close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • CHORWACJA

 • Chorwacja

 •  

   Informacje o kraju


   

  1. Informacje ogólne

  1.1. Położenie, ludność, obszar, stolica, języki urzędowe.

  Położenie geograficzne: Europa środkowo-południowa. Podział administracyjny: 20 żupanii (województw) oraz miasto Zagrzeb. Graniczy ze Słowenią (455 km), Węgrami (329 km), Serbią (241 km), Czarnogórą (25 km), BiH (932 km) oraz Włochami (granica morska).

  Ludność: Zgodnie z narodowym spisem powszechnym ludności z 2011 r. Chorwację zamieszkuje 4284889 mieszkańców, w tym 2066335 mężczyzn i 2218554 kobiet. W porównaniu ze spisem z 2001 r., w Chorwacji obecnie mieszka o 152,5 tys. osób mniej. Chorwaci stanowią 90,42%  (3.874.321).
  Wg spisu z 2011 r., mniejszości narodowe stanowiły 9,42% populacji - serbska (4,36%), bośniacka (0,73%), włoska (0,42%), węgierska (0,33%), albańska (0,41%), słoweńska (0,25%), czeska (0,22%), romska (0,40%), słowacka i czarnogórska (po 0,11%). Polacy stanowią 0,02% populacji. Przeciętny wiek - 41,7 (mężczyźni  39,9, kobiety 43,4). Według spisu powszechnego z 2011 r., w Chorwacji mieszkają 672 osoby polskiej narodowości, a przeciętna ich wieku to 49,5. Najwięcej członków polskiej mniejszości narodowej, 166 osób, mieszka w Zagrzebiu, 85 osób w województwie splitsko-dalmatyńskim, 74 osoby w primorsko-goranskim,  60 osób w istarskim oraz od 10 do 40 osób w pozostałych województwach Chorwacji.

  Największe miasta: stolica - Zagrzeb (792875 mieszkańców), Split (178192), Rijeka (128735), Osijek (107784).

  Obszar: Chorwacja zajmuje powierzchnię 87661 km⊃2;. Powierzchnia lądowa – 56594 km⊃2;,
  a morza terytorialnego i wewnętrznych wód morskich 31067 km⊃2;. Do Chorwacji należy 1.185 wysp na Adriatyku - 48 jest zamieszkałych. Długość linii brzegowej - 6278 km, z czego linię brzegową właściwą stanowi 1880 km, a na linię brzegową wysp 4398 km. Chorwacja posiada 3,3 mln ha powierzchni rolnej, w tym 1,33 mln ha uprawnej powierzchni rolnej. Lasy zajmują 2,69 mln ha.

  Język urzędowy – j. chorwacki; w pisowni stosowany jest alfabet łaciński.

  1.2. Warunki klimatyczne.

  Warunki klimatyczne w Chorwacji są zróżnicowane. Na wybrzeżu adriatyckim występuje klimat typowy dla obszaru M. Śródziemnego z bardzo ciepłym latem i łagodną zimą. W tej części Chorwacji odnotowano 2600 słonecznych godzin rocznie. W części kontynentalnej panuje klimat charakterystyczny dla Europy środkowej. W centralnej Chorwacji w wyższych partiach gór występuje klimat typowo górski. Strefa czasowa Chorwacji to UTC+2 latem i UTC+1 zimą.

  1.3. Główne bogactwa naturalne.

  Do głównych kopalnych bogactw naturalnych Chorwacji należy ropa naftowa i gaz ziemny. Szczególnie cennym bogactwem Chorwacji są zasoby turystyczne, piękno i zróżnicowanie krajobrazu, urozmaicona linia brzegowa z dużą liczbą wysp, sprzyjające różnym formom wypoczynku i rekreacji. Lasy zajmują 47% lądowej powierzchni kraju.

  1.4. System walutowy, kurs i wymiana.

  Walutą narodową jest kuna (HRK) - 1 kuna = 100 lip. W obiegu są banknoty o wartości 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000 (HRK). Monety mają wartość: 1, 2, 5, 10, 20, 50 lip oraz 1, 2, 5 kun. Chorwacki Bank Narodowy (HNB) emituje kunę od 1995 r. Średni kurs kuny do euro w maju  2017 r. wynosił 7,43 HRK, do dolara amerykańskiego 6,73 HRK, a do złotego 1,77 HRK. Kuna nie jest powiązana stałym parytetem z żadną walutą światową i jej kurs ustala rynek walutowy. W praktyce jednak gospodarka jest w wysokim stopniu „zeuroizowana”, gdyż znaczna część zarówno kredytów, jak i należności obywateli i przedsiębiorstw wyrażonych jest w euro. W celu utrzymania stabilności waluty krajowej Chorwacki Bank Narodowy (HNB) interweniuje poprzez aukcje kupna i sprzedaży na rynku walutowym. Ustala, w oparciu o warunki rynkowe, kurs średni kuny wobec euro, a w konsekwencji – do innych walut. Karty płatnicze i kredytowe (American Express, Diners Club, Eurocard, Mastercard, Visa) są akceptowane. Walutę można wymieniać w bankach lub w kantorach (mjenjačnica). Różnice kursów bankowych walut stosowanych przez banki i kantory są niewielkie. Codzienne notowania walut, w tym polskiej złotówki, podaje HNB na swej stronie www.hnb.hr. W Chorwacji obowiązuje metryczny system miar i wag.

  1.5. Religia.

  Dominują katolicy (87,97%, 3,7 mln), prawosławni (4,42%, 190 tys.), muzułmanie (1,28%, 63 tys.) oraz  protestanci (14,6 tys.). Pozostali mieszkańcy Chorwacji określają się jako wyznawcy judaizmu  (536 osoby), agnostycy, ateiści, wyznawcy religii wschodnich.

  1.6. Infrastruktura transportowa.

  Chorwacja posiada rozbudowaną sieć płatnych autostrad i półautostrad o długości 1.314 km. Płatny jest przejazd tunelami Učka i sv. Ilija oraz mostem na wyspę Krk. Ceny opłat za przejazd autostradami są dostępne na stronie internetowej chorwackiego autoklubu  www.hak.hr.

  Funkcjonuje 9 lotnisk pasażerskich, a całoroczny transport lotniczy o znaczeniu międzynarodowym odbywa się na lotniskach w Zagrzebiu, Splicie i Dubrowniku. Lotniska Zadar, Brač, Pula, Rijeka i Osijek obsługują pasażerów w lotach międzynarodowych w zasadzie w miesiącach letnich. Istnieje 12 lotnisk sportowych. Od stycznia 2016 r. LOT otworzył bezpośrednie regularne połączenie lotnicze między Warszawą i Zagrzebiem. W miesiącach letnich istnieją bezpośrednie połączenia Warszawy ze Splitem, Zadarem, Rijeką i Pulą. 

  W Chorwacji jest 17 Urzędów Celnych. Funkcjonuje 76 przejść granicznych, w tym 12 sezonowych, 53 osobowo - towarowych. Chorwacja ma 8 międzynarodowych kolejowych przejść granicznych. W międzynarodowym transporcie morskim znaczenie gospodarcze ma 6 portów - Rijeka, Zadar, Šibenik, Split, Ploče i Dubrownik. Istnieje sieć połączeń promowych łączących ląd z zamieszkałymi wyspami, obsługiwana przez państwowego armatora Jadrolinija oraz kilku operatorów prywatnych. Turystyka wodna jest w Chorwacji bardzo popularna. W ok. 70 przystaniach jachtowych jest ok. 30 tys. miejsc (na morzu i tzw. suchych).

  1.7. Przyjazd i pobyt w Chorwacji

  Obywatele polscy mogą wjeżdżać i przebywać w Chorwacji do 3 miesięcy w okresie półrocznym na podstawie dowodów osobistych (lub paszportów). Cudzoziemcy mogą w Chorwacji podejmować pracę na podstawie zezwolenia na pobyt i na pracę lub na podstawie świadectwa o zarejestrowaniu, które wydaje, właściwa dla miejsca pracy, komenda policji. Informacje dot. pobytu i podejmowania w pracy przez cudzoziemców są na stronie internetowej chorwackiego ministerstwa spraw wewnętrznych www.mup.hr oraz na stronie zagrzeb.trade.gov.pl. Przy wjeździe nie ma szczególnych wymogów dot. okresu ważności paszportu, jednakże nie może być on krótszy niż dozwolony okres pobytu. Przed wyjazdem do krajów UE lub EFTA, w tym do Chorwacji, zalecane jest zabranie ze sobą EKUZ. Dzięki EKUZ można skorzystać ze świadczeń zdrowotnych niezbędnych z przyczyn medycznych udzielanych w sytuacjach niespodziewanych podczas pobytu na terytorium innego państwa UE/EFTA. Dot. to szczególnie osób udających się na letni wypoczynek do Chorwacji. Jeżeli przeciwko cudzoziemcowi jest prowadzone postępowanie karne lub wykroczeniowe, właściwe organy mogą tymczasowo zatrzymać jego paszport, wydając w zamian pisemne zaświadczenie. Osoba przyjeżdżająca z małoletnim dzieckiem, nie będąca jego prawnym opiekunem, powinna posiadać pełnomocnictwo do sprawowania opieki, sporządzone przez prawnego opiekuna dziecka (nie poświadczone notarialnie), wraz z tłumaczeniem przysięgłym ww. dokumentu na język chorwacki lub angielski.

   

  1.8. Wykaz świąt (kościelnych i państwowych)

  Wolne od pracy są wszystkie soboty i niedziele

  1 stycznia

  Nowy Rok

  6 stycznia

  Trzech Króli

  jeden dzień (marzec/kwiecień)

  Wielkanoc

  jeden dzień (marzec/kwiecień)

  Poniedziałek Wielkanocny

  1 maja

  Święto Pracy

  jeden dzień (maj/czerwiec)

  Boże Ciało

  22 czerwca

  Dzień Walki z Faszyzmem

  25 czerwca

  Dzień Państwowości

  5 sierpnia

  Dzień Zwycięstwa i Wdzięczności Narodowej  oraz Dzień Chorwackich Ochotników Wojennych

  15 sierpnia

  Wniebowzięcie NMP

  8 października

  Święto Niepodległości

  1 listopada 

  Dzień Wszystkich Świętych

  25 grudnia 

  Boże Narodzenie

  26 grudnia

  Dzień Św. Szczepana

   

   

  System administracyjny


   

  2. System administracyjny

  2.1. Ustrój polityczny.

  Chorwacja jako samodzielne państwo powstała w wyniku rozpadu Jugosławii. Po referendum
  w dniu 25 czerwca 1991 r. Chorwacja ogłosiła suwerenność. Konstytucję przyjęto 22 grudnia 1990 r. W 2000 i 2001 r. wprowadzono zmiany, które spowodowały przesunięcie władzy z urzędu prezydenta na parlament. 21 stycznia 1992 r. Polska uznała Republikę Chorwacji. Ambasada RP w Zagrzebiu działa od 19 kwietnia 1992 r. (od 1973 r. do 1992 r. działał w Zagrzebiu polski Konsulat). Chorwacja jest republiką parlamentarną. Głową państwa jest prezydent wybierany na pięcioletnią kadencję w wyborach powszechnych.

   

  2.2. Władza ustawodawcza.

  Parlament chorwacki (Hrvatski sabor) jest jednoizbowy. Ostatnie wybory do Saboru odbyły się
  11 września 2016 r. Sabor liczy 151 posłów i liczba ta jest stała. Posłowie wybierani są na kadencję trwającą cztery lata. Wybory są powszechne, równe i tajne. Czynne i bierne prawo wyborcze mają osoby, które ukończyły 18 lat. Posłowie są wybierani z okręgów krajowych oraz z okręgu zagranicznego (głównie w BiH). W  składzie parlamentu 8 posłów reprezentuje mniejszości narodowe.

   

  2.3. Władza wykonawcza.

  Rząd Chorwacji jest podstawowym organem władzy wykonawczej. Prezydent mianuje kandydata na premiera, który powołuje rząd. Parlament potwierdza skład rządu. Rząd przygotowuje i przedkłada projekt budżetu i kieruje go do parlamentu w celu uchwalenia.

  Prezydent Chorwacji wybierany jest w wyborach powszechnych na pięcioletnią kadencję. Reprezentuje kraj na zewnątrz, jest też zwierzchnikiem sił zbrojnych. Do uprawnień prezydenta należy rozpisywanie nowych wyborów, jak i zwoływanie pierwszej sesji nowego parlamentu. Prezydent przyjmuje listy uwierzytelniające od ambasadorów państw, z którymi Chorwacja utrzymuje stosunki dyplomatyczne i mianuje ambasadorów Chorwacji. Ma prawo rozwiązać parlament, jeśli ten nie uchwali budżetu kraju w ciągu 120 dni. Jeśli w ciągu ośmiu dni prezydent nie podpisze ustawy uchwalonej przez parlament, musi taką ustawę zaskarżyć do Trybunału Konstytucyjnego. Pierwszym prezydentem, przez dwie kadencje, był Franjo Tuđman. Po jego śmierci w 1999 r., w wyborach prezydenckich w 2000 r. zwyciężył Stjepan Mesić, który sprawował swój urząd przez dwie kadencje, do 2010 r. W kolejnych wyborach prezydenckich, 10 stycznia 2010 r., na trzeciego prezydenta został wybrany socjaldemokrata Ivo Josipović. 11 stycznia 2015 r. drugą turę wyborów na prezydenta Chorwacji wygrała Kolinda Grabar-Kitarović kandydat koalicji zbudowanej wokół HDZ (51% głosów). Kolinda Grabar-Kitarović jest pierwszą kobietą na stanowisku prezydenta Chorwacji. Stanowisko prezydenta objęła 19 lutego 2015 r.

   

  2.4. Struktura administracji gospodarczej.  

  W chorwackim rządzie kwestie gospodarcze rozdzielone są kompetencyjnie pomiędzy kilka ministerstw – ministerstwo gospodarki, przedsiębiorczości i rzemiosła, ministerstwo ochrony środowiska i energetyki, ministerstwo rozwoju regionalnego i funduszy UE, ministerstwo finansów, ministerstwo majątku państwowego, ministerstwo ds. morza, transportu i infrastruktury, ministerstwo budownictwa i planowania przestrzennego, ministerstwo turystyki, ministerstwo rolnictwa, ministerstwo pracy i systemu emerytalnego.

  Każde z wymienionych ministerstw kontroluje pracę podległych sobie agencji rządowych i urzędów centralnych zajmujących się zagadnieniami gospodarczymi. Najważniejszą organizacją samorządu gospodarczego jest Chorwacka Izba Gospodarcza (Hrvatska Gospodarska Komora - HGK). Jest organizacją o obowiązkowym członkostwie. W ramach HGK działa 20 wojewódzkich izb gospodarczych i izba miasta Zagrzebia. Przy Izbie działa obecnie 56 zrzeszeń branżowych. HGK ma swoje zagraniczne przedstawicielstwa w Brukseli i Moskwie.

  Władzę sądowniczą w Chorwacji sprawują niezawisłe sądy. Władza sądownicza jest samodzielna i niezależna. Na straży stosowania prawa i równości wszystkich obywateli wobec prawa stoi Sąd Najwyższy. Sędziowie Sądu Najwyższego wybierani są przez Krajową Radę Sądowniczą. Funkcję tę można pełnić dożywotnio. Prezes Sądu Najwyższego wybierany jest, na wniosek prezydenta, przez parlament na kadencję czteroletnią. O zgodności stanowionego prawa z Konstytucją orzeka Trybunał Konstytucyjny. Orzeka on również o legalności działań partii politycznych, jak i o ważności wyborów i referendów. Parlament wybiera 13 sędziów Trybunału Konstytucyjnego na ośmioletnie kadencje. Kadencja prezesa trwa cztery lata.  Najważniejszym organem w sądownictwie gospodarczym jest Naczelny Sąd Gospodarczy. Oddziały Sądu znajdują się w 7 miastach wojewódzkich. W strukturach Chorwackiej Izby Gospodarczej jest Sąd Arbitrażowy, zajmujący się również arbitrażem międzynarodowym, Sąd Honorowy oraz Centrum Pojednawcze.

   

  Gospodarka


   

  3.1. Ogólna charakterystyka sytuacji gospodarczej

  W 2015 r., po sześciu latach recesji chorwacka gospodarka dzięki zwiększeniu się poziomu konsumpcji i eksportu, rosła w tempie 1,6%, a w 2016 r. 2,9%. W 2017 r. KE zakłada wzrost PKB na poziomie 2,9%, a w 2018 r. na poziomie 2,6%. W roku 2017 KE przewiduje: zmniejszenie stopy bezrobocia do 11,6%, zmniejszenie deficytu budżetu państwa do 1,1% PKB oraz zmniejszenie długu publicznego do 82% PKB. Według prognoz gospodarka ma wzrastać dzięki zwiększeniu eksportu, poziomu konsumpcji i turystyce. Zdaniem KE, negatywny wpływ na chorwacką gospodarkę może mieć kryzys w chorwackim koncernie Agrokor.

   

  Poziom i dynamika chorwackiego PKB w latach 2009-2015

   

  2012

  2013

  2014

  2015

  2016

  PKB w cenach bieżących (mld euro)

  44

  43,5

  43

  43,9

  45,6

  PKB, realne stopy wzrostu (%)

  -2,2

  -1,1

  -0,5

  1,6

  2,9

  Żródło Chorwacki Bank Narodowy (HNB)                                                                                                        

  Rolnictwo, leśnictwo i rybołówstwo. Areał indywidualnych gospodarstw rolnych  stanowi ok 1,1 mln ha, a podmiotów gospodarczych - 213 tys. ha. (obszar Indywidualnego gospodarstwa rolnego - 4,8 ha, a podmiotu gospodarczego - 95 ha). Łąki i pastwiska zajmują ok 25,7% powierzchni uprawnej. 68%  użytków rolnych stanowią grunty orne (895 tys. ha  gruntów ornych i ogrodów).

  Chorwacja jest samowystarczalna w produkcji zbóż, cukru, roślin przemysłowych i drobiu. Winnice, będące w ponad 90% własnością prywatną, zajmują 32 tys. ha. 4 tys. podmiotów uprawnionych jest do komercyjnego połowu ryb. Leśnictwo obejmuje 2,7 mln ha lasów, z czego 80% jest własnością państwa.

  Rekordowa liczba turystów w 2016 r. W 2016 r. Chorwację odwiedziło 15,6 mln turystów generując 78 mln noclegów. W porównaniu z 2015 r.,  oznacza to wzrost liczby turystów o 8,7% i liczby noclegów o 9%. Najwięcej turystów, którzy zdecydowali się na wakacje w Chorwacji przyjechało z Niemiec, Słowenii, Austrii, Włoch i Polski.

  Udział turystyki w PKB Chorwacji wyniósł 18% (dane z 2016 r.).

  W marcu 2017 r.  średnie wynagrodzenie netto stanowiło 6 022 HRK (brutto 8 109 HRK = ok. 1093 euro).  W kwietniu 2017 r. inflacja wg wskaźnika CPI w porównaniu z marcem 2017 r. wzrosła o 0,5%, a w porównaniu z kwietniem 2017 r. – wzrosła o 1,4%. W kwietniu 2017 r. bezrobocie osiągnęło 13,2%.

  Budżet państwa na 2016 r. Zgodnie z nowelizacją ustawy budżetowej  na rok 2016, dochody budżetu państwa zwiększono o 1,5 mld HRK do wysokości 116,4 mld HRK.  Kwotę wydatków zmniejszono o 0,7 mld HRK do wysokości 121,7 mld HRK. Deficyt budżetu państwa ustalono na kwotę nie większą niż 5,3 mld HRK (1,6% chorwackiego PKB), o 2,1 mld HRK mniej niż zakładano wcześniej. Powodem zmniejszenia deficytu są zwiększone wpływy z tytułu podatku dochodowego, podatku akcyzowego oraz podatku od nieruchomości.

  Budżet państwa na 2017 r. Kwota wydatków budżetowych ma stanowić wartość 128,4 mld HRK / 17 mld euro (wzrost o 5,5% w porównaniu z 2016 r.), podczas gdy wpływy do budżetu mają osiągnąć wartość 121  mld HRK / 16 mld euro (wzrost o 4,4%). Deficyt budżetu państwa zaplanowany jest na 6,8 mld HRK / 1 mld euro (1,9% PBK). W 2017 r. rząd oczekuje wzrostu chorwackiego PKB o 3,2%.

  Wzrost PKB Chorwacji. Według danych chorwackiego Państwowego Urzędu Statystycznego (DZS) PKB Chorwacji w 1Q2017 r. wzrósł o 2,5%. Największy wpływ na zwyżkę PKB w 1Q2017 miał wzrost eksportu (o 3,4%) oraz konsumpcji (o 2%). Wzrost PKB odnotowany w 1Q2017 r. jest najniższym wzrostem od 3Q2015 r. i pozostaje również poniżej oczekiwań chorwackich ekonomistów.

  Zadłużenie publiczne. W lutym 2017 r. dług publiczny wyniósł 288 mld HRK i był mniejszy o 1,2 mld HRK w porównaniu z lutym 2017 r. 37% zadłużenia publicznego stanowią kredyty zagraniczne, a 63% kredyty krajowe.

  W 2017 r. wymagalne płatności z tytułu obsługi zadłużenia zagranicznego Chorwacji wyniosą 27 mld HRK, przy czym 9 mld HRK tej kwoty to wartość obligacji krajowych, a 1,5 mld USD – obligacji zagranicznych. W 2017 r. aż 1 mld euro wyniosą wymagalne płatności z tytułu zadłużenia Hrvatske autoceste (HAC) wynoszącego ok. 4,5 mld euro.

  Wykorzystanie funduszy unijnych. Według wstępnych danych chorwackiego ministerstwa rozwoju regionalnego i funduszy UE, Chorwacja w 2016. r. w ramach funduszy UE uzyskała ok. 6 mld HRK dofinansowania dla projektów wartych łącznie 9 mld HRK. Większość projektów współfinansowanych przez UE na obszarze Chorwacji dot. rolnictwa, transportu, ochrony środowiska, rozwoju sektora przedsiębiorstw, badań naukowych oraz kultury. Chorwacja w 2016 r. do budżetu UE wpłaciła ok. 3,3 mld HRK. W 2017 r. oczekuje się realizacji projektów wartych ok. 13 mld HRK, przy czym środki UE mają stanowić ok. 10,8 mld HRK,  podczas gdy w 2015 r. Chorwacja wykorzystała tylko 545 mln euro.

  Według oceny HGK Chorwacja wykorzystała 80% środków z funduszy UE, które miała na dyspozycji w okresie 2007-2013. Dla porównaniu inne państwa wykorzystały w tym okresie 94% środków. Rok 2016 był ostatnim rokiem, w którym Chorwacja mogła wykorzystać środki przysługujące za okres 2007-2013 i dlatego też dane HGK nie są jeszcze ostateczne. Wykorzystanie środków UE przez dziesięć nowych państw UE za  okres 1990-2003  wyniosło 44% -  61%.

  Ratingi kredytowe. Agencja ratingowa Fitch i Agencja Standar&Poor’s oceniają długoterminową zdolność kredytową Chorwacji na poziomie „BB” z perspektywa stabilną. Agencja Moody’s długoterminową zdolność kredytową Chorwacji określa na poziomie „Ba2” z perspektywą stabilną.

  Ocena gospodarki Chorwacji przez KE. W maju 2017 r. KE zarekomendowała wyjście Chorwacji z unijnej procedury nadmiernego deficytu budżetowego (EDP). Chorwacja jest objęta EDP od 2014 roku. Chorwacja pozostaje objęta procedurą nadmiernej nierównowagi makroekonomicznej.

  Chorwacja jest w grupie państw UE z najwyższą standardową stawką VAT w wysokości 25%.

  Wymiana handlowa Chorwacji. W  2016 r. wymiana towarowa Chorwacji z zagranicą osiągnęła 32 mld euro. Eksport wyniósł  12,3 mld euro i był o ok 5,7% większy niż w 2015 r., a import - 19,7 mld euro – wzrost o 7,7%. Deficyt wymiany towarowej wynosił 7,4 mld euro, a export pokrywał import w 63%. Podczas pierwszych trzech miesięcy 2017 r. eksport wzrósł o 25%, a import o 16%.

  Podkreśla się korzystny wpływ wzrostu poziomu konsumpcji zwłaszcza na skutek - obniżenia podatku dochodowego, cen paliw oraz wzrostu liczby przyjazdów zagranicznych turystów. Za pozytywny czynnik traktuje się wzrost produkcji przemysłowej.

  Statystyki napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) do Chorwacji prowadzone są od 1993 r. BIZ osiągnęły najwyższy poziom w 2008 r. (3,7 mld euro).

  Największymi inwestorami w Chorwacji są państwa UE. Inwestycje dot. głównie sektora bankowego, handlu, nieruchomości i usług telekomunikacyjnych. Utrzymuje się niekorzystna struktura inwestycji – znacząca przewaga inwestycji brownfield w odniesieniu do greenfield. Skumulowana wartość BIZ w Chorwacji w okresie od 1993 r. do końca 2016 r. to 30,8 mld euro.

   

   

   

  Napływ BIZ

  Rok

  BIZ w mln euro

  2008

  3 655

  2009

  2 265

  2010

  1 066

  2011

  1 017

  2012

  1 150

  2013       

  737

  2014

  2 292

  2015

  192

  2016

  1 706

   

  Ustawodawstwo chorwackie regulujące sferę inwestycji.

  Ustawa o wspieraniu inwestycji i rozwoju otoczenia inwestycyjnego, określająca zachęty dla inwestorów. Funkcjonuje Agencja ds. Inwestycji i Konkurencyjności.

  Ustawa o strategicznych projektach inwestycyjnych, której celem jest stworzenie warunków do rozpoczęcia cyklu inwestycyjnego, szybsze wydawanie dokumentacji i opracowywanie projektów publicznych i prywatnych o znaczeniu strategicznym. Określa kryteria identyfikacji projektów strategicznych i korzystania z nieruchomości państwowych oraz udzielania koncesji, jak również zobowiązania inwestorów oraz zakres obowiązków organów administracji.

  Ustawa ws. inwestycji strategicznych. Określa wymagania wobec inwestorów  w zakresie wysokości zabezpieczenia kapitału początkowego koniecznego dla zgłoszenia projektu jako strategicznego. Inwestycje o wartości 150 mln HRK i wyższej mogą uzyskać status inwestycji strategicznych i prawo do przyspieszonej procedury. Taki status mogą też otrzymać inwestycje o wartości 75 mln HRK i wyższej współfinansowane z funduszy UE. Inwestycjami strategicznymi są  inwestycje na słabo rozwiniętych obszarach Chorwacji i wyspach oraz związane z rolnictwem o wartości  20 mln HRK i wyższej.

  Chorwackie podmioty gospodarcze od 1993 r. do końca 2016 r. zainwestowały za granicą 5,5 mld euro. Najwięcej zainwestowały w Holandii (2,6 mld euro),  BiH, Słowenii i Serbii.

  3.2 Tabela głównych wskaźników makroekonomicznych.

  Wyszczególnienie

  2013

  2014

  2015

  2016

  Tempo wzrostu PKB w %

  -1,1

  -0,5

  1,6

  2,9

  Produkcja przemysłowa, w %

  -5,3

  1,3

  2,6

  5

  Stopa inflacji, w % r/r

  2,2

  -0,2

  -0,5

  -1,1

  Wartość napływu BIZ, w mln euro

  731

  2 292

  192

  1 706

  Wartość odpływu BIZ, w mln euro

  -111

  1 600

  -55

  -253

  Łączna wartość BIZ w Chorwacji (inward),w mln euro

  26 578

  28 870

  29 062

  30 768

  Skumulowana wartość BIZ Chorwacji za granicą (outward), w mln euro

  4 255

  5855

  5 800

  5 547

  Stopa rejestrowanego bezrobocia,  %

  17,3

  17,3

  16,3

  13,1

  Turystyka – przyjazdy ogółem, w mln

  Turyści zagraniczni, w mln

  Polscy turyści

  13

  11,5

  679.519

  13,1

  11,8

  666.117

  14,9

  13,2

  701.734

  15,6

  13,8

  757.523

  Wartość obrotów handlu zagranicznego, w mld  euro

  24,8

  27,5

  30

  32

  Eksport, w mld euro

  9

  10,4

  11,5

  12,3

  Import, w mld euro

  15,8

  17,1

  18,5

  19,7

  Zadłużenie zagraniczne brutto, w mld euro

  45,8

  46,4

  45,4

  41,7

  Zadłużenie zagraniczne, % PKB

  105

  108

  103

  91

  Relacja deficytu finansów publicznych do PKB, %

  5,3

  5,5

  2,7

  1,2

  Źródło: Chorwacki Zakład Statystyczny (DZS), Chorwacki Bank Narodowy (HNB), Chorwacka Izba Gospodarcza (HGK)

  3.3 Główne sektory gospodarki.

  Gospodarkę Chorwacji cechuje przewaga sektora usługowego, który generuje ok. 2/3 PKB. W tym turystyka wytwarzająca ponad 18% PKB należy do najważniejszych sektorów w gospodarce Chorwacji. Drugim ważnym sektorem gospodarki jest przemysł przetwórczy - produkcja żywności i napojów, produkcja tytoniu, produktów naftowych i artykułów chemicznych.

  Główne sektory gospodarki (o największym udziale/znaczeniu w PKB), 2014 r.

  Rolnictwo, łowiectwo, leśnictwo i rybołówstwo

  5,1%

  Przemysł przetwórczy

  14,7%

  Budownictwo

  5,2%

  Handel hurtowy i detaliczny, naprawy pojazdów silnikowych i inne

  11,4%

  Hotelarstwo i gastronomia

  5,2%

  Transport, magazynowanie

  4,6%

  Obrót nieruchomościami

  10,5%

  Usługi finansowe i ubezpieczeniowe

  6,6%

  Informacja i komunikacja

  4,4%

  Usługi medyczne I socjalne

  4,8%

  Edukacja

  4,6%

  Administracja publiczna, obrona I obowiązkowe ubezpieczenie społeczne

  5,8%

  Usługi profesjonalne, naukowe i techniczne

  6,0%

  Inne

  11,1%

  Źródło: Chorwacki Zakład Statystyczny (DZS), Rocznik Statystyczny

  3.4. Uczestnictwo w wielostronnych organizacjach i porozumieniach o charakterze ekonomicznym (WCO, WTO, CEFTA).

  Od 1993 r. Chorwacja jest członkiem WCO, a od 2000 r. - WTO. Od 1 lipca 2013 r. polityka celna Chorwacji jest częścią wspólnej polityki handlowej UE. W listopadzie 2007 r. Chorwacja przystąpiła do CEFTA, grupującego państwa b. Jugosławii (oprócz Słowenii) oraz Albanię, Kosowo i Mołdowę. Eksport Chorwacji do krajów CEFTA osiąga 16% wartości chorwackiego eksportu (dane za 2016 r.). Od akcesji do UE, Chorwacja dla utrzymania swojej pozycji w handlu z krajami CEFTA, zabiegała o wprowadzenie odpowiednich rozwiązań do umów UE z członkami CEFTA.

  3.5. Relacje gospodarcze z UE.

  W czerwcu 2004 r. Chorwacja stała się oficjalnym kandydatem do członkostwa w UE. Negocjacje akcesyjne rozpoczęły się 3 października 2005 r. i od tego czasu współpraca gospodarczą z UE była dla Chorwacji zdecydowanym priorytetem. Wymiana handlowa Chorwacji z UE w 2016 r. stanowiła 73% wartości obrotów handlowych. Do największych partnerów handlowych Chorwacji w UE należą Włochy, Niemcy, Słowenia i Austria. Państwa UE są także największymi inwestorami w Chorwacji od 1993 r., tj. początków inwestowania w tym kraju. Według HNB do końca 2016 r. najwięcej w Chorwacji zainwestowała Holandia (6,6 mld euro), Austria (3,5 mld euro), Włochy i Niemcy. Na liście inwestorów w Chorwacji, Polska jest na 26. miejscu (79,8 mln euro).

  10 czerwca 2011 r. KE przedłożyła Radzie Europejskiej wniosek o zamknięcie ostatnich czterech rozdziałów negocjacji Chorwacji z UE, co otworzyło drogę do wejścia do UE. Decyzję tę PE potwierdził 30 czerwca 2011 r., a 17 września 2011 r. premier Donald Tusk przekazał premier Chorwacji Jadrance Kosor projekt Traktatu Akcesyjnego dla Chorwacji. 9 grudnia 2011 r. prezydent Chorwacji Ivo Josipović i premier chorwackiego rządu J. Kosor, podpisali w Brukseli Traktat o przystąpieniu Chorwacji do UE. W imieniu UE Traktat podpisał przewodniczący Rady Europejskiej H. Van Rompuy, premier D. Tusk oraz przedstawiciele PCz UE. W ceremonii podpisania traktatu uczestniczyli przewodniczący PE Jerzy Buzek i szef KE Jose Manuel Barroso. W referendum o członkostwie Chorwacji w UE, przeprowadzonym 22 stycznia 2012 r., ponad 66% wyborców opowiedziało się za członkostwem Chorwacji w tej organizacji. 9 marca 2012 r. chorwacki parlament ratyfikował Umowę o akcesji do UE, a 1 lipca 2013 r. Chorwacja została pełnoprawnym, 28. członkiem UE.

   

  Dwustronna współpraca gospodarcza


   

  4. Dwustronna współpraca gospodarcza

  4.1. Gospodarcze umowy dwustronne.

  W związku z wejściem Chorwacji do UE w mocy pozostają bilateralne umowy gospodarcze między Polską i Chorwacją, których nie obejmuje kompetencja Wspólnoty, w tym umowa o:

  • unikaniu podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku,
  • międzynarodowych przewozach drogowych osób i ładunków,
  • ws. wzajemnego popierania i ochrony inwestycji,
  • współpracy w dziedzinie ochrony roślin,
  • współpracy w dziedzinie weterynarii,
  • współpracy w dziedzinie turystyki,
  • cywilnej komunikacji lotniczej,
  • transporcie morskim.

  Wykaz zawartych i obowiązujących umów z Chorwacją - www.traktaty.msz.gov.pl.

  Polsko-chorwackie stosunki gospodarcze do akcesji do UE były regulowane przez Umowę o Stabilizacji i Stowarzyszeniu, zawartą pomiędzy Chorwacją a UE, wraz z towarzyszącymi aneksami i protokołami dot. wymiany towarowej, zaś od 1 lipca 2013 r. przez Traktat Akcesyjny. Od 1993 r. Chorwacja jest członkiem Światowej Organizacji Celnej. Od 2002 r. nomenklatura celna zharmonizowana jest z nomenklaturą UE.

  4.2. Handel zagraniczny.

  Relacje gospodarcze polsko-chorwackie. Nadal wzrasta liczba Polaków decydujących się na urlop w Chorwacji. W 2016 r. w porównaniu z 2015 r. odnotowano 12% wzrost liczby polskich turystów (wzrost z 674 779 do 757 523 osób). Znajduje to również odzwierciedlenie w liczbie noclegów – wzrost o 15% (wzrost z 4 323 421 do 4 963 896).

  Wymiana handlowa polsko-chorwacka. W 2016 r. chorwacki eksport do Polski wyniósł 167 mln euro i w porównaniu z 2015 r. zmalał o 5,5%, a chorwacki import z Polski osiągnął 603 mln euro - wzrost o 15,7%. W 2015 r. chorwacki eksport do Polski wyniósł 177 mln euro (wzrost o 25,6% w porównaniu z 2014 r.), a polski eksport do Chorwacji 521 mln euro (wzrost o 22,4%).

  4.3 Inwestycje wzajemne.

  Inwestycje wzajemne między Polską i Chorwacją. Skumulowana wartość polskich BIZ w Chorwacji w okresie 1993 - 2016 r. to 79,8 mln euro, a chorwackich BIZ w Polsce - 164,4 mln euro. Polska jest na 5. miejscu jako destynacja inwestycyjna chorwackiego kapitału.

   

  Największymi polskimi inwestorami w Chorwacji są m.in.:

  • OT Logistics - inwestycja w Porcie Rijeka. W wyniku dokapitalizacji spółki Port Rijeka - OT Logistics został jej 2. największym partnerem z 20,81% udziałów (pakiet akcji o wartości 61,23 mln zł.). Port ma bardzo dobre perspektywy rozwoju - może stać się ważnym elementem korytarza transportowego prowadzącego przez Kanał Sueski do Europy Środkowej;
  • Polski fundusz Enterprise Investors -  Jesienią 2016 r. kupił od koncernu Agrokor za 35,4 mln euro sieć sklepów sportowych Intersport.
  • Polska firma InPost wraz z chorwacką firmą Tisak działającą w ramach koncernu Agrokor, założyła Tisak InPost. Agrokor kupił od InPost 50 paczkomatów o wartości 1,3 mln euro;
  • Firma Pepco z siedzibą w Polsce, która w 2017 r. w Chorwacji zamierza otworzyć 8 sklepów sieci, podczas gdy w okresie najbliższych trzech lat - 75. Pepco jest częścią Grupy Kapitałowej Steinhoff International Holdings Limited - drugim największym po Ikei przedstawicielem branży meblowej w Europie.
  • Press Glass SA - budowa fabryki szkła fasadowego w Varaždinie - inwestycja typu greenfield warta ok 15 mln euro.
  • Globe Trade Centre S.A. (GTC) - właściciel centrum handlowego Avenue Mall w Zagrzebiu.
  • Asseco SEE Group S.A. - lider na tut. rynku oprogramowania i usług informatycznych dla bankowości i telekomunikacji; właściciel m.in. zagrzebskiego Logos, Arbor Informatika z Rijeki, Biro Data Servis oraz EZ Računalstvo.
  • Inter Cars - największy importer i dystrybutor części zamiennych do samochodów osobowych oraz pojazdów użytkowych w Europie Środkowo-Wschodniej. W Chorwacji posiada 25 sklepów. W Chorwacji działa 80 warsztatów samochodowych w ramach sieci Q-Service.  Właścicielem znaku towarowego Q-Service i organizatorem sieci jest firma Inter Cars.

    

   Chorwackie podmioty gospodarcze od 1993 r. do 2016 r. zainwestowały za granicą 5,5 mld euro. Najwięcej zainwestowały w Holandii (2,6 mld euro),  BiH, Słowenii, Serbii i Polsce. W Polsce chorwackie podmioty zainwestowały  164 mln euro. Głównym inwestorem jest Grupa Orbico - jedna z największych europejskich firm FCMG. Orbico jest największym inwestorem w Polsce z regionu Europy Południowo-Wschodniej: w Polsce zainwestował 100 mln euro, posiada przedsiębiorstwa Wella Professionals, Navo Grupa, Distribev i Optima Grupa, w których zatrudnionych jest 1600 osób, a obrót roczny wynosi ok. 800 mln euro.

                          

  4.4. Współpraca samorządów gospodarczych.

  W Chorwacji aktywną rolę w promocji gospodarczej odgrywa HGK. Współpracuje z nią polska Krajowa Izba Gospodarcza. W kwietniu 2008 r. została nawiązana współpraca pomiędzy Krakowską Izbą Gospodarczą i Izbą Gospodarczą Miasta Zagrzebia. Jesienią 2011 r. porozumienie o współpracy podpisały miasta Warszawa i Zagrzeb. 1 lutego 2010 r. w Krakowie powołano do życia Polsko-Chorwacką Izbę Przemysłowo-Handlową (www.pchiph.pl). W maju 2012 r., podczas konferencji chorwackich żupanów i polskich marszałków województw, w obecności marszałka Senatu B. Borusewicza i minister rozwoju regionalnego E. Bieńkowskiej, podpisano Deklarację o Współpracy między Związkiem Województw RP i Związkiem Żupanii Chorwacji.

  Od 2011 r. w wyniku współpracy polskich województw i chorwackich żupanii podpisano umowy o współpracy m. in. między województwem podkarpackim a żupanią zadarską, województwem warmińsko-mazurskim a żupanią splicko-dalmatyńską, województwem zachodniopomorskim a żupanią karlovacką, województwem śląskim a żupanią szybenicko-knińską  oraz województwem wielkopolskim a żupanią vukovarsko-srijemską.

  30 lipca 2015 r. rząd Chorwacji zaakceptował przyłączenie się żupanii karlovackiej i primorsko-goranskiej do Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego - Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej (CETC-EGTC). Ugrupowanie z siedzibą w Szczecinie dąży do rozwoju infrastruktury-rozwoju gospodarczego wszystkich uczestników inicjatywy,  przez których obszary przebiegają szlaki intermodalne, drogowe, rzeczne i kolejowe.

  23 listopada 2015 r. w Rijece V.Obersnel, burmistrz miasta Rijeka i P.Adamowicz, prezydent miasta Gdańsk podpisali Inicjatywę ws. współpracy pomiędzy Gdańskiem i Rijeką. W dniach 10-12 maja 2016 r. w Dubrowniku odbyło się V Forum Regionów Polski i Chorwacji zorganizowane przez Chorwacki Związek Żupanii i Związek Województw RP. Głównym tematem Forum był samorząd jako siła napędowa wzrostu gospodarczego. W trzecim dniu Forum odbyło się polsko-chorwackie forum gospodarcze, w którym udział wzięli polscy i chorwaccy przedsiębiorcy.

  Potwierdzeniem zainteresowania obu stron wzmocnieniem wzajemnych relacji była organizacja pod egidą Krajowej Izby Gospodarczej w ramach wizyty prezydent Chorwacji Kolindy Grabar-Kitarović w Warszawie (28 stycznia 2016 r.) Polsko-Chorwackiego Forum Gospodarczego. W Forum uczestniczyli prezydenci Polski i Chorwacji oraz przedstawiciele 48 chorwackich oraz około 70 polskich firm. Podczas Forum podpisano umowę o współpracy pomiędzy Chorwacką Izbą Gospodarczą i Krajową Izbą Gospodarczą.

   

   

  Dostęp do rynku


   

  5. Dostęp do rynku

  5.1. Dostęp dla polskich towarów i usług (bariery).

  Od akcesji Chorwacji do UE terytorium tego kraju stało się częścią jednolitego unijnego terytorium celnego, nie istnieje już system kontroli celnej towarów wwozu i handlu towarów pomiędzy Chorwacją i PCz UE. Pozostaje jednak policyjna kontrola graniczna. Pomimo, iż wymiana towarów chorwackich z podmiotami z PCz nie jest przedmiotem procedur celnych czy kontrolnych, pozostaje kwestia obliczania i pobierania podatku VAT (informacja na stronie internetowej Urzędu Podatkowego www.porezna-uprava.hr).

  W Chorwacji brak jest formalnych przeszkód administracyjnych utrudniających firmom zagranicznym prowadzenie działalności gospodarczej. Istnieją jednak ograniczenia, które odnoszą się do firm zagranicznych w obszarze transportu kolejowego (lokalny transport pasażerów). Podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w niektórych branżach uwarunkowane jest uzyskaniem zezwolenia, licencji, koncesji: m.in. bankowość,  ubezpieczenia, transport, budownictwo, agencje celne, usługi geodezyjne, produkcja i handel wyrobami tytoniowymi,  produkcja i handel materiałami wybuchowymi, produkcja, naprawa i handel bronią, sprzętem wojskowym i amunicją, rozminowywanie, energetyka, kontrola jakości produktów, handel i produkcja leków i środków medycznych, handel i produkcja leków weterynaryjnych, planowanie przestrzenne, doradztwo podatkowe, audyt, usługi telekomunikacyjne, media elektroniczne, usługi pocztowe, usługi weterynaryjne, pośrednictwo pracy, agencje ochrony, transport lotniczy.

  W obrotach handlowych z Chorwacją obowiązują dokumenty handlu międzynarodowego: faktura, dokument przewozowy, dokument ubezpieczeniowy, dokumenty pomocnicze (certyfikaty i zaświadczenia) oraz dokument celny. Podstawowym dokumentem stosowanym przy kontroli celnej towarów oraz przy tranzycie, podobnie jak w handlu z państwami UE, jest „Jednolity dokument administracyjny”. Odprawa celna warunkowa artykułów (zwolnienie całkowite lub częściowe z cła i podatku) może dotyczyć artykułów nieprzeznaczonych do konsumpcji lub pozostających na terytorium Chorwacji określony czas lub tych, które będą wywożone w niezmienionej postaci, i odbywa  się na podstawie karnetów ATA, które wydaje HGK.

  W Chorwacji istnieje 11 specjalnych stref wolnocłowych (ustawa o strefach wolnocłowych z 1996 r.) Chorwacka lub zagraniczna firma może na terenie strefy prowadzić działalność gospodarczą w zakresie produkcji, handlu (z wyjątkiem detalicznego), handlu zagranicznego, bankowości i usług finansowych.

  5.2. Dostęp do rynku pracy.

  Cudzoziemcy mogą w Chorwacji podejmować pracę na podstawie zezwolenia na pobyt i na pracę lub świadectwa o rejestracji działalności, które wydaje, właściwa dla miejsca pracy, komenda policji. Szczegółowe wyjaśnienia dot. pobytu i podejmowania pracy przez cudzoziemców znajdują się na stronie internetowej chorwackiego ministerstwa spraw wewnętrznych www.policija.hr/47.aspx .

  Zgodnie z ustawą o obcokrajowcach (Zakon o strancima – ze zm. z 2013 r.) i przepisami dot. pracy obywateli krajów UE i członków ich rodzin (Pravila o radu državljana država članica Europske unije i članova njihovih obitelji - z 2013 r.) Chorwacja zapewnia Polakom nieograniczony dostęp do rynku pracy. Z uwagi na ograniczenia wprowadzone przez Austrię, Maltę, Holandię, Słowenię i Wielką Brytanię wobec chorwackich pracowników, Chorwacja stosuje na zasadzie wzajemności odpowiednie ograniczenia dla pracowników tych państw.

  5.3. Nabywanie  nieruchomości.

  1 lutego 2009 r. w Chorwacji obywatele UE mają taki sam dostęp do nabywania nieruchomości w Chorwacji, jak obywatele tego kraju, tzn. bez konieczności uprzedniego uzyskiwania zgody ministerstwa sprawiedliwości. Kwestię tę reguluje Ustawa o prawie własności i innych prawach rzeczowych (z 2008 r., ost. zm. z 2014 r.).  Obcokrajowcy, którzy zawarli umowy dotyczące nabycia nieruchomości, mogą oficjalnie zgłosić się do sądów w celu dokonania wpisu do ksiąg wieczystych i opłacić podatki od obrotu nieruchomościami (4% wartości rynkowej nieruchomości w momencie obrotu). Z UE ustalony jest okres do 2020 r, w którym obywatele UE nie mogą nabywać ziemi rolnej i lasów. Istnieje możliwość przedłużenia tego terminu o 3 lata.

   

  5.4. Zamówienia publiczne.

  Ustawa o zamówieniach publicznych z 2016 r., określa procedury zamówień publicznych i jest zgodna z dyrektywami UE. Ustawa wyróżnia: przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, negocjacje bez ogłoszenia, konkurs, dialog konkurencyjny. Kwestie związane z zamówieniami publicznymi dla administracji państwowej należą do kompetencji Centralnego Państwowego Urzędu ds. Centralnych Zamówień Publicznych (sredisnjanabava.gov.hr). Podstawę prawną działalności Urzędu stanowi ww. ustawa o zamówieniach publicznych.

   

  5.5. Partnerstwa publiczno-prywatne.

  W 2012 r. chorwacki parlament uchwalił ustawę o partnerstwie publiczno-prywatnym (ost. zm. z 2014 r.). W styczniu 2009 r. rząd chorwacki uchwalił program Strategii rozwoju partnerstwa publiczno-prywatnego.

   

  5.6. Ochrona własności intelektualnej.

  Chorwacja jest stroną Konwencji o utworzeniu Światowej Organizacji Własności Intelektualnej oraz Konwencji Paryskiej, Madryckiej, Nicejskiej i Porozumienia z Locarno, a także  innych umów, traktatów i konwencji międzynarodowych. Chorwackie instrumenty ochrony własności intelektualnej, opracowane zgodnie z wymogami Światowej Organizacji Własności Intelektualnej są zgodne z ustawodawstwem światowym i zharmonizowane z wymogami WTO/TRIPS, dyrektywami UE. Podstawą prawną ochrony własności intelektualnej w Chorwacji są międzynarodowe konwencje i traktaty oraz system prawodawstwa krajowego, który składa się z ustaw i rozporządzeń o:

  • prawie autorskim i  prawach pokrewnych  
  • patentach
  • znaku towarowym
  • wzorach  przemysłowych
  • geograficznych oznaczeniach pochodzenia produktów i usług
  • ochronie topografii układów scalonych

   Organem odpowiedzialnym za ochronę własności intelektualnej oraz współpracą międzynarodową jest Państwowy Urząd Własności Intelektualnej. Urząd współpracuje ze Światową Organizacją Własności Intelektualnej, z Europejskim Biurem Patentowym i większością europejskich organizacji tego typu. Wydaje Biuletyn Hrvatski glasnik intelektualnog vlasnistva (w j. chorwackim i angielskim), dostępny na stronie internetowej www.dziv.hr/en/the-croatian-intellectual-property-gazette.  Na stronie www.dziv.hr/en dostępne są informacje dotyczące rejestracji patentów oraz ochrony praw autorskich.

   

  Przydatne linki i kontakty


   

  6. Przydatne kontakty i linki

  6.1. Administracja gospodarcza.

  - Ministerstwo Gospodarki, Przedsiębiorczości i Rzemiosła                        www.mingo.hr

  - Ministerstwo Finansów                                                                                           www.mfin.hr

  - Ministerstwo Ochrony Środowiska i Energetyki                                             www.mzoip.hr

  - Ministerstwo Rolnictwa                                                                                           www.mps.hr

  - Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i Funduszy UE                                   razvoj.gov.hr

  - Ministerstwo ds. Majątku Państwowego                                                        imovina.gov.hr

  - Ministerstwo Budownictwa i Zagospodarowania Przestrzennego        www.mgipu.hr

  - Ministerstwo Pracy i Systemu Emerytalnego                                                  www.mrms.hr

  - Ministerstwo Morza, Transportu i Infrastruktury                                         www.mppi.hr

  - Ministerstwo Turystyki                                                                                            www.mint.hr

  - Ministerstwo Demografii, Rodziny, Młodzieży i Polityki Społecznej     www.mspm.hr

  - Chorwacka Agencja Nadzoru Usług Finansowych (HANFA)                     www.hanfa.hr

  - Agencji ds. Inwestycji i Konkurencji (AIK)                                                        www.aik-invest.hr

   

  6.2. Samorządy gospodarcze.

  - Chorwacka Izba Gospodarcza (HGK)                                                                  www.hgk.hr

  - Chorwacka Izba Rolna (HPK)                                                                                 www.komora.hr

  - Chorwacka Izba  Rzemieślnicza (HOK)                                                               www.hok.hr

   

  6.3. Prasa ekonomiczna.

  - Poslovni dnevnik                                                                                                       www.poslovni.hr

  - LIDER                                                                                                                               lider.media

  - Suvremena, portal ekonomiczny                                                                         www.suvremena.hr

  - Chorwacka Agencja Informacyjno-Prasowa (HINA)                                    www.hina.hr

   

  6.4. Oficjalne strony o charakterze ekonomicznym.

  - Centralny Państwowy Portal                                                                                 gov.hr

  - Chorwacki Bank Narodowy (HNB)                                                                       www.hnb.hr

  - Chorwacki Bank Odbudowy i Rozwoju (HBOR)                                                              www.hbor.hr

  - Agencja Finansowa (FINA)                                                                                     www.fina.hr

  - Agencja Ochrony Konkurencyjności (AZTN)                                                   www.aztn.hr

  - Centrum ds. Restrukturyzacji i Sprzedaży (CERP)                                         www.cerp.hr

  - Główny Urząd Statystyczny (DZS)                                                                       www.dzs.hr

  - Dziennik urzędowy Narodne Novine                                                                 www.nn.hr

  - Urząd Celny Republiki Chorwacji                                                                         carina.gov.hr

  - Państwowy Urząd ds. Własności Intelektualnej                                            www.dziv.hr

  - Rządowy serwis internetowy dla obywateli i firm,

    tzw. „one stop shop”                                                                                                www.hitro.hr

  - Giełda Zagrzebska                                                                                                     www.zse.hr

  - Instytut Finansów Publicznych                                                                                             www.ijf.hr

  - Instytut Ekonomiczny                                                                                               www.eizg.hr

  - Zrzeszenie Chorwackich Eksporterów                                                           www.hrvatski-izvoznici.hr

  - Zrzeszenie Pracodawców (HUP)                                                                          www.hup.hr

  - Chorwacka Wspólnota Turystyczna (HTZ)                                                        croatia.hr

   

  17 lipca 2013 (ostatnia aktualizacja: 13 lipca 2017)

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: