close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • SUAZI

 • Suazi

 •  

   Informacje o kraju


   

  1.1. Położenie geograficzne, ludność, obszar, stolica, języki urzędowe.

   

  Położenie geograficzne: Królestwa Eswatini (poprzednio Suazi) usytuowane jest na południowym krańcu Afryki na wschodnich stokach Gór Smoczych. Graniczy z RPA i Mozambikiem, pozbawione jest dostępu do morza. Suazi oferuje dużą różnorodność krajobrazów, od gór wzdłuż granicy z Mozambikiem, przez sawanny na wschodzie, po lasy deszczowe na północnym-zachodzie. Główną rzeką płynącą przez ten kraj jest Lusutfu. Wyraźnie widoczna jest pora deszczowa. Trwa ona pomiędzy wrześniem/październikiem i marcem/kwietniem. Sporą część terytorium kraju zajmują parki narodowe i rezerwaty dzikiej zwierzyny. W Eswatini występuje 107 gatunków ssaków i 507 gatunków ptaków, m.in.: nosorożce, zebry, różnego rodzaju antylopy, bawoły, lwy, gepardy, słonie, żyrafy, różne gatunki małp oraz orły, bociany i flamingi.

   

  Ludność: Liczba ludności szacowana jest na 1,25 miliona . Wskaźnik umiejętności pisania i czytania wśród ludności powyżej 15-go roku życia wynosi 84%.

   

  Przyrost naturalny wynosi 2,9% rocznie i spada z powodu epidemii HIV/AIDS. Wskaźnik zachorowań na HIV/AIDS należy do najwyższych w świecie. Szacuje się, że ponad 42,6% ludności Eswatinii jest zarażonych tym wirusem (w grupie wiekowej 25-29 lat wskaźnik ten wynosi aż 56 %). Średnia długość życia wynosi 32 lata.

   

  Obszar: Kraj zajmuje powierzchnię 17.364 km(2).

   

  Stolica: Stolicą kraju jest Mbabane (około 76,0 tys. mieszkańców). Inne większe ośrodki miejskie to: Manzini, Lobamba i Siteki.

   

  Języki urzędowe: Językiem urzędowym kraju jest angielski i SiSwati. Poza tym w Suazi 76 tys. osób posługuje się językiem Zulu, a 19 tys. Tsonga.

   

  1.2.Warunki klimatyczne.

   

  W Eswatini występuje klimat subtropikalny oraz w znacznej części kraju o charakterze leśnym. Najcieplejszym miesiącem jest styczeń, gdy temperatura waha się w granicach 19°C - 33°C, a najchłodniejszym lipiec 5°C - 20°C.

   

  1.3.Główne bogactwa naturalne.

   

  Ziemia uprawna stanowi jedynie 10% powierzchni kraju. Sektor rolniczy jest mały i skoncentrowany głównie na uprawie leśnej oraz trzciny cukrowej, tytoniu, cytrusów i hodowli bydła. 70% ludności zatrudnionych jest przy produkcji rolnej. W Eswatini wydobywa się azbest, węgiel kamienny, wapień i niewielkie ilości złota oraz diamentów.

   

  1.4. System walutowy.

   

  Waluta Eswatini (Lilangeni) jest powiązana parytetowo i równoważna z Randem południowoafrykańskim.

   

  1.5.Religia.

   

  Eswatini jest państwem wielo-wyznaniowym, choć chrześcijanie stanowią zdecydowana większość, bo aż 82,7% ludności kraju, animiści i wyznania lokalne – 16,3%, muzułmanie – 1%.

   

  1.6. Infrastruktura transportowa (przejścia graniczne, lotniska, porty).

   

  Międzynarodowy port lotniczy Matsapha pomiędzy stolicą kraju Mbabane a miastem Manzini łączy Eswatini z Johannesburgiem i Maputo. Eswatini posiada ponadto 11 mniejszych pasów startowych. Jedyna linia kolejowa łączy Eswatini z RPA i Mozambikiem. Sieć drogowa jest dobrze rozwinięta.

   

  1.7. Obowiązek wizowy.

   

  W dniu 8 stycznia 1998 r. rząd królestwa Eswatini podjął jednostronną decyzję o zniesieniu obowiązku wizowego wobec obywateli polskich. Polska znalazła się jako jedyny kraj Europy Środkowo-Wschodniej w grupie krajów objętych tą decyzją.

   Najbliższe, właściwe terytorialnie polskie przedstawicielstwo dyplomatyczne to Ambasada RP w Pretorii (RPA).

   

  1.8. Wykaz świąt państwowych.

   

  a) 1 stycznia - Nowy Rok

  b) Wielki Piątek*

  c) Wielkanoc*

  d) 19 kwietnia - Dzień urodzin króla

  e) 25 kwietnia - Dzień Flagi Narodowej

  f) 1 maja - Święto Pracy

  g) 21 maja - Dzień Wniebowstąpienia*

  h) 22 lipca - Dzień urodzin króla Sobhuza

  i) Umhlanga/Reed Dance (koniec sierpnia/początek września)*

  j) 6 września - Dzień Niepodległości

  k) 25 grudnia - Boże Narodzenie

  l) 26 grudnia - Boże Narodzenie

   

  * święto ruchome

  Jeśli święto wypada w niedzielę, dniem wolnym jest kolejny poniedziałek.

   

   

   

  System administracyjny


   

  2.1. Ustrój polityczny.

   

  Eswatini (poprzednio)Suazi uzyskało niepodległość od Wielkiej Brytanii w 1968 r.  Jest monarchią konstytucyjną. Kraj wchodzi w skład Brytyjskiej Wspólnoty Narodów. Obecna konstytucja została przyjęta 13 października 1978 r., nowelizowana w 1992 r. Jednak szybko wrócono do rządów za pomocą dekretów. W 1973 r. zakazano działalności partii politycznych. W 2006 r. uchwalono nową konstytucję. Głową państwa jest król (Mswati III), który rządzi wspólnie z królową-matką. Obecnie istnieje tylko jeden ruch polityczny - Narodowy Ruch Imbokodvo (INM). W 2005 r. Sąd Najwyższy kraju uznał istnienie partii politycznych za nielegalne. Pod względem administracyjnym Eswatini dzieli się na 4 dystrykty: Hhhohho, Lubombo, Mazini i Shiselweni. Rejony zarządzane są przez administratorów rejonowych przy pomocy wybranych przedstawicieli dystryktów.

   

   

  2.2. Władza ustawodawcza i wykonawcza.

   

  Władza ustawodawcza należy do Izby Zgromadzeń i Senatu. Izba składa się z 65 członków (10 wybiera król, 55 jest wybieranych w wyborach powszechnych), a Senat z 30 (20 wybiera król a 10 Izba Zgromadzeń). Członkowie do parlamentu są wybierani na 5-letnią kadencję. Władza wykonawcza składa się z gabinetu, w skład którego wchodzi premier, wicepremier i 17 ministrów. Premier mianowany jest przez króla i wybierany spośród parlamentarzystów.

   

  2.3. Struktura administracji gospodarczej.

   

  Sprawy gospodarcze państwa należą do kompetencji Ministerstwa Handlu i Przemysłu. Pozostałymi resortami gospodarczymi są: Ministerstwo Rolnictwa, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Zasobów Naturalnych i Energetyki, Ministerstwo Turystyki i Ochrony Środowiska, Ministerstwo Komunikacji i Technologii, Ministerstwo Pracy i Transportu.

   

  W Eswatini działa kilka niezależnych izb handlowych i przemysłowych, a najważniejszą z nich jest Stowarzyszenie Izb Handlowych Suzai - Federation of Swaziland Employers and Chamber of Commerce (FSE & CC)

   

  2.4. Sądownictwo gospodarcze.

   

  System prawny Eswatini (poprzednio Suazi) jest oparty na prawie holendersko-rzymskim w połączeniu z prawem zwyczajowym opartym na tradycyjnych prawach i obyczajach plemienia Eswatini i jest niezależny od władzy wykonawczej i wojskowej. W skład władzy sądowniczej wchodzą Sąd Wysoki, Sąd Apelacyjny oraz sądy magistrackie w każdym z czterech rejonów. Pierwotna konstytucja została unieważniona w 1973 r. i zastąpiona pięć lat później konstytucją zapewniającą jednopartyjność. Najnowsza konstytucja została przyjęta w 2005 r.,

   

  Sądy krajowe zajmują się procesami gospodarczymi w oparciu o system prawny oparty na systemie prawnym holenderskim. Sprawy lokalne oparte są na prawie zwyczajowym. Sądownictwo jest niezależne i bezstronne.

   

   

   

  Gospodarka


   

  3.1. Ogólna charakterystyka sytuacji gospodarczej.

   

  W 2017 r. wyniki przemysłu wydobywczego, rolnictwa jak i przemysłu przetwórczego Eswatini były w dalszym ciągu niezadawalające. Ma to związek z suszą, która w 2016 r. opanowała całą Afrykę Południową (w tym Eswatini). Spowodowała ona spustoszenie nie tylko w rolnictwie i przemyśle rolno-spożywczym Eswatini, ale także w energetyce i gospodarce wodnej. W 2017 r. gospodarka Eswatini, tak jak dotychczas, była oparta na przemyśle tekstylnym, przetwórstwie trzciny cukrowej oraz rolnictwie komercyjnym. Około 75% mieszkańców kraju w wieku produkcyjnym zajmowało się rolnictwem na małą skalę. Ponad 60% dochodów budżetu państwa pochodzi z płatności uzyskiwanych z Unii Celnej Afryki Południowej) (SACU), które w 2107 r. zostały dla Eswatini zmniejszone o 24%, co miało negatywny wpływ na gospodarkę tego kraju. W przypadku pogarszania się sytuacji makroekonomicznej Eswatini duża liczba przedsiębiorstw, zwłaszcza małych i średnich współpracujących z sektorem publicznym, będzie zlikwidowana (małe i średnie przedsiębiorstwa wytwarzają około 33% produkcji przemysłowej, a ich udział w sektorze handlu wynosi 56%). Z dniem 1.01.2015 r. Eswatini zostało wykreślone z listy beneficjentów „African Growth and Opportunity Act” (AGOA)  ze względu m.in. na utrzymywanie w mocy ustawodawstwa poważnie ograniczającego prawa pracownicze. Fakt utraty bezcłowego dostępu do rynku USA negatywnie wpłynął na i tak już wcześniej b. słabo rozwijającą się gospodarkę Królestwa, posiadającego przestarzałą strukturę gospodarki, charakteryzującą się wysokim bezrobociem. Najbardziej dotknięty ww.  decyzją  jest przemysł tekstylny. Dokonanie  zmian w treści 5-ciu ustaw dot. m.in. praw pracowniczych (czego oczekuje rząd USA) może pozwolić Królestwu ponownie stać się beneficjentem umowy AGOA pozwalającej na bezcłowy eksport do USA szczególnie tak ważnych dla eksportu Eswatini towarów jak wyroby tekstylne i cukier. Dodatkowo z Eswatini wycofało się szereg inwestorów zagranicznych. W 2016 r. deficyt budżetowy kraju w porównaniu do 2015 r. uległ prawie trzykrotnemu zwiększeniu. Wzrost PKB w 2017 r. prognozowany jest na poziomie 0,3%, a  w 2018 r. ma wynieść 0,9%  (w 2016 r. wyniósł zaledwie 0,6%). Deficyt budżetowy w roku budżetowym 2016-2017 wyniósł 12,3% PKB (w roku budżetowym 2015/2016 osiągnął 4,8%). W 2016 r. inflacja wyniosła 7,0%, oficjalna stopa bezrobocia  około 22,5%, a faktyczna co najmniej 40,0%. Aktualnie około 63,0 % mieszkańców Eswatini żyje w biedzie.

   

  Gospodarka Eswatini oparta jest na przemyśle tekstylnym oraz przeróbce trzciny cukrowej oraz rolnictwie i leśnictwie komercyjnym, charakteryzującymi się wysoką wydajnością. W ubiegłych latach produkcja przemysłu przetwórczego uległa zmniejszeniu w wyniku zamknięcia szeregu zakładów produkujących wyroby włókiennicze i odzież oraz pulpę drzewną i papier. Pomimo, że wydajność przemysłu odzieżowego znacznie się poprawiła i lokalny sektor wyrobów włókienniczych oraz odzieży ma znacznie niższe koszty w porównaniu z innymi krajami w południowym regionie Afryki, wzrost tej branży był niewielki, częściowo z powodu konkurencji z Chin i produkujących po niskich kosztach producentów z Azji. Przemysł tekstylny i odzieżowy, który kiedyś zatrudniał  30 tys. osób (ok. 8,5% ogółu zatrudnionych), obecnie daje pracę tylko 15 tys. (4% ogólnej liczby pracujących). Większość ludności w wieku produkcyjnym (około 75%) zajmuje się rolnictwem na małą skalę, na własne potrzeby, gdzie wydajność jest nieporównywalnie mniejsza. Grunty orne składają się na ponad 10% powierzchni kraju. Ponad 60% budżetu państwa pochodzi z płatności uzyskiwanych z SACU (Unii Celnej Afryki Południowej), do której RPA wpłaca ok. 4,5  mld USD rocznie. Dochody unii w ostatnich latach zostały znacznie zredukowane, a RPA rozważa wycofanie się z unii. Miałoby to katastrofalny wpływ na gospodarkę Eswatini.  Infrastruktura kraju jest w miarę dobrze rozwinięta łącząc Eswatini z krajami sąsiednimi i najbliższymi portami morskim w celach handlowych - Maputo w Mozambiku oraz Durban i Richards Bay w RPA.

   

  Rząd rozpoczął szereg projektów w celu wzmocnienia infrastruktury służby zdrowia poprzez budowę nowych centrów opieki medycznej. MFW zalecił władzom Eswatini zmniejszenie zatrudnienia w administracji państwowej, (której płace stanowią 43,2% wydatków rządu ogółem) o 1/3, czyli o 10 tys. osób. Jednak rząd Eswatini nie spełnił tych wymagań i w związku z tym MFW nie udzielił pożyczki co spotęgowało kryzys fiskalny w tym kraju. Sektor publiczny jest nie tylko największym pracodawcą w Eswatini, ale też znaczącym odbiorcą usług i dóbr od wielu firm lokalnych. W przypadku dalszego załamania sytuacji ekonomicznej duża liczba przedsiębiorstw, zwłaszcza małych i średnich firm współpracujących z sektorem publicznym, będzie zmuszona zamknąć swoją działalność. Eswatini najdotkliwiej odczuło, w porównaniu do innych krajów członkowskich, zmniejszenie wpływów ze wspólnej puli celnej Południowoafrykańskiej Unii Celnej (Southern African Customs Union – SACU). Władze  kraju opracowały program usprawnienia systemu finansowego państwa, który m.in. zakłada poprawę zarządzania wpływami z podatków, wprowadza kompleksową reformę służby cywilnej i racjonalizuje wydatki budżetu państwa w zakresie dalszych oszczędności. Eswatini ma niesprawny system prawny, a biurokracja jest wszechobecna. Eswatini korzysta z pożyczek zaciągniętych np. na ukończenie wielkich projektów rządowych takich jak Mbabane Bypass Road i Lower Usuthu Smallholder Irrigation Project (LUSIP). Bardzo ważne dla gospodarki kraju są małe i średnie przedsiębiorstwa, które wytwarzają około 33% produkcji przemysłowej, a ich udział w działalności handlowej wynosi 56%.  Bezpośrednie inwestycje zagraniczne są głownie lokowane w przemyśle przetwórczym (produkty spożywcze, napo-je i ropa naftowa), sektorze usług (budownictwo i handel hurtowy) i w finansach i ubezpieczeniach (głównie banki). Bezpośrednie inwestycje zagraniczne tradycyjnie pochodzą głównie z RPA, Wielkiej Brytanii, USA, Australii i UE. W ostatnich latach rząd czynił starania, aby przyciągnąć inwestorów z innych krajów, zwłaszcza Chin, Indii i innych krajów azjatyckich.

   

  3.3. Główne sektory gospodarki (o największym znaczeniu/ udziale w PKB). 

   

  Główne sektory gospodarki składające się na PKB Eswatini (poprzednio Suazi) -dane szacunkowe:  Usługi stanowią ok. 45% PKB.

   

  Sektor

  Sektor przemysłowy

  Sektor rządowy, usługi społeczne i osobiste

  Handel, hotelarstwo i restauracje

  Usługi finansowe i biznesowe

  Rolnictwo

  Transport i łączność

   

   Usługi

   

  Są zdominowane przez usługi finansowe, bankowe i transport. Pomimo spowolnienia gospodarki światowej, wpływy z turystyki Eswatini zwiększyły się. W celu utrzymania tendencji wzrostowej w turystyce, rząd oraz przedstawiciele prywatnego sektora turystycznego zapowiadają ścisłą współpracę, wskazując na potrzebę wsparcia i dalszego rozwoju tej gałęzi gospodarki, która posiada duży potencjał wzrostu. W ramach Southern African Power Pool, Eswatini otrzymywało dotąd 76% dostaw energii z Południowej Afryki i  14% z Mozambiku. Powstanie dużego niedoboru energii w Południowej Afryce w 2008 r. przyśpieszyło rozmowy na temat dostaw energii z Mozambiku. Mozambik wyraził również zgodę na użytkowanie przez Eswatinii zbiorników w porcie Maputo do przechowywania importowanej ropy, skąd trafia ona do Eswatini. Wcześniej Eswatini otrzymywało większość dostaw z rafinerii w Durbanie, który jest znacznie dalej położony niż Maputo. Obecne rozwiązanie pozwoli zredukować koszty transportu sprowadzanej ropy.

   

  Rolnictwo

   

  Rolnictwo i leśnictwo Eswatini  jest bardzo ważną gałęzią gospodarki, chociaż jego udział w PKB systematycznie maleje na rzecz innych sektorów. Pomimo urodzajnej ziemi (80% powierzchni całkowitej) i wystarczających zasobów wody, Suazi produkuje tylko 20% konsumowanych owoców i warzyw i jest zależne od importu z RPA. Ministerstwo handlu i przemysłu kraju określiło obszar 978 hektarów w południowej części kraju jako nadający się do uprawiania warzyw, ale jest to zaledwie ułamek możliwości. Z upraw ważna jest produkcja kukurydzy. Eswatini jest jednym z najbardziej wydajnych i produkujących po najniższych kosztach światowych producentów cukru z trzciny cukrowej.  Blisko 90% cukru jest  sprzedawane na rynek UE, dużo mniej do SACU i COMESA, a tylko około 2%  na rynek światowy. UE partycypuje w projektach USIP i Komati Downstream Development Project, które mają zwiększyć obszar uprawy trzciny cukrowej i zwiększyć zdolność produkcyjną  zakładów Ubombo. Także wejście w życie umowy IEPA z dniem 1 października 2009 r. pozwoliło Eswatini  eksportować cukier do UE bez żadnych ograniczeń kwotowych.

   

   W zakresie produkcji bawełny zwiększono jej areał upraw  i zadbano o zwiększenie  pomocy technicznej. Perspektywy dla uprawy bawełny w Eswatini są dobre.

   

  3.4. Struktura i kierunki handlu zagranicznego.

   

  Eswatini (poprzednioSuazi) prowadzi wymianę handlową głównie z krajami ugrupowania SADC, a przede wszystkim z RPA. Stagnacja gospodarcza w RPA ma ujemny wpływ na dochody z eksportu Eswatini do tego kraju.

   

   Główni (wartościowo) partnerzy handlowi Eswatini w  imporcie w ostatnich latach:  RPA , Chiny, Japonia, Tajwan oraz UE.

   

   Główni partnerzy handlowi Eswatini w  eksporcie w ostatnich latach: RPA, UE, Namibia, Mozambik i Zjednoczone Emiraty Arabskie.

   

  Najważniejsze (wartościowo) grupy asortymentowe w imporcie Eswatini w ostatnich latach.: wyroby przemysłowe, maszyny i urządzenia mechaniczne i sprzęt elektryczny oraz wyroby przemysłu chemicznego i przemysłów pokrewnych. W ostatnich latach ważnymi asortymentami w imporcie Eswatini z UE były:  żywność, produkty ropy naftowej, maszyny i środki transportu oraz wyroby chemiczne. W ostatnich latach w eksporcie Eswatinii do UE najważniejszymi grupami towarowymi były: wyroby przemysłowe częściowo przetworzone, produkty rolno-spożywcze, ścier drzewny, bawełna oraz produkty przemysłu wydobywczego.

   

  W 2015 r. Stany Zjednoczone wykluczyły Eswatini z umowy AGOA (African Growth and Opportunity Act), ze względu na brak postępu w demokratyzacji kraju, nieprzestrzeganie praw związków zawodowych, itp.  Z tego powodu ucierpał przede wszystkim przemysł tekstylny oraz branża produkcji cukru (w 2017 r. USA ponownie przywróciły Eswatini status beneficjenta AGOA W ostatnich latach głównymi grupami towarowymi w eksporcie Eswatini do UE były: artykuły spożywcze, głównie cukier  wyroby włókiennicze i pulpa drzewna.

   

  3.5. Uczestnictwo w wielostronnych organizacjach i porozumieniach o charakterze ekonomicznym.

   

  Jako członek SADC, SACU i COMESA Eswatini ma preferencyjny dostęp do ponad 320 milionowego rynku Afryki południowej ze szczególnym uwzględnieniem RPA. Suazi korzysta również z przywilejów Konwencji Cotonou, dzięki czemu ma ułatwiony dostęp do rynku Unii Europejskiej. Poprzez system GSP (Generalized System of Preferences) ma również preferencyjny dostęp do rynków USA, Kanady, Australii i Japonii.

   

  Eswatini jest członkiem następujących organizacji międzynarodowych: Southern African Cus-toms Union (SACU), Southern African Development Community (SADC), Common Market for Eastern and Southern Africa (COMESA), MERCOSUR, World Bank, International Monetary Fund, African Union (AU), United Nations Organization, World Trade Organization (WTO), British Commonwealth, Cotonou Convention,, Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA3).  Eswatini jest sygnatariuszem Preferential Trade Agreement (PTA) podpisanego pomiędzy SACU i MERCOSUR (Argentyna, Brazylia, Paragwaj i Urugwaj) w 2009 r.

   

  3.6. Relacje gospodarcze z UE.

   

  W czerwcu 2009 r. królestwo Eswatini (poprzednio Suazi) podpisało z UE Tymczasową Umowę o Partnerstwie Ekonomicznym tzw. IEPA zapewniając sobie uprzywilejowany dostęp do rynku UE. Pozwoliło to eksporterom cukru i wołowiny z Eswatini na zwiększenie eksportu tych produktów na rynek europejski. W dniu 16.07.2014 r Unia Europejska podpisała z sześcioma krajami SADC w tym z Eswatini  Umowę o Partnerstwie Ekonomicznym (EPA) dającą tym sześciu krajom bardzo dogodne warunki w handlu z  UE. W ostatnich latach Eswatini najwięcej towarów eksportowało do: Holandii, Wielkiej Brytanii, Francji i Portugalii. Najważniejszymi pozycjami w eksporcie Eswatini do UE były: art. spożywcze (głównie cukier), napoje, tytoń, ocet, warto, produkty rolne oraz wyroby przemysłu chemicznego, cytrusy, wyroby włókiennicze, pulpa drzewna  i przetwory z owoców.  Głównymi dostawcami towarów do Eswatini były: Wielka Brytania, Niemcy, Włochy i Holandia. W imporcie Eswatini dominującą pozycję zajmowały produkty przemysłu chemicznego i maszyny i urządzenia mechaniczne i elektryczne, wyroby przemysłu chemicznego i przemysłów pokrewnych oraz gotowe artykuły spożywcze.

   

  Brak danych dot. głównych partnerów handlowych Suazi, krajów członków UE.

   

  Ze względu na ograniczony rynek krajowy, Eswatini importuje większość produktów konsumpcyjnych oraz towarów przemysłowych. Główne kategorie to żywność, produkty ropy naftowej, maszyny i środki transportu oraz chemikalia. Na eksport składają się przede wszystkim cukier, ścier drzewny, bawełna, wołowina i koncentraty napojowe.

   

   

   

  Dwustronna współpraca gospodarcza


   

  4.1. Gospodarcze umowy dwustronne.

   

  Ramy współpracy Polski z Eswatini (dawniej Suazi) określa umowa EPA (Economic Partnership Agrement) podpisana w dniu 16.07.2014 r. pomiędzy UE a 6 państwami członkami Południowoafrykańskiej Rady ds. Rozwoju (SADC) w tym z Eswatini.

   

  4.2. Handel Zagraniczny.

   

  Zgodnie z informacjami GUS RP obroty Polski z Eswatini wyniosły 0,8 mln USD (spadek o 1,2% w porównaniu do I-XII.2016 r.). Import Polski z Eswatini w okresie I-XII.2017 r. wyniósł 0,8 mln USD co stanowi spadek o 0,4% w porównaniu do I-XII.2017 r. GUS RP nie podaje wartości eksportu Polski do Eswatini w powyższym okresie. Głównymi wartościowo grupami asortymentowymi w imporcie Polski z Eswatini były:

   

  - produkty pochodzenia roślinnego; wartość 0,3 mln USD, spadek wartości importu w porównaniu do I-XII.2017 r.  46,8%, udział w imporcie Polski z Eswatini ogółem 34,5%,

  - wyroby nieszlachetne i wyroby z metali nieszlachetnych; wartość 0,2 mln USD, udział 21,6%,

  - produkty przem. chemicznego i pokrewne; wartość 0,1 mln USD, udział 14,3%,

  - maszyny i urządzenia mechaniczne i elektryczne; wartość 0,1 mln USD, udział 7,6%.

   

  Obroty handlowe między Polską a Eswatini podobnie jak w przypadku innych mniejszych krajów Afryki Subsaharyjskiej charakteryzują się przypadkowością i małą skalą.  

   

  4.3. Inwestycje wzajemne.

   

  Brak informacji

   

  4.4. Współpraca regionalna.

   

  Brak informacji

   

  4.5. Współpraca samorządów gospodarczych.

   

  Brak informacji

   

   

   

  Dostęp do rynku


   

  5.1. Dostęp do rynku dla polskich towarów i usług (bariery).

   

  Wejście Polski do Unii Europejskiej i objęcie umową ACP-EU a obecnie EPA powoduje, że polskie firmy nie napotykają żadnych barier w eksporcie do Eswatini, mają pełnoprawny dostęp do tego rynku i takie same warunki jak inne firmy z UE.

   

  5.2. Świadczenie usług i zatrudnianie obywateli RP.

   

  Rząd Eswatini nie stosuje żadnych utrudnień w dostępie do rynku pracy, szczególnie gdy chodzi o wysoko-wykwalifikowanych pracowników. Pozwolenia na pracę na okres 5 lat z możliwością przedłużenia są wydawane tylko w przypadku, gdy nie jest możliwe znalezienie lokalnego pracownika na dane stanowisko. Z uwagi na ograniczony rynek wewnętrzny, gospodarka Eswatini nastawiona jest proeksportowo i posiada stosunkowo liberalne przepisy dewizowo-celne. Wyrazem proeksportowej polityki rządu są zachęty inwestycyjne: zintegrowany 30% podatek, 5-letnie ulgi podatkowe dla nowych przedsiębiorstw produkujących na eksport, dopłaty do kosztów infrastrukturalnych.

   

  5.3. Nabywanie i wynajem nieruchomości.

   

  Nie istnieją żadne ograniczenia w nabywaniu nieruchomości na rynku prywatnym przez obcokrajowców w Eswatini.

   

  5.4. System zamówień publicznych.

   

  Zamówienia publiczne w większości przypadków podlegają procedurom przetargowym. W większości przetargi są otwarte i nie ma teoretycznie ograniczeń w składaniu ofert. Przy większych przetargach obowiązuje klauzula pre-kwalifikacji bo do nich dopuszczane są tylko te firmy, które zostały już zarejestrowane i uznane przez organizatora przetargu. Zamówienia publiczne są zarządzane przez Eswatini National Tender Board.

   

  5.5. Ochrona własności przemysłowej i intelektualnej.

   

  W Eswatini istnieje szereg uregulowań prawnych chroniących własność intelektualną i prawa autorskie oraz własność przemysłową. Są one zgodne z zapisami WTO Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS). Niemniej jednak, nieefektywny system prawny i powolnie działający wymiar sprawiedliwości powoduje, że ochrona własności intelektualnej w Eswatini jest ograniczona.

   

   

   

  Przydatne linki i kontakty


   

  6.1. Administracja gospodarcza.

   

  Ministerstwo Handlu i Przemysłu

  Ministry of Trade & Industry

  P.O.Box 451

  Mbabane

  Tel: +268-4043201

  Fax: +268-4044711

  e-mail: mee@realnet.co.sz

   

  Oficjalna strona rządu Eswatini z linkami

  www.gov.sz

   

  6.2. Samorządy gospodarcze.

   

  Stowarzyszenie Izb Handlowych Eswatini

  Federation of Swaziland Employers and Chamber of Commerce (FSE & CC)

  www.business-swaziland.com

   

  6.3. Oficjalna prasa ekonomiczna.

   

  Eswatini Observer, Eswatini Today, Times of Eswatini

   

  6.4. Oficjalne strony o charakterze ekonomicznym.

   

  www.realnet.co.sz

  www.observer.org.sz

  www.swazibusiness.com

   

   

  29 stycznia 2015 (ostatnia aktualizacja: 9 listopada 2018)

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: