close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • ZAMBIA

 • Zambia

 •  

   Informacje o kraju


   

  1.1. Położenie geograficzne, ludność, obszar, stolica, języki urzędowe.

   

  Położenie geograficzne: Zambia położona jest w południowej Afryce, bez dostępu do morza. Całkowita długość granic wynosi 5.664 km, z czego z: Demokratyczną Republiką Konga 1.930 km, Tanzanią 338 km, Malawi 837 km, Mozambikiem 419 km, Zimbabwe 797 km, Botswaną mniej niż 1 km, Namibią 233 km, Angolą 1110 km. Powierzchnię Zambii stanowi płaskowyż (1000-1400 m n.p.m.), z rozległymi obniżeniami, zajętymi przez doliny rzeczne; najniżej położona dolina rzeki Zambezi (ok. 400 m. n.p.m.). Wschodnią część kraju przecina rów tektoniczny rzeki Luangua, wchodzący w skład systemu wielkich rowów Afrykańskich. Na północnym wschodzie pasmo górskie Muczinga (do 1850 m), na granicy z Malawi masyw Nyika z najwyższym wzniesieniem Zambii (Malinga Hills, 2301 m). Szatę roślinną tworzą sawanny i widne lasy zrzucające liście w porze suchej; tereny bagniste są porośnięte trzciną i papirusem. Na całym terytorium kraju występuje rozległa sieć rzek. Na rzekach występują liczne wodospady, największy Wodospad Wiktorii na rzece Zambezi. Zambia posiada liczne jeziora, m.in. Bangweulu, Muru, Tanganika, oraz jezioro zaporowe – Kariba. Zambię zamieszkuje wiele gatunków zwierząt, m.in.: żyrafy, słonie, lamparty, lwy. Na obszarze Zambii znajduje się 19 parków narodowych, największe: Kafue, Luangua Południowa i Północna, oraz liczne rezerwaty, głównie faunistyczne.

   

  Ludność: Zambię zamieszkiwało w 2014 r. około 15,0 mln ludności, średnia gęstość zaludnienia wynosiła 15 osób/km2. Przyrost naturalny: 2,12%. Umiejętność czytania i pisania posiada 80,5% Zambijczyków (86,8% mężczyzn i 74,8% kobiet). Ocenia się, że 14,3% całej ludności jest zarażone HIV/AIDS (w ośrodkach miejskich dochodzi do 20%). Przeciętna długość życia w Zambii wynosi 38 lat.

   

  Obszar: Kraj zajmuje powierzchnię 752.614 km(2).

   

  Stolica: Stolicą kraju jest Lusaka, licząca około 2,2 mln mieszkańców (dane z 2014 r.). Inne większe miasta to: Ndola, Kitwe, Chingola, Kabwe, Mufulira, Livingstone.

   

  Języki urzędowe: Angielski. W użyciu są również języki bantu.

   

  Skład etniczny ludności: 98,7% stanowią Afrykanie w tym: 36% Bemba, 18% Malawi, 15% Tonga, 5% Mambwe, 5% Tumbuka, 10% Lozi, 6% Lunda, 5% Luena, 4% Ngoni, 3% Fipa, 2% Nkoyi. Europejczycy stanowią 1,1% populacji Zambii.

   

  1.2. Warunki klimatyczne.

   

  W Zambii dominuje klimat podrównikowy suchy; roczna suma odpadów od 600-800 mm na południu (dolina Zambezi) do 1000-1200 mm na północnym zachodzie. Wyraźna pora deszczowa występuje, na północy od listopada do kwietnia, na południu od grudnia do marca, deszcze ulewne, burzowe. Średnia temperatura powietrza i średnie opady dla stolicy kraju wynoszą: w styczniu 27°C i 126 mm, w lipcu 22°C i 7 mm.

   

  1.3. Główne bogactwa naturalne.

   

  Zambia posiada liczne bogactwa mineralne: rudy miedzi, kobaltu, berylu, cynku, manganu i innych metali oraz węgiel kamienny, srebro, złoto, piryty, kamienie szlachetne (ametysty, szmaragdy, diamenty). Głównymi produktami rolnymi kraju są: kukurydza, zboża, kawa, soja, orzechy, warzywa, tytoń, bawełna, kwiaty (w większości eksportowane) oraz hodowla bydła.

   

  1.4. System walutowy.

   

  Waluta: 1 Kwacha zambijska = 100 ngwee. Kwacha jest waluta wymienialną.

   

  1.5. Religia.

   

  Zambia jest państwem wielo-wyznaniowym: 60% stanowią chrześcijanie, 27% ludności wyznaje wierzenia lokalne, pozostali - islam i hinduizm.

   

  1.6. Infrastruktura transportowa (przejścia graniczne, lotniska, porty).

   

  Podstawowe znaczenie dla gospodarki mają połączenia kolejowe z portami w Angoli (Lobito), RPA (przez Zimbabwe) i Tanzanii (linia Tazara do Dar es Salam) oraz połączenia drogowe z portami w Mozambiku i Tanzanii. Długość linii kolejowych wynosi 2.173 km (linie wąskotorowe), drogowych 91.440 km (w tym 22% o utwardzonej nawierzchni). Zambia posiada 107 lotnisk w tym 9 z pasami betonowymi. Lotnisko w stolicy kraju Lusace obsługuje loty międzynarodowe. Pozostałe lotniska kraju to: Livingstone Ndola, Solwezi, Mfuwe, Chipata, Kasompe.

   

  1.7. Obowiązek wizowy.

   

  Wizy pobytowe i tranzytowe obywatele polscy uzyskują w punktach przekraczania granicy. Okres ważności paszportu przy wjeździe powinien wynosić minimum 3 miesiące. Wymagane jest okazanie biletu powrotnego (lub środków na jego zakup), dokumentów (wiz) umożliwiających dalszą lub powrotną podróż oraz środków wystarczających na pokrycie kosztów pobytu (minimalna kwota na dzień pobytu nie jest określona). Przy wylocie należy wnieść opłatę lotniskową w wysokości 20 USD. Nie ma ograniczeń w przywozie walut obcych. W paszporcie musi być co najmniej jedna strona przeznaczona na wizy, całkowicie wolna od wszelkich stempli, wiz itp.

   

  Najbliższe, właściwe terytorialnie polskie przedstawicielstwo dyplomatyczne to Ambasada RP w Pretorii (RPA). W Lusace działa też polski konsul honorowy.

   

  1.8. Wykaz świąt państwowych.

   

  a) 1 - stycznia Nowy Rok

  b) 8 marca - Międzynarodowy Dzień Kobiet

  c) 12 marca - Dzień Młodzieży

  d) Wielki Piątek (święto ruchome)

  e) 1 maja - Dzień Pracy

  f) 25 maja - Dzień Niepodległości Afryki

  g) 6 lipca - Dzień Bohaterów

  h) 7 lipca - Dzień Jedności Narodowej

  i) 3 sierpnia - Dzień Rolnika

  j) 3 września - Dzień Pamięci Levy Mwanawasa

  k) 24 października - Dzień Niepodległości

  l) 25 grudnia - Boże Narodzenie

   

   

   

  System administracyjny


   

  2.1. Ustrój polityczny.

   

  Zambia uzyskała niepodległość od Wielkiej Brytanii w 1964 r., wcześniej tworząc część półautonomicznej federacji jako Północna Rodezja. Zgodnie z konstytucją z 1996 r. Zambia jest republiką, z prezydentem, wybieranym w wyborach powszechnych na 5-letnią kadencję (z prawem do jednej reelekcji) jako głową państwa i szefem rządu. Zambia podzielona jest na 9 prowincji: Central, Copperbelt, Eastern, Luapula, Lusaka, Northern, North-Western, Southern oraz Western. Prowincje zarządzane są przez mianowanych wiceministrów. System wielopartyjny został przywrócony w 1990 r., po zawieszeniu go w 1973 r.

   

  2.2. Władza ustawodawcza.

   

  Władza ustawodawcza należy do 1-izbowego Zgromadzenia Narodowego o 5-letniej kadencji, liczącego 158 deputowanych (150 wybieranych w głosowaniu powszechnym, 8 mianowanych przez prezydenta, marszałek - wybierany przez członków parlamentu). Izba Wodzów - organ doradczy - składa się z przedstawicieli poszczególnych prowincji i liczy 27 osób.

   

  2.3. Władza wykonawcza.

   

  Władzę wykonawczą sprawuje rząd, powoływany spośród członków Zgromadzenia Narodowego przez prezydenta i przez niego kierowany. Głową państwa, a zarazem szefem rządu, jest prezydent wybierany w wyborach powszechnych na 5-letnią kadencję (z prawem do jednej reelekcji). W skład rządu oprócz prezydenta wchodzi wiceprezydent (mianowany przez prezydenta) i 21 ministrów.

   

  2.4. Struktura administracji gospodarczej.

   

  Sprawy gospodarcze państwa należą do kompetencji Ministerstwa Handlu i Przemysłu (Ministry of Commerce, Trade and Industry - MCTI). Pozostałymi ważniejszymi resortami gospodarczymi są: Ministerstwo Infrastruktury, Ministerstwo Rolnictwa, Ministerstwo Turystyki, Środowiska i Zasobów Naturalnych, Ministerstwo Górnictwa, Ministerstwo Energetyki i Zasobów Wodnych, Ministerstwo Finansów i Narodowego Planowania oraz Ministerstwo Komunikacji i Transportu. W Zambii działają regionalne izby handlowo-przemysłowe, które skupiają się w Stowarzyszeniu Izb Przemysłowo-Handlowych Zambii (Zambia Association of Chamber of Commerce and Industry (ZACCI).

   

  2.5. Sądownictwo gospodarcze.

   

  System prawny Zambii jest oparty na prawie brytyjskim w połączeniu z prawem zwyczajowym opartym na tradycyjnych prawach czarnych plemion i jest niezależny od władzy wykonawczej i ustawodawczej. W skład władzy sądowniczej wchodzą Sąd Najwyższy, Sąd Wysoki, Sąd Pracy (Przemysłowy), sądy magistrackie oraz rejonowe. Sądy krajowe zajmują się procesami gospodarczymi w oparciu o prawo pracy, prawo gospodarcze oraz ustawę o przedsiębiorstwach. Sprawy takie prowadzone są przez wyspecjalizowane kancelarie adwokackie.

   

   

   

  Gospodarka


   

  3.1. Ogólna charakterystyka sytuacji gospodarczej.

   

  Zgodnie  z danymi Międzynarodowego Funduszu Walutowego i Ministerstwa Finansów Zambii w 2014 r. PKB Zambii wyniósł 25,61 miliardów USD, a PKB na osobę około 1 900 USD. W 2014 r. wzrost PKB wyniósł 6,5% ( w 2013 r. 6,7%), a w poprzednich trzech latach średnio wynosił ponad 6,5%. Od 2010 roku inflacja średnio wynosiła 7,7% rocznie (w  2014 r. wyniosła 6,5%). W 2014 r. dług publiczny Zambii  w stosunku do PKB wyniósł 32,4%, a deficyt budżetowy 5,2% PKB. W 2014 r inflacja wyniosła 7.8%, a oficjalna stopa bezrobocia około 13,3% .  Zadłużenie zagraniczne Zambii, dzięki wsparciu instytucji międzynarodowych, udało się ograniczyć i w ostatnich latach  stanowiło równowartość ok. 10% .  Średnia miesięczna płaca nominalna brutto nie przekraczała 600 USD. Napływ inwestycji zagranicznych w 2014 r. (biz) wyniósł 1,508 mld USD, a od 1970 do 2014 r. (stock)  około 15,356 mld USD. (brak danych za 2015 r.- Bank Światowy).

   

  W 2015 r. wzrost PKB  Zambii zakładano na poziomie 3,4%,% (najniższy od 1998 r., podczas gdy w  2014 r. wyniósł 6,5%). Deficyt budżetowy w 2015 r. szacowano na poziomie 8,4% (w 2014 r. wyniósł 5,2%). Oficjalna stopa bezrobocia wyniosła około 13,0% (faktyczna około 50%).

   

  Zambia na tle innych państw Afryki Subsaharyjskiej jest względnie uprzemysłowionym krajem i charakteryzuje się w miarę zrównoważonym rozwojem wielu sektorów gospodarki. Jednak  sektor wydobywczy (głównie miedź) pozostaje nadal zdecydowanie najbardziej rozwiniętą gałęzią całej gospodarki Zambii, przyciągając jednocześnie najwięcej inwestycji zagranicznych. Główne branże przemysłu przetwórczego Zambii to produkcja: nawozów, materiałów wybuchowych, tekstyliów, szkła, produktów przemysłu petrochemicznego, kabli, wyrobów stalowych i aluminiowych, artykułów spożywczych, wyrobów skórzanych, biżuterii.  Przez ostatnich kilka lat wzrost gospodarczy pozwala Zambii na zredukowanie stopnia ubóstwa ludności kraju. Dużą część wzrostu PKB Zambia zawdzięcza wysokiej cenie miedzi i eksportu tego metalu (jak również innych surowców) do Chin. Jednakże tak duże jak obecnie zapotrzebowanie na miedź i surowce ze strony Chin (ze względu na zwalniający wzrost gospodarczy tego kraju) może okazać się dla Zambii coraz bardziej wątpliwe. Gospodarka Zambii jest również oparta w wysokim stopniu na rolnictwie, które zapewnia ok. 80% zatrudnienia (formalnego i nieformalnego). Według Banku Światowego i Międzynarodowego Funduszu Walutowego, Zambia wyróżnia się wśród krajów afrykańskich stosunkowo pomyślną realizacją procesów liberalizacji i prywatyzacji gospodarki. Rząd stara się zdywersyfikować gospodarkę kraju, rozbudowując m.in. sektor turystyczny. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Zambii wahają się od 5% do ponad 10% PKB. Rząd konsekwentnie realizuje program pozyskiwania inwestorów zagranicznych. W tym celu Zambia uruchomiła 5 stref ekonomicznych do których miały napłynąć inwestycje o wartości 2,7 mld USD. Rząd Zambii przeznaczył 100 mln USD na budowę infrastruktury w ww. strefach. Obszary te powstały głównie z myślą o inwestorach z Chin, którzy w ostatnich kilku latach intensywnie penetrują rynek górniczy Zambii. Jednym z efektów ww. przedsięwzięcia było przyciągnięcie przez Zambię bezpośrednich inwestycji zagranicznych ze wszystkich krajów  Afryki Subsaharyjskiej. Podział dochodu w Zambii jest bardzo nierówny. Na najbogatsze dziesięć procent społeczności przypada 47% dochodu, podczas gdy najuboższe dziesięć procent społeczności posiada półtora procenta. Obecnie aż 64% mieszkańców Zambii żyje za mniej niż 1,25 USD dziennie, zaś 87% za mniej niż 2,50 USD.

   

  3.3. Główne sektory gospodarki (o największym znaczeniu/ udziale w PKB).

   

  Spośród  sektorów gospodarki decydujących o wielkości PKB najważniejsze  są usługi, które stanowią około 45% PKB, w tym handel, hotelarstwo i restauracje  oraz usługi finansowe i biznesowe. Inne najważniejsze  sektory , które tworzą PKB Zambii: sektor budowlany, rolnictwo przemysł.

   

  Górnictwo

  Na poziomie makroekonomicznym system gospodarczy Zambii nadal bazuje na wydobyciu miedzi i na obecnym etapie, biorąc pod uwagę aktualne priorytety rządu, wydaje się, że sektor ten pozostanie na długo kluczową gałęzią gospodarki Zambii. Plany rządu przewidują zwiększenie wydobycia miedzi do ok. miliona ton w ciągu najbliższych kilku lat. Na skutek koncentracji rządu na sektorze wydobywczym, 75% eksportu Zambii pochodzi z sektora górniczego. W konsekwencji dalsze zwiększanie wydobycia w coraz większym stopniu uzależnia ekonomię Zambii od globalnych cen surowców. Dynamiczny wzrost wydobycia planowany jest głównie w oparciu o zapowiedziane chińskie inwestycje w górnictwo miedzi w Zambii.

   

  Produkcja przemysłowa

  Produkcja przemysłowa skoncentrowana jest głównie na sprzedaży produktów na rzecz rozbudowanego sektora górniczego, który jest „lokomotywą” zambijskiej gospodarki. Według przedstawicieli władz to właśnie ww. sektor gospodarki ma największe szanse na dalszy dynamiczny rozwój ze względu na postępujące ożywienie górnictwa oraz wielomiliardowe inwestycje zagraniczne. Dodatkowym impulsem jest postępujący rozwój rolnictwa, a przede wszystkim postępujący proces mechanizacji. W jego wyniku zaczął rozwijać się sektor części zamiennych oraz podstawowych maszyn i urządzeń rolniczych.

   

  Rolnictwo

  Głównymi produktami rolnymi kraju są: kukurydza, zboża, kawa, soja, orzechy, warzywa, tytoń, bawełna oraz kwiaty (w większości eksportowane). Zambia realizuje program aktywizacji rolnictwa, w ramach tej inicjatywy już w 2010 r. doprowadzono elektryczność i wodę do ok. 165 tys. hektarów ziemi, która została przekazana rolnikom, dysponującym wiedzą i funduszami do prowadzenia gospodarstw wielkoobszarowych. Program ten jest skierowany nie tylko do obywateli Zambii, ale również do rolników z innych krajów. Dotychczas największe zainteresowanie ww. projektem wykazuje Południowoafrykański Związek Rolników, który próbuje ulokować w Zambii białych farmerów z RPA, którzy zgodzili się sprzedać swoją ziemię rolną władzom RPA. Dodatkowo w ramach tego programu Zambia  zmniejszyła do zera cła na urządzenia i maszyny rolnicze. Zambia dysponuje ok. 35 mln hektarów ziemi nadającej się do upraw, lecz zagospodarowane jest jedynie 7%.  Z rolnictwa utrzymuje się 65% ludności Na uwagę zasługuje fakt, iż Zambia dysponuje znaczącymi zasobami dobrej gatunkowo ziemi, zaś odpowiednia ilość opadów zapewnia prowadzenie efektywnej działalności rolnej. Największymi wyzwaniami stojącymi przed zambijskim rolnictwem są brak kapitału zarówno finansowego, jak i ludzkiego (brakuje osób z wiedzą rolniczą) oraz zły stan infrastruktury komunikacyjnej.

   

  Turystyka

  Według analizy BŚ, Zambia posiada potencjał turystyczny na poziomie Kenii i Tanzanii, ale brak korzystnych uregulowań prawnych (np. bardzo drogie wizy turystyczne i skomplikowany proces budowy i rejestracji hoteli) uniemożliwia rozwój tego sektora gospodarki.  Zambia świadoma ww. ograniczeń rozpoczęła proces nowelizacji istniejących przepisów prawnych, regulujących ww. sektor gospodarki.  Można przypuszczać, że już niedługo kraj ten może stać się ważnym (w zakresie turystyki) krajem afrykańskim. w zakresie sektora turystycznego.

   

  3.4. Struktura i kierunki handlu zagranicznego.

   

  Handel Zagraniczny ze Światem

  Główni (wartościowo) partnerzy handlowi Zambii w jej imporcie  w ostatnich latach: RPA, Demokratyczna Republika Kongo, Chiny, Kenia, Zimbabwe.

  Główni (wartościowo) partnerzy handlowi Zambii w jej eksporcie w ostatnich latach: Szwajcaria, Chiny, Demokratyczna Republika Kongo, RPA, Zjednoczone Emiraty Arabskie.

  Główne (wartościowo) produkty importowane przez Zambię w ostatnich latach: wyroby przemysłowe, produkty przemysłu paliwowego i wydobywczego oraz produkty rolno-spożywcze.

  Główne (wartościowo) produkty eksportowane przez Zambię w ostatnich latach: wyroby przemysłu wydobywczego, wyroby przemysłowe, produkty rolno-spożywcze.

  Wartość eksportu Zambii w 2014 rok wyniosła około 11, 071 mld USD, a wartość importu około 10, 239 mld USD. Saldo Zambii w handlu zagranicznym było dodatnie i wyniosło około 832,0 mln USD.

   

   3.5. Uczestnictwo Zambii w wielostronnych organizacjach i porozumieniach o charakterze ekonomicznym.

   

  Członkostwo Zambii w ważniejszych organizacjach międzynarodowych: World Trade Or-ganisation (WTO), Southern African Development Community (SADC), World Bank, International Monetary Fund, African Union (AU), United Nations Organisation (ONZ), Common Market forEastern and Southern Africa (COMESA), British Commonwealth, Afrykański Bank Rozwoju, Inter-national Bank for Reconstruction and Development (IBRD), Food Agriculture Organization (FAO), African Caribbean Pacific Group of States (ACP).

   

  3.6. Relacje gospodarcze z UE.

   

  Znaczne oddalenie geograficzne powoduje, że problematyka dot. Unii Europejskiej, w tym Polski, nie jest zbyt często obecna w oficjalnych wystąpieniach administracji Zambii oraz w tamtej-szych mediach. Opinia publiczna bardziej zainteresowana jest śledzeniem sytuacji wewnętrznej oraz problemów występujących na kontynencie afrykańskim, zwłaszcza skomplikowanej sytuacji polityczno-ekonomicznej w sąsiednim Zimbabwe, a także u największego partnera handlowego na kontynencie afrykańskim – RPA. Umową regulującą stosunki handlowe UE - Zambia była do końca 2007 r. ACP-EU Partners-hip Agreement z dn. 23.06.2000 r. z Cotonou. W grudniu 2007 r. została podpisana nowa tymczasowa umowa IEPA.

   

  Największymi (wartościowo) w ostatnich latach importerami towarów z Zambii spośród krajów należących do UE były: Wielka Brytania, Niemcy, Szwecja, Włochy, Holandia, Hiszpania i Finlandia. Natomiast w eksporcie krajów UE do Zambii najważniejszymi wartościowo partnerami Zambii w ostatnich latach były: WB, Niemcy, Szwecja, Holandia oraz Francja.

   

   W eksporcie UE do Zambii w ostatnich latach dominowały (wartościowo) następujące grupy asortymentowe:  maszyny i urządzenia,  sprzęt transportowy, w tym maszyny drogowe, dźwigi, wózki widłowe, maszyny do równania, kopania ziemi, produkty przemysłu chemicznego i przemysłów pokrewnych, a oprócz tego części do silników elektrycznych i zespołów prądotwórczych, buldożery oraz aparaty telefoniczne. W eksporcie Zambii do krajów UE ogółem w ostatnich latach (wartościowo) dominowały: metale nieszlachetne i wyroby z metali nieszlachetnych, produkty spożywcze, napoje i produkty tytoniowe, metale nieszlachetne i wyroby z metali nieszlachetnych oraz miedź, tytoń, kobalt i cukier.

   

  Wartość eksportu z Zambii do UE w 2014 r. wyniosła 494, 568 mln USD, a wartość importu UE z Zambii 580, 980 mln USD. Saldo w handlu zagranicznym Zambii z UE było ujemne w wysokości 86, 416 mln USD. Handel Zambii z UE stanowił 4,9% handlu zagranicznego Zambii w 2014 r. ogółem (4,4% eksportu oraz 5,4% importu).

   

  Główne grupy asortymentowe w imporcie/eksporcie Zambii do Krajów UE w 2014 r. (wg. Komisji Europejskiej).

  Import

   

  Grupa

  Wartość (USD)

  % importu z UE

  Maszyneria i sprzęt

  304 449 775

  52,4%

  Produkty chemiczne i pochodne

  82 427 450

  14,2%

  Sprzęt transportowy

  66 473 750

  11,4%

  Pulpa drzewna, papier i karton

  25 260 025

  4,3%

  Plastik, guma i wyroby z plastiku oraz gumy

  21 271 600

  3,7%

   

   

  Eksport

   

  Grupa

  Wartość (USD)

  % eksportu do UE

  Metale podstawowe i wyroby z metali

  236 646 550

  47,8%

  Produkty żywnościowe, napoje i produkty tytoniowe

  71 791 650

  14,5%

  Metale szlachetne i wyroby z metali

  66 473 750

  13,4%

  Produkty warzywne

  27 918 975

  5,6%

  Maszyneria i sprzęt

  6 647 375

  1,3%

   

   

   

  Dwustronna współpraca gospodarcza


   

  4.1. Gospodarcze umowy dwustronne.

   

  Umową regulującą stosunki handlowe UE - Zambia była do końca 2007 r. ACP-EU Partnership Agreement z dn. 23.06.2000 r. z Cotonou. W grudniu 2007 r. została podpisana nowa tymczasowa umowa IEPA.

   

  4.2. Handel zagraniczny.

   

  Obroty handlowe między Polską a Zambią od chwili przystąpienia Polski do Unii Europejskiej uległy zdecydowanemu zwiększeniu. Pomimo tego skala obrotów handlowych z Zambią i fluktuacja asortymentowa wyraźnie wskazuje na doraźny charakter zawieranych transakcji.  W 2014 r. obroty towarowe Polski z Zambią wyniosły 11,2 mln USD, w tym eksport Polski do Zambii wyniósł 9,7 mln USD (wzrost w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego o 117,1%), a import Polski z Zambii wyniósł 1,5 mln USD. Dominującą (jeżeli chodzi o wartość) grupą towarową w eksporcie Polski do Zambii były urządzenia mechaniczne i elektryczne do rejestracji i odbioru dźwięku; wartość 6,5 mln USD, metale nieszlachetne i wyroby z metali nieszlachetnych 0,5mln USD oraz gotowe art. spożywcze, napoje bezalkoholowe, alkohol, ocet tytoń; wartość 0,1 mln USD. W imporcie Polski z Zambii dominowały gotowe art. spożywcze, napoje bezalkoholowe, alkohol,  i ocet, tytoń 1,4 mln USD. W 2014 r. Polska w wymianie towarowej z Zambią zanotowała dodatnie saldo w wysokości 8,2 mln USD.  

   

  W I połowie 2015 r. obroty towarowe Polski z Zambia wyniosły 1,7 mln USD, w tym eksport 1,4 mln USD  a import 0,3 mln USD. W powyższym okresie Polska uzyskała w obrotach towarowych z Zambią dodatnie saldo w wysokości 1,1 mln USD. Najważniejsze grupy asortymentowe w eksporcie Polski do Zambii: materiały i wyroby włókiennicze 1,2 mln USD, wzrost o 6,3% w porównaniu do I-VI. 2014 r., udział w eksporcie Polski do Zambii ogółem 85,3%, ścier drzewny, papier , tektura 0,1 mln USD, udział 4,0%, urządzenia mechaniczne i elektryczne; do rejestracji i odbioru dźwięku 0,1 mln USD, udział 4,5%. Najważniejsze grupy asortymentowe w imporcie Polski z Zambii w I połowie 2015 r.: produkty mineralne wartość 0,2 mln USD, udział w imporcie Polski z Zambii ogółem 72,7%, gotowe art. spożywcze, napoje bezalkoholowe, alkohol, ocet ,tytoń 0,1 mln USD, spadek w porównaniu do I-VI.2014 r o 91,0%, udział w imporcie Polski z Zambii ogółem 27,2%.

   

  4.3. Inwestycje /wzajemne/.

   

  W 20104 r. nie odnotowano żadnych inwestycji Polskich w Zambii i Zambijskich w Polsce.

   

  4.4. Współpraca regionalna.

   

  Brak informacji na temat współpracy regionalnej

   

  4.5. Współpraca samorządów gospodarczych.

   

  Brak informacji na temat współpracy samorządów gospodarczych

   

   

   

  Dostęp do rynku


   

  5.1. Dostęp do rynku dla polskich towarów i usług (bariery).

   

  Wejście Polski do Unii Europejskiej i objęcie relacji handlowych Polski z Zambią umową ACP-EU a od roku 2015 Umowa o O Partnerstwie Gospodarczym UE-SADC,  w tym Zambia (UE - SADC - EPA) powoduje, że polskie firmy nie napotykają żadnych barier w eksporcie do Zambii, mają pełnoprawny dostęp do tego rynku i takie same warunki jak inne firmy z UE.

   

  5.2. Dostęp do rynku pracy. Świadczenie usług i zatrudnianie obywateli RP.

   

  Rząd Zambii nie stosuje żadnych utrudnień dla cudzoziemców w dostępie do rynku pracy. Jednocześnie, zachęcając zagranicznych inwestorów do obecności w Zambii ustanowił ulgi celne i podatkowe.

   

  5.3. Nabywanie i wynajem nieruchomości.

   

  Nie istnieją generalnie ograniczenia w nabywaniu nieruchomości przez obcokrajowców w Zambii, a jedynym jest zakup ziemi przez cudzoziemców. W celu przyciągnięcia inwestycji do Zambii rząd tego kraju stosuje również ułatwienia do zagranicznych inwestorów. Środki ze sprzedaży nieruchomości mogą być transferowane wraz z zyskiem z odsprzedaży nieruchomości.

   

  5.4. System zamówień publicznych.

   

  Zamówienia publiczne podlegają procedurom przetargowym. Przetargi są otwarte i nie ma ograniczeń w składaniu ofert. Nad prawidłowością przebiegu procedur przetargowych czuwa Komisja Przetargowa. Przy większych przetargach obowiązuje klauzula pre-kwalifikacji bądź też dopuszczane są tylko te firmy, które zostały już zarejestrowane i uznane przez organizatora przetargu. Firmy zagraniczne chcące wziąć udział samodzielnie w przetargu muszą być zarejestrowane w Zambii. Można też skorzystać z usługi miejscowej firmy, która wystąpi oficjalnie jako oferent.

   

  5.5. Ochrona własności przemysłowej i intelektualnej.

   

  W Zambii istnieje szereg uregulowań prawnych chroniących własność intelektualną i prawa autorskie oraz własność przemysłową. Są one zgodne z zapisami WTO Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS). Zambia ratyfikowała Konwencję Paryską, Traktat Współpracy Patentowej, Porozumienie i Protokół Madrycki oraz Haski. Zambia należy do African Industrial Property Organization (ARIPO).

   

   

   

  Przydatne linki i kontakty


   

  6.1. Administracja gospodarcza.

   

  Ministerstwo Handlu i Przemysłu

  Ministry of Commerce, Trade and Industry

  www.mcti.gov.zm

   

  Bank of Zambia

  www.boz.zm

   

  Oficjalna strona Rządu Zambii z linkami

  The Government of Zambia

  www.statehouse.gov.zm – w trakcie konstrukcji

   

  6.2. Samorządy gospodarcze.

   

  Izba Handlowo-Przemysłowa Zambii

  Zambia Association of Chamber of Commerce and Industry (ZACCI)

  www.zambiz.co.zm

   

  6.3. Oficjalna prasa ekonomiczna.

   

  Zambia Daily Mail, Times of Zambia, The Post, The Zambian

   

  6.4. Oficjalne strony o charakterze ekonomicznym.

   

  www.times.co.zm

  www.zamnet.zm

  www.zambiz.co.zm

   

   

  29 stycznia 2015 (ostatnia aktualizacja: 29 stycznia 2016)

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: