close

 • Polsce – służyć, Europę – tworzyć, Świat – rozumieć

   

 • SINGAPUR

 • Singapur

  •  

    Informacje o kraju


    

   1. INFORMACJE O KRAJU

    

   Państwo Singapur położone jest na wyspie Singapur o powierzchni 719 km⊃2; (2015 r.) wraz z otaczającymi ją wysepkami. Powierzchnia lądowa Singapuru ulega stałemu wzrostowi na skutek prac prowadzonych nad pozyskaniem lądu od morza. Największe wyspy to: Tekong, Sentosa i Bukum. Singapur obmywają ciepłe wody cieśnin Malakka i Singapurskiej, łączących Morze Andamańskie z Morzem Południowochińskim oraz cieśniny Johor, która wąskim pasem oddziela kraj od Półwyspu Malejskiego.

    

   1.1. Klimat

    

   Singapur leży w strefie klimatu wybitnie wilgotnego. Temperatura powietrza jest prawie cały czas taka sama – w styczniu wynosi średnio 25 stopni Celsjusza, a w czerwcu 27. Średnia miesięczna suma opadów wynosi 2500 mm, które mają charakter całodobowy.

    

   1.2. Transport

    

   Singapur jest bazą dla ponad 130 firm transportowych. Port Singapur słynie z wysokiej jakości oferowanych usług przyciągając średnio około 140 tys. statków rocznie oraz jest klasyfikowany jako jeden z najbardziej ruchliwych portów na świecie, tuż za Szanghajem. W Singapurze działa ponad 57 przystani kontenerowych. W rankingu Liner Shipping Connectivity Index (UNCTAD), który określa udział krajowego serwisu liniowego (głównie kontenerowego) w globalnych połączeniach liniowych najwyższą pozycję uzyskały Chiny wyprzedzając Singapur, Hongkong i Koreę Płd.

    

   Singapurskie lotnisko Changi uznawane jest za jedno z pięciu najważniejszych lotnisk międzynarodowych na świecie i jest niezwykle ważnym węzłem komunikacyjnym w regionie. Singapur zapowiada podwojenie do roku 2030 liczby lotów obsługiwanych przez Changi Airport, przy jednoczesnym lepszym zarządzaniu ruchem lotniczym. Obecnie lotnisko posiada 3 terminale obsługujące 350 000 lotów rocznie. Do 2020 r. planowane jest uruchomienie kolejnych dwóch terminali, co umożliwi obsługę 135 milionów pasażerów rocznie (obecnie lotnisko obsługuje 50 mln pasażerów).

    

   Połączenia promowe działają we wszystkich zamieszkanych wyspach, a także łączą Singapur z Malezją, Indonezją i Tajlandią. Bardzo wygodnym środkiem transportu między Singapurem a Malezją są autobusy dalekobieżne, oferujące wysoki standard i przystępną cenę. Wewnętrzna infrastruktura transportowa obejmuje rozwiniętą sieć autostrad, rozbudowany system metra (MRT) oraz liczne linie autobusowe. Popularnym i relatywnie tanim środkiem transportu po wyspie są również taksówki.

    

   1.3 Ludność i religia

    

   Liczba mieszkańców Singapuru wynosi 5 mln 535 tys. mieszkańców (2015 r.). Oficjalnymi językami w Singapurze są następujące języki: angielski, chiński, malajski i tamilski.

    

   Singapur jest państwem bardzo zróżnicowanym pod względem etnicznym. Największe grupy etniczne zamieszkujące Singapur mają następujące pochodzenie (2014 r.):

    

   • chińskie: 74,3%,

   • malajskie: 13,3%,

   • hinduskie: 9,1%,

   • inne: 3,3%.

    

   Singapur jest również zróżnicowany pod względem religijnym (2010 r.):

    

   • buddyzm 33,3%,

   • chrześcijaństwo 18,3%

   • islam 14,7%

   • taoizm 10,9

   • hinduizm 5,1%

    

   Źródło: Singapurski Urząd Statystyczny: http://www.singstat.gov.sg oraz Singapore Social Statistics in brief 2014: http://app.msf.gov.sg

    

   1.4 Ruch bezwizowy dla obywateli polskich przybywających do Singapuru

    

   Obywatele polscy mogą wjeżdżać do Singapuru i przebywać w nim do 90 dni bez wizy. Wymagana ważność paszportu przy wjeździe wynosi minimum 6 miesięcy. Przy wjeździe na terytorium Singapuru należy mieć bilet powrotny lub bilet na dalszą podróż. Można również zostać poproszonym o udowodnienie posiadania środków finansowych na pobyt.

    

   1.5 Wykaz świąt państwowych w 2016 r.

    

   Data

   Nazwa

   Uwagi

   1 stycznia

   Nowy Rok

    

   8-9 lutego

   Chiński Nowy Rok

   Święto ruchome

   25 marca

   Wielki Piątek

   Święto ruchome

   1 maja

   Święto Pracy

    

   24 maja

   Vesak Day

   Święto ruchome (kalendarz buddyjski)

   6 lipca

   Hari Raya Puasa

    

   9 sierpnia

   Święto Niepodległości

    

   12 września

   Hari Raya Haji

   Święto ruchome (kalendarz islamski)

   29 października

   Deepavali

   Święto ruchome (kalendarz hinduski)

   25 grudnia

   Boże Narodzenie

    

    

    1.6 System walutowy

    

   Jednostką walutową jest dolar singapurski, który dzieli się na 100 centów. Dolar singapurski oznaczany jest kodem SGD lub symbolem dolara $, który często (ale nie zawsze) poprzedzany jest literą S (S$), dla odróżnienia od dolara amerykańskiego.

    

   Prawnym środkiem płatniczym są również dolary brunejskie. Na podstawie umowy z 1967 r. waluta brunejska akceptowana jest w Singapurze (a singapurska w Brunei) bez żadnych dodatkowych opłat po kursie wymiany 1 do 1.

    

   Kurs singapurskiego dolara ustalany jest w odniesieniu do koszyka walut, gdzie poszczególnym walutom przypisano wagi wynikające z wartości wymiany handlowej z poszczególnymi krajami. Struktura koszyka jest cyklicznie modyfikowana, tak by odzwierciedlała poziom kontaktów handlowych Singapuru z zagranicznymi partnerami. Kurs walutowy utrzymywany jest w widełkach, których wartość nie jest podawana do publicznej wiadomości. Waluta jest centralnie sterowana, Bank Centralny interweniuje na rynku walutowym, aby zapobiec nadmiernym wahaniom kursu.

    

   Kurs dolara singapurskiego jest stabilny. Przy nieznacznych wahaniach kursu na przestrzeni ostatnich lat stosunek USD do SGD podlegał kroczącej aprecjacji. Średnioroczny kurs USD/SGD w 2015 r. wyniósł 1,38. Informacje dot. obecnego kursu singapurskiej waluty jak i kursów historycznych dostępne są na stronie singapurskiego banku centralnego MAS: https://secure.mas.gov.sg/msb/ExchangeRates.aspx

    

   System administracyjny


    

   2. SYSTEM ADMINISTRACYJNY

    

   2.1 Ustrój polityczny Singapur

    

   jest republiką parlamentarną z jednoizbowym parlamentem. Model rządów parlamentarno-gabinetowych zbliżony jest do modelu westminsterskiego (angielskiego). Głową państwa jest prezydent wybierany w wyborach powszechnych. Władza wykonawcza skupiona jest w rękach rządu, na czele którego stoi premier (obecnie Lee Hsien Loong). Scena polityczna zdominowana jest przez partię PAP (People’s Action Party). Partie opozycyjne posiadają marginalną reprezentację w parlamencie.

    

   2.2 Władza ustawodawcza

    

   Władza ustawodawcza sprawowana jest przez jednoizbowy parlament. W parlamencie zasiada 87 deputowanych wybieranych w wyborach powszechnych na pięcioletnią kadencję. Dodatkowo w parlamencie może zasiadać do 9 parlamentarzystów nominowanych (apolitycznych ekspertów) oraz kilku (tak, aby łączna liczba opozycjonistów w parlamencie nie była mniejsza niż 9) delegatów partii opozycyjnych, którzy nie zdołali zdobyć mandatu w wyborach powszechnych, jednak zostali włączeni w skład izby dla zapewnienia większego stopnia pluralizmu politycznego (tzw. non-constituency members of parlament: NCMP). Obecnie parlament liczy 100 deputowanych.

    

   2.3 Władza wykonawcza

    

   Naczelnym organem władzy wykonawczej w Singapurze jest prezydent, jednak jego prerogatywy są bardzo ograniczone. Historycznie prezydent pełnił głównie funkcje reprezentacyjne. W 1991 r. otrzymał prawo weta, przede wszystkim w stosunku do decyzji rządu naruszających rezerwy finansowe kraju oraz kluczowych nominacji w służbie publicznej. Od 1993 r. prezydent wybierany jest w wyborach powszechnych na sześcioletnią kadencję. Od 1 września 2011 r. funkcję tę sprawuje Tony Tan Keng Yam. Rząd odpowiedzialny jest za swoje działania przed parlamentem. Na czele gabinetu stoi premier. Premier nominowany jest przez prezydenta spośród członków parlamentu. Ministrowie również nominowani są spośród parlamentarzystów (przez prezydenta, na wniosek premiera). Od 2004 r. na czele rządu stoi Lee Hsien Loong, syn Lee Kuan Yew - założyciela i premiera Singapuru w latach 1959-1990.

    

   Gospodarka


    

   3. GOSPODARKA

    

   3.1 Singapur – „okno gospodarcze” w regionie

    

   Singapur z otwartą, opartą na handlu gospodarce, dobrze uregulowanym rynkiem, przejrzystymi procedurami, brakiem ceł (z wyjątkiem samochodów, alkoholu i tytoniu) oraz pozataryfowych barier handlowych stał się regionalnym hubem handlowym, przez który zagraniczne towary trafiają na inne azjatyckie rynki, w szczególności do krajów Azji Południowo-Wschodniej. Stabilna sytuacja polityczna, atrakcyjny klimat inwestycyjny i bardzo dobrze rozwinięta infrastruktura przyciąga bezpośrednie inwestycje zagraniczne, które stanowią siłę napędową singapurskiej gospodarki. Usługi wytwarzają prawie 70% PKB, a przemysł i budownictwo ponad 30%. Singapur jest drugim największym portem kontenerowym na świecie po Szanghaju, zaś w rankingu łatwości prowadzenia działalności gospodarczej „Doing Business 2015” plasuje się na pierwszym miejscu.

    

   Singapur jako centrum biznesowe, handlowe oraz finansowe Azji Południowo-Wschodniej pełni kluczową rolę dla europejskiego biznesu, nie tylko jako rynek docelowy, ale również jako brama do ekspansji handlowej i inwestycyjnej na pozostałe rynki azjatyckie. W Singapurze jest zarejestrowanych ponad 10 tys. europejskich firm, mieszka tu około 90 tys. Europejczyków, w tym ponad 800 Polaków.

    

   W prognozach gospodarczych na lata 2015-2020 ekonomiści optymistycznie prognozują wyniki gospodarcze w Singapurze, przewidując wzrost gospodarczy na poziomie 2%-4% rocznie.

    

   3.2 Ogólna charakterystyka sytuacji gospodarczej w 2015 r.

    

   Wg danych opublikowanych przez singapurskie Ministerstwo Handlu i Przemysłu (Ministry of Trade and Industry, MTI) w 2015 r. wzrost gospodarczy w Singapurze osiągnął wartość 2,0%, co oznacza gorszy wynik w stosunku do 2014 r., kiedy to wyniósł 2,9%. Rząd singapurski prognozował wzrost PKB o „blisko 2%” (IV kwartał 2014) i poziom ten został osiągnięty z nadwyżką. Pomimo tego wyniku wzrost PKB był najniższy od 6 lat. W czwartym kwartale 2015 r. została zahamowana negatywna tendencja w odniesieniu do PKB Singapuru, który w omawianym okresie osiągnął poziom 2,0% (wzrost o 0,2% w stosunku do poprzedniego kwartału).

    

   Wg danych przedstawionych przez MTI głównym motorem wzrostu singapurskiej gospodarki był sektor usług, który stanowi ponad 2/3 singapurskiego PKB, ze wzrostem wynoszącym 3,6% na koniec 2015 r. Singapurski sektor usług rósł przede wszystkim dzięki zwiększającemu się popytowi na usługi finansowe, ubezpieczeniowe oraz sprzedaż hurtową. Najsłabszym ogniwem singapurskiej gospodarki był sektor produkcyjny, który na przestrzeni 2015 r. skurczył się o 4,8%. Powodem takiej sytuacji był przede wszystkim spadek produkcji elektroniki oraz budowy maszyn. Największymi wyzwaniami dla singapurskiego sektora produkcyjnego były rosnące koszty prowadzenia działalności gospodarczej, rosnąca konkurencja zewnętrzna oraz malejący popyt zewnętrzny. W sektorze budowalnym zanotowano z kolei wzrost o 1,1% w skali całego roku.

    

   Tab. Główne wskaźniki makroekonomiczne.

    

   Wyszczególnienie

   2014

   2015

   PKB wartość globalna (w mld USD)

   388

   402

   PKB wartość na 1 mieszkańca (w USD) według ppp

   67 462

   69 283

   Tempo wzrostu PKB w %

   2,9%

   2.0%

   Stopa inflacji (indeks cen konsumpcyjnych CPI)

   1,00%

   -0,50%

   Stopa bezrobocia w %

   2,00%

   1.9%

   Wartość obrotów handlu zagranicznego (w mld USD)

   987

   884

   Źródło: Ministry of Trade and Industry in Singapore

    

   3.3 Uczestnictwo w wielostronnych organizacjach i porozumieniach o charakterze ekonomicznym

    

   Singapur jest krajem członkowskim Światowej Organizacji Handlu (WTO) do początku jej istnienia czyli od 1 stycznia 1995. Singapur jako kraj wyspiarski leżący na przecięciu najbardziej obleganych szlaków morskich świata tradycyjnie wspiera otwarty, wielostronny, oparty na jasno uregulowanych zasadach system handlu który jest podwaliną założeń Światowej Organizacji Handlu. Kraj był gospodarzem pierwszej Ministerialnej Konferencji WTO w grudniu 1996.

    

   Ważną rolę w polityce zagranicznej Singapuru odgrywa zaangażowanie w prace APEC i ASEAN. Singapur, w którym znajduje się sekretariat Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC), jest aktywnym animatorem działalności tego ugrupowania.

    

   W październiku 2015 r. zakończono prace nad tekstem Porozumienia ws. Partnerstwa Transpacyficznego (Trans-Pacific Partnership Agreement, TPP), pomiędzy Stanami Zjednoczonymi, Kanadą, Meksykiem, Peru, Chile, Japonią, Malezją, Brunei, Wietnamem, Singapurem, Australią i Nową Zelandią, liberalizującego handel towarami i usługami w regionie Azji i Pacyfiku. Partnerzy negocjacji zadeklarowali, że porozumienie będzie miało otwarty charakter i w przyszłości, po spełnieniu warunków, będą mogły do niego dołączyć inne kraje.

    

   Kraje TPP wytwarzają łącznie ok. 40% światowego PKB, są odpowiedzialne za ok. 30% globalnego handlu, odbierają 30% światowych bezpośrednich inwestycji zagranicznych i skupiają 11% ludności świata, co demonstruje skalę Porozumienia i jego potencjalny wpływ na gospodarkę światową.

    

   Dla Singapuru podpisanie Umowy TPP ma nie tylko znaczenie ekonomiczne, przynosząc korzyści w postaci liberalizacji handlu oraz dodatkowego pobudzenia wzrostu gospodarczego, lecz również jest celem strategicznym dla zacieśnienia współpracy po obu stronach Atlantyku.

    

   31 grudnia 2015 r. utworzona została Wspólnota Gospodarcza ASEAN (Asean Economic Community)

    

   Ogłoszenie utworzenia AEC należy oceniać jako zapis woli państw członkowskich tej organizacji do kontynuowania procesu dalszej integracji w wymiarze gospodarczym, niż faktyczne utworzenie Wspólnoty. Rozbieżność interesów poszczególnych państw oraz różnice w poziomie rozwoju powodują, że w najbliższej przyszłości ASEAN nie będzie jednolitym organizmem, prezentującym zgodnie swoje interesy wobec innych partnerów regionalnych i światowych. Nadal trwają prace nad integracją finansową, pozostają bariery administracyjne i pozataryfowe.

    

   Wg. prognoz w 2020 r. PKB wszystkich państw ASEAN osiągnie 4,7 mld USD, a w 2030 r. ASEAN stanie się czwartą największą gospodarką świata. W ciągu najbliższych 10 lat ASEAN stworzy 14 mln nowych miejsc pracy, a wzrost gospodarczy z poziomu 4,6% w roku 2014 osiągnie poziom 7,1% w roku 2025.

    

   3.4 Relacje gospodarcze UE- Singapur

    

   W październiku 2014 r. Unia Europejska i Singapur zakończyły negocjacje na temat umowy o wolnym handlu (EU-Singapore FTA). Ostatnią częścią porozumienia, jaka została uzgodniona były przepisy dotyczące inwestycji. Wcześniejsze rozdziały zostały parafowane we wrześniu 2013 roku.

    

   Obroty handlowe pomiędzy UE a Singapurem w latach 2009-2014 wzrosły o ponad 30%. W 2014 r. wzajemne obroty handlowe wyniosły 44,83 mld EUR, a rok ten zakończył się dodatnim dla UE saldem w wysokości 11,7 mld EUR. UE wyeksportowała do Singapuru towary o wartości 28,25 mld EUR, a import z Singapuru do UE wyniósł 16,58 mld EUR. Mimo relatywnie niewielkich rozmiarów swojej gospodarki Singapur jest 15-tym największym partnerem handlowym UE, odpowiadającym za ponad 25% całego handlu pomiędzy UE a wspólnotą ASEAN. UE jest z kolei trzecim największym partnerem handlowym Singapuru (po Chinach i Malezji, ale przed USA, Japonią, Koreą, czy pozostałymi krajami ASEAN).

    

   3.5 Struktura administracji gospodarczej

    

   Głównym ośrodkiem administracji gospodarczej Singapuru jest Ministerstwo Handlu i Przemysłu (Ministry of Trade and Industry), które realizuje zadania poprzez podległe mu agencje rządowe: m.in. EDB, IES, STB, A*STAR, SCE itd.

    

   • EDB (Economic Development Board) jest instytucją odpowiedzialną za obsługę zagranicznych inwestorów zainteresowanych rynkiem Singapuru. W zakres kompetencji tej agencji wchodzi również podejmowanie inicjatyw i działań ułatwiających inwestowanie w sektorze handlu i usług, tak aby wspomagać transformacje gospodarki Singapuru w kierunku tworzenia globalnego centrum biznesu i przemysłu. EDB posiada szeroką sieć zagranicznych oddziałów. W UE biura agencji znajdują się we Frankfurcie, Londynie, Mediolanie, Paryżu oraz Sztokholmie.

    

   • IES (International Enterprise Singapore) powołana została do pomocy firmom singapurskim w ekspansji na rynki zagraniczne (zarówno w wymiarze handlowym jak i inwestycyjnym). Celem agencji IES jest ułatwianie rozwoju singapurskim firmom poprzez pomoc w ich umiędzynarodowieniu. Agencja posiada ponad 30 zagranicznych oddziałów. W Europie przedstawicielstwa IES działają w Londynie, Frankfurcie, Sztokholmie i Moskwie.

    

   • STB (The Singapore Tourism Board) jest agencją powołaną do promocji i rozwoju singapurskiego sektora turystycznego. Zadaniem tej instytucji jest nie tylko rozwój ruchu turystycznego związanego z tradycyjnym pojmowaniem turystyki, ale również wykorzystanie potencjału wysoko rozwiniętych sektorów singapurskiej gospodarki – medycznego i usług edukacyjnych, do zwiększenia liczby wizyt w Singapurze. Do kompetencji STB należy również promowanie Singapuru jako dogodnej lokalizacji do inwestycji w sektor turystyki. STB podobnie jak dwie poprzednie agencje, również posiada sieć zagranicznych przedstawicielstw. Dwa oddziały znajdują się w UE (Londyn i Frankfurt).

    

   • A* STAR (Agency for Science Technology and Research) jest instytucją naukowo-badawczą również działającą pod auspicjami Ministerstwa Handlu i Przemysłu. Podporządkowanie A*STAR temu właśnie Ministerstwu podkreśla rolę Agencji, którą jest wspomaganie transformacji singapurskiej gospodarki w kierunku gospodarki opartej na wiedzy i innowacjach. Agencja wspomaga rozwój nowych sektorów singapurskiej gospodarki, m.in. biotechnologii, nanotechnologii, mediów cyfrowych w celu uzyskania znaczącej międzynarodowej pozycji w tych dziedzinach. Instytucja ta odpowiedzialna jest za współpracę w dziedzinie R&D z podmiotami zagranicznymi.

    

   • SCE (Singapore Cooperation Enterprise) - instytucja, która powołana została przez Ministerstwo Handlu i Przemysłu oraz Ministerstwo Spraw Zagranicznych w celu oferowania innym krajom singapurskich rozwiązań z zakresu rozwoju szeroko pojętego sektora publicznego. SCE współpracuje z singapurskimi ministerstwami i agencjami rządowymi. Jednak w fazie implementacji projektów SCE toruje drogę dla singapurskich przedsiębiorstw komercyjnych posiadających niezbędny know-how do wdrożenia proponowanych rozwiązań i w tym zakresie spełnia rolę zbliżoną do wspomnianej wyżej wcześniej Agencji IES.

    

   Dwustronna współpraca gospodarcza


    

   4. DWUSTRONNA WSPÓŁPRACA GOSPODARCZA

    

   4.1 Umowy

    

   • Umowa o komunikacji lotniczej z dnia 22 grudnia 1979 r.

   • Umowa o popieraniu i wzajemnej ochronie inwestycji z dnia 3 czerwca 1993 r.

   • Umowa o ruchu bezwizowym z dnia 21 listopada 1998 r.

   • Umowa w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu wraz z Protokołem z dnia 4 listopada 2012 r.

   • Porozumienie o współpracy między Krajową Izba Gospodarczą i Singapore Business Federation (SBF), organizacją zrzeszającą izby handlowe działające w Singapurze z dnia 11 października 2007 r.

   • Porozumienie o współpracy naukowo-technicznej między singapurską Agencją Nauki, Technologii i Badań A*STAR a polskim Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 lutego 2011 r.

   • Porozumienie o współpracy pomiędzy NCBR a singapurską Agencją ds. Nauki, Technologii i Badań A*STAR z dnia 31.10.2013 r.

   • Umowa między Rządem RP a Rządem Republiki Singapuru o transporcie lotniczym podpisana 22.05.2014 r.

    

   4.2 Obroty handlowe Polska – Singapur

    

   W 2015 r. Singapur był trzecim (po Chinach oraz ZEA) największym odbiorcą polskiego eksportu w Azji. Obroty handlowe pomiędzy obydwoma krajami w 2015 roku osiągnęły rekordową wartość ponad 1 896 mln USD, przy czym import wyniósł 1026,2 mln USD, a eksport 870,2 mln USD. Saldo polskiej wymiany handlowej z Singapurem w 2015 r. było ujemne i wyniosło -156 mln USD. Singapur, niezmiennie od wielu lat, pozostaje najważniejszym parterem handlowym Polski w regionie.

    

    

   Dane dotyczące wymiany handlowej pomiędzy Polską a Singapurem, w mln USD

   Rok

   Eksport

   Import

   Obroty

   Saldo

   2013

   736,3

   953,9

   1 690,2

   -217,6

   2014

   841,7

   922,5

   1 764,2

   -80,8

   2015

   870,2

   1 026,2

   1 896,4

   -156,0

    

   Źródło: Ministerstwo Gospodarki i GUS

    

   Główne produkty eksportowe w 2015 r. z Polski do Singapuru:

    

   • Statki, obiekty pływające – 740 mln. USD (86,4% całości eksportu)

   • Maszyny i urządzenia mechaniczne i elektryczne – 54 mln. USD (6,3%)

   • Wyroby z metali nieszlachetnych – 28 mln. USD (3,2%)

   • Przyrządy, aparaty optyczne, pomiarowe, medyczne – 9,4 mln. USD. (1,1%)

   • Gotowe artykuły spożywcze, napoje – 9 mln. USD (1,1%)

   • Artykuły przemysłu chemicznego – 5,7 mln. USD (0,7%)

   • Zwierzęta żywe, produkty pochodzenia zwierzęcego – 5,7 mln. USD (0,7%)

    

   Główne produkty importowane z Singapuru do Polski w 2015 r.:

    

   • Statki pasażerskie i towarowe oraz pozostałe jednostki pływające (głównie statki przechodzące remonty oraz modernizację w polskich stoczniach) – 604 mln USD (59,1% całości importu)

   • Maszyny i urządzenia mechaniczne i elektryczne – 201 mln. USD (19,7%)

   • Produkty przemysłu chemicznego – 150,8 mln. USD (14,7%)

   • Tworzywa sztuczne i wyroby z nich – 15,1 mln. USD (1,5%)

    

   Dużym sukcesem było ponowne otwarcie singapurskiego rynku na import polskiego mięsa wieprzowego. W maju 2015 r. służby weterynaryjne Singapuru podjęły decyzję o zniesieniu zakazu importu polskiej wieprzowiny.

    

   Singapur jest bardzo zainteresowany dywersyfikacją dostaw, a polskie produkty branży spożywczej mogą konkurować na rynku lokalnym pod względem cenowym i smakowym, w związku z czym mają ogromne szanse na uzupełnienie singapurskiego rynku artykułów spożywczych. W 2012 r., Keppel Seghers, spółka córka singapurskiej Keppel Integrated Engineering posiadającej 12 oddziałów na całym świecie i zatrudniającej ponad 3000 pracowników, jako jeden z członków konsorcjum, wygrała przetarg na budowę nowoczesnej elektrowni spalającej odpady komunalne w Białymstoku. Pod koniec 2015 r. inwestycja została zakończona. Oprócz utylizacji odpadów zakład będzie również produkować ciepło i prąd.

    

   Dostęp do rynku


    

   5. DOSTĘP DO RYNKU

    

   W opublikowanym przez Bank Światowy zestawieniu „Doing Business 2016”, Singapur pod względem warunków sprzyjających do prowadzenia działalności gospodarczej zajmuje 1 pozycję wśród 189 ujętych w rankingu gospodarek świata. W porównaniu z poprzednią edycją rankingu pozycja Singapuru nie uległa zmianie.

    

   W odniesieniu do kategorii handel zagraniczny Singapur zajmuje 41 pozycję (bez zmian w stosunku do roku poprzedniego). Ponad 99% wszystkich produktów importowanych do Singapuru jest wolnych od opłat celnych. Z przyczyn społeczno-środowiskowych Singapur wprowadził cła jedynie na produkty alkoholowe, wyroby tytoniowe, produkty paliwowe, oraz pojazdy silnikowe.

    

   Singapur nie uznaje środków regionalizacji stosowanych w UE w przypadkach wystąpienia chorób zwierząt. Skutkuje to wprowadzaniem przez Singapur zakazów handlu zwierzętami i produktami zwierzęcymi z całego terytorium Państwa Członkowskiego UE dotkniętego chorobą, pomimo faktu, iż zostały wprowadzone tam skuteczne środki, które zapewniają kontynuowanie bezpiecznego handlu z obszarów wolnych od chorób. W odniesieniu do importu towarów pochodzenia roślinnego obowiązuje system zezwoleń importowych.

    

   W maju 2015 r. Singapurska Rządowa Agencja Weterynarii (Agri-Food & Veterinary Authority of Singapore - AVA) poinformowała Głównego Lekarza Weterynarii o zniesieniu zakazu importu polskiej wieprzowiny do Singapuru, który został wprowadzony 22 lutego 2014 r. w związku z wykryciem przypadków afrykańskiego pomoru świń (African swine fever – ASF).

    

   Polskie przedsiębiorstwa, które znajdują się na liście podmiotów uprawnionych do eksportu mrożonej wieprzowiny na rynek singapurski, mogą prowadzić eksport po spełnieniu nowych wymagań. Wymagania te określone są w zmienionym świadectwie zdrowia dla mięsa wieprzowego oraz w uzgodnionych warunkach importu mrożonej wieprzowiny z Polski do Singapuru. Singapur jest pierwszym krajem w regionie, który zniósł restrykcje związane z afrykańskim pomorem świń.

    

   Niektóre produkty przed eksportem do Singapuru wymagają specjalnych zezwoleń, licencji, bądź wcześniejszego powiadomienia strony singapurskiej. W Singapurze kontrolowany import obejmuje m.in. następujące grupy produktów rolno-spożywczych:

    

   1. Żywe zwierzęta, ptaki

   2. Mięso i produkty mięsne

   3. Warzywa i owoce

    

   Pełna lista tych produktów znajduje się na stronie internetowej:

   http://www.customs.gov.sg/businesses/importing-goods/controlled-and-prohibited-goods-for-import

    

   Niektóre produkty przed eksportem do Singapuru wymagają specjalnych zezwoleń, licencji, bądź wcześniejszego powiadomienia strony singapurskiej. W Singapurze kontrolowany import obejmuje m.in. następujące grupy produktów przemysłowych:

    

   1. Broń

   2. Produkty zawierające azbest

   3. Chemikalia

   4. Diamenty

   5. Paliwa i produkty ropopochodne

   6. Lekarstwa

    

   Pełna lista tych produktów znajduje się na stronie internetowej:

   http://www.customs.gov.sg/businesses/importing-goods/controlled-and-prohibited-goods-for-import

    

   Lista produktów objętych całkowitym zakazem wwozu do Singapuru:

    

   1. Guma do żucia

   2. Zapalniczki w kształcie pistoletu/rewolweru

   3. Róg nosorożca i produkty pochodne przetworzone, nieprzetworzone oraz sproszkowane

   4. Zakazane urządzenia telekomunikacyjne – odbiorniki skanujące, aparatura wojskowa, urządzenia do zmiany głosu, urządzenia do zakłócania komunikacji radiowej

   5. Sztuczne ognie

    

   A) DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA

    

   Prawo regulujące działalność inwestycyjną w Singapurze jest przejrzyste a firmy zagraniczne traktowane są w ten sam sposób co firmy krajowe. Niemal we wszystkich sektorach dopuszczalne jest działanie firm ze 100% udziałem kapitału zagranicznego. Ograniczenia wielkości posiadanych udziałów („local content”) dotyczą działalności medialnej (do 49%), prasowej (5%) oraz zagranicznych kancelarii prawnych działających w Singapurze. Chronione są również sektory, w których dominująca pozycję mają kontrolowane przez państwo przedsiębiorstwa.

    

   Ograniczenia w dostępie do rynku usług dotyczą przede wszystkim sektora bankowego, ubezpieczeniowego, transportowego oraz działalności z zakresu doradztwa prawnego. Przeszkodą w działalności obywateli polskich na lokalnym rynku usług jest również brak dwustronnej umowy o uznawalności dyplomów.

    

   B) DOSTĘP DO RYNKU PRACY

    

   Bariery dostępu do rynku pracy są stosunkowo niewysokie, szczególnie dla osób legitymujących się dobrym wykształceniem lub/i bogatym dorobkiem zawodowym. Osoby pragnące podjąć pracę w Singapurze muszą wystąpić o jeden z czterech głównych typów pozwolenia na pracę:

   • Employment Pass
   • Personalised Employment Pass
   • S Pass
   • Work Permit 

    

   Pierwszy typ pozwolenia na pracę (Employment Pass) wydawany jest wysoko wykwalifikowanym pracownikom. O ten typ pozwolenia mogą się również ubiegać zagraniczni przedsiębiorcy i inwestorzy. „Employment pass” jest ściśle związany z konkretnym pracodawcą, toteż każda zmiana miejsca pracy powoduje konieczność ubiegania się o nowe pozwolenie.

    

   Personalised Employment Pass” jest rozwiązaniem, adresowanym do osób szczególnie poszukiwanych na singapurskim rynku pracy – „zagranicznych talentów”. Ten typ pozwolenia na pracę nie jest powiązany z pracodawcą, a jego posiadacz może przebywać w Singapurze do 6 miesięcy podczas procedury zmiany pracy.

    

   Pozwolenie „S Pass” udzielane jest osobom o niższych kwalifikacjach. Istnieją jednak ograniczenia liczby pozwoleń tego typu, które mogą być wydane jednemu pracodawcy. Generalnie osoby zatrudnione na podstawie S pass nie mogą stanowić więcej niż 20% załogi danego zakładu.

    

   Work permit” przeznaczony jest dla najsłabiej wykształconych i opłacanych pracowników, szczególnie pracowników fizycznych z krajów Azji. 

    

   C) SYSTEM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

    

   Przejrzysty system zamówień publicznych postrzegany jest przez singapurskie władze jako podstawowy element walki z korupcją przy zamówieniach rządowych. Zamówienia publiczne regulowane są przez Ustawę o zamówieniach rządowych (the Government Procurement Act) oraz trzy rozporządzenia: the Government Procurement Regulations, the Government Procurement (Challenge Proceedings) Regulations oraz the Government Procurement (Application) Order. Ponadto Ministerstwo Finansów wydaje regulacje w kwestiach szczegółowych dot. procedury przetargowej – m.in. wstępnego wyboru ofert, czy technicznych specyfikacji przedmiotu przetargu. Ministerstwo publikuje również instrukcje dla podmiotów ogłaszających przetarg oraz potencjalnych uczestników przetargu. Zasady przetargu publicznego mają również zastosowanie do przedsiębiorstw państwowych, które stanowią znaczną grupę podmiotów gospodarczych działających na singapurskim rynku. Procedury te nie obowiązują jedynie w przypadku nabywania dóbr o szczególnym znaczeniu dla bezpieczeństwa. Zasadom ustawy o przetargach publicznych podlegają wszelkie zakupy na kwotę przekraczającą 70000 SGD (ok 45000 USD). Generalnie dokonywanie zakupów na potrzeby administracji jest zdecentralizowane i leży w gestii zainteresowanych instytucji. Istnieje jednak również scentralizowany system zakupów, obejmujący przedmioty wykorzystywane w całej administracji publicznej.

    

   Singapurskie prawodawstwo przewiduje kilka trybów udzielania zamówienia: przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony (w którym tylko wybrani wykonawcy, dający rękojmię należytego wykonania kontraktu, zostaną dopuszczeni do składania ofert) oraz negocjacje bez ogłoszenia (oferta skierowana zostaje do jednej lub kilku wybranych firm). Ostatni wymieniony tryb, jako niezgodny z zasadami konkurencji, może być wykorzystywany jedynie w wyjątkowych przypadkach, a do jego zastosowania wymagana jest zgoda dyrektora generalnego (w przypadku ministerstw) lub prezesa ( w przypadku agencji rządowych).

    

   Wszystkie operacje związane z udzieleniem zamówienia, od ogłoszenia przetargu do informacji o wyborze oferty, dokonywane są za pośrednictwem rządowej platformy internetowej GeBIZ (http://www.gebiz.gov.sg/). Publikowane są na niej również informacje o zamawiającym, opis produktu będącego przedmiotem zamówienia, daty rozpoczęcia i zakończenia przetargu oraz miejsce odbioru dokumentacji przetargowej.

    

   Na żądanie oferenta instytucja zamawiająca zobowiązana jest przekazać wyczerpujące uzasadnienie dot. dokonanego wyboru.

    

   D) INFORMACJA O AKTACH PRAWNYCH

    

   Regulacje prawne w Singapurze generalnie sprzyjają inwestorom zagranicznym w prowadzeniu działalności w tym kraju. Podmioty zagraniczne podlegają tym samym prawom co krajowe, a wyjątki są bardzo nieliczne. Kontrola inwestycji przez państwo ogranicza się jedynie do oceny, czy dana inwestycja spełnia warunki wspierania w ramach licznych rządowych programów. Singapur nie nakłada obostrzeń na reinwestycje czy transfer zysków z inwestycji. System prawny gwarantuje nienaruszalność umów a decyzje administracyjne są skutecznie egzekwowane.

    

   Wszystkie akty prawa singapurskiego dostępne są na stronie internetowej Izby Prokuratora Generalnego: http://statutes.agc.gov.sg/ Do najważniejszych, regulujących aktywność inwestorów na singapurskim rynku należą:

   • w zakresie procedury rejestracji firmy – „Companies Act”
   • w zakresie zasad konkurencji: „Competition Act”
   • w zakresie prawa własności nieruchomości: „Residential Property Act”
   • w zakresie transakcji w dolarach singapurskich: „Banking Act”

     

    Akty prawne regulujące kwestie podatkowe w Singapurze dostępne są na stronie urzędu podatkowego IRAS http://www.iras.gov.sg Do najważniejszych podatków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w Singapurze należą: podatek dochodowy od osób prawnych (17%), podatek dochodowy od osób fizycznych (obecnie obowiązuje 9 stawek: 0%; 2%, 3,5%; 7%; 11,5%; 15%; 17%; 18% i 20%) oraz podatek od towarów i usług GST (stawka 7%).

     

    Podatki dochodowe od osób prawnych:

    Start-upy są w Singapurze traktowane na szczególnie preferencyjnych zasadach, a poniższa tabela prezentuje stawki podatku obowiązujące przez pierwsze 3 lata działania startupu.

   Podstawa opodatkowania (S$)

   Stawka podatku

   0 – 100,000

   0%

   100,001 – 300,000

   8.5%

   300,001 – 2,000,000

   17%

    

   Po 3 latach stawki podatku się nieco zmieniają

   Podstawa opodatkowania (S$)

   Stawka podatku

   0 – 300,000

   8.50%

   300,001 – 2,000,000

   17%

                                

   Ponadto zgodnie z nową ustawą budżetową na lata 2016-2017, wprowadzono dodatkowe ulgi podatkowe dla firm. Singapurskie firmy mogą jednorazowo odzyskać 50% podatku który będzie zapłacony w latach 2016-2017, maksymalnie do kwoty 20 000 SGD.

    

   Podatek dochodowy od osób fizycznych:

   Podstawa opodatkowania

   Stawka podatku

   Kwota podatku

   $

   (%)

   $

   Pierwsze SGD 20,000

   0

   0

   Następne SGD 10,000

   2,0

   200

   Pierwsze SGD 30,000

    

   200

   Następne SGD 10,000

   3,5

   350

   Pierwsze SGD 40,000

    

   550

   Następne SGD 40,000

   7,0

   2 800

   Pierwsze SGD 80,000

    

   3 350

   Następne SGD 40,000

   11,5

   4 600

   Pierwsze SGD 120,000

    

   7 950

   Następne SGD 40,000

   15

   6 000

   Pierwsze SGD 160,000

    

   13 950

   Następne SGD 40,000

   17

   6 800

   Pierwsze SGD 200,000

    

   20 750

   Następne SGD 120,000

   18

   21 600

   Pierwsze SGD 320,000

    

   42 350

   Powyżej S$3200,00

   20

    

   Źródło danych:

   https://www.iras.gov.sg/irashome/Quick-Links/Calculators/

    

    

    

    

   Przydatne linki i kontakty


    

   PRZYDATNE LINKI I KONTAKTY 

    

   19 sierpnia 2013 (ostatnia aktualizacja: 31 maja 2016)

   Drukuj Drukuj Podziel się treścią: