close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • LIBIA

 • Libia

 •  

   Informacje o kraju


   

   

  Tło historyczne, położenie geograficzne, ludność, obszar, stolica, języki urzędowe.

  Obecna Libia zajmuje trzy odrębne krainy historyczne: Trypolitanię, Cyrenajkę i Fazzan. Od połowy XVI w. tereny północnej Libii (Trypolitania i Cyrenajka) należały do imperium osmańskiego. W Fazzanie wpływy tureckie nasiliły się w XVIII w. W wyniku wojny włosko-tureckiej z lat 1911-1912, terytoria libijskie przeszły pod panowanie Włochów. W 1911 roku Włosi wyparli Turków z okolic Trypolisu i doprowadzili do zjednoczenia wszystkich trzech krain tworząc kolonię o nazwie Libia. Okres kolonizacji włoskiej zakończył się w 1943 roku, wskutek klęski Włoch w II wojnie światowej i zdobycia Libii przez wojska alianckie. Po zakończeniu wojny, od 1946 r., podzielona na trzy regiony administracyjne (Trypolitanię i Cyrenajkę zarządzaną przez Wielką Brytanię oraz Fazzan nadzorowany przez Francję), Libia pozostawała pod nadzorem ONZ. 24 grudnia 1951 r. decyzją ONZ Libia stała się krajem niepodległym, w którym władzę sprawował król Idris I. Rządy królewskie nie cieszyły się jednak wielkim poparciem i 1 września 1969 r. grupa młodych oficerów na czele z 27-letnim wówczas kapitanem Muammarem al-Kadafim dokonała przewrotu wojskowego.  W wyniku zamachu stanu, pułkownik Muammar al-Kadafi objął przywództwo kraju i rozpoczął wprowadzanie swojego systemu politycznego, który stanowił swoiste połączenie socjalizmu i islamu. Nowy ustrój Libii mający być alternatywą wobec kapitalizmu i komunizmu, tzw. „trzecią drogą”, został opisany przez Kadafiego w jego „Zielonej książce”. W latach 70-tych Kadafi korzystał z dochodów ropy naftowej do promowania swojej ideologii oraz wywrotowej i terrorystycznej działalności poza granicami kraju. Doprowadziło to do nałożenia na Libię sankcji ONZ, które zostały zniesione dopiero w 2003 r. Zamieszki, do jakich doszło w kilku krajach Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej pod koniec 2010 r. określane mianem „arabskiej wiosny”, sprowokowały na początku 2011 r. wybuch antyrządowych protestów w kilku libijskich miastach, które wobec brutalnych rządowych represji objęły pozostałe części kraju i przerodziły się w wojnę domową. Na podstawie rezolucji nr 1973 Rady Bezpieczeństwa ONZ zezwalającej n podjęcie w Libii operacji wojskowej skierowanej przeciwko siłom rządowym, koalicja kilku państw (m. in. Francja Kanada, Włochy, USA, Wielka Brytania, Norwegia) rozpoczęła powietrzną i morską interwencję militarną, która doprowadziła do obalenia reżimu Kadafiego, powstania nowych przejściowych władz, a następnie nowego parlamentu (w połowie 2012 r.) oraz wyboru nowego premiera i utworzenia rządu.  

   

  Lokalizacja;

  Państwo położone w Afryce Północnej, na wybrzeżu Morza Śródziemnego, nad zatoką Wielkiej Syrty, pomiędzy Egiptem oraz Tunezją i Algierią.

   

  Powierzchnia ogółem:

  1.759.540 km2

  Powierzchnia lądowa

  1.759.540 km2

  Woda

  0 km2

  Powierzchnia – porównanie

  5.5 razy większa od powierzchni Polski

  Powierzchnia administracyjna

  1.759.540 km2 - 17 miejsce na świecie

  Granica lądowa – ogółem

  4.348 km

  Granica lądowa z poszczególnymi państwami

   

  Algieria

      982 km

  Czad

   1.055 km

  Egipt

   1.115 km

  Niger

      354 km

  Sudan

      383 km

  Tunezja

      459 km

  Linia brzegowa

    1770 km

   

   

  Warunki naturalne;

   

  Klimat

  Suchy klimat zwrotnikowy, przechodzący na wybrzeżach w śródziemnomorski; skrajnie suchy i pustynny w głąb kraju

  Ukształtowanie terenu

  Płaskie oraz równinno-faliste, występowanie płaskowyżów oraz zagłębień. Ponad 90% powierzchni kraju zajmują pustynie (Sahara, Pustynia Libijska)

  Skrajne wysokości

  - najniższy punkt

  - najwyższy punkt

   

  Depresja Sabkhat Ghuzayyil -47 m p.p.m.

  Bikku Bitti w górach Tbesti                +2,267 m n.p.m.

  Zasoby naturalne

  Ropa naftowa i Gaz ziemny są najważniejszymi surowcami naturalnymi, jakimi dysponuje Libia.

  Gips

  Grunty

  Grunty orne 0.99%

  Uprawy stałe 0.19%

  Inne 98.82%

  Zagrożenia naturalne

  Wiosną i jesienią gorący i suchy południowy wiatr „ghibli” (wiejący zazwyczaj od 1 do 4 dni) przynosi chmury pyłu; ponadto burze pyłowe i piaskowe. Możliwość wystąpienia trzęsienia ziemi.

  Problemy ekologiczne

  Pustynnienie; ograniczone naturalne zasoby słodkiej wody. Wielki projekt „Sztucznej Rzeki” – największego na świecie systemu wodociągowego -  umożliwia transportowanie do miast leżących w pasie wybrzeża wody pitnej z warstw wodonośnych spod Sahary. Pojawiają się problemy z utrzymaniem i konserwacją systemu

  Umowy międzynarodowe dotyczące środowiska, w których Libia jest stroną

  Różnorodność biologiczna

  Zmiany klimatyczne

  Protokół z Kioto

  Pustynnienie

  Zagrożone gatunki

  Zarządzanie odpadami niebezpiecznymi

  Morskie wysypiska

  Ochrona warstwy ozonowej

  Zanieczyszczenie powodowane przez statki

  Mokradła

  Podpisane, ale nieratyfikowane Prawo Morskie

  Geografia - uwaga

  Ponad 90% powierzchni kraju stanowią pustynie i półpustynie

  Grupy etniczne

  Arabowie 86%;

  Berberowie (m. in. Tuaregowie) 11%;

  pozostałe

  Grecy, Turcy, Włosi, Maltańczycy,

  Egipcjanie,

  Pakistańczycy, Hindusi

  i Tunezyjczycy 3%.

   

  Przy granicy z Nigrem i Czadem koczownicze plemiona murzyńskie Tubu

  Języki

  - Arabski (urzędowy) w większych miastach rozpowszechniona znajomość angielskiego i włoskiego

  - języki berberyjskie

  tamazigh, Nafusi, Ghadamis, Suknah, Awijah,

  Tamasheq);

  Religie

  Islam sunnicki 97%; inne 3%

   

   

   

   

   

  Ludność;

   

  Ludność

  6.002.347 (wg szacunków z lipca 2013 r.)

  Pod względem ludności zajmuje

  108 miejsce na świecie

  Struktura wiekowa

  0-14 lat: 27% (M 837984, K 800423)

  14-24 lat: 18,6% (M 578780, K 535828)

  25-54 lat: 45.6% (M 1.432.265, K 1.302.187)

  55-64 lat: 4.6% (M 143862, K 134414)

  65 lat i więcej: 3.9% (M 120043, K 116561)

   

   

   

   

  System administracyjny


   

   

  Stolica Państwa

  Trypolis (Tarabulus)

  Strefa czasowa

  UTC +1

  Czas letni

  +1, rozpoczyna się w ostatni piątek marca, kończy się w ostatni piątek października

  Podział administracyjny

   

  22 okręgi (shabiyaty):

  Al-Butnan

  Al-Jabal al-Akhdar

  Al-Jabal al-Gharbi

  Al-Jafarah

  Al-Kufrah

  Al-Marj

  Al-Marqab

  Al-Wahat

  An-Nuqat al-Khams

  Az-Zawiyah

  Benghazi

  Ghat

  Misratah

  Nalut

  Sabha

  Sirt

  Tarabulus

  Wadi al-Hayat

  Wadi ash-Shati

   

  Skład Rady Ministrów;

   

  Szef Rządu,  Desygnowany na Premiera

   

   

  Wicepremier ds. rozwoju

  Wicepremier ds. technicznych

  Abdullah THINNI (od 12 marca 2014 r.) -desygnowany na premiera przez Generalny Kongres Narodowy

   

  Al-Sadiq Abd al-Karim Abd al-Rahman KARIM

  Abd al-Salam Muhammad al-Mahdi al-QADI

  Minister Rolnictwa

  Saleh Hamid al-MAHJOUB

  Minister Łączności

  Osama Abd al-Raouf SAYALA

  Minister Kultury

  Al-Habib Muhammad al-AMIN

  Minister Obrony

  Abd Allah Abd al-Rahman al-THINNI

  Minister Gospodarki (desyg. zastępca ministra)

  Suhail Abu SHEIHA

  Minister Wychowania i Edukacji

  Ali Muftah OBAID

  Minister ds. Energii Elektrycznej

  Ali Muhammad MAHAYRIQ

  Minister Finansów

  Al-Kilani Abd al-Karim al-JAZI

  Minister Sp. Zag. i Współpracy Międzynarodowej

  Muhammad Emhammed ABDULAZIZ

  Minister Zdrowia

  Nur al-Din Abd al-Hamid DAGHMAN

  Minister Szkolnictwa Wyższego i Badań Naukowych

  Muhammad Hasan ABUBAKR

  Minister Budownictwa Mieszkaniowego i Obiektów Użyteczności Publicznej (desygnowany zastępca ministra)

  Mahmoud Ajaj

  Minister Przemysłu

  Suleyman Ali al-Latif al-FITURI

  Minister Spraw Wewnętrznych

  Muhammad Khalifa Mukhtar al-SHEYKH

  Minister Sprawiedliwości

  Salah Bashir ‘Ibaj al-MARGHANI

  Minister Pracy i Wykształcenia Zawodowego

  Muhammad al-Fituri Ahmad SUWALIM

  Minister Administracji Lokalnej

  Abu Bakr al-Hadi Muhammad al-HADI

  Minister do Spraw Opieki nad Rodzinami Męczenników i Osób Zaginionych

  Ali Abubakr GADOUR

  Minister ds. Ropy Naftowej(desyg. zastępca ministra)

  Omar AL. SHAKMAK

  Minister Planowania

  Al-Mahdi al-Tahir al-Hadi GHANIYA

  Minister ds. Fundacji Religijnych i Spraw Islamu

  Ali Muhammad al-Bashir HAMMOUDA

  Minister Spraw Socjalnych

  Kamilah Khamis Abdallah al-MUZAYNI

  Minister Turystyki

  Akram Abd al-Salam BASH IMAM

  Minister Transportu

  Pilot Abd al-Qadir Muhammad AHMAD

  Minister ds. Zasobów Wodnych

  Al-Hadi Suleyman HANSHIR

  Minister ds. Młodzieży i Sportu

  Ibrahim SHAKA (desygnowany zastępca ministra)

  Minister Informacji

  Mohamed Bin SAOUD

  Minister Stanu ds. Kongresu Narodowego

  Mouaz Fathi Mohamed AL. KHOUJA

  Minister Stanu ds. Rannych

  Ramadan Ali Mansour ZARMOUH

  Gubernator Banku Centralnego Libii

  Alsidiq Omar ALKIBIR

  Stały Przedstawiciel przy ONZ

  Ibrahim Omar DABBASHI

  Ambasador w Polsce

  Abdurahman Ahmad Muhammad Abouon - Chargé d’Affaires a.i.

  Wybory

  Pierwsze wybory do Generalnego Kongresu Narodowego odbyły się 7 lipca 2012r.

  Wyniki wyborów: % głosów dla posz. partii:

  NFA (Sojusz Sił Narodowych)

  JCP (Partia Sprawiedliwości i Budowy)

  Pozostałe partie

  Kandydaci niezależni

  Procent

  Miejsc w Parlamencie

  48.7%

  39

  21.3%

  17

  30.0%

  24

   

  120

   

  Władza Sądownicza

  Wybór sędziego i kadencja

  Podległość sądów

   UWAGA: rząd w okresie przejściowym

  Partie Polityczne i ich liderzy

   

  UWAGA: lista zawiera większe partie polityczne

  Al-Watan Party -  Partia Ojczyzna

   

  Ali al-SALLABI

  JCP (Justice & Construction Party)

  Partia Sprawiedliwości i Budowy

   

  Muhammad SAWAN

  NF (National Front) Front Narodowy

   

  Wcześniej - Narodowy Front Ocalenia Libii założony w 1981r. przez członków opozycji żyjących w diasporze

  NFA (National Forces Alliance)

  Sojusz Sił Narodowych

   

  Mahmoud JIBRIL (Partia zrzesza wiele organizacji politycznych, pozarządowych (NGOs) i działaczy niezależnych.

  (Union for Homeland) Unia na rzecz Ojczyzny

  Abd al-Rahman al-SUWAYHLI

  Członkostwo w organizacjach międzynarodowych

  ABEDA, AfDB, AFESD, AMF, AMU, AU, BDEAC, CAEU, COMESA, FAO, G-77, IAEA, IBRD, ICAO, ICC (NGOs), ICRM, IDA, IDB, IFAD, IFC, IFRCS, MOP, MFW , IMO, IMSO, Interpol, IOC, IOM, IPU, ISO, ITSO, ITU, LAS, MIGA, NAM, OAPEC, OIC, OPCW, OPEC, PCA, UN, UNCTAD, UNESCO, UNIDO, UNWTO, UPU, WCO, WFTU (NGOs), WHO, WIPO, WMO, WTO (obserwator)

   

  Tydzień pracy:-

  Piątek i sobota to dni weekendowe. Sklepy oraz punkty usługowe z wyjątkiem wszystkich banków otwarte są w weekendy (poza piątkami w godzinach przedpołudniowych).

   

  Godziny urzędowania to:-

  sektor prywatny                        8:00 – 13:00 i 1600 - 1800

  sektor państwowy                     8:00 – 15:00

  W praktyce sklepy otwarte są do późnych godzin wieczornych

   

  Wykaz świąt państwowych.

  - 13 styczeń 2014                      - Mawlid El Nabi*

  - 17 luty                                   - Święto libijskiej rewolucji

  - 1 maj                                                - Dzień pracy

  - 28                                         - 30 lipiec 2014 - Eid al. Fitr 3 dni*

  - 20 sierpień                             - Dzień wyzwolenia Trypolisu

  - 16 wrzesień                            - Dzień męczennika (rocznica męczeńskiej śmierci Omara Al.-Mukhtara)

  - 3 październik 2014                  - Dzien Arafah

  - 4 – 6 październik 2014            - Eid al. Adha 3 dni*

  - 23 październik                        - Święto wyzwolenia

  - 25 październik                        - Nowy rok Hijri*

  - 24 grudzień                            - Święto Niepodległości

  * - dokładne dni świąt islamskich wskazywane są w oparciu o fazy księżyca i mogą ulec zmianie w stosunku do w/w

   

   

  Gospodarka


   

  Wstęp

  Celem niniejszego przewodnika opracowanego przez Ambasadę RP w Trypolisie jest dostarczenie polskim przedsiębiorcom podstawowej wiedzy na temat możliwości realizacji przedsięwzięć biznesowych w Libii, kraju, którego gospodarka zasilana petrodolarami rozwija się dynamicznie, i to niezależnie od dekoniunktury na rynkach światowych. Ten północnoafrykański kraj ma wiele do zaoferowania inwestorom i kontraktorom z krajów bardziej rozwiniętych. Treść niniejszej publikacji stanowi próbę przedstawienia praktycznych informacji na temat Libii i doświadczeń dyplomacji ekonomicznej krajów Unii Europejskiej w pracy z przedsiębiorcami z krajów Europy. Jej celem jest promowanie wiedzy o kraju akredytacji oraz stymulowanie wzajemnych kontaktów gospodarczych, a także zabezpieczenie interesów polskich przedsiębiorstw.

  Libia należy do rynków wschodzących. Powoli, acz konsekwentnie przechodzi od gospodarki kraju socjalistycznego do kapitalizmu. Rodzi to wiele konsekwencji dla przedsiębiorstw chcących działać w tym środowisku. Kraj jest mono-gospodarką opartą na sektorze ropy i gazu. Dochody państwa mają swoje główne źródło w zyskach ze sprzedaży węglowodorów, nie zaś w podatkach od działalności przedsiębiorstw lub obrotu gospodarczego.

  Reformy gospodarcze wprowadzane są konsekwentnie, ale w tempie pozostawiającym wiele do życzenia. Do najważniejszych zaliczyć można reformę systemu bankowego (coraz bardziej zbliża się w

  istocie swojego działania do krajów rozwiniętych), ułatwienia dla zakładania przedsiębiorstw sektora

  MŚP oraz otwieranie rynku na import, reformy instytucjonalne mające w zamierzeniu ułatwić kapitałowi zagranicznemu procesy inwestycyjne.

  Gdyby chcieć ocenić rynek libijski pod względem atrakcyjności dla polskich firm podsumowując to w jednym zdaniu, można z całą odpowiedzialnością stwierdzić, że jest to rynek trudny, wymagający, zasadniczo różny od rynków europejskich, jednak dający przyzwoite stopy zwrotu i dynamicznie rozwijający się. Jedno jest pewne: szybki rozwój kraju po latach zastoju spowodowanego międzynarodową izolacją polityczną Libii oraz embargiem, niewydolność lokalnej gospodarki, a przede wszystkim deficyty w zakresie know-how, nowoczesnych technologii i wykwalifikowanej siły roboczej, gwarantują dużą podaż kontraktów, w tym przede wszystkim projektów infrastrukturalnych.

  Problemy, które napotykają firmy zagraniczne operujące w Libii dotyczą szczególnie braków kadrowych na lokalnym rynku. Jeśli chodzi o inne bariery w dostępie do rynku dla przedsiębiorstw, przyjąć należy, że w ciągu ostatnich lat Libia wprowadziła znaczne ułatwienia likwidując wiele barier taryfowych. Wciąż jednak znaczne utrudnienia stanowią bariery pozataryfowe. Do największych problemów firm zagranicznych należą:

  • mała transparentność i niska jakość prawa; regulacje ogłaszane ad hoc, słaby system informacji o

        promulgacji nowego prawa

  • arbitralność decyzji urzędniczych
  • zachowania o charakterze korupcyjnym (według raportu Transparency International, Libia uplasowała się w

        rankingu Corruption Perceptions Index 2013 na 172 miejscu na 177 sklasyfikowanych państw.

  • wysokie uzależnienie sytuacji biznesu od działań politycznych (przedsiębiorstwa zagraniczne operujące w

  Libii stają się niejako zakładnikiem relacji politycznych Libii z danym krajem); władze są zdolne do ogłaszania zaskakujących decyzji, w tym projektów nacjonalizacji przedsiębiorstw zagranicznych.

  • mało precyzyjne procedury przetargowe; niska jakość postępowań przetargowych (wyjątek stanowi tu

  sektor ropy naftowej i gazu)

  • restrykcyjna polityka wizowa utrudniająca prowadzenie interesów przy udziale polskich pracowników
  • tzw. „libianizacja”, czyli presja władz libijskich na jak największy udział obywateli Libii w procesach

  biznesowych firm zagranicznych nawet pomimo (i to w większości przypadków) braku kompetencji lokalnych pracowników oraz przepisy narzucające firmom zagranicznym obligatoryjne wchodzenie w joint-venture z podmiotami lokalnymi (w niektórych branżach)

  • skromna bilateralna ekonomiczna baza traktatowa, co powoduje, słabe zabezpieczenie interesów

        polskich przedsiębiorstw w Libii

  • brak systemu informacji o spółkach libijskich (nie istnieje rejestr na wzór polskiego KRS); powoduje to trudności w weryfikacji potencjalnego partnera i zwiększa ryzyko realizacji projektu.
  • wszechobecna biurokracja
  • słabo rozwinięty system bankowy
  • braki kadrowe, brak lokalnej wykwalifikowanej siły roboczej
  • kiepska jakość pracy sądów

   

  System walutowy, kurs i wymiana

   

  Kurs walut-  Libijski Dinar LYD – US Dollar

  1 US Dollar - 1.28 LYD (2013 r.)

  1 US Dollar - 1.26 LYD (2012 r.)

  1 US Dollar - 1.27 LYD (2010 r.)

   

  Obowiązek wizowy.

  Istnieje obowiązek wizowy; o uzyskanie wizy można się ubiegać w Ambasadzie Libii w Warszawie (ul. Żołny 26/26 B, tel. +48 22 56 66 509/10, fax: +48 22 56 66 513 ). Wizy można uzyskać na podstawie aplikacji wizowej i dokumentu potwierdzającego cel wyjazdu (np. zaproszenie z libijskiej firmy). Wymagany okres ważności paszportu wynosi min. 6 miesięcy. Posiadanie w paszporcie wizy izraelskiej lub jakichkolwiek pieczęci tego kraju uniemożliwia otrzymanie wizy libijskiej. Na chwilę obecną nie jest wymagana arabizacja paszportu. Nie ma możliwości uzyskania wiz turystycznych na przejściach granicznych. 

   

  PRZEPISY CELNE

  W Libii obowiązuje absolutna prohibicja. Obowiązuje bezwzględny zakaz - pod karą wysokiej grzywny i/lub aresztu - wwożenia, posiadania i spożywania wszelkich napojów alkoholowych oraz narkotyków pod każdą postacią. Posiadanie nawet jednej puszki piwa lub śladowych ilości narkotyku może narazić podróżującego na poważne kłopoty. Zakazem wwozu objęte są również materiały pornograficzne. Wwożenie i wywożenie walut zagranicznych w ilości przekraczającej 10.000 euro lub 10.000 dolarów jest dozwolone jedynie na podstawie deklaracji dewizowej.

   

   

  Dwustronna współpraca gospodarcza


   

   

  Ramy prawno-traktatowe współpracy gospodarczej:-

  • Jedyną umową o charakterze gospodarczym podpisaną pomiędzy Polską a Libią jest Umowa o współpracy gospodarczej i naukowo-technicznej pomiędzy Rządem PRL a Rządem Libijskiej Republiki Arabskiej, która weszła w życie 24 marca 1975 r.
  • Od 2008r. prowadzone są negocjacje Libii z Komisją Europejską dot. wypracowania ramowej umowy o współpracy. Unia ma zamiar zawrzeć w zakresie tego porozumienia umowę o wolnym handlu w sektorach dóbr, usług oraz inwestycji. Libia jest obecnie jedynym krajem regionu śródziemnomorskiego, które nie posiada umowy o wolnym handlu z UE.
  • Jedyną umową o charakterze gospodarczym podpisaną pomiędzy Polską a Libią jest Umowa o współpracy gospodarczej i naukowo-technicznej pomiędzy Rządem PRL a Rządem Libijskiej Republiki Arabskiej, która weszła w życie 24 marca 1975 r.
  • Od 2008r. prowadzone są negocjacje Libii z Komisją Europejską dot. wypracowania ramowej umowy o współpracy. Unia ma zamiar zawrzeć w zakresie tego porozumienia umowę o wolnym handlu w sektorach dóbr, usług oraz inwestycji. Libia jest obecnie jedynym krajem regionu śródziemnomorskiego, które nie posiada umowy o wolnym handlu z UE.

   

  Wymiana handlowa z Polską:-

  Wymiana handlowa pomiędzy Polską a Libią znacząco ucierpiała z powodu wojny domowej. W 2011 roku wolumen obrotów handlowych spadł o około 65%. Odbudowa kraju znacząco zwiększyła wartość polskiego eksportu, który w 2012 roku wzrósł o ponad 457% osiągając poziom 49,03 mln USD a w 2013 roku wzrósł o prawie 100% osiągając poziom 113,224. Import, szczególnie wysoki w czasie konfliktu, zmniejszył się natomiast o ok. 88%. (żródło:- GUS, INSIGOS)

   

  Głównymi towarami w polskim eksporcie do Libii w 2013 r. były:

  Kod

  Sekcje CN

  Dane USD

  0

  OGÓŁEM KRAJ

  93 111 102,00

  I

  ZWIERZĘTA ŻYWE; PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO

  9 935 679,00

  II

  PRODUKTY POCHODZENIA ROSLINNEGO

  7 168 945,00

  IV

  GOTOWE ARTYKUŁY SPOŻ.; NAPOJE BEZALKOHOL., ALKOHOL I OCET; TYTOŃ

  24 952 980,00

  V

  PRODUKTY MINERALNE

  47 272,00

  VI

  PRODUKTY PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO I PRZEMYSŁÓW POKREWNYCH

  7 345 634,00

  VII

  TWORZYWA SZTUCZNE I WYROBY Z NICH; KAUCZUK I WYROBY Z KAUCZUKU

  1 556 173,00

  VIII

  SKÓRY; WYROBY Z NICH; ART. PODRÓŻNE,TORBY ,POJEMNIKI

  15 137,00

  IX

  DREWNO I WYROBY Z NIEGO; WYROBY Z KORKA, SŁOMY, ESPARTO; WYR. KOSZYKARSKIE

  98 971,00

  X

  SCIER DRZEWNY LUB Z INNEGO WŁÓKNISTEGO MAT. CELULOZOWEGO; PAPIER I TEKTURA

  453 864,00

  XI

  MATERIAŁY I WYROBY WŁÓKIENNICZE

  360 041,00

  XII

  OBUWIE, NAKRYCIA GLOWY, PARASOLE, LASKI, PIÓRA, SZTUCZNE KWIATY

  442 215,00

  XIII

  WYROBY Z KAMIENI GIPSU, CEMENTU, AZBESTU, MIKI ITP; WYROBY CERAMICZNE,SZKŁO

  682 567,00

  XV

  WYROBY NIESZLACHETNE I WYROBY Z METALI NIESZLACHETNYCH

  1 658 730,00

  XVI

  URZĄDZENIA MECHANICZNE I ELEKTRYCZNE; DO REJESTRACJI I ODBIORU DŻWIĘKU

  10 414 755,00

  XVII

  POJAZDY, STATKI POWIETRZNE, JEDNOSTKI PŁYWAJĄCE I WSPÓŁDZIAŁ. URZĄDZENIA

  24 076 702,00

  XVIII

  PRZYRZĄDY, APARATY OPTYCZNE, KINEMATOGRAF.,POMIAROWE,MEDYCZNE,ZEGARKI,IN

  344 660,00

  XX

  WYROBY RÓŻNE

  3 527 240,00

  XXII

  POZOSTAŁE

  29 537,00

   

   

   

   

  W imporcie występowały głównie polimery etylenu stanowiące ponad 80 % naszych zakupów w Libii(w latach wcześniejszych występowały też wyroby przemysłu metalurgicznego).

  W okresie styczeń – czerwiec 2013 r. wartość obrotów wyniosła 36,3 mln USD (wzrost o 64 % w porównaniu z 1. półroczem 2012 r.) i był to wyłącznie polski eksport.

   

  Kod

  Sekcje CN

  Dane

  0

  OGÓŁEM KRAJ

  20 113 580,00

  V

  PRODUKTY MINERALNE

  1 908,00

  VI

  PRODUKTY PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO I PRZEMYSŁÓW POKREWNYCH

  27 365,00

  VII

  TWORZYWA SZTUCZNE I WYROBY Z NICH; KAUCZUK I WYROBY Z KAUCZUKU

  200,00

  XI

  MATERIAŁY I WYROBY WŁÓKIENNICZE

  111,00

  XVI

  URZĄDZENIA MECHANICZNE I ELEKTRYCZNE; DO REJESTRACJI I ODBIORU DŻWIĘKU

  710,00

  XVII

  POJAZDY, STATKI POWIETRZNE, JEDNOSTKI PŁYWAJĄCE I WSPÓŁDZIAŁ. URZĄDZENIA

  20 083 286,00

   

  w mln USD

  2010

  2011

  2012

  2013

  Obroty

  36 270 005,00

  11 000 152,00

  48 220 071,00

  113 000 224,69

  Eksport

  36 000 005,00

  10 000 066,00

  48 000 071,00

  93 000 111,10

  Import

  270 000,00

  1 000 086,00

  220 000,00

  20 000 113,59

  Saldo

  35 730 005,00

  8 999 980,00

  47 780 071,00

  72 999 997,51

   

  Współpraca inwestycyjno-kapitałowa:-

  • w dziedzinie energetyki Od kilku lat na rynku libijskim działa Geofizyka Kraków prowadząc badania sejsmiczne obszarów roponośnych. Firma Poszukiwania nafty i Gazu „Jasło”, która w 2006 r. dokonała rejestracji oddziału w Libii, dysponuje już dwiema wiertniami i realizuje kontrakty na rzecz m.in. państwowej firmy naftowej WAHA Oil. W 2007 r. PGNiG S.A. wygrało przetarg, a w lutym 2008 r. podpisało umowę z libijską Narodową Korporacją Naftową na poszukiwania i wydobycie węglowodorów. Dla celów prowadzenia prac na terenie Libii została utworzona spółka POGC Libya B.V. w Holandii oraz oddział tej spółki w Trypolisie. W branży badań geofizycznych dla sektora ropy i gazu na rynku libijskim operuje też Przedsiębiorstwo Badań Geofizycznych Sp. z o.o.
  • w dziedzinie geodezji i kartografii:- w Libii działają trzy polskie firmy - Geokart Warszawa, Geokart International, MGGP S.A.
  • w branży budowlanej:-  Polimex-Mostostal (budowa portu rybackiego), ICEC (konsulting budowlany, w j-v z lokalnym partnerem).
  • Libijskie inwestycje na terenie Polski nie występują.

   

  Dostęp do rynku:-

  Nie odnotowuje się specjalnych ograniczeń w dostępie polskich towarów i usług do rynku libijskiego. Głównym problemem w działalności gospodarczej firm zagranicznych w Libii jest kwestia długotrwałych procedur biurokratycznych. Znaczącym utrudnieniem są również niejasne regulacje prawne oraz słabo rozwinięty sektor bankowy.

  Potencjalne dziedziny  współpracy:-

  Szeroki potencjał na rozwój współpracy gospodarczej istnieje przede wszystkim w sektorze rolno-spożywczym, który w porównaniu z rokiem 2011 wzrósł prawie sześciokrotnie. Istnieją także możliwości zdobycia kontraktów na inwestycje infrastrukturalne związane z odbudową kraju. Libijski biznes przejawia duże zainteresowanie nawiązaniem współpracy z polskimi firmami budowlanymi. Polskie przedsiębiorstwa posiadają dobrą renomę, wywodzącą się z prowadzonych inwestycji budowlanych w latach 60 i 70 tych.

  Działania na rzecz rozwoju dwustronnej współpracy gospodarczej:-

  Aktywność przejawia Krajowa Izba Gospodarcza, która raz w roku organizuje misje gospodarcze do Libii. KIG ma podpisaną umowę o współpracy z libijska Izbą Handlową w Misracie, podejmuje również próby w celu nawiązania bliższej współpracy z Generalnym Związkiem Izb Handlu i Przemysłu. W ramach KIG istnieje również Polsko-Libijska Izba Gospodarcza.

  W 2010 r. odbyła się wizyta w Libii delegacji polskiej pod przewodnictwem Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Gospodarki, P. Waldemara Pawlaka w związku z organizowanym w Trypolisie 3. Szczytem Afryka – UE (listopad 2010 r.). W trakcie wizyty Wicepremier W. Pawlak przeprowadził rozmowy z Prezesem National Oil Corporation, P. Shukri Ghanemem, podczas których omówiono perspektywy współpracy w sektorze ropy naftowej i gazu.

  W październiku 2011 roku grupa biznesmenów udała się do Libii, towarzysząc Ministrowi Spraw Zagranicznych. R. Sikorskiemu w jego wizycie do Trypolisu i Bengazi.

  W maju 2012 roku w Libii przebywała misja gospodarcza przedsiębiorców z Polski.

   

  Uczestnictwo w wielostronnych organizacjach i porozumieniach.

  Światowa Organizacja Handlu

  World Trade Organization – WTO                                                                                 - www.wto.org

   

  Międzynarodowy Fundusz Walutowy

  International Monetary Found – IMF                                                                            - www.imf.org

   

  Bank Światowy

  World Bank                                                                                                                        - www.worldbank.org

   

  Konferencja Narodów Zjednoczonych ds. Handlu i Rozwoju

  United Nations Conference on Trade and Development – UNCTAD                       - www.unctad.org

   

  Wspólny Rynek dla Wschodniej i Południowej Afryki

  Common Market For East And South Africa – COMESA                                             - www.comesa.int

   

  Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju Przemysłowego

  United Nations Industrial Development Organization – UNIDO                                - www.unido.org

   

  Światowa Organizacja Własności Intelektualnej

  World Intellectual Property Organization – WIPO                                                     - www.wipo.int

   

  AGADIR Agreement                                                                                                          - www.agadiragreement.org

   

  Islamski Bank Rozwoju

  Islamic Development Bank                                                                                              - www.isdb.org

   

  Afrykański Bank Rozwoju

  African Development Bank                                                                                             - www.afdb.org

   

  Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa

  Food Agricultural Organization – FAO                                                                          - www.fao.org

   

  Wielka Arabska Strefa Wolnego Handlu

  Greater Arab Free Trade Area - GAFTA

  Pan-Arab Free Trade Area (PAFTA) G77                                                                      - www.g77.org

   

  Misja Wsparcia Narodów Zjednocznych w Libii (UNSMIL)

  United Nations Support Mission in Libya (UNSMIL)                                                    - http://unsmil.unmissions.org/

   

  EUBAM Libya – European External Action Service                                                     - http://www.eeas.europa.eu/

   

   

  Dostęp do rynku


   

   

  Strategia wejścia na rynek

  Zarząd każdej firmy sam, we własnym zakresie, formułuje strategię wejścia na dany rynek. Biorąc pod

  uwagę mnogość rynków, specyficzne uwarunkowania każdego z nich, a także unikalność oferty każdej

  z firm, nie jest możliwym zaproponowanie strategii uniwersalnej. Poniżej prezentujemy kilka rad dla

  firm pragnących rozpocząć interesy w Libii.

  Przedsiębiorcom chcącym operować na rynku libijskim zaleca się stałą, fizyczną obecność w Libii. Prowadzenie interesów na odległość i za pomocą komunikacji elektronicznej nie sprawdza się w tych

  uwarunkowaniach, zwłaszcza w handlu.

  Decyzja o wejściu na rynek libijski firmy usługo-dawczej powinna być poprzedzona głęboką analizą

  standingu finansowego firmy, a nade wszystko uzależniona od możliwości zapewnienia oddziałowi

  firmy finansowania przez okres co najmniej 1-1,5 roku przy założeniu, że w tym czasie oddział nie będzie generował przychodu, a być może nie zdobędzie nawet jednego kontraktu.

  Zaleca się mianowanie szefem lokalnego oddziału firmy osoby z doświadczeniem w pracy w krajach

  arabskich, optymalnie zaś znającej Libię i posiadającej doświadczenie w działalności na tym rynku w

  latach 2000-nych.

  Rekomenduje się wynajęcie dobrej lokalnej kancelarii prawnej, która pomoże w zarejestrowaniu oddziału i będzie sprawować nadzór nad działalnością zgodną z literą prawa. Posiadanie odpowiedniego profesjonalnego wsparcia prawnego jest o tyle istotne, że libijskie prawodawstwo jest mało transparentne, a wiele decyzji administracyjnych wydawanych jest arbitralnie. Szef firmy

  bierze na siebie dużą odpowiedzialność, a skutki jego działania niezgodnie z prawem mogą być dużo bardziej poważne niż analogiczne działania w Polsce (np. nielegalne zatrudnianie pracowników zagrożone jest karą więzienia i bardzo wysoką grzywną). Podobnie eksporterom rekomenduje się współpracę z lokalnymi agencjami celnymi aby uniknąć problemów przy odprawie towaru i niepotrzebnych strat w postaci opłat portowych.

  Bardzo ważny jest ostrożny dobór partnerów lokalnych. Libijscy biznesmeni często powołują się na swoje przemożne znajomości mające rzekomo gwarantować dostęp do lukratywnych kontraktów i zleceń. Należy z umiarem podchodzić do tego typu deklaracji i unikać konstruowania umów o współpracy z klauzulą wyłączności, aby w razie niepowodzenia być w stanie wchodzić w nowe relacje z bardziej atrakcyjnymi partnerami biznesowymi. Dobór odpowiedniego partnera jest o tyle istotny, że lokalne prawo no 103 /2012 oraz 22/2013 Już nie nakłada na firmy zagraniczne obowiązek zawiązywania joint venture z firmami libijskimi. Obligatoryjnie joint venture zawiązuje się tylko w niektórych branżach.

  Należy liczyć się z opóźnieniami w płatnościach, nawet za kontrakty zrealizowane dla instytucji państwowych. Szczególną ostrożność, jeśli chodzi o płatności, zaleca się eksporterom. W rozliczeniach z kontrahentami libijskimi, szczególnie jeśli są to pierwsze kontakty handlowe, powinno się stosować akredytywy nieodwołalne i potwierdzone.

   

  Poszukiwania lokalnego partnera

  Specyfika lokalnego rynku i zwyczajów nań panujących charakteryzuje się m.in. ograniczonym dostępem do informacji gospodarczej, w tym do spisu przedsiębiorstw. Sprawy z pewnością nie ułatwia brak systemu adresów pocztowych, jak również fakt rzadkiego używania poczty elektronicznej i prowadzenia stron www przez przedsiębiorców libijskich. Bazy danych typu „yellow

  pages” nie cieszą się zbytnią popularnością. Szczątkowe katalogi firm można znaleźć w Internecie, np.:

  Przedsiębiorcy poszukujący firm, z którymi mogliby nawiązać współpracę mogą skorzystać z pomocy

  libijskich regionalnych izb handlowych, które są w stanie przekazać dane do swoich członków na podstawie opisu rodzaju współpracy i branży.

  • Tripoli Chamber of Commerce & Industry                                                             - www.teci.net.ly
  • General  Union Chambers of Commerce & Industry                                            - www.chamberunion.com
  • Libyan Businessmen Council                                                                                    - info@lybc.org
  • Libyan Council for Oil & Gas                                                                                     - www.lcog.ly
  • Ministry of Economy & Trade                                                                                   - www.ect.gov.ly

  Innym sposobem na nawiązanie kontaktu z potencjalnymi partnerami jest udział w imprezach targowych często organizowanych w Trypolisie (rzadziej w innych libijskich miastach, np. w Benghazi lub Misuracie).

   

  Perspektywiczne branże

  Biorąc pod uwagę potencjał lokalnego rynku, jego deficyty i możliwości jakie oferuje, Ambasada RP w Trypolisie wyodrębniła branże, które w jej opinii charakteryzują się dużą atrakcyjnością. Są nimi:

  • usługi w sektorze ropy naftowej i gazu

  usługi sejsmiczne, wiercenia, sprzęt do sejsmiki i wierceń, rury do wierceń i budowy ropo /gazociągów,

  doradztwo inżynierskie, szkolenia branżowe

  • usługi dla części down-streamowej sektora ropy naftowej i gazu

  remonty i budowa rafinerii, skraplarni gazu i innych instalacji petrochemicznych, szkolenia branżowe, doradztwo techniczne

  • budownictwo

  budownictwo cywilne, usługi architektoniczne, nowoczesne technologie budowlane, doradztwo techniczne, szkolenia branżowe

  • konsulting inżynierski

  doradztwo techniczne praktycznie we wszystkich branżach, usługi nadzoru i konsultingu

  • energetyka

  budowa i remonty bloków energetycznych, dostawa transformatorów, zarządzanie projektami w zakresie energetyki, dostawy automatyki branżowej

  • IT, Informatyka

  wszelkiego rodzaju systemy wspomagające zarządzanie, systemy telekomunikacyjne, dostawy sprzętu, implementacja rozwiązań, konsulting, szkolenia branżowe

  • usługi edukacyjne, szkolenia

  szkolenia praktycznie w każdej branży,wojskowe, policyjne, sił specjalnych, techniczne itd.

  • usługi medyczne

  dostawy zaawansowanych technologii medycznych, posprzedażowe wsparcie techniczne i szkolenia, leczenia chorych w Polsce

  • rolnictwo

  dostawy żywności, dostawy pasz, dostawy maszyn rolniczych, dostawy nasion i nawozów sztucznych, szkolenia.

   

  Sprzedaż produktów i usług

  Optymalnym sposobem sprzedaży produktów w Libii jest ich dystrybucja za pomocą agencji handlowej. Istnieją kategorie produktów, dla których sprzedaż za pośrednictwem agenta handlowego jest obligatoryjna.

  Profile działalności zarezerwowanych wyłącznie dla Libijczyków (Ministerstwo Gospodarki Departament ds. Firm i Rejestracji Handlowej)

  1. Sprzedaż detaliczna i hurtowa
  2. Import
  3. Usługi gastronomiczne
  4. Agencje handlowe
  5. Usługi transportu drogowego
  6. Kontrola jakości importowanych i eksportowanych towarów
  7. Obsługa portów lotniczych oraz załadunek i rozładunek towarów
  8. Księgowość i audyt
  9. Doradztwo finansowe
  10. Doradztwo prawne
  11. Konsulting gospodarczy
  12. Kamieniołomy (produkcja żwiru)
  13. Import siły roboczej (zwykłej i specjalistycznej – z wykształceniem zawodowym średnim i wyższym) zgodnie z przepisami Ministerstwa Pracy i Wykształcenia Zawodowego.
  14. Firmy budowlane oraz firmy robót publicznych, w tym działalność budowlana o wartości mniej niż (30000000) trzydzieści milionów dinarów libijskich.
  15. Wszystkie inne rodzaje działalności zarezerwowane dla Libijczyków w oparciu o obowiązujące przepisy:
  • Prezes zarządu musi posiadać obywatelstwo libijskie
  • Udziały partnera zagranicznego nie mogą przekraczać wartości 49% kapitału firmy
  • Kwota wpłaconego kapitału w momencie zakładania firmy nie może być mniejsza niż jeden
  • milion dinarów libijskich bądź stanowić trzy dziesiąte(3/10) kapitału, w zależności, która wartość jest większaUdziały osób fizycznych lub prawnych, z wyjątkiem spółek akcyjnych, nie mogą przekroczyć (10%)

        kapitału firmy.

  • Dołączone dokumenty adresowane do Departamentu ds. Firm i Rejestracji Handlowej winny być

        przygotowane przez redaktora umów prawnych.

  • Wszystkie złożone dokumenty muszą być oryginalne.
  • Dokumenty sporządzone w obcym języku muszą zostać zalegalizowane w Ambasadzie Libii w kraju, w którym znajduje się główna siedziba firmy.
  • Dokumenty obcojęzyczne muszą być przetłumaczone na język arabski przez tlumacza przysięgłego w Libii.
  • samochody osobowe i motocykle
  • piecyki kuchenne, lodówki, zmywarki i suszarki
  • telewizory, faksy, komputery i kopiarki
  • maszyny do budowy dróg
  • ciężki sprzęt rolniczy (włączając w to pompy)

  Lista może być doraźnie rozszerzana na inne kategorie produktów.

   

  Akty prawne regulujące działalność agencji handlowych: Prawo nr 6 z 2004 r., Decyzja nr 83 z 2006 r. oraz Decyzja Powszechnego Kongresu Ludowego ds. Gospodarki i Handlu nr 190 z 2005 r. Wybór operatywnego agenta handlowego zdaje się być w Libii trudnym zadaniem, szczególnie jeśli chodzi o sprzedaż produktów zaawansowanych technicznie. Kraj cierpi na niedostatki specjalistów, tak więc firmy pragnące dystrybuować dobra skomplikowane pod względem technicznym, powinny rozważyć możliwość przeprowadzenia gruntownych szkoleń dla swoich libijskich partnerów. Firmom realizującym w Libii kontrakty zaleca się, by przed ich podpisaniem zdobyły wiedzę, czy będą w stanie we własnym zakresie sprowadzić maszyny i urządzenia oraz materiały niezbędne do realizacji zobowiązań kontraktowych.

  Rejestracja firmy zagranicznej

  Instytucje:

  • Ministerstwo Gospodarki  (w celu zdobycia pozwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej oraz dokonania wpisu do rejestru handlowego)
  • General Union of Chambers of Commerce (w celu dokonania wpisu do bazy danych o podmiotach gospodarczych)
  • National Oil Corporation (w celu dokonania wpisu w tzw. follow-up file; tylko w przypadku firm operujących w sektorze ropy naftowej i gazu)

  Dopuszczalne rodzaje działalności firm zagranicznych, których prowadzenie umożliwia otwarcie oddziału w Libii

  • działalność budowlana i prace budowlane:-
  1. Prace budowlane i konstrukcyjne
  2. Budowa dróg, mostów, wiaduktów i zapór
  3. Instalacje morskie, takie jak: mola, falochrony, stocznie i doki portowe
  4. Budowa lotnisk i lądowisk
  5. Budowa kolei żelaznych, torów i stacji kolejowych
  6. Budowa sieci przesyłu i dystrybucji gazu, przy użyciu rur poliwęglanowych i polietylenowych wszelkich typów i rozmiarów
  7. Instalacja i konserwacja domowych sieci gazowych, cechowanie i kalibracja liczników gazowych

  Warunkiem prowadzenia działalności w/w obszarach (od punktu 1 do 5) jest wartość kontraktu, która nie może być mniejsza niż (50000000) pięćdziesiąt milionów dinarów libijskich

  • w dziedzinie energetyki:-
  1. Budowa i konserwacja elektrowni (w tym elektrowni wykorzystujących odnawialne źródła energii), różnego typu stacji kontroli napięcia
  2. Budowa i konserwacja kablowych sieci przesyłu energii elektrycznej
  3. Budowa odsalarni wody, opartych na metodzie: termicznej, membranowej oraz na energii odnawialnej
  • w dziedzinie ropy naftowej:-
  1. Poszukiwanie ropy naftowej, w tym prowadzenie badań warstw ziemi z zastosowaniem różnego rodzaju metod geologicznych, geofizycznych i geochemicznych oraz innych
  2. Badanie i analiza danych oraz opracowanie badań geologicznych i złożonych
  3. Roboty wiertnicze, konserwacyjne oraz instalowanie urządzeń i różnego typu pomp wodnych i głębinowych
  4. Prace uszczelniające z wykorzystaniem cementu, gliny oraz płynów wiertniczych
  5. Budowa i konserwacja zbiorników, rurociągów, stacji przesyłowych do pompowania ropy naftowej i gazu oraz prace związane z ich zabezpieczeniem
  6. Budowa pływających morskich platform wiertniczych do poszukiwania ropy naftowej i gazu
  7. Budowa, instalacja i konserwacja rafinerii i obiektów petrochemicznych
  8. Świadczenie usług transportu morskiego materiałów, wyposażenia oraz urządzeń przeznaczonych do robót wiertniczych na morzu
  9. Rozminowywanie pól naftowych oraz innych miejsc
  • w dziedzinie komunikacji:-
  1. Instalacja i konserwacja systemów i stacji telekomunikacji przewodowej i bezprzewodowej
  2. Budowa i instalacja stacji i wież antenowych przeznaczonych do komunikacji bezprzewodowej oraz budowa i konserwacja stacji nawigacji lotniczej
  • w dziedzinie przemysłu:-
  1. Niezbędne prace energetyczne, mechaniczne, elektro-mechaniczne i techniczne w zakresie instalacji i konserwacji urządzeń fabrycznych
  2. Prace górnicze, prace poszukiwawcze minerałów i wydobywcze, z wyjątkiem poszukiwań ropy naftowej i gazu
  3. Budowa, instalacja i konserwacja pieców grzewczych dla różnego rodzaju zakładów produkcyjnych
  4. Instalacja i konserwacja systemów bezpieczeństwa oraz bezpieczeństwa przemysłowego.
  • w dziedzinie geodezji i planowania:-
  1. Prace geodezyjne i planowania prowadzone różnymi technikami i dla różnych celów
  2. Usługi inżynieryjne konieczne do planowania obszarów miejskich, obszarów zabudowanych i terenów osiedli ludzkich
  3. Przygotowywanie analiz i projektów inżynierskich
  • w dziedzinie ochrony środowiska:-
  1. Budowa różnego rodzaju obiektów w celu ochrony środowiska
  2. Utylizacja odpadów i recykling
  3. Instalacja i konserwacja  urządzeń  związanych z  zapobieganiem skutkom zanieczyszczenia środowiska naturalnego
  4. Zapobieganie mieszania się wody morskiej z zasobami  wód podziemnych, konserwacja sieci wodnych i stacji uzdatniania
  • w dziedzinie informatyki:-
  1. Montaż systemów automatyki komputerowej do kontroli produkcji, jej zaprogramowania i konserwacji oprogramowania
  • w dziedzinie konsultingu i badań technicznych:-
  1. Przygotowanie badań w dziedzinie technologii informatycznej i komunikacji bezprzewodowej oraz urządzeń kontrolnych. Doradztwo i nadzór w zakresie ich realizacji
  2. Szkolenia oraz podwyższenie kwalifikacji dla potrzeb rynku pracy w nawiązaniu do ustawy nr (18) z 2010r. w sprawie edukacji.
  • w dziedzinie zdrowia:-
  1. Instalacja, konserwacja i kalibracja aparatury medycznej
  2. Administrowanie i zarządzanie  szpitalami  i placówkami służby zdrowia w celu ograniczenia ich niegospodarności
  • w dziedzinie transportu lotniczego:-
  1. Zgodnie z zasadami i uwarunkowaniami prawnymi

  Uwaga:

  Zezwolenie na otwarcie oddziału nie może dotyczyć więcej niż jednego obszaru działalności, spośród wymienionych powyżej

  Dokumenty :-

  Ministerstwo Gospodarki, Departament ds. Firm i Rejestracji Handlowej.

  Wymagane dokumenty do rejestracji oddziału spółki (firmy) zagranicznej w Libii:

  1. Uchwała rady nadzorczej ws. rejestracji oddziału spółki w Libii, zawierająca następujące informacje;
  1. Dokładne określenie profilu działalności handlowej libijskiego oddziału zgodnie z       profilem

  działalności firmy – matki oraz listą dozwolonych rodzajów działalności handlowych w Libii.

  1. Kapitał założycielski oddziału spółki (firmy) nie może być mniejszy niż 250000 dinarów libijskich (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy dinarów libijskich)
  2. Nazwisko dyrektora i zastępcy dyrektora libijskiego oddziału firmy, z uwzględnieniem, iż jeden z nich musi być obywatelem libijskim.
  3. Adres głównej siedziby oddziału firmy w Libii.
  1. Kopia statutu założycielskiego spółki oraz struktury organizacyjnej firmy – matki.
  2. Aktualne zaświadczenie o rejestracji handlowej firmy – matki.
  3. Zobowiązanie zarządu spółki – matki do przedstawienia rocznego budżetu oraz rachunku zysków i strat.
  4. Zobowiązanie spółki – matki o nieingerowanie w sprawy polityczne Libii
  5. Opis doświadczeń firmy w zakresie jej działalności oraz klasyfikacja  tej aktywności
  6. Ostatni zatwierdzony roczny budżet spółki.

  Uwagi:

  • Wymagane dokumenty należy złożyć razem z oficjalnym pismem adresowanym do Ministerstwa Gospodarki Departamentu ds. Firm i Rejestracji Handlowej.
  • Wszystkie dokumenty muszą być oryginalne.
  • Dokumenty w języku obcym muszą zostać zalegalizowane  w Ambasadzie Libii w kraju głównej siedziby spółki (firmy-matki).
  • Tłumaczenie dokumentów na język arabski dokonywane jest przez tłumacza przysięgłego w Libii.
  • Potwierdzeniem realizacji przelewu równowartości kwoty 250000 dinarów libijskich jest wyciąg z libijskiego banku.

  W praktyce istnieje kilka możliwości zaistnienia firmy zagranicznej na rynku libijskim jeśli chodzi o formę działalności:

  Przedstawicielstwo:-

  Minimalna wartość inwestycji dla tej formy to 50.000 LYD, przy czym firma działając na zasadach

  przedstawicielstwa jest dość mocno ograniczona w zakresie swojej działalności operacyjnej. Nie może

  np. wprowadzać na rynek i sprzedawać towarów, a także zawierać kontraktów. Jest to dobra forma

  dla spółek rozpoznających rynek lub jako forma przejściowa do czasu założenia oddziału.

  Oddział:-

  Założenie oddziału wymaga pozyskania partnera libijskiego w postaci osoby prawnej lub fizycznej. Oddział musi przyjąć formę prawną działalności w postaci spółki akcyjnej lub spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Dyrektor zarządzający lub jego zastępca muszą mieć obywatelstwo libijskie. Koszt obsługi prawnej związanej z założeniem oddziału wynosi ok. 20.000 LYD. Opłata rejestracyjna

  wynosi 25.000 EUR.

  Joint venture lub spółka akcyjna:-

  Ta forma działalności pozwala na pełne uczestnictwo w rynku. Ustanowienie spółki akcyjnej wymaga kapitału założycielskiego w wysokości min. 1.000.000 LYD. W przypadku spółki akcyjnej istnieje wymóg posiadania pakietu większościowego akcji (min. 51%) przez podmioty libijskie. Kolejny wymóg dotyczy posiadania obywatelstwa libijskiego przez większość członków zarządu firmy, jak również jego prezesa. W przypadku joint venture podmioty zagraniczne mogą posiadać większościowy udział

  do 65%.

  Działalność na podstawie przepisów Prawa Inwestycyjnego nr 5 z 1997 r.:-

  Ten rodzaj działalności zarezerwowany jest tylko dla największych projektów. W tej formie możliwa jest stuprocentowy udział własnościowy kapitału zagranicznego w przedsięwzięciu. Firmy działające w tej formule mają zagwarantowane preferencje takie jak np. zwolnienie z podatku CIT, czy zwolnienia celne na niektóre towary używane w realizacji projektu. Warunkiem zdobycia licencji na prowadzenie działalności w ramach określonych Prawem nr 5 z 1997 r. jest uzyskanie pozytywnej decyzji Libyan Foreign Investment Board. Minimalny poziom inwestycji kapitałowej w tej formule to 5.000.000 LYD lub 2.000.000 LYD, jeśli firma zdecyduje się na działalność z partnerem libijskim. Od roku 2010 obowiązuje nowe prawo inwestycyjne – Prawo nr 9/2010 dot. Promocji Inwestycji Zagranicznych.

   

  Handel:-

  W wymianie handlowej z zagranicą Libia tradycyjnie odnotowuje dodatnie saldo obrotów (ponad 35,17 mld USD w 2012 r.). Według wstępnych danych, eksport w ub. roku osiągnął poziom 51,48 mld USD, natomiast import wyniósł 16.31 mld USD.

  Wartość eksportu w 2012 wzrosła o ok. 67% w porównaniu z rokiem 2011. (12,75 mld EUR) Libijski eksport zdominowany jest przez dostawy ropy naftowej, produktów petrochemicznych, gazu ziemnego i chemikaliów. Głównymi odbiorcami towarów libijskich były: Włochy (22,8 % udział w eksporcie Libii ogółem), Niemcy-14,3 %, Francja- 14,2 %), Chiny- 10,7%, Hiszpania- 5,2% (dane 2011 r.).

  Import do Libii w 2012 r. wzrósł o około 62% (6,26 mld EUR w 2011 r.) W jego strukturze towarowej największy udział przypadał na maszyny i urządzenia, żywność oraz sprzęt transportowy. Głównymi dostawcami towarów były: Tunezja- 13,1 %, Turcja- 9,1%, Chiny- 8,8 %, Włochy- 8,4 % oraz Egipt- 6,7% (dane 2011 r.). 

   

   

   

  Przydatne linki i kontakty


   

   

  Polskie placówki ekonomiczno-handlowe

  Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Trypolisie
  Sharia Ben Ashour 61,

  P.O.Box 519, Tripoli

  Telefon:                                + 218 21 360 85 69, + 218 21 361 59 72  

  Fax:                                        + 218 21/ 361 51 99

  e-mail:                                   trypolis.amb.sekretariat@msz.gov.pll

  strona internetowa:           http://www.trypolis.msz.gov.p

   

  Biuro Współpracy Ekonomicznej Libii w Warszawie

  02-815 Warszawa,

   ul. Żołny 26/26B

  Telefon                                 +48 22 56 66 509, +48 22 56 66 510

  Email:                                    lib.pol.economic@op.pl

   

  •  YellowPages                                                                                             - www.yellowpages.ly
  • LibyaBusiness                                                                                           - www.libyabusiness.com
  • Tripoli Chamber of Commerce & Industry                                          - www.teci.net.ly
  • General  Union Chambers of Commerce & Industry                         www.chamberunion.com
  • Libyan Businessmen Council                                                                  - info@lybc.org
  • Libyan Council for Oil & Gas                                                                   - www.lcog.ly
  • Ministry of Economy & Trade                                                                - www.ect.gov.ly

  Media

  • Tripoli Post                                                                                                - http://www.tripolipost.com
  • Portal LibyanInvestment                                                                         - http://www.libyaninvestment.com
  • Portal Libyaonline                                                                                    - http://www.libyaonline.com/
  • Portal Libya Daily                                                                                     - http://wn.com/libya_daily

   

  Ministerstwa I Instytucje

   

  Libijska Rada Biznesu, Libyan Businessmen Council

  +218 21 34 07 158                 +218 51 26 61 672

  http://www.lybc-ly.org

  Strefa Wolnego Handlu w Misuracie, Misurata Free Zone (MFZ)

  +218 51 27 42 860-63

  http://www.mfzly.com/en/

  Libijski Zarząd Inwestycji Zagranicznych, Libyan Foreign Investment Board

  +218 21 34 09 644

  +218 21 34 09 498

  http://www.libyaninvestment.com

  Libijska Spółka Inwestycyjna, Libyan Foreign Investment Company

  +218 21 36 14 881-89

  http://www.lafico.ly

  Przejściowa Rada Narodowa, National Transitional Council

  +218 21 36 22 897

  www.ntc.gov.ly

  Państwowa Komisja Wyborcza, High National Election Commission

  +218 21 48 15 281

  +218 21 48 15 283

  http://hnec.ly

  Generalny Kongres Narodowy, General National Conference

  http://www.gnc.gov.ly/Contact_uspage.aspx

  www.gnc.gov.ly

  Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Prime Minister Office

   

  http://www.pm.gov.ly

  Ministerstwo Obrony, Ministry of Defence

  +218 21 48 00 016-9

  http://defense.gov.ly

  Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Ministry of Interior

  +218 21 33 39 665

  http://moi.gov.ly

  Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministry of Inernational Cooperation and Foreign Affairs

  +218 21 34 20 921-22

  +218 21 34 00 461-68

   

  http://www.foreign.gov.ly

  Ministerstwo Edukacji I Dyscyplinę, Ministry of Discipline & Education,

   

  http://edu.gov.ly

  Ministerstwo Szkolnictwa  Wyższego, Ministry of Higher Education

   

  http://highereducation.gov.ly

  Ministerstwo Zdrowia, Ministry of Health

  +218 21 46 30 704

  http://www.health.gov.pl

  Ministerstwo Łączności i Informatyki, Ministry of Communicatons and Informatics

   

  http://cim.gov.ly

  Ministerstwo Rolnictwa  i Zasobów Zwierzęcych i   Morskich, Ministry of Agriculture, Livestock and Marine

   

  http://www.agriculture.gov.ly

  Ministerstwo Planowania, Ministry of Planning

  +218 21 44 47 372

  http://www.planning.gov.ly

  Ministerstwo Sprawiedliwości, Ministry of Justice

  +218 21 48 08 251-3

  http://www.aladel.gov.ly

  Ministerstwo Transportu, Ministry of Transport

  +218 21 33 41 670

  http://www.ctt.gov.ly

  Ministerstwo Gospodarki, Ministry of Economy

   

  http://www.ect.gov.ly

  Ministerstwo Turystyki, Ministry of Tourism

  +218 21 33 64 621

  http://www.tourism.gov.ly

  Libijskie Państwowe Centrum Standaryzacji i Metrologii (Libyan National Center for Standardization

  and Metrology)

   

   

   

  Banki

   

  Centralny Bank Libii

   

   

  +218 21 3333591-99

  +218 21 4441481-84

  www.cbl.gov.ly

  Agriculture Bank

   

  Fax

  +218 21 333 3541 – 44

  +218 21 333 3545

  agbank@agribank-ly.org

  Alejmaa Alarabi Bank

   

  Fax

  +218 61 909 0128

  +218 61 909 9706

  +218 21 334 4622 - 5

  info@alejmaabank.com

  Aman Bank

   

  +218 21 477 8423

  +218 21 477 9947

  +218 21 478 0072

  +218 21 478 0025

   

  Bank of Valleta

   

  Fax

  +218 21 335 1661 – 3

  +218 21 335 1665

  bovlibya@bov.com

  Bank of Commerce & Development

   

   

   

  Fax

  Fax

  +218 61 908 0230

  +218 61 2229630

  +218 61 223 2638

  +218 61 909 7115

  +218 61 223 7020

  info@bcd.ly

  Gumhouria Bank

   

   

  Fax

  Fax

  +218 21 333 5664

  +218 21 333 8027

  +218 21 3338608

  +218 21 333 9627

  ND

  Libyan Foreign Bank

   

   

  Fax

  +218 21 335 0155

  +218 21 335 0168

  +218 21 335 0165

  www.lafbank.com

  Mediterranean Bank

  Tel/Fax

  Mob.

  +218 21 340 8653

  +218 92 510 6830

  ND

  National Commercial Bank / Sahara Bank

   

  Fax

   

  Fax

  +218 21 334 0663

  +218 21 444 3836

  +218 61 909 1535

  +218 61 909 1534

  www.saharabank.com.ly

  Wafa Bank

   

  +218 21 481 5123

  info@alwafabank.com

  www.alwafabank.com

  Umma Bank

   

   

  Fax

  Fax

  +218 21 333 2888

  +218 21 333 1195

  +218 21 333 2505

  +218 21 444 2476

  ND

  United Bank for Commerce & Investment

   

  Fax

  +218 21 334 5604

  +218 21 334 5601

  www.ubci.ly

  Waha Bank

   

  Fax

  +218 21 484 3080 - 2

  +218 21 484 3083 - 4

  ND

  Wahda Bank

   

  Fax

  +218 21 444 6062

  +218 21 444 5346

  Tri_main@wahdabank.com

   

  Baza kancelarii prawnych i konsultingowych w Trypolisie

   

  Al Motahedoon Company Chartered Accountants and Registered Auditors – LLC, member firm of PwC

  + 218 21 360 9830-32

  http://www.pwc.com/m1/en/countries

  EY &Partners Libya

  +218 21 333 5350

  +218 21 334 4130

  +218 21 334 4372

  http://www.ey.com/EM/en/About-us/Libya

  Tumi Law Firm

  +218 21 333 2144

  http://www.tumilawfirm.com/en

  Enas Al Ghablawi

  +218 21 477 8962

  e-ghablawi@yahoo.com

  Albudery Shariha, partner Clyde&Co.

  +218 21 335 1432

  +218 21 335 1431

  Albudery.shariha@clydeco.com

  Deloitte, Elhadi Sharif & Co.

  Limited partnership

  +218 91 220 3786

  rohanlon@deloitte.com

   

  Baza Hoteli

   

  Mehari Radisson Blu Hotel

  +218 21 340 7878

  +218 21 340 7888

  Info.tripoli@radissonblu.com

  Rixos Al Nasr Hotel

  +218 21 362 2902

  +218 21 362 2911

  Sameh.hassan@rixos.com

  Waddan Hotel

  +218 21 333 0044

  +218 21 333 0041

  reservations@alwaddan.com.ly

  www.alwaddanhotel.com

  Attawfeek Hotel

  +218 21 3338890

  +218 21 444 7253

  +218 21 444 3192

  Mohamed_172993@yahoo.com

  Bab Al Bahr Hotel

  +218 21 335 0676 – 710

  +218 21 335 0711

  ND

  Golden Beach Hotel

  +218 21 333 9062

  +218 21 444 8362

  info@goldenbeachhotel.com

  Al Sindebad Tourist Hotel

  +218 21 444 1460

  +218 91 370 7422

  ND

  Sahara Libya Hotel

  +218 21 334 5389

  +218 21 334 5389

  hotelsaharalibya@yahoo.com

  Sawlajan Hotel

  +218 21 334 5617

  +218 21 710 2998

  +218 21 334 5616

  info@swljan.com

  www.swljan.com

  Thobacts Hotel

  +218 21 334 4519

  +218 21 334 4518

  info@hotel-thobacts.ly

  www.thobacts-hotel.ly

   

   

  7 kwietnia 2014 (ostatnia aktualizacja: 7 kwietnia 2014)

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: