close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • BURKINA FASO

 • Burkina Faso

 •  

   Informacje o kraju


   

  1.1. Położenie geograficzne, ludność, obszar, stolica, języki urzędowe.

   

  Burkina Faso położona jest w Afryce Zachodniej.  Nie ma dostępu do morza. Jej obszar wynosi 247 000  km2. Ludność liczy 16,3 mln mieszkańców. Stolicą kraju jest Wagadugu. Burkina Faso podzielona jest administracyjnie na 143 regionów, 45  prowincji, 301 departamentów. Językiem urzędowym jest  język francuski.

           

  1.2. Warunki klimatyczne.

   

  W Burkina Faso można wyróżnić dwie strefy klimatyczne. Na północy tego państwa występują strefy gorącą i sucha (klimat saharyjski). W południowej części Burkina Faso występuje strefa zwrotnikowa (klimat sudański).

                  

  1.3. Główne bogactwa naturalne.

   

  Głównymi bogactwami naturalnymi Burkiny Faso są złoto, srebro, fosforyty oraz rudy manganu i cynku.

   

  1.4. System walutowy, kurs i wymiana.

   

  Jednostką walutową Burkiny Faso jest frank środkowoafrykański (XOF) emitowany przez Centralny Bank Państw Afryki Zachodniej. Frank środkowo afrykański pozostaje w następującej relacji z euro i dolarem amerykańskim (kurs z kwietnia 2016 r.):   

   

   1 € = 490,19 XOF,

   1 $ = 431,03 XOF.

   

  1.5. Religia.

   

  Burkina Faso jest państwem w którym występuje kilka religii. Religie o największej liczbie wyznawców to  islam – 50%, animizm 31%, katolicyzm – 10,2%.

   

  1.6. Infrastruktura transportowa.

   

  W Burkina Faso istnieje 15 lotnisk spełniających standardy Międzynarodowego Zrzeszenia Przewoźników Powietrznych - IATA (International Air Transport Association). Są to: Aribinda, Bogande, Bobo-Dioulasso, Boulsa, Dédougou, Diébougou, Djibo, Fada N’gourma, Gaoua, Kantchari, Kaya, Léo, Ouahigouya, Wagadugu.

  Długość linii kolejowych : około 540 km.

    

  1.7. Obowiązek wizowy.

   

  Przy wjeździe na terytorium Burkiny Faso wymagane jest posiadanie wiz na przejazd i pobyt. Stosownie do charakteru pobytu wydawane są następujące rodzaje wiz: turystyczna, biznesowa jednokrotna i wielokrotna. Wizy wystawiane są przez placówki konsularne Burkina Faso.  Wymagania jakie należy spełnić aby otrzymać wizę są następujące:

  - wypełniony i podpisany wniosek wizowy, paszport (ważny minimum 6 miesięcy dłużej niż data upływu ważności wizy), kopia paszportu (strona ze zdjęciem),

  - w przypadku wizy turystycznej – dowód rezerwacji hotelu lub zaproszenie z potwierdzeniem adresu pobytu w Burkina Faso,

  - w przypadku wizy biznesowej – list delegujący z firmy oraz zaproszenie od partnera biznesowego w Burkina Faso.

  Ponadto, wydanie wizy warunkuje posiadanie ubezpieczenia od choroby i wypadków (ubezpieczenie turystyczne za granicą).

   

   

  1.8. Wykaz świąt państwowych.

   

  W Burkina Faso obchodzone są następujące święta :

   

  03.01 - rocznica zamachu stanu w 1966 r.,

  04.08 - Dzień Rewolucji,

  05.08 - Dzień Niepodległości,

  15.10 - rocznica zamachu stanu w 1987 r.,

  11.12 – rocznica Proklamacji Republiki.

   

  System administracyjny


   

  2.1. Ustrój polityczny.

   

   Burkina Faso jest republiką. Prezydentem jest Roch Marc Christian Kabore wybrany w wyborach w listopadzie 2015 r.

   

  2.2. Władza ustawodawcza.

   

  Władza ustawodawcza sprawowana jest przez jednoizbowy parlament wybierany w wyborach bezpośrednich. Parlament liczy 127 członków i jest wybierany na okres 5 lat. Przewodniczącym parlamentu Burkiny Faso jest obecnie Soungalo Appolinaire Ouattara. W skład aktualnego parlamentu wybranych zostało 20 kobiet.

   

  2.3. Władza wykonawcza.

   

  Władzę wykonawczą sprawuje w Burkina Faso rząd, którego pracami kieruje premier. Premier jest także odpowiedzialny za realizację polityki obrony narodowej określanej przez prezydenta. Obecnie na czele rządu stoi Paul Kaba Thieba.

   

  2.4. Struktura administracji gospodarczej (wybrane podmioty).

   

  Do głównych resortów odpowiedzialnych w Burkina Faso za dziedzinę handlu zagranicznego i  relacji  gospodarczych  z zagranicą należą:

   

  Ministerstwo Gospodarki i Finansów ( Ministere de l’Economie et des Finances) -  http://www.finances.gov.bf

   

  Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Współpracy Regionalnej (Ministere des Affaires Etrangeres et de la Cooperation Regionale)-  http://www.mae.gov.bf

   

  Ministerstwo Handlu, Promocji Przedsiębiorstw i Rzemiosła (Ministere du Commerce, de la Promotion de l’Enterprise et de l’Artisanat) – http://www.commerce.gov.bf

   

  Ministerstwo Rolnictwa, Zasobów Wodnych i Rybołówstwa  (Ministere de l’Agriculture, de l’Hydraulique et des Ressources Halieutiques) – http://www.agriculture.gov.bf

   

  Istotnym elementem w życiu ekonomicznym Burkina Faso jest Izba Handlu i Przemysłu (Chambre de Commerce et d’Industrie du Burkina Faso http://www.ccia.bf

   

  2.5. Sądownictwo gospodarcze.

   

  Sądownictwo gospodarcze w  Burkina Faso jest sądownictwem niezawisłym. W przypadku  wystąpienia kwestii spornych we współpracy gospodarczej zaleca się rozstrzyganie ich w sposób prowadzący do ugody, a w przypadku jej braku przez sądy właściwe terytorialnie stosownie do zapisów zawartych w umowie.

   

  Gospodarka


   

  3.1. Ogólna charakterystyka gospodarki.

   

  Podstawową dziedziną gospodarki Burkina Faso jest rolnictwo. Burkina Faso jest znaczącym w świecie producentem bawełny, która stanowi 56 % całkowitego eksportu Burkiny Faso a największa burkińska firma zajmująca sie produkcją bawełny „Faso Coton” osiąga roczne obroty na poziomie 24 mln dolarów amerykańskich. Innym znaczącym produktem burkińskiego rolnictwa jest tytoń i wyroby tytoniowe. Największe przedsiębiorstwo z tej branży to „Manufacture Burkinabe de Cigarettes” osiąga roczne obroty w wysokości około 62 mln dolarów amerykańskich. Drugim sektorem pod względem znaczenia dla gospodarki Burkiny Faso jest budownictwo. Należy dodać, że znaczący udział w gospodarce Burkiny Faso ma sektor usług. Na rynku telekomunikacyjnym Burkina Faso funkcjonuje operator telefonii komórkowej „Zain Burkina Faso” z rocznymi obrotami na poziomie 128 mln dolarów amerykańskich.

        

  3.2. Główne wskaźniki makroekonomiczne.

   

   

  PKB per capita      531 $,

   

  Wzrost gospodarczy     4,2 %,

   

  Inflacja    -0,2 %.

   

  Źródło: Trading Economics kwiecień 2016 r.

   

   

  3.3. Główne sektory gospodarki.

   

  Głównym sektorem gospodarki Burkiny Faso jest rolnictwo, które daje  30,8 % produktu krajowego. Drugim, co do znaczenia, sektorem ekonomii burkińskiej jest budownictwo 24,1 % produktu krajowego a trzecim sektor usług 45, 1 % produktu krajowego.

             

  3.4. Uczestnictwo w wielostronnych organizacjach i porozumieniach o charakterze ekonomicznym.

   

  Burkina Faso jest członkiem Zachodnioafrykańskiej Unii Gospodarczej i Monetarnej  (UEMOA - l’Union Economique et Monetaire Ouest-Africane) oraz Wspólnoty Gospodarczej Państw Afryki Zachodniej (CEDEAO - Communaute Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest).

   

  3.5. Relacje gospodarcze z UE.

   

              Stosunki Unii Europejskiej z krajami Afryki  obejmują przede wszystkim rozwiązywanie konfliktów zbrojnych międzypaństwowych i wewnątrzpaństwowych, ochrony praw człowieka, demokracji oraz rządów prawa, pomocy w organizacji wolnych wyborów i ich obserwowaniu, zwalczaniu biedy i ubóstwa i nie obejmują działań gospodarczych.

   

   

  Dwustronna współpraca gospodarcza


   

  4.1 Gospodarcze umowy dwustronne

   

  Formalnie nie obowiązują, żadne umowy o charakterze gospodarczym miedzy RP a Burkina Faso.

   

  4.2 Handel zagraniczny

   

  W  2014 r. (dane z kwietnia 2015 r.) obroty w handlu zagranicznym Polski z Burkina Faso wyniosły 1,67 mln Euro przy czym polski eksport  osiągnął poziom 0,82 mln Euro a import 0,85 mln Euro.

   

  4.3 Inwestycje wzajemne

   

  Dostępne źródła nie odnotowują wzajemnych inwestycji.

   

  4.4 Współpraca regionalna

   

  Dostępne źródła nie odnotowują współpracy regionalnej.

   

  4.5 Współpraca samorządów gospodarczych

   

  Nie odnotowano współpracy samorządów gospodarczych Polski i Burkiny Faso.

   

  Dostęp do rynku


   

  5.1 Dostęp do rynku dla polskich towarów i usług

   

  Członkostwo Burkina Faso powoduje, że kwestie dostępu do rynku towarów i usług reguluje prawodawstwo Zachodnioafrykańskiej Unii Gospodarczej i Monetarnej  (UEMOA - l’Union Economique et Monetaire Ouest-Africane) oraz Wspólnoty Gospodarczej Państw Afryki Zachodniej (CEDEAO - Communaute Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest). Informacje na temat dostępu do rynku towarów i usług można znaleźć pod adresami stron internetowych tych organizacji odpowiednio http://www.izf.net oraz http://www.ecowas.int

   

   

  5.2 Dostęp do rynku pracy

   

  Informacje na temat procedur regulujących zasady dostępu cudzoziemców do rynku pracy w Burkina Faso leżą w kompetencjach Ministerstwa Pracy i Bezpieczeństwa Socjalnego (Ministere du Travail et de la Securite Sociale) i są dostępne na stronie internetowej http://www.gouvernement.gov.bf

   

  5.3 Nabywanie i wynajem nieruchomości

   

  Nabywanie nieruchomości w Burkina Faso wymaga realizacji rozbudowanych procedur dlatego zaleca się korzystanie z  pośrednictwa autoryzowanych agencji. 

   

  5.4 System zamówień publicznych

   

  Informacje na temat procedur regulujących zasady udzielania dostępu do zamówień publicznych w Burkina Faso leżą w kompetencjach Ministerstwa Gospodarki i Finansów (Ministere de l’Economie et des Finances) i są dostępne na stronie internetowej http://www.gouvernement.gov.bf

   

   

  5.5 Ochrona własności przemysłowej i intelektualnej

   

  Informacje na temat regulacji z zakresu ochrony własności przemysłowej i intelektualnej w Burkina Faso leżą w kompetencjach Ministerstwa Sprawiedliwości  (Ministere de la Justice) i są dostępne na stronie internetowej http://www.gouvernement.gov.bf oraz Generalnej Dyrekcji Ceł http://www.douanes.bf

   

   

  5.6 Informacje o aktach prawnych

   

  Podstawowym źródłem informacji o obowiązujących w Burkina Faso aktach prawnych jest oficjalna strona internetowa rządu http://www.gouvernement.gov.bf, a także oficjalne strony Zachodnioafrykańskiej Unii Gospodarczej i Monetarnej  (UEMOA - l’Union Economique et Monetaire Ouest-Africane) oraz Wspólnoty Gospodarczej Państw Afryki Zachodniej (CEDEAO - Communaute Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest). Informacje na temat podstawowych aktów prawnych można znaleźć pod adresami stron internetowych tych organizacji odpowiednio http://www.izf.net oraz http://www.ecowas.int

   

   

  Przydatne linki i kontakty


   

  6.1 Administracja gospodarcza

  Administrację gospodarczą w Burkina Faso stanowią wymienione poniżej podmioty. Informacje na ich temat zawarte są na stronie internetowej rządu Burkiny Faso http://www.gouvernement.gov.pl

   

  • Premier,
  • Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Współpracy Regionalnej (Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération Régionale),
  • Ministerstwo Rolnictwa, Zasobów Wodnych i Rybołóstwa (Ministère de l’Agriculture, de l’Hydraulique et des Ressources Halieutiques),
  • Ministerstwo Gospodarki i Finansów (Ministère de l’Economie et des Finances),
  • Ministerstwo Sprawiedliwości i Ochrony pieczęci (Ministère de la Justice, Garde des sceaux),
  • Ministerstwo Transportu (Ministère des Transports),
  • Ministerstwo Administracji Terytorialnej i Decentralizacji (Ministère de l’Administration Territoriale et de la Décentralisation),
  • Ministerstwo Infrastruktury i Gruntów (Ministère des Infrastructures et du Désenclavement),
  • Ministerstwo Kultury, Turystyki i Komunikacji, Rzecznik Prasowy Rządu (Ministère de la Culture, du Tourisme et de la Communication, Porte Parole du Gouvernement),
  • Ministerstwo Środowiska i Podstaw Życia (Ministère de l’Environnement et du Cadre de Vie),
  • Ministerstwo Szkolnictwa Średniego, Wyższego i Badań Naukowych (Ministère des Enseignements Secondaire, Supérieur et de la Recherche Scientifique),
  • Ministerstwo Handlu, Promocji Przedsiębiorstw i Rzemiosła (Ministère du Commerce, de la Promotion de l’Entreprise et de l’Artisanat),
  • Ministerstwo ds. Funkcji Publicznej i Reformy Państwa (Ministère de la Fonction Publique et de la Réforme de l’Etat),
  • Ministerstwo Pracy i Bezpieczeństwa Socjalnego (Ministère du Travail et de la Sécurité Sociale),
  • Ministerstwo ds. Zasobów Zwierzęcych (Ministère des Ressources Animales),
  • Ministerstwo ds. Poczty, Technologii Informacyjnych i Komunikacji (Ministère des Postes et des Technologies de l’Information et de la Communication),
  • Ministerstwo ds. Mieszkalnictwa i Zabudowy (Ministère de l’Habitat et de l’Urbanisme).

  Do zbioru administracji gospodarczej Burkiny Faso należy zaliczyć także Generalną Dyrekcję Ceł  (Direction Generale des Douanes) http://www.douanes.bf  oraz banki W Burkina Faso wszystkie instytucje finasowe należą do Stowarzyszenia Zawodowaego Banków i Przedsiębiorstw Finansowych (l’Association Professionnelle des Banques et Etabilissements Finances du Burkina (APBEF – B).

  Lista banków funkcjonujących w Burkina Faso :

  6.2 Samorząd gospodarczy

   

  Samorząd gospodarczy w Burkina Faso tworzą:

   

  • Izba Handlu i Przemysłu Burkiny (Chambre de Commerce et d’Industrie  du Burkina) http://www.ccia.bf
  • Dom Przedsiębiorczości Burkiny (Maison de l’Entreprise du Burkina) http://www.me.bf

   

  6.3 Oficjalna prasa ekonomiczna

   

  W Burkina Faso nie ukazuje się prasa poświęcona wyłącznie tematyce ekonomicznej. Kwestiom  ekonomicznym, poza inną tematyką, poświęcają uwagę codzienne gazety francuskojęzyczne takie jak:

  Oraz francuskojęzyczny tygodnik „Sanfinna”  http://www.sanfinna.com

   

  6.4 Oficjalne strony o charakterze ekonomicznym

   

  W Burkina Faso nie istnieją oficjalne strony internetowe o charakterze ściśle ekonomicznym. Informacje na temat ekonomii Burkina Faso można znaleźć na stronach Zachodnioafrykańskiej Unii Gospodarczej i Monetarnej  (UEMOA - l’Union Economique et Monetaire Ouest-Africane) oraz Wspólnoty Gospodarczej Państw Afryki Zachodniej (CEDEAO - Communaute Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest) pod adresami stron internetowych tych organizacji odpowiednio http://www.izf.net oraz http://www.ecowas.int

   

   

  15 lipca 2013 (ostatnia aktualizacja: 7 kwietnia 2016)

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: