close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • PORTUGALIA

 • Portugalia

  •  

    Informacje o kraju


    

    

   1.1. Położenie geograficzne, ludność, obszar, stolica, języki urzędowe

    

   Położenie geograficzne: Portugalia jest położona na południowym zachodzie Półwyspu Iberyjskiego. Zajmuje ok. 15% powierzchni Półwyspu Iberyjskiego. Od północy i wschodu graniczy z Hiszpanią, a od zachodu i południa z wodami Oceanu Atlantyckiego. Posiada szereg wysp znajdujących się na Oceanie Atlantyckim składających się na Archipelag Azorski (Açores) i Archipelag Madery (Madeira). Większą część powierzchni kraju zajmują wyżyny i góry stanowiące przedłużenie hiszpańskiej Mesety.

   Najwyższe pasma gór to: Serra da Estrela (1993 m n.p.m.), Serra do Gerez (1544 m n.p.m.), Serra de Marão (1415 m n.p.m.). Najwyższym szczytem Portugalii jest Pico (2351 m n.p.m.) położony na Azorach. Wybrzeże jest wyrównane, piaszczyste lub klifowe i skaliste.

   W Portugalii znajdują się dolne odcinki dużych rzek półwyspu: Tagu, Duero i Gwadiany.

   Ludność: 10,6 mln

   Obszar: 92391 km2

   Stolica: Lizbona

   Języki urzędowe: język portugalski

    

   1.2. Warunki klimatyczne

    

   Portugalia leży w strefie klimatu podzwrotnikowego morskiego. Zima jest łagodna i deszczowa, ale nie mroźna. W tym czasie występują różnice temperatur między północą a południem kraju. W górach jest zimniej, pokrywa śnieżna utrzymuje się od listopada do lutego w górach Serra da Estrela oraz w pasmach górskich na północy i wschodzie. Lato jest zazwyczaj suche i upalne.

    

   1.3. Główne bogactwa naturalne

    

   Portugalia posiada bogactwa naturalne: rudy wolframu (jedne z największych złóż w Europie), piryty, rudy cynyuranużelaza oraz węgiel brunatny i sól kamienną. Występują złoża marmuru i wapienia. Do ważnych bogactw naturalnych należy zaliczyć korek dębowy. Portugalia jest czołowym w świecie producentem korka. Dysponuje dobrymi warunkami do produkcji energii ze źródeł odnawialnych (energia wiatrowa, wodna i słoneczna).

    

   1.4. System walutowy, kurs, wymiana

    

   Portugalia należy do strefy euro od 2002 r. W powszechnym użyciu są karty płatnicze i kredytowe, a sieć bankomatów (multibanco) jest bardzo dobrze rozwinięta. Wymiany walutowej można dokonać w bankach lub w specjalnie oznaczonych punktach (tzw. Câmbio), rozlokowanych w centrach miast, gdzie często można również realizować przelewy pieniężne w ramach Western Union.

    

   1.5. Religia

    

   Portugalia jest krajem katolickim (84,6%). Dwa razy do roku odbywają się pielgrzymki do Sanktuarium w Fatimie (13 maja i 13 października). Z okazji świąt religijnych odbywają się liczne procesje. Szczególnie hucznie obchodzone są święta ku czci miejscowych patronów.

    

   1.6. Infrastruktura transportowa

    

   Infrastruktura transportowa w Portugalii jest nowoczesna i bardzo dobrze rozwinięta. Istnieje gęsta sieć autostrad i dróg ekspresowych, miasta posiadają obwodnice (cała sieć transportu drogowego liczy ok. 13 tys. km). Portugalia posiada 15 lotnisk, z których najważniejsze znajdują się w: Lizbonie, Porto, Faro, Funchal na Maderze oraz w Ponta Delgada na Azorach.

    

   1.7. Obowiązek wizowy

    

   Obywatele polscy korzystają z prawa do swobodnego przepływu osób w ramach Unii Europejskiej. Odbywają podróże do Portugalii na podstawie ważnego paszportu lub dowodu osobistego. W przypadku pobytu powyżej trzech miesięcy należy spełnić następujące warunki: a) być zatrudnionym, posiadać własną działalność gospodarczą w kraju pobytu lub w inny sposób uzasadnić swój pobyt w Portugalii; b) posiadać odpowiednie środki utrzymania dla siebie i członków rodziny oraz ubezpieczenie zdrowotne, aby nie stanowić obciążenia dla systemu pomocy społecznej w Portugalii; c) osoby studiujące na terenie kraju pobytu powinny spełniać warunki wymienione w punkcie b).

   Spełniając wyżej wymienione wymagania należy zarejestrować się w Urzędzie ds. Cudzoziemców i Granic (Serviço de Estrangeiros e Fronteiras) lub w Urzędzie Miasta (Câmara Municipal). Dowodem rejestracji będzie zaświadczenie o rejestracji (Certificado de Registro), odpowiadające karcie pobytu.

    

   1.8. Wykaz świąt państwowych

    

   a) Święto narodowe: 10 czerwca – Dzień Camõesa i Wspólnot Portugalskich

   b) 25 kwietnia – Dzień Wolności (rocznica Rewolucji Goździków)

   c) 1 maja – Święto Pracy

   Pozostałe dni wolne od pracy:

   a) 1 stycznia – Nowy Rok

   b) Wielki Piątek – (święto ruchome)

   c) Boże Ciało – (święto ruchome)*

   d) 15 sierpnia – Święto Wniebowzięcia NMP

   e) 5 października - Dzień Odzyskania Republiki*

   f) 1 listopada – Wszystkich Świętych*

   f) 1 grudnia – Dzień Odzyskania Niepodległości*

   g) 8 grudnia – Święto Niepokalanego Poczęcia NMP

   h) 25 grudnia – Boże Narodzenie

   * Święta przywrócone przez mniejszościowy rząd PS w 2016 r.

    

   1.9. Dodatkowe informacje

    

   Portugalia jest członkiem Unii Europejskiej oraz NATO. W 2007 r. w Lizbonie nastąpiło podpisanie Traktatu Lizbońskiego. W 2010 r. Portugalia była gospodarzem szczytu NATO. W latach 2011-2012 Portugalia pełniła funkcję niestałego członka Rady Bezpieczeństwa ONZ. Była organizatorem EURO 2004.

    

   System administracyjny


    

   2.1. Ustrój polityczny

    

   Zgodnie z konstytucją z 1976 r. (wielokrotnie nowelizowaną) Portugalia jest republiką. Głową państwa jest prezydent, wybierany w powszechnych, bezpośrednich i tajnych wyborach. Jego kadencja trwa 5 lat i może ją sprawować najwyżej dwukrotnie. 8 marca 2016 r. na Prezydenta Republiki został zaprzysiężony Marcelo Rebelo de Sousa związany z Partią Socjaldemokratyczną (Partido Social Democrata, PSD).

    

   2.2. Władza ustawodawcza

    

   Władzę ustawodawczą sprawuje jednoizbowy parlament – Zgromadzenie Republiki (Assembleia da República). Funkcję przewodniczącego sprawuje Eduardo Ferro Rodrigues (PS).

    

   2.3. Władza wykonawcza

    

   Władzę wykonawczą sprawuje rząd. Wybory parlamentarne 4.10.2015 r. przyniosły formalne zwycięstwo prawicowej koalicji Portugalia Naprzód (Portugal à Frente), utworzonej przez Partię Socjaldemokratyczną (PSD) i Centrum Demokratyczno-Chrześcijańskie-Partię Ludową (CDS-PP), jednak to partie lewicowe (Partia Socjalistyczna-PS, Blok Lewicy-BE, Portugalska Partia Komunistyczna-PCP i Partia Zielonych-PEV) uzyskały większość absolutną w 230-osobowym Zgromadzeniu Republiki. Powołany (30.10.2015 r.) przez prezydenta A. Cavaco Silvę mniejszościowy koalicyjny rząd PSD/CDS-PP (XX rząd konstytucyjny), pod przewodnictwem dotychczasowego premiera P. Passosa Coelho, przetrwał zaledwie 12 dni. Lider PS A. Costa zjednoczył ugrupowania lewicowe przeciwko prawicowemu rządowi. 10.11.2015 r. głosami 122 posłów lewicowej większości i partii ekologicznej PAN przegłosowano wotum nieufności, które doprowadziło do dymisji gabinetu Passosa Coelho. Socjaliści, chcąc za wszelką cenę utworzyć stabilny rząd lewicowy, zawarli porozumienia polityczne z radykalnymi partiami lewicowymi PCP, BE i PEV. Wobec niepokojów KE, NATO i USA o kierunek przyszłej polityki zagranicznej PT, lider PS złożył zapewnienie ws. poszanowania przez nowy rząd zobowiązań międzynarodowych PT, zwłaszcza wobec UE, strefy euro i NATO. Uwzględniając fakt, iż partie lewicowe stworzyły większościowy sojusz w parlamencie, 24.11.2015 r. prezydent zdecydował się desygnować sekretarza generalnego PS, A. Costę, na premiera Republiki Portugalskiej. Stanął on na czele rządu mniejszościowego, wspieranego w parlamencie przez partie skrajnej lewicy.

   XXI konstytucyjny rząd Portugalii został zaprzysiężony 26.11. 2015 r. w następującym składzie:

   Premier – Pan António Costa

   Minister Prezydencji i Modernizacji Administracji – Pani Maria Manuel Leitão Marques

   Minister w Kancelarii Premiera  – Pan Eduardo Cabrita

   Minister Finansów – Pan Mário Centeno

   Minister Spraw Zagranicznych – Pan Augusto Santos Pereira

   Minister Obrony – Pan Azeredo Lopes

   Minister Administracji Wewnętrznej – Pani Constança Urbano de Sousa

   Minister Sprawiedliwości – Pani Francisca Van Dunem

   Minister Gospodarki – Pan Manuel Caldeira Cabral

   Minister Planowania i Infrastruktury – Pan Pedro Marques

   Minister Rolnictwa – Pan Capoulas Santos

   Minister Środowiska – Pan João Pedro Matos  Fernandes

   Minister Morza – Pani Ana Paula Vitorino

   Minister Pracy i Polityki Społecznej – Pan José Vieira da Silva

   Minister Zdrowia – Pan Pan Adalberto Campos Fernandes

   Minister Szkolnictwa – Pan Tiago Brandão Rodrigues

   Minister Innowacji, Nauki i Szkolnictwa Wyższego – Pan Manuel Valsassina Heitor

   Minister Kultury - Pan Luís Filipe de Castro Mendes (w ub.r. nastąpiła zmiana na tym stanowisku, poprzedni min. João Soares)

    

   Głównym postulatem rządu jest odstąpienie od polityki oszczędności, realizacja ambitnego programu polityki gospodarczo-społecznej, pobudzenie wzrostu gospodarczego poprzez ożywienie popytu wewnętrznego.

   Podczas pierwszego roku urzędowania rząd rozpoczął implementację ok. 66% zamierzeń zapisanych w programie socjalistów, w tym m.in. przywrócić dużą część postulatów społecznych zawieszonych w latach kryzysu, takich jak:

   - przywrócenie wysokości wynagrodzeń w administracji publicznej zredukowanych w okresie programu naprawczego;

   - stopniowe wycofanie dodatkowego podatku nałożonego na podatku dochodowy dla prywatnych płatników;

   - przywrócenie 35-godzinnego wymiary pracy w administracji państwowej;

   - przywrócenie 4 świąt państwowych;

   - podniesienie najniższych emerytur;

   - wstrzymanie prywatyzacji transportu publicznego w Lizbonie i Porto;

   - odzyskanie kontroli nad narodowym przewoźnikiem TAP;

   - wzrost pensji minimalnej (575 EUR);

   - zmniejszenie dotacji z budżetu państwa dla szkół prywatnych i skierowanie środków na edukację publiczną;

   - obniżka VAT na usługi gastronomiczne z 23% do 13%;

   - wprowadzenie środków solidarnościowych takich jak np. zwolnienie ofiary przemocy z ponoszenia opłat sądowych.

    

   2.4. Struktura administracji gospodarczej

    

   Organami nadzorującymi funkcjonowanie poszczególnych sektorów gospodarki są ministrowie. Najważniejsze ministerstwa administracji publicznej odpowiedzialne za zagadnienia gospodarcze to: Ministerstwo Gospodarki i Zatrudnienia, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Rolnictwa, Spraw Morskich, Ochrony Środowiska i Zagospodarowania Przestrzennego oraz Ministerstwo Solidarności i Ubezpieczeń Społecznych. Do najistotniejszych wyspecjalizowanych organów administracji gospodarczej należą:

   • Agencja ds. Inwestycji i Handlu Zagranicznego Portugalii (Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal, AICEP Portugal Global). Zadaniem Agencji jest promocja inwestycji zarówno w kraju, jak i za granicą. AICEP pomaga przedsiębiorcom portugalskim w procesie umiędzynarodowienia oraz promuje wizerunek Portugalii i przedsiębiorstw portugalskich na świecie.
   • Instytut Wsparcia Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz Innowacji (Instituto de Apoio às Pequenas e Médias Empresas e à Inovação, IAPMEI). Instytut wspiera działalność małych i średnich przedsiębiorstw na rynku krajowym i rynkach międzynarodowych. Pomaga uzyskać dofinansowanie. Skupia się na poprawie konkurencyjności przedsiębiorstw.
   • Urząd Bezpieczeństwa Żywnościowego i Ekonomicznego (Autoridade de Segurança Alimentar e Económica, ASAE). Sprawuje nadzór w dziedzinie bezpieczeństwa żywnościowego w Portugalii.
   • Portugalski Instytut Jakości (Instituto Português da Qualidade, IPQ), odpowiedzialny jest za zarządzanie, koordynację oraz rozwój Portugalskiego Systemu Jakości. Jest naczelnym organem normalizacyjnym. Opracowuje normy portugalskie i zapewnia ich zgodność z normami UE.
   • Instytut Uprawy Winorośli i Wina (Instituto da Vinha e do Vinho, IVV). Instytut ma za zadanie badanie jakości wina i winorośli, organizację sektora winnego w Portugalii, nadzór nad systemem wydawania certyfikatów jakości.
   • Narodowy Instytut Własności Przemysłowej (Instituto Nacional da Propriedade Industrial) jest organem autonomicznym. Odpowiada za politykę patentową.
   • Instytut Turystyki Portugalii (Instituto do Turismo de Portugal) jest organem promującym rozwój turystyki w kraju.
   • Krajowa Rada ds. Komunikacji (Autoridade Nacional de Comunicações, ANACOM)  jest głównym organem regulacyjnym i nadzorczym w dziedzinie telekomunikacji.

    

   2.5. Sądownictwo gospodarcze

    

   Sprawy z zakresu prawa handlowego i gospodarczego rozpatrują sądy pierwszej instancji lub tzw. sądy wyspecjalizowane (np. sądy handlowe, sądy pracy, sądy morskie). Sądy pierwszej instancji są z reguły sądami rejonowymi (terytorium portugalskie jest podzielone, dla celów administracji wymiaru sprawiedliwości, na dystrykty sądowe, okręgi i rejony). Istnieją sądy pierwszej instancji z właściwościami wyspecjalizowanymi i właściwością specyficzną. Sądy mogą dzielić się na izby. W sądach rejonowych izby mogą mieć właściwości ogólne, wyspecjalizowane lub specyficzne.

   Sądy o właściwości ogólnej orzekają w kwestiach cywilnych i handlowych dla:

   • Przygotowania i prowadzenia procesów odnoszących się do spraw nieprzydzielonych innemu sądowi;
   • Wypełniania postanowień nakazów, listów, pism i telegramów skierowanych do nich

   przez sądy właściwe;

   • Wypełniania pozostałych kompetencji przyznanych przez prawo.

   Sądy handlowe, będące sądami o właściwości wyspecjalizowanej, są właściwe dla przygotowania i rozpatrywania:

   • Spraw specjalnych dotyczących reorganizacji przedsiębiorstwa i upadłości;
   • Aktów deklaracji braku istnienia, nieważności i anulowania umowy spółki;
   • Spraw dotyczących wykonywania praw wynikających z umowy spółki;
   • Działań dot. zawieszenia i anulowania uchwał organów spółki; rozwiązania i likwidacji prawnej spółek;
   • Spraw dotyczących własności przemysłowej; Spraw przewidzianych w Kodeksie Własności Przemysłowej;
   • Spraw, do których odwołuje się Kodeks Rejestru Handlowego;

    

   Gospodarka


    

   Dane makroekonomiczne


   Kluczową kwestią determinującą sytuację gospodarczo-finansową w PT w I kwartale 2017 r. było ogłoszenie przez rząd poziomu deficytu budżetowego za ub.r. na poziomie 2,06% PKB, tj. znacznie poniżej własnego celu (2,20% PKB), a przede wszystkim poniżej oczekiwań KE (2,40% PKB) i innych instytucji międzynarodowych. Wokół tego wyniku rozpoczęły się spory interpretacyjne czy niski deficyt świadczy o stabilizacji finansów publicznych w dłuższym terminie (rząd PT), czy też był zasługą działań jednorazowych, takich jak zamrożenie inwestycji publicznych albo amnestia podatkowa (stanowisko niezależnych obserwatorów, opozycji i instytucji międzynarodowych). Rząd  wyraził nadzieję, że osiągnięty pułap deficytu budżetowego przełoży się na wyjście PT z procedury nadmiernego deficytu, co oznaczałoby niższe koszty finansowania długu publicznego. Rynki nie podzieliły jednak tych optymistycznych ocen, czego skutkiem było relatywnie wysokie oprocentowanie portugalskich obligacji 10-letnich na rynku wtórnym (na koniec marca wynosiło 3,95%). Należy jednak wskazać, że na tę sytuację duży wpływ miało także systemowe ograniczanie przez EBC skali skupu portugalskich papierów.
   Instytucje międzynarodowe pozostają sceptyczne wobec skali i trwałości ożywienia portugalskiej gospodarki. KE w raporcie krajowym nt. sytuacji w PT z lutego br. wskazała na główne zagrożenia w średnim terminie: niski wzrost PKB, problemy sektora bankowego, wysokie zadłużenie (publiczne i prywatne) oraz zamrożenie inwestycji publicznych. MFW i OECD podzieliły w raportach własnych te oceny, akcentując powolny stopień implementacji reform strukturalnych oraz niewydolność systemu kształcenia w kontekście niskiej konkurencyjności gospodarki.
   W marcu br., w kontekście dyskusji nad wkładem PT do Deklaracji Rzymskiej oraz stanowiska Lizbony nt. przyszłości Unii Gospodarczo-Walutowej rząd (z uwagi na brak przestrzeni fiskalnej i  wysokie zadłużenie sektora publicznego i prywatnego), postulował wzmocnienie w ramach strefy euro mechanizmów konwergencji pomiędzy jej członkami.
   Wg ostatnich dostępnych danych (za IV kwartał ub.r.) wzrost gospodarczy wyniósł 2,0% (r/r) i był to najwyższy wynik kwartalny gospodarki od 3 lat. Dla całego 2016 r. wskaźnik ten wyniósł 1,4% PKB. Inflacja osiągnęła w lutym br. wynik 1,55% (za jej wzrost odpowiadały ożywienie gospodarcze oraz wzrost cen ropy naftowej na rynkach). Wskaźnik inflacji za ub.r. wyniósł 0,6%. Wielkość PKB w ub.r. wyniosła 185,03 mld EUR, PKB per capita 17,9 tys. EUR, zaś deficyt budżetowy 2,06 % PKB.
   Dług publiczny za 2016 r. wyniósł 130,4% PKB (240,6 mld EUR). Główną przyczyną przyrostu zadłużenia pozostaje niski wzrost gospodarczy oraz relatywnie niski wskaźnik inflacji rocznej. Oprocentowanie obligacji 10-letnich oscylowało wokół poziomu 4% i było ponad dwukrotnie wyższe niż papierów pozostałych południowych PCz strefy euro (dla ES wynosiło 1,64%).
   Bezrobocie w styczniu br. wyniosło 10,1% (spadek o 0,1% od grudnia ub.r.), w ub.r. wyniosło 10,2%. Liczba bezrobotnych wyniosła 518,3 tys. osób, a osób pracujących 4,610 mln. Wstępna prognoza za luty br. wyniosła 10,0%.
   W 2016 r. eksport towarów i usług wyniósł 75,77 mld EUR (wzrost o 2,0% r/r), import 71,71 mld EUR (wzrost o 0,8% r/r). Bilans handlowy był dodatni i wyniósł 4,06 mld EUR.
   Portugalskie bezpośrednie inwestycje zagraniczne (BIZ) wyniosły w ubiegłym roku 1,43 mld EUR (spadek o 3,695 mld EUR r/r). Zagraniczne BIZ w Portugalii wyniosły 5,483 mld EUR (spadek o 768 mln EUR). Bilans inwestycji zagranicznych był ujemny i wyniósł 4,052 mld EUR.
   W ub.r. turystyka stanowiła drugie (po sprzedaży maszyn i innych urządzeń) źródło dochodów z eksportu (11,2% bilansu), przynosząc dochód rzędu 8,48 mld EUR. Całkowite przychody z turystyki za 2016 r. wyniosły 12,7 mld EUR (wzrost o 10,7%). Ten sektor gospodarki odpowiada za ok. 6,8% PKB.
   Agencje ratingowe (S&P’s BB+, Moody’s Ba1, Fitch BB+) utrzymują stabilne prognozy portugalskiego długu.  Wszystkie trzy uważają, że portugalskie papiery pozostają na poziomie spekulacyjnym. Kanadyjska agencja DBRS (jedyna, której ranking warunkuje dalszy udział PT w programie interwencyjnym EBC), również podtrzymała swoją stabilną prognozę dla (inwestycyjnego) ratingu PT na poziomie BBB (niskie).

   Sytuacja w sektorze bankowym


   W omawianym okresie trwały prace nad wprowadzenie w życie mechanizmów stabilizujących sytuację w krajowym sektorze bankowym. W marcu KE zaakceptowała projekt rekapitalizacji  największego banku państwowego – CGD (Caixa Geral de Depósitos). Rząd uznał tę decyzję za pozytywny krok w kierunku systemowego rozwiązania problemu zagrożonych kredytów (non-performing loans) w krajowym systemie bankowym. Odrzucił hipotezę, że rekapitalizacja CGD zagrozi celowi deficytu budżetowego za 2016 r. wskazując, że KE zapowiedziała, że nie będzie wliczać kosztów wzmocnienia krajowego sektora finansowego do wysokości deficytu. Rozpoczęto wdrażanie planu naprawczego dla CGD przewidującego (do roku 2020 r.) zmniejszenie liczby placówek banku o 25% (do 470-490), redukcję miejsc pracy o 25% (z 8900 do 6650) oraz kosztów operacyjnych. W marcu minister finansów M. Centeno zapowiedział utworzenie nowego podmiotu publicznego odpowiedzialnego za nadzór nad krajowym systemem bankowym, w tym procesy restrukturyzacji banków. Nowa instytucja miałaby koordynować obszar nadzoru bankowego obecnie leżący w kompetencjach Banku Centralnego (BdP), Nadzoru Giełdowego (CMVM) oraz nadzoru ubezpieczeniowego (ASF). Zapowiadane od kilkunastu miesięcy zmiany w tym obszarze ujrzały światło dzienne w kontekście oskarżeń pod adresem prezesa BdP C. Costy o nieadekwatny nadzór nad krajowym systemem bankowym w ostatnich latach.
   Kolejnym krokiem na rzecz stabilizacji sektora bankowego była podjęta przez rząd w marcu br. decyzja o przedłużeniu do 2046 r. terminu spłaty przez krajowe banki pożyczek zasilających Fundusz Ratunkowy (Fundo de Resolução), będący mechanizmem wspomagania finansowego podmiotów, które znalazły się na skraju upadłości w ostatnich latach (BES, Banif). Decyzja była zgodna z nowymi europejskimi zasadami pomocy dla banków, zgodnie z którymi koszty ewentualnych operacji ratunkowych nie mogą być ponoszone z pieniędzy publicznych (tzw. bail-in).
   W I kw. br. trwały również negocjacje nad finalizacją sprzedaży pozostającego pod tymczasową kontrolą państwa Novo Banco amerykańskiemu funduszowi inwestycyjnemu Lone Star. Do ustalenia (a także aprobaty przez DGComp w KE) pozostała kwestia kwoty transakcji, ewentualnych gwarancji kapitałowych dla nowego inwestora, a także charakter udziału państwa w nowym podmiocie (akcyjny lub również z prawem głosu w zarządzie).
   Wbrew styczniowym deklaracjom ministra finansów M. Centeno, dotyczącym zaprezentowania przez rząd systemowych rozwiązań na rzecz rozwiązania problemu tzw. „zagrożonych kredytów” w krajowym systemie bankowym, nie zostały przedstawione konkretne propozycje w tym zakresie. Rząd zapewniał o podtrzymywaniu dialogu z instytucjami europejskimi (m.in. KE, EBC) w tej kwestii.
   Pod koniec I kwartału szerokim echem w mediach odbiła się wypowiedź holenderskiego ministra finansów J. Dijsselbloema nt. niewłaściwych polityk finansowo-gospodarczych „południowych” państw strefy euro. W ślad za wezwaniem rządu PT do jego dymisji pojawiły się spekulacje nt. możliwości objęcia stanowiska szefa Eurogrupy przez ministra finansów PT
   M. Centeno. Scenariusz ten został jednak odrzucony, zarówno przez prezydenta, jak i premiera z uwagi na szereg wyzwań w kraju. Tym samym PT podtrzymała wsparcie hiszpańskiego kandydata L. de Guindosa na stanowisko szefa Eurogrupy.

    

   Dwustronna współpraca gospodarcza


    

   Wg danych GUS obroty handlowe między PL i PT wyniosły w 2016 r. 1,3 mld EUR (wzrost o ponad 6% w porównaniu do 2015 r.), eksport polskich towarów do PT wyniósł 737,8 mln EUR (wzrost o ponad 9%), a import osiągnął wartość 576,7 mln EUR (wzrost o prawie 4%). Od lat PL ma dodatni bilans handlowy z PT (saldo obrotów wyniosło w 2016 r. 161,1 mln EUR). Na koniec 2016 r. wartość portugalskich inwestycji w PL wyniosła 1,1 mld EUR (PL znajduje się na 9. miejscu pod względem lokowania portugalskich inwestycji). PT należy także do grupy 10 największych inwestorów w PL.

    

   Dostęp do rynku


    

    

   Przydatne linki i kontakty


    

    

   6.1. Administracja gospodarcza

    

   ·         Ministerstwo Finansów – Ministério das Finanças (www.portaldasfinancas.gov.pt );

   ·         Ministerstwo Gospodarki i Zatrudnienia – Ministério da Economia e do Emprego (www.portugal.gov.pt );

   ·         Ministerstwo Rolnictwa, Spraw Morskich, Ochrony Środowiska i Zagospodarowania Przestrzennego – Ministério da Agricultura, do Mar, do Ambiente, do Ordenamento do Território (www.portugal.gov.pt);

   ·         Ministerstwo Solidarności i Ubezpieczeń Społecznych – Ministério da Solidariedade e da Segurança Social (www.portugal.gov.pt );

   ·         Ministerstwo Rozwoju Regionalnego – Ministério do Desenvolvimento Regional (www.portugal.gov.pt);

   ·         Urząd Własności Przemysłowej - Instituto Nacional da Propriedade Industrial (www.inpi.pt );

   ·         Instytut Wsparcia Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz Innowacji - Instituto de Apoio às Pequenas e Médias Empresas e à Inovação, IAPMEI (www.iapmei.pt);

   ·         Urząd Bezpieczeństwa Żywnościowego i Ekonomicznego - Autoridade de Segurança Alimentar e Económica, ASAE (www.asae.pt);

   ·         Portugalski Instytut Jakości - Instituto Português da Qualidade, IPQ (www.ipg.pt);

   ·         Instytut Uprawy Winorośli i Wina - Instituto da Vinha e do Vinho, IVV (www.ivv.min-agricultura.pt);

   • Instytut Turystyki Portugalii (Instituto do Turismo de Portugal) (www.turismodeportugal.pt);
   • Krajowa Rada ds. Komunikacji (Autoridade Nacional de Comunicações, ANACOM)  (www.anacom.pt).

    

   6.2. Samorządy gospodarcze

    

   ·         Konfederacja Przedsiębiorców Portugalskich – CIP - Confederação Empresarial de Portugal (www.cipindustria.blogspot.com);

   ·         Portugalska Konfederacja Małych i Średnich Przedsiebiorstw – Confederação Portuguesa das Pequenas e Médias Empresas (www.cppme.pt);

   ·         Konfederacja Rolników Portugalskich – Confederacao dos Agricultores de Portugal (www.cap.pt);

   ·         Konfederacja Przemysłu Portugalskiego – Confederação da Indústria Portuguesa (www.cip.pt);

   ·         Zrzeszenie Przedsiębiorców Portugalskich – Associação Empresarial de Portugal (www.aep.pt);

   ·         Zrzeszenie Przemysłu Portugalskiego – Associação Industrial Portuguesa (www.aip.pt).

    

   6.3. Prasa ekonomiczna

    

   ·         Diário Económico – dziennik – www.economico.sapo.pt

   ·         Jornal de Negócios – dziennik – www.jornaldenegocios.pt

   ·         Vida Económica – tygodnik – www.vidaeconomica.pt

    

   6.4. Portale o tematyce ekonomicznej

    

   ·         Narodowy Bank Portugalski – www.bportugal.pt

   ·         Urząd Statystyczny – www.ine.pt

   ·         Portugalska Agencja Promocji Handlu i Inwestycji - www.portugalglobal.pt

   ·         Komisja Rynków Papierów Wartościowych - www.cmvm.pt

   ·         Targi w Lizbonie – www.fil.pt

   ·         Targi w Porto – www.exponor.pt

   ·         Ekonomiczny portal internetowy - www.pordata.pt

   ·         Ekonomiczny portal internetowy - www.peprobe.com

    

    

   3 lipca 2013 (ostatnia aktualizacja: 10 kwietnia 2017)

   Drukuj Drukuj Podziel się treścią: