close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • KENIA

 • Kenia

 •  

   Informacje o kraju


   

  1.1 Położenie geograficzne, ludność, obszar, stolica, języki urzędowe

  Położenie geograficzne: wschodnia Afryka w rejonie Wielkich Jezior Afrykańskich. Przez kraj przebiega Wielki Rów Afrykański, a od wschodu ma dostęp do  Oceanu Indyjskiego.

  Sąsiedzi: Etiopia, Somalia, Sudan Południowy, Tanzania, Uganda.

  Ludność: Kenia liczy około 44 mln mieszkańców.

  Obszar: Powierzchnia całkowita: 581 309 km⊃2;.

  Stolica: Nairobi (3.363 mln mieszkańców).

  Języki urzędowe: angielski i suahili.

   

  1.2 Warunki klimatyczne

  Kenia znajduje się w zasięgu klimatu równikowego monsunowego ze stosunkowo wyrównanym przebiegiem temperatur w ciągu całego roku (średnio 20-30°C). Na wybrzeżu, w pasie do 40 km i na całym płaskowyżu (południe i południowy -zachód) panuje klimat wilgotny z dwoma porami deszczowymi (IV-V i X-XII) natomiast na północy i północnym wschodzie – suchy.  

   

  1.3 Główne bogactwa naturalne

  Kenijskie zasoby naturalne bogate są w wapień, sodę, sól, kamienie szlachetne, fluoryt, cynk, ziemię okrzemkową, ropę naftową, gaz ziemny oraz gips. Produkty eksportowane w największej ilości to: herbata, produkty ogrodnicze, kawa, produkty naftowe, ryby i cement.

   

  1.4 System walutowy, kurs i wymiana

  Waluta: szyling kenijski (KSH), który dzieli się na 100 centów. W obiegu są banknoty o nominałach: 1000, 500, 200, 100, 50 oraz monety.

  Średni kurs  wymiany (wrzesień 2014):

  1 dolar - 86 ksh,

  1 euro - 112 ksh,

  1 pln - 27,05 ksh.

   

  1.5 Religia

  Chrześcijanie stanowią 82,5%, muzułmanie 11,1%, brak wyznania 2,4%, a na pozostałe 4% przypadają inne religie.

   

  1.6 Infrastruktura transportowa

  Kenia posiada rozbudowaną infrastrukturę transportową, chociaż jakość jest nierówna całym kraju. Nairobi jest głównym węzłem komunikacyjnym łączącym Afrykę Wschodnią i Środkową i największym miastem pomiędzy Kairem i Johannesburgiem. Port morski w Mombasie jest najważniejszym i zarazem o największej głębokości portem w regionie, z którego korzysta kilkanaście krajów pomimo braków w nowoczesnej technologii załadunkowej małej efektywności i korupcji.

  Ponadto Kenia posiada rozbudowaną sieć dróg utwardzonych i nieutwardzonych. Przez Kenię przechodzą dwie trans-afrykańskie autostrady. System kolejowy łączy międzynarodowe porty z głównymi miastami oraz z sąsiadującą Ugandą. W Kenii istnieje 15 lotnisk.

   

  1.7 Wizy

  Od obywateli polskich wymagana jest wiza pobytowa. Wiza jednorazowa ważna przez 3 miesiące kosztuje 50$. Natomiast wiza wielokrotnego przekraczania granic ważna łącznie na Kenię, Rwandę i Ugandę przez 6 miesięcy kosztuje 100 $. Oba rodzaje wiz można uzyskać bezpośrednio po przylocie na lotnisko międzynarodowe w Nairobi lub w Mombasie oraz na każdym przejściu lądowym oraz w porcie w Mombasie. Okres ważności paszportu nie może być krótszy niż 6 miesięcy od daty planowanego powrotu. Wiza jest ważna także na terenie Rwandy i Ugandy, a wkrótce Tanzanii i Burundi.

   

  1.8 Wykaz świąt państwowych

  1 maja – Święto Pracy

  1 czerwca – Dzień Konstytucji

  10 października – Dzień Prezydenta Moi

  20 października – Dzień Prezydenta Kenyatty

  12 grudnia – Dzień Niepodległości

   

   

   

  System administracyjny


   

  2.1. Ustrój polityczny

  Kenia jest demokratycznym państwem prawa należącym do Brytyjskiej Wspólnoty Narodów. Jest państwem  unitarnym podzielonym na 47 rejonów (counties), zarządzanych przez gubernatorów (governors). Na czele państwa stoi prezydent, który sprawuje jednocześnie funkcję szefa rządu. W Kenii obowiązuje rozdział władzy wykonawczej, ustawodawczej i sądowniczej. Obecnym  prezydentem Kenii jest Uhuru Kenyatta, a wice prezydentem William Samoei Ruto. Mimo, że zgodnie z konstytucją z 2010 r. planowana była decentralizacja władzy, w praktyce administracja pozostaje nadal skoncentrowana w rękach władzy centralnej, a konkretnie – rządu, podczas gdy parlament i samorządy pozostają relatywnie słabe, podobnie jak sądownictwo.

    

  2.2. Władza ustawodawcza  

  Władzę ustawodawczą sprawuje dwuizbowy parlament składający się ze Zgromadzenia Narodowego oraz Senatu. Zgromadzenie Narodowe składa się z 349 członków: 290 wybieranych z okręgów wyborczych, 47 kobiet wybieranych z poszczególnych obwodów, 12 członków pochodzi z nominacji prezydenta, a dodatkowe 2 miejsca z urzędu przysługują prokuratorowi generalnemu Kenii (tylko na czas pełnienia tej funkcji) oraz marszałkowi, którego kenijscy deputowani wybierają spoza swego grona. Senat składa się z 67 członków: 47 wybieranych bezpośrednio w obwodach, 16 kobiet nominowanych przez partie polityczne, 2 przedstawicieli młodzieży oraz 2 przedstawicieli osób niepełnosprawnych.

  Kadencja parlamentu wynosi pięć lat.

   

  2.3. Władza  wykonawcza

  Władza wykonawcza jest w posiadaniu prezydenta, który jest wybierany w wyborach powszechnych na 5 lat. Prezydent jest zazwyczaj wspierany przez mianowanego wiceprezydenta i rząd, składający się z 16 ministrów.

   

  2.4. Struktura administracji gospodarczej

  Sprawy gospodarcze należą do kompetencji Ministerstwa ds. Wspólnoty Wschodnioafrykańskiej, Handlu i Turystyki. W jego ramach działają trzy departamenty: ds. Wspólnoty Wschodnioafrykańskiej, który koordynuje realizację wspólnych programów i projektów regionu, ds. handlu, który zajmuje się handlem międzynarodowym, promocją eksportu i poszukiwaniem rynków zbytu dla kenijskich produktów oraz ds. turystyki, który odpowiada za rozwój przemysłu turystycznego, a w szczególności za jego aspekty ekologiczne, sportowe, kulturalne i konferencyjne.

  Pozostałe instytucje wspierające współpracę gospodarczą i handel to: Kenya National Chamber of Commerce and Industry (KNCCI), Export Processing Zones Authority (EPZA), Kenya Investment Authority (KenInvest), Export Promotion Council (EPC), Kenya National Trading Corporation (KNTC), Kenya Wine Agencies Limited (KWAL), Industrial and Commercial Development Corporation (ICDC). Kwestiami gospodarczymi zajmują także pozostałe ministerstwa: Ministerstwo ds. Energii i Paliw, Ministerstwo Rolnictwa, Hodowli i Rybołówstwa, Ministerstwo ds. górnictwa, Ministerstwo ds. rozwoju przemysłu i przedsiębiorczości, Ministerstwo Transportu i Infrastruktury.

   

  2.4 Sądownictwo gospodarcze 

  Sprawami gospodarczymi zajmują się sądy krajowe. Na podstawie Konstytucji z 2010 r. sądownictwo w Kenii składa się z Sądu Najwyższego, Sądu Apelacyjnego, Sądu Wyższej Instancji oraz sądów niższej instancji w tym sądów rejonowych, sądów Kadhis (orzekających w oparciu o prawo muzułmańskie) oraz sądów wojskowych. W ramach sądów rejonowych działają wydziały handlowe (Milimani Commercial Courts). Na podstawie ustawy z 2011 r. (The Industrial Court Act No. 20 of 2011) powstały Sądy Pracy,  które orzekają w dwóch instancjach w zakresie prawa pracy, związków zawodowych, itp. Sprawy gospodarcze prowadzone są przez wyspecjalizowane kancelarie adwokackie.

   

   

  Gospodarka


   

  3.1 Ogólna charakterystyka sytuacji gospodarczej

  Kenia jest regionalnym ośrodkiem finansowym i handlowym w Afryce Wschodniej. Niemniej jednak problemy z korupcją, jak również niewystarczające inwestycje w infrastrukturę, niekorzystnie wpływają na jej rozwój i konkurencyjność. W 2014 roku spowolnienie gospodarcze dalej się utrzymuje i obecny wzrost gospodarczy wynosi 4,1% (w 2013 r. wyniósł on 5,3%). Główne przyczyny spowolnienia wzrostu to złe warunki pogodowe, niższy popyt zewnętrzny na produkty rolnicze, a także duży spadek obrotów w turystyce spowodowanych zagrożeniem terrorystycznym. Należy się spodziewać, iż w porównaniu do gospodarek krajów ościennych gospodarka Kenii może mieć w najbliższych latach tendencję powolnego wzrostu, co potwierdzają analizy Banku Światowego oraz odczucia miejscowej społeczności. Odwrót inwestorów oraz wzrastający import może mieć długotrwałe konsekwencje. Rząd zwiększa wydatki, zaciągając corocznie większy dług, a jednocześnie nie podejmuje kroków w stronę cięcia kosztów. Do tego dochodzi potrzeba utrzymania deficytu, co jest warunkiem dalszej pomocy z Międzynarodowego Funduszu Walutowego oraz Banku Światowego. 

  Inflacja w 2014 r. wyniosła około 5 %. Bezrobocie jest bardzo duże i nieoficjalnie wynosi 30-40% (statystyki rządowe wskazują na 10-12%). Siła robocza to około 19 mln osób, a główne zatrudnienie daje sektor rolniczy (75%), którego udział w PKB Kenii wynosi około 30 % (wskazuje to na małą efektywność tego sektora, a z drugiej strony na potencjał tkwiący w sile roboczej).

    

  3.2 Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne 2013-2014r.

   

   

  PKB

  2014

  2013

  Jednostka

  PKB

  44.10

  40.26

  mld USD

  PKB roczne tempo wzrostu

  4,10

  4,10

  %

  PKB w cenach stałych

  49 035

  48 712

  USD

  PKB na osobę

  606.21

  594.83

  USD

  Kwota inwestycji w środki trwałe

  1 945 610

  1 883 652

  USD

  PKB na osobę PPP

  1517,33

  1494,59

  USD

  Inflacja

  5,3

  5,8

  %

  Dług publiczny

  51,75

  52,5

  %

   

   3.3. Główne sektory gospodarki (o największym udziale w PKB)

  W 2013 r. największy udział w gospodarce Kenii miały:

  usługi – 53,3%,

  rolnictwo – 29,3%

  przemysł – 17,4 %

   

  ROLNICTWO

  Produkcja w rolnictwie i leśnictwie wzrosła tylko o 2,7% w porównaniu z 6,8% w roku 2013, a produkcja herbaty spadła o 4,4%. Podobnie eksport kwiatów ciętych odnotował duży spadek. Natomiast na tym samym poziomie co w roku 2013 utrzymuje się produkcja i eksport kawy oraz cukru z trzciny cukrowej, a także odnotowano znaczy wzrost eksportu owoców. Na globalnym rynku towarowym ceny kawy i herbaty spadły znacznie w porównaniu do poprzedniego roku. Inne ważniejsze uprawy to: kukurydza, trzcina cukrowa, pszenica. Inwentarz żywy stanowi także znaczny procent w rolnictwie taki jak: wołowina, baranina, wieprzowina, kurczaki.

  Obcokrajowcy nie mogą kupić ziemi rolnej w Kenii. Jedyną metodą nabycia ziemi rolnej jest zakup jej poprzez firmę, ale z większością udziałów w spółce obywatela kenijskiego.

   

  TURYSTYKA

  W 2014 roku Kenia zanotowała znaczny spadek przychodów z turystyki: około 10% w porównaniu do 2012 roku i 5% do 2013 roku. Tak szybki spadek procentowy jest spowodowany licznymi atakami w Mombasie i Nairobi ze strony ugrupowania terrorystycznego Al-Shabaab. Z licznych badań przeprowadzonych w 2014 r. wynika, że nie tylko w kurortach wokół Mombasy zanotowano silny spadek w hotelarstwie (aż 50%), ale także wśród agencji turystycznych organizujących safari do najbardziej popularnego parku narodowego Masai Mara (30%).

   

  PRZETWÓRSTWO

  Sektor wytwórczy odnotował 5% wzrost w 2014 roku i jest zdominowany przez żywność i produkty szybko zbywalne, takie jak produkty z plastiku, meble, baterie, tekstylia, chemia, papierosy. Inne  produkty to uzyskiwane z rafinacji ropy naftowej, aluminium, stal, ołów, cement oraz części pojazdów silnikowych i narzędzi.

   

  ENERGIA

  W Kenii wzrasta dynamicznie zarówno produkcja energii wodnej, jak i energii geotermalnej. Rząd kieruje swoją strategię w kierunku wytwarzania właśnie takiej energii odnawialnej, a ostatnio także i biogazowej, co w sumie pokrywa 70% zapotrzebowania na energię, pozostałe 30% jest importowane w postaci ropy i gazu. Na północy Kenii odkryto pierwsze złoża gazu, które mają być wkrótce eksploatowane. Kenia także prowadzi przygotowania do budowy elektrowni atomowej z której do 2030 r. produkcja energii ma się zwiększyć o około 70%.

   

  BUDOWNICTWO

  Sektor budownictwa od prawie pięciu lat pozostaje głównym motorem wzrostu gospodarczego w Kenii. Jest to spowodowane zwiększeniem limitów na przydzielane kredyty bankowe prywatnym przedsiębiorcom oraz intensyfikacją rządowych inwestycji w projekty infrastrukturalne w różnych częściach kraju. Przewiduje się dalszy wzrost w tym sektorze, na który wpływa wysoki popyt na mieszkania oraz nowe inwestycje w poprawę infrastruktury drogowej. Obcokrajowcy mogą nabywać nieruchomości w Kenii na własność, jak również działki budowlane z przeznaczeniem na budowę domu.

   

  3.4 Struktura i kierunki handlu zagranicznego

  W ramach Wspólnoty Afryki Wschodniej (EAC) państwa: Kenia, Tanzania, Uganda, Rwanda i Burundi w styczniu 2010 roku przyjęły wspólną zewnętrzną taryfę celną (SET), składającą się z trzech sektorów: 0% (na surowce i dobra inwestycyjne), 10% (dobra pośrednie) i 25% (gotowe produkty). Ponadto 1 lipca 2010 r. wszedł w życie Protokół EAC dotyczący wspólnego rynku. Docelowo porozumienie to ma umożliwić swobodny przepływ towarów, usług, osób i kapitału w strefie o łącznej populacji 135 milionów ludzi. Do połowy 2014 r. zniesiono kolejne bariery celne na dalsze produkty. W trzech krajach (na razie bez Burundi i Tanzanii) obowiązuje bezwizowy przepływ ludności. Następnym krokiem ma być utworzenie wspólnej Unii walutowej na wzór EU.

   

  Jednym z głównych partnerów handlowych Kenii jest Unia Europejska. Według danych opublikowanych przez Eurostat w 2013 roku handel z UE wyniósł 14.3% całkowitej wymiany handlowej Kenii, co plasuje UE na drugim miejscu wśród kluczowych partnerów handlowych. Na pierwszym miejscu znalazły się Indie (15.4%), a na trzecim miejscu Chiny (13.5%). Ponad połowę eksportu Kenii do państw UE stanowią żywność (kawa, herbata, groch, fasola) oraz kwiaty. Z państw UE pochodzi zaś 18% importu Kenii, głownie maszyny i urządzenia transportowe.

   

  EKSPORT

  Eksport kenijskich produktów spadł z ok. 397 tysięcy euro w styczniu 2014 r. do 388 tysięcy euro w lipcu 2014 r., choć od 1998 roku wzrósł około 70%. Ostatni spadek był podyktowany zniesieniem kolejnych ceł na towary w wspólnym rynku SET, a  szczególnie załamanie eksportu głównie w branży elektronicznej oraz maszyn i części do nich  zanotowano do Ugandy, w której to powstały liczne manufaktury dzięki zniesionym cłom na półprodukty.

  Produkty rolnicze i ogrodnicze są głównymi towarami eksportowanymi. Inne produkty to: tekstylia, produkty ze stali i żelaza, produkty rafineryjne, cement. Największymi partnerami eksportowymi są: Unia Europejska, Uganda, Tanzania, Stany Zjednoczone, ZEA, Pakistan i Egipt. 

   

  IMPORT

  Import do Kenii wzrósł do ok. 1 340 000 euro w lipcu 2014 roku z ok. 1 025 000 euro w czerwcu 2014 roku. Ogółem od 1998 r. import do Kenii wzrósł trzykrotnie. Kenia importuje przede wszystkim maszyny i sprzęt transportowy, produkty naftowe, pojazdy samochodowe, żelazo i stal, żywice i tworzywa sztuczne. Główne kraju importu: Indie, Chiny, Unia Europejska, ZEA, Japonia, RPA, Arabia Saudyjska i Stany Zjednoczone.

   

  Bilans handlowy ( % PKB)

  Kenia w lipcu 2014 roku osiągnęła rekordowy ujemny bilans handlowy, który wyniósł ok. 942 158 euro i od roku 1998 wzrósł niemal trzykrotnie. Należy jednak zaznaczyć, że sprzedaż herbaty i kawy utrzymuje się na podobnym poziomie w ostatnich miesiącach, a na przestrzeni ostatnich lat rośnie. W strukturze importu produktów dużą część stanowią te, które są wykorzystywane do budowy infrastruktury kraju.

   

   3.5 Uczestnictwo Kenii w wielostronnych organizacjach i porozumieniach o charakterze ekonomicznym

  Kenia jest członkiem następujących organizacji: ACP, AfDB, AU, C, COMESA, EAC, EADB, FAO, G-15, G-77, IAEA, IBRD, ICAO, ICRM, IDA, IFAD, IFC, IFRCS, IGAD, ILO, IMF, IMO, IMSO, Interpol, IOC, IOM, IPU, ISO, ITSO, ITU, ITUC, MIGA, MONUSCO, NAM, OPCW, PCA, UN, UNAMID, UNCTAD, UNESCO, UNHCR, UNIDO, UNMISS, UNWTO, UPU, WCO, WHO, WIPO, WMO, WTO.

   

  3.6 Relacje gospodarcze z UE

  UE zaangażowana jest od wielu lat w Kenii i Afryce Wschodniej. UE i Kenia mają wieloletnie partnerstwo na rzecz rozwoju społecznego i gospodarczego kraju. Strategia UE dla Kenii na lata 2008-2013 zapewniła finansowanie o wartości  399 mln euro, skupiając się na infrastrukturze transportu i rolnictwa oraz rozwoju obszarów wiejskich. Kolejnym zatwierdzonym projektem na lata 2014-2020 jest program z Europejskiego Funduszu Rozwoju, który zapewni finansowanie w kwocie 435mln euro, m.in. na różne cele gospodarcze.

   

  Ramy współpracy gospodarczej pomiędzy Unią Europejską a Kenią uregulowane zostały umową ACP-EC-Partnership Agreement ("The Cotonou Agreement"), której to nowa wersja została pomyślnie wynegocjowana pomiędzy blokiem państw Afryki Wschodniej a UE w dn. 14 października 2014 r. Obie strony parafowały nową umowę EPA, której ratyfikacja zajmie kilka miesięcy. Wejście w życie nowej umowy spodziewane jest na 1 marca 2015 r. Do tego czasu Kenia musi płacić wyższe cło w ramach Generalised System of Preferences (GSP). Po ratyfikowaniu umowy EPA w przyszłym roku Kenia będzie mogła ponownie eksportować do krajów UE swoje produkty jako duty free.

   

   

  Dwustronna współpraca gospodarcza


   

  4.1. Gospodarcze umowy dwustronne

  Aktualnie (2014r.) brak podpisanych umów dwustronnych pomiędzy Polską a Kenią.

   

  Po wejściu Polski do Unii Europejskiej ramy współpracy gospodarczej pomiędzy Polską a Kenią uregulowane zostały umową ACP-EC-Partnership Agreement ("The Cotonou Agreement"), której to nowa wersja została pomyślnie wynegocjowana pomiędzy blokiem państw Afryki Wschodniej a UE w dn. 14 października 2014 r. Obie strony parafowały nową umowę EPA, której ratyfikacja zajmie kilka miesięcy. Wejście w życie nowej umowy spodziewane jest na 1 marca 2015 r. Do tego czasu Kenia musi płacić wyższe cło w ramach Generalised System of Preferences (GSP). Po ratyfikowaniu umowy EPA w przyszłym roku Kenia będzie mogła ponownie eksportować do krajów UE swoje produkty jako duty free.

   

  4.2. Handel zagraniczny

  W pierwszej połowie 2014 r. eksport towarów z Polski do Kenii wyniósł 20,97 mln EUR. Wartość importu to 9,8 mln EUR. Daje to saldo dodatnie w wysokości 11,17 miliona EUR. W pierwszej połowie 2014 r. odnotowano znaczny wzrost eksportu w stosunku do tego samego okresu w roku 2013 (11,9 mln euro). 

  Główne towary eksportowane z Polski do Kenii  to: odzież używana i artykuły włókiennicze; gumowe opony, wymienne bieżniki opon, dętki; środki owadobójcze, gryzoniobójcze, grzybobójcze i regulatory wzrostu roślin; aparatura wodno-kanalizacyjna; przyrządy i urządzenia, do zastosowań medycznych, chirurgicznych, dentystycznych lub weterynaryjnych; maszyny elektryczne oraz ich części, kotły, urządzenia mechaniczne do maszyn i maszyny, żelazo i stal, chemikalia organiczne, paliwa i oleje mineralne oraz produkty ich destylacji, artykuły z metali nieszlachetnych z żeliwa i stali, papier i tektura, meble, pościel, materace, lampy, oprawy świetlne, znaki i podświetlane tablice urządzenia elektryczne do telewizorów czy odtwarzaczy dźwięków.

   

  Główne towary importowane do Polski z Kenii to: herbata; warzywa; kawa i substytuty kawy; owoce, przetwory z warzyw i owocowe, rośliny ozdobne, kwiaty cięte, tytoń, orzechy, skórki owoców, drewno i artykuły z drewna, węgiel drzewny, warzywa, korzenie, bulwy, ryby – świeże, chłodzone lub mrożone.

   

  Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP  w Zjednoczonych Emiratach Arabskich posiada w swoim zakresie terytorialnym także Kenię, dlatego wszelkie prośby o pomoc można kierować także do Radcy Handlowego w Abu-Dhabi.

   

   4.3. Współpraca regionalna

  16 czerwca 2014 r. w Nairobi Kenia i Polska podpisały umowę, która ma zapewnić rozwój relacji handlowych pomiędzy krajami. Umowa ta pozwoli większej liczbie polskich inwestorów otwierać w Kenii placówki handlowe, w zamian importując więcej towarów z Kenii. Umowa została podpisana pomiędzy Regionalną Izbą Gospodarczą (RIG) w Łodzi a Krajowymi Izbami Handlu i Przemysłu Kenii przy wsparciu Afrykańskiego Instytutu z Łodzi oraz PAIiIZ, a ze strony Kenii również Ministerstwa Rolnictwa. Polskie firmy mają w planach zainwestować w rolnictwo, górnictwo oraz sektor farmaceutyczny. Umowa została podpisana w obecności 18 inwestorów z Polski, którzy gościli w Kenii. Z drugiej strony, Kenia planuje zwiększyć eksport do Polski takich produktów, jak kawa czy herbata, oraz postawić na rozwój rynku turystycznego. Patronat nad współpracą z Afryką poprzez RIG objęło kilka instytucji publicznych między innymi Ministerstwo Gospodarki oraz Ministerstwo Spraw Zagranicznych. RIG ma na celu następne misje gospodarcze w Kenii jak i Afryce wschodniej. Firmy mogą się rejestrować na stronie www.polandafrica.pl

  Kluczowym działaniem na rzecz rozwoju dwustronnej współpracy gospodarczo-regionalnej z Kenią są działania rządu RP w ramach Projektu „Go Africa”. Uruchomiony w 2013 r. Projekt zrodził się w wyniku analiz globalnych trendów gospodarczych. „Go Africa” to inicjatywa rządowa, która proponuje spójną strategię rozwoju współpracy z rynkami afrykańskimi. W projekt zaangażowane jest przede wszystkim Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Spraw Zagranicznych oraz Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych. Celem Projektu „Go Africa” jest zwiększenie polskich inwestycji w Afryce oraz wymiany handlowej, a także budowanie pozytywnego wizerunku Polski w krajach afrykańskich. Projekt wspiera przedsiębiorców zainteresowanych działalnością w krajach całej Afryki.

   

   

   

   

  Dostęp do rynku


   

  5.1. Dostęp do rynku dla polskich towarów i usług Kenii.

  Kenia staje się centrum biznesowym dla firm wydobywających złoża gazu i ropy, a także dla sektora produkcji przemysłowej i transportowego. Rząd kenijski w najbliższych latach planuje wystawić na sprzedaż wiele spółek państwowych szczególnie z sektora energetycznego np. energii geotermalnej. W planach rządu jest zwiększenie nakładu na inwestycje w produkcję energii do 7,2000MW (obecnie 1,664MW). Napływ zagranicznych inwestycji w 2013 r. wyniósł 514 $ mln, co plasuje Kenię na 3. miejscu w regionie. W 2013 r. nastąpił największy wykup lokalnych firm przez inwestorów zagranicznych z sektora bankowego, telekomunikacyjnego oraz ubezpieczeniowego.

   

  Mocne strony rynku kenijskiego:

  a)   Unia celna 5 krajów oraz wkrótce walutowa,

  b)   Chłonność miejscowych rynków wewnętrznych,

  c)   Dynamiczny rozwój sektora telekomunikacji i IT,

  d)   Szybki rozwój infrastruktury drogowej i miejskiej,

  e)   Rozwój sektora energetycznego,

  f)    Małe ryzyko niestabilności politycznej,

  g)   turystyczna atrakcyjność regionu

  h)   Duża dostępność siły roboczej.

   

  Słabe strony rynku kenijskiego:

  a)    Brak stabilnej prognozy wzrostu PKB w następnych latach,

  b)    Zwiększony fiskalizm państwa wraz z coraz większym długiem publicznym,

  c)    Wysoki poziom korupcji, także w systemie sądowniczym,

  d)    Brak stabilnych regulacji prawnych i podatkowych przemysłu wydobywczego,

  e)    Brak inwestycji w edukację i opiekę zdrowotną,

  f)     Stosunkowo wysokie ceny energii,

  g)    Ryzyko katastrofa humanitarnej na północy Kenii,

  h)    Ryzyko wzrostu inflacji.

   

  5.2. Dostęp do rynku pracy. Świadczenie usług i zatrudnianie obywateli RP

  Zezwolenia na pracę są wydawane cudzoziemcom, którzy zamierzają prowadzić działalność gospodarczą w Kenii. Zezwolenia na pracę są wydawane przez Immigration Office i są ważne przez rok lub dwa lata, z możliwością ubiegania się o przedłużenie. W związku z dużym bezrobociem istnieją regulacje dotyczące pierwszeństwa zatrudniania obywateli Kenii. Z tego też względu pracodawca, który chce zatrudnić obcokrajowca, powinien wykazać niemożliwość znalezienia odpowiednio wykwalifikowanej osoby na rynku wewnętrznym.

  Wydawane zezwolenia na pracę zostały podzielone na różne typy: A, B, D, G, I, K oraz M. Poniżej krótka charakterystyka i wymogi dot. każdego z rodzajów zezwolenia na pracę:

  Typ A

  Zezwolenie wydawane osobom zamierzającym zaangażować się w biznes poszukiwania surowców naturalnych i wydobywczy.

   

  Wymagania:

  • Posiadanie niezbędnych licencji i rejestracji;
  • W celu przedłużenia zezwolenia wymagane jest licencja na poszukiwanie surowców mineralnych oraz kopia PINu (Personal Identification Number);
  • Posiadanie wystarczającego kapitału inwestycyjnego;
  • Opłata za rozpatrzenie wniosku (bezzwrotna): 10 000 ksh.


  Typ B

  Zezwolenie wydawane osobom zamierzającym zaangażować się w inwestycje w sektorze rolniczym i hodowli zwierząt

   

  Wymagania:

  • Posiadanie dokumentu potwierdzającego własność ziemi lub dzierżawy w celu prowadzenia tego typu biznesu;
  • Posiadanie wystarczającego kapitału inwestycyjnego;
  • Posiadanie odpowiednich zezwoleń;
  • Opłata za rozpatrzenie wniosku (bezzwrotna): 10 000 ksh;
  • Koszt uzyskania zezwolenia: 100 000 ksh (za 1 rok).

   

  Typ D

  Zezwolenie wydawane osobom zamierzającym podjąć określone zatrudnienie oferowane przez określonego pracodawcę oraz spełniającym kryteria podjęcia takiego zatrudnienia

   

  Wymagania:

  • Przedłożenie kopii certyfikatów zawodowych oraz CV;
  • Udowodnienie, że pracodawca nie był w stanie znaleźć pracownika o wymaganych kwalifikacjach na rynku lokalnym;
  • Wypełnienie i przedłożenie wypełnionego formularza 22 podpisanego przez pracodawcę;
  • Opłata za rozpatrzenie wniosku (bezzwrotna): 10 000 ksh;
  • Koszt uzyskania zezwolenia: 200 000 ksh (za 1 rok).

  Typ G

  Zezwolenie wydawane inwestorom na działalność w zakresie określonego handlu, biznesu lub konsultacji.

   

  Wymagania:

  • Przedłożenie udokumentowanego dowodu na posiadanie kapitału, który zamierza być zainwestowany (bądź już został) w wysokości minimum 100 000 USD lub równowartość w innej walucie;
  • Przedstawienie dokumentu rejestracji firmy lub dokumentu założenia firmy;
  • Przedstawienie kopii osobistego i firmowego PINu, jeśli biznes już działa;
  • W celu przedłużenia zezwolenia wymagane jest przedstawienie audytu księgowości za dwa ostatnie lata oraz otrzymanie z Kenya Revenue Authority certyfikatu poświadczającego wypełnianie zobowiązań podatkowych;
  • Opłata za rozpatrzenie wniosku (bezzwrotna): 10 000 ksh;
  • Koszt uzyskania zezwolenia: 100 000 ksh (za 1 rok).


  Typ I

  Zezwolenie wydawane członkom stowarzyszeń misyjnych, których działalność została zaakceptowana przez rząd Kenii jako przynosząca korzyści państwu.

   

  Wymagania:

  • Przedstawienie kopii dokumentu rejestracji organizacji;
  • Przedstawienie certyfikatów akademickich i zawodowych aplikanta;
  • Opłata za rozpatrzenie wniosku (bezzwrotna): 1 000 ksh;
  • Koszt uzyskania zezwolenia: 5 000 ksh (za 1 rok).


  Typ K

  Zezwolenie na pobyt wydawane osobom, które mają zabezpieczone dochody pochodzące ze źródeł zewnętrznych i które zobowiązują się niepodejmowania żadnego płatnego zatrudnienia.

   

  Wymagania:

  • Przedstawienie udokumentowanego dowodu na posiadanie zabezpieczonego dochodu;
  • Opłata za rozpatrzenie wniosku (bezzwrotna): 10 000 ksh;
  • Koszt uzyskania zezwolenia: 100 000 ksh (za 1 rok).

   

  Typ M

  Zezwolenie nap pracę wydawane uchodźcom.

   

  Wymagania:

  • Przedstawienie listów zaświadczających o statusie uchodźcy z UNHCR i Departamentu ds. uchodźców;
  • Opłata za rozpatrzenie wniosku: gratis;
  • Koszt uzyskania zezwolenia: gratis.

   

  Wymogi ogólne:
  - wypełniony i podpisany wniosek nr 3;

  - list rekomendacyjny od pracodawcy/organizacji;

  - kopie paszportu;

  - dwa kolorowe zdjęcia paszportowe.

   

  Więcej informacji można uzyskać na stronie Kenya Investment Authority: http://www.investmentkenya.com oraz na stronie Immigration Office: http://www.immigration.go.ke/

  Kenya Investment Authority jest rządową instytucją wspierającą i promującą inwestycje i handel w Kenii. Agencja oferuje pomoc m.in. w rejestracji/założeniu firmy w Kenii oraz pomaga w znalezieniu odpowiednich partnerów biznesowych.

   

   5.3. Nabywanie i wynajem nieruchomości.

  W Kenii zarówno obywatele, jak i cudzoziemcy, mają prawo nabyć komercyjną lub mieszkaniową nieruchomość położoną zarówno na terenach miejskich, jak i wiejskich, bez jakichkolwiek ograniczeń. Prawo to nie dotyczy gruntów rolnych, których ani obcokrajowcy, ani też prywatne firmy, których udziałowcami są nie tylko kenijscy obywatele, nie mogą kupić na własność. Wyjątkiem jest sytuacja, w której taka transakcja zostanie zwolniona z przepisów ustawy o ochronie gruntów (Land Control  Act) przez prezydenta na podstawie odpowiedniej decyzji. W ramach nowej konstytucji Kenii z 2010 roku, osoby, które nie są obywatelami Kenii, jak również spółki, których udziałowcami są nie tylko obywatele Kenii, mogą stać się właścicielami gruntów jedynie na podstawie dzierżawy na okres nieprzekraczający 99 lat. W związku z tym, iż cały proces zakupu nieruchomości może być skomplikowany dla cudzoziemca, warto skorzystać z wyspecjalizowanej kancelarii prawnej, w celu reprezentacji w całym procesie kupna- sprzedaży.

   

  5.4. System zamówień publicznych

  W 2005 r. przyjęto ustawę dotyczącą prawa zamówień publicznych (Public Procurement and Disposal Act, 2005), która weszła w życie 1 stycznia 2007 r. Na jej podstawie uruchomiono następujące organy: Public Procurement Oversight Authority (PPOA), Public Procurement Advisory Board (PPAB) oraz Public Procurement Complaints, Review and Appeals Board as the Public Procurement Administrative Review Board (PPARB). Do PPOA należy kontrola i monitoring przestrzegania prawa o zamówieniach publicznych. Szczegóły dotyczące zamówień publicznych, jak również wszelkie akty prawne są dostępne na stronie Urzędu: http://www.ppoa.go.ke

   

  5.5. Ochrona własności przemysłowej i intelektualnej

  Kenia jest członkiem Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO), przystąpiła również do paryskiej Międzynawowej Konwencji o Ochronie Własności Przemysłowej oraz podpisała Universal Copyright Convention i  Konwencję Berne  (International Convention for the Protection of Literary and Artistic Works). Jest również członkiem Afrykańskiej Regionalnej Organizacji Własności Intelektualnej. Inwestorom przysługuje uznanie i ochrona praw patentowych na rynku lokalnym. Ustawa Trade Marks Act (Rozdział 506 Laws of Kenya), zapewnia ochronę dla zarejestrowanych towarów handlowych i usługowych. Ustawa ta reguluje wewnętrzne prawo własności intelektualnej oraz ustanawia Instytut Patentowy (Industrial Property Institute), który rozpatruje wnioski dotyczące przyznania praw własności intelektualnej. Rejestracja produktu jest ważna przez 10 lat i może być odnowiona.

   

  5.6. Informacja o aktach prawnych

  W 2005 r. weszła w życie ustawa inwestycyjna (Investment Promotion Act, 2004) której celem jest „promowanie i ułatwianie inwestycji poprzez wspieranie inwestorów w uzyskaniu pozwoleń niezbędnych do inwestowania”. Jednocześnie rząd powołał komisję zadaniową w celu konsultacji reformy gospodarczej w zakresie umów licencyjnych (ich liczba przekracza 1300), które negatywnie wpływają na operacje biznesowe. Celem jest pozostawienie jedynie takich zezwoleń, które są istotne ze względu na ochronę zdrowia, środowiska i bezpieczeństwa. Władze Kenii w celu pozyskiwania nowych inwestorów wprowadziły szereg ulg podatkowych, głównie obejmujących zwolnienia z cła i VAT od wyposażenia kapitałowego i maszyn potrzebnych do realizacji projektu inwestycyjnego. Inne ulgi przyznawane są na podstawie indywidualnych wniosków i są zatwierdzane przez Ministerstwo Finansów. Więcej szczegółów można znaleźć na stronie Kenijskiego Urzędu Skarbowego – Kenyan Revenue Authority (http://www.kra.go.ke/). Pomoc w ubieganiu się o ewentualne ulgi podatkowe można uzyskać w Kenya Investment Authority (http://www.investmentkenya.com).

   

   

   

  Przydatne linki i kontakty


   

  Ministerstwo ds. Wspólnoty Wschodnioafrykańskiej, Handlu i Turystyki

  State Department of EAC Affairs

  16th Floor, Co-op Bank House,

  Haile Selassie Avenue

  P.O. Box 8846 - 00200, 
  Nairobi

  www.meac.go.ke

  www.tourism.go.ke/ministry.nsf/pages/profiles

   

  Ministerstwo Rolnictwa Hodowli i Rybołówstwa

  Kilimo House, Cathedral Road
  P. O. Box 34188-00100 Nairobi

  www.kilimo.go.ke

   

   

  Ministerstwo ds. energii i nafty

  Nyayo House,
  Kenyatta Avenue
  P. O. Box 30582 Nairobi

  www.energy.go.ke

   

  Ministerstwo ds. górnictwa

  Works Building, Ngong Road
  P.O. Box 30009, 00100,
  Nairobi

  www.mining.go.ke

   

  Ministerstwo ds. rozwoju przemysłu i przedsiębiorczości

  Social Security House, Block A, 17th, 23rd Floor

  P.O. Box 30418-00100, Nairobi

  www.industrialization.go.ke

   

   

  Ministerstwo Transportu i Infrastruktury

  Transcom House
  Ngong Road
  P.O Box 52692 – 00200 Nairobi

  www.transport.go.ke

   

  Kenya National Chamber of Commerce and Industry (KNCCI)

  Heritan House, Ground Floor, Woodlands Road, Off Argwings Kodhek Road
  Opposite Department Of Defence HQs, Hurlingham
  P.O Box 47024-00200
  Nairobi

  www.kenyachamber.or.ke

   

  Export Processing Zones Authority (EPZA)

  Administration Building,Viwanda Road
  off Nairobi-Namanga Highway
  Athi River, Kenya
  P.O. Box 50563
  Nairobi 00200

  www.epzakenya.com

   

  Kenya Investments Authority

  Kenya Railways Headquarters, Block D, 4th Floor
  Workshop Road,off Haile Selasie Avenue
  P.O. Box 55704- 00200 City Square
  Nairobi

  www.investmentkenya.com

   

  KEPSA (Kenya Private Sector Alliance)

  5th Floor, Shelter Afrique Building

  Mamlaka Road
  P.O. Box 3556-00100  Nairobi

  www.kepsa.or.ke

   

   

  6 czerwca 2013 (ostatnia aktualizacja: 15 października 2014)

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: