close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • MAURITIUS

 • Mauritius

 •  

   Informacje o kraju


   

  1.1. Położenie geograficzne, ludność, obszar, stolica, języki urzędowe

  Położenie geograficzne: państwo wyspiarskie położone w południowo-zachodniej części Oceanu Indyjskiego, około 900 km na wschód od Madagaskaru. Wyspa jest częścią archipelagu Maskarenów, który powstał miliony lat temu w wyniku podwodnych erupcji wulkanicznych. Pozostałe wyspy należące do archipelagu: Rodrigues (w odległości 563 km na wschód od Mauritiusa),  Cargados Carajos (402 km na północ), Wyspy Agalega (933 km na północ),  Reunion (174 km na południowy zachód).

  Ludność: Mauritius liczy 1.29 mln mieszkańców (lipiec 2012) i jest bardzo zróżnicowanym krajem pod względem etnicznym. Kraj zamieszkują Hindusi, Chińczycy, Afrykanie, Europejczycy.

  Obszar: Wyspa o 1865 km⊃2; powierzchni ma w przybliżeniu kształt owalu o dłuższej średnicy 61 km i krótszej 47 km. Linia brzegowa ma 161 km długości. Najwyższe wzniesienie, Piton de la Petite Riviére Noire, 826 m n.p.m. Wnętrze wyspy obejmuje płaskowyż o średniej wysokości 671 m n.p.m. i charakteryzujący się znaczną wielkością opadów (średnio rocznie 510 cm). Płaskowyż opada łagodnie ku północy przechodząc w nadmorską równinę, natomiast od południa i zachodu opada ku wąskiemu pasmu wybrzeża stromymi urwiskami.

  Stolica: Stolicą kraju jest Port Louis, liczący 160 tys. mieszkańców (2010). Jest to port nad Oceanem Indyjskim i jednocześnie największe miasto kraju. Pozostałe główne miasta: Beau Bassin-Rose Hill, Vacoas-Phoenix, Curepipe,  Quatre Bornes.

  Języki urzędowe: Językiem urzędowym jest język angielski. Ponadto powszechnie używany jest język francuski i kreolski. W użyciu są również języki azjatyckie.

   

  1.2 Warunki klimatyczne

  Na Mauritiusie panuje klimat morski: zwrotnikowy w czasie lata i podzwrotnikowy w czasie zimy. Lato trwa od listopada do kwietnia, a zima od maja do października. Temperatura w głębi lądu waha się od 13ºC do 25ºC w zależności od poru roku. Na wybrzeżu temperatura z reguły jest o 5ºC wyższa. Najgorętszym miesiącem jest styczeń (23-30°C), a najzimniejszymi miesiącami są lipiec i sierpień (17-24°C). Najwięcej opadów przypada na marzec (221 mm), natomiast najbardziej sucha pora to wrzesień (36 mm opadów).

   

  1.3 Główne bogactwa naturalne

  Ryby, trzcina, cukrowa, tytoń, herbata.

   

  1.4 System walutowy, kurs i wymiana

  Walutą obowiązująca na Mauritiusie jest rupia (MUR). Jedna rupia to 100 centów. Monety mają nominał od 1 do 50 centów oraz 1 i 5 rupii, banknoty 10 do 2000 rupii. W październiku 2014 roku 1 USD w stosunku do MUR wynosił 31,00.

   

  1.5 Religia

  Hinduizm (52%), chrześcijaństwo (30%), islam (17%) oraz inne (1%).

   

  1.6 Infrastruktura transportowa

  Infrastruktura transportowa jest dobrze rozwinięta na Mauritiusie. Drogi są utrzymywane w bardzo dobrym stanie. Łącznie długość dróg utwardzonych to 2 149 km (z czego 75 km to droga ekspresowa). Port Louis, założony w 1638 roku, służy jako towarowy port międzynarodowy i terminal dla statków rejsowych. Usytuowany jest wzdłuż dynamicznie rozwijających się szlaków handlowych łączących Azję, Afrykę, Europę i Amerykę. Port wyposażony jest w nowoczesną infrastrukturę świadczącą usługi wszystkim rodzajom ruchu morskiego. Przydatne linki:

   

  Mauritius aspiruje do bycia regionalnym centrum lotnictwa. Na Mauritiusie jest 5 lotnisk, z czego 2 posiadają utwardzony pas startowy. Międzynarodowe lotnisko im. Sir Seewoosagur Ramgoolam posiada wszystkie nowoczesne udogodnienia i usługi zarówno dla ruchu pasażerskiego, jak i cargo. Krajowe linie lotnicze to Air Mauritius. Oprócz linii krajowych na międzynarodowym lotnisku swoje usługi świadczy pozostałych 20 linii regionalnych i zagranicznych do 35 destynacji (m.in. Air France, Alitalia, British Airways, Emirates).

   

  1.7 Wizy

  Obywatele polscy są zwolnieni z obowiązku wizowego przy pobytach do 90 dni. Powinny być spełnione następujące warunki: posiadanie biletu powrotnego, potwierdzona rezerwacja miejsca zamieszkania oraz posiadanie środków niezbędnych do utrzymania się w czasie pobytu. Paszport musi być ważny w dniu planowanego opuszczenia terytorium Republiki Mauritiusa przez co najmniej 6 miesięcy.

   

  1.8 Wykaz świąt państwowych

  1 i 2 stycznia – Nowy Rok

  1 lutego – zniesienie niewolnictwa

  12 marca – dzień niepodległości/ święto Republiki

  1 maja – święto pracy

  15 sierpnia – Wniebowzięcie

  2 listopada – święto związane z przyjazdem na Mauritius robotników z Indii (po zniesieniu niewolnictwa w 1834 r.)

  25 grudnia – Boże Narodzenie

   

   

  System administracyjny


   

  2.1. Ustrój polityczny

  Mauritius posiada system demokratyczny. Głową państwa jest prezydent wybierany przez parlament na 5-letnią kadencję. Władza wykonawcza należy do powoływanego przez prezydenta rządu, na czele którego stoi premierem odpowiedzialny przed parlamentem. Władza ustawodawcza należy do jednoizbowego parlamentu (Zgromadzenie Ustawodawcze), składającego się z 70 posłów (z tego 8 miejsc obsadzanych jest przez komisję wyborczą reprezentantami mniejszościowych grup etnicznych, zwłaszcza tych, które nie weszły do parlamentu w drodze normalnych wyborów). Ich kadencja trwa 5 lat.

   

  Od 2001 r. statusem autonomicznym cieszy się zamieszkała przez katolicką ludność kreolską wyspa Rodrigues (18-osobowe zgromadzenie regionalne).

   

  2.2. Władza ustawodawcza

  Zgromadzenie Narodowe to jednoizbowy parlament Mauritiusa, główny organ władzy ustawodawczej w tym kraju. Składa się z 70 członków wybieranych na pięcioletnią kadencję. Ordynacja wyborcza oparta jest na systemie większościowymOkręgi wyborcze są trójmandatowe (z wyjątkiem jednego okręgu dwumandatowego), zaś wyborca może zaznaczyć na karcie do głosowania maksymalnie tylu kandydatów, ile mandatów jest do obsadzenia w danym okręgu. W taki sposób wyłania się 62 parlamentarzystów. Następnie, po zsumowaniu wyników ze wszystkich okręgów, tworzy się ranking kandydatów, którzy nie zostali wybrani. Ośmiu z nich o największej liczbie uzyskanych głosów otrzymuje mandaty (zasada tzw. szczęśliwych przegranych).

  Ranking Ibrahim Index of African Governance sklasyfikował Mauritius na 1. miejscu w Afryce pod względem dobrego rządzenia. Według Democratic Index sporządzonego przez Economic Intelligence Unit, który ocenia stan demokracji w 167 krajach świata, Mauritius jest sklasyfikowany na 24. miejscu na świecie i jest uznawany za jedyny afrykański kraj, w którym panuje pełna demokracja.

   

  2.3. Władza wykonawcza

  Władza wykonawcza należy do rządu powoływanego przez prezydenta. Obecny prezydent Mauritiusa to Rajkeswur Purryag Na czele rządu stoi premier odpowiedzialny przed parlamentem. Gabinet liczy 23 ministrów. Obecny premier to Navin Ramgoolam.

   

  2.4 Struktura administracji gospodarczej

  Sprawy gospodarcze należą do kompetencji Ministerstwa Przemysłu, Handlu i Ochrony Konsumenta. W jego ramach działa departament ds. handlu, który zajmuje się m.in. kwestiami importu i eksportu, kontroli i ustalania cen. Głównym zadaniem ministerstwa jest koordynowanie wymiany handlowej i usługowej na poziomie krajowym i zagranicznym. Kwestie gospodarcze należą również częściowo do pozostałych ministerstw: Ministerstwa Przemysłu Rolnego i Bezpieczeństwa Żywnościowego, Ministerstwa Rybołówstwa, Ministerstwa Energii i Użyteczności Publicznej, Ministerstwa ds. biznesu, przedsiębiorstw i spółdzielczości, Ministerstwa Turystyki, Rekreacji i Komunikacji Zewnętrznej.

  Pozostałe instytucje wspierające współpracę gospodarczą i handel to: Enterprise Mauritius, Board of Investment oraz Mauritius Chamber of Commerce and Industry (MCCI).

   

  2.5 Sądownictwo gospodarcze 

  System sądownictwa na Mauritiusie składa się z dwóch części: Sądu Najwyższego i sądów niższej instancji (Subordinate courts), do których należą różne wydziały, m.in.: sąd gospodarczy (Commercial court). Ostateczną instancją odwoławczą od decyzji Sądu Najwyższego Mauritiusa jest Sąd Najwyższy w Londynie – Judicial Committee of the Privy Council.

   

  W ostatnich latach system prawny w zakresie spraw gospodarczych uległ wielu znaczącym reformom. Wszelka działalność gospodarcza jest obecnie pod nadzorem zaostrzonego i wszechstronnego prawa, m.in. Companies Act (2001 r.), Securities Act (2005 r.) czy Financial Services Act (2007), które ma zachęcić miejscowych i zagranicznych inwestorów do wyboru Mauritiusa jako miejsca docelowego biznesu.


  Sąd gospodarczy rozstrzyga wszelkie kwestie sporne dotyczące działalności biznesowej. Do sądu gospodarczego można zgłaszać swoje sprawy w formie oskarżenia wraz z wezwaniem do sądu lub poprzez złożenie wniosku lub pisemnej deklaracji pod przysięgą, jeśli sprawa jest pilna. Sprawy są wysłuchiwane przez sędziego Sądu Najwyższego.

   

   

  Gospodarka


   

  3.1 Ogólna charakterystyka sytuacji gospodarczej

  Mauritius od czasu odzyskania niepodległości w 1968 roku przeszedł transformację gospodarczą od kraju o niskim dochodzie („low-income”) z gospodarką opartą na rolnictwie do kraju o średnich dochodach („middle-income”) z gospodarką zdywersyfikowaną, nastawioną na rozwój przemysłu, finansów i turystyki. Mauritius osiągnął stały i silny wzrost gospodarczy w ciągu ostatnich kilku dziesięcioleci, w wyniku czego udało się zapewnić bardziej sprawiedliwy podział dóbr, zwiększyć wskaźnik długości życia, obniżyć wskaźnik umieralności niemowląt, a także znacznie usprawnić infrastrukturę. Gospodarka opiera się na uprawie cukru, turystyce, sektorze tekstylnym i odzieżowym, usługach finansowych, a także na rozwijającym się sektorze przetwórstwa rybnego, technologii teleinformatycznych i rynku nieruchomości. Trzcina cukrowa jest uprawiana na 90% ogólnie dostępnych terenów uprawnych i jako produkt stanowi 15% dochodów z eksportu państwa. Mauritius przyciągnął ponad 32 000 zagraniczne podmioty gospodarcze, skoncentrowane głównie na handlu z Indiami, RPA i Chinami. Inwestycje w sektor bankowy wyniosły ponad 1 mld USD. Dzięki solidnym regulacjom gospodarczym i ostrożnej praktyce bankowej Mauritiusowi udało się złagodzić negatywne skutki globalnego kryzysu finansowego w latach 2008-2009. W latach 2010-2013 PKB wzrastało o 3-4% każdego roku.

   

  Mauritius, usytuowany strategicznie wzdłuż handlowych szlaków pomiędzy Azją a Afryką, stał się w ostatnich latach głównym ośrodkiem regionalnym dla handlu i inwestycji. Jest też głównym źródłem jakościowych produktów i usług w regionie. Obecnie kraj eksportuje ponad 1500 produktów do 150 krajów na całym świecie. Przez wiele lat Mauritius przystosowywał swoją gospodarkę do wymogów przyjaznego biznesowi, bezpiecznego państwa oferującego konkurencyjne produkty. Mauritius kontynuuje liberalną politykę gospodarczą w kontekście międzynarodowego handlu, inwestycji i turystyki. Według Indeksu Wolności Ekonomicznej Heritage Foundation Mauritius zajmuje 8. miejsce pośród 178 klasyfikowanych krajów w rankingu wolnorynkowych gospodarek świata (dla porównania Polska zajmuje 50. miejsce). Natomiast w rankingu Banku Światowego oceniającego kraje pod względem najlepszych warunków do robienia biznesu Mauritius uplasował się na 19. miejscu spośród 185 krajów.

   

  Mauritius oferuje szeroką gamę produktów i usług m.in. z następujących sektorów: tekstylny i odzieżowy, rolno-spożywczy (w tym owoce morza), biżuteria i zegarki, inżyniera oświetleniowa, medyczne urządzenia, farmacja, artykuły papiernicze i drukowane, produkty skórzane i obuwie, meble. Ponadto kraj oferuje wiarygodnych eksporterów, elastyczne warunki dostawy oraz wysokiej jakości zaplecze logistyczne (magazyny lotniskowe i portowe, bankowość).

   

  Mauritius ma długą tradycję w sektorze bankowości handlowej. Pierwszy bank został założony w 1838 roku. Obecnie państwo ma nowoczesny, dobrze rozwinięty i zdywersyfikowany sektor finansów i bankowości. Na Mauritiusie działają 22 banki zagraniczne (m.in. HSBC, Standard Chartered, Barclays, Deutsche Bank).

   

  Przydatne linki:

   

   

  3.2 Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne

  GDP:                                            11.94 mld USD (2013)

  GDP (PPP):                                20.95 mld USD (2013)

  Wzrost GDP:                              3,2% (2013)

  GDP na 1 mieszkańca:             9,300 USD (2013)

  GDP sektorami:

   

  • rolnictwo: 4.5%,
  • przemysł: 22%,
  • usługi: 73.4% (2013)

  Siła robocza:                             637 600 (2013)

   

  Siła robocza wg sektorów:

   

  • rolnictwo i rybołówstwo: 9%
  • budownictwo i przemysł: 30%
  • transport i komunikacja: 7%
  • handel, restauracje, hotele: 22%
  • finanse: 6%
  • inne usługi: 25%

   

  Bezrobocie:                               8.3% (2013)

  Budżet:

   

  • wpływy:                  2.507 mld USD,
  • wydatki:                 2.736 mld USD (2013)

  Deficyt budżetowy:                          1.9% GDP (2013)

  Inflacja (ceny konsumenckie):      3.5% (2013)

  Eksport:                                             2.788 mld USD  (2013)

  Import:                                              4.953 mld USD (2013)

             

   3.3. Główne sektory gospodarki (o największym udziale w PKB)

  W 2013 r. największy udział w gospodarce Mauritiusa miały:

   

  • rolnictwo: 4.5%,
  • przemysł: 22.1%,
  • usługi: 73.4%.

  PRZEMYSŁ WŁÓKIENNICZY I ODZIEŻOWY

  Przemysł włókienniczy jest głównym katalizatorem rozwoju gospodarki Mauritiusa: przyciągnął bezpośrednie inwestycje zagraniczne z różnych krajów, stworzył miejsca pracy oraz wzmocnił bazę przemysłową gospodarki. Przemysł włókienniczy przeszedł długą drogę do producenta podstawowych produktów do zintegrowanego dostawcy markowej odzieży. Obecnie Mauritius wyrasta na regionalny ośrodek przemysłu odzieżowego, przekazując swój know-how krajom Południowo-Wschodniej Afryki. Główne produkty odzieżowe wytwarzane na Mauritiusie to: T-shirty, koszule, odzież sportowa i codzienna, bielizna damska, spodnie, dżinsy, garnitury, odzież dziecięca, stroje plażowe, mundurki i inne. Lokalni producenci zaopatrują główne międzynarodowe marki, m.in. takie jak: Topshop, Topman, River Island, Levi’s, Le Chateau, Burton UK, Guess, Calvin Klein, Woolworths, Tommy Hilfiger, Victoria’s Secret, Zara, Mango, Esprit, Banana Republic.

  Tradycyjny rynek eksportowy odzieży produkowanej na Mauritiusie to Europa i USA. Niemniej jednak w ostatnich latach eksport do RPA znacznie wzrasta. W 2012 roku eksport do Europy wyniósł 48%, USA 18%, RPA 24%, do pozostałych krajów 11%.

   

  PRZEMYSŁ ROLNO-SPOŻYWCZY

  Sektor rolny przeszedł długą drogę transformacji od sektora opartego na jednowymiarowej uprawie roli w latach 60-tych do w pełni zdywersyfikowanej gospodarki rolno-spożywczej. Obecnie przemysł rolno spożywczy składa się z pięciu głównych sektorów: 1) trzcina cukrowa, 2) świeże produkty rolne, 3) żywność przetworzona, 4) owoce morza, 5) alkohole i napoje.

  Produkcja cukru na Mauritiusie rozpoczęła się już w roku 1696, a w 1973 roku osiągnęła rekordowy wynik 718 464 ton. Mauritius jest również wiodącym eksporterem specjalnego rodzaju cukru używanego jako dodatek do takich produktów jak: płatki zbożowe, nabiał, napoje, ciastka, jedzenie dla niemowląt, produkty do pieczenia, produkty żelatynowe.

  W sektorze świeżych produktów rolnych Mauritius znany jest z eksportu „golden Queen Victoria” ananasów, które są dostępne przez cały rok, a także owoców liczi. Ponadto eksportowane są kwiaty, warzywa i inne owoce, głównie do Europy, Azji, Australii i USA.

  Mauritius stanowi również regionalne centrum dla przetwórstwa owoców morza. Powierzchnia wyłącznej strefy ekonomicznej Mauritiusa wynosi 2.3 ml km2 i obfituje w różnego rodzaju gatunki ryb. Sektor przetwórstwa owoców morza ma potencjał umożliwiający handel, magazynowanie, przetwarzanie oraz re-eksport zarówno świeżych, jak i mrożonych, produktów rybnych.

  W sektorze alkoholi i napoi Mauritius znany jest z produkcji rodzimego rumu pod nazwą Mauritian Rums.

  Warto dodać, że eksport produktów rolno-spożywczych wzrósł o 20.34% w latach 2007-2012.

   

  PRZEMYSŁ JUBILERSKI

  Produkcja biżuterii jest dynamicznym i obiecującym  sektorem gospodarki Mauritiusa, który zatrudnia ok. 2000 ludzi w 574 zarejestrowanych zakładach jubilerskich. Od roku 2005 eksport produktów jubilerskich znacznie się zwiększył, osiągając wartość 126 mln USD w 2012 roku. Główne rynki eksportu to: Francja, Belgia, Włochy, Wielka Brytania, USA, Australia. Obecnie jest to czwarty filar gospodarki przemysłowej Mauritiusa.

   

  PRZEMYSŁ LEKKI

  Sektor przemysłu lekkiego na Mauritiusie składa się z kilku dużych przemysłowych firm, jak również znaczącej liczby małych i średnich przedsiębiorstw, które można pogrupować w cztery główne grupy: produkty dot. nowej/zaawansowanej technologii (np. sprzęt laboratoryjny, urządzenia medyczne, kable elektryczne, światłowody), produkty metalowe oraz z zakresu inżynierii maszynowej (np. sprzęty kuchenne aluminiowe, pompy hydrauliczne, części samochodowe, rury metalowe), produkty z tworzyw sztucznych (np. zbiorniki na wodę, pojemniki plastikowe, okulary słoneczne, jachty, produkty do wypoczynku na plaży), produkty z zakresu budownictwa (np. drzwi, pręty metalowe).

   

  3.4 Struktura i kierunki handlu zagranicznego

  Mauritius jest członkiem COMESA oraz SADC. COMESA powstała w czerwcu 2009 r. i zrzesza 19 krajów. Do tej pory zliberalizowano 85% handlu wewnątrz unii. Do unii krajów z południowej części Afryki (SADC) należy 14 państw. Unia powstała w 2010 r.

   

  Ponadto Mauritius jest stroną porozumienia handlowego z USA o nazwie Africa Growth and Opportunity Act (AGOA), dzięki któremu produkty z Mauritiusa mogą być eksportowane do USA po preferencyjnych stawkach oraz duty free. Państwo ma też podpisane umowy handlowe z Turcją oraz Pakistanem.

   

  Jednym z głównych partnerów handlowych Mauritiusa jest Unia Europejska. Wraz z innymi państwami Afryki Wschodniej i Południowej (ESA) Mauritius wynegocjował umowę o partnerstwie gospodarczym (EPA – Economic Partnership Agreements) z UE i podpisał ją w sierpniu 2009 roku. Realizacja umowy została rozpoczęta w maju 2012 roku. Dzięki porozumieniu Mauritius może eksportować do krajów UE swoje produkty jako duty free. Unia Europejska jest głównym partnerem gospodarczym Mauritiusa. Ogólne obroty handlowe Mauritiusa z UE wyniosły 1 880 mln euro w 2013 roku. Import z UE wyniósł 875 mln euro, co plasuje UE na 2. miejscu po Indiach, a przed Chinami (3. miejsce). Eksport do UE wyniósł 1 004 mln euro, co plasuje UE na 1. miejscu jako głównego importera produktów z Mauritiusa, przed USA i RPA.

   

  EKSPORT

  Wpływy z eksportu wyniosły 2.788 mld USD w 2013 roku. Główne produkty eksportowe to: odzież i tekstylia (40%), ryby i jej przetwory (19%), cukier (12%), kamienie szlachetne i wyroby jubilerskie (6%), inne (23%).

   

  Główne kierunki eksportu Mauritiusa to: Wielka Brytania (17,0%), Francja (15,0%), RPA (9,2%), USA (9,0%), Włochy (8,1%), Hiszpania (7,3%), Madagaskar 4,5%).

   

  IMPORT

  Import w 2013 r. wyniósł 4.953 mld USD. Główne kraje, z których importowano to: Chiny (28,0%), Indie (14%), Francja 9,3%), RPA (8,2%). Produkty importowane to: produkty przetworzone, żywność, chemikalia, produkty naftowe.

   

  Bilans handlowy ( % PKB)

  Mauritius w 2013 roku odnotował ujemny bilans handlowy, który wyniósł ok. 2.17 mld USD. W roku 2012 bilans również był ujemny i wynosił ok. 2.43 mld USD.

   

  3.5 Uczestnictwo Mauritiusa w wielostronnych organizacjach i porozumieniach o charakterze ekonomicznym

  Mauritius jest członkiem SADC i COMESA, a także należy do państw grupy ACP.

  Mauritius dołączył do Organizacji Narodów Zjednoczonych 24 kwietnia 1968 roku i należy do ECA, a także kilku nieregionalnych wyspecjalizowanych organizacji takich jak FAO, IAEA, the World Bank, UNESCO, UNIDO czy WHO. Kraj jest członkiem WTO, the African Development Bank, COMESA, Commonwealth Nations, G-77, the ACP Group, Alliance of Small Island States (AOSIS), African Union. W 1984 roku Mauritius dołączył do Madagaskaru i Seszeli w współtworzeniu the Indian Ocean Commission. Komory i Francja (reprezentująca Réunion) dołączyły w 1985. Kraj jest częścią Nonaligned Movement.

   

  3.6 Relacje gospodarcze z UE

  Stosunki między Mauritiusem a Unią Europejską (UE) są bardzo dobre ze względu na ich stały rozwój w ostatnich latach. Mauritius jest jednym z krajów, które skorzystały najbardziej ze współpracy UE-AKP. Ogólne wsparcie budżetowe staje się coraz bardziej preferowaną metodą współpracy UE z Mauritiusem (98% portfela współpracy na rzecz rozwoju). Współpraca koncentruje się na polityce makroekonomicznej, programie reform gospodarczych, reformach zarządzania finansami publicznymi, sektorze energetycznym, sektorze trzciny cukrowej, edukacji czy zmianie klimatu.

  Unia Europejska jest najważniejszym partnerem rozwoju na Mauritiusie z uwagi na to, że jako jedyna zapewnia dotację na rzecz rozwoju kraju. Unia Europejska stanowi również najważniejszy rynek dla Mauritiusa. Dostęp do rynku UE zawsze był priorytetem dla rządu i sektora prywatnego Mauritiusa.

  Wraz z innymi państwami Afryki Wschodniej i Południowej (ESA) Mauritius wynegocjował umowę o partnerstwie gospodarczym (EPA – Economic Partnership Agreements) z UE i podpisał ją w sierpniu 2009 roku. Realizacja umowy została rozpoczęta w maju 2012 roku. Mauritius jest jednym z krajów pilotażowych, które skorzystały ze zwolnienia wizowego Schengen od połowy 2009 roku.

  Mauritius jest zaangażowany w ścisły dialog polityczny z UE. W tym kontekście w październiku 2010 r. Mauritius zorganizował regionalne spotkanie ministrów w celu rozmów na temat walki z piractwem i propagowania bezpieczeństwa morskiego. Spotkanie odbyło się pod przewodnictwem wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej i Wysokiego Przedstawiciela Unii Europejskiej do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa. W dniu 14 lipca 2011 r. Mauritius podpisał umowę transferu dla schwytanych osób podejrzanych o piractwo przez EUNAVFOR.

  UE wspiera Mauritius, aby  unowocześnić przepisy dotyczące ochrony danych.

  W 2012 Mauritius zorganizował Światowe Forum Migracji i Rozwoju. UE poparła Mauritius w tej roli.

  W lutym 2012 parafowano nową umowę o partnerstwie w sprawie połowów miedzy Unią Europejską a Mauritiusem.

   

   

  Dwustronna współpraca gospodarcza


   

  4.1. Gospodarcze umowy dwustronne

  Aktualnie (2014r.) brak podpisanych umów dwustronnych pomiędzy Polską a Mauritiusem.

  Po wejściu Polski do Unii Europejskiej ramy współpracy gospodarczej pomiędzy Polską a Mauritusem uregulowane zostały umową o partnerstwie gospodarczym (EPA – Economic Partnership Agreements), podpisaną w sierpniu 2009 roku. Realizacja umowy została rozpoczęta w maju 2012 roku. Dzięki porozumieniu Mauritius może eksportować do krajów UE swoje produkty jako duty free.

   

  4.2 Handel zagraniczny

  Według oficjalnych danych polskiego Ministerstwa Gospodarki w 2013 r. eksport towarów z Polski na Mauritius wyniósł 4,4 mln euro. Wartość importu z Mauritiusa to aż 24,3 mln euro. Daje to saldo ujemne w wysokości prawie 20 mln euro. Wartość ogólnych obrotów między Polską a Mauritiusem to 28,8 mln euro. Od kilku lat Ministerstwo Gospodarki odnotowuje znaczny wzrost wymiany handlowej z Mauritiusem. W pierwszej połowie 2014 r. polski eksport wyniósł 3,5 mln euro, a import 12 mln euro (w porównaniu z całym rokiem 2012, gdzie import to ok. 3 mln euro, a eksport 10,8 mln euro).

   

  Z kolei dane dostarczone przez stronę maurycjańską wskazują na odwrotną tendencję w relacjach handlowych między Polską a Mauritiusem. Według agencji Enterprise Mauritius (bazującej na Statistics Mauritius) eksport towarów z Polski na Mauritius w 2013 roku wyniósł 10,3 mln euro, a import na Mauritius to 5,7 mln euro.

   

  Główne towary eksportowane z Polski na Mauritius  to: urządzenia elektryczne oraz sprzęt AGD, kosmetyki i perfumy, akcesoria komputerowe, papierosy, maszyny i części zamienne.

   

  Główne towary importowane do Polski z Mauritiusa to: tuńczyk, inne gatunki ryb (świeże, mrożone lub chłodzone), trzcina cukrowa, biały cukier, cukier z trzciny cukrowej, odzież damska i męska, materiał jeans’owy.

   

   

  Dostęp do rynku


   

  5.1. Dostęp do rynku dla polskich towarów i usług

  Gospodarka Mauritiusa, w przeszłości zależna wyłącznie od sektora rolnego, w ostatnim latach pomyślnie przekształciła się we wszechstronną i rozwijającą się gospodarkę. Kiedyś rolnictwo oparte było wyłącznie na uprawie trzciny cukrowej, dziś gospodarka jest znacznie zróżnicowana: uprawa i przetwórstwo trzciny cukrowej (różne rodzaje cukru), nakierowany na eksport przemysł odzieżowy, biżuteria, owoce morza i ryby, usługi finansowe i turystyka. Szczególny nacisk rząd kładzie na działania gospodarcze na Oceanie Indyjskim, tzw. Ocean Economy. Mauritius posiada największą wyłączną strefę ekonomiczną na świecie (Exclusive Economic Zones), która jest 1 100 razy większa niż strefa lądowa (pas wód przybrzeżnych o promieniu ok. 300 km). Jest to przyszłość gospodarki Mauritiusa ze względu na potencjał i możliwości inwestycyjne w strefie Oceanu Indyjskiego (www.oceaneconomy.mu).

   

  Dzięki tak szybkiemu i zdywersyfikowanemu rozwojowi gospodarczemu Mauritius przestał należeć do grupy krajów najmniej rozwiniętych i zyskał status kraju o średnich dochodach. Aspiracje rządu Mauritiusa to stać się krajem o wysokich dochodach do 2020 roku. Jednak wg Międzynarodowego Funduszu Walutowego może okazać się to niemożliwe, gdyż obecnie gospodarka Mauritiusa rozwija się zbyt wolno: wzrost GDP to 3.5%, a powinien być 5%, aby spełnić oczekiwania w 2020 roku.

   

  Plany gospodarcze Mauritiusa dotyczą m.in. rozbudowy i modernizacji portu lotniczego oraz portu wodnego, rozwój centrum naftowego, modernizacja transportu ziemnego, w tym propozycja tranzytu kolejowego, zwiększenie produkcji energii elektrycznej.

   

  Mocne strony rynku na Mauritiusie:

   

  • polityczna, gospodarcza i społeczna stabilizacja w państwie;
  • trwały i w pełni demokratyczny ustrój polityczny;
  • przyjazne środowisko dla biznesu, w tym strategiczna lokalizacja (regionalne centrum handlu);
  • pro-biznesowa polityka rządu i dynamiczny, chłonny sektor prywatny;
  • wykształcona kadra;
  • preferencyjny i bezcłowy dostęp do rynków UE, USA i Afryki Wschodniej oraz Turcji i Pakistanu;
  • nowoczesna infrastruktura telekomunikacyjna;
  • szeroka gama udogodnień: 38 zawartych umów o uniknięciu podwójnego opodatkowania, 37 umów dot. ochrony i promocji inwestycji, możliwość posiadania 100% udziałów zagranicznych w firmie założonej i działającej na Mauritiusie, jednolity podatek korporacyjny w wysokości 15%.

  Możliwości inwestycyjne na Mauritiusie:

   

  • sektor rolno-spożywczy: produkcja nasion na rynek lokalny i zagraniczny, produkcja żywności na eksport, przetwórstwo owoców i warzyw, przetwórstwo mleka, przetwórstwo mięsa wieprzowego i drobiu;
  • przemysł lekki i precyzyjny, np. narzędzia medyczne;
  • sektor odzieżowy i akcesoria: produkcja materiałów, ubrań, biżuterii, zegarków, produktów optycznych;
  • sektor energetyczny: produkcja i technologie w zakresie czystej i odnawialnej energii;
  • sektor finansowy: usługi bankowe, ubezpieczenia itp.;
  • sektor telekomunikacyjny i informatyczny: IT outsourcing, odzyskiwanie danych, gromadzenie danych, multimedia i grafika komputerowa, rozwój mobilnych aplikacji;
  • sektor gospodarki dot. Oceanu Indyjskiego (Ocean Economy): poszukiwanie ropy i minerałów, przetwórstwo owoców morza, odnawialne źródła energii morskiej, Deep Ocean Water Applications (DOWA), usługi portowe.

  5.2. Dostęp do rynku pracy. Świadczenie usług i zatrudnianie obywateli RP

  Cudzoziemcy zamierzający podjąć zatrudnienie lub rozpocząć działalność gospodarczą na Mauritiusie muszą wystąpić o pozwolenie na pracę. W tym celu przy przekraczaniu granicy wymagane jest, aby taki cudzoziemiec aplikował o wizę biznesową, a nie turystyczną. Wiza biznesowa wydawana jest na maks. 120 dni kalendarzowych. Niemniej jednak maksymalny czas jednorazowego pobytu na wizie biznesowej nie może przekraczać 90 dni. Wiza turystyczna jest wydawana na 180 dni kalendarzowych, ale nie upoważnia ona cudzoziemca do podjęcia żadnej z form zatrudnienia na Mauritiusie.

  Pozwolenie na pracę (Occupation Permit) jest kombinacją pozwolenia na pracę i pobyt. Pozwala ono cudzoziemcom mieszkać i pracować na Mauritiusie. Cudzoziemcy niebędący obywatelami Mauritiusa, którzy ukończyli 50 lat i chcieliby zamieszkać na Mauritiusie podczas swojej emerytury, mogą również aplikować o zezwolenie na pobyt (Residence Permit).

   

  Występują cztery kategorie pozwolenia na pracę:

   

  • pozwolenia dla inwestorów – działalność gospodarcza powinna generować obroty przekraczające 4 mln MRU rocznie, a kapitał początkowy powinien wynosić 100 000 USD;

   

  • pozwolenia dla fachowców/profesjonalistów – podstawowe wynagrodzenie powinno przekraczać 45 000 MRU miesięcznie, z wyjątkiem fachowców z sektora IT, których pensja powinna przekraczać 30 000 MRU miesięcznie;

   

  • pozwolenia dla osób samozatrudnionych – dochody z działalności gospodarczej powinny przekroczyć 600 000 MRU rocznie, a kapitał początkowy powinien wynosić 35 000 USD;

   

  • pozwolenia dla emerytów – osoba emerytowana, niebędąca obywatelem Mauritiusa, powinna zobowiązać się do przelewu do jej/jego konta bankowego na Mauritiusie przynajmniej 40 000 USD rocznie.

  Pozwolenie na pracę/pobyt jest przyznawane na okres trzech lat z możliwością przedłużenia wg określonych kryteriów. Osoby będące na utrzymaniu cudzoziemca (współmałżonek, dzieci do lat 24), który otrzymał pozwolenie na pracę/pobyt, również mogą wystąpić o przyznanie pozwolenia na pobyt na Mauritiusie.

   

  Proces wnioskowania o pozwolenie na pracę lub zezwolenie na pobyt odbywa się za pośrednictwem Board of Investment do Biura ds. imigracji i paszportów (Passport and Immigration Office of Mauritius). Obie instytucje wspólnie kierują wydziałem ds. pozwoleń na pracę, który w ciągu 5 dni wydaje stosowne zezwolenia.

  Więcej informacji: http://www.investmauritius.com/work-live/application.aspx

   

  Rozpoczęcie i prowadzenie działalności gospodarczej na Mauritiusie, w tym założenie firmy, regulowane jest poprzez dwie ustawy: Companies Act z 2001 roku oraz Business Registration Act z 2002 roku. Założenie firmy na Mauritiusie jest szybkim i prostym procesem. Zajmuje zaledwie 3 dni robocze. Każda działalność biznesowa zainicjowana na Mauritiusie powinna być zarejestrowana w urzędzie Registrar of Companies. Firma założona na Mauritiusie może posiadać 100% zagranicznych udziałów i nie wymogu posiadania minimalnego kapitału. Rejestracja firmy międzynarodowej (global business company) jest dokonywana przez zarząd spółki.

  Więcej informacji: http://www.investmauritius.com/doing-business.aspx, www.fscmauritius.org oraz http://companies.gov.mu/English/Pages/default.aspx

   

  5.3. Nabywanie i wynajem nieruchomości

  Cudzoziemiec zamierzający nabyć nieruchomość na Mauritiusie może to zrobić za zgodą Premiera tego kraju. Oferowane są dwa sposoby uzyskania tytułu własności do nieruchomości. Można ją nabyć albo w ramach programu Real Estate Scheme (RES) lub programu Integrated Resort Scheme (IRS). Oba programy oferują nieruchomości o wysokich standardach w zamkniętych i strzeżonych strefach, a co ważne mają już uzyskaną zgodę Premiera.

  IRS oferuje nieruchomości od 700 000 USD i sprzedaje obiekty o podwyższonym standardzie, tj. nieruchomości ulokowane w osiedlach wyposażonych w różnego typu punkty usługowe, rozrywkowe i wypoczynkowe (baseny, spa, pola golfowe, plaże, restauracje itp.). Z reguły są to osiedla zawierające 100 domów (3-4 sypialnie), drogi, ogrody i centra rekreacyjno-sportowe.

  Z kolei cena nieruchomości oferowanych w ramach RES zaczyna się od 200 000 USD. RES posiada w swoim zakresie raczej mniejsze apartamenty i domy (zazwyczaj luksusowe apartamenty z 2 lub 3 sypialniami).

   

  5.4. System zamówień publicznych

  System zamówień publicznych na Mauritiusie jest w pełni zmodernizowany i wyłącznie on-line. Rząd Mauritiusa stworzył Public Procurement Portal, czyli specjalną stronę internetową: http://publicprocurement.gov.mu/Pages/default.aspx, na której wszystkie publiczne jednostki mogą zamieszczać informacje o planowanych i obecnych przetargach, raporty i ewaluacje. Dzięki przeniesieniu systemu zamówień publicznych do Internetu wszystkie strony tego procesu mają dostęp do aktualnych ogłoszeń, mogą ściągnąć potrzebną dokumentację, a także odtworzyć historię poprzednich przetargów.

   

  5.5. Ochrona własności przemysłowej i intelektualnej

  Mauritius jest członkiem Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO), przystąpił również do paryskiej Międzynawowej Konwencji o Ochronie Własności Przemysłowej oraz podpisał Universal Copyright Convention i  Konwencję Berne  (International Convention for the Protection of Literary and Artistic Works). Jest również obserwatorem Afrykańskiej Regionalnej Organizacji Własności Intelektualnej. Inwestorom przysługuje uznanie i ochrona praw patentowych na rynku lokalnym. 

   

  Przydatne linki i kontakty


   

  1. The Mauritius Chamber of Commerce and Industry (MCCI)

  3, Royal Street/Port-Louis/Mauritius

  Tel.: +230 208 3301

  Fax: +230 208 0076

  http://www.mcci.org/contact.aspx

  www.mcci.org

   

  2. Board of Investment

  10th Floor, One Cathedral Square Building

  16, Jules Koenig Street, Port Louis, Mauritius

  Tel.: +230 203 3800

  Fax: +230 210 8560

  contact@investmauritius.com

  businessafrica@investmauritius.com

  www.investmauritius.com

   

  3. Enterprise Mauritius

  7th Floor, St James Court

  St Dennis Street, Port Louis, Mauritius

  Tel.: +230 212 9760

  Fax: +230 212 9767

  info@em.intnet.mu

  www.sourcemauritius.com

   

  4. Ministerstwo Przemysłu, Handlu i Ochrony Konsumenta

  8th Floor Paille en Queue Court
  Port-Louis, Mauritius
  Tel: +230 210 7100
  Fax: +230 211 0855
  mind@mail.gov.mu

  http://industry.gov.mu

   

  5. Ministerstwo Rybołówstwa

  Albion Fisheries Research Centre Albion, Petite Rivière
  Mauritius

  Tel: +230 238 4100, +230 238 4829
  Fax: +230 238 4184
  fisheries@mail.gov.mu

  http://fisheries.gov.mu/

   

  6. Ministerstwo Przemysłu Rolnego i Bezpieczeństwa Żywnościowego

  Levels 8 & 9
  Renganaden Seeneevassen Building
  Cnr Jules Koenig & Maillard Streets
  Port Louis, Mauritius
  Tel: +230 212 0854, +230 212 2940
  Fax: +230 212 4427
  moa-headoffice@mail.gov.mu

  http://agriculture.gov.mu/

   

  7. Ministerstwo Energii i Użyteczności Publicznej

  Level 10, Air Mauritius Centre, John Kennedy Street,

  Port Louis, Mauritius
  Tel No: +230 405 6700
  Fax No: +230 208 6497
  mpu@mail.gov.mu

  http://publicutilities.gov.mu/

   

  8. Ministerstwo Turystyki, Rekreacji i Komunikacji Zewnętrznej

  Level 12, Air Mauritius Centre,
  John Kennedy Street, Port Louis, Mauritius
  Tel.: +230 211 7930
  Fax: +230 208 6776
  mtou@mail.gov.mu

  http://tourism.gov.mu/

   

  9. Ministerstwo ds. biznesu, przedsiębiorstw i spółdzielczości

  16th Floor Newton Tower

  Sir William Newton St

  Port Louis, Mauritius

  mbe@mail.gov.mu

  http://enterbusiness.gov.mu/

   

   

  22 października 2014 (ostatnia aktualizacja: 27 października 2014)

  Tagi: Afryka

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: