close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • LESOTHO

 • Lesotho

 •  

   Informacje o kraju


   

  1.1. Położenie geograficzne, ludność, obszar, stolica, języki urzędowe.

   

  Położenie geograficzne: Królestwo Lesotho, górzysty kraj usytuowany na południowym krańcu Afryki w górach Smoczych jest całkowicie zamknięty wewnątrz RPA (długość graniczy – 909 km), bez dostępu do morza.

   

  Lesotho jest jedynym krajem na świecie położonym w całości na wysokości ponad 1000 m n.p.m. Wzdłuż granicy południowo-wschodniej rozciąga się pasmo Gór Smoczych (najwyższy szczyt - Thabana Ntlenyana 3482 m n.p.m.), na północy zaś Maloti, z którego wypływa główna rzeka Oranje. W kierunku zachodnim krajobraz zmienia się z górzystego na wyżynny. Naturalną szatę roślinną stanowi sawanna, na stokach gór roślinność trawiasta, w wysokich górach alpejska. Świat zwierzęcy reprezentują m.in.: antylopy, zebry, zające i różne gatunki ptaków i gadów.

   

  Ludność: Liczba ludności szacowana jest na 2,241 mln. Wskaźnik umiejętności pisania i czytania wśród ludności powyżej 15-go roku życia wynosi ponad 80%. Lesotho jest trzecim państwem, po Suazi i Botswanie, najbardziej dotkniętym przez epidemię HIV/AIDS. Szacuje się, że ponad 30% ludności Lesotho jest zarażona tym wirusem. Średnia dlugość życia wynosi 40 lat. Prawie 90% gospodarstw domowych wciąż jest pozbawione dostępu do prądu, inne pozyskują prąd z biomasy. Kraj jest jednolity pod względem narodowościowym. Zdecydowaną większość stanowią Basotho (99,7% ogółu ludności). Około 70% ludności żyje na wsi. Około 250 tys. obywateli Lesotho mieszka poza granicami kraju, gł. w RPA.

   

  Obszar: Kraj zajmuje powierzchnię 30.344 km(2).

   

  Stolica: Stolicą kraju jest Maseru (około 240 tys. mieszkańców). Inne ośrodki miejskie to: Leribe, Morija i Mafeteng.

   

  Języki urzędowe: Językiem urzędowym kraju jest angielski i Sesotho.

   

  1.2. Warunki klimatyczne.

   

  W Lesotho występuje klimat zwrotnikowy, z temperaturą i opadami zmodyfikowanymi położeniem n.p.m., w górach mroźne zimy z opadami śniegu, na niżej położonych terenach ciepło i wilgotno.

   

  1.3. Główne bogactwa naturalne.

   

  Bogactwa naturalne Lesotho sprowadzają się do potencjału hydroenergetycznego oraz złóż diamentów. Nieznaczne zasoby węgla, galeny, kwarcu, agatu i uranu mają małą wartość handlową. Lesotho posiada bogate pokłady gliny, z której wytwarza się cegły oraz wysokiej jakości płytki i wyroby ceramiczne. Bieżąca produkcja rolna (kukurydza, pszenica i sorgo) zapewnia tylko 10% krajowego zapotrzebowania. Hodowla bydła i owiec stanowi istotną część dochodów gospodarstw rolnych.

   

  1.4. System walutowy.

   

  Waluta Lesotho (Loti) jest powiązana parytetowo i równoważna z Randem południowoafrykańskim. Waluta Lesotho (Loti) jest powiązana parytetowo i równoważna z Randem południowoafrykańskim.

   

  1.5. Religia.

   

  Lesotho jest państwem wielo-wyznaniowym, choć chrześcijanie stanowią zdecydowana większość, bo aż 80% ludności kraju, animiści – 20%.

   

  1.6. Infrastruktura transportowa (przejścia graniczne, lotniska, porty).

   

  Międzynarodowy port lotniczy w Maseru łączy Lesotho z Johannesburgiem. Lesotho posiada ponadto 28 lotnisk z czego 3 posiadają betonowe pasy startowe. Jedyna linia kolejowa łączy Maseru z Marseilles w RPA. Sieć drogowa jest w miarę dobrze rozwinięta. Lesotho posiada 5.940 kilometrów dróg w tym 1.087 km dróg asfaltowych.

   

  1.7. Obowiązek wizowy.

   

  Obywateli polskich wybierających się do Lesotho obowiązują wizy, o które można ubiegać się w placówkach dyplomatycznych tego kraju. Paszport powinien zachowywać ważność minimum 6 miesięcy od daty planowanego wyjazdu. Wymagane jest okazanie biletu powrotnego oraz udokumentowanie posiadania wystarczającej ilości pieniędzy na pobyt. Nie ma ograniczeń w przywozie walut obcych. W paszporcie musi być co najmniej jedna strona przeznaczona na wizy, całkowicie wolna od wszelkich stempli, wiz itp. Wiza jednorazowa wystawiana jest na okres do 30 dni, a wielorazowa od 30 do 180 dni.

   

  Najbliższe, właściwe terytorialnie polskie przedstawicielstwo dyplomatyczne to Ambasada RP w Pretorii (RPA).

   

  1.8. Wykaz świąt państwowych.

   

  a) 1 stycznia - Nowy Rok

  b) 11 marca - Dzień Moshoeshoe

  c) Wielki Piątek*

  d) Poniedziałek Wielkanocny*

  e) 1 maja Święto Pracy

  f) Dzień Wniebowstąpienia*

  g) 25 maja - Dzień Bohaterów/Dzień Afryki

  h) 17 lipca - Dzień urodzin króla

  i) 4 października - Dzień Niepodległości

  k) 25 grudnia - Boże Narodzenie

  l) 26 grudnia - Boże Narodzenie

   

  *święto ruchome

   

   

   

  System administracyjny


   

  2.1. Ustrój polityczny.

   

  Lesoto uzyskało niepodległość od Wielkiej Brytanii w 1966 r. Historia polityczna niepodległego Lesotho charakteryzuje się okresami stabilności przerywanymi przewrotami wojskowymi. Od uzyskania niepodległości w kraju doszło do sześciu zamachów stanu, nie zawsze udanych. W roku 1993 przeprowadzono pierwsze od wielu lat wolne wybory parlamentarne. Lesotho jest niepodległą monarchią konstytucyjną w ramach Brytyjskiej Wspólnoty Narodów. Obowiązuje konstytucja z 2 kwietnia 1993 r. Głową państwa jest król Letsie III (monarchia dziedziczna). Lesotho jest podzielone na 10 dystryktów: Berea,,Butha-Buthe, Leribe, Mafeteng, Maseru, Mohale's Hoek, Mokhotlong, Qacha's Nek, Quthing i Thaba-Tseka.

   

  2.2. Władza ustawodawcza i wykonawcza.

   

  Władza ustawodawcza składa się z dwuizbowego parlamentu – Zgromadzenie Narodowe (izba niższa) liczące 120 bezpośrednio wybranych członków na pięcioletnią kadencję oraz Senat (izba wyższa) składający się z 22 wodzów plemiennych lub ich przedstawicieli i 11 senatorów wybieranych przez króla za radą premiera. Miejsca wodzów plemiennych w senacie są dziedziczne. W Lesoto obowiązuje system wielopartyjny. . W zgromadzeniu Narodowym jest ogółem reprezentowanych dwanaście partii.

   

  Głową państwa jest król Letsie III, choć jest to obecnie funkcja przede wszystkim ceremonialna. Król nie posiada władzy wykonawczej, a prawo zabrania mu aktywnego uczestniczenia w sprawach polityki. Monarchia jest dziedziczna.

   

  Władza wykonawcza należy do rządu z premierem na czele.  Oprócz premiera w skład rządu wchodzi wicepremier i 21 ministrów.

   

  2.3. Struktura administracji gospodarczej.

   

  Sprawy gospodarcze państwa należą do kompetencji Ministerstwa Handlu i Przemysłu. Pozostałymi resortami gospodarczymi są: Ministerstwo Rolnictwa, Ministerstwo Leśnictwa, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Zasobów Naturalnych, Ministerstwo Turystyki, Ochrony Środowiska i Kultury oraz Ministerstwo Komunikacji, Nauki i Technologii.

   

  W Lesotho działa kilka niezależnych izb handlowych i przemysłowych, a najważniejszą z nich jest Izba Przemysłowo-Handlowa Lesotho - Lesotho Chamber of Commerce and Industry

   

  2.4. Sądownictwo gospodarcze.

   

  System prawny Lesotho jest oparty na prawie holendersko-rzymskim (prawie ogólnym) w połączeniu z prawem zwyczajowym opartym na tradycyjnych prawach plemienia Basuto. Sądy Lesotho kierują się poniekąd decyzjami sądów południowoafrykańskich. W skład władzy sądowniczej wchodzą Sąd Wysoki, Sąd Apelacyjny i sądy magistrackie. Sąd Apelacyjny jest najwyższą instancją sądową w kraju. Najwyższym prawem kraju jest konstytucja pochodząca z 1993 r. Sądy krajowe zajmują się procesami gospodarczymi w oparciu o system prawny oparty na systemie prawnym brytyjskim i holenderskim. Sądownictwo jest niezależne i bezstronne.

   

   

   

  Gospodarka


   

  3.1. Ogólna charakterystyka sytuacji gospodarczej.

   

  Brak stabilności politycznej w 2017 r. silnie rzutował na sytuację gospodarczą kraju. Obserwowano jednak wzrost aktywności sektora wydobywczego (wzrost popytu na diamenty) i większą aktywność w zakresie projektów dot. infrastruktury. Rząd zamierza zdywersyfikować gospodarkę Lesotho o eksploatację gazu łupkowego oraz zwiększenie wydobycia węgla kamiennego. W 2107 r. nastąpiło poważne zmniejszenie wpływów budżetowych Lesotho z tytuły dochodów uzyskiwanych z SACU (o około 16,0% do 18,0%). Do tej pory dochody z tego tytułu stanowiły około 50,0% PKB Lesotho. W dalszym ciągu jedną z najważniejszych branż gospodarki Lesotho pozostawała branża tekstylna, która zatrudnia 45 tys. osób. Około 70% produkowanej przez nią odzieży było eksportowane do USA na preferencyjnych warunkach handlowych (umowa AGOA), a pozostałe 30% do RPA. Innym bardzo ważnym źródłem dochodów i wpływów dewizowych Lesotho (szczególnie w niedalekiej przyszłości)  jest rozbudowywany projekt wodny. Agencja ratingowa „Fitch Ratings” przedstawiła prognozę makroekonomiczną Lesotho na 2 najbliższe lata. Agencja prognozuje wzrost PKB w 2017 r. na poziomie 4,6%, a w 2018 r. na poziomie 3,1%. Deficyt budżetowy w roku finansowym 2016-2017 wyniósł 6,8% (w roku finansowym 2015-2016 3,4%). Dług publiczny Lesotho w 2017 r. jest prognozowany na poziomie 56,0% PKB (w 2016 r. wyniósł 52,5% PKB). Inflacja w połowie  2017 r. wyniosła 3,7%. Oficjalna stopa bezrobocia  w Lesotho w 2017 r. prognozowana jest na poziomie około 25,0%. Unia Europejska również w 2017 r. wstrzymała się ze wsparciem Lesotho kwotą 26,8 mln Euro w ramach pomocy budżetowej ponieważ władze tego  kraju  nie dokonały wystarczającego postępu we wdrażaniu uzgodnionych reform, szczególnie w zakresie zarządzania finansami Publicznymi. Powyższa decyzja nie ma wpływu na wsparcie przez UE Lesotho w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju (lata 2014-2020) kwotą 142 mln EUR. UE udziela również Lesotho wsparcia m.in. w zakresie gospodarki wodnej, energetycznej oraz ochrony socjalnej.  Inne  międzynarodowe organizacje finansowe zawiesiły program wsparcia budżetu Lesotho na okres jednego roku, oczekując m.in., na stabilizację sytuacji politycznej, natomiast realizowane są sektorowe programy pomocowe w ramach Millenium Challenge Corporation.

   

  Problemy gospodarcze Lesotho są m.in. spowodowane nagłym spadkiem wpływów z ceł z Południowoafrykańskiej Unii Celnej (South African Customs Union - SACU), które są głównym źródłem dochodów budżetu Lesotho (ok. 50 -55% dochodów budżetu). Niższe przychody z eksportu i przekazów pieniężnych z zagranicy zwiększyły deficyt bilansu obrotów bieżących. Na zmniejszenie transferów od pracujących w RPA mieszkańców Lesotho miało wpływ ograniczenie zatrudnienia w przemyśle tekstylnym i wydobywczym w tym kraju. Usługi stanowią nieco mniej niż 60% PKB. Lesoto jest krajem ludnościowo małym i względnie ubogim. Prawie 40% ludności kraju żyje za mniej niż 1 USD dziennie. Większość gospodarstw domowych utrzymuje się z produkcji rolnej na własne potrzeby. Grunty orne stanowią 9% powierzchni kraju. Uprawia się głównie kukurydzę, sorgo, pszenicę i fasolę. Spośród  wszystkich osób zatrudnionych w Lesotho w formalnej gospodarce, ok. 20% pracowników zatrudnionych jest w przemyśle tekstylnym i odzieżowym, kolejne około 20% w sektorze rządowym oraz również około 20% pracuje poza granicami kraju (przede wszystkim w RPA). Sektor tekstylny i odzieżowy, zatrudniający prawie wyłącznie kobiety, rozwinął się w ramach amerykańskiej Ustawy o Rozwoju i Tworzenia Możliwości w Afryce (African Growth and Opportunity Act). Lesoto jest największym eksporterem odzieży do Stanów Zjednoczonych w Afryce subsaharyjskiej.  Lesotho otrzymuje pomoc finansową od  MFW w ramach długoterminowych uzgodnień kredytowych (ECF) i od USD i Banku Światowego. Otrzymało również od BŚ środki na sfinansowanie budowy tamy Metolong. Wobec konieczności zmniejszenia zależności dochodów budżetu od wpływów z SACU, rząd opracował program mający na celu tworzenie nowych miejsc pracy i dywersyfikację gospodarki, jak również zwiększenie efektywności ściągania podatków.  Rząd kontynuuje również program reform mających na celu pobudzenie wzrostu gospodarki i polepszenie perspektyw osiągnięcia milenijnych celów rozwoju MDG do 2020 r. Należą do nich program pomocy dla przemysłu tekstylnego i odzieżowego, strategia rozwoju dla sektora prywatnego i plan usprawnienia zarządzania krajowymi zasobami. W ramach dywersyfikacji gospodarki określono branże o dużym potencjale jak turystyka, agrobiznes i rozwój infrastruktury. Głównymi przeszkodami w prowadzeniu działalności gospodarczej w Lesotho są: utrudnienia w rozpoczęciu działalności handlowej i otrzymania wymaganych zezwoleń, niezadawalająca ochrona inwestorów i utrudnienia w prowadzeniu handlu przygranicznego.

   

  3.2. Główne sektory gospodarki (o największym znaczeniu, udziale w PKB).

   

  Główne sektory gospodarki składające się w ostatnich latach na PKB Lesotho, wg. Banku Światowego.  

   

  Sektory gospodarki

  Sektor finansowy i usługi biznesowe

  Sektor rządowy

  Produkcja przemysłowa

  Handel, hotelarstwo i restauracje

  Rolnictwo

  Sektor wydobywczy

   

  Sektor wydobywczy

   

  Przyczynia się do wytworzenia około 7,0% PKB. W najbliższych latach  oczekuje się wzrostu jego udziału w PKB do 10,0%, tym bardziej, że sprzedaż diamentów ostatnio uległa silnemu ożywieniu w wyniku wzrostu globalnego popytu. W budowie jest kilka nowych kopalń. Cztery kopalnie, które prowadzą obecnie działalność w Lesotho, odnotowały pozytywne wyniki finansowe. Spółka Gem Diamonds, właściciel kopalni Letseng, która wyprodukowała 3 z 20 największych diamentów świata, zainwestuje dalsze 280 mln USD, co zwiększy produkcję diamentów ogółem o blisko 40%. Firestone Diamonds, która ostatnio uzyskała kontrolę nad kopalnią Liqhobong zamierza wydać na jej dalszą rozbudowę 20 mln USD. Także kopalnie Mothae i Kao należące do kanadyjskiej spółki Lucara Diamond Corporation powróciły do poziomu produkcji sprzed kryzysu i zapowiadają ożywienie działalności wydobywczej.

   

  Produkcja przemysłowa

   

  Udział produkcji przemysłowej Lesotho w PKB wynosi około  11,0%.  Przemysł włókienniczy, który pozostaje filarem przemysłu przetwórczego, odnotowuje  spadek eksportu, ze względu na zmniejszone zapotrzebowanie na m.in. tekstylia, obuwie i produkty skórzane w USA. Pomimo wciąż obowiązującej umowy African Growth and Opportunity Act (AGOA), która daje Lesotho preferencyjny dostęp do rynku amerykańskiego, przemysł tekstylny czekają gruntowne reformy w celu wypromowania bardziej efektywnych strategii biznesowych. W obecnym systemie działania sektor tekstylny nie będzie w stanie konkurować na rynku amerykańskim, chociażby z Chinami. Rząd Lesotho podjął działania na rzecz dywersyfikacji przemysłu wytwórczego m.in. porozumiał się z firmą Philips w celu przyciągnięcia tej spółki do Lesotho. W efekcie Philips zbudował w Lesotho nowe zakłady produkujące energooszczędne żarówki. W wyniku dywersyfikacyjnej polityki rządu produkcja produktów spożywczych wzrosło o 5%, a produktów i urządzeń elektronicznych o 20%.

   

  Inne sektory gospodarcze

   

  Rozwój sektora budowlanego był wspierany przez wydatki publiczne na infrastrukturę i prace nad drugą fazą projektu Lesotho Highlands Water Project (LHWP). Rząd zamierza rozwijać projekty hydroenergetyczne w celu elektryfikacji terenów wiejskich. Prawie 90% gospodarstw domowych wciąż jest pozbawione dostępu do prądu. W marcu 2009 r. Komisja ds. Współpracy dwustronnej RPA - Lesotho (SA – Lesotho Joint Bilateral Commission of Cooperation - JBCC) rozpoczęła wdrażanie projektów inwestycyjnych, które obejmują takie sektory gospodarki jak: turystyka, rozwój budownictwa, transport, energetyka i agrobiznes. Dotychczas głównym wspólnym przedsięwzięciem obu krajów jest Lesotho Highlands Water Project – budowa zapory i elektrowni wodnej Muela na rzece Oranje. Planuje się zwiększenie wydajności hydroelektrowni przez budowę Polihali Dam jako części projektu Highlands Project wartości 950 mln USD, co pozwoli zwiększyć dostawy wody dla RPA i moc generowanej energii elektrycznej.

   

  3.3. Struktura i kierunki handlu zagranicznego.

   

  Najważniejsi w ostatnich latach partnerzy w imporcie Lesotho: RPA , Japonia, Unia Europejska i USA.

   

  Najważniejsi w ostatnich latach partnerzy w eksporcie: RPA, Unia Europejska , USA, Kanada.

   

   W ostatnich paru latach w imporcie Lesotho dominowały: artykuły spożywcze, materiały budowlane, pojazdy, maszyny i urządzenia, leki, paliwo oraz materiały niezbędne do produkcji artykułów odzieżowych, a w eksporcie Lesotho  wyroby odzieżowe, diamenty oraz woda słodka (do RPA). Lesotho eksportuje również do RPA energię elektryczną wytwarzaną w hydroelektrowni na zaporze Katse. Ważnym kierunkiem eksportowym Lesotho są Stany Zjednoczone, które udzieliły preferencyjnego dostępu dla eksportu tkanin i odzieży z Lesotho (AGOA). Lesotho jest największym subsaharyjskim eksporterem odzieży do USA. Odzież z Lesotho sprzedawana jest do dobrze znanych sieci handlowych, takich jak: GAP, Reebok, Levis Strauss, Walmart, Sears, Gloria Vanderbilt, Calvin Klein, Ralph Lauren, itd.  Zwiększył się udział importu Lesotho z Azji, gdyż azjatyccy producenci w Lesotho sprowadzają surowce z krajów swojego pochodzenia, w szczególności Tajwanu, Hong Kongu i Chin.

   

  3.4. Uczestnictwo w wielostronnych organizacjach i porozumieniach o charakterze ekonomicznym.

   

  Lesotho jest członkiem następujących organizacji międzynarodowych: Southern African Customs Union (SACU), Southern African Development Community (SADC), World Bank, International Monetary Fund, African Union (AU), United Nations Organisation, World Trade Organisation (WTO), British Commonwealth, Konwencja Cotonou, Multilateral Monetary Agreement (MMA).

   

  3.5. Relacje gospodarcze z UE.

   

  W czerwcu 2009 r. Lesotho razem z Botswaną, Suazi i Mozambikiem podpisała z UE tymczasową umowę o partnerstwie gospodarczym Interim Economic Partnership Agreement (IEPA) zapewniającą uprzywilejowany dostęp do europejskiego rynku.

   

  Wartość eksportu z Lesotho do UE w 2014 r. wyniosła około 327, 825 mln USD, a wartość importu  UE z Lesotho 14, 60 mln USD. Saldo Lesotho w handlu zagranicznym z UE było dodatnie w wysokości około 313, 225 mln USD.

   

  Główne grupy asortymentowe w imporcie /eksporcie Lesotho do UE w ostatnich latach  (wg. Komisji Europejskiej).

   

  Import Lesotho

  Grupy towarowe

  Maszyny i urządzenia

  Produkty żywnościowe, napoje i tytoń

  Produkty chemiczne i pochodne

  Pulpa drzewna, papier i karton

   

  Eksport  Lesotho

  Grupy towarowe

  Metale szlachetne i wyroby z metali szlachetnych

  Produkty warzywne

  Pozostałe

   

  Główni partnerzy handlowi Lesotho w Unii Europejskiej w ostatnich latach (wg. Komisji Europejskiej). 

   

  Import Lesotho

  Kraj

  Włochy

  Niemcy

   

  Eksport Lesotho

  Kraj

  Hiszpania

  Francja

  Włochy

   

   

   

  Dwustronna współpraca gospodarcza


   

  4.1. Gospodarcze umowy dwustronne.

   

  Polska nie posiada dwustronnych umów gospodarczych z Lesotho. Aktualne ramy współpracy handlowej określa umowa UE-SADC- EPA (Economic Partnership Agreement), której Lesotho jest jednym z uczestników.

   

  4.2. Handel Zagraniczny.

   

  Zgodnie z informacjami GUS RP za XII miesięcy 2017 r.  import Polski z Lesotho wyniósł 0,1 mln USD (produkty mineralne)  co oznacza spadek w porównaniu do I-XII.2016 r. o 8,0%. GUS RP nie podaje wielkości eksportu Polski do Lesotho w powyższym okres ani grup asortymentowych w imporcie Polski z Lesotho.

   

   4.3. Inwestycje /wzajemne/.

   

  Brak informacji na temat inwestycji wzajemnych

   

  4.4. Współpraca regionalna.

   

  Brak informacji na temat współpracy regionalnej

   

  4.5.Współpraca samorządów gospodarczych.

   

  Nie ma też zinstytucjonalizowanej współpracy samorządów lokalnych

   

   

   

  Dostęp do rynku


   

   

  5.1. Dostęp do rynku dla polskich towarów i usług (bariery).

   

  Wejście Polski do Unii Europejskiej i objęcie umową ACP-EU a obecnie EPA powoduje, że polskie firmy nie napotykają żadnych barier w eksporcie do Lesotho, mają pełnoprawny dostęp do tego rynku i takie same warunki jak inne firmy z UE.

   

  5.2. Świadczenie usług i zatrudnianie obywateli RP.

   

  Rząd Lesotho nie stosuje żadnych utrudnień w dostępie do rynku pracy, szczególnie gdy chodzi o wysoko-wykwalifikowanych pracowników. Konieczne jest uzyskanie pozwolenia na pracę.

   

  5.3. Nabywanie i wynajem nieruchomości.

   

  Nie istnieją żadne ograniczenia w nabywaniu nieruchomości w Lesotho. Konstytucja Lesotho zabrania przejęcia własności prywatnej przez państwo bez przeprowadzenia stosownych procedur sądowych i za odszkodowaniem.

   

  5.4. System zamówień publicznych.

   

  Zamówienia publiczne w większości przypadków podlegają procedurom przetargowym. W większości przetargi są otwarte i nie ma teoretycznie ograniczeń w składaniu ofert. Przy większych przetargach obowiązuje klauzula pre-kwalifikacji bądź też dopuszczane są tylko te firmy, które zostały już zarejestrowane i uznane przez organizatora przetargu.

   

  5.5. Ochrona własności przemysłowej i intelektualnej.

   

  W Lesotho istnieje szereg uregulowań prawnych chroniących własność intelektualną i prawa autorskie oraz własność przemysłową - Lesotho’s Industrial Property Order (1989), Copyright Order (1989) i Industrial Property Regulations (1989). Są one zgodne z zapisami WTO Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS). Prawo Lesotho chroni własność patentową, wzornictwo przemysłowe, marki towarów i prawa autorskie.

   

   

   

  Przydatne linki i kontakty


   

  6.1. Administracja gospodarcza.

   

  Ministerstwo Przemysłu i Handlu

  Ministry of Industry, Trade and Marketing

  PO Box 747

  Maseru 100

  Tel.: +266-22317454

  Fax: +266-22310644

  Email: tradepu@lesoff.co.ls

   

  Bank Centralny Lesotho

  www.centralbank.org.ls

   

  Oficjalna strona rządu Lesotho z linkami

  www.lesotho.gov.ls

   

  6.2. Samorządy gospodarcze.

   

  Izba Przemysłowo-Handlowa Lesotho

  Lesotho Chamber of Commerce and Industry

  P O Box 79 Maseru 100 Lesotho

  Tel.: +266 32482

  Fax: +266 310417

  Email: simon@lesoff.co.ls

   

  Krajowa Korporacja Rozwoju Lesotho

  Lesotho National Development Corporation (LNDC)

  Private Bag A96 MASERU 100

  www.lndc.org.ls

  Tel: (00266) 22312012

  Fax: (00266) 22310038

  Email: info@lndc.org.ls

   

  6.3. Oficjalna prasa ekonomiczna.

   

  Public Eye, Informative

   

  6.4. Oficjalne strony o charakterze ekonomicznym.

   

  www.lena.gov.ls

   

   

  29 stycznia 2015 (ostatnia aktualizacja: 9 listopada 2018)

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: