close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • MALI

 • Mali

 •  

   Informacje o kraju


   

  1.1. Położenie geograficzne, ludność, obszar, stolica, języki urzędowe.

   

  Mali położone jest w Afryce Zachodniej.  Nie ma dostępu do morza. Jej obszar wynosi 1 240 192   km2. Ludność liczy 15,4 mln mieszkańców. Stolicą kraju jest Bamako. Mali podzielone jest administracyjnie na 9 regionów, które z kolei dzielą się na  49  okręgów i 703 gmin. Językiem urzędowym jest  język francuski.

           

  1.2. Warunki klimatyczne.

   

  Mali leży w strefie klimatu zwrotnikowego suchego na północy i podrównikowego suchego na południu co powoduje, że większość powierzchni Mali zajmują obszary półpustynne i pustynne.

                  

  1.3. Główne bogactwa naturalne.

   

  Głównymi bogactwami naturalnymi Mali są złoto, uran i sól.

   

  1.4. System walutowy, kurs i wymiana.

   

  Jednostką walutową Mali jest frank środkowoafrykański (XOF) emitowany przez Centralny Bank Państw Afryki Zachodniej. Frank środkowo afrykański pozostaje w następującej relacji z euro i dolarem amerykańskim (kurs z kwietnia 2016 r.):  

   

   1 € = 490,19  XOF

   1 $= 431,03  XOF.

   

  1.5. Religia.

   

  Mali jest państwem w którym występuje kilka religii. Religie o największej liczbie wyznawców to  islam – 90%, tradycyjne religie afrykańskie i animizm 9%, katolicyzm – 1%.

   

  1.6. Infrastruktura transportowa.

   

  W Mali istnieje 8 lotnisk spełniających standardy Miedzynarodowego Zrzeszenia Przewoźników Powietrznych - IATA (International Air Transport Association). Są to: Bamako, Mopti, Gao, Goundam, Kayes, Kenieba, Nara, Timbuktu.

  Długość linii kolejowych : około 593 km.

   

  1.7. Obowiązek wizowy

   

  Przy wjeździe na terytorium Mali wymagane jest posiadanie wiz na przejazd i pobyt. Wizy wystawiane są przez Ambasadę Mali w Berlinie.  Uzyskanie wizy warunkuje posiadanie ważnego paszportu, którego data ważności musi przekraczać datę ważności wizy o co najmniej 6 miesięcy. W Mali nie wymaga się środków finansowych na pobyt.  

   

   

   

  1.8. Wykaz świąt państwowych.

   

  W Mali obchodzone są następujące święta:

   

   

  20.01 – Dzień Wojska,

  01.05 – Święto Pracy,

  22.09 – Święto Narodowe.

   

  System administracyjny


   

  2.1. Ustrój polityczny.

   

   Mali jest republiką. Prezydentem jest obecnie Ibrahim Boubacar Keïta.

   

  2.2. Władza ustawodawcza.

   

  Władza ustawodawcza sprawowana jest przez Zgromadzenie Narodowe wybierane w wyborach bezpośrednich. Parlament liczy 160 członków i jest wybierany na okres 5 lat.

   

  2.3. Władza wykonawcza.

   

  Władzę wykonawczą sprawuje w Mali rząd, którego pracami kieruje premier. Obecnie na czele rządu stoi Modibo Keita.

   

  2.4. Struktura administracji gospodarczej (wybrane podmioty).

   

  Do głównych resortów odpowiedzialnych w Mali za dziedzinę handlu zagranicznego i  relacji  gospodarczych  z zagranicą należą:

   

  Ministerstwo Finansów  (Ministre des Finances)  www.finances.gov.ml

   

  Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Współpracy Międzynarodowej  (Ministre des Affaires et de la Cooperation Internationale)  www.mae.gov.ml

   

  Ministerstwo Przemysłu, Inwestycji i Handlu (Ministre de l’Industrie, des Investissements et du Commerce)  www.meic.gov.ml

   

  Ministerstwo Hodowli i Rybołówstwa (Ministre de L’Elevage et de Peche) www.mep.gov.ml

   

  Istotnym elementem w życiu gospodarczym Mali jest Izba Handlu i Przemysłu Mali (Chambre de Commerce et d’Industrie du Mali) www.ccim.com.ml

   

   

  2.5. Sądownictwo gospodarcze.

   

  Sądownictwo gospodarcze w Mali jest sądownictwem niezawisłym. W przypadku  wystąpienia kwestii spornych we współpracy gospodarczej zaleca się rozstrzyganie ich w sposób prowadzący do ugody, a w przypadku jej braku przez sądy właściwe terytorialnie stosownie do zapisów zawartych w umowie.

   

  Gospodarka


   

  3.1. Ogólna charakterystyka gospodarki.

   

  Podstawową dziedziną gospodarki Mali jest wydobycie złota. Największe przedsiębiorstwa z tej dziedziny to „Sadiola” oraz „Morila” osiągające porównywalne obroty na poziomie 370 – 390 mln dolarów amerykańskich. Znaczący udział w gospodarce Mali ma sektor rolniczy a w szczególności produkcja tytoniu i wyrobów tytoniowych. Na rynku telekomunikacyjnym w Mali funkcjonuje operator telefonii komórkowej „Orange Mali” z rocznymi obrotami na poziomie 319 mln dolarów amerykańskich.

   

  3.2. Główne wskaźniki makroekonomiczne.

   

  PKB per capita       495 $,

   

  Wzrost gospodarczy    4,7  %,

   

  Inflacja   -1,5  %.

   

  Źródło: Dane Trading Economics z kwietnia 2016 r.

   

  3.3 Główne sektory gospodarki

   

  Głównym sektorem gospodarki Mali jest wydobycie złota. Drugim, co do znaczenia, jest sektor usług, w szczególności telekomunikacyjnych, a trzecim rolnictwo.

   

             

  3.4. Uczestnictwo w wielostronnych organizacjach i porozumieniach o charakterze ekonomicznym.

   

  Mali jest członkiem Zachodnioafrykańskiej Unii Gospodarczej i Monetarnej  (UEMOA - l’Union Economique et Monetaire Ouest-Africane) oraz Wspólnoty Gospodarczej Państw Afryki Zachodniej (CEDEAO - Commuaute Economiques des Etats de l”Afrique de l’Ouest).

   

  3.5. Relacje gospodarcze z UE.

   

              Stosunki Unii Europejskiej z krajami Afryki  obejmują przede wszystkim rozwiązywanie konfliktów zbrojnych międzypaństwowych i wewnątrzpaństwowych, ochrony praw człowieka, demokracji oraz rządów prawa, pomocy w organizacji wolnych wyborów i ich obserwowaniu, zwalczaniu biedy i ubóstwa i nie obejmują działań gospodarczych.

   

   

  Dwustronna współpraca gospodarcza


   

  4.1 Gospodarcze umowy dwustronne

   

  Formalnie nie obowiązują, żadne umowy o charakterze gospodarczym miedzy RP a Mali.

   

  4.2 Handel zagraniczny

   

  W  2014 r. (dane z  kwietnia 2015 r.) obroty w handlu zagranicznym Polski z Mali wyniosły 5,60 mln Euro przy czym polski eksport  osiągnął poziom 2,90 mln Euro a import 2,70 mln Euro.

   

  4.3 Inwestycje wzajemne

   

  Dostępne źródła nie odnotowują wzajemnych inwestycji.

   

  4.4 Współpraca regionalna

   

  Dostępne źródła nie odnotowują współpracy regionalnej.

   

  4.5 Współpraca samorządów gospodarczych

   

  Nie odnotowano współpracy samorządów gospodarczych Polski i Mali.

   

   

  Dostęp do rynku


   

  5.1 Dostęp do rynku dla polskich towarów i usług

   

  Członkostwo Mali powoduje, że kwestie dostępu do rynku towarów i usług reguluje prawodawstwo Zachodnioafrykańskiej Unii Gospodarczej i Monetarnej  (UEMOA - l’Union Economique et Monetaire Ouest-Africane) oraz Wspólnoty Gospodarczej Państw Afryki Zachodniej (CEDEAO - Communaute Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest). Informacje na temat dostępu do rynku towarów i usług można znaleźć pod adresami stron internetowych tych organizacji odpowiednio http://www.izf.net oraz http://www.ecowas.int

   

   

  5.2 Dostęp do rynku pracy

   

  Informacje na temat procedur regulujących zasady dostępu cudzoziemców do rynku pracy w Mali leżą w kompetencjach Ministerstwa Zatrudnienia i Rozwoju Zawodowego (Ministere de l’Emploi et de la Formation Professionnelle) i są dostępne na stronie internetowej http://www.mcri.gov.ml

   

  5.3 Nabywanie i wynajem nieruchomości

   

  Nabywanie nieruchomości w Mali wymaga realizacji rozbudowanych procedur dlatego zaleca się korzystanie z  pośrednictwa autoryzowanych agencji. 

   

  5.4 System zamówień publicznych

   

  Informacje na temat procedur regulujących zasady udzielania dostępu do zamówień publicznych w Mali leżą w kompetencjach Ministerstwa Przemysłu, Inwestycji i Handlu (Ministere de l’Industrie, des Investissements et du Commerce) i są dostępne na stronie internetowej http://www.meic.gov.ml

   

   

  5.5 Ochrona własności przemysłowej i intelektualnej

   

  Informacje na temat regulacji z zakresu ochrony własności przemysłowej i intelektualnej w Mali leżą w kompetencjach Ministerstwa Sprawiedliwości  (Ministere de la Justice) i są dostępne na stronie internetowej http://www.mj.gov.ml oraz Generalnej Dyrekcji Ceł (Direction Generale des Douanes)  email: dirdouane@malinet.ml

   

   

  5.6 Informacje o aktach prawnych

   

  Podstawowym źródłem informacji o obowiązujących w Mali aktach prawnych są oficjalne strony Zachodnioafrykańskiej Unii Gospodarczej i Monetarnej  (UEMOA - l’Union Economique et Monetaire Ouest-Africane) oraz Wspólnoty Gospodarczej Państw Afryki Zachodniej (CEDEAO - Communaute Economique des Etats de l”Afrique de l’Ouest). Informacje na temat podstawowych aktów prawnych można znaleźć pod adresami stron internetowych tych organizacji odpowiednio http://www.izf.net oraz http://www.ecowas.int

   

   

  Przydatne linki i kontakty


   

  6.1 Administracja gospodarcza

   

  Administrację gospodarczą Mali  stanowią niżej wymienione podmioty. Informacje na ich temat zawarte są na stronie internetowej http://www.izf.net

  • Premier,
  • Ministerstwo Środowiska i Melioracji (Ministere de l’Environnement et de l’Assainissement),
  • Ministerstwo Hodowli i Rybołówstwa  (Ministere de l’Evelage et de la Peche),
  • Ministerstwo Rzemiosła i Turystyki (Ministere de l’Artisanat et du Tourisme),
  • Ministerstwo Edukacji (Ministere de l’Education),
  • Ministerstwo Przemysłu, Inwestycji i Handlu (Ministere de l’Industrie, des Investissements et du Commerce),
  • Ministerstwo Admnistracji Terytorialnej i Społeczności lokalnych (Ministere de l’Administration Territoriale et des Collectivites locales),
  • Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Współpracy Międzynarodowej (Ministere des Affaires Etrangeres et de la Cooperation Internationale),
  • Ministerstwo ds. Malijczyków zagranicą i integracji Afrykańskiej (Ministere des Maliens de l’Exterieur et de l’Integration Africane),
  • Ministerstwo Rolnictwa  (Ministere de l’Agriculture),
  • Ministerstwo ds. Komunikacji i nowych technologii (Ministere de la Communication et des Nouvelles Technologies),
  • Ministerstwo ds. Wydobycia, Energii i Wody (Ministere des Mines, de l”Energie et de l’Eau),
  • Ministerstwo Kultury (Ministere de la Culture),
  • Ministerstwo Finansów (Ministere des Finances),
  • Ministerstwo Funkcji Publicznych, Reformy Państwa i relacji między instytucjami (Ministere de la Fonction Publique, de la Reforme de l’Etat et des Relations Avec les Institutions),
  • Ministerstwo ds. Zatrudnienia i Rozwoju Zawodowego (Ministere de l’Emploi et de la Formation Professionnelle),
  • Ministerstwo Sprawiedliwości, Ochrona Pieczęci (Ministere de la Justice, Garde des Sceux),
  • Ministerstwo Zdrowia (Ministere de la Sante),
  • Ministerstwo Zaopatrzenia i Transportu (Ministere de l’Equipement et des Transports),
  • Ministerstwo ds. warunków mieszkaniowych i zabudowy (Ministere de l’Habitat et de l’Urbanisme).

   

  Do zbioru administracji gospodarczej Mali należy zaliczyć Generalną Dyrekcję Ceł (Direction Generale des Douanes)  email: dirdouane@malinet.ml  oraz malijskie banki.

   

  Lista wybranych banków funkcjonujących w Mali:

   

  6.2. Samorząd gospodarczy

   

  Głównym elementem samorządu gospodarczego Mali jest Izba Handlu i Przemysłu Mali (Chambre de Commerce et d’Industrie  du Mali) http://www.ccim.com.ml

   

  6.3 Oficjalna prasa ekonomiczna

   

  W Mali nie ukazuje się prasa poświęcona wyłącznie tematyce ekonomicznej. Kwestiom  ekonomicznym, poza inną tematyką, poświęca uwagę codzienna gazeta francuskojęzyczna Malikunda http://www.malikunda.com

   

  6.4 Oficjalne strony o charakterze ekonomicznym

   

  W Mali nie istnieją oficjalne strony internetowe o charakterze ściśle ekonomicznym. Informacje na temat ekonomii Mali można znaleźć na stronach Zachodnioafrykańskiej Unii Gospodarczej i Monetarnej  (UEMOA - l’Union Economique et Monetaire Ouest-Africane) pod adresem http://www.izf.net

   

  12 lipca 2013 (ostatnia aktualizacja: 7 kwietnia 2016)

  Tagi: mali Afryka

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: