close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • BOTSWANA

 • Botswana

 •  

   Informacje o kraju


   

  1.1. Położenie geograficzne, ludność, obszar, stolica, języki urzędowe.

   

  Położenie geograficzne: Botswana jest krajem bez dostępu do morza, usytuowanym w południowej części kontynentu afrykańskiego. Graniczy z: Namibią (dł. granicy 1360 km), RPA (1840 km), Zimbabwe (813 km) i Zambią (<1 km). Większą część kraju (ok. 75%) zajmuje półpustynna, bezodpływowa kotlina Kalahari. Jej średnia wysokość wynosi około 800 m n.p.m. Na północy znajduje się bagienny obszar śródlądowej delty Okawango. Okresowo wody przedostają się dalej na wschód do niecki Makgadikgadi. Najważniejszą rzeką Botswany jest położona na południowo-wschodniej granicy Limpopo, gdzie koncentruje się ludność Botswany, w tym stolica kraju Gaborone. Większość terytorium kraju porasta ciernista sawanna, a około 1% widne suche lasy (w dolinie rzeki Chobe na północy). 17% terytorium kraju zajmują parki narodowe i rezerwaty dzikiej zwierzyny. W Botswanie występują m in.: nosorożce, zebry, różnego rodzaju antylopy, lwy, gepardy i lamparty, słonie, żyrafy, krokodyle, węże i różne gatunki małp oraz ponad liczne gatunków ptaków.

   

  Ludność: Liczba ludności szacowana jest na 2,1 miliona (Centralny Urząd Statystyczny Botswany). Wskaźnik umiejętności pisania i czytania wśród ludności powyżej 15-go roku życia wynosi ok. 82%. Znaczącym problemem Botswany, podobnie jak i innych krajów afrykańskich, jest pandemia HIV/AIDS. Oficjalne źródła Botswany podają, że przyrost naturalny wynosi około 1,1%. Przyczyną tak niskiego przyrostu naturalnego jest epidemia HIV/AIDS. W Botswanie występuje bardzo wysoki stopień zakażenia tym wirusem (ponad 38% społeczeństwa).

   

  Obszar: Kraj zajmuje powierzchnię 581.730 km(2).

   

  Stolica: Stolicą kraju jest Gaborone (około 232 000  mieszkańców – (Centralny Urząd Statystyczny Botswany.), które leży na południu kraju tuż przy granicy z RPA. Inne ważne miasta to: Francistown, Molepolole, Selebi-Phikwe i Maun.

   

  Języki urzędowe: Językiem urzędowym kraju jest angielski oraz tswana. Językiem narodowym jest Setswana. W kraju tym występuje kilka grup etnicznych - Batswana stanowią 90% populacji kraju. Poza tym Botswanę zamieszkują plemiona Kalanga, San (Buszmeni) oraz Herero. Na południu i wschodzie kraju mieszka niewielka grupa Afrykanerskich farmerów.

   

  1.2. Warunki klimatyczne.

   

  W Botswanie występuje klimat subtropikalny oraz znaczne rejony kraju o charakterze pustynnym. Jedynie na północy kraju okresowo powstaje znaczne rozlewisko wodne – Delta Okavango. Najcieplejszym miesiącem jest styczeń, gdy temperatura waha się w granicach 19°C - 33°C, a najchłodniejszym lipiec 5°C - 23°C. Kraj ten nagminnie nawiedzają susze.

   

  1.3. Główne bogactwa naturalne.

   

  Ziemia uprawna stanowi jedynie 5% powierzchni kraju. Sektor rolniczy jest mały i skoncentrowany głównie na hodowli bydła. Głównym bogactwem mineralnym kraju są diamenty. W Botswanie wydobywa się również miedź i nikiel.

   

  1.4. System walutowy.

   

  Waluta: Pula (100 thebe)

   

  1.5. Religia.

   

  Botswana jest państwem wielo-wyznaniowym: chrześcijanie stanowią 70% ludności kraju, animiści i wyznania lokalne – 20%, muzułmanie – 1%.

   

  1.6. Infrastruktura transportowa (przejścia graniczne, lotniska, porty).

   

  Międzynarodowy port lotniczy w stolicy kraju Gaborone łączy Botswanę ze światem (za wyłączeniem lotów międzykontynentalnych), a lotniska lokalne obsługują mniejsze miasta: Francistown i Maun. Jedyna linia kolejowa łączy Botswanę z Zimbabwe i RPA. Sieć drogowa jest dobrze rozwinięta.

   

  1.7. Obowiązek wizowy.

   

  Obywateli polskich wybierających się do Botswany obowiązują wizy, o które można ubiegać się w placówkach dyplomatycznych tego kraju. Paszport powinien zachowywać ważność minimum 6 miesięcy od daty planowanego wyjazdu. Wymagane jest okazanie biletu powrotnego oraz udokumentowanie posiadania wystarczającej ilości pieniędzy na pobyt. Nie ma ograniczeń w przywozie walut obcych. W paszporcie musi być co najmniej jedna strona przeznaczona na wizy, całkowicie wolna od wszelkich stempli, wiz itp. Wiza jednorazowa wystawiana jest na okres do 30 dni, a wielorazowa od 30 do 180 dni.

   

  Najbliższe, właściwe terytorialnie polskie przedstawicielstwo dyplomatyczne to Ambasada RP w Pretorii (RPA).

   

  1.8. Wykaz świąt państwowych w 2016 r.

   

  a) 1 stycznia - Nowy Rok

  b) 3 kwietnia - Wielki Piątek

  c) 6 kwietnia - Poniedziałek Wielkanocny

  c) 1 maja - Święto Pracy

  d) 14 maja -Wniebowstąpienie

  e) 1 lipca - Dzień Seretse Khama

  f) 20 lipca - Dzień Prezydenta

  g) 30 września - Dzień Botswany

  h) 25 grudnia - Boże Narodzenie

  i) 26 grudnia - Boże Narodzenie

   

   

   

  System administracyjny


   

  2.1. Ustrój polityczny.

   

  Botswana (która uzyskała niepodległość od Wielkiej Brytanii w 1966 r.) jest parlamentarną republiką w ramach Wspólnoty Narodów. Najwyższym prawem kraju jest konstytucja pochodząca z 1966 r. Głową państwa i szefem rządu jest prezydent wybierany w pośrednich wyborach przez Zgromadzenie Narodowe na 5-letnią kadencję. Prezydent mianuje członków rządu. W październiku 2014 r. prezydentem kraju został wybrany ponownie Seretse Ian Khama.

   

  Pod względem administracyjnym Botswana podzielona jest na 15 okręgów administracyjnych, w tym dziewięć prowincjonalnych: Centralny, Ghanzi, Kgaladi, Kgatleng, Kweneng, Południowo-Wschodni, Południowy, Północno-Wschodni i Północno-Zachodni oraz sześć miejskich.

   

  2.2. Władza ustawodawcza i wykonawcza.

   

  Władza ustawodawcza należy do dwuizbowego parlamentu. W wyższej izbie, doradczej 15-osobowej Izbie Wodzów (House of Chiefs) zasiada 8 wodzów najważniejszych plemion, 4 członków wybieranych co 5 lat i 3 członków wybieranych przez pozostałych 12. Niższa izba, Zgromadzenie Narodowe (National Assembly), składa się z 40 członków wybieranych w bezpośrednich wyborach na 5-letnią kadencję. Władzę wykonawczą sprawuje rząd powoływany przez prezydenta.  W Zgromadzeniu Narodowym jest ogółem reprezentowanych siedem partii oraz jeden członek niezależny.

   

  Głową państwa, a zarazem szefem rządu, jest prezydent. Władza wykonawcza składa się z gabinetu, w skład którego oprócz prezydenta wchodzi wiceprezydent i 16 ministrów.

   

  2.3. Struktura administracji gospodarczej.

   

  Sprawy gospodarcze państwa należą do kompetencji Ministerstwa Handlu i Przemysłu. Pozostałymi resortami gospodarczymi są: Ministerstwo Rolnictwa, Ministerstwo Górnictwa, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Zasobów Naturalnych, Energetyki i Spraw Wodnych, Ministerstwo Ochrony Środowiska, Przyrody i Turystyki, Ministerstwo Komunikacji, Nauki.

   

   W Botswanie działa kilka niezależnych izb handlowych i przemysłowych, a najważniejszą z nich jest Izba Handlowo-Gospodarcza Botswany - Botswana Confederation of Commerce, Industry & Manpower (BOCCIM)

   

  2.4. Sądownictwo gospodarcze.

   

  Sądy krajowe zajmują się procesami gospodarczymi w oparciu o system prawny oparty na systemie prawnym holenderskim. Sprawy kryminalne oparte są na prawie brytyjskim. System sądowniczy jest niezależny i efektywny. W skład władzy sądowniczej wchodzą Sąd Najwyższy, Sąd Apelacyjny, sądy magistrackie, Sąd Przemysłowy oraz różne sądy zwyczajowe.

   

   

   

  Gospodarka


   

  3.1. Ogólna charakterystyka sytuacji gospodarczej.

   

  Rząd Botswany również w 2017 r. (tak jak od szeregu lat) wdrażał programy mające na celu dywersyfikację gospodarki kraju, chcąc uniezależnić się w większym niż do tej pory stopniu od zmiennej koniunktury na światowych rynkach surowców i minerałów. Szczególny nacisk kładł na rozwój turystyki, rolnictwa, przemysłu przetwórczego (w tym przetwórstwo surowców mineralnych) oraz inwestycji w infrastrukturę. Kryzys światowy spowodował spadek sprzedaży diamentów (80% wartości eksportu Botswany), co w konsekwencji spowodowało redukcję planowanych inwestycji. W 2017 r. ze względu na wzrost ceny diamentów branża poprawiła swoje wyniki produkcyjne. Dobre wyniki sektora diamentów spowodowały, że zamiast spodziewanego w roku finansowym 2016/2017 deficytu budżetowego Botswana uzyskała nadwyżkę budżetową w wysokości 1,12 mld Pula (1 USD = około 10,6 Pula).  Zgodnie z założeniami 11-tej edycji „Narodowego Planu Rozwoju Botswany na lata 2017-2022” w powyższym okresie roczny wzrost PKB powinien wynosić nie mniej niż 4,4% rocznie (w 2016 r. wyniósł 4,3%, w 2017 prognozowany jest na poziomie 4,5%, a w 2018 r. ma wynieść 4,8%). Jednak ze względu na w dalszym ciągu stosunkowo niskie ceny surowców mineralnych oraz zakłócenia w dostawach energii elektrycznej w 2017 r. prawdopodobnie będzie on znacznie niższy. Oficjalna stopa bezrobocia  w 2017 r. szacowana jest na około 20,0%. Przeciętna roczna stopa inflacji w Botswanie w 2016 r. była najniższa spośród wszystkich krajów SACU i wyniosła 2,8%,. W 2016 r. do Botswany napłynęły BIZ o łącznej wartości około 10 mln USD. Ogólnie pozytywne wskaźniki makroekonomiczne Botswany pozwalają na to, aby jej rozwój  ekonomiczny w dużym stopniu był finansowany ze środków krajowych. Międzynarodowa agencja ratingowa Standards and Poor’s  (S and P) w 2017 r. podwyższyła krótkookresową perspektywę  makroekonomiczną Botswany z negatywnej na stabilną. Jako jedną z przyczyn podała lepszą od oczekiwanej sytuację w sektorze diamentów (Botswana staje się jednym z ważnych ośrodków produkcji i przetwórstwa diamentów na świecie). Główną słabością gospodarki Botswany pozostaje niska wydajność pracy (wynikająca z niskiego poziomu wykształcenia i etyki pracy), a także mało efektywna administracja państwowa (jednak stosunkowo mało skorumpowana). W 2017 r. blisko połowa pracujących  była zatrudniona w sektorze publicznym. W ramach 11-tej edycji Europejskiego Funduszu Rozwoju (EDF), w latach 2014-2020, UE przeznaczy dla Botswany 33 mln Euro (głównie na edukację, transfer technologii i rozwój zasobów ludzkich). W poprzedniej, 10-tej edycji EDF UE przeznaczyła dla Botswany 100 mln Euro. Zmniejszanie wysokości pomocy finansowej w ramach powyższego Funduszu wiąże się z przejściem Botswany do grupy krajów o dochodzie na osobę na poziomie upper middle. W związku z tym również inni zagraniczni donatorzy instytucjonalni będą stopniowo zmniejszali pomoc finansową dla tego kraju, lub ze współpracy rozwojowej będą przechodzili na współpracę partnerską.

   

  Główne sektory gospodarki Botswany, które w największym stopniu tworzą PKB to: usługi  (ponad 60% PKB), górnictwo (głównie produkcja diamentów), sektor budowlany, produkcja przemysłowa i rolnictwo. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne stanowią średnio ok. 1% PKB rocznie. Od roku 1975 do roku 2014 do Botswany napłynęły bezpośrednie inwestycje zagraniczne w wysokości 7,045 mld USD.  Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne w Botswanie są głównie dokonywane w sektorze  górniczym i finansowym. Głównym źródłem bezpośrednich  inwestycji zagranicznych jest Europa. Podział  dochodu w Botswanie jest bardzo nierówny. Na najbogatsze dziesięć procent ludności przypada prawie połowa dochodu kraju, podczas gdy najuboższe dziesięć procent ludności posiada jego jeden procent. Botswana jest zaliczana  do krajów o średniej stopie rozwoju społecznego. Rząd Botswany stara się zdywersyfikować gospodarkę kraju w obawie, że źródła diamentów mogą zostać wyczerpane w ciągu najbliższych dwudziestu lat. Dominujący w przemyśle Botswany  sektor  górniczy, uzależnia efekty gospodarcze tego kraju od koniunktury na surowce i minerały na rynkach światowych. Według Economist Intelligence Unit, główną słabością gospodarki Botswany jest niska wydajność pracy, wynikająca z niskiego poziomu wykształcenia i etyki pracy, a także mało efektywna administracja państwowa (chociaż zasadniczo nie skorumpowana). Z innych sektorów przemysłu odnotowano wprawdzie ożywienie w przemyśle budowlanym, ale jest to związane z rozpoczęciem dużych inwestycji górniczych, np. modernizacji największej na świecie (pod względem wartości produkcji) kopalni diamentów Jwaneng przez grupę De Beers (koszt 3 mld USD). Pomimo iż największy wpływ na rosnący dobrobyt Botswany ma górnictwo diamentów, to zatrudnienie w tym sektorze wynosi tylko 5% ogółu pracujących. Blisko połowa pracujących osób zatrudniona jest w sektorze publicznym.

   

   3.2. Główne sektory gospodarki (o największym znaczeniu/ udziale w PKB).

   

  Botswana jest ludnościowo małym, ale względnie zamożnym krajem ze względu na złoża diamentów, których jest największym na świecie producentem. Sprzedaż diamentów stanowi  ponad 80% zysków z eksportu. Razem z innymi minerałami i metalami stanowi to prawie 90% eksportu. Jednakże większość ludności pracuje w rolnictwie. Najważniejszy produkt eksportowy rolnictwa, mięso wołowe, stanowi  zaledwie niecały procent eksportu Botswany ogółem.

   

  Sektory gospodarki o największym udziale w PKB Botswany: sektor usług  ponad 60% ( w tym transport i komunikacja 15,0%, górnictwo 22,4%,  usługi finansowe i biznesowe około 14,0%, turystyka 12%, usługi inne około 6,1%, usługi sektora rządowego 14,8%, rolnictwo 13,9%,  sektor budowlany 6,3%, usługi społeczne 6,1%, produkcja przemysłowa 5,2%.

   

  Górnictwo

   

  Botswana jest drugim pod względem wielkości wydobycia producentem diamentów na świecie (po Australii), a pierwszym jeśli chodzi o wartość wydobycia. Poczynając od  2011 r. sytuacja w przemyśle wydobywczym uległa znaczącej poprawie. I tak np. wobec ożywienia w powyższym sektorze w 2010 r., brytyjska spółka African Diamonds ogłosiła, że rozpocznie prace konstrukcyjne wspólnie z kanadyjską spółką Lucara Diamond Corporation, dot. budowy kopalni w AK6. Brytyjska firma, Gem Diamonds, wznowiła plany zagospodarowania złóż Gope w centrum Kalahari, zawieszone w wyniku załamania się rynku diamentów w końcu 2008 r. International Finance Corporation, organizacja zarządzająca inwestycjami Banku Światowego, zdecydował o zainwestowaniu 4,8 mln USD w kanadyjską spółkę, Tsodilo Resources, prowadzącą poszukiwania diamentów i metali nieszlachetnych w północno-zachodniej Botswanie.

   

  Rolnictwo

   

  W wyniku prorozwojowej polityki prezydenta kraju, Iana Khamy, tempo wzrostu rolnictwa zwiększyło się poczynając od 2010 r. i  nadal kontynuowało swój wzrost.  Grunty rolne stanowią tylko 2% powierzchni kraju, z czego 70% to pastwiska. Botswana jest znaczącym eksporterem mięsa wołowego, a pogłowie bydła liczy ok. 2 - 3 miliony sztuk. Podstawowymi płodami rolnymi Botswany są: kukurydza, sorgo, orzeszki ziemne, proso, słoneczniki, rośliny strączkowe, warzywa, owoce i bawełna. Lokalna produkcja rolna zaspokaja jedynie ok. 25% krajowego zaopatrzenia, reszta importowana jest głównie z RPA. W celu dywersyfikacji sektora i poprawy wyników produkcji żywności rząd Botswany utworzył Centrum Rolnictwa, którego zadaniem jest zwiększenie krajowego pogłowia bydła oraz restrukturyzacja i reorganizacja farm komercyjnych. Rządowy program ma pomóc farmerom w osiągnięciu rentowności poprzez realizację zamówień na 50% krajowej produkcji sorgo i kukurydzy, 80% owoców i warzyw oraz 45% mleka. Wprowadzenie zintegrowanego programu Pomocy dla Rozwoju Gruntów Rolnych (ISPAAD) pozwoliło zwiększyć areał obsianej ziemi trzykrotnie do 298 tys. ha, co też znalazło odzwierciedlenie w zbiorach (produkcja zbóż wyniosła 67,5 tys. ton). Fundusz dla Młodych Farmerów zatwierdził realizację 251 projektów, w tym zwiększenie pogłowia bydła, produkcji mleka i drobiu. Eksport produktów rolnych w eksporcie ogółem wyniósł 5,7%, a w imporcie 13,7%. Afrykański Bank Rozwoju (AFDB) udzielił pożyczki w wysokości 60 mln USD na przeprowadzenie prac drenażowych, które charakteryzują się dobrą klasą ziemi i najwyższymi opadami w kraju.

   

  Produkcja przemysłowa

   

  Produkcja przemysłowa Botswany  daje pracę aż ok. 10% zatrudnionym w gospodarce kraju. Rozwój tego sektora jest hamowany przez stosunkowo wysokie płace, niedobór terenów przemysłowych i wysokie koszty transportu. Utworzenie krajowego sektora produkcji biżuterii było celem rządowej strategii maksymalizacji korzyści z krajowych kopalni diamentów tzw. ”beneficiation” (rozwijanie powiązanych ze sobą sektorów przemysłu w celu zwiększenia wartości dodanej produktu). Obecnie, lokalne spółki szlifujące diamenty są zaopatrywane w nieoszlifowane diamenty przez Diamond Trading Company Botswana (DTCB), które to przedsiębiorstwo jest kontrolowane przez międzynarodową spółkę De Beers. Filia hinduskiej spółki Shrenuj, która jest jednym z 16 zakładów obróbki diamentów w Botswanie, otworzy po otrzymaniu licencji, nową fabrykę produkującą biżuterię. Produkty będą początkowo przeznaczone na eksport do USA. Już od szeregu lat  w Botswanie odbywają się aukcje podczas których  sprzedaje się diamenty. Aukcje wzbudzają duże zainteresowanie zarówno handlowców jak i osób fizycznych.

   

   

  Usługi

   

  W ostatnich latach w Botswanie szybko rozwijają się sektor usług, który stanowi ponad. 60,0% PKB. Rząd chce, aby Botswana stała się regionalnym centrum transportu i w tym celu  rozszerza ofertę usług lotniczych Air Botswana. Sektor bankowy, ubezpieczeń oraz handlu wytworzyły w sumie ponad 10% PKB. Sektor finansowy Botswany jest uznany przez rząd za mający potencjał stania się jedną z sił napędowych rozwoju i dywersyfikacji gospodarki. Zwiększone wydatki rządowe na projekty infrastrukturalne wpłynęły na znaczny wzrost sektora budowlanego, którego udział w PKB Botswany wynosi około 6,3% PKB.

   

  3.3. Struktura i kierunki handlu zagranicznego.

   

  Wymiana handlowa Botswany z zagranicą

   

  Wartość eksportu Botswany za pierwszy kwartał 2015 r. wyniosła około 1, 996 mld  USD, a wartość importu około 1, 884 mld USD. W powyższym okresie Botswana uzyskała dodatnie saldo w handlu zagranicznym w  wysokości 111, 868 mln USD.

   

  Głównymi partnerami handlowymi Botswany ostatnich latach były:  RPA , Namibia , Belgia, Kanada  oraz Indie. Handel zagraniczny Botswany z Afryką wynosił średnio około 55,0% wartości handlu Botswany z zagranicą ogółem (w tym handel z grupą SADC wynosił średnio około 50,0% - czyli stanowił prawie całość wymiany handlowej Botswany z kontynentem afrykańskim.

   

  Główne grupy asortymentowe w imporcie Botswany w ostatnich latach: diamenty, paliwo, maszyny i urządzenia mechaniczne, sprzęt elektryczny, żywność / napoje oraz produkty chemiczne i gumowe. Na eksport  Botswany składają się przede wszystkim: diamenty, metale podstawowe, maszyny, pojazdy mechaniczne oraz mięso i produkty mięsne.

   

   3.5. Uczestnictwo Botswany w wielostronnych organizacjach i porozumieniach o charakterze ekonomicznym.

   

  Botswana należy do Południowoafrykańskiej Unii Celnej (SACU), Południowoafrykańskiej Wspólnoty Rozwoju (SADC), Wspólnego Rynku Afryki Wschodniej i Południowej (COMESA), Unii Afrykańskiej, Afrykańskiego Banku Rozwoju (AFDB), ONZ, Banku Światowego, Międzynarodowego Funduszu Walutowego, Światowej Organizacji Handlu (WTO), ACP, Brytyjskiej Wspólnoty Narodów, Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), UNIDO, UNESCO, UNCTAD.

   

  3.6. Relacje gospodarcze z UE.

   

  Umową regulującą stosunki handlowe UE - Botswana była do końca 2007 r. „ACP-EU Partnership Agreement” z Cotonou z dn. 23.06.2000 r. W czerwcu 2009 r. Botswana podpisała z UE tzw. tymczasową umowę o partnerstwie gospodarczym (Interim Economic Partnership Agreement IEPA), co dało jej uprzywilejowany dostęp do europejskiego rynku. Podpisanie IEPA pozwoliło Botswanie eksportować wołowinę na unijny rynek bez ograniczeń kwotowych i opłat. Przy transakcjach re-eksportowych zastosowanie ma umowa SACU. W dniu 16.07.2014 r. Botswana oraz 5 innych krajów SADC  podpisało Umowę o Partnerstwie Ekonomicznym (EPA) z UE. Daje ona powyższym krajom duże preferencje w handlu z UE.

   

  Główne grupy asortymentowe w imporcie Botswany z UE w ostatnich latach to:  metale szlachetne i produkty pochodne, maszyny i urządzenia, produkty chemiczne i pochodne, pulpa drzewna, papier, instrumenty optyczne i fotograficzne, produkty mineralne.

   

  Główne grupy asortymentowe w eksporcie Botswany do UE w ostatnich latach: metale szlachetne i produkty pochodne, metale nieszlachetne i produkty pochodne,  zwierzęta żywe i produkty zwierzęce, produkty mineralne, maszyny i urządzenia.

   

  Handel Botswany z UE stanowił w ostatnich latach około 15,0% - 20,0% całego handlu zagranicznego Botswany (eksport około 20,5% eksportu oraz około 4,5% importu.

   

  Główni partnerzy handlowi w imporcie Botswany w ostatnich latach spośród krajów Unii Europejskiej: Belgia, Niemcy, Wielka Brytania, Francja, Irlandia, a w eksporcie Belgia, Finlandia, Wielka Brytania, Holandia, Włochy

   

  W ramach Europejskiego Funduszu na Rzecz Rozwoju (European Development Fund – EDF10) świadczona jest  dla Botswany  pomoc, które jest przekazywana w formie grantów na rozwój zatrudnienia oraz jako pomoc techniczna dla rządu Botswany w takich dziedzinach jak edukacja, zatrudnienie i zarządzanie finansami publicznymi. Program współpracy UE z Botswaną jest spójny z celami kolejnych edycji Country Strategy Paper for Botswana, którymi jest redukcja ubóstwa, rozwój edukacji, zatrudnienia i walka z epidemią HIV/AIDS.

   

   

   

  Dwustronna współpraca gospodarcza


   

  4.1. Gospodarcze umowy dwustronne.

   

  Ramy współpracy Polski z Botswaną określa umowa EPA (Economic Partnership Agreement) popisana przez 6 krajów SADC , w tym Botswanę z UE w dniu 16.07.2014 r.

   

  4.2. Handel zagraniczny.

   

  Zgodnie informacjami GUS RP za I-XII. 2017 r. obroty towarowe RP z Botswaną wyniosły 1,3 mln USD (spadek obrotów w porównaniu do analogicznego okresu roku  2016 r. o 36,0%), w tym eksport z Polski do Botswany wyniósł 1,3 mln USD, co stanowi spadek o 36,3% w porównaniu do m2016 r. GUS RP nie wykazał wartości importu Polski z Botswany. Najważniejsze w eksporcie Polski do Botswany grupy towarowe:

   

  - urządzenia mechaniczne i elektryczne; do rejestracji i odbioru dźwięku; wartość eksportu 0,8 mln USD, wzrost eksportu w porównaniu do XII miesięcy 2016 r.  2,5%, udział w eksporcie Polski do Botswany za XII miesięcy ogółem 69,4%,

  - materiały i wyroby włókiennicze; wartość 0,3 mln USD, wzrost o 7,4% udział 22,5%,

  - przyrządy, aparaty optyczne, pomiarowe urządzenia medyczne, zegarki; wartość 0,1 mln USD, spadek o 7,6%, udział 4,0%.

   

  4.3. Inwestycje /wzajemne/.

   

  Nie występują jakiekolwiek inwestycje Polski w Botswanie czy też Botswany w Polsce.

   

  4.4. Współpraca regionalna.

   

  Brak informacji na temat współpracy regionalnej.

   

  4.5. Współpraca samorządów gospodarczych.

   

  Nie ma zinstytucjonalizowanej współpracy samorządów lokalnych.

   

   

   

  Dostęp do rynku


   

  5.1. Dostęp do rynku dla polskich towarów i usług (bariery).

   

  Wejście Polski do Unii Europejskiej i objęcie relacji handlowych Polski z Botswaną umową ACP-EU a od 16.07.2014 r. Umową o Partnerstwie Ekonomicznym EU-SADC, 6 krajów ugrupowania SADC (w tym Botswany) powoduje, że polskie firmy nie napotykają żadnych barier w eksporcie do Botswany, mają pełnoprawny dostęp do tego rynku i takie same warunki jak inne firmy z UE.

   

  5.2. Świadczenie usług i zatrudnianie obywateli RP.

   

  Rząd Botswany nie stosuje żadnych utrudnień w dostępie do rynku pracy. Rząd zachęca do inwestowania w rozwój gospodarki (poza sektorem górniczym) systemem preferencji, obejmującym m.in.: pomoc finansową w ramach Financial Assistance Policy dla przedsiębiorstw podejmujących produkcję antyimportową i eksportową.

   

  5.3. Nabywanie i wynajem nieruchomości.

   

  Nie istnieją żadne ograniczenia w nabywaniu nieruchomości przez obcokrajowców w Botswanie. Konstytucja Botswana zabrania nacjonalizacji własności prywatnej.

   

  5.4. System zamówień publicznych.

   

  Zamówienia publiczne w większości przypadków podlegają procedurom przetargowym. W większości przetargi są otwarte i nie ma teoretycznie ograniczeń w składaniu ofert. Przy większych przetargach obowiązuje klauzula pre-kwalifikacji bądź też dopuszczane są tylko te firmy, które zostały już zarejestrowane i uznane przez organizatora przetargu. Zamówienia publiczne są oceniane przez Public Procurement and Asset Disposal Board (PPADB). Przetargi o wartości ponad 100 tys. Pula są publikowane w tygodniku Government Gazette.

   

  5.5. Ochrona własności przemysłowej i intelektualnej.

   

  W Botswanie istnieje szereg uregulowań prawnych chroniących własność intelektualną i prawa autorskie oraz własność przemysłową. Są one zgodne z zapisami WTO Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS). Niemniej jednak, niektóre dziedziny życia, m. in. bardzo wysoka pandemia HIV/AIDS sprawiają, że prawa własności intelektualnej nie są do końca przestrzegane (m. in. zakup leków produkowanych za granicą bez licencji właściciela produktu).

   

   

   

  Przydatne linki i kontakty


   

  6.1. Administracja gospodarcza.

   

  Ministerstwo Handlu i Przemysłu

  Ministry of Trade & Industry

  http://www.mti.gov.bw

   

  Ministerstwo Górnictwa

  Ministry of Mines

  Private Bag 0049

  Gaborone, Botswana

  Tel: +267-3657000

  Fax: +276-3952141

   

  Ministerstwo Zasobów Naturalnych, Energetyki i Spraw Wodnych

  Ministry of Minerals, Energy & Water Affairs

  Private Bag 0018

  Gaborone, Botswana

  Tel.: +267-3656600

  Fax: +267-372738

   

  Ministerstwo Rolnictwa

  Ministry of Agriculture

  Private Bag 003

  Gaborone, Botswana

  Tel.: +267-3950602

  Fax: +267-3975805

   

  Oficjalna strona Rządu Botswany z linkami

  www.gov.bw

   

  6.2. Samorządy gospodarcze.

   

  Izba Handlowo-Gospodarcza Botswany

  Botswana Confederation of Commerce, Industry & Manpower (BOCCIM)

  www.boccim.co.bw

   

  6.3. Oficjalna prasa ekonomiczna.

   

  Botswana Guardian, The Botswana Gazette, Daily News, The Voice

   

  6.4. Oficjalne strony o charakterze ekonomicznym.

   

  www.gazette.bw

  www.bedia.co.bw

   

   

  22 stycznia 2015 (ostatnia aktualizacja: 9 listopada 2018)

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: