close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • ZIMBABWE

 • Zimbabwe

 •  

   Informacje o kraju


   

  1.1. Położenie geograficzne, ludność, obszar, stolica, języki urzędowe.

   

  Położenie geograficzne: Zimbabwe jest krajem bez dostępu do morza, usytuowanym w południowo-wschodniej części kontynentu afrykańskiego. Graniczy z: Botswaną - 813 km, Mozambikiem – 1.231 km, RPA - 225 km oraz Zambią - 797 km. Najwyższy szczyt Zimbabwe to Inyangani (2.592 m), a najniższy punkt kraju znajduje się u zbiegu rzek Runde i Save (162 m). Dominującym typem roślinności jest lesista i trawiasta sawanna oraz wiecznie zielone lasy górskie. Zimbabwe leży na płaskowyżach Matabele i Maszona, które wznoszą się od 1000 do 1600 m n.p.m. Krajobraz urozmaicają góry i dolina rzeki Limpopo. Najważniejsze rzeki: Zambezi, Limpopo i Sabi. Charakterystycznymi gatunkami drzew są: mahoń, heban oraz baobab. Mimo polowań świat zwierząt jest nadal bardzo bogaty. W Zimbabwe występują m. in.: nosorożce, zebry, różnego rodzaju antylopy, lwy, gepardy i lamparty, słonie, żyrafy, krokodyle, węże i różne gatunki małp oraz ponad 500 gatunków ptaków.

   

  Ludność: Liczba ludności szacowana jest na około 14,0 miliona (2014 r.). Wskaźnik umiejętności pisania i czytania wśród ludności powyżej 15-go roku życia wynosi ok. 92% (mężczyźni – 95%, kobiety – 88%). Znaczącym problemem Zimbabwe, podobnie jak i innych krajów afrykańskich, jest pandemia HIV/AIDS. Szacuje się, że ponad 3 mln osób, z 11,4 mln mieszkańców jest zarażonych tym wirusem. Odsetek zarażonych wynosi ponad 26% całej populacji, a odsetek zarażonych w wojsku, zakładach penitencjarnych i u robotników rolnych określa się w przedziale 50%-75%. Pomoc państwa jest znikoma. Średnia długość życia wynosi 36 lat.

   

  Obszar: Kraj zajmuje powierzchnię 390.580 km(2).

   

  Stolica: Stolicą kraju jest Harare (około 1,62 mln mieszkańców), które leży na północnym wschodzie kraju. Inne ważne miasta to: Bulawayo, Gweru, Mutare, Masvingo, Hwange, Kariba i Victoria Falls.

   

  Języki urzędowe: Językiem urzędowym kraju jest angielski. Poza urzędowymi językami są: Shona i Ndebele. W kraju tym występuje kilka grup etnicznych: Shona – 82%, Ndebele – 14%, pozostałe plemiona afrykańskie - 2 %, ludność kolorowa i pochodzenia azjatyckiego – 1%, ludność pochodzenia europejskiego stanowi mniej niż 1% populacji kraju.

   

  1.2. Warunki klimatyczne.

   

  Zimbabwe objęte jest działaniem klimatu podrównikowego, z porą deszczową w okresie od października do marca i z porą suchą w okresie od kwietnia do września. Temperatura powietrza na centralnym płaskowyżu oscyluje w granicach 25°C - 33°C. W Zimbabwe występuje zagrożenie malarią.

   

  1.3. Główne bogactwa naturalne.

   

  Ziemia uprawna stanowi jedynie 8,2% powierzchni kraju. Zimbabwe posiada bogate zasoby mineralne: węgiel kamienny, metale ziem rzadkich, złoto, chrom, nikiel, miedź, rudy żelaza, wanad, lit, cyna, metale z grup platyny, azbest, diamenty. Głównymi produktami rolnymi pozostają: kukurydza, tytoń, bawełna, kawa i zboże.

   

  1.4. System walutowy.

   

  Waluta: Dolar Zimbabweński został wycofany z obiegu  w 2009 r.. Waluta transakcyjna jest USD. Oprócz niego  stosowane są waluty innych państw, m.in. euro, funt brytyjski, rand południowoafrykański .

   

  1.5. Religia.

   

  Zimbabwe jest państwem wielo-wyznaniowym: wyznania synkretyczne (mieszane chrześcijańsko-lokalne) – 50%, chrześcijanie stanowią 25% ludności kraju, animiści i wyznania lokalne – 24%, muzułmanie - 1%.

   

  1.6. Infrastruktura transportowa (przejścia graniczne, lotniska, porty).

   

  Międzynarodowy port lotniczy w stolicy kraju Harare łączy Zimbabwe ze światem, a lotniska lokalne obsługują mniejsze miasta: Bulawayo, Masvingo, Gweru, Kariba, Hwange oraz Victoria Falls. Zimbabwe posiada 19 lotnisk i 322 pasy startowe. Pociągiem dojechać można do Zambii, a autobusem m. in. do Johannesburga. Najtańszym środkiem transportu w Zimbabwe są autobusy, ale regularnie kursują jedynie między głównymi miastami.

   

  1.7. Obowiązek wizowy.

   

  Obywateli polskich wybierających się do Zimbabwe obowiązują wizy, o które można ubiegać się w placówkach dyplomatycznych tego kraju. Paszport powinien zachowywać ważność minimum 6 miesięcy od daty planowanego wyjazdu. Wymagane jest okazanie biletu powrotnego oraz udokumentowanie posiadania wystarczającej ilości pieniędzy na pobyt. Nie ma ograniczeń w przywozie walut obcych. W paszporcie musi być co najmniej jedna strona przeznaczona na wizy, całkowicie wolna od wszelkich stempli, wiz itp. Wiza jednorazowa wystawiana jest na okres do 30 dni, a wielorazowa od 30 do 180 dni.

   

  Najbliższe, właściwe terytorialnie polskie przedstawicielstwo dyplomatyczne to Ambasada RP w Pretorii (RPA).

   

  1.8. Wykaz świąt państwowych.

   

  a) 1 stycznia Nowy Rok

  b) Wielki Piątek*

  c) Poniedziałek Wielkanocny*

  d) 18 kwietnia - Dzień Niepodległości

  e) 1 maja - Święto Pracy

  f) 25 maja - Dzień Afryki

  g) 8 sierpnia - Dzień Bohaterów

  h) 8 sierpnia - Dzień Sił Zbrojnych

  i) 20 grudnia - Dzień Jedności Narodowej

  j) 25 grudnia - Boże Narodzenie

  k) 26 grudnia - Boże Narodzenie

   

  *Święto ruchome

   

   

   

  System administracyjny


   

  2.1. Ustrój polityczny.

   

  Rodezja (uprzednio Południowa Rodezja) ogłosiła niepodległość od Wielkiej Brytanii w roku 1965. Jest republika prezydencką,  byłym członkiem Brytyjskiej Wspólnoty Narodów. Według konstytucji z 1980 r., zmodyfikowanej w 1990 r., głową państwa i szefem rządu jest prezydent wybierany na 6 lat przez parlament.  Kraj podzielony jest na osiem prowincji Manicaland, Mashonaland Central, Mashonaland East, Mashonaland West, Masvingo, Matabeleland North, Matabeleland South, Midlands i 2 miasta na prawach prowincji: Bulawayo i Harare.  Prowincje zarządzane są przez rządy prowincjonalne z Administratorem Prowincjonalnym na czele. Głową prowincji jest gubernator mianowany przez prezydenta.

   

  2.2. Władza ustawodawcza i wykonawcza.

   

  Władza ustawodawcza składa się z dwuizbowego parlamentu - Izba Zgromadzenia (izba niższa) licząca 120 członków , których kadencja trwa 6 lat (80% deputowanych pochodzi z wyborów powszechnych,  12 członków Parlamentu mianowanych jest przez prezydenta. Oprócz tego w Parlamencie jest 10 wodzów plemiennych i 8 gubernatorów prowincji). Senat (izba wyższa) liczy 66 członków. Najwyższym prawem kraju jest konstytucja pochodząca z 2013 r. Zgodnie z konstytucją urząd prezydenta można sprawować co najwyżej przez dwie sześcioletnie kadencje.

   

  Władzę wykonawczą sprawuje rząd powoływany przez prezydenta. Faktycznie dyktatorskie rządy sprawuje od 1980 roku (najpierw jako premier, a od 1987 jako prezydent) do dnia dzisiejszego Robert Mugabe. Prezydent jest jednocześnie głową państwa, a zarazem szefem rządu. W skład rządu oprócz prezydenta wchodzi wiceprezydent i 31 ministrów. W grudniu 2014 r. R. Mugabe rozpoczął redukcję ilości ministerstw.

   

  2.3. Struktura administracji gospodarczej.

   

  Sprawy gospodarcze państwa należą do kompetencji Ministerstwa Przemysłu i Handlu Zagranicznego. Pozostałymi resortami gospodarczymi są: Ministerstwo Rolnictwa, Ministerstwo Górnictwa i Rozwoju Górniczego, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Ochrony środowiska i Turystyki, Ministerstwo Transportu i Komunikacji, Ministerstwo Energetyki, Ministerstwo Rozwoju Małej i Średniej Przedsiębiorczości, Ministerstwo Zasobów Wodnych i Ministerstwo Przedsiębiorstw Państwowych i Antykorupcji. System prezydencki powoduje, że nawet premier kraju nie posiada jak na razie realnej władzy, a wszelkie ważniejsze decyzje gospodarcze podejmowane są przez prezydenta i jego najbliższych współpracowników.

   

   W Zimbabwe działa kilka niezależnych izb handlowych i przemysłowych, a najważniejszą z nich jest Zimbabweńska Krajowa Izba Handlowa.

   

  2.4. Sądownictwo gospodarcze.

   

  System prawny Zimbabwe jest oparty na prawie holendersko-rzymskim z wpływami prawa południowoafrykańskiego. W skład władzy sądowniczej wchodzą Sąd Najwyższy, Sąd Wysoki oraz sądy magistrackie, które rozpatrują również sprawy oparte na prawie zwyczajowym.

   

  Sądy krajowe zajmują się procesami gospodarczymi w oparciu o mieszany system prawny oparty na systemie prawnym holenderskim i brytyjskim. System sądowniczy jest niewydajny, a wszechobecna korupcja w sądach i prokuraturze utrudnia prowadzenie spraw.

   

   

   

  Gospodarka


   

  3.1. Ogólna charakterystyka sytuacji gospodarczej.

   

  Zgodnie z informacjami MFW w 2014 r. PKB Zimbabwe wynosił  13,74 miliardów USD i wzrósł o 3,1%, podczas gdy PKB na osobę wyniósł  1 100 USD. W  2014 r. deflacja wyniosła 0,22%. Ujemne saldo na rachunku  bieżącym bilansu płatniczego w 2014 r. wyniosło 22,3% PKB, deficyt budżetowy 9% PKB, a dług publiczny 58,5% PKB. Oficjalna stopa bezrobocia wyniosła 11,3%, a średnia płaca miesięczna brutto  ok. 253 USD.

   

  Wzrost PKB Zimbabwe w 2015 r. szacowano na poziomie 1,5% (w 2014 r. PKB wzrósł o 3,2%). Brak informacji nt. deficytu budżetowego i długu publicznego w 2015 r. W I kwartale 2015 r. deflacja wyniosła 1,3%. Oficjalna stopa bezrobocia wyniosła  około 11,0% (w 2014 r. 11,3%), a faktyczną szacowano na poziomie ok. 70%. Wiele osób, uznawanych oficjalnie za zatrudnionych w gospodarce, zajmuje się rolnictwem na małą skalę, wyłącznie na własne potrzeby.

   

   Ponad 60% wydatków budżetu Zimbabwe jest przeznaczonych na pensje dla pracowników sektora publicznego. Pomoc zagraniczna stanowi niecałe 20% budżetu kraju (dla porównania w przypadku Mozambiku ponad 50%). Wynika to z ograniczenia pomocy przez kraje zachodnie, które krytycznie oceniają rządy prezydenta R Mugabe. Ok. 80% miejsc pracy znajduje się w sektorze nieformalnym. Sytuacja polityczna w Zimbabwe w 2015 r. była wprawdzie bardziej stabilna niż w przeszłości, ale wysoki koszt działalności gospodarczej i brak pewności pod względem prawym (szczególnie jeżeli chodzi o inwestycje) ujemnie rzutują na wzrost gospodarczy, który poważnie zwolnił w ub. roku. Zimbabwe nadal znajduje się w recesji. Gospodarka wymaga zdecydowanych zmian  strukturalnych i rozwoju sektora przemysłowego. Na wskutek wielu błędnych decyzji rządu Zimbabwe ucierpiała również turystyka, jeszcze do niedawna ważny sektor gospodarki kraju. W przeszłości rolnictwo komercyjne na dużą skalę było jednym z ważniejszych źródeł dochodów z eksportu i zapewniało wiele miejsc pracy. Jednakże wysiedlenie białych farmerów w 2000 r., a następnie niekorzystna polityka rządu w stosunku do rolnictwa w dużym stopniu zniszczyła ten sektor gospodarki.

   

  Od roku 1970 do roku 2013 wartość bezpośrednich inwestycji zagranicznych, które napłynęły do Zimbabwe wyniosła 2,827 mld USD. Zainteresowanie inwestycjami w Zimbabwe ogranicza brak stabilności politycznej oraz tzw. prawo naturalizacji gospodarczej wymagające, aby 51% udziałów w jakiejkolwiek spółce było w rękach czarnych Zimbabweńczyków. Około  60% ludności Zimbabwe żyje poniżej krajowego progu ubóstwa.

   

  3.3. Główne sektory gospodarki (o największym znaczeniu/ udziale w PKB).

   

  Głównymi sektorami gospodarki o największym udziale w PKB Zimbabwe są: usługi (około 56%), w tym handel, hotelarstwo i restauracje, transport i łączność,  usługi finansowe i biznesowe, produkcja przemysłowa, rolnictwo i przemysł wydobywczy.

   

  Rolnictwo

  Rolnictwo było zawsze najistotniejszym sektorem gospodarki Zimbabwe i głównym źródłem wpływów dewizowych. Problemem pozostaje proceder wywłaszczania białych farmerów, który od czasu utworzenia rządu jedności narodowej paradoksalnie uległ dalszemu nasileniu. Szacuje się, że dotychczas ponad 6.000 białych rolników zostało siłą usuniętych ze swoich farm. Najważniejszym towarem eksportowym jest tytoń. Inne ważniejsze uprawy to: kukurydza, bawełna, trzcina cukrowa, kawa i zboża.

   

  Górnictwo

  W Zimbabwe w ponad tysiącu kopalniach wydobywa się 40 rodzajów minerałów, w tym m.in.: nikiel, złoto, ferro-chromy, żelazo, azbest, miedź, węgiel, granit, diamenty, lit. Mimo, że górnictwo przynosiło w latach 90 ponad 53% wpływów z eksportu (głównie złoto, platyna i stopy żelaza), to udział tego sektora w wytworzonym PKB od 1980 roku wykazuje tendencję spadkową. Sytuacja w powyższej branży uzależniona jest nie tylko od światowych cen na poszczególne surowce mineralne  ale również od  inwestycji w przemysł górniczy (przede wszystkim w wydobycie diamentów w Chima-nimani i złoża Marange jak i złota). Odkrycie nowych złóż diamentów w Zimbabwe potwierdzają coraz większą rolę tego kraju w obrocie tymi kamieniami na globalnych rynkach. Rząd Zimbabwe wiąże również duże nadzieje z wydobyciem złota, które ma się zwiększyć z około 3,5 do 50 ton w najbliższych latach.

   

  3.4. Struktura i kierunki handlu zagranicznego.

   

  W roku 2014 r. wymiana towarowa Zimbabwe z zagranicą  wyniosła  10,452 mld USD, z czego import 7,016 mld USD, a eksport  3,436 mld USD. Saldo wymiany handlowej Zimbabwe z zagranicą było ujemne i wyniosło 3,436 mld. USD. Największym partnerem handlowym Zimbabwe była RPA, przede wszystkim jako odbiorca produktów tego kraju, ale również jako dostawca towarów do Zimbabwe.

   

  Najwięksi partnerzy handlowi Zimbabwe w imporcie/eksporcie w 2014 r.

   

   

  Import

  Eksport

  RPA

  42,5%

  RPA

  66,8%

  Singapur

  18,5%

  Mozambik

  19,0%

  Chiny

  5,5%

  Belgia

  3,8%

  Wielka Brytania

  3,7%

  Zambia

  3,3%

  Botswana

  2,6%

  ZEA

  3,3%

   

   

  W 2014 r. surowce mineralne (w tym złoto i diamenty), produkty rolnicze i przetwórstwa rolnego oraz turystyka były głównymi źródłami dochodu z eksportu Zimbabwe.

   

  Wartość eksportu Zimbabwe za pierwszy kwartał 2015 r. wyniosła 716, 567 mln USD, a wartość importu 1, 570 mld USD. Saldo Zimbabwe w handlu zagranicznym było ujemne w wysokości 853, 433 mln USD.

   

  Głównymi partnerami handlowymi Zimbabwe w I kwartale 2015 r. były:  RPA (50,0% wymiany handlowej Zimbabwe ogółem), Mozambik (6,1%), Chiny (4,6%), Indie (3,2%) oraz Zambia (2,9%).

   

  Główni partnerzy w imporcie/eksporcie Zimbabwe i eksport z Zimbabwe (wg. Krajowego Urzędu Statystycznego Zimbabwe) w I kwartale 2015 r.

   

  Import

   

  Kraj

  Wartość (USD)

  % importu

  RPA

   625 586 326

  39,8%

  Chiny

   106 112 817

  6,8%

  Indie

   73 919 298

  4,7%

  Mozambik

   44 057 282

  2,8%

  Zambia

   43 675 698

  2,8%

   

   

  Eksport

   

  Kraj

  Wartość (USD)

  % eksportu

  RPA

   517 512 571

  72,2%

  Mozambik

   95 106 611

  13,3%

  ZEA

   45 000 211

  6,3%

  Zambia

   22 819 249

  3,2%

  Izrael

   11 164 874

  1,6%

   

   

  Główne pozycje w  imporcie Zimbabwe w I kwartale 2015 r. to: paliwa napędowe i produkty olejowe, jak również pojazdy zmotoryzowane, maszyneria i urządzenia mechaniczne. Główne pozycje w eksporcie Zimbabwe: metale i kamienie szlachetne oraz wyroby pochodne, jak również tytoń i wyroby z tytoniu. Główne grupy asortymentowe za pierwsze półrocze 2015 r. podane są poniżej.

   

  Najważniejsze grupy asortymentowe w imporcie/eksporcie Zimbabwe w I kwartale 2015 r.

   

  Import

   

  Grupa

  Wartość (USD)

  % importu

  Paliwa mineralne / napędowe, smary i produkty pochodne

  390 577 407

  24,9%

  Pojazdy zmotoryzowane

   149 393 653

  9,5%

  Maszyny i urządzenia mechaniczne

  132 148 253

  8,4%

  Sprzęt elektryczny

  90 737 809

  5,8%

  Produkty farmaceutyczne

  88 481 364

  5,6%

   

   

  Eksport

   

  Grupa

  Wartość (USD)

  % eksportu

  Metale i kamienie szlachetne, kamienie półszlachetne i wyroby pochodne

  225 942 184

  31,5%

  Tytoń i wyroby z tytoniu

  224 220 712

  31,3%

  Rudy, żużel i popiół

  81 076 830

  11,3%

  Żelazo i stal

  44 489 784

  6,2%

  Cukier i słodycze z cukru

  21 322 960

  3,0%

   

   

  3.5. Uczestnictwo Zimbabwe w wielostronnych organizacjach i porozumieniach o charakterze ekonomicznym.

   

  Zimbabwe uczestniczy w następujących organizacjach międzynarodowych: ONZ, Bank Światowy, Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Światowa Organizacja Handlu (WTO), Południowoafrykańska Wspólnota Rozwoju (SADC), ACP, Wspólny Rynek Afryki Wschodniej i Południowej (COMESA), Unia Afrykańska, Afrykański Bank Rozwoju (AFDB), Światowa Organizacja Zdrowia (WHO), UNIDO, UNESCO, UNCTAD.

   

  3.6. Relacje gospodarcze z UE.

   

  Umową regulującą stosunki handlowe UE - Zimbabwe była do końca 2007 r. „ACP-EU Partnership Agreement” z dn. 23.06.2000 r. z Cotonou. W grudniu 2007 r. została podpisana nowa tymczasowa umowa IEP.

   

  Wartość eksportu Zimbabwe do UE za 2014 r. wyniosła 678, 032 mln USD, a wartość importu Zimbabwe z UE 293, 814 mln USD. Saldo w handlu zagranicznym Zimbabwe z UE było dodatnie w wysokości 384, 218 mln USD. Wymiana towarowa Zimbabwe z UE stanowiła 10,3% handlu zagranicznego Zimbabwe ogółem (22,1% eksportu oraz 4,6% importu).

   

  Główne (wartościowo) grupy asortymentowe w imporcie/eksporcie Zimbabwe z/do UE  w 2014 r. podane są poniżej (wg. Komisji Europejskiej).

   

  Import

   

  Grupa

  Wartość (USD)

  % importu z UE

  Maszyny i urządzenia

  120 982 225

  41,2%

  Produkty chemiczne i pochodne

  53 179 000

  18,1%

  Sprzęt transportowy

  43 872 675

  14,9%

  Produkty warzywne

  19 942 125

  6,8%

  Instrumenty optyczne i fotograficzne

  10 635 800

  3,6%

   

   

  Eksport

   

  Grupa

  Wartość (USD)

  % eksportu do UE

  Żywność, napoje i produkty tytoniowe

  285 837 125

  42,2%

  Metale szlachetne i wyroby z metali szlachetnych

  131 618 025

  19,4%

  Metale podstawowe i wyroby z metali podstawowych

  99 710 625

  14,7%

  Produkty warzywne

  73 121 975

  10,8%

  Produkty mineralne

  27 918 975

  4,1%

   

   

  W imporcie Zimbabwe z UE dominującą pozycję w ostatnich latach zajmowały: maszyny i urządzenia, sprzęt transportowy , wyroby przemysłu chemicznego i przemysłów pokrewnych, żelazostopy, granit.

   

  Najważniejszymi grupami asortymentowymi w eksporcie Zimbabwe do UE  w ostatnich latach były: żywność, napoje i produkty tytoniowe, metale szlachetne i wyroby z metali szlachetnych oraz metale nieszlachetne i wyroby z metali nieszlachetnych.

   

  Największymi eksporterami  na rynek Zimbabwe spośród krajów UE w ostatnich latach. były: Wielka Brytania, Szwecja, Niemcy, Francja oraz Włochy. Największymi odbiorcami produktów Zimbabwe spośród krajów UE w ostatnich latach były: Belgia, Francja, Wielka Brytania, Niemcy oraz Włochy.

   

   

   

  Dwustronna współpraca gospodarcza


   

  4.1. Gospodarcze umowy dwustronne.

   

  Umową regulującą stosunki handlowe UE – Zimbabwe była do końca 2007 r. „ACP-EU Partnership Agreement” z dn. 23.06.2000 r. z Cotonou. W grudniu 2007 r. została podpisana nowa tymczasowa umowa IEPA.

   

  4.2. Handel zagraniczny.

   

  GUS RP w zakresie wymiany handlowej między Polską a Zimbabwe w 2014 r. podaje jedynie wartość importu Polski z Zimbabwe (31,3 mln USD), co stanowiło wzrost o 42,9% w porównaniu do roku 2013 r. Natomiast w 2013 r. obroty handlowe pomiędzy Polską a Zimbabwe wyniosły 27,1 mln USD, z tego import Polski z Zimbabwe 21,9 mln USD, a eksport Polski do Zimbabwe 5,2 mln USD. W obrotach towarowych z Zimbabwe w 2013 r. Polska uzyskała ujemne saldo w  wysokości 16,7 mln USD. Najważniejszymi pozycjami w imporcie Polski z Zimbabwe były: gotowe artykuły spożywcze, napoje bezalkoholowe, alkohol, ocet, tytoń (26,8 mln) USD , produkty pochodzenia roślinnego 2,4 mln USD (wzrost o 51,2%) oraz produkty mineralne 1,9 mln USD (spadek o 37,5%).

   

  W I połowie 2015 r. obroty towarowe Polski z Zimbabwe wyniosły 10,1 mln USD, w tym eksport 2,5 mln USD a import 7,6 mln USD.W powyższym okresie Polska uzyskała w obrotach towarowych z Zimbabwe ujemne saldo handlowe w wysokości 5,1 mln USD. Najważniejszymi grupami towarowym w eksporcie Polski do Zimbabwe w I połowie 2015 r. były: produkty pochodzenia roślinnego 1,9 mln USD,  spadek o 89,1% w porównaniu do analogicznego okresu 2014 r., udział w eksporcie Polski do Zimbabwe ogółem 72,9%, urządzenia mechaniczne i elektryczne do rejestracji i odbioru dźwięku 0,4 mln USD , spadek o 59,1%, udział 17,5%. Najważniejsze grupy asortymentowe w imporcie Polski z Zimbabwe ogółem : gotowe art. spożywcze, napoje bezalkoholowe, alkohol, ocet, tytoń 5,6 mln USD, spadek o 72,8%, udział w imporcie Polski z Zimbabwe ogółem 72,9%, produkty pochodzenia roślinnego 1,5 mln USD, wzrost o 281,35%, udział 19,2%, produkty mineralne 0,6 mln USD, spadek o 46,9%, udział 7,54%.

   

  Podobnie jak miało to miejsce w latach ubiegłych, utrzymujący się kryzys społeczno-polityczny oraz trudna sytuacja ekonomiczna Zimbabwe, negatywnie wpływały na rozwój współpracy politycznej i gospodarczej Zimbabwe z zagranicą, w tym z Polską. Wśród najważniejszych czynników poważnie ograniczających możliwości w zakresie wzajemnych obrotów handlowych, należy wymienić przede wszystkim niekorzystny klimat biznesowy dla potencjalnych inwestorów i przedsiębiorstw z Europy, w tym nierealistyczne przepisy i regulacje dotyczące kontroli cen, słabą znajomość miejscowych uwarunkowań wśród polskich podmiotów gospodarczych, a także zły stan infrastruktury telekomunikacyjnej i transportowej oraz niewydolną i rozpowszechnioną korupcję na wszystkich szczeblach administracji państwowej.

   

  4.3. Inwestycje /wzajemne/.

   

  Brak informacji na temat inwestycji wzajemnych

   

  4.4. Współpraca regionalna.

   

  Brak informacji na temat współpracy regionalnej

   

  4.5. Współpraca samorządów gospodarczych.

   

  Brak informacji na temat współpracy samorządów gospodarczych

   

   

   

  Dostęp do rynku


   

  5.1. Dostęp do rynku dla polskich towarów i usług (bariery).

   

  Wejście Polski do Unii Europejskiej i objęcie umową ACP-EU a obecnie EPA powoduje, że polskie firmy nie napotykają żadnych barier w eksporcie do Zimbabwe, mają pełnoprawny dostęp do tego rynku i takie same warunki jak inne firmy z UE.

   

  5.2. Świadczenie usług i zatrudnianie obywateli RP.

   

  Rząd Zimbabwe nie stosuje żadnych utrudnień w dostępie do rynku pracy. Zezwolenia na pracę dla wykwalifikowanych pracowników są wydawane przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych.

   

  5.3. Nabywanie i wynajem nieruchomości.

   

  Nie istnieją żadne ograniczenia w nabywaniu nieruchomości przez obcokrajowców w Zimbabwe. Istnieją jednak ograniczenia w nabywaniu ziemi, która jest własnością państwa. Oddzielna kwestią jest nabywanie ziemi pod inwestycję, które podobnie jak i wynajem nieruchomości nie podlega ograniczeniom.

   

  5.4. System zamówień publicznych.

   

  Zamówienia publiczne w większości przypadków podlegają procedurom przetargowym. W większości przetargi są otwarte i nie ma teoretycznie ograniczeń w składaniu ofert. Przy większych przetargach obowiązuje klauzula pre-kwalifikacji bądź też dopuszczane są tylko te firmy, które zostały już zarejestrowane i uznane przez organizatora przetargu. Ustawa o Zamówieniach Publicznych z 1998 r. reguluje zasady i procedury przetargowe. Należy przy tym pamiętać o katastrofalnej sytuacji ekonomicznej kraju i długim okresie oczekiwanie na płatności.

   

  5.5. Ochrona własności przemysłowej i intelektualnej.

   

  Według International Property Rights Index Zimbabwe jest notowane bardzo nisko, bo aż na 109 miejscu na światowej liście 118 zbadanych krajów. W Zimbabwe istnieje szereg uregulowań prawnych chroniących własność intelektualną i prawa autorskie oraz własność przemysłową. Są one zgodne z zapisami WTO Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS). Niemniej jednak, nieefektywny system prawny Zimbabwe i powolnie działający wymiar sprawiedliwości oraz policja czynią wprowadzanie w życie wspomnianych przepisów bardzo trudne. Pod koniec stycznia 2008 r. rząd Zimbabwe powołał do życia Anti-Piracy Organisation of Zimbabwe.

   

   

   

  Przydatne linki i kontakty


   

  6.1. Administracja gospodarcza.

   

  Ministerstwo Przemysłu i Handlu Zagranicznego

  Ministry of Industry & International Trade

  http://www.miit.gov.zw

   

  Ministerstwo Rolnictwa

  Ministry of Agriculture

  http://www.moa.gov.zw

   

  Ministerstwo Górnictwa i Rozwoju Górniczego

  Ministry of Mines & Mining Development

  http://www.mines.gov.zw

   

  Oficjalna strona Rządu Zimbabwe z linkami

  http://www.gta.gov.zw

   

  6.2. Samorządy gospodarcze.

   

  Zimbabweńska Krajowa Izba Handlowa

  Zimbabwe National Chamber of Commerce

  www.zncc.co.zw

   

  6.3. Oficjalna prasa ekonomiczna.

   

  Herald, Chronicle, Business Weekly, Zimbabwe Independent (tygodnik)

   

  6.4. Oficjalne strony o charakterze ekonomicznym.

   

  http://www.newzimbabwe.com

  http://www.newziana.co.zw

  http://www.zimworldwide.com

   

   

  22 stycznia 2015 (ostatnia aktualizacja: 29 stycznia 2016)

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: