close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • ZAMBIA

 • Zambia

 •  

   Informacje o kraju


   

  1.1. Położenie geograficzne, ludność, obszar, stolica, języki urzędowe.

   

  Położenie geograficzne: Zambia położona jest w południowej Afryce, bez dostępu do morza. Całkowita długość granic wynosi 5.664 km, z czego z: Demokratyczną Republiką Konga 1.930 km, Tanzanią 338 km, Malawi 837 km, Mozambikiem 419 km, Zimbabwe 797 km, Botswaną mniej niż 1 km, Namibią 233 km, Angolą 1110 km. Powierzchnię Zambii stanowi płaskowyż (1000-1400 m n.p.m.), z rozległymi obniżeniami, zajętymi przez doliny rzeczne; najniżej położona dolina rzeki Zambezi (ok. 400 m. n.p.m.). Wschodnią część kraju przecina rów tektoniczny rzeki Luangua, wchodzący w skład systemu wielkich rowów Afrykańskich. Na północnym wschodzie pasmo górskie Muczinga (do 1850 m), na granicy z Malawi masyw Nyika z najwyższym wzniesieniem Zambii (Malinga Hills, 2301 m). Szatę roślinną tworzą sawanny i widne lasy zrzucające liście w porze suchej; tereny bagniste są porośnięte trzciną i papirusem. Na całym terytorium kraju występuje rozległa sieć rzek. Na rzekach występują liczne wodospady, największy Wodospad Wiktorii na rzece Zambezi. Zambia posiada liczne jeziora, m.in. Bangweulu, Muru, Tanganika, oraz jezioro zaporowe – Kariba. Zambię zamieszkuje wiele gatunków zwierząt, m.in.: żyrafy, słonie, lamparty, lwy. Na obszarze Zambii znajduje się 19 parków narodowych, największe: Kafue, Luangua Południowa i Północna, oraz liczne rezerwaty, głównie faunistyczne.

   

  Ludność: Zambię zamieszkuje około 15,0 mln ludności, średnia gęstość zaludnienia wynosiła 15 osób/km2. Przyrost naturalny: 2,12%. Umiejętność czytania i pisania posiada 80,5% Zambijczyków (86,8% mężczyzn i 74,8% kobiet). Ocenia się, że 14,3% całej ludności jest zarażone HIV/AIDS (w ośrodkach miejskich dochodzi do 20%). Przeciętna długość życia w Zambii wynosi 38 lat.

   

  Obszar: Kraj zajmuje powierzchnię 752.614 km(2).

   

  Stolica: Stolicą kraju jest Lusaka, licząca około 2,2 mln mieszkańców . Inne większe miasta to: Ndola, Kitwe, Chingola, Kabwe, Mufulira, Livingstone.

   

  Języki urzędowe: Angielski. W użyciu są również języki bantu.

   

  Skład etniczny ludności: 98,7% stanowią Afrykanie w tym: 36% Bemba, 18% Malawi, 15% Tonga, 5% Mambwe, 5% Tumbuka, 10% Lozi, 6% Lunda, 5% Luena, 4% Ngoni, 3% Fipa, 2% Nkoyi. Europejczycy stanowią 1,1% populacji Zambii.

   

  1.2. Warunki klimatyczne.

   

  W Zambii dominuje klimat podrównikowy suchy; roczna suma odpadów od 600-800 mm na południu (dolina Zambezi) do 1000-1200 mm na północnym zachodzie. Wyraźna pora deszczowa występuje, na północy od listopada do kwietnia, na południu od grudnia do marca, deszcze ulewne, burzowe. Średnia temperatura powietrza i średnie opady dla stolicy kraju wynoszą: w styczniu 27°C i 126 mm, w lipcu 22°C i 7 mm.

   

  1.3. Główne bogactwa naturalne.

   

  Zambia posiada liczne bogactwa mineralne: rudy miedzi, kobaltu, berylu, cynku, manganu i innych metali oraz węgiel kamienny, srebro, złoto, piryty, kamienie szlachetne (ametysty, szmaragdy, diamenty). Głównymi produktami rolnymi kraju są: kukurydza, zboża, kawa, soja, orzechy, warzywa, tytoń, bawełna, kwiaty (w większości eksportowane) oraz hodowla bydła.

   

  1.4. System walutowy.

   

  Waluta: 1 Kwacha zambijska = 100 ngwee. Kwacha jest waluta wymienialną.

   

  1.5. Religia.

   

  Zambia jest państwem wielo-wyznaniowym: 60% stanowią chrześcijanie, 27% ludności wyznaje wierzenia lokalne, pozostali - islam i hinduizm.

   

  1.6. Infrastruktura transportowa (przejścia graniczne, lotniska, porty).

   

  Podstawowe znaczenie dla gospodarki mają połączenia kolejowe z portami w Angoli (Lobito), RPA (przez Zimbabwe) i Tanzanii (linia Tazara do Dar es Salam) oraz połączenia drogowe z portami w Mozambiku i Tanzanii. Długość linii kolejowych wynosi 2.173 km (linie wąskotorowe), drogowych 91.440 km (w tym 22% o utwardzonej nawierzchni). Zambia posiada 107 lotnisk w tym 9 z pasami betonowymi. Lotnisko w stolicy kraju Lusace obsługuje loty międzynarodowe. Pozostałe lotniska kraju to: Livingstone Ndola, Solwezi, Mfuwe, Chipata, Kasompe.

   

  1.7. Obowiązek wizowy.

   

  Wizy pobytowe i tranzytowe obywatele polscy uzyskują w punktach przekraczania granicy. Okres ważności paszportu przy wjeździe powinien wynosić minimum 3 miesiące. Wymagane jest okazanie biletu powrotnego (lub środków na jego zakup), dokumentów (wiz) umożliwiających dalszą lub powrotną podróż oraz środków wystarczających na pokrycie kosztów pobytu (minimalna kwota na dzień pobytu nie jest określona). Przy wylocie należy wnieść opłatę lotniskową w wysokości 20 USD. Nie ma ograniczeń w przywozie walut obcych. W paszporcie musi być co najmniej jedna strona przeznaczona na wizy, całkowicie wolna od wszelkich stempli, wiz itp.

   

  Najbliższe, właściwe terytorialnie polskie przedstawicielstwo dyplomatyczne to Ambasada RP w Pretorii (RPA). W Lusace działa też polski konsul honorowy.

   

  1.8. Wykaz świąt państwowych.

   

  a) 1 - stycznia Nowy Rok

  b) 8 marca - Międzynarodowy Dzień Kobiet

  c) 12 marca - Dzień Młodzieży

  d) Wielki Piątek (święto ruchome)

  e) 1 maja - Dzień Pracy

  f) 25 maja - Dzień Niepodległości Afryki

  g) 6 lipca - Dzień Bohaterów

  h) 7 lipca - Dzień Jedności Narodowej

  i) 3 sierpnia - Dzień Rolnika

  j) 3 września - Dzień Pamięci Levy Mwanawasa

  k) 24 października - Dzień Niepodległości

  l) 25 grudnia - Boże Narodzenie

   

   

   

  System administracyjny


   

  2.1. Ustrój polityczny.

   

  Zambia uzyskała niepodległość od Wielkiej Brytanii w 1964 r., wcześniej tworząc część półautonomicznej federacji jako Północna Rodezja. Zgodnie z konstytucją z 1996 r. Zambia jest republiką, z prezydentem, wybieranym w wyborach powszechnych na 5-letnią kadencję (z prawem do jednej reelekcji) jako głową państwa i szefem rządu. Zambia podzielona jest na 9 prowincji: Central, Copperbelt, Eastern, Luapula, Lusaka, Northern, North-Western, Southern oraz Western. Prowincje zarządzane są przez mianowanych wiceministrów. System wielopartyjny został przywrócony w 1990 r., po zawieszeniu go w 1973 r.

   

  2.2. Władza ustawodawcza.

   

  Władza ustawodawcza należy do 1-izbowego Zgromadzenia Narodowego o 5-letniej kadencji, liczącego 158 deputowanych (150 wybieranych w głosowaniu powszechnym, 8 mianowanych przez prezydenta, marszałek - wybierany przez członków parlamentu). Izba Wodzów - organ doradczy - składa się z przedstawicieli poszczególnych prowincji i liczy 27 osób.

   

   2.3. Władza wykonawcza.

   

  Władzę wykonawczą sprawuje rząd, powoływany spośród członków Zgromadzenia Narodowego przez prezydenta i przez niego kierowany. Głową państwa, a zarazem szefem rządu, jest prezydent wybierany w wyborach powszechnych na 5-letnią kadencję (z prawem do jednej reelekcji). W skład rządu oprócz prezydenta wchodzi wiceprezydent (mianowany przez prezydenta) i 21 ministrów.

   

  2.4. Struktura administracji gospodarczej.

   

  Sprawy gospodarcze państwa należą do kompetencji Ministerstwa Handlu i Przemysłu (Ministry of Commerce, Trade and Industry - MCTI). Pozostałymi ważniejszymi resortami gospodarczymi są: Ministerstwo Infrastruktury, Ministerstwo Rolnictwa, Ministerstwo Turystyki, Środowiska i Zasobów Naturalnych, Ministerstwo Górnictwa, Ministerstwo Energetyki i Zasobów Wodnych, Ministerstwo Finansów i Narodowego Planowania oraz Ministerstwo Komunikacji i Transportu. W Zambii działają regionalne izby handlowo-przemysłowe, które skupiają się w Stowarzyszeniu Izb Przemysłowo-Handlowych Zambii (Zambia Association of Chamber of Commerce and Industry (ZACCI).

   

  2.5. Sądownictwo gospodarcze.

   

  System prawny Zambii jest oparty na prawie brytyjskim w połączeniu z prawem zwyczajowym opartym na tradycyjnych prawach czarnych plemion i jest niezależny od władzy wykonawczej i ustawodawczej. W skład władzy sądowniczej wchodzą Sąd Najwyższy, Sąd Wysoki, Sąd Pracy (Przemysłowy), sądy magistrackie oraz rejonowe. Sądy krajowe zajmują się procesami gospodarczymi w oparciu o prawo pracy, prawo gospodarcze oraz ustawę o przedsiębiorstwach. Sprawy takie prowadzone są przez wyspecjalizowane kancelarie adwokackie.

   

   

   

  Gospodarka


   

  3.1. Ogólna charakterystyka sytuacji gospodarczej.

   

  Ze względu na suszę, jaka panowała w latach 2015-2016, rolnictwo i cała gospodarka Zambii również w 2017 r. poniosła wysokie straty (ponad 60% ludności aktywnej zawodowo trudni się pracą w rolnictwie). Jednak Zambia jako jedyny kraj Południa Afryki nie doświadczyła klęski nieurodzaju – co więcej, wyeksportowała znaczną ilość kukurydzy do państw ościennych (Zimbabwe, RPA, Malawi i DRK). Gospodarka Zambii w 2017 r. w dalszym ciągu (na tle innych krajów Afryki Pd.) charakteryzowała się w miarę zrównoważonym rozwojem oraz konsekwentną realizacją procesów liberalizacji i prywatyzacji.  Sektor wydobywczy (głównie miedź) pozostał najbardziej rozwiniętą gałęzią gospodarki kraju, przyciągając najwięcej inwestycji zagranicznych. Zambia w dalszym ciągu pozostaje drugim największym producentem miedzi w Afryce, a jej eksport zapewnia Zambii największe wpływy walutowe. Przez ostatnich parę lat w miarę wysoki wzrost PKB pozwalał Zambii na zredukowanie sfery ubóstwa. Zdaniem Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW) gospodarka Zambii odnotuje w 2017 r. wzrost PKB wynoszący 4,0%, a w 2018 r 4,5% (w 2016 r. wzrost PKB wyniósł 3,0%). Stopa inflacji w 2017 r. prognozowana jest na poziomie 12,9% (w 2016 r. wyniosła 20,7%).  Deficyt budżetowy w 2016 r. wyniósł 8,1%, a dług publiczny 57,2% PKB (w 2017 r. i w 2018 r. ma wynieść również około 60% PKB). Oficjalna stopa bezrobocia w 2017 r. powinna wynieść około 13,0% (faktyczna około 50%). W 2016 r. zadłużenie zagraniczne, dzięki wsparciu instytucji międzynarodowych, udało się ograniczyć do 10% PKB. W 2017 r. do negatywnych czynników rzutujących na gospodarkę Zambii należały: bardzo niestabilna sytuacja polityczna; nadmierne wydatki budżetowe; brak niezbędnych reform strukturalnych w gospodarce; niedobory energii elektrycznej; susza (negatywnie rzutująca na wyniki wiodących sektorów gospodarki tego kraju takich jak przemysł wydobywczy i rolnictwo); utrzymujące się niskie ceny miedzi (główny produkt eksportowy Zambii) oraz niska aktywność firm prywatnych.  W 2016 r. Zambia poprosiła MFW o pożyczkę  w wysokości około 1,3 - 1,6 mld USD na dokonanie niezbędnych reformy strukturalnych. Po trwających prawie jeden rok negocjacjach okazało się, że władze tego kraju nie są w stanie określić wysokości deficytu budżetowego wobec czego MFW wstrzymał ew. przyznanie pożyczki na około 1 rok. Po trwającym prawie cały rok zawieszeniu negocjacji dot. pożyczki, na prośbę rządu Zambii, na początku 2018 r., MFW zwrócił się do władz Zambii o przygotowanie nowej wersji programu reform. Mimo tych i innych trudności gospodarczych np. Bank Światowy (BŚ) jest zdania, że Zambia w dalszym ciągu jest atrakcyjnym miejscem do inwestowania.

   

  Zambia na tle innych państw Afryki Subsaharyjskiej jest względnie uprzemysłowionym krajem i charakteryzuje się w miarę zrównoważonym rozwojem wielu sektorów gospodarki. Jednak  sektor wydobywczy (głównie miedź) pozostaje nadal zdecydowanie najbardziej rozwiniętą gałęzią całej gospodarki Zambii, przyciągając jednocześnie najwięcej inwestycji zagranicznych. Główne branże przemysłu przetwórczego Zambii to produkcja: nawozów, materiałów wybuchowych, tekstyliów, szkła, produktów przemysłu petrochemicznego, kabli, wyrobów stalowych i aluminiowych, artykułów spożywczych, wyrobów skórzanych, biżuterii.  Przez ostatnich kilka lat wzrost gospodarczy pozwala Zambii na zredukowanie stopnia ubóstwa ludności kraju. Dużą część wzrostu PKB Zambia zawdzięcza wysokiej cenie miedzi i eksportu tego metalu (jak również innych surowców) do Chin. Jednakże tak duże jak obecnie zapotrzebowanie na miedź i surowce ze strony Chin (ze względu na zwalniający wzrost gospodarczy tego kraju) może okazać się dla Zambii coraz bardziej wątpliwe. Gospodarka Zambii jest również oparta w wysokim stopniu na rolnictwie, które zapewnia ok. 80% zatrudnienia (formalnego i nieformalnego). Według Banku Światowego i Międzynarodowego Funduszu Walutowego, Zambia wyróżnia się wśród krajów afrykańskich stosunkowo pomyślną realizacją procesów liberalizacji i prywatyzacji gospodarki. Rząd stara się zdywersyfikować gospodarkę kraju, rozbudowując m.in. sektor turystyczny. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Zambii wahają się od 5% do ponad 10% PKB. Rząd konsekwentnie realizuje program pozyskiwania inwestorów zagranicznych. W tym celu Zambia uruchomiła 5 stref ekonomicznych do których miały napłynąć inwestycje o wartości 2,7 mld USD. Rząd Zambii przeznaczył 100 mln USD na budowę infrastruktury w ww. strefach. Obszary te powstały głównie z myślą o inwestorach z Chin, którzy w ostatnich kilku latach intensywnie penetrują rynek górniczy Zambii. Jednym z efektów ww. przedsięwzięcia było przyciągnięcie przez Zambię bezpośrednich inwestycji zagranicznych ze wszystkich krajów  Afryki Subsaharyjskiej. Podział dochodu w Zambii jest bardzo nierówny. Na najbogatsze dziesięć procent społeczności przypada 47% dochodu, podczas gdy najuboższe dziesięć procent społeczności posiada półtora procenta. Obecnie aż 64% mieszkańców Zambii żyje za mniej niż 1,25 USD dziennie, zaś 87% za mniej niż 2,50 USD.

   

  3.3. Główne sektory gospodarki (o największym znaczeniu/ udziale w PKB).

   

  Spośród  sektorów gospodarki decydujących o wielkości PKB najważniejsze  są usługi, które stanowią około 45% PKB, w tym handel, hotelarstwo i restauracje  oraz usługi finansowe i biznesowe. Inne najważniejsze  sektory , które tworzą PKB Zambii to sektor budowlany, rolnictwo i przemysł.

   

  Górnictwo

   

  Na poziomie makroekonomicznym system gospodarczy Zambii nadal bazuje na wydobyciu miedzi i na obecnym etapie, biorąc pod uwagę aktualne priorytety rządu, wydaje się, że sektor ten pozostanie na długo kluczową gałęzią gospodarki Zambii. Plany rządu przewidują zwiększenie wydobycia miedzi do ok. miliona ton w ciągu najbliższych kilku lat. Na skutek koncentracji rządu na sektorze wydobywczym, 75% eksportu Zambii pochodzi z sektora górniczego. W konsekwencji dalsze zwiększanie wydobycia w coraz większym stopniu uzależnia ekonomię Zambii od globalnych cen surowców. Dynamiczny wzrost wydobycia planowany jest głównie w oparciu o zapowiedziane chińskie inwestycje w górnictwo miedzi w Zambii.

   

  Produkcja przemysłowa

   

  Produkcja przemysłowa skoncentrowana jest głównie na sprzedaży produktów na rzecz rozbudowanego sektora górniczego, który jest „lokomotywą” zambijskiej gospodarki. Według przedstawicieli władz to właśnie ww. sektor gospodarki ma największe szanse na dalszy dynamiczny rozwój ze względu na postępujące ożywienie górnictwa oraz wielomiliardowe inwestycje zagraniczne. Dodatkowym impulsem jest postępujący rozwój rolnictwa, a przede wszystkim postępujący proces mechanizacji. W jego wyniku zaczął rozwijać się sektor części zamiennych oraz podstawowych maszyn i urządzeń rolniczych.

   

  Rolnictwo

   

  Głównymi produktami rolnymi kraju są: kukurydza, zboża, kawa, soja, orzechy, warzywa, tytoń, bawełna oraz kwiaty (w większości eksportowane). Zambia realizuje program aktywizacji rolnictwa, w ramach tej inicjatywy już w 2010 r. doprowadzono elektryczność i wodę do ok. 165 tys. hektarów ziemi, która została przekazana rolnikom, dysponującym wiedzą i funduszami do prowadzenia gospodarstw wielkoobszarowych. Program ten jest skierowany nie tylko do obywateli Zambii, ale również do rolników z innych krajów. Dotychczas największe zainteresowanie ww. projektem wykazuje Południowoafrykański Związek Rolników, który próbuje ulokować w Zambii białych farmerów z RPA, którzy zgodzili się sprzedać swoją ziemię rolną władzom RPA. Dodatkowo w ramach tego programu Zambia  zmniejszyła do zera cła na urządzenia i maszyny rolnicze. Zambia dysponuje ok. 35 mln hektarów ziemi nadającej się do upraw, lecz zagospodarowane jest jedynie 7%.  Z rolnictwa utrzymuje się 65% ludności Na uwagę zasługuje fakt, iż Zambia dysponuje znaczącymi zasobami dobrej gatunkowo ziemi, zaś odpowiednia ilość opadów zapewnia prowadzenie efektywnej działalności rolnej. Największymi wyzwaniami stojącymi przed zambijskim rolnictwem są brak kapitału zarówno finansowego, jak i ludzkiego (brakuje osób z wiedzą rolniczą) oraz zły stan infrastruktury komunikacyjnej.

   

  Turystyka

   

  Według analizy BŚ, Zambia posiada potencjał turystyczny na poziomie Kenii i Tanzanii, ale brak korzystnych uregulowań prawnych (np. bardzo drogie wizy turystyczne i skomplikowany proces budowy i rejestracji hoteli) uniemożliwia rozwój tego sektora gospodarki.  Zambia świadoma ww. ograniczeń rozpoczęła proces nowelizacji istniejących przepisów prawnych, regulujących ww. sektor gospodarki.  Można przypuszczać, że już niedługo kraj ten może stać się ważnym (w zakresie turystyki) krajem afrykańskim. w zakresie sektora turystycznego.

   

  3.4. Struktura i kierunki handlu zagranicznego.

   

   Handel Zagraniczny ze Światem

   

  Główni (wartościowo) partnerzy handlowi Zambii w jej imporcie  w ostatnich latach: RPA, Demokratyczna Republika Kongo, Chiny, Kenia, Zimbabwe.

   

  Główni (wartościowo) partnerzy handlowi Zambii w jej eksporcie w ostatnich latach: Szwajcaria, Chiny, Demokratyczna Republika Kongo, RPA, Zjednoczone Emiraty Arabskie.

   

  Główne (wartościowo) produkty importowane przez Zambię w ostatnich latach: wyroby przemysłowe, produkty przemysłu paliwowego i wydobywczego oraz produkty rolno-spożywcze.

   

  Główne (wartościowo) produkty eksportowane przez Zambię w ostatnich latach: wyroby przemysłu wydobywczego, wyroby przemysłowe, produkty rolno-spożywcze.

   

   3.5. Uczestnictwo Zambii w wielostronnych organizacjach i porozumieniach o charakterze ekonomicznym.

   

  Członkostwo Zambii w ważniejszych organizacjach międzynarodowych: World Trade Or-ganisation (WTO), Southern African Development Community (SADC), World Bank, International Monetary Fund, African Union (AU), United Nations Organisation (ONZ), Common Market forEastern and Southern Africa (COMESA), British Commonwealth, Afrykański Bank Rozwoju, Inter-national Bank for Reconstruction and Development (IBRD), Food Agriculture Organization (FAO), African Caribbean Pacific Group of States (ACP).

   

  3.6. Relacje gospodarcze z UE.

   

  Znaczne oddalenie geograficzne powoduje, że problematyka dot. Unii Europejskiej, w tym Polski, nie jest zbyt często obecna w oficjalnych wystąpieniach administracji Zambii oraz w tamtej-szych mediach. Opinia publiczna bardziej zainteresowana jest śledzeniem sytuacji wewnętrznej oraz problemów występujących na kontynencie afrykańskim, zwłaszcza skomplikowanej sytuacji polityczno-ekonomicznej w sąsiednim Zimbabwe, a także u największego partnera handlowego na kontynencie afrykańskim – RPA. Umową regulującą stosunki handlowe UE - Zambia była do końca 2007 r. ACP-EU Partners-hip Agreement z dn. 23.06.2000 r. z Cotonou. W grudniu 2007 r. została podpisana nowa tymczasowa umowa IEPA.

   

  Największymi (wartościowo) w ostatnich latach importerami towarów z Zambii spośród krajów należących do UE były: Wielka Brytania, Niemcy, Szwecja, Włochy, Holandia, Hiszpania i Finlandia. Natomiast w eksporcie krajów UE do Zambii najważniejszymi wartościowo partnerami Zambii w ostatnich latach były: WB, Niemcy, Szwecja, Holandia oraz Francja.

   

   W eksporcie UE do Zambii w ostatnich latach dominowały (wartościowo) następujące grupy asortymentowe:  maszyny i urządzenia,  sprzęt transportowy, w tym maszyny drogowe, dźwigi, wózki widłowe, maszyny do równania, kopania ziemi, produkty przemysłu chemicznego i przemysłów pokrewnych, a oprócz tego części do silników elektrycznych i zespołów prądotwórczych, buldożery oraz aparaty telefoniczne. W eksporcie Zambii do krajów UE ogółem w ostatnich latach (wartościowo) dominowały: metale nieszlachetne i wyroby z metali nieszlachetnych, produkty spożywcze, napoje i produkty tytoniowe, metale nieszlachetne i wyroby z metali nieszlachetnych oraz miedź, tytoń, kobalt i cukier.

   

   

   

  Dwustronna współpraca gospodarcza


   

  4.1. Gospodarcze umowy dwustronne.

   

  Umową regulującą stosunki handlowe UE - Zambia była do końca 2007 r. ACP-EU Partnership Agreement z dn. 23.06.2000 r. z Cotonou. W grudniu 2007 r. została podpisana nowa tymczasowa umowa IEPA.

   

  4.2. Handel zagraniczny.

   

  Obroty handlowe między Polską a Zambią od chwili przystąpienia Polski do Unii Europejskiej uległy zdecydowanemu zwiększeniu. Pomimo tego skala obrotów handlowych z Zambią i fluktuacja asortymentowa wyraźnie wskazuje na doraźny charakter zawieranych transakcji.  Za 12 miesięcy 2017 r. obroty Polski z Zambią wyniosły 5,0 mln USD, spadek o 11,7% w porównaniu z analogicznym okresem 2017 r. Eksport Polski do Zambii w omawianym okresie wyniósł 4,4 mln USD i wzrósł o 71,5%, a import zaledwie 0,6 mln USD (spadek o 81,1%).W eksporcie Polski do Zambii najważniejszymi grupami towarowymi były:

   

  - materiały i wyroby włókiennicze; wartość eksportu 2,0 mln USD, spadek wartości eksportu w porównaniu do 12 miesięcy 2017 r. o 7,3%, udział w  eksporcie Polski do Zambii ogółem 46,1%,

  - tworzywa sztuczne i wyroby z nich; 0,6 mln USD, udział 12,7%,

  - wyroby nieszlachetne i wyroby z metali nieszlachetnych wartość 0,5 mln USD, udział 12,3%,

  - pojazdy, statki powietrzne, itp.; wartość 0,4 mln USD, udział 9,8%

  - urządzenia mechaniczne i elektryczne; do rejestracji o odbioru dźwięku, 0,3 mln USD, wzrost o 97,0%, udział 7,5%,

  - wyroby z kamienia, gipsu, itp.; wartość 0,2 mln USD, udział 5,9%.

   

  W okresie I-XII.2017 r. najważniejszymi wartościowo grupami asortymentowymi w imporcie Polski z Zambii były:

   

  - gotowe artkuły spożywcze, napoje bezalkoholowe, alkohol i ocet, tytoń; wartość 0,5 mln USD, spadek wartości importu w porównaniu do I-XII.2017 r. o 5,4 % , udział w imporcie Polski z Zambii ogółem 84,1%,

  - zwierzęta żywe i produkty poch. zwierzęcego; wartość; 0,1 mln USD, udział 11,1%.

   

  4.3. Inwestycje /wzajemne/.

   

  Nie odnotowano żadnych inwestycji Polskich w Zambii i Zambijskich w Polsce.

   

  4.4. Współpraca regionalna.

   

  Brak informacji na temat współpracy regionalnej

   

  4.5. Współpraca samorządów gospodarczych.

   

  Brak informacji na temat współpracy samorządów gospodarczych

   

   

   

  Dostęp do rynku


   

  5.1. Dostęp do rynku dla polskich towarów i usług (bariery).

   

  Wejście Polski do Unii Europejskiej i objęcie relacji handlowych Polski z Zambią umową ACP-EU a od roku 2015 Umowa o O Partnerstwie Gospodarczym UE-SADC,  w tym Zambia (UE - SADC - EPA) powoduje, że polskie firmy nie napotykają żadnych barier w eksporcie do Zambii, mają pełnoprawny dostęp do tego rynku i takie same warunki jak inne firmy z UE.

   

  5.2. Dostęp do rynku pracy. Świadczenie usług i zatrudnianie obywateli RP.

   

  Rząd Zambii nie stosuje żadnych utrudnień dla cudzoziemców w dostępie do rynku pracy. Jednocześnie, zachęcając zagranicznych inwestorów do obecności w Zambii ustanowił ulgi celne i podatkowe.

   

  5.3. Nabywanie i wynajem nieruchomości.

   

  Nie istnieją generalnie ograniczenia w nabywaniu nieruchomości przez obcokrajowców w Zambii, a jedynym jest zakup ziemi przez cudzoziemców. W celu przyciągnięcia inwestycji do Zambii rząd tego kraju stosuje również ułatwienia do zagranicznych inwestorów. Środki ze sprzedaży nieruchomości mogą być transferowane wraz z zyskiem z odsprzedaży nieruchomości.

   

  5.4. System zamówień publicznych.

   

  Zamówienia publiczne podlegają procedurom przetargowym. Przetargi są otwarte i nie ma ograniczeń w składaniu ofert. Nad prawidłowością przebiegu procedur przetargowych czuwa Komisja Przetargowa. Przy większych przetargach obowiązuje klauzula pre-kwalifikacji bądź też dopuszczane są tylko te firmy, które zostały już zarejestrowane i uznane przez organizatora przetargu. Firmy zagraniczne chcące wziąć udział samodzielnie w przetargu muszą być zarejestrowane w Zambii. Można też skorzystać z usługi miejscowej firmy, która wystąpi oficjalnie jako oferent.

   

  5.5. Ochrona własności przemysłowej i intelektualnej.

   

  W Zambii istnieje szereg uregulowań prawnych chroniących własność intelektualną i prawa autorskie oraz własność przemysłową. Są one zgodne z zapisami WTO Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS). Zambia ratyfikowała Konwencję Paryską, Traktat Współpracy Patentowej, Porozumienie i Protokół Madrycki oraz Haski. Zambia należy do African Industrial Property Organization (ARIPO).

   

   

   

  Przydatne linki i kontakty


   

  6.1. Administracja gospodarcza.

   

  Ministerstwo Handlu i Przemysłu

  Ministry of Commerce, Trade and Industry

  www.mcti.gov.zm

   

  Bank of Zambia

  www.boz.zm

   

  Oficjalna strona Rządu Zambii z linkami

  The Government of Zambia

  www.statehouse.gov.zm – w trakcie konstrukcji

   

  6.2. Samorządy gospodarcze.

   

  Izba Handlowo-Przemysłowa Zambii

  Zambia Association of Chamber of Commerce and Industry (ZACCI)

  www.zambiz.co.zm

   

  6.3. Oficjalna prasa ekonomiczna.

   

  Zambia Daily Mail, Times of Zambia, The Post, The Zambian

   

  6.4. Oficjalne strony o charakterze ekonomicznym.

   

  www.times.co.zm

  www.zamnet.zm

  www.zambiz.co.zm

   

   

  29 stycznia 2015 (ostatnia aktualizacja: 9 listopada 2018)

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: