close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • RWANDA

 • Rwanda

 •  

   Informacje o kraju


   

  INFORMACJE OGÓLNE

   

  1.1. Położenie geograficzne, ludność, obszar, stolica, języki urzędowe

   

   POŁOŻENIE GEOGRAFICZNE

  Rwanda leży w strefie środkowoafrykańskich rowów tektonicznych. Prawie 97% powierzchni kraju zajmują obszary powyżej 1000 m n.p.m. Wzdłuż kongijskiej granicy rozciąga się pasmo wulkanicznych gór Wirunga z wulkanem Karisimbi (4507 m n.p.m.), będącym najwyższym szczytem Rwandy. Rwanda posiada rozległą i gęstą sieć rzek należących do dorzeczy Nilu i Konga. Największa rzeka Kagera płynie przez rezerwat Nyungwe na południu kraju. Na północy i wschodzie kraju występują małe jeziora. Na granicy z Demokratyczną Republiką Konga, na obszarze Wielkiego Rowu Afrykańskiego (zachodniego) położone jest największe jezioro kraju: Kiwu (powierzchnia: 2650 km⊃2;).

  Fauna i flora

  Przeważającą formacją roślinną w kraju są sawanny. Niewielka część Rwandy pokryta jest lasami tropikalnymi. W górach powyżej 2 500 m n.p.m. występuje roślinność afro-alpejska. Należą do niej takie rośliny, jak bambusy, wrzosowiska i kolumnowe lobelie. Miejscami występują też sawanny lesiste, które zostały jednak w znaczny sposób zdegradowane. Świat zwierzęcy został zachowany głównie w rezerwatach i parkach narodowych. Największy  Park Narodowy Akagera położony jest na obszarze sawanny, wzdłuż rzeki Kagery, przy granicy z Tanzanią. Można tu spotkać stada antylop impala, zebry, lwy, gazele, bawoły. W jeziorach występują hipopotamy, a Góry Wirunga stanowią ostatnie siedlisko goryla górskiego.

  LUDNOŚĆ

  Uganda zajmuje 73. miejsce na świecie pod względem ludności, której liczba wynosi 12,012,589.

  Do głównych grup etnicznych należą:

   

  • Hutu (Bantu) 84%,
  • Tutsi (Hamitic) 15%,
  • Twa (Pygmy) 1%.

  Struktura ludności wygląda następująco:

  0-14 lat                           -  42.3%, w tym mężczyzn: 2,561,999 i kobiet:  2,521,530

  15-24 lat                         -  19.1%, w tym mężczyzn: 1,142,985 i kobiet:  1,145,500

  25-54 lat                        -  32.2%, w tym mężczyzn 1,943,017 i kobiet 1,929,924

  55-64 lat                        -  3.9%, w tym mężczyzn 219,111 i kobiet 254,064

  Ponad 65 lat                  -  2.5%, w tym mężczyzn: 119,086 i kobiet: 175,373 (2012 r.)

   

   Struktura ludności ze względu na płeć:

   

  Urodzenia:                                                     1,03 mężczyzny / 1 kobietę

  Poniżej 14 roku życia:                                1,02 mężczyzny / 1 kobietę

  Pomiędzy 15 a 24 rokiem życia:             1 mężczyzna / 1 kobietę

  Pomiędzy 25 a 54 rokiem życia:             1,01 mężczyzny / 1 kobietę

  Pomiędzy 55 a 64 rokiem życia:             0,86 mężczyzny / 1 kobietę

  Powyżej 65 roku życia:                              0,67 mężczyzny / 1 kobietę (2012 r.)

   

  Średnia wieku:              18.7 lat

  W tym mężczyzn:           18.4  lat

  Kobiet:                                19. lat  (2012 r.)

   

  Średnia wzrostu populacji2.7% (2012 r.)

  Średnia długość życia:           58.85 lat (196. miejsce na świecie)

  W tym:

  Mężczyźni:                 57.34 lat

  Kobiety:                     60.4 lat (2012 r.)

   

  Wskaźnik śmiertelności noworodków:

  62.03 zgonów na 1,000 urodzeń (24. miejsce na świecie) (2012 r.)

   

  OBSZAR

  Obszar Rwandy zajmuje 149. miejsce na świecie ze względu na powierzchnię całkowitą, która wynosi 241,038 km2,  z czego 43,938 km2 stanowią wody śródlądowe.

   

  Rwanda graniczy z:

   

  • Burundi (290 km),
  • Demokratyczną Republiką Konga (217 km),
  • Tanzanią (217 km),
  • Ugandą (169 km).

  STOLICA

  Stolicą Rwandy jest Kigali o populacji 1 135 428 ludności. (2012 r.)

   

  JĘZYKI URZĘDOWE

  Językami urządowymi są:  kinyarwanda, francuski i angielski.

  Ponadto ma również zastosowanie język swahili.

   

  1.2. Warunki klimatyczne

  Terytorium Rwandy leży w zasięgu klimatu równikowego, który modyfikowany jest przez wysokość  n.p.m. Średnie miesięczne temperatury powietrza w ciągu całego roku wahają się w granicach 19 - 21°C.

  Roczne sumy opadów atmosferycznych wynoszą:
  - 1500 - 2000 mm na zachodzie kraju,
  - 1000 mm na wschodzie kraju.
  Opady rozkładają się równomiernie w ciągu całego roku.

   

  1.3. Główne bogactwa naturalne

  Do głównych bogactw naturalnych należą: złoto, kasyteryt (ruda cyny), wolframit (rudy wolframu), metan.

   

  1.4. System walutowy, kurs i wymiana

  Walutą Rwandy jest frank rwandyjski  (RWF), którego równowartość to:

  100 RWF        =     0.522 PLN
  100 RWF        =     0.165 USD
  100 RWF        =     0.126 EUR (2012 r.)

   

  Infrastruktura transportowa (przejścia graniczne, lotniska, porty)

   

  DROGI

  Łączna sieć dróg Rwandy wynosi ok. 14 000 km, z której  5 400 km stanowią drogi główne. Tworzą one korytarz umożliwiający komunikację z Burundi, Demokratyczną Republiką Konga, Tanzanią oraz Ugandą.

  LOTNISKA

  W Rwandzie są obecnie 7 lotnisk (w tym 4 z utwardzoną nawierzchnią) z czego Airport Kanombe
  w Kigali to międzynarodowy port lotniczy, który posiada utwardzoną drogę startową o długości 3,5 km i obsługuje, po zakończonej w 2012 r. rozbudowie, 488,903 pasażerów rocznie. Drugie lotnisko (Cyangugu) w Kamembe położone jest w pobliżu portu nad jeziorem Kivu. Cyangugu jest lotniskiem krajowym, z utwardzoną drogą startową o długości 1,5 km. Lotniska te są obsługiwane zarówno przez linie europejskie, jak i cztery afrykańskie.

  KOLEJ

  Obecnie Rwanda nie posiada linii kolejowej. Jednym z kluczowych celów polityki jest zbadanie możliwości położenia szyn umożliwiających połączenia kolejowe z regionami kraju oraz ustanowienie połączeń międzynarodowych z portami w Dar es Salaam i Mombasie.

   

  1.7 Obowiązek wizowy

   

  Od obywateli polskich wymagana jest wiza pobytowa. Wiza jednorazowa kosztuje 45 EUR, a wielokrotnego wjazdu 50 EUR. Wjeżdżając, należy przedstawić ważny paszport, wypełniony formularz wizowy, zaproszenie lub list informujący o celu pobytu oraz fotografię 4x4 cm. Szczegóły dostępne są na stronie Generalnego Dyrektoriatu Imigracji i Emigracji (www.migration.gov.rw).

   

  1.8. Wykaz świąt państwowych

  1 stycznia                  Nowy Rok

  1 lutego                      Dzień Bohaterów
  7 kwietnia                 Dzień Pamięci Zagłady Narodowej

  Wielki Piątek
  1 maja                        Święto Pracy
  1 lipca                         Święto Niepodległości
  4 lipca                         Dzień Wolności
  15 sierpnia                Dzień Wniebowstąpienia

  25 grudnia                Wigilia

  26 grudnia                Boże Narodzenie

   

   

  System administracyjny


   

  SYSTEM ADMINISTRACYJNY

   

  2.1. Ustrój polityczny

  Rwanda jest republiką konstytucyjną. Konstytucja Rwandy została uchwalona 26 maja 2003 r. po przeprowadzonym referendum konstytucyjnym.  Do  2003 r. działalność polityczna była zakazana. Pierwsze – od 1988 roku – wybory prezydenckie i parlamentarne odbyły się w sierpniu i wrześniu 2003 r. Na czele państwa stoi prezydent, którym od 2000 r. jest  Paul Kagame. Prezydent mianuje premiera, którym obecnie jest Damien Habumuremyi. Dwuizbowy Parlament składa się z Senatu oraz Izby Deputowanych.Obecna Konstytucja gwarantuje system wielopartyjny oraz zakazuje jakichkolwiek form dyskryminacji ze względu na płeć, pochodzenie etniczne, rasę lub religię. Ponadto rząd przyjął ustawy eliminujące przymus wykazywania swojej tożsamości przez Hutu i Tutsi (główne grupy etniczne) w ramach działalności politycznej. Pomimo systemu wielopartyjnego parlament od wielu lat jest zdominowany przez członków partii Rwanda Patriotic Front.

  Rwanda dzieli się na 5 prowincji: Wschodnią, Północną, Południową, Zachodnią oraz Miasto Kigali.

   

  2.2. Władza ustawodawcza i wykonawcza

  Zgodnie z konstytucją z 2003 r. Rwanda jest republiką, z prezydentem jako głową państwa, wybieranym w wyborach powszechnych na 7 letnią kadencję. Władza wykonawcza należy do rządu, który wraz z premierem jest wybierany i mianowany przez prezydenta. Premier asystuje prezydentowi i sprawuje funkcje pomocnicze.

  Władzę ustawodawczą sprawuje dwuizbowy parlament, składający się z Senatu i Izby Deputowanych. Senat składa się z 26 członków, w tym: 12 wybieranych przez rady lokalne, 8 mianowanych przez prezydenta, 4 powoływanych przez Political Organizations Forum oraz 2 reprezentujących wyższe uczelnie. Kadencja Senatu trwa 8 lat.  Izba Deputowanych składa się z 80 członków, w tym: 53 wybieranych w wyborach powszechnych, 24 kobiet wskazywanych przez władze lokalne, a także 3 osoby wybierane przez młodzież oraz osoby niepełnosprawne. Kadencja Izby Deputowanych traw 5 lat.

   

  2.3. Struktura administracji gospodarczej

  Sprawy gospodarcze państwa należą do kompetencji Ministerstwa Handlu i Przemysłu Rwandy, którego zadaniem jest transformacja gospodarcza kraju poprzez rozwój sektora prywatnego, integrację działań na rynkach regionalnych i globalnych oraz zapewnienie warunków uczciwej konkurencji i ochrony konsumentów. W ramach Ministerstwa działają Departament ds. Handlu, który odpowiada za współpracę regionalną i bilateralną, w tym z Unią Europejską, oraz Departament ds. Industrializacji, którego celem jest wspieranie wzrostu gospodarczego. Priorytetowymi działaniami Departamentu są: koordynacja Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Kigali, industrializacja prowincji, promocja małych i średnich przedsiębiorstw. 

   

  Ministerstwo działa również poprzez następujące agencje:

  • Rwanda Bureau of Standards (RBS),
  • Rwanda Cooperative Agency.

  Inne ministerstwa zajmujące się kwestiami gospodarczymi to: Ministerstwo Infrastruktury (w tym ds. transportu oraz wody i energii), Ministerstwo Rolnictwa oraz Ministerstwo Zasobów Naturalnych.

   

  2.4 Sądownictwo gospodarcze

  Sądownictwo w Rwandzie składa się z Sądu Najwyższego, Wysokich Trybunałów, Sądów Prowincji, Sądów Dystryktów i komitetów mediacji. W 2008 r. ustanowiono sądy gospodarcze oraz Wysoki Trybunał ds. Gospodarczych, które posiadają kompetencje do rozstrzygania sporów handlowych i gospodarczych. 

  Warto zaznaczyć, iż w ostatnich latach system prawny Rwandy przechodzi transformację z systemu prawa kontynentalnego na system mieszany z elementami prawa anglosaskiego. Od 1994 r. zaczęto zmieniać większość regulacji prawnych, które obejmują prawo cywilne, prawo postępowania karnego, regulacje dotyczące organizacji systemu wymiaru sprawiedliwości itp. Reforma prawa handlowego nadal jest jednak w toku.

   

   

  Gospodarka


   

  3.1 Ogólna charakterystyka sytuacji gospodarczej

   

  Rwanda jest państwem, w którym 90% ludności utrzymuje się  z rolnictwa.  Pozostałe sektory gospodarcze to turystyka oraz wydobycie minerałów. Rwanda nadal odczuwa negatywne skutki ludobójstwa z 1994 r., w trackie którego zniszczono znaczną część bazy gospodarczej. Niemniej jednak na przestrzeni ostatnich lat Rwanda poczyniła znaczne postępy w stabilizowaniu i odbudowie gospodarki. PKB od 2003 r. rocznie wzrasta średnio o 7–8%, a inflacja utrzymuje się poniżej 10%.

   

  Rwanda stale otrzymuje pomoc finansową  od  IMF i  Banku Światowego. W ostatnich latach rząd przyjął ekspansywną politykę fiskalną w celu zmniejszenia ubóstwa poprzez poprawę edukacji, infrastruktury i pozyskiwanie inwestycji zagranicznych i krajowych. Takie czynniki jak: niedobory energii, niestabilność w sąsiednich państwach oraz brak infrastruktury nadal utrudniają wzrost sektora prywatnego. W 2010 r. powstała pierwsza Specjalna Strefa Ekonomiczna (SSE) w Kigali. Rząd  dąży do przyciągnięcia inwestycji w szczególności w takich sektorach, jak: agrobiznes, technologia informacyjna i komunikacyjna, handel i logistyka, górnictwo i budownictwo.

   

  3.2 Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne

   

  PKB:                                      7.223 mld USD (2012 r.)

  Wzrost PKB:                        7.7% (2012 r.)

  PKB na 1 mieszkańca:      1,500 USD (2012 r.)

  PKB sektorami:

  • rolnictwo – 33.3%,
  • przemysł – 13.9%
  • usługi – 52.9% (2012 r.)

  Inwestycje:                                         20.4% PKB (2012 r.)

  Budżet:                                                

  wpływy:                                               1.67 mld USD

  wydatki:                                               1.873 mld USD (2012 r.)

  Deficyt budżetowy:                                2.8%

  Inflacja (ceny konsumenckie):          6.3% (2012 r.)

  Wzrost produkcji przemysłowej:        6% (2012 r.)

  Eksport:                                                    451.3 mld USD (2012 r.)

  Import:                                                     1.559 mld USD (2012 r.)

   

  3.3. Główne sektory gospodarki (o największym udziale w PKB w 2012 r.)

   

  Rolnictwo                    33.3%

  Przemysł                     13.9%

  Usługi                           52.9%

   

   

  Na przestrzeni ostatnich lat odnotowuje się stały wzrost gospodarczy Rwandy – na poziomie ok. 7–8% PKB każdego roku. Wzrost ten wynika z dobrych zbiorów oraz inwestycji w intensyfikację upraw, jak również ze wzrostu cen eksportu (w dużej mierze z powodu rosnących cen surowców i wysokim popytem wewnętrznym). 

   

  3.4 Struktura i kierunki handlu zagranicznego


  Rwanda jako członek EAC przyjęła wspólną taryfę celną w ramach Unii Celnej i podobnie jak pozostałe państwa członkowskie jest w trakcie dostosowywania ustawodawstwa do międzynarodowych porozumień. Skutkiem członkostwa w EAC jest ponad dwukrotny wzrost salda wymiany handlowej w ramach wspólnego rynku (z  207,1 mln USD w 2007 r. do 503,7 mln USD w 2010 r.). Rwanda eksportuje głównie do państw EAC zboża, kawę, herbatę i warzywa. Rwanda jest również sygnatariuszem Common Market for Eastern and Southern Africa (COMESA) oraz protokołu  Free Trade Area (FTA). Handel wewnętrzny Rwandy w ramach  COMESA  również odnotował znaczny wzrost. W latach 2007–2010 import z COMESA wzrósł ze 162 mln USD do 314 mln USD. Początkowo w 2008  r. eksport wzrósł z 23 mln USD do 88 mln USD, jednakże obecnie utrzymuje się na poziomie ok. 40 mln USD.

   

  EKSPORT

   

  Całkowita wartość eksportu Rwandy w 2012 r. to 451.3 mln USD. Główne towary eksportowe to: kawa, herbata, skóry i rudy cyny. W 2012 r. w porównaniu z 2011 r. eksport towarów zmniejszył się o ok. 3%. 

   

  W 2012 r. Rwanda eksportowała głównie do:

   

  Unia Europejska      5.6%

   

  Kenia              32.6%,

  DRC                 13.1%,

  Chiny             11.7%,

  Malezja           10.4%,

  USA                 5.6%,

  Swaziland     5.2%

  Pakistan        4.1%  (2012 r.).

   

   

  IMPORT

   

  Całkowita wartość importu Rwandy w 2012 r. wyniosła 1.559 mld USD. Główne towary importowane to: materiały, żywność, maszyny i urządzenia, stal, produkty petrochemiczne, cement i metal.

   

  Według danych z 2012 r. większość produktów importowanych pochodziło z:

  Unia Europejska      12%

   

  Kenia               18.4%,

  Uganda           16.6%,

  ZEA                  8.3%,

  Chiny              6.9%,

  Indie                5.4%

  Tanzania        5.4%

  Belgia              4.3% (2011 r.).

   

  BILANS HANDLOWY

   

  2003    2007      2008       2009          2010       2012           

   

  Saldo wymiany handlowej       -9.2      -10.8     -13          -14.6           -14         -16.1          

  Eksport (f.o.b.)                                3.4       4.7         5.7           3.7              5.3           4.6

   

  Import (f.o.b.)                                 12.6     15.5       18.7         18.3            19.3        20.7

   

   

  3.5 Uczestnictwo Rwandy w wielostronnych organizacjach i porozumieniach o charakterze ekonomicznym

   

  ACP, AfDB, AU, C, CEPGL, COMESA, EAC, EADB, FAO, G-77, IAEA, IBRD, ICAO, ICRM, IDA, IFAD, IFC, IFRCS, ILO, IMF, Interpol, IOC, IOM, IPU, ISO, ITSO, ITU, ITUC, MIGA, NAM, OIF, OPCW, UN, UNAMID, UNCTAD, UNESCO, UNIDO, UNISFA, UNMISS, UNWTO, UPU, WCO, WHO, WIPO, WMO, WTO.

   

  3.6  Relacje gospodarcze z UE

   

  UE od dawna jest partnerem rozwojowym Rwandy. Podstawą współpracy jest Umowa o partnerstwie z Kotonu podpisana z 78 państwami AKP (Afryki, Karaibów i Pacyfiku) w 2000 r. Celem niniejszej umowy jest zmniejszenie ubóstwa oraz stopniowa integracji  gospodarek państw AKP z gospodarką światową. Finansowe wykonanie umowy z Kotonu jest przewidziane w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju (EDF – European Development Fund).

   

  UE i rząd Rwandy wspólnie ustalają program współpracy zgodnie z Programem Rozwoju Gospodarczego i Strategii Redukcji Ubóstwa na lata 2008–2013.  Głównym obszarem działań jest poprawa jakości rządzenia, rozwój obszarów wiejskich oraz poprawa infrastruktury. W ramach EDF UE przekazała Rwandzie prawie 300 mln EUR pomocy rozwojowej oraz dodatkowe 88 mln EUR przeznaczone na realizację Milenijnych Celów Rozwoju.

   

  Polityka UE w zakresie rozwoju handlu w Rwandzie ma na celu zapewnienie, że Rwanda będzie w stanie skorzystać z dostępu do rynku UE i stopniowo włączyć się do systemu handlu wielostronnego. Stosunki handlowe Unii Europejskiej z Rwandą oparte są na ramowej umowie o partnerstwie gospodarczym (tzw. interim EPA), która została parafowana przez kraje członkowskie Wspólnoty Afryki Wschodniej (EAC) i Komisję Europejską w listopadzie 2007 r. Niniejsza Umowa stanowi krok w kierunku kompleksowej umowy o partnerstwie gospodarczym, której negocjacje są w toku.

   

  Dwustronna współpraca gospodarcza


   

  4.1. Gospodarcze umowy dwustronne

  Stosunki handlowe Unii Europejskiej z Rwandą oparte są na ramowej umowie o partnerstwie gospodarczym (Framework Economic Partnership Agreement –  FEPA), która została parafowana przez kraje członkowskie Wspólnoty Afryki Wschodniej (EAC) i Komisję Europejską w listopadzie 2007 roku. Niniejsza Umowa stanowi krok w kierunku podpisania kompleksowej umowy o partnerstwie gospodarczym, niemniej jednak do tej pory umowa przejściowa nie została ani podpisana, ani ratyfikowana przez ww. kraje. Po kilkuletnim impasie w tej sprawie w czerwcu 2010 roku odbyło się w Dar es Salaam spotkanie wszystkich stron na szczeblu ministerialnym. Podczas spotkania zdecydowano, że kraje EAC skupią się na negocjacjach pełnej umowy, tzw. full EPA. Ostatnie negocjacje na szczeblu eksperckim i technicznym odbyły się w maju 2012 roku w Mombasie (Kenia). Mimo wznowienia rozmów i spotkań eksperckich prace nad sfinalizowaniem umowy nadal przebiegają bardzo wolno.

  4.2. Handel zagraniczny

  W 2012 r. eksport towarów z Polski do Rwandy wyniósł 0,1 mld EURO, a import wyniósł 1,7. mln EURO, co daje, odobnie jak w roku poprzednim, ujemne saldo wymiany handlowej.

   

  Dostęp do rynku


   

  5.1. Dostęp do rynku dla polskich towarów i usług

  Rwanda jest atrakcyjnym miejscem pod względem inwestycyjnym w Afryce z następujących powodów:
   

  • utrzymujący się wysoki i stabilny wzrost gospodarczy (ok. 7%),     
  • stabilne instytucje państwowe i niski poziom korupcji,      
  • sprawne reformy w zakresie przedsiębiorczości powodują, iż Rwanda jest najbardziej konkurencyjnym miejscem do prowadzenia działalności gospodarczej w Afryce Wschodniej – 6. miejsce w Afryce wg WEF Global Competitiveness Report,
  • zwolnienia podatkowe oraz rozwój stref wolnego handlu,
  • łatwy dostęp do rynku poprzez centralne położenie kraju i sąsiedztwo 3 krajów o wspólnej unii celnej.

   

  Do priorytetowych sektorów inwestycyjnych Rwandy należą:

  • infrastruktura (w tym rozwój kolei i transportu lotniczego),
  • rolnictwo,
  • energetyka,
  • turystyka,
  • budownictwo.     

   

  5.2. Dostęp do rynku pracy. Świadczenie usług i zatrudnianie obywateli RP

  Polscy inwestorzy lub przedsiębiorcy mogą ubiegać się o jedno z wielu kategorii zezwoleń na pracę. Wniosek składany jest do rwandyjskiego przedstawicielstwa dyplomatycznego w  państwie, w którym aplikant rezyduje. Pozwolenie na pracę wydawane jest przez Departament Directorate General of Immigration and Emigration. Czas rozpatrywania wniosku jest uzależniony od rodzaju zezwolenia.  Do kategorii zezwoleń należą, m. in. pozwolenie na poszukiwania i wydobycie złóż, działalność z zakresu rolnictwa i hodowli, przemysłu, produkcji i przetwórstwa, działów związanych z technologią informacyjną, transportem i logistyką, służby zdrowa oraz dot. innej działalności inwestycyjnej. Wizy wydawane są zazwyczaj na 3 lata i mogą być przedłużane.  Wszelkie szczegóły dotyczące wydawania pozwoleń na pracę w ramach poszczególnych kategorii można znaleźć na stronie Rwanda Directorate General of Immigration and Emigration: https://www.migration.gov.rw/Visa.html

   

  5.3. Nabywanie i wynajem nieruchomości

  Prawo własności nieruchomości gruntowej w Rwandzie jest regulowane przez ustawę  o ziemi (Organic Land Law of 2005). Prawo Rwandy tak samo traktuje cudzoziemców, jak obywateli miejscowych. Niemniej jednak wszystkie grunty w Rwandzie należą do państwa, w tym powiatów i miast, i tylko instytucje publiczne mają prawo wydzierżawić dany grunt osobie prywatnej lub przedsiębiorcy na okres 99 lat.

   

  Przed dokonaniem zakupu należy sprawdzić, czy nieruchomość nie jest już w jakiś sposób obciążona. W tym celu kupujący powinien wystąpić z kopią oświadczenia sprzedawcy do  Generalnego Urzędu Rejestrowego (Office of the Registrar General). Po ok. 2 dniach Urząd wydaje zaświadczenie dot. statusu prawnego nieruchomości. Prawo Rwandy wymaga, by wszelkie transakcje nieruchomościami były poświadczane notarialnie. Strony podpisują  umowę w obecności notariusza i dwóch do czterech świadków. Umowę sporządza się w 6 egzemplarzach, z czego jeden pozostaje w kancelarii notarialnej. Następnie sprzedający rozlicza zobowiązania podatkowe nieruchomości, uzyskując odpowiedni certyfikat zwalniający z zobowiązań, który z kolei przedstawia nowy nabywca w celu rozliczenia z urzędem skarbowym. Ostatnim etapem jest rejestracja nieruchomości w  Registrar of Real Estate. Cały proces zakupu nieruchomości trwa ok. 30 dni. Warto jednak przed zakupem nieruchomości skontaktować się z profesjonalną kancelarią prawną. Więcej informacji na: 

  http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/rwanda/registering-property/.

   

  5.4. System zamówień publicznych

  W 2007 r. przyjęto ustawę dotyczącą prawa zamówień publicznych (N° 63/2007 of 30/12/2007). Na jej podstawie uruchomiono organ kontroli, monitoringu i wsparcia - The Rwanda Public Procurement Authority. Celem Urzędu jest zwalczanie korupcji, budowanie potencjału i wspieranie dobrych praktyk w dziedzinie zamówień publicznych. Ustawa obejmuje wszelkie zasady funkcjonowania systemu zamówień publicznych. Więcej informacji można uzyskać na tronie RPPA: http://www.rppa.gov.rw

   

   

  5.5. Ochrona własności przemysłowej i intelektualnej

  Rwanda jest członkiem Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO), przystąpiła również do paryskiej Międzynarodowej Konwencji o Ochronie Własności Przemysłowej oraz podpisała Universal Copyright Convention oraz  Konwencję Berneńską (International Convention for the Protection of Literary and Artistic Works). Rwanda jest również członkiem Afrykańskiej Regionalnej Organizacji Własności Intelektualnej. Inwestorom przysługuje uznanie i ochrona praw patentowych na rynku lokalnym. W 2009 r. przyjęto ustawę regulującą kwestie ochrony własności intelektualnej (Law No. 31/2009 of 26/10/2009 on the Protection of Intellectual Property). Ustawa ta reguluje wewnętrzne prawo własności intelektualnej oraz przyznaje Generalnemu Urzędowi Rejestrowemu kompetencje rozpatrywania wniosków dotyczących praw własności intelektualnej. Więcej informacji można uzyskać na stronie: http://org.rdb.rw/

   

  5.6. Informacja o aktach prawnych

  Od 2001 r. Rwanda przy wsparciu Banku Światowego intensywnie reformuje system prawny  w zakresie instytucji handlowych. W 2010 r. Rwanda dokonała rekordowego skoku (o 67 miejsc) w kategorii Doing Business reform, zajmując 67. miejsce na 183 sklasyfikowane państwa. Uchwalono ustawy dotyczące prawa spółek, prawa zabezpieczenia transakcji, prawa upadłościowego, prawa pracy, sądownictwa handlowego itp. W ramach Rwanda Development Board (RDB) utworzono jednostkę Doing Business, która ma na celu implementację reform, m.in. poprzez wzmocnienie dialogu publiczno-prywatnego.

  Przeprowadzone reformy sprawiły, iż prowadzenie działalności gospodarczej w Rwandzie  jest teraz łatwiejsze, szybsze i mniej kosztowne. Przykładem może być czas na rozpoczęcie działalności gospodarczej, który z 14 dni został zredukowany do trzech. Koszt rozpoczęcia działalności spadł z 109 % do 10 % średniego dochodu. Zostały również usprawnione procedury fiskalne i administracyjne dla przedsiębiorstw.  W skutek przeprowadzonych reform w  2009 r. łączna kwota zarejestrowanych inwestycji wzrosła o 31 % (z 800 mln USD w 2008 do 1,11 mld USD). Więcej informacji można uzyskać na stronie: http://www.rdb.rw  oraz http://rwanda.eregulations.org/

      

  Warto też zaznaczyć, iż szczegóły dotyczące wymiany handlowej Rwandy z UE reguluje Ramowa umowa o partnerstwie gospodarczym (FEPA) z 2007 r., która zapewnia państwom członkowskim EAC zwolnienie z ceł. Docelowo Rwanda będzie musiała zliberalizować 82,5%  swojego handlu z EU w przeciągu kolejnych 25 lat.

   

  Przydatne linki i kontakty


   

  6.1. Administracja gospodarcza

  Ministerstwo Handlu i Przemysłu  

  Kimihurura,Gasabo
  Po.Box:73 Kigali-Rwanda
  E-mail: info@minicom.gov.rw

  http://www.minicom.gov.rw/

   

  Miniterstwo Infrasryktury

  Po.Box 24 Kigali Rwanda

  E-mail:      info@mininfra.gov.rw

  Tel:          + 250 252582619

  Fax:         + 250 252582618/21

  http://www.mininfra.gov.rw/

   

  Ministerstwo Rolnictwa

  P.O Box 621. KIGALI

  Tel: +250788518580

  E-mail: sbarigye@minagri.gov.rw

  http://www.minagri.gov.rw/

   

  Ministerstwo Zasobów Naturalnych

  Remera,Gishushu
  Tel:+ 250 252 582628
  Po.Box:3502 Kigali-Rwanda
  E-mail: info@minirena.gov.rw

  http://www.minirena.gov.rw/

   

  Rwanda Development Board

  Boulevard de l'Umuganda, Gishushu, Nyarutarama Road.

  P.O. Box 6239 Kigali, Rwanda

  Fax: +250 252 580388

  Email: info@rdb.rw  

  http://www.rdb.rw/

   

  Strony z ogłoszeniami o przetargach:

  http://pps.rppa.gov.rw/

   

  25 września 2013 (ostatnia aktualizacja: 25 września 2013)

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: