close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • SUAZI

 • Suazi

 •  

   Informacje o kraju


   

  1.1. Położenie geograficzne, ludność, obszar, stolica, języki urzędowe.

   

  Położenie geograficzne: Królestwo Suazi usytuowane jest na południowym krańcu Afryki na wschodnich stokach Gór Smoczych. Graniczy z RPA i Mozambikiem, pozbawione jest dostępu do morza. Suazi oferuje dużą różnorodność krajobrazów, od gór wzdłuż granicy z Mozambikiem, przez sawanny na wschodzie, po lasy deszczowe na północnym-zachodzie. Główną rzeką płynącą przez ten kraj jest Lusutfu. Wyraźnie widoczna jest pora deszczowa. Trwa ona pomiędzy wrześniem/październikiem i marcem/kwietniem. Sporą część terytorium kraju zajmują parki narodowe i rezerwaty dzikiej zwierzyny. W Suazi występuje 107 gatunków ssaków i 507 gatunków ptaków, m.in.: nosorożce, zebry, różnego rodzaju antylopy, bawoły, lwy, gepardy, słonie, żyrafy, różne gatunki małp oraz orły, bociany i flamingi.

   

  Ludność: Liczba ludności szacowana jest na 1,25 miliona . Wskaźnik umiejętności pisania i czytania wśród ludności powyżej 15-go roku życia wynosi 84%.

   

  Przyrost naturalny wynosi 2,9% rocznie i spada z powodu epidemii HIV/AIDS. Wskaźnik zachorowań na HIV/AIDS należy do najwyższych w świecie. Szacuje się, że ponad 42,6% ludności Suazi jest zarażonych tym wirusem (w grupie wiekowej 25-29 lat wskaźnik ten wynosi aż 56 %). Średnia długość życia wynosi 32 lata.

   

  Obszar: Kraj zajmuje powierzchnię 17.364 km(2).

   

  Stolica: Stolicą kraju jest Mbabane (około 76,0 tys. mieszkańców). Inne większe ośrodki miejskie to: Manzini, Lobamba i Siteki.

   

  Języki urzędowe: Językiem urzędowym kraju jest angielski i SiSwati. Poza tym w Suazi 76 tys. osób posługuje się językiem Zulu, a 19 tys. Tsonga.

   

  1.2.Warunki klimatyczne.

   

  W Suazi występuje klimat subtropikalny oraz w znacznej części kraju o charakterze leśnym. Najcieplejszym miesiącem jest styczeń, gdy temperatura waha się w granicach 19°C - 33°C, a najchłodniejszym lipiec 5°C - 20°C.

   

  1.3.Główne bogactwa naturalne.

   

  Ziemia uprawna stanowi jedynie 10% powierzchni kraju. Sektor rolniczy jest mały i skoncentrowany głównie na uprawie leśnej oraz trzciny cukrowej, tytoniu, cytrusów i hodowli bydła. 70% ludności zatrudnionych jest przy produkcji rolnej. W Suazi wydobywa się azbest, węgiel kamienny, wapień i niewielkie ilości złota oraz diamentów.

   

  1.4. System walutowy.

   

  Waluta Suazi (Lilangeni) jest powiązana parytetowo i równoważna z Randem południowoafrykańskim.

   

  1.5.Religia.

   

  Suazi jest państwem wielo-wyznaniowym, choć chrześcijanie stanowią zdecydowana większość, bo aż 82,7% ludności kraju, animiści i wyznania lokalne – 16,3%, muzułmanie – 1%.

   

  1.6. Infrastruktura transportowa (przejścia graniczne, lotniska, porty).

   

  Międzynarodowy port lotniczy Matsapha pomiędzy stolicą kraju Mbabane a miastem Manzini łączy Suazi z Johannesburgiem i Maputo. Suazi posiada ponadto 11 mniejszych pasów startowych. Jedyna linia kolejowa łączy Suazi z RPA i Mozambikiem. Sieć drogowa jest dobrze rozwinięta.

   

  1.7. Obowiązek wizowy.

   

  W dniu 8 stycznia 1998 r. rząd królestwa Suazi podjął jednostronną decyzję o zniesieniu obowiązku wizowego wobec obywateli polskich. Polska znalazła się jako jedyny kraj Europy Środkowo-Wschodniej w grupie krajów objętych tą decyzją.

   

   Najbliższe, właściwe terytorialnie polskie przedstawicielstwo dyplomatyczne to Ambasada RP w Pretorii (RPA).

   

  1.8. Wykaz świąt państwowych.

   

  a) 1 stycznia - Nowy Rok

  b) Wielki Piątek*

  c) Wielkanoc*

  d) 19 kwietnia - Dzień urodzin króla

  e) 25 kwietnia - Dzień Flagi Narodowej

  f) 1 maja - Święto Pracy

  g) 21 maja - Dzień Wniebowstąpienia*

  h) 22 lipca - Dzień urodzin króla Sobhuza

  i) Umhlanga/Reed Dance (koniec sierpnia/początek września)*

  j) 6 września - Dzień Niepodległości

  k) 25 grudnia - Boże Narodzenie

  l) 26 grudnia - Boże Narodzenie

   

  * święto ruchome

  Jeśli święto wypada w niedzielę, dniem wolnym jest kolejny poniedziałek.

   

   

   

  System administracyjny


   

  2.1. Ustrój polityczny.

   

  Suazi uzyskał niepodległość od Wielkiej Brytanii w 1968 r.  Jest monarchią konstytucyjną. Kraj wchodzi w skład Brytyjskiej Wspólnoty Narodów. Obecna konstytucja została przyjęta 13 października 1978 r., nowelizowana w 1992 r. Jednak szybko wrócono do rządów za pomocą dekretów. W 1973 r. zakazano działalności partii politycznych. W 2006 r. uchwalono nową konstytucję. Głową państwa jest król (Mswati III), który rządzi wspólnie z królową-matką. Obecnie istnieje tylko jeden ruch polityczny - Narodowy Ruch Imbokodvo (INM). W 2005 r. Sąd Najwyższy Suazi uznał istnienie partii politycznych za nielegalne. Pod względem administracyjnym Suazi dzieli się na 4 dystrykty: Hhhohho, Lubombo, Mazini i Shiselweni. Rejony zarządzane są przez administratorów rejonowych przy pomocy wybranych przedstawicieli dystryktów.

   

  2.2. Władza ustawodawcza i wykonawcza.

   

  Władza ustawodawcza należy do Izby Zgromadzeń i Senatu. Izba składa się z 65 członków (10 wybiera król, 55 jest wybieranych w wyborach powszechnych), a Senat z 30 (20 wybiera król a 10 Izba Zgromadzeń). Członkowie do parlamentu są wybierani na 5-letnią kadencję. Władza wykonawcza składa się z gabinetu, w skład którego wchodzi premier, wicepremier i 17 ministrów. Premier mianowany jest przez króla i wybierany spośród parlamentarzystów.

   

  2.3. Struktura administracji gospodarczej.

   

  Sprawy gospodarcze państwa należą do kompetencji Ministerstwa Handlu i Przemysłu. Pozostałymi resortami gospodarczymi są: Ministerstwo Rolnictwa, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Zasobów Naturalnych i Energetyki, Ministerstwo Turystyki i Ochrony Środowiska, Ministerstwo Komunikacji i Technologii, Ministerstwo Pracy i Transportu.

   

  W Suzai działa kilka niezależnych izb handlowych i przemysłowych, a najważniejszą z nich jest Stowarzyszenie Izb Handlowych Suzai - Federation of Swaziland Employers and Chamber of Commerce (FSE & CC)

   

  2.4. Sądownictwo gospodarcze.

   

  System prawny Suazi jest oparty na prawie holendersko-rzymskim w połączeniu z prawem zwyczajowym opartym na tradycyjnych prawach i obyczajach plemienia Suazi i jest niezależny od władzy wykonawczej i wojskowej. W skład władzy sądowniczej wchodzą Sąd Wysoki, Sąd Apelacyjny oraz sądy magistrackie w każdym z czterech rejonów. Pierwotna konstytucja została unieważniona w 1973 r. i zastąpiona pięć lat później konstytucją zapewniającą jednopartyjność. Najnowsza konstytucja została przyjęta w 2005 r.

   

  Sądy krajowe zajmują się procesami gospodarczymi w oparciu o system prawny oparty na systemie prawnym holenderskim. Sprawy lokalne oparte są na prawie zwyczajowym. Sądownictwo jest niezależne i bezstronne.

   

   

   

  Gospodarka


   

  3.1. Ogólna charakterystyka sytuacji gospodarczej.

   

  Zgodnie z danym Centralnego Banku Suazi w 2014 r. PKB tego kraju wyniósł 3,44 mld USD (w 2013 r. 3,8 mld USD), a PKB na osobę około 3 473 USD. W 2014 r. wzrost PKB Suazi wyniósł 2,5% (w 2013 r. 2,8%), a w poprzednich trzech latach jego wzrost wynosił średnio ok. 1% rocznie. W 2014 r. inflacja wyniosła 5,7% (w 2013 r. 5,6%). W roku finansowym 2013/14/ deficyt budżetowy wyniósł 0,9% PKB., a dług publiczny w stosunku do wartości PKB 17,2%.  Stopa bezrobocia w Suazi wyniosła około 22,5% a faktyczna co najmniej 40,0%. W 2013 r. do Suazi napłynęły  bezpośrednie inwestycje zagraniczne o wartości  24,2 mln USD. Wartość bezpośrednich inwestycji zagranicznych, które napłynęły do Suazi w latach 1972-2013 wyniosła 1,881 mld USD.

    

  W 2015 r. wzrost PKB Suazi zakładano na poziomie zbliżonym do 2014 r. (około 2,5%). W roku  finansowym 2014/15 deficyt budżetowy wyniósł 0,9% PKB. W maju 2015 r. inflacja wyniosła 5,4% (w 2014 r. średnia roczna  inflacja wyniosła 5,7%).

   

  Gospodarka Suazi oparta jest na przemyśle tekstylnym oraz przeróbce trzciny cukrowej oraz rolnictwie i leśnictwie komercyjnym, charakteryzującymi się wysoką wydajnością. W ubiegłych latach produkcja przemysłu przetwórczego uległa zmniejszeniu w wyniku zamknięcia szeregu zakładów produkujących wyroby włókiennicze i odzież oraz pulpę drzewną i papier. Pomimo, że wydajność przemysłu odzieżowego znacznie się poprawiła i lokalny sektor wyrobów włókienniczych oraz odzieży ma znacznie niższe koszty w porównaniu z innymi krajami w południowym regionie Afryki, wzrost tej branży był niewielki, częściowo z powodu konkurencji z Chin i produkujących po niskich kosztach producentów z Azji. Przemysł tekstylny i odzieżowy, który kiedyś zatrudniał  30 tys. osób (ok. 8,5% ogółu zatrudnionych), obecnie daje pracę tylko 15 tys. (4% ogólnej liczby pracujących). Większość ludności w wieku produkcyjnym (około 75%) zajmuje się rolnictwem na małą skalę, na własne potrzeby, gdzie wydajność jest nieporównywalnie mniejsza. Grunty orne składają się na ponad 10% powierzchni kraju. Ponad 60% budżetu państwa pochodzi z płatności uzyskiwanych z SACU (Unii Celnej Afryki Południowej), do której RPA wpłaca ok. 4,5  mld USD rocznie. Dochody unii w ostatnich latach zostały znacznie zredukowane, a RPA rozważa wycofanie się z unii. Miałoby to katastrofalny wpływ na gospodarkę Suazi.  Infrastruktura kraju jest w miarę dobrze rozwinięta łącząc Suazi z krajami sąsiednimi i najbliższymi portami morskim w celach handlowych - Maputo w Mozambiku oraz Durban i Richards Bay w RPA.

   

  Rząd rozpoczął szereg projektów w celu wzmocnienia infrastruktury służby zdrowia poprzez budowę nowych centrów opieki medycznej. MFW zalecił władzom Suazi zmniejszenie zatrudnienia w administracji państwowej, (której płace stanowią 43,2% wydatków rządu ogółem) o 1/3, czyli o 10 tys. osób. Jednak rząd Suazi nie spełnił tych wymagań i w związku z tym MFW nie udzielił pożyczki co spotęgowało kryzys fiskalny w tym kraju. Sektor publiczny jest nie tylko największym pracodawcą w Suazi, ale też znaczącym odbiorcą usług i dóbr od wielu firm lokalnych. W przypadku dalszego załamania sytuacji ekonomicznej duża liczba przedsiębiorstw, zwłaszcza małych i średnich firm współpracujących z sektorem publicznym, będzie zmuszona zamknąć swoją działalność. Suazi najdotkliwiej odczuło, w porównaniu do innych krajów członkowskich, zmniejszenie wpływów ze wspólnej puli celnej Południowoafrykańskiej Unii Celnej (Southern African Customs Union – SACU). Władze Suazi opracowały program usprawnienia systemu finansowego państwa, który m.in. zakłada poprawę zarządzania wpływami z podatków, wprowadza kompleksową reformę służby cywilnej i racjonalizuje wydatki budżetu państwa w zakresie dalszych oszczędności. Suazi ma niesprawny system prawny, a biurokracja jest wszechobecna. Suazi korzysta z pożyczek zaciągniętych np. na ukończenie wielkich projektów rządowych takich jak Mbabane Bypass Road i Lower Usuthu Smallholder Irrigation Project (LUSIP). Bardzo ważne dla gospodarki Suazi są małe i średnie przedsiębiorstwa, które wytwarzają około 33% produkcji przemysłowej, a ich udział w działalności handlowej wynosi 56%.  Bezpośrednie inwestycje zagraniczne są głownie lokowane w przemyśle przetwórczym (produkty spożywcze, napo-je i ropa naftowa), sektorze usług (budownictwo i handel hurtowy) i w finansach i ubezpieczeniach (głównie banki). Bezpośrednie inwestycje zagraniczne tradycyjnie pochodzą głównie z RPA, Wielkiej Brytanii, USA, Australii i UE. W ostatnich latach rząd czynił starania, aby przyciągnąć inwestorów z innych krajów, zwłaszcza Chin, Indii i innych krajów azjatyckich.

   

  3.3. Główne sektory gospodarki (o największym znaczeniu/ udziale w PKB). 

   

  Główne sektory gospodarki składające się na PKB Suazi (dane szacunkowe):  Usługi stanowią ok. 45% PKB.

   

  Sektor

  Udział w PKB

  Sektor przemysłowy

  42,2%

  Sektor rządowy, usługi społeczne i osobiste

  17,9%

  Handel, hotelarstwo i restauracje

  9,6%

  Usługi finansowe i biznesowe

  7,6%

  Rolnictwo

  7,2%

  Transport i łączność

  7,0%

   

   

   Usługi

  Są zdominowane przez usługi finansowe, bankowe i transport. Pomimo spowolnienia gospodarki światowej, wpływy z turystyki Suazi zwiększyły się. W celu utrzymania tendencji wzrostowej w turystyce, rząd oraz przedstawiciele prywatnego sektora turystycznego zapowiadają ścisłą współpracę, wskazując na potrzebę wsparcia i dalszego rozwoju tej gałęzi gospodarki, która posiada duży potencjał wzrostu. W ramach Southern African Power Pool, Suazi otrzymywało dotąd 76% dostaw energii z Południowej Afryki i  14% z Mozambiku. Powstanie dużego niedoboru energii w Południowej Afryce w 2008 r. przyspieszyło rozmowy na temat dostaw energii z Mozambiku. Mozambik wyraził również zgodę na użytkowanie przez Suazi zbiorników w porcie Maputo do przechowywania importowanej ropy, skąd trafia ona do Suazi. Wcześniej Suazi otrzymywało większość dostaw z rafinerii w Durbanie, który jest znacznie dalej położony niż Maputo. Obecne rozwiązanie pozwoli zredukować koszty transportu sprowadzanej ropy.

   

  Rolnictwo

  Rolnictwo i leśnictwo Suazi  jest bardzo ważną gałęzią gospodarki, chociaż jego udział w PKB systematycznie maleje na rzecz innych sektorów. Pomimo urodzajnej ziemi (80% powierzchni całkowitej) i wystarczających zasobów wody, Suazi produkuje tylko 20% konsumowanych owoców i warzyw i jest zależne od importu z RPA. Ministerstwo handlu i przemysłu Suazi określiło obszar 978 hektarów w południowej części kraju jako nadający się do uprawiania warzyw, ale jest to zaledwie ułamek możliwości. Z upraw ważna jest produkcja kukurydzy. Suazi jest jednym z najbardziej wydajnych i produkujących po najniższych kosztach światowych producentów cukru z trzciny cukrowej.  Blisko 90% cukru jest  sprzedawane na rynek UE, dużo mniej do SACU i COMESA, a tylko około 2%  na rynek światowy. UE partycypuje w projektach USIP i Komati Downstream Development Project, które mają zwiększyć obszar uprawy trzciny cukrowej i zwiększyć zdolność produkcyjną  zakładów Ubombo. Także wejście w życie umowy IEPA z dniem 1 października 2009 r. pozwoliło Suazi  eksportować cukier do UE bez żadnych ograniczeń kwotowych.

   W zakresie produkcji bawełny zwiększono jej areał upraw  i zadbano o zwiększenie  pomocy technicznej. Perspektywy dla uprawy bawełny w Suazi są dobre.

   

  3.4. Struktura i kierunki handlu zagranicznego.

   

  Za pierwszych dziewięć miesięcy 2014 r. (styczeń do września włącznie) wartość eksportu Suazi wyniosła około 1, 377 mld USD, a wartość importu około 1, 229 mld USD. Saldo Suazi w handlu zagranicznym było dodatnie i wyniosło około 148,0 mln USD. Suazi prowadzi wymianę handlową głównie z krajami ugrupowania SADC, a przede wszystkim z RPA. Stagnacja gospodarcza w RPA ma ujemny wpływ na dochody z eksportu Suazi do tego kraju.

   

   Główni (wartościowo) partnerzy handlowi Suazi w  imporcie:  RPA , Chiny, Japonia, Tajwan oraz UE.

   

   Główni partnerzy handlowi Suazi w  eksporcie: RPA, UE, Namibia ,Mozambik i Zjednoczone Emiraty Arabskie.

   

  Najważniejsze (wartościowo) grupy asortymentowe w imporcie Suazi w ostatnich latach.: wyroby przemysłowe, maszyny i urządzenia mechaniczne i sprzęt elektryczny oraz wyroby przemysłu chemicznego i przemysłów pokrewnych. W ostatnich latach ważnymi asortymentami w imporcie Suazi z UE były:  żywność, produkty ropy naftowej, maszyny i środki transportu oraz wyroby chemiczne. W ostatnich latach w eksporcie Suazi do UE najważniejszymi grupami towarowymi były: wyroby przemysłowe częściowo przetworzone, produkty rolno-spożywcze, ścier drzewny, bawełna oraz produkty przemysłu wydobywczego.

   

  W 2015 r. Stany Zjednoczone wykluczyły Suazi z umowy AGOA (Ustawa o Rozwoju i Tworzeniu Możliwości w Afryce - African Growth and Opportunity Act), ze względu na brak postępu w demokratyzacji kraju, nieprzestrzeganie praw związków zawodowych, itp. Oczekuje się, że z tego powodu ucierpi przede wszystkim przemysł tekstylny oraz branża produkcji cukru. W ostatnich latach głównymi grupami towarowymi w eksporcie Suazi do UE były: artykuły spożywcze, głównie cukier  wyroby włókiennicze i pulpa drzewna.

   

  3.5. Uczestnictwo w wielostronnych organizacjach i porozumieniach o charakterze ekonomicznym.

   

  Jako członek SADC, SACU i COMESA Suazi ma preferencyjny dostęp do ponad 320 milionowego rynku Afryki południowej ze szczególnym uwzględnieniem RPA. Suazi korzysta również z przywilejów Konwencji Cotonou, dzięki czemu ma ułatwiony dostęp do rynku Unii Europejskiej. Poprzez system GSP (Generalized System of Preferences) ma również preferencyjny dostęp do rynków USA, Kanady, Australii i Japonii.

   

  Suazi jest członkiem następujących organizacji międzynarodowych: Southern African Cus-toms Union (SACU), Southern African Development Community (SADC), Common Market for Eastern and Southern Africa (COMESA), MERCOSUR, World Bank, International Monetary Fund, African Union (AU), United Nations Organization, World Trade Organization (WTO), British Commonwealth, Cotonou Convention,, Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA3).

   

   Suazi jest sygnatariuszem Preferential Trade Agreement (PTA) podpisanego pomiędzy SACU i MERCOSUR (Argentyna, Brazylia, Paragwaj i Urugwaj) w 2009 r.

   

  3.6. Relacje gospodarcze z UE.

   

  W czerwcu 2009 r. królestwo Suazi podpisało z UE Tymczasową Umowę o Partnerstwie Ekonomicznym tzw. IEPA zapewniając sobie uprzywilejowany dostęp do rynku UE. Pozwoliło to eksporterom cukru i wołowiny ze Suazi na zwiększenie eksportu tych produktów na rynek europej-ski. W dniu 16.07.2014 r Unia Europejska podpisała z sześcioma krajami SADC w tym z Suazi  Umowę o Partnerstwie Ekonomicznym (EPA) dającą tym sześciu krajom bardzo dogodne warunki w handlu z  UE. W ostatnich latach Suazi najwięcej towarów eksportowało do: Holandii, Wielkiej Brytanii, Francji i Portugalii. Najważniejszymi pozycjami w eksporcie Suazi do UE były: art. spożywcze (głównie cukier), napoje, tytoń, ocet, warto, produkty rolne oraz wyroby przemysłu chemicznego, cytrusy, wyroby włókiennicze, pulpa drzewna  i przetwory z owoców.  Głównymi dostawcami towarów do Suazi były: Wielka Brytania, Niemcy, Włochy i Holandia. W imporcie Suazi dominującą pozycję zajmowały produkty przemysłu chemicznego i maszyny i urządzenia mechaniczne i elektryczne, wyroby przemysłu chemicznego i przemysłów pokrewnych oraz gotowe artykuły spożywcze.

   

  Wartość eksportu  Suazi do UE w 2014 r. wyniosła około 215, 011 mln USD, a wartość importu Suazi z UE około 38,490 mln USD. Saldo w handlu zagranicznym Suazi z UE w 2014 r. było dodatnie w wysokości około 176, 521 mln USD.

   

  Główne grupy asortymentowe w eksporcie/imporcie Suazi z/do UE  w 2014 r.  (wg. Komisji Europejskiej).

   

  Import

   

  Grupa

  Wartość (USD)

  % importu z UE

  Maszyneria i sprzęt transportowy

           7 963 369

  20,7%

  Produkty farmaceutyczne

           6 636 140

  17,2%

  Inne produkty chemiczne

           6 636 140

  17,2%

  Żywność

           5 308 912

  13,8%

  Sprzęt biurowy i telekomunikacyjny

           2 654 456

  6,9%

   

   

  Eksport

   

  Grupa

  Wartość (USD)

  % eksportu do UE

  Żywność

      197 756 985

  92,0%

  Produkty chemiczne

        14 599 509

  6,8%

  Maszyneria i sprzęt transportowy

           1 327 228

  0,6%

  Inne wyroby przemysłowe

           1 327 228

  0,6%

   

   

  Brak danych dot. głównych partnerów handlowych Suazi, krajów członków UE.

   

  Ze względu na ograniczony rynek krajowy, Suazi importuje większość produktów konsumpcyjnych oraz towarów przemysłowych. Główne kategorie to żywność, produkty ropy naftowej, maszyny i środki transportu oraz chemikalia. Na eksport składają się przede wszystkim cukier (21,6%), ścier drzewny, bawełna, wołowina i koncentraty napojowe.

   

   

   

  Dwustronna współpraca gospodarcza


   

  4.1. Gospodarcze umowy dwustronne.

   

  Ramy współpracy Polski z Suazi określa umowa EPA (Economic Partnership Agrement) podpisana w dniu 16.07.2014 r. pomiędzy UE a 6 państwami członkami Południowoafrykańskiej Rady ds. Rozwoju (SADC) w tym z Suazi.

   

  4.2. Handel Zagraniczny.

   

  Obroty handlowe między Polską a Suazi podobnie jak w przypadku innych mniejszych krajów Afryki Subsaharyjskiej charakteryzują się przypadkowością i małą skalą.  W 2014 r.  import Polski z Suazi wyniósł 1,0 mln USD (spadek o 55,9% w porównaniu do 2013 r.); w tym: gotowe art., spożywcze, napoje bezalkoholowe, alkohol, ocet, tytoń 0,4 mln USD ( spadek o 53,5%), produkty pochodzenia roślinnego 0,4 mln USD (spadek o 53,5%), produkty przemysłu chemicznego i przemysłów pokrewnych 0,1 mln USD (wzrost o 25,0%). Natomiast w 2013 r. import Polski z Suazi wyniósł 2,3 mln USD, a saldo Polski w wymianie towarowej z Suazi było ujemne (-2,2 mln USD). Polski import towarów suazyjskich ograniczał się w ostatnich latach prawie wyłącznie do cukru. Brak informacji o eksporcie zarówno w 2014 r. jak i w 2013 r. polskich towarów do Suazi. Obecność polskich firm i zainteresowanie rynkiem Suazi jest bardzo małe. Wynika to z szeregu uwarunkowań zmniejszających atrakcyjność tego rynku dla polskich eksporterów, m.in.: niewielki rynek wewnętrzny (zaledwie około 1,1 mln mieszkańców), preferencyjny handel z państwami SACU, SADC, COMESA, dominująca pozycja RPA w handlu bilateralnym, proeksportowe nastawienie gospodarki i związane z nim preferencje dla rodzimych firm (ze względu na duże bezrobocie), a także zmniejszający się poziom inwestycji zagranicznych.

   

  W I półroczu 2015 r. Główny Urząd Statystyczny RP nie odnotował eksportu z Polski do Suazi. Natomiast import Polski z tego kraju wyniósł 0,3 mln USD i były to : produkty pochodzenia roślinnego 0,1 mln USD, spadek o 2,3%  w porównaniu do analogicznego okresu 2014 r,. udział w imporcie Polski z  Suazi 40,7% oraz gotowe art. spożywcze, napoje bezalkoholowe, alkohol, ocet, tytoń 0.1 mln USD, spadek o 63,3%, udział 43,2%.

   

  4.3. Inwestycje wzajemne.

   

  Brak informacji

   

  4.4. Współpraca regionalna.

   

  Brak informacji

   

  4.5. Współpraca samorządów gospodarczych.

   

  Brak informacji

   

   

   

  Dostęp do rynku


   

  5.1. Dostęp do rynku dla polskich towarów i usług (bariery).

   

  Wejście Polski do Unii Europejskiej i objęcie umową ACP-EU a obecnie EPA powoduje, że polskie firmy nie napotykają żadnych barier w eksporcie do Suazi, mają pełnoprawny dostęp do tego rynku i takie same warunki jak inne firmy z UE.

   

  5.2. Świadczenie usług i zatrudnianie obywateli RP.

   

  Rząd Suazi nie stosuje żadnych utrudnień w dostępie do rynku pracy, szczególnie gdy chodzi o wysoko-wykwalifikowanych pracowników. Pozwolenia na pracę na okres 5 lat z możliwością przedłużenia są wydawane tylko w przypadku, gdy nie jest możliwe znalezienie lokalnego pracownika na dane stanowisko. Z uwagi na ograniczony rynek wewnętrzny, gospodarka Suazi nastawiona jest proeksportowo i posiada stosunkowo liberalne przepisy dewizowo-celne. Wyrazem proeksportowej polityki rządu są zachęty inwestycyjne: zintegrowany 30% podatek, 5-letnie ulgi podatkowe dla nowych przedsiębiorstw produkujących na eksport, dopłaty do kosztów infrastrukturalnych.

   

  5.3. Nabywanie i wynajem nieruchomości.

   

  Nie istnieją żadne ograniczenia w nabywaniu nieruchomości na rynku prywatnym przez obcokrajowców w Suazi.

   

  5.4. System zamówień publicznych.

   

  Zamówienia publiczne w większości przypadków podlegają procedurom przetargowym. W większości przetargi są otwarte i nie ma teoretycznie ograniczeń w składaniu ofert. Przy większych przetargach obowiązuje klauzula pre-kwalifikacji bo do nich dopuszczane są tylko te firmy, które zostały już zarejestrowane i uznane przez organizatora przetargu. Zamówienia publiczne są zarządzane przez Swaziland National Tender Board.

   

  5.5. Ochrona własności przemysłowej i intelektualnej.

   

  W Suazi istnieje szereg uregulowań prawnych chroniących własność intelektualną i prawa autorskie oraz własność przemysłową. Są one zgodne z zapisami WTO Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS). Niemniej jednak, nieefektywny system prawny i powolnie działający wymiar sprawiedliwości powoduje, że ochrona własności intelektualnej w Suazi jest ograniczona.

   

   

   

  Przydatne linki i kontakty


   

  6.1. Administracja gospodarcza.

   

  Ministerstwo Handlu i Przemysłu

  Ministry of Trade & Industry

  P.O.Box 451

  Mbabane

  Tel: +268-4043201

  Fax: +268-4044711

  e-mail: mee@realnet.co.sz

   

  Oficjalna strona rządu Suazi z linkami

  www.gov.sz

   

  6.2. Samorządy gospodarcze.

   

  Stowarzyszenie Izb Handlowych Suzai

  Federation of Swaziland Employers and Chamber of Commerce (FSE & CC)

  www.business-swaziland.com

   

  6.3. Oficjalna prasa ekonomiczna.

   

  Swazi Observer, Swaziland Today, Times of Swaziland

   

  6.4. Oficjalne strony o charakterze ekonomicznym.

   

  www.realnet.co.sz

  www.observer.org.sz

  www.swazibusiness.com

   

   

  29 stycznia 2015 (ostatnia aktualizacja: 29 stycznia 2016)

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: