2014 roku. Urugwaj zajmuje 5 miejsce z 29 krajów w regionie Ameryki Łacińskiej, a jego ogólny wynik jest powyżej średniej światowej, który wynosi 60,3. W czerwcu 2014 r. agencja Standard & Poor's potwierdziła ocenę urugwajskiej gospodarki jako stable, na poziomie (BBB-).

    

   Według szacunków MFW gospodarka urugwajska w 2014 r. wzrosła ok. 2,8%. W pierwszym trymestrze 2014 r. gospodarka kraju wzrosła o 2,4% w stosunku do analogicznego okresu w roku poprzednim, a w drugim trymestrze wzrosła o 3,7% w porównaniu do tego samego okresu z 2013r. Wzrost gospodarczy w 2013 r. wyniósł 4,4%. Czynnikami, które pozwoliły na utrzymanie wzrostu gospodarki, były: eksport poza region Ameryki Łacińskiej oraz konsumpcja na rynku wewnętrznym.

    

   Wyzwaniem dla gospodarki urugwajskiej jest inflacja. Wzrost wskaźnika cen konsumpcyjnych spowodowany jest głównie rosnącymi cenami na rynkach światowych, jak i popytem wewnętrznym.

    

   Zarówno eksport, jak i import wykazują tendencje rosnące, co korzystnie wpływa na obrót handlu zagranicznego. W roku 2013 Urugwaj odnotował najwyższy w historii napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych, które wyniosły 2,796 mld dolarów[2].  Wynik ten jest o 4,4% wyższy od ilości BIZ wpływających do kraju w roku 2012. Do najbardziej dynamicznych sektorów należy przemysł celulozowy, który w roku 2011, dzięki porozumieniu w sprawie budowy kolejnej fabryki celulozy, przyciągnął do kraju największą w historii Urugwaju BIZ opiewającą na kwotę 2,3 mld USD oraz znaczący transfer technologii.

   Na koniec listopada 2014 r. rezerwy Banku Centralnego wynoszą  17,583 milionów U$S (źródło: BCU). Ten wysoki wynik wynika między innymi z niskich podatków nałożonych na handel zagraniczny.

    

    

    3.2 Tabela głównych wskaźników makroekonomicznych

     

    

   Wyszczególnienie

   2009

   2010

   2011

   2012

   2013

   PKB wartość globalna (mld USD)

   41,143

   45,219

   49,401

   52,852

   55.710

   PKB wartość na 1 mieszkańca (USD)

   8520

   10110

   11700

   13510

   16.635

   Tempo wzrostu PKB w %

   1,7

   8,4

   7,0

   4,5

   4,4

   Relacja deficytu/nadwyżki finansów publicznych do PKB w %

   -0,9

   -1,5

   -0,9

   -0,6

   ---

   Relacja całkowitego długu publicznego do PKB w %

   57,3

   51,6

   46

   44,5

   ---

   Stopa inflacji (indeks cen konsumpcyjnych CPI)

   7,1

   6,7

   8,1

   8,1

   8,6

   Stopa bezrobocia w %

   7,6

   7,3

   6,8

   6,0

   6,1

   Wartość obrotów handlu zagranicznego (w mld USD)

   11,802

   13,702

   16,567

   17,287

   18,688

   Wartość eksportu (w mln USD)

   5,495

   6,765

   7,999

   8,751[1]

   9,155[2]

   Wartość importu (w mln USD)

   6,307

   6,937

   8,568

   8,536

   9,533

   Wartość rocznego napływu zagranicznych inwestycji bezpośrednich (w mld USD)

   1,60

   2,19

   2,17

   ---

   2,796

   Skumulowana wartość zagranicznych inwestycji bezpośrednich w kraju urzędowania (inward) (w mln USD)

   1,529

   2,289

   2,505

   2,710

   2,796

   Skumulowana wartość zagranicznych inwestycji bezpośrednich kraju urzędowania za granicą (outward) (w mln USD)

   399

   345

   331

   334

   ---

    

   Źródła: Bank Centralny Urugwaju, Urząd Statystyczny (INE), MFW, Komisja Gospodarcza ds. Ameryki Łacińskiej i Karaibów ONZ – CEPAL, Konferencja Narodów Zjednoczonych ds. Handlu i Rozwoju ONZ (UNCTAD).

   Źródła: Bank Centralny Urugwaju, Urząd Statystyczny (INE), MFW, Komisja Gospodarcza ds. Ameryki Łacińskiej i Karaibów ONZ – CEPAL, Konferencja Narodów Zjednoczonych ds. Handlu i Rozwoju ONZ (UNCTAD).

    

   3.3. Główne sektory gospodarki

    

   Międzynarodowy Fundusz Walutowy przedstawia panoramę rozwoju ekonomicznego jako pozytywną, pomimo znaczącej inflacji. W 2013 r. odnotowano wzrost gospodarczy w niemalże wszystkich sektorach, co przyczyniło się do całkowitego wzrostu gospodarki w wysokości 4,4%. Najlepsze wyniki odnotowano w handlu (blisko 15%), budownictwie (18,7%) oraz transporcie i komunikacji (7%). W rolnictwie wzrost wyniósł 4,1% dzięki zwiększonemu eksportowi bydła i produkcji ryżu (na skutek suszy spadła natomiast produkcja kukurydzy i soi). Sektor przemysłowy wzrósł o 3,9% (motorami rozwoju były m. in. przemysł chemiczny, materiały transportowe, celuloza i przemysł drzewny).

    

    

   3.4. Uczestnictwo w wielostronnych organizacjach i porozumieniach o charakterze ekonomicznym

    

   WTO: Od 01.01.1995 r. Urugwaj jest członkiem Światowej Organizacji Handlu.

   UNCTAD: Urugwaj jest członkiem Konferencji Narodów Zjednoczonych ds. Handlu i Rozwoju i korzysta z szeregu programów o charakterze gospodarczym i społecznym.

   FAO: Urugwaj jest członkiem Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa.

   ILO: Urugwaj jest członkiem Międzynarodowej Organizacji Pracy.

   IMF: Urugwaj jest członkiem Międzynarodowego Funduszu Walutowego.

   WIPO: Urugwaj jest krajem członkowskim Światowej Organizacji Własności Intelektualnej.

   BID: Urugwaj jest jednym z krajów założycielskich Międzyamerykańskiego Banku Rozwoju.

   FLAR: Od 30.05.2008 r. Urugwaj jest członkiem Latynoamerykańskiego Funduszu Rezerw.

   MERCOSUR: Urugwaj jest jednym z krajów założycielskich MERCOSUR - Wspólnego Rynku Południa. W drugiej połowie 2011 r. Urugwaj przewodniczył temu ugrupowaniu.

   BANK POŁUDNIA: W 2007 r. podpisany został w Buenos Aires akt utworzenia Banku Południa (Banco del Sur) przez Argentynę, Boliwię, Brazylię, Ekwador, Paragwaj, Urugwaj i Wenezuelę. Akt założycielski ustala, jako główny cel Banku Południa „finansowanie rozwoju gospodarczego i społecznego" narodów.

   URUPABOL: Wraz z Paragwajem i Boliwią Urugwaj jest sygnatariuszem tego porozumienia integracyjnego z 1963 r. Działalność grupy została wznowiona w 2009 r. W 2010 r. prezydenci postanowili wspólnie wybudować gazociąg z Boliwii do Urugwaju (przez Paragwaj).

    

    

   3.5. Relacje gospodarcze z UE

    

   UE jest obecnie drugim partnerem handlowym Urugwaju po Brazylii, odpowiadając za 15% handlu. Całkowite dwustronne obroty handlowe wyniosły 3,03 mld € w roku 2013. W eksporcie unijnym do Urugwaju dominują produkty przetworzone, takie jak maszyny, środki transportu, chemikalia i inne. Z kolei UE importuje z Urugwaju głównie produkty rolne i surowce. UE jest najważniejszym inwestorem w Urugwaju (ponad 20%*[1] całości bezpośrednich inwestycji zagranicznych). W ostatnich latach kilka ważnych inwestycji unijnych w sektorze leśnictwa i produkcji papieru miało istotny wpływ na ogólny poziom zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Urugwaju.

    

   W ciągu ostatnich 10 lat urugwajski eksport do UE wzrósł o 11%, a import o 5%. Od 2003 r. kraj ten miał rosnącą nadwyżkę w wymianie handlowej z Unią, jednak tendencja ta odwróciła się w kryzysowym 2009 r. (wówczas dodatnie saldo bilansu handlowego spadło do 126 mln USD, w porównaniu do 387 mln USD w poprzednim roku). Niemcy i Hiszpania znajdują się wśród 10 najważniejszych rynków zbytu Urugwaju. Wśród 10 najważniejszych dostawców na rynek urugwajski, poza ww. krajami, znajdują się również Włochy i Francja. Głównym towarem eksportowym Urugwaju jest mięso wołowe mrożone i chłodzone, a 50% tego eksportu trafia na rynek europejski. Urugwaj eksportuje do UE również drewno, wełnę, owoce cytrusowe i soję. Do najważniejszych towarów importowych należą: silniki elektryczne, prądnice, związki heterocykliczne i leki.

    

   W ramach dwustronnej współpracy gospodarczej istnieje szereg programów Komisji Europejskiej, takich jak PACPYMES (zmierzający do dywersyfikacji produkcyjnej i promocji eksportu małych i średnich przedsiębiorstw), ENLACES (mający na celu zwiększenie konkurencyjności sektora chemicznego, biotechnologii i informatyki) oraz program wsparcia dla sektora nasiennictwa i dla krajowego programu badań i innowacyjności. Urugwaj bierze również udział w programach dla Ameryki Łacińskiej, takich jak: ALFA, AL-Invest, Urb-AL i ALBAN.

       [1] źródło: Eurostat

    

    

   Dwustronna współpraca gospodarcza


    

    

   4.1. Gospodarcze umowy dwustronne

    

   Między Polską a Urugwajem zostały zawarte dwie umowy o charakterze gospodarczym:

    

   • Umowa między Rządem RP a Rządem Wschodniej Republiki Urugwaju w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji. Podpisana została w 1991 r. i weszła w życie w 1994 r.
   • Konwencja między Rządem RP a Rządem Wschodniej Republiki Urugwaju w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku. Została podpisana w 1991 r. i nie weszła dotychczas w życie (nie została zakończona procedura ratyfikacji konwencji).

    

   Teksty obu umów dostępne są w internetowej bazie traktatowej MSZ.

    

   4.2. Handel zagraniczny

    

   Priorytetowe znaczenie dla polsko-urugwajskich stosunków ma rozwój współpracy gospodarczej, zwłaszcza zwiększenie polskiego eksportu. W 2013 r. wartość polskiego eksportu na rynek urugwajski wyniosła 11,891 mln USD, przy obrotach handlowych o wartości 62,549 mln USD (ujemne saldo w 2013r. - wyniosło 38,767 mln USD). Główne pozycje polskiego eksportu do Urugwaju to: profile stalowe, maszyny i urządzenia oraz produkty elektryczne. W imporcie dominują tradycyjnie: produkty pochodzenia zwierzęcego, w tym mięso i flaki wołowe, owoce cytrusowe oraz skóry i wyroby skórzane.            

    

    Obroty handlowe w latach 2003-2013

    

   Rok

   2003

   2004

   2005

   2006

   2007

   2008

   2009

   2010

   2011

   2012

   2013

   Obroty

   40,6

   40

   33,03

   55,1

   71,7

   65

   29,3

   33,5

   69,6

   69,0

   62,549

   Eksport

   4,9

   3,1

   4,03

   4,4

   4,8

   11,6

   6,4

   11,4

   31,4

   13,5

   11,891

   Import

   35,7

   36,9

   29,01

   50,7

   66,9

   54

   22,9

   22,1

   38,2

   55,5

   50,658

   Saldo

   -30,8

   -33,8

   -24,98

   -46,3

   -62

   -42,4

   -16,5

   -10,7

   -6,8

   -42,0

   -38,767

                      (w mln USD – wg danych Ministerstwa Gospodarki RP)

    Z porównania statystyk handlu zagranicznego Urugwaju i Polski wynika, że znaczna część polskiego eksportu do tego kraju jest dokonywana za pośrednictwem firm zagranicznych (via Hamburg lub Rotterdam).

    

   W związku z zainteresowaniem polskich producentów, obecnie negocjowane są świadectwa zdrowia dla skór i skórek eksportowanych do Urugwaju.

    

    

    

   4.3. Inwestycje /wzajemne/

    

   Nie odnotowano napływu urugwajskich inwestycji bezpośrednich do Polski, ani polskich inwestycji do Urugwaju.

    

   4.4. Współpraca regionalna

    

   Według wiedzy Ambasady RP w Buenos Aires, nie ma współpracy regionalnej między Polską i Urugwajem.

    

   4.5. Współpraca samorządów gospodarczych

    

   Według wiedzy Ambasady RP w Buenos Aires, nie istnieje współpraca samorządów gospodarczych między Polską i Urugwajem.

    

   Dostęp do rynku


    

    

   5.1. Dostęp do rynku dla polskich towarów i usług /bariery/

   Wymiana handlowa z Urugwajem powinna być rozważana w szerszym kontekście wynikającym z faktu przynależności tego kraju do ugrupowania regionalnego, jakim jest Mercosur. Państwa członkowskie Mercosur, dążą do integracji gospodarczej, jednak handel między nimi wciąż napotyka na bariery celne.  Eksport do Urugwaju również napotyka na bariery zarówno taryfowe, jak i pozataryfowe. W szczególności są to: wysokie obciążenia finansowe (zwłaszcza na dobra konsumpcyjne), rygorystyczne przepisy sanitarne i weterynaryjne (żywność), zakazy importu niektórych towarów (np. używanych pojazdów) oraz kontyngenty i licencje importowe (oleje, cukier rafinowany przemysłowy, towary tekstylne, obuwie).

     

    

   5.3. Nabywanie i wynajem nieruchomości

    

   Zarówno w przypadku nabywania jak i wynajmu nieruchomości, obcokrajowców i Urugwajczyków obowiązują te same zasady.

   Nabywanie nieruchomości: Akt notarialny sporządzany jest przez notariusza, który ustawowo jest jedyną osobą upoważnioną do wykonywania tej czynności. Następnie akt wpisywany jest do specjalnego rejestru (Registro Público).

    

   Wynajem nieruchomości: Standardowy kontrakt przygotowywany jest na okres 2 lat w przypadku budynków mieszkalnych i 5 lat w przypadku obiektów handlowych. W obu przypadkach wartość czynszu uaktualniana jest co roku według oficjalnego wskaźnika inflacji.

    

   5.4. System zamówień publicznych

    

   „Program Modernizacji Zakupów i Kontraktów Państwowych” ma na celu efektywne wykorzystanie środków na zamówienia publiczne. Wszelkie informacje dotyczące przetargów publikowane są na rządowej stronie internetowej a dostawcy muszą być zarejestrowani na specjalnej liście. Zakup lekarstw, sprzętu chirurgicznego i medycznego oraz żywności objęty jest specjalnymi procedurami (dekrety nr 428/2002 i nr 8/2003).  Na podstawie dekretu nr 800/2008 z 29 grudnia 2008 r. priorytetowe są zakupy towarów i usług od małych i średnich przedsiębiorstw a dekret 13/2009 z 12 stycznia 2009 r. preferuje zakup towarów krajowych.

    

   Nie ma dyskryminacji obcego kapitalu i podmioty zagraniczne mogą na uczestniczyć w przetargach publicznych. Na przłlomie lipca/sierpnia 2013 r. ma zostać oddany do użytku system rejestru dostawców RUPE Registro Unico de Proveedores del Estado - do ktorego mogą zapisać rownież pomioty zagraniczne. System RUPE będzie źródłem informacji o wszystkich aktualnych i planowanych zamówieniach publicznych.

    

    

   5.5. Ochrona własności przemysłowej i intelektualnej

    

   W 2007 r. powstała w Urugwaju Międzyrządowa Grupa ds. Własności Intelektualnej, która doradza rządowi w kraju jak również podczas negocjacji międzynarodowych. Grupa koordynowana jest przez Dyrektora Departamentu Własności Przemysłowej Ministerstwa Przemysłu, Energetyki i Górnictwa i przez Prezesa Rady ds. Praw Autorskich Ministerstwa Edukacji i Kultury. W jej skład wchodzą wysokiej rangi przedstawiciele Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ministerstwa Gospodarki i Finansów, Ministerstwa Rolnictwa i Rybołówstwa oraz Biura Planowania i Budżetu. Jeżeli chodzi o ustawodawstwo:

    

   • Ustawa o znakach towarowych nr 17.011 (09/98) uaktualniła istniejące prawo, tworząc nowe rejestry i zasięg rodzaju znaków, które podlegają ochronie.
   • Ustawa o patentach nr 17.164 (09/99) zastąpiła stare prawo w celu dostosowania do międzynarodowych zobowiązań wynikających z podpisania Porozumienia w sprawie Handlowych Aspektów Praw Własności Intelektualnej.

    

   Kwestie związane z własnością przemysłową są w gestii Departamentu Własności Przemysłowej Ministerstwa Przemysłu, Energetyki i Górnictwa.

    

   Przydatne linki i kontakty


    

    

   6.1. Administracja gospodarcza.

    

   Ministerstwo Gospodarki i Finansów

   Adres:              Colonia 1089 3er piso Montevideo, Uruguay

   Telefon:            005982 17122910

   Link:                www.mef.gub.uy   

    

   Ministerstwo Przemysłu, Energii i Górnictwa

   Adres:              Paysandú esq. Libertador Brig. Gral. Lavalleja, 4º piso, Montevideo Uruguay 

   Telefon:            005982 9000231/33

   Link:                www.miem.gub.uy

    

   Ministerstwo Rolnictwa i Rybołówstwa

   Adres:             Constituyente 1476, Montevideo, Uruguay

   Telefon:           005982 4104155/58

   Link:                www.mgap.gub.uy

    

   Ministerstwo Spraw Zagranicznych

   Adres:             Palacio Santos: 18 de Julio 1205

   Edificio Nuevo: Colonia 1206 Montevideo, Uruguay

   Telefon:          005982 9021010

   Link:               www.mrree.gub.uy

    

   6.2. Samorządy gospodarcze.

    

   Urugwajsko - Polska Izba Handlowa

   Adres:             Bvar. Espana 2811, Montevideo, Uruguay

   Telefon:          005982 7076696

   Link:               www.camurupol.com

    

   Urugwajska Izba Handlu i Usług

   Adres:              Rincón 454 P.2 CP 11000 Montevideo,  Uruguay

   Telefon:           005982 9161277

   Link:                www.cncs.com.uy

    

   Związek Eksporterów Urugwajskich

   Adres:              Uruguay 917 piso 1, Montevideo, Uruguay

   Telefon:           005982 901 0105

   Link:                www.uruguayexporta.com

    

    

   6.3. Oficjalna Prasa Ekonomiczna.

    

   Dziennik Oficjalny

   Adres:             18 de julio 1373 CP 11.200 Montevideo, Uruguay

   Telefon:          005982 9085042, 5982 9085180, 5982 9085276

   Link:                www.impo.com.uy

    

   6.4. Oficjalne strony o charakterze ekonomicznym.

    

   Bank Centralny Urugwaju

   Adres:              Diagonal Fabini 777 CP 11100 Montevideo, Uruguay

   Telefon:           0059821967   

   Link:                www.bcu.gub.uy

    

   Narodowy Instytut Statystyczny

   Adres:              Río Negro 1520 CP11.100 Montevideo, Uruguay
   Telefen:           005982 9027303

   Link:                www.ine.gub.uy

    

   Instytut Promocji Inwestycji i Eksportu Dóbr i Usług

   Adres:              Rincón 518/528 - Montevideo, Uruguay
   Telefon:           005982 9153838

   Link:                www.uruguayxxi.gub.uy

    

    

    

   Konsulat RP w Montevideo

   Konsul Honorowy: Carlos Javier Siccardi Pisano

   (jęz. hiszpański, angielski)

   Bvar España 2811, C.P.11.300 Montevideo, Uruguay

   Tel. (00 - 598) 27087963

   Fax:(00 -598) 270770 62

   e-mail: info@consulpol.com.uy

   12 lipca 2013 (ostatnia aktualizacja: 2 kwietnia 2015)

   Drukuj Drukuj Podziel się treścią: