close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • NAMIBIA

 • Namibia

 •  

   Informacje o kraju


   

  1.1. Położenie geograficzne, ludność, obszar, stolica, języki urzędowe.

   

  Położenie geograficzne: Namibia położona jest u wybrzeży Oceanu Atlantyckiego w południowo-zachodniej Afryce (długość wybrzeża – 1572 km). Graniczy z Angolą (długość granicy 1376 km), Botswaną (1360 km), RPA (967 km), Zambią (233 km) oraz Zimbabwe. Do 1968 r. Namibia funkcjonowała pod nazwą Afryka Południowo-Zachodnia.

   

  Większość powierzchni Namibii zajmuje rozległy wewnętrzny płaskowyż, położony na wysokości 700-1500 m n.p.m. Jego najwyższym punktem jest szczyt Brandberg (2606 m n.p.m.). Płaskowyż opada na zachodzie stromym progiem ku wąskiej nadbrzeżnej nizinie, gdzie ciągnie się pustynia Namib. Na południu płaskowyż ogranicza dolina rzeki Oranje, a od wschodu kotlina Kalahari. Naturalną roślinność kraju stanowią trawy i zarośla odporne na susze, na północy Namibii występuje sawanna lesista. Namibię zamieszkuje wiele gatunków zwierząt, m.in.: pawiany, antylopy kudu, słonie, żyrafy, zebry, lwy, gepardy i flamingi. W Namibii znajduje się jeden z największych na świecie, Park Narodowy Etosha oraz drugi co do wielkości kanion na świecie – Fish River Canyon.

   

  Ludność: Namibia jest krajem o bardzo niskim wskaźniku zaludnienia. Przy liczbie ludności wynoszącej 2,24 miliona (2014 r.), średnie zaludnienie wynosi zaledwie 2,2 osoby na km2, co należy do najniższych w świecie.

   

  Obszar: Kraj zajmuje powierzchnię 824.269 km(2).

   

  Stolica: Stolicą kraju jest Windhoek, który znajduje się w centrum Namibii i liczy około 342 tys. mieszkańców. Inne ważne miasta to: Walvis Bay, Swakopmund, Luderitz (wszystkie położone na wybrzeżu) oraz Rundu i Keetmanshoop.

   

  Języki urzędowe: 87,5% obywateli Namibii jest pochodzenia afrykańskiego, 6% europejskiego (w tym Afrykanerzy i Niemcy), 6,5% to ludność etnicznie mieszana (tzw. kolorowi).

   

  Językiem urzędowym jest język angielski, głównie stosowany przez środowisko rządowe i biznesowe. Językiem angielskim jako ojczystym posługuje się tylko 1-2% ludności i mówi nim biegle tylko około 15% Namibijczyków, chociaż od czasu uzyskania niepodległości jest on głównym językiem stosowanym w szkołach. Występują cztery główne miejscowe języki etniczne: Oshivambo (50% populacji), Nama-Damara (12% ), Herero ( 9%) i Rukavango (9%). Językiem Afrikaans posługuje się 10% populacji, włączając ludność kolorową i Afrykanerów, którzy stanowią dwie trzecie z 85 tysięcy białych Namibijczyków. Językiem niemieckim posługuje się około 3% populacji.

   

  1.2. Warunki klimatyczne.

   

  Nambia posiada klimat zwrotnikowy, gorący, suchy. Sezonowe opady koncentrują się w północnej części kraju. Na wybrzeżu, gdzie zaznacza się wpływ chłodnego morskiego Prądu Benguelskiego, opady nie przekraczają 50 mm. W głębi lądu wzrastają i dochodzą do 500 mm we wschodniej części kraju. Z tego względu sieć rzeczna jest bardzo uboga, poza jedynie rzekami granicznymi: Oranje na południu, Kunene na północy oraz Okawango i Zambezi w północno-wschodniej części kraju, gdzie Namibia wcina się wąskim pasem zwanym Caprivi strip między terytoria Angoli, Zambii i Botswany. Średnia temperatura powietrza i średnie opady dla stolicy kraju wynoszą: w styczniu 23,3°C i 81 mm, w lipcu 12,9°C i 0 mm.

   

  1.3. Główne bogactwa naturalne.

   

  Najbardziej wartościowe kopaliny wydobywane w Namibii to diamenty, uran, miedź, cynk, ołów, złoto, kadm, srebro i fluor. Najcenniejsze w skali światowej są pola diamentowe na północ od Oranjemund i kopalnia uranu w pobliżu Swakopmund. Diamenty są pod względem wartości najważniejszych produktem w eksporcie Namibii (udział w eksporcie ogółem 21,1%). Namibia jest również jednym z największych światowych producentów dwóch minerałów, a mianowicie wspomnianych wyżej diamentów (8 pod względem wielkości wydobycia i 6) i rudy uranowej (5 pod względem wielkości wydobycia). Jest również znaczącym producentem cynku.

   

  1.4. System walutowy.

   

  Waluta: dolar namibijski (NAD), 1 NAD = 100 centów. Dolar namibijski jest walutą stabilną, powiązaną ściśle z Randem RPA. Członkostwo w Common Monetary Area powoduje, że stopy procentowe ustalane przez Bank of Namibia odzwierciedlają posunięcia South African Reserve Bank. Dolar namibijski jest waluta wymienialną.

   

  1.5. Religia.

   

  Namibia jest państwem wielo-wyznaniowym ze zdecydowana przewagą wyznań chrześcijańskich: Luteranie (51,2%), Katolicy (19,8%), Kalwiniści (6,1%), Anglikanie (5%), Animiści.

   

  1.6. Infrastruktura transportowa (przejścia graniczne, lotniska, porty).

   

  Namibia posiada ogółem 42.000 km dróg, w tym 5.477 km betonowych. Autostrady Trans-Kalahari i Trans-Caprivi łączą Namibię ze wschodnimi sąsiadami. Sieć kolejowa wynosi ponad 2.382 km, łącząc stolicę Windhoek z Walvis Bay na zachodzie, Gobabis na wschodzie i Tsumeb i Grootfontein na północy. Kolej jest głównym środkiem transportu towarów masowych, przesyłek i kontenerów w Namibii. Namibia posiada dwa porty morskie: Port Luderitz obsługujący południową część kraju z 300 tys. ton ładunków rocznie i port Walvis Bay, z 2,5 mln ton ładunków rocznie. Namibia ma bezpośrednie połączenia lotnicze z głównymi miastami krajów położonych na południu Afryki łącznie z RPA, Angolą, Botswaną, Zambią i Zimbabwe. Międzynarodowe lotnisko Hosea Kutako położone jest w odległości 48 km od miasta Windhoek. Międzynarodowe loty odbywają się też z lotniska Walvis Bay. Namibia posiada wiele prywatnych lotnisk i pasów startowych rozsianych po całym kraju.

   

  1.7. Obowiązek wizowy.

   

  Obywatele polscy udający się do Namibii muszą mieć wizę pobytową w paszporcie. Obowiązek wizowy na zasadzie wzajemności dotyczy posiadaczy wszystkich rodzajów paszportów. O wizę można się ubiegać w ambasadach Namibii (w Londynie, w Moskwie, lub w Berlinie). Ważność paszportu musi być o 6 miesięcy dłuższa niż termin ważności wizy. Przekraczając granicę w porcie lotniczym, trzeba okazać bilet powrotny. Na przejściach granicznych wizy nie są wydawane. W Namibii nie ma polskiej placówki dyplomatycznej. Najbliższe, właściwe terytorialnie polskie przedstawicielstwo dyplomatyczne to Ambasada RP w Pretorii (RPA).

   

  1.8. Wykaz świąt państwowych.

   

  a) 1 stycznia - Nowy Rok

  b) 21 marca - Święto Niepodległości

  c) Wielki Piątek*

  d) Poniedziałek Wielkanocny*

  e) 1 maja - Święto Pracy

  f) 4 maja - Święto Castingi

  g) 25 maja - Dzień Afryki

  h) Wniebowstąpienie*

  i) 26 sierpnia - Dzień Bohaterów

  j) 10 grudnia - Dzień Praw Człowieka

  k) 25 grudnia - Boże Narodzenie

  l) 26 grudnia - Dzień Rodziny

   

  *Święto ruchome

   

   

   

  System administracyjny


   

  2.1. Ustrój polityczny.

   

  Namibia od momentu uzyskania niepodległości w 1990 r., kiedy stała się również członkiem ONZ i UA, jest republiką parlamentarną. Jest państwem unitarnym, podzielonym na trzynaście okręgów administracyjnych. Okręgi zarządzane są przez rady okręgowe lub rady miejskie.  Zgodnie z konstytucją z 9 lutego 1990 głową państwa jest prezydent wybierany w wyborach powszechnych na 5-letnią kadencję.

   

  2.2. Władza ustawodawcza i wykonawcza.

   

  Władza ustawodawcza składa się z dwuizbowego parlamentu – Zgromadzenie Narodowe (izba niższa) liczące 78 członków, z których 72 wybranych jest bezpośrednio, a sześciu mianowanych przez prezydenta, oraz Rady Narodowej (izba wyższa) licząca 26 przedstawicieli Rad Rejonowych (po dwóch z każdego rejonu). Posłowie do Zgromadzenia Narodowego wybierani są na kadencję pięcioletnią, podczas gdy przedstawiciele Rad Regionalnych na sześcioletnią kadencję. Większość miejsc w Zgromadzeniu Narodowym (74,3%) posiada SWAPO – partia rządząca od uzyskania niepodległości w 1990 r. W Zgromadzeniu Narodowym jest ogółem reprezentowanych dziewięć partii. Głową państwa jest prezydent wybierany w wyborach powszechnych na pięcioletnią kadencję (z ograniczeniem do dwóch kadencji). Władza wykonawcza należy do rządu, powoływanego przez prezydenta. Rząd, włącznie z premierem, powoływany jest przez prezydenta spośród posłów z niższej izby Parlamentu. Członkowie rządu są jednocześnie posłami w Zgromadzeniu Narodowym.  W skład rządu wchodzi premier, wicepremier, marszałek parlamentu i 22 ministrów.

   

  2.3. Struktura administracji gospodarczej.

   

  Sprawy gospodarcze państwa należą do kompetencji Ministerstwa Handlu i Przemysłu. Pozostałymi ważniejszymi resortami gospodarczymi są: Ministerstwo Rolnictwa, Zasobów Wodnych i Leśnictwa, Ministerstwo Środowiska i Turystyki, Ministerstwo Górnictwa i Energetyki, Ministerstwo Finansów oraz Ministerstwo Budownictwa i Transportu. W Namibii działa kilka niezależnych izb handlowych i przemysłowych a najważniejszą z nich jest Namibijska Izba Handlowa.

   

  Sądownictwo gospodarcze

  Sądy krajowe zajmują się procesami gospodarczymi w oparciu o prawo pracy, prawo gospodarcze oraz ustawę o przedsiębiorstwach. Sprawy takie prowadzone są przez wyspecjalizowane kancelarie adwokackie. System prawny jest oparty na prawie brytyjskim oraz holendersko-rzymskim.

   

   

   

  Gospodarka


   

  3.1. Ogólna charakterystyka sytuacji gospodarczej.

   

  Zgodnie z informacjami Urzędu Statystycznego Namibii w 2014 r. wzrost PKB Namibii wyniósł około 13,4 mld USD (W 2013 r. 12,6 miliardów USD) ), a PKB na osobę  wyniósł 5 589 USD. W 2014 r. wzrost PKB wyniósł 4,3% ( 2013 r. również około 4,3%).  W latach 2010-2013 r. wzrost PKB wynosił średnio ok 5,6%. Od 2010 roku inflacja waha się w granicach od 4,9% do 6,7% rocznie. W 2014 r. wyniosła 5,4% (w 2013 r. 5,6%). Oficjalna stopa bezrobocia wyniosła 16,9% ( w 2013 r. 16,7%), lecz w północnych rejonach kraju o największym zaludnieniu faktycznie sięga nawet 65% . Średnia nominalna miesięczna płaca brutto w 2014 r. wyniosła ok. 560 USD.

   

  W 2015 r. wzrost PKB Namibii zakładano na poziomie około 5,0% (w 2014 r. 4,3%). W roku finansowym 2014/2015 dług publiczny wyniósł 23,7% PKB, a deficyt budżetowy 4,8% PKB.

   

  Bezpośrednie inwestycje zagraniczne (biz) stanowią średnio ponad 6% PKB rocznie. Zgodnie z danymi Banku Światowego  łączny napływ biz w okresie 1996-2013 r. (stock) wyniósł 7,660 mld USD. Większa część ww. inwestycji została ulokowana w sektorze rolnym (głównie rybołówstwo) oraz w górniczym, głównie w wydobycie uranu oraz diamentów.

   

  Problemem gospodarczym Namibii pozostaje rosnący deficyt budżetowy. Jest on wynikiem bardzo intensywnej akcji na rzecz walki z konsekwencjami światowego kryzysu światowego oraz słabnących wpływów m.in. z eksportu produktów rolniczych. Od 2011 r. ze względu na polepszającą się kondycje światowej gospodarki, a co za tym idzie zwiększenie zapotrzebowania na surowce naturalne, gospodarka nabrała impetu. Namibia stara się zdywersyfikować gospodarkę kraju przez przetwórstwo surowców naturalnych. Ma to również pomóc w redukcji stopy bezrobocia i nierównej dystrybucji dochodów pomiędzy grupami społecznymi.

   

  3.3. Główne sektory gospodarki (o największym znaczeniu/ udziale w PKB).

   

  Główne sektory gospodarki składające się na PKB. Usługi stanowią ok. 60%. Do sektorów gospodarczych o największym udziale w PKB Namibii w 2014 r. należały: usługi finansowe i biznesowe 15%, handel, hotele i restauracje 13,6%, produkcja przemysłowa 10,3%, górnictwo 11,3%, sektor rządowy 10,1% oraz rolnictwo około 9,0%.

   

  Górnictwo i rolnictwo są bardzo ważnymi sektorami gospodarki Namibii. Ok. połowa ludności Namibii jest aktywna w rolnictwie na mała skalę, produkując przede wszystkim na własne potrzeby, choć grunty orne pokrywają jedynie niecały procent kraju.

   

  Górnictwo

  W dalszym ciągu ważnym sektorem gospodarki Namibii pozostaje górnictwo. Diamenty i uran są największym źródłem dochodów z eksportu. Ważną pozycję zajmuje również eksport złota, miedzi i cynku. Duże znaczenie sektora górniczego w gospodarce Namibii znaczenie uzależnia efekty gospodarcze kraju od koniunktury na surowce i minerały na rynkach światowych. Wydobycie diamentów ze złóż morskich corocznie ulega zwiększeniu w porównaniu z wydobyciem ze złóż lądowych. Obecnie wraz ze zwiększeniem zapotrzebowania na rynkach światowych wznowiono na nowo pełno cyklowe wydobycie diamentów z morskich pól diamentowych. Drugą najistotniejszą kopaliną w Namibii jest uran. Wydobycie tego surowca odbywa się głównie w kopalni Rössing Uranium, która jest największą odkrywkowa kopalnią rudy uranu na świecie. Szacuje się, że w ciągu kolejnych lat wydobycie będzie spadać 12% w stosunku rocznym, a w 2015 r. ma osiągnąć 4,500 ton. Zmniejszenie wydobycia rudy uranu jest zapewne związane ze spadkiem popytu, związanego z  katastrofą w Fukushimie i ograniczeniem przez niektóre kraje produkcji energii atomowej.

   

  Rolnictwo

  Inna ważną gałęzią gospodarki Namibii jest rolnictwo. Według szacunków 70% ludności w bezpośredni lub pośredni sposób jest powiązane z tym sektorem gospodarki. Farmy komercyjne zajmują ok. 36 mln hektarów. Ok. połowa ludności Namibii jest aktywna w rolnictwie na mała skalę, produkując przede wszystkim na własne potrzeby, choć grunty orne pokrywają jedynie niecały procent kraju. Około 4 tysięcy farmerów komercyjnych (głównie białych) wytwarza około 9,0% PKB Namibii. Główne produkty eksportowe sektora rolno-spożywczego stanowią ryby i ich przetwory. Ważną gałęzią sektora rolniczego jest rybołówstwo i przetwórstwo ryb. Namibia jest jednym z 10 największych producentów ryb na świecie i może śmiało konkurować z takim potęgami jak: Hiszpania, Kanada czy Norwegia.

   

  3.4. Struktura i kierunki handlu zagranicznego.

   

  Najważniejsi (wartościowo) w ostatnich latach partnerzy handlowi Namibii w jej imporcie: RPA, Szwajcaria, Chiny.

   

  Najważniejsi (wartościowo) w ostatnich latach partnerzy handlowi Namibii w jej eksporcie: RPA, Botswana, Szwajcaria, Angola, Chiny

  Najważniejsze wartościowo produkty importowane przez Botswanę w ostatnich latach: paliwa, pojazdy zmotoryzowane, ruda miedzi i koncentraty, diamenty, pojazdy lekkie, produkty farmaceutyczne.

   

  Najważniejsze wartościowo produkty eksportowane przez Namibię w ostatnich latach: diamenty, ryby i produkty rybne, ruda uranu oraz ruda toru u jej koncentraty, pojazdy lekkie, cyna, ruda miedzi i jej koncentraty.

   

  Wartość eksportu Namibii za I półrocze 2015 r. wyniosła około 2, 309 mld USD. Wartość importu Namibii za pierwsze półrocze 2015 r. wyniosła 3, 629 mld USD. Saldo w handlu zagranicznym było ujemne w wysokości około 1, 320 mld USD.

   

  Głównymi partnerami handlowymi Namibii za pierwsze półrocze 2015 r. były: RPA (47,2% całej wymiany handlowej), Botswana (10,8%), Szwajcaria (6,5%) oraz Chiny (5,3%). Handel z grupą SADC wyniósł 64,8%.

   

  Główni partnerzy handlowi  Namibii za I półrocze 2015 r. w imporcie i eksporcie Namibii (wg. Urzędu Statystycznego Namibii)

   

  Import Namibii

   

  Kraj

  Wartość (w mln USD)

  % importu ogółem

  RPA

  2 358, 220

  65,0%

  Chiny

  286, 834

  7,9%

  Szwajcaria

  144, 382

  4,0%

  Botswana

  112, 736

  3,1%

  Indie

  79, 746

  2,2%

   

   

  Eksport  Namibii

   

  Kraj

  Wartość (USD)

  % eksportu

  Botswana

  528, 087

  22,9%

  RPA

  444, 060

  19,2%

  Szwajcaria

  241, 925

  10,5%

  Angola

  135, 794

  5,9%

  Hiszpania

  112, 904

  4,9%

   

   

  Najważniejsze wartościowo produkty w imporcie  Namibii to: pojazdy, paliwa i oleje napędowe, jak również maszyny i urządzenia mechaniczne. Na eksport składają się przede wszystkim diamenty, ryby i produkty rybne oraz miedź i artykuły z miedzi.

   

  Główne grupy asortymentowe w imporcie i eksporcie Namibii  za pierwsze półrocze 2015 r.

   

  Import  Namibii

   

  Grupa

  Wartość (w mln USD))

  % importu

  ogółem

  Pojazdy

   445, 907  

  12,3%

  Paliwa i oleje napędowe

   399, 990

  11,0%

  Maszyneria i urządzenia mechaniczne

   372, 205  

  10,3%

  Sprzęt elektryczny

   198, 106  

  5,5%

  Artykuły z żelaza i stali

   177, 876  

  4,9%

   

   

  Eksport Namibii

   

  Grupa

  Wartość (w mln USD)

  % eksportu

  ogółem

  Diamenty

   850, 010  

  36,8%

  Ryby i produkty rybne

   307, 904  

  13,3%

  Miedź i artykuły z miedzi

   290, 108  

  12,6%

  Rudy metali

   111, 477  

  4,8%

  Cyna i artykuły z cyny

   95, 443  

  2,9%

   

   

  3.4. Uczestnictwo Namibii w wielostronnych organizacjach i porozumieniach o charakterze ekonomicznym.

   

  Namibia należy do następujących organizacji międzynarodowych: World Trade Organisa-tion (WTO) - Światowa Organizacja Handlu, Southern African Customs Union (SACU) - Unia Cel-na Afryki Południowej, Southern African Development Community (SADC) - Wspólnota Rozwoju Afryki Południowej, World Bank - Bank Światowy, International Monetary Fund - Międzynarodo-wy Fundusz Walutowy, African Union (AU) – Unia Afrykańska, United Nations Organisation (UN) - Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ), British Commonwealth of Nations (Brytyjska Wspólnota Narodów), Międzynarodowa Organizacja Pracy.

   

  3.5. Relacje gospodarcze z UE.

   

  Najważniejszymi pozycjami w eksporcie Namibii do UE w ostatnich latach były: metale nieszlachetne i wyroby z metali nieszlachetnych 33,0%, zwierzęta i produkty zwierzęce 31,0% oraz wyroby przemysłu chemicznego i przemysłów pokrewnych 10,9%. Oprócz tego, w ostatnich latach istotnymi pozycjami w eksporcie Namibii do  UE były: cynk, diamenty, filety rybne. W imporcie Namibii z UE dominującą pozycję zajmowały: sprzęt transportowy 34,5%, produkty mineralne 30,75 oraz maszyny i urządzenia 17.8%. Istotne znaczenie miały również: rudy miedzi i jej koncentraty oraz  instrumenty lekarskie. Największymi eksporterami z krajów UE do Namibii w ostatnich latach były: Niemcy, Holandia, Belgia, a największymi importerami z Namibii: Włochy, Wielka Brytania, Hiszpania.

   

  Wartość eksportu Namibii do UE za pierwsze półrocze 2015 r. wyniosła około 444, 900 mln  USD, a wartość importu UE do Namibii  wyniosła około 260, 224 USD. W powyższym okresie Namibia uzyskała dodatnie saldo w handlu zagranicznym z UE  w wysokości około 184, 676 mln USD. W handlu zagranicznym Namibii ogółem udział UE wyniósł 11.9% (19,3% w eksporcie Namibii do UE oraz  7,2% w imporcie Namibii z UE).

   

  Główne grupy asortymentowe w imporcie i eksporcie Namibii z i do UE za 2014 r. (dane wg. Komisji Europejskiej).

  Import Namibii

   

  Grupa

  Wartość (USD)

  % importu z UE ogółem

  Produkty mineralne

   276 531  

  35,6%

  Maszyny i sprzęt

   247 282  

  31,8%

  Metale podstawowe i wyroby z metali

   46 532  

  6,0%

  Sprzęt transportowy

   41 214  

  5,3%

  Produkty warzywne

   30 578  

  3,9%

   

   

  Eksport Namibii

   

  Grupa

  Wartość (w mln USD)

  % eksportu do UE ogółem

  Metale podstawowe i wyroby z metali

  482 599

  37,6%

  Zwierzęta i produkty zwierzęce

  393 525

  30,6%

  Produkty chemiczne i pochodne

  119 653

  9,3%

  Produkty warzywne

  85 086

  6,6%

  Produkty mineralne

  82 427 450

  6,4%

   

   

  Główni partnerzy handlowi Namibii wśród krajów, członków  Unii Europejskiej (wg. Urzędu Statystycznego Namibii).

   

  Import Namibii (I kwartał 2015 r.)

   

  Kraj

  Wartość (mln USD)

  % importu z UE ogółem

  Włochy

  55, 738

  21,4%

  Niemcy

  54, 059

  20,8%

   

   

  Eksport Namibii (I półrocze 2015 r.)

   

  Kraj

  Wartość (w mln USD)

  % eksportu do UE ogółem

  Hiszpania

  112, 904

  25,4%

  Francja

  97, 626

  21,9%

  Włochy

  63, 965

  14,4%

   

  Namibia stara się zdywersyfikować gospodarkę kraju przez poszerzenie przetworu surowców naturalnych oraz wytwarzania produktów końcowych. Ma to również pomóc w redukcji stopy bezrobocia i nierównej dystrybucji dochodów pomiędzy grupami społecznymi.

   

   

   

  Dwustronna współpraca gospodarcza


   

  4.1. Gospodarcze umowy dwustronne.

   

  Umową regulującą stosunki handlowe UE - Namibia ( a więc tym samym RP-Namibia) była do końca 2007 r. „ACP-EU Partnership Agreement” z dn. 23.06.2000 r. z Cotonou. W grudniu 2007 r. została podpisana nowa tymczasowa umowa IEPA. W dniu15.07.214 r. Unia Europejska podpisała z 6 krajami należącymi do Południowoafrykańskiej Rady ds. Współpracy (SADC) „Umowę o Partnerstwie Gospodarczym” (EPA). Jednym z sześciu krajów, który podpisał powyższą umowę była Namibia (łącznie SADC liczy 15 krajów).

   

  4.2. Handel zagraniczny.

   

  Handel pomiędzy Polską i Namibią jest ilościowo nieznaczący i odznacza się dużą zmiennością (tak w zakresie wielkości obrotów jak i asortymentów). Nadal brak jest stałych kontaktów między firmami polskimi i namibijskimi. Obroty handlowe pomiędzy Polską a Namibią w 2014 r.  wyniosły  5,4 mln USD (spadek o 10,8%  w porównaniu do 2013 r.), w tym eksport Polski do Namibii wyniósł 2,9mln USD (wzrost o 90,5%), a import wyniósł 2,5 mln USD (spadek o 45,1 %).

   

  Najważniejszymi grupami towarowymi w eksporcie Polski do Namibii w 2014 r. były: wyroby różne, wartość 1,3 mln USD,  wyroby nieszlachetne i wyroby z metali nieszlachetne 0,7 mln USD, spadek w stosunku do 2013 r. o 22,6%,  urządzenia mechaniczne i el. do odtwarzania i rejestracji dźwięku, 0,7 mln USD, wzrost o 217,3%. Najważniejszą grupą towarową w imporcie Polski z Namibii w 2014 r. były produkty pochodzenia roślinnego; wartość 1,9 mln USD, wzrost o 1,5% w porównaniu do 2013 r. W wymianie towarowej z Namibią Polska w 2014 r. uzyskała dodatnie saldo handlowe w wysokości 0,4 mln USD.

   

  W I połowie 2015 r. obroty Polski z Namibią wyniosły 2,7 mln USD, w tym eksport 1,4 mln USD (wzrost o 39,3 % w porównaniu do I-VI.2014 r.), a import 1,3 mln USD (wzrost o 15,1%). Najważniejsze grupy towarowe w eksporcie Polski do Namibii: wyroby nieszlachetne i wyroby z metali nieszlachetnych 0,1 mln USD, spadek o 89,9%, udział 4,23%, urządzenia mechaniczne i elektryczne do rejestracji i odbioru dźwięku 0,2 mln USD, spadek o 38,6% w porównaniu do I-VI.2014 r, udział w eksporcie Polski do Namibii ogółem 14,2%.

   

  Najważniejsze grupy asortymentowe w imporcie Polski z Namibii: zwierzęta żywe i produkty pochodzenia zwierzęcego 0,4 mln USD, wzrost o 898,5% w porównaniu do I-VI.2014 r., udział w imporcie Polski z Namibii ogółem 30,7%, produkty pochodzenia roślinnego 0,8 mln USD, spadek o 2,8% w porównaniu do I-VI.29014 r, udział w imporcie Polski z Namibii ogółem 59,6%.

   

  4.3. Inwestycje /wzajemne.

   

  Brak informacji na temat inwestycji wzajemnych

   

  4.4. Współpraca regionalna.

   

  Brak informacji na temat współpracy regionalnej

   

  4.5.Współpraca samorządów gospodarczych.

   

  Brak informacji na temat współpracy samorządów gospodarczych.

   

  We wrześniu 2015 r. W Mozambiku przebywała misja gospodarcza Krajowej Izby Gospodarczej. Misja służyła rozpoznaniu możliwości eksportowych polskich firm w Mozambiku.

   

   

   

  Dostęp do rynku


   

  5.1. Dostęp do rynku dla polskich towarów i usług (bariery).

   

  Wejście Polski do Unii Europejskiej i objęcie umową ACP-EU a obecnie EPA powoduje, że polskie firmy nie napotykają żadnych barier w eksporcie do Namibii, mają pełnoprawny dostęp do tego rynku i takie same warunki jak inne firmy z UE.

   

  5.2. Świadczenie usług i zatrudnianie obywateli RP.

   

  Możliwości zatrudnienia w Namibii są ograniczone z powodu ogromnej rezerwy niewykwalifikowanych i średnio-wykwalifikowanych pracowników. W związku z tym, pozwolenia na pracę nie są zwykle wydawane osobom wykonującym zajęcia, na które jest już dostateczna ilość pracowników lokalnych. Pracodawcy, którzy chcą sprowadzić pracowników z zagranicy są zobowiązani do wykazania Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Imigracji (Departament of Home Affairs & Immigration), że nie są w stanie pozyskać potrzebnego personelu na lokalnym rynku pracy.

   

  Władze miejscowe popierają również wnioski o rozpoczęcie działalności gospodarczej w Namibii przyczyniające się do: sprowadzania kapitału z zagranicy do Namibii, rozpoczęcia produkcji towarów na eksport lub tworzenia miejsc pracy dla obywateli tego kraju. Procedura uzyskiwania pozwolenia na pracę jest długotrwała, choć jasno określona.

   

  5.3. Nabywanie i wynajem nieruchomości.

   

  Nie istnieją żadne ograniczenia w nabywaniu nieruchomości przez obcokrajowców w Namibii. Jedynym ograniczeniem jest zakup ziemi przez cudzoziemców. W celu przyciągnięcia inwestycji do Namibii rząd tego kraju stosuje również ułatwienia do zagranicznych inwestorów. Środki ze sprzedaży nieruchomości mogą być transferowane wraz z zyskiem z odsprzedaży nieruchomości.

   

  5.4. System zamówień publicznych.

   

  Zamówienia publiczne podlegają procedurom przetargowym. Przetargi są otwarte i nie ma ograniczeń w składaniu ofert. Nad prawidłowością przebiegu procedur przetargowych czuwa Komisja Przetargowa Namibii. Przy większych przetargach obowiązuje klauzula pre-kwalifikacji bądź też dopuszczane są tylko te firmy, które zostały już zarejestrowane i uznane przez organizatora przetargu. Firmy zagraniczne chcące wziąć udział samodzielnie w przetargu muszą być zarejestrowane w Namibii. Można też skorzystać z usługi miejscowej firmy, która wystąpi oficjalnie jako oferent.

   

  5.5. Ochrona własności przemysłowej i intelektualnej.

   

  W Namibii istnieje szereg uregulowań prawnych chroniących własność intelektualną i prawa autorskie oraz własność przemysłową. Są one zgodne z zapisami WTO Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS). Namibia ratyfikowała Konwencję Paryską, Traktat Współpracy Patentowej, Porozumienie i Protokół Madrycki oraz Haski. Namibia należy do African Industrial Property Organization (ARIPO).

   

   

   

  Przydatne linki i kontakty


   

  6.1. Administracja gospodarcza

   

  Ministry of Trade and Industry

  Block B, Brendan Simbwaye Square, Goethe Street

  Private Bag 13340

  Windhoek

  Namibia

  Tel: +264-61-283-7111

  Fax: +264-61-220227

  www.mti.gov.na

   

  Directorate of International Trade

  Tel: +264-61-283-7331

  Fax: +264-61-253865

  E-mail: tic@mti.gov.na

  Oficjalna strona Rządu Namibii z linkami

  The Government of Namibia

  www.grnnet.gov.na

   

  6.2. Samorządy gospodarcze

   

  Izba Handlowa Namibii

  The Namibian Chamber of Commerce

  www.ncci.org.na

   

  6.3. Oficjalna prasa ekonomiczna

   

  Southern Times http://www.southerntimesafrica.com

  Namibian http://www.namibian.com.na

  Namibia Economist http://www.economist.com.na

   

  6.4. Oficjalne strony o charakterze ekonomicznym

   

  http://www.nampa.org

  http://www.newera.com.na

   

   

  23 grudnia 2014 (ostatnia aktualizacja: 29 stycznia 2016)

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: