close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • NAMIBIA

 • Namibia

 •  

   Informacje o kraju


   

  1.1. Położenie geograficzne, ludność, obszar, stolica, języki urzędowe.

   

  Położenie geograficzne: Namibia położona jest u wybrzeży Oceanu Atlantyckiego w południowo-zachodniej Afryce (długość wybrzeża – 1572 km). Graniczy z Angolą (długość granicy 1376 km), Botswaną (1360 km), RPA (967 km), Zambią (233 km) oraz Zimbabwe. Do 1968 r. Namibia funkcjonowała pod nazwą Afryka Południowo-Zachodnia.

   

  Większość powierzchni Namibii zajmuje rozległy wewnętrzny płaskowyż, położony na wysokości 700-1500 m n.p.m. Jego najwyższym punktem jest szczyt Brandberg (2606 m n.p.m.). Płaskowyż opada na zachodzie stromym progiem ku wąskiej nadbrzeżnej nizinie, gdzie ciągnie się pustynia Namib. Na południu płaskowyż ogranicza dolina rzeki Oranje, a od wschodu kotlina Kalahari. Naturalną roślinność kraju stanowią trawy i zarośla odporne na susze, na północy Namibii występuje sawanna lesista. Namibię zamieszkuje wiele gatunków zwierząt, m.in.: pawiany, antylopy kudu, słonie, żyrafy, zebry, lwy, gepardy i flamingi. W Namibii znajduje się jeden z największych na świecie, Park Narodowy Etosha oraz drugi co do wielkości kanion na świecie – Fish River Canyon.

   

  Ludność: Namibia jest krajem o bardzo niskim wskaźniku zaludnienia. Przy liczbie ludności wynoszącej około 2,24 miliona, średnie zaludnienie wynosi zaledwie 2,2 osoby na km2, co należy do najniższych w świecie.

   

  Obszar: Kraj zajmuje powierzchnię 824.269 km(2).

   

  Stolica: Stolicą kraju jest Windhoek, który znajduje się w centrum Namibii i liczy około 342 tys. mieszkańców. Inne ważne miasta to: Walvis Bay, Swakopmund, Luderitz (wszystkie położone na wybrzeżu) oraz Rundu i Keetmanshoop.

   

  Języki urzędowe: 87,5% obywateli Namibii jest pochodzenia afrykańskiego, 6% europejskiego (w tym Afrykanerzy i Niemcy), 6,5% to ludność etnicznie mieszana (tzw. kolorowi).

   

  Językiem urzędowym jest język angielski, głównie stosowany przez środowisko rządowe i biznesowe. Językiem angielskim jako ojczystym posługuje się tylko 1-2% ludności i mówi nim biegle tylko około 15% Namibijczyków, chociaż od czasu uzyskania niepodległości jest on głównym językiem stosowanym w szkołach. Występują cztery główne miejscowe języki etniczne: Oshivambo (50% populacji), Nama-Damara (12% ), Herero ( 9%) i Rukavango (9%). Językiem Afrikaans posługuje się 10% populacji, włączając ludność kolorową i Afrykanerów, którzy stanowią dwie trzecie z 85 tysięcy białych Namibijczyków. Językiem niemieckim posługuje się około 3% populacji.

   

  1.2. Warunki klimatyczne.

   

  Nambia posiada klimat zwrotnikowy, gorący, suchy. Sezonowe opady koncentrują się w północnej części kraju. Na wybrzeżu, gdzie zaznacza się wpływ chłodnego morskiego Prądu Benguelskiego, opady nie przekraczają 50 mm. W głębi lądu wzrastają i dochodzą do 500 mm we wschodniej części kraju. Z tego względu sieć rzeczna jest bardzo uboga, poza jedynie rzekami granicznymi: Oranje na południu, Kunene na północy oraz Okawango i Zambezi w północno-wschodniej części kraju, gdzie Namibia wcina się wąskim pasem zwanym Caprivi strip między terytoria Angoli, Zambii i Botswany. Średnia temperatura powietrza i średnie opady dla stolicy kraju wynoszą: w styczniu 23,3°C i 81 mm, w lipcu 12,9°C i 0 mm.

   

  1.3. Główne bogactwa naturalne.

   

  Najbardziej wartościowe kopaliny wydobywane w Namibii to diamenty, uran, miedź, cynk, ołów, złoto, kadm, srebro i fluor. Najcenniejsze w skali światowej są pola diamentowe na północ od Oranjemund i kopalnia uranu w pobliżu Swakopmund. Diamenty są pod względem wartości najważniejszych produktem w eksporcie Namibii (udział w eksporcie ogółem 21,1%). Namibia jest również jednym z największych światowych producentów dwóch minerałów, a mianowicie wspomnianych wyżej diamentów (8 pod względem wielkości wydobycia i 6) i rudy uranowej (5 pod względem wielkości wydobycia). Jest również znaczącym producentem cynku.

   

  1.4. System walutowy.

   

  Waluta: dolar namibijski (NAD), 1 NAD = 100 centów. Dolar namibijski jest walutą stabilną, powiązaną ściśle z Randem RPA. Członkostwo w Common Monetary Area powoduje, że stopy procentowe ustalane przez Bank of Namibia odzwierciedlają posunięcia South African Reserve Bank. Dolar namibijski jest waluta wymienialną.

   

  1.5. Religia.

   

  Namibia jest państwem wielo-wyznaniowym ze zdecydowana przewagą wyznań chrześcijańskich: Luteranie (51,2%), Katolicy (19,8%), Kalwiniści (6,1%), Anglikanie (5%), Animiści.

   

  1.6. Infrastruktura transportowa (przejścia graniczne, lotniska, porty).

   

  Namibia posiada ogółem 42.000 km dróg, w tym 5.477 km betonowych. Autostrady Trans-Kalahari i Trans-Caprivi łączą Namibię ze wschodnimi sąsiadami. Sieć kolejowa wynosi ponad 2.382 km, łącząc stolicę Windhoek z Walvis Bay na zachodzie, Gobabis na wschodzie i Tsumeb i Grootfontein na północy. Kolej jest głównym środkiem transportu towarów masowych, przesyłek i kontenerów w Namibii. Namibia posiada dwa porty morskie: Port Luderitz obsługujący południową część kraju z 300 tys. ton ładunków rocznie i port Walvis Bay, z 2,5 mln ton ładunków rocznie. Namibia ma bezpośrednie połączenia lotnicze z głównymi miastami krajów położonych na południu Afryki łącznie z RPA, Angolą, Botswaną, Zambią i Zimbabwe. Międzynarodowe lotnisko Hosea Kutako położone jest w odległości 48 km od miasta Windhoek. Międzynarodowe loty odbywają się też z lotniska Walvis Bay. Namibia posiada wiele prywatnych lotnisk i pasów startowych rozsianych po całym kraju.

   

  1.7. Obowiązek wizowy.

   

  Obywatele polscy udający się do Namibii muszą mieć wizę pobytową w paszporcie. Obowiązek wizowy na zasadzie wzajemności dotyczy posiadaczy wszystkich rodzajów paszportów. O wizę można się ubiegać w ambasadach Namibii (w Londynie, w Moskwie, lub w Berlinie). Ważność paszportu musi być o 6 miesięcy dłuższa niż termin ważności wizy. Przekraczając granicę w porcie lotniczym, trzeba okazać bilet powrotny. Na przejściach granicznych wizy nie są wydawane. W Namibii nie ma polskiej placówki dyplomatycznej. Najbliższe, właściwe terytorialnie polskie przedstawicielstwo dyplomatyczne to Ambasada RP w Pretorii (RPA).

   

  1.8. Wykaz świąt państwowych.

   

  a) 1 stycznia - Nowy Rok

  b) 21 marca - Święto Niepodległości

  c) Wielki Piątek*

  d) Poniedziałek Wielkanocny*

  e) 1 maja - Święto Pracy

  f) 4 maja - Święto Castingi

  g) 25 maja - Dzień Afryki

  h) Wniebowstąpienie*

  i) 26 sierpnia - Dzień Bohaterów

  j) 10 grudnia - Dzień Praw Człowieka

  k) 25 grudnia - Boże Narodzenie

  l) 26 grudnia - Dzień Rodziny

   

  *Święto ruchome

   

   

   

  System administracyjny


   

  2.1. Ustrój polityczny.

   

  Namibia od momentu uzyskania niepodległości w 1990 r., kiedy stała się również członkiem ONZ i UA, jest republiką parlamentarną. Jest państwem unitarnym, podzielonym na trzynaście okręgów administracyjnych. Okręgi zarządzane są przez rady okręgowe lub rady miejskie.  Zgodnie z konstytucją z 9 lutego 1990 głową państwa jest prezydent wybierany w wyborach powszechnych na 5-letnią kadencję.

   

  2.2. Władza ustawodawcza i wykonawcza.

   

  Władza ustawodawcza składa się z dwuizbowego parlamentu – Zgromadzenie Narodowe (izba niższa) liczące 78 członków, z których 72 wybranych jest bezpośrednio, a sześciu mianowanych przez prezydenta, oraz Rady Narodowej (izba wyższa) licząca 26 przedstawicieli Rad Rejonowych (po dwóch z każdego rejonu). Posłowie do Zgromadzenia Narodowego wybierani są na kadencję pięcioletnią, podczas gdy przedstawiciele Rad Regionalnych na sześcioletnią kadencję. Większość miejsc w Zgromadzeniu Narodowym (74,3%) posiada SWAPO – partia rządząca od uzyskania niepodległości w 1990 r. W Zgromadzeniu Narodowym jest ogółem reprezentowanych dziewięć partii. Głową państwa jest prezydent wybierany w wyborach powszechnych na pięcioletnią kadencję (z ograniczeniem do dwóch kadencji). Władza wykonawcza należy do rządu, powoływanego przez prezydenta. Rząd, włącznie z premierem, powoływany jest przez prezydenta spośród posłów z niższej izby Parlamentu. Członkowie rządu są jednocześnie posłami w Zgromadzeniu Narodowym.  W skład rządu wchodzi premier, wicepremier, marszałek parlamentu i 22 ministrów.

   

  2.3. Struktura administracji gospodarczej.

   

  Sprawy gospodarcze państwa należą do kompetencji Ministerstwa Handlu i Przemysłu. Pozostałymi ważniejszymi resortami gospodarczymi są: Ministerstwo Rolnictwa, Zasobów Wodnych i Leśnictwa, Ministerstwo Środowiska i Turystyki, Ministerstwo Górnictwa i Energetyki, Ministerstwo Finansów oraz Ministerstwo Budownictwa i Transportu. W Namibii działa kilka niezależnych izb handlowych i przemysłowych a najważniejszą z nich jest Namibijska Izba Handlowa.

   

  2.4. Sądownictwo gospodarcze.

   

  Sądy krajowe zajmują się procesami gospodarczymi w oparciu o prawo pracy, prawo gospodarcze oraz ustawę o przedsiębiorstwach. Sprawy takie prowadzone są przez wyspecjalizowane kancelarie adwokackie. System prawny jest oparty na prawie brytyjskim oraz holendersko-rzymskim.

   

   

   

  Gospodarka


   

  3.1. Ogólna charakterystyka sytuacji gospodarczej.

   

  W 2017 r. Rząd Namibii  kontynuował politykę otwartej gospodarki rynkowej i starał się realizować przewidziany na  lata 2015 - 2019 duże inwestycje budowlane (linie kolejowe, porty, kopalnie) oraz program  rozwoju turystyki. Rząd w dalszym ciągu realizował Plan Narodowego Rozwoju i Harambee Prosperity Plan. Od szeregu lat bezpośrednie inwestycje zagraniczne (BIZ) w Namibii są lokowane głównie w sektorze rolnym (głównie rybołówstwo) oraz wydobywczym (wydobycie uranu oraz diamentów).  W 2016 r. do Namibii napłynęły BIZ o wartości 275,0 mln USD. Rząd Namibii w 2017 r. starał się również zdywersyfikować gospodarkę kraju poprzez rozwój przetwórstwa surowców mineralnych oraz większy udział w produkcji przemysłowej produktów o wysokiej wartości dodanej. Wspomniany wyżej Plan Narodowego Rozwoju Namibii zakłada uzyskanie przez ten kraj statusu regionalnego centrum logistycznego. Stąd niezbędna jest modernizacja istniejących korytarzy lądowych i kolejowych, takich jak Trans Kalahari, Walvis Bay-Ndola  Lubumbashi Corridor, czy Trans Cunene oraz Trans-Oranje Corridors. Władze Namibii kładą również nacisk na projekty inwestycyjne dot. energii, wody, transportu i technologii informacyjnych. Powyższa strategia gospodarcza ma pomóc w redukcji stopy bezrobocia i nierównej dystrybucji dochodów.  Jednak panująca w 2016 r susza bardzo negatywnie wpłynęła na rozwój gospodarczy tego kraju i doprowadziła do tego że znalazł się on w recesji (w III kwartale br. Namibia zanotowała spadek PKB o 1,9% (w II- kwartale br. 0,7%, a w I kwartale br. o 2,1%). Do recesji przyczyniły się głównie budownictwo handel hurtowy, detaliczny i rybołówstwo. Międzynarodowy  Fundusz Walutowy prognozuje, że w 2017 r. PKB Namibii może być nieznacznie ujemny, a w 2018 r. wyniesie 2,5% (w 2016 r. wyniósł zaledwie 0,2%). Do sektorów gospodarki, które w 2017 r zaczęły osiągać lepsze rezultaty należy zaliczyć rolnictwo i przemysł wydobywczy (diamenty, złoto, uran). Wg the Business Monitoring International Research w 2017 r.  wydobycie uranu w Namibii będzie wyższe w porównaniu do 2016 r. o około 26,0%. Po osiągnieciu pełnej zdolności produkcyjnej przez będącą własnością Chin Husab Uranium Mine, Namibia stanie się trzecim największym producentem uranu na świecie. Sytuację gospodarczą Namibii komplikuje spadek  wpływów budżetowych z dochodów uzyskiwanych w ramach SADC (wpływy z jego tytułu w ostatnich latach stanowiły około 30-40% dochodów budżetowych Namibii). MFW rekomenduje rządowi Namibii  kontynuowanie reformy rolnej, dalszą konsolidację fiskalną, intensyfikację realizacji projektów  infrastrukturalnych oraz w zakresie budownictwa mieszkaniowego (co powinno dać impuls do ożywienia gospodarczego oraz zmniejszyć stopę bezrobocia).  W 2016 r. inflacja w Namibii wyniosła 6,0%, dług publiczny w roku finansowym 2015/2016 r. wyniósł 42,3% (w 2014/2015 osiągnął 22,2%), a deficyt budżetowy, który w 2015 r. wyniósł  9,1 % PKB, w 2016 r. został zmniejszony do 6,3% PKB (prognoza na 2017 r. około 3% PKB). W 2016 r. oficjalna stopa bezrobocia wyniosła około 30%, ale w północnych regionach kraju o największym zaludnieniu, faktycznie osiągnęła aż 65,0%. W związku z zaklasyfikowaniem Namibii do grupy krajów o dochodzie na osobę „upper middle” należy oczekiwać zmniejszenia wielkości pomocy rozwojowej dla tego kraju. W ostatnich latach Namibia dokonała znaczącego postępu w zakresie ograniczenia nierówności dochodowych oraz skali i poziomu ubóstwa. Niemniej jednak wg Urzędu Statystycznego Namibii w 2016 r. wskaźnik  mieszkańców tego kraju żyjących w biedzie wyniósł 37,0%. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne (biz) stanowią średnio ponad 6% PKB rocznie.  Większa część ww. inwestycji została ulokowana w sektorze rolnym (głównie rybołówstwo) oraz w górniczym, głównie w wydobycie uranu oraz diamentów.

   

  Problemem gospodarczym Namibii pozostaje rosnący deficyt budżetowy. Jest on wynikiem bardzo intensywnej akcji na rzecz walki z konsekwencjami światowego kryzysu światowego oraz słabnących wpływów m.in. z eksportu produktów rolniczych. Od 2011 r. ze względu na polepszającą się kondycje światowej gospodarki, a co za tym idzie zwiększenie zapotrzebowania na surowce naturalne, gospodarka nabrała impetu. Namibia stara się zdywersyfikować gospodarkę kraju przez przetwórstwo surowców naturalnych. Ma to również pomóc w redukcji stopy bezrobocia i nierównej dystrybucji dochodów pomiędzy grupami społecznymi.

   

  3.3. Główne sektory gospodarki (o największym znaczeniu/ udziale w PKB).

   

  Główne sektory gospodarki składające się na PKB. Usługi stanowią ok. 60%. Do sektorów gospodarczych o największym udziale w PKB Namibii nalezą: usługi ok. 60% (w tym usługi finansowe i biznesowe 15%, handel, hotele i restauracje 13,6%), produkcja przemysłowa 10,3%, górnictwo 11,3%, sektor rządowy 10,1% oraz rolnictwo około 9,0%.

   

  Górnictwo i rolnictwo są bardzo ważnymi sektorami gospodarki Namibii. Ok. połowa ludności Namibii jest aktywna w rolnictwie na mała skalę, produkując przede wszystkim na własne potrzeby, choć grunty orne pokrywają jedynie niecały procent kraju.

   

  Górnictwo

   

  W dalszym ciągu ważnym sektorem gospodarki Namibii pozostaje górnictwo. Diamenty i uran są największym źródłem dochodów z eksportu. Ważną pozycję zajmuje również eksport złota, miedzi i cynku. Duże znaczenie sektora górniczego w gospodarce Namibii znaczenie uzależnia efekty gospodarcze kraju od koniunktury na surowce i minerały na rynkach światowych. Wydobycie diamentów ze złóż morskich corocznie ulega zwiększeniu w porównaniu z wydobyciem ze złóż lądowych. Obecnie wraz ze zwiększeniem zapotrzebowania na rynkach światowych wznowiono na nowo pełno cyklowe wydobycie diamentów z morskich pól diamentowych. Drugą najistotniejszą kopaliną w Namibii jest uran. Wydobycie tego surowca odbywa się głównie w kopalni Rössing Uranium, która jest największą odkrywkowa kopalnią rudy uranu na świecie. Szacuje się, że w ciągu kolejnych lat wydobycie będzie spadać o 12% w stosunku rocznym i osiągnęło już poziom poniżej 4,500 ton. Zmniejszenie wydobycia rudy uranu jest zapewne związane ze spadkiem popytu, związanego z  katastrofą w Fukushimie i ograniczeniem przez niektóre kraje produkcji energii atomowej.

   

  Rolnictwo

   

  Inna ważną gałęzią gospodarki Namibii jest rolnictwo. Według szacunków 70% ludności w bezpośredni lub pośredni sposób jest powiązane z tym sektorem gospodarki. Farmy komercyjne zajmują ok. 36 mln hektarów. Ok. połowa ludności Namibii jest aktywna w rolnictwie na mała skalę, produkując przede wszystkim na własne potrzeby, choć grunty orne pokrywają jedynie niecały procent kraju. Około 4 tysięcy farmerów komercyjnych (głównie białych) wytwarza około 9,0% PKB Namibii. Główne produkty eksportowe sektora rolno-spożywczego stanowią ryby i ich przetwory. Ważną gałęzią sektora rolniczego jest rybołówstwo i przetwórstwo ryb. Namibia jest jednym z 10 największych producentów ryb na świecie i może śmiało konkurować z takim potęgami jak: Hiszpania, Kanada czy Norwegia.

   

  3.4. Struktura i kierunki handlu zagranicznego.

   

  Najważniejsi (wartościowo) w ostatnich latach partnerzy handlowi Namibii w jej imporcie: RPA, Szwajcaria, Chiny.

   

  Najważniejsi (wartościowo) w ostatnich latach partnerzy handlowi Namibii w jej eksporcie: RPA, Botswana, Szwajcaria, Angola, Chiny

   

  Najważniejsze wartościowo produkty importowane przez Botswanę w ostatnich latach to: paliwa, pojazdy zmotoryzowane, ruda miedzi i koncentraty, diamenty, pojazdy lekkie, produkty farmaceutyczne.

   

  Najważniejsze wartościowo produkty eksportowane przez Namibię w ostatnich latach: diamenty, ryby i produkty rybne, ruda uranu oraz ruda toru u jej koncentraty, pojazdy lekkie, cyna, ruda miedzi i jej koncentraty.

   

  Najważniejsze wartościowo produkty w imporcie  Namibii to: pojazdy, paliwa i oleje napędowe, jak również maszyny i urządzenia mechaniczne. Na eksport składają się przede wszystkim diamenty, ryby i produkty rybne oraz miedź i artykuły z miedzi.

   

  Najważniejsze wartościowo produkty importowane przez Botswanę w ostatnich latach to: paliwa, pojazdy zmotoryzowane, ruda miedzi i koncentraty, diamenty, pojazdy lekkie, produkty farmaceutyczne.

   

  Najważniejsze wartościowo produkty eksportowane przez Namibię w ostatnich latach: diamenty, ryby i produkty rybne, ruda uranu oraz ruda toru u jej koncentraty, pojazdy lekkie, cyna, ruda miedzi i jej koncentraty.

   

  3.4. Uczestnictwo Namibii w wielostronnych organizacjach i porozumieniach o charakterze ekonomicznym.

   

  Namibia należy do następujących organizacji międzynarodowych: World Trade Organisa-tion (WTO) - Światowa Organizacja Handlu, Southern African Customs Union (SACU) - Unia Cel-na Afryki Południowej, Southern African Development Community (SADC) - Wspólnota Rozwoju Afryki Południowej, World Bank - Bank Światowy, International Monetary Fund - Międzynarodo-wy Fundusz Walutowy, African Union (AU) – Unia Afrykańska, United Nations Organisation (UN) - Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ), British Commonwealth of Nations (Brytyjska Wspólnota Narodów), Międzynarodowa Organizacja Pracy.

   

  3.5. Relacje gospodarcze z UE.

   

  Najważniejszymi pozycjami w eksporcie Namibii do UE w ostatnich latach były: metale nieszlachetne i wyroby z metali nieszlachetnych, zwierzęta i produkty zwierzęce  oraz wyroby przemysłu chemicznego i przemysłów pokrewnych. Oprócz tego, w ostatnich latach istotnymi pozycjami w eksporcie Namibii do  UE były: cynk, diamenty, filety rybne. W imporcie Namibii z UE dominującą pozycję zajmowały: sprzęt transportowy, produkty mineralne oraz maszyny i urządzenia. Istotne znaczenie miały również: rudy miedzi i jej koncentraty oraz  instrumenty lekarskie. Największymi eksporterami z krajów UE do Namibii w ostatnich latach były: Niemcy, Holandia, Belgia, a największymi importerami z Namibii: Włochy, Wielka Brytania, Hiszpania.

   

  Namibia stara się zdywersyfikować gospodarkę kraju przez poszerzenie przetworu surowców naturalnych oraz wytwarzania produktów końcowych. Ma to również pomóc w redukcji stopy bezrobocia i nierównej dystrybucji dochodów pomiędzy grupami społecznymi.

   

   

   

  Dwustronna współpraca gospodarcza


   

  4.1. Gospodarcze umowy dwustronne.

   

  Umową regulującą stosunki handlowe UE - Namibia ( a więc tym samym RP-Namibia) była do końca 2007 r. „ACP-EU Partnership Agreement” z dn. 23.06.2000 r. z Cotonou. W grudniu 2007 r. została podpisana nowa tymczasowa umowa IEPA. W dniu15.07.214 r. Unia Europejska podpisała z 6 krajami należącymi do Południowoafrykańskiej Rady ds. Współpracy (SADC) „Umowę o Partnerstwie Gospodarczym” (EPA). Jednym z sześciu krajów, który podpisał powyższą umowę była Namibia (łącznie SADC liczy 15 krajów).

   

  4.2. Handel zagraniczny.

   

  Zgodnie z informacjami GUS RP w okresie I-XII.2017 r. obroty Polski z Namibią wyniosły 6,3 mln USD co stanowi wzrost o 41,7%  w porównaniu do I-XI.2016 r. W powyższym okresie eksport Polski do Namibii wyniósł 3,3 mln USD co stanowi wzrost o 260,6%,  a import wyniósł 3,0 mln USD, spadek o 5,1%.

   

  Główne wartościowo grupy asortymentowe w eksporcie Polski do Namibii

   

  - produkty pochodzenia roślinnego; wartość 1,8 mln USD, udział w  eksporcie Polski do Namibii ogółem 56,0%,

  - gotowe artykuły spożywcze; wartość 0,8 mln USD, udział 25,7%,

  - urządzenia mechaniczne i elektryczne; do rejestracji i odbioru dźwięku; wartość 0,3 mln USD, wzrost w porównaniu do I-XII.2016 r. o 2,2%, udział 8,5%.

   

  Główne wartościowo grupy asortymentowe w imporcie Polski z Namibii:

   

  - produkty pochodzenia roślinnego; wartość 1,0 mln USD, spadek o 47,6%, udział 33,7%.

  - zwierzęta żywe i produkty pochodzenia zwierzęcego; wartość 0,8 mln USD, spadek wartości importu o  5,1%, udział w imporcie Polski z Namibii ogółem 26,7%

  - drewno i wyroby z drewna; wartość 0,6 mln USD, wzrost o 38,1%, udział 18,2 %,

  - wyroby nieszlachetne i wyroby z nich; 0,5 mln USD, udział 17,4%.

   

  Handel pomiędzy Polską i Namibią jest ilościowo nieznaczący i odznacza się dużą zmiennością (tak w zakresie wielkości obrotów jak i asortymentów). Nadal brak jest stałych kontaktów między firmami polskimi i namibijskimi.

   

   4.3. Inwestycje /wzajemne.

   

  Brak informacji na temat inwestycji wzajemnych

   

  4.4. Współpraca regionalna.

   

  Brak informacji na temat współpracy regionalnej

   

  4.5.Współpraca samorządów gospodarczych.

   

  Brak informacji na temat współpracy samorządów gospodarczych

   

  We wrześniu 2015 r. W Mozambiku przebywała misja gospodarcza Krajowej Izby Gospodarczej. Misja służyła rozpoznaniu możliwości eksportowych polskich firm w Mozambiku.

   

   

   

  Dostęp do rynku


   

  5.1. Dostęp do rynku dla polskich towarów i usług (bariery).

   

  Wejście Polski do Unii Europejskiej i objęcie umową ACP-EU a obecnie EPA powoduje, że polskie firmy nie napotykają żadnych barier w eksporcie do Namibii, mają pełnoprawny dostęp do tego rynku i takie same warunki jak inne firmy z UE.

   

  5.2. Świadczenie usług i zatrudnianie obywateli RP.

   

  Możliwości zatrudnienia w Namibii są ograniczone z powodu ogromnej rezerwy niewykwalifikowanych i średnio-wykwalifikowanych pracowników. W związku z tym, pozwolenia na pracę nie są zwykle wydawane osobom wykonującym zajęcia, na które jest już dostateczna ilość pracowników lokalnych. Pracodawcy, którzy chcą sprowadzić pracowników z zagranicy są zobowiązani do wykazania Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Imigracji (Departament of Home Affairs & Immigration), że nie są w stanie pozyskać potrzebnego personelu na lokalnym rynku pracy.

   

  Władze miejscowe popierają również wnioski o rozpoczęcie działalności gospodarczej w Namibii przyczyniające się do: sprowadzania kapitału z zagranicy do Namibii, rozpoczęcia produkcji towarów na eksport lub tworzenia miejsc pracy dla obywateli tego kraju. Procedura uzyskiwania pozwolenia na pracę jest długotrwała, choć jasno określona.

   

  5.3. Nabywanie i wynajem nieruchomości.

   

  Nie istnieją żadne ograniczenia w nabywaniu nieruchomości przez obcokrajowców w Namibii. Jedynym ograniczeniem jest zakup ziemi przez cudzoziemców. W celu przyciągnięcia inwestycji do Namibii rząd tego kraju stosuje również ułatwienia do zagranicznych inwestorów. Środki ze sprzedaży nieruchomości mogą być transferowane wraz z zyskiem z odsprzedaży nieruchomości.

   

  5.4. System zamówień publicznych.

   

  Zamówienia publiczne podlegają procedurom przetargowym. Przetargi są otwarte i nie ma ograniczeń w składaniu ofert. Nad prawidłowością przebiegu procedur przetargowych czuwa Komisja Przetargowa Namibii. Przy większych przetargach obowiązuje klauzula pre-kwalifikacji bądź też dopuszczane są tylko te firmy, które zostały już zarejestrowane i uznane przez organizatora przetargu. Firmy zagraniczne chcące wziąć udział samodzielnie w przetargu muszą być zarejestrowane w Namibii. Można też skorzystać z usługi miejscowej firmy, która wystąpi oficjalnie jako oferent.

   

  5.5. Ochrona własności przemysłowej i intelektualnej.

   

  W Namibii istnieje szereg uregulowań prawnych chroniących własność intelektualną i prawa autorskie oraz własność przemysłową. Są one zgodne z zapisami WTO Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS). Namibia ratyfikowała Konwencję Paryską, Traktat Współpracy Patentowej, Porozumienie i Protokół Madrycki oraz Haski. Namibia należy do African Industrial Property Organization (ARIPO).

   

   

   

  Przydatne linki i kontakty


   

  6.1. Administracja gospodarcza

   

  Ministry of Trade and Industry

  Block B, Brendan Simbwaye Square, Goethe Street

  Private Bag 13340

  Windhoek

  Namibia

  Tel: +264-61-283-7111

  Fax: +264-61-220227

  www.mti.gov.na

   

  Directorate of International Trade

  Tel: +264-61-283-7331

  Fax: +264-61-253865

  E-mail: tic@mti.gov.na

  Oficjalna strona Rządu Namibii z linkami

  The Government of Namibia

  www.grnnet.gov.na

   

  6.2. Samorządy gospodarcze

   

  Izba Handlowa Namibii

  The Namibian Chamber of Commerce

  www.ncci.org.na

   

  6.3. Oficjalna prasa ekonomiczna

   

  Southern Times http://www.southerntimesafrica.com

  Namibian http://www.namibian.com.na

  Namibia Economist http://www.economist.com.na

   

  6.4. Oficjalne strony o charakterze ekonomicznym

   

  http://www.nampa.org

  http://www.newera.com.na

   

   

  23 grudnia 2014 (ostatnia aktualizacja: 9 listopada 2018)

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: