close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • ZIMBABWE

 • Zimbabwe

 •  

   Informacje o kraju


   

  1.1. Położenie geograficzne, ludność, obszar, stolica, języki urzędowe.

   

  Położenie geograficzne: Zimbabwe jest krajem bez dostępu do morza, usytuowanym w południowo-wschodniej części kontynentu afrykańskiego. Graniczy z: Botswaną - 813 km, Mozambikiem – 1.231 km, RPA - 225 km oraz Zambią - 797 km. Najwyższy szczyt Zimbabwe to Inyangani (2.592 m), a najniższy punkt kraju znajduje się u zbiegu rzek Runde i Save (162 m). Dominującym typem roślinności jest lesista i trawiasta sawanna oraz wiecznie zielone lasy górskie. Zimbabwe leży na płaskowyżach Matabele i Maszona, które wznoszą się od 1000 do 1600 m n.p.m. Krajobraz urozmaicają góry i dolina rzeki Limpopo. Najważniejsze rzeki: Zambezi, Limpopo i Sabi. Charakterystycznymi gatunkami drzew są: mahoń, heban oraz baobab. Mimo polowań świat zwierząt jest nadal bardzo bogaty. W Zimbabwe występują m. in.: nosorożce, zebry, różnego rodzaju antylopy, lwy, gepardy i lamparty, słonie, żyrafy, krokodyle, węże i różne gatunki małp oraz ponad 500 gatunków ptaków.

   

  Ludność: Liczba ludności szacowana jest na około 14,0 miliona. Wskaźnik umiejętności pisania i czytania wśród ludności powyżej 15-go roku życia wynosi ok. 92% (mężczyźni – 95%, kobiety – 88%). Znaczącym problemem Zimbabwe, podobnie jak i innych krajów afrykańskich, jest pandemia HIV/AIDS. Szacuje się, że ponad 3 mln osób, z 11,4 mln mieszkańców jest zarażonych tym wirusem. Odsetek zarażonych wynosi ponad 26% całej populacji, a odsetek zarażonych w wojsku, zakładach penitencjarnych i u robotników rolnych określa się w przedziale 50%-75%. Pomoc państwa jest znikoma. Średnia długość życia wynosi 36 lat.

   

  Obszar: Kraj zajmuje powierzchnię 390.580 km(2).

   

  Stolica: Stolicą kraju jest Harare (około 1,62 mln mieszkańców), które leży na północnym wschodzie kraju. Inne ważne miasta to: Bulawayo, Gweru, Mutare, Masvingo, Hwange, Kariba i Victoria Falls.

   

  Języki urzędowe: Językiem urzędowym kraju jest angielski. Poza urzędowymi językami są: Shona i Ndebele. W kraju tym występuje kilka grup etnicznych: Shona – 82%, Ndebele – 14%, pozostałe plemiona afrykańskie - 2 %, ludność kolorowa i pochodzenia azjatyckiego – 1%, ludność pochodzenia europejskiego stanowi mniej niż 1% populacji kraju.

   

  1.2. Warunki klimatyczne.

   

  Zimbabwe objęte jest działaniem klimatu podrównikowego, z porą deszczową w okresie od października do marca i z porą suchą w okresie od kwietnia do września. Temperatura powietrza na centralnym płaskowyżu oscyluje w granicach 25°C - 33°C. W Zimbabwe występuje zagrożenie malarią.

   

  1.3. Główne bogactwa naturalne.

   

  Ziemia uprawna stanowi jedynie 8,2% powierzchni kraju. Zimbabwe posiada bogate zasoby mineralne: węgiel kamienny, metale ziem rzadkich, złoto, chrom, nikiel, miedź, rudy żelaza, wanad, lit, cyna, metale z grup platyny, azbest, diamenty. Głównymi produktami rolnymi pozostają: kukurydza, tytoń, bawełna, kawa i zboże.

   

  1.4. System walutowy.

   

  Waluta: Dolar Zimbabweński został wycofany z obiegu  w 2009 r.. Waluta transakcyjna jest USD. Oprócz niego  stosowane są waluty innych państw, m.in. euro, funt brytyjski, rand południowoafrykański .

   

  1.5. Religia.

   

  Zimbabwe jest państwem wielo-wyznaniowym: wyznania synkretyczne (mieszane chrześcijańsko-lokalne) – 50%, chrześcijanie stanowią 25% ludności kraju, animiści i wyznania lokalne – 24%, muzułmanie - 1%.

   

  1.6. Infrastruktura transportowa (przejścia graniczne, lotniska, porty).

   

  Międzynarodowy port lotniczy w stolicy kraju Harare łączy Zimbabwe ze światem, a lotniska lokalne obsługują mniejsze miasta: Bulawayo, Masvingo, Gweru, Kariba, Hwange oraz Victoria Falls. Zimbabwe posiada 19 lotnisk i 322 pasy startowe. Pociągiem dojechać można do Zambii, a autobusem m. in. do Johannesburga. Najtańszym środkiem transportu w Zimbabwe są autobusy, ale regularnie kursują jedynie między głównymi miastami.

   

  1.7. Obowiązek wizowy.

   

  Obywateli polskich wybierających się do Zimbabwe obowiązują wizy, o które można ubiegać się w placówkach dyplomatycznych tego kraju. Paszport powinien zachowywać ważność minimum 6 miesięcy od daty planowanego wyjazdu. Wymagane jest okazanie biletu powrotnego oraz udokumentowanie posiadania wystarczającej ilości pieniędzy na pobyt. Nie ma ograniczeń w przywozie walut obcych. W paszporcie musi być co najmniej jedna strona przeznaczona na wizy, całkowicie wolna od wszelkich stempli, wiz itp. Wiza jednorazowa wystawiana jest na okres do 30 dni, a wielorazowa od 30 do 180 dni.

   

  Najbliższe, właściwe terytorialnie polskie przedstawicielstwo dyplomatyczne to Ambasada RP w Pretorii (RPA).

   

  1.8. Wykaz świąt państwowych.

   

  a) 1 stycznia Nowy Rok

  b) Wielki Piątek*

  c) Poniedziałek Wielkanocny*

  d) 18 kwietnia - Dzień Niepodległości

  e) 1 maja - Święto Pracy

  f) 25 maja - Dzień Afryki

  g) 8 sierpnia - Dzień Bohaterów

  h) 8 sierpnia - Dzień Sił Zbrojnych

  i) 20 grudnia - Dzień Jedności Narodowej

  j) 25 grudnia - Boże Narodzenie

  k) 26 grudnia - Boże Narodzenie

   

  *Święto ruchome

   

   

   

  System administracyjny


   

  2.1. Ustrój polityczny.

   

  Rodezja (uprzednio Południowa Rodezja) ogłosiła niepodległość od Wielkiej Brytanii w roku 1965. Jest republika prezydencką,  byłym członkiem Brytyjskiej Wspólnoty Narodów. Według konstytucji z 1980 r., zmodyfikowanej w 1990 r., głową państwa i szefem rządu jest prezydent wybierany na 6 lat przez parlament.  Kraj podzielony jest na osiem prowincji Manicaland, Mashonaland Central, Mashonaland East, Mashonaland West, Masvingo, Matabeleland North, Matabeleland South, Midlands i 2 miasta na prawach prowincji: Bulawayo i Harare.  Prowincje zarządzane są przez rządy prowincjonalne z Administratorem Prowincjonalnym na czele. Głową prowincji jest gubernator mianowany przez prezydenta.

   

  2.2. Władza ustawodawcza i wykonawcza.

   

  Władza ustawodawcza składa się z dwuizbowego parlamentu - Izba Zgromadzenia (izba niższa) licząca 120 członków , których kadencja trwa 6 lat (80% deputowanych pochodzi z wyborów powszechnych,  12 członków Parlamentu mianowanych jest przez prezydenta. Oprócz tego w Parlamencie jest 10 wodzów plemiennych i 8 gubernatorów prowincji). Senat (izba wyższa) liczy 66 członków. Najwyższym prawem kraju jest konstytucja pochodząca z 2013 r. Zgodnie z konstytucją urząd prezydenta można sprawować co najwyżej przez dwie sześcioletnie kadencje.

   

  Władzę wykonawczą sprawuje rząd powoływany przez prezydenta. Do października 2017 r.  Od 1980 roku (najpierw jako premier, a od 1987 jako prezydent)  do października 2017 r. (kiedy to doszło do „pokojowego” przejęcia władzy przez wojsko dyktatorskie rządy sprawował  Robert Mugabe. Prezydent (obecnie E.Mnangagwa) jest jednocześnie głową państwa, a zarazem szefem rządu. W skład rządu oprócz prezydenta wchodzi wiceprezydent i 31 ministrów.

   

  2.3. Struktura administracji gospodarczej.

   

  Sprawy gospodarcze państwa należą do kompetencji Ministerstwa Przemysłu i Handlu Zagranicznego. Pozostałymi resortami gospodarczymi są: Ministerstwo Rolnictwa, Ministerstwo Górnictwa i Rozwoju Górniczego, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Ochrony środowiska i Turystyki, Ministerstwo Transportu i Komunikacji, Ministerstwo Energetyki, Ministerstwo Rozwoju Małej i Średniej Przedsiębiorczości, Ministerstwo Zasobów Wodnych i Ministerstwo Przedsiębiorstw Państwowych i Antykorupcji. System prezydencki powoduje, że nawet premier kraju nie posiada jak na razie realnej władzy, a wszelkie ważniejsze decyzje gospodarcze podejmowane są przez prezydenta i jego najbliższych współpracowników.

   

   W Zimbabwe działa kilka niezależnych izb handlowych i przemysłowych, a najważniejszą z nich jest Zimbabweńska Krajowa Izba Handlowa.

   

  2.4. Sądownictwo gospodarcze.

   

  System prawny Zimbabwe jest oparty na prawie holendersko-rzymskim z wpływami prawa południowoafrykańskiego. W skład władzy sądowniczej wchodzą Sąd Najwyższy, Sąd Wysoki oraz sądy magistrackie, które rozpatrują również sprawy oparte na prawie zwyczajowym.

   

  Sądy krajowe zajmują się procesami gospodarczymi w oparciu o mieszany system prawny oparty na systemie prawnym holenderskim i brytyjskim. System sądowniczy jest niewydajny, a wszechobecna korupcja w sądach i prokuraturze utrudnia prowadzenie spraw.

   

   

   

  Gospodarka


   

  3.1. Ogólna charakterystyka sytuacji gospodarczej.

   

   Rok 2017 r. był kolejnym rokiem w którym Zimbabwe w dalszym ciągu było pogrążone w  kryzysie gospodarczym. Przyczynami takiego stanu rzeczy były skutki suszy, która nawiedziła Zimbabwe w 2015 i 2016 r., ale i nawarstwiające się problemy makro-ekonomiczne takie jak: niskie światowe ceny surowców mineralnych, niskie wykorzystanie zdolności produkcyjnych; poważne braki najważniejszej na rynku Zimbabwe USD;  wysoki deficyt bilansu handlowego; odpływ części kapitału zagranicznego;  zmniejszenie wartości bezpośrednich inwestycji zagranicznych; wysokie zadłużenie zagraniczne; niska płynność finansowa sektora bankowo-finansowego; b. wysokie koszty utrzymania sektora publicznego; zły stan i słabo rozwinięta sieć  infrastruktury; niski poziom eksportu; nieefektywność administracji publicznej i rozpowszechniona na wszystkich szczeblach korupcja. W 2017 r. rolnictwo Zimbabwe dopiero zaczęło wychodzić z głębokiego kryzysu spowodowanego suszą, która była przyczyną b. niskich zbiorów  tytoniu, bawełny i innych produktów rolnych, co zagroziło bezpieczeństwu żywnościowemu kraju. Susza doprowadziła również do zmniejszenia produkcji energii elektrycznej. Sytuacja energetyczna kraju może ulec poprawie w 2018 r., kiedy zostanie oddana do użytku nowa elektrownia w okolicy miasta Binga.  W  2017 r. oficjalna stopą bezrobocia szacowana jest na poziomie 11,0%, a faktyczna w 2016 r. wyniosła na ok. 70%. Wiele osób, uznawanych oficjalnie za zatrudnionych w gospodarce, zajmuje się rolnictwem wyłącznie na własne potrzeby. Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW), tak jak wcześniej, również w 2017 r., nie  przyznał Zimbabwe nowego kredytu, ponieważ rząd tego kraju nie wdrożył rekomendowanych przez Fundusz reform. Również UE,  podobnie jak szereg innych donatorów, nie przyznała Zimbabwe pomocy finansowej zarówno z powodu braku widocznych reform, jak i  z powodu wznowienia napaści (ze strony czarnoskórych obywateli Zimbabwe) na komercyjne farmy prowadzone przez białych farmerów. Powołany na początku grudnia br. nowy Rząd Zimbabwe musi przekonać społeczność międzynarodową, w tym globalne instytucje finansowe, że przeprowadzi wielokrotnie zapowiadane reformy gospodarcze i polityczne (Zimbabwe ma nie tylko „odstraszające” biznes i inwestorów zagranicznych regulacje gospodarcze, ale i bardzo niskie standardy w zakresie rządów prawa). W listopadzie 2016 r. Bank Centralny Zimbabwe wprowadził wewnętrzną walutę (bond notes) i utrzymując ją (jak na razie) do końca 2017 r. Miały ona funkcjonować przejściowo, aby ograniczyć brak w obrocie gotówkowym USD (w 2015 r. aż 95%  transakcji było dokonywanych w tej walucie). Budżet państwa również w 2017 r. znalazł się w trudnej sytuacji finansowej ponieważ jedynym jego źródłem dochodu były podatki. PKB Zimbabwe, który  w 2016 r. wyniósł  0,7%,  w 2017 r. ma wynieść 2,8% a w 2018 r, 0,8%, podczas gdy deficyt budżetowy w 2017 r. prognozowany jest na poziomie około 10% PKB, r. (w 2016 r. wyniósł również około 10,0% PKB). Głównymi sektorami, które wpłynęły na  wzrost gospodarczy Zimbabwe w 2017 r. były rolnictwo i przemysł wydobywczy.  Obserwuje się stały spadek bezpośrednich inwestycji zagranicznych realizowanych w Zimbabwe. O ile w 2014 r. ich wartość  wyniosła 545,0 mln USD to  w 2015 r. już tylko 420,0 mln USD, a w 2016 r. jeszcze mniej bo 319,0 mln USD. Międzynarodowy Fundusz Walutowy (IMF) jest zdania, że Zimbabwe musi ograniczyć do akceptowalnego poziomu deficyt budżetowy i dług publiczny, przyśpieszyć reformy gospodarcze i doprowadzić do porozumienia ze społecznością międzynarodową, aby mogło otrzymać niezbędne wsparcie finansowe. Jednym z warunków udzielenia takiego wsparcia finansowego jest spłata przeterminowanego zadłużenia w stosunku do Banku Światowego, Afrykańskiego Banku Rozwoju i Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Zgodnie z informacjami Biura Statystycznego Zimbabwe kraj ten posiada zadłużenie w stosunku do wierzycieli zagranicznych w wysokości około 7 mld USD (około 50% PKB), natomiast jego dług wewnętrzny wynosi 4 mld USD. Zimbabwe musi też wdrożyć radykalną politykę makro-ekonomiczną i reformę strukturalną gospodarki aby odbudować stabilność fiskalną. Gwałtownie narastająca bieda i problemy społeczne,  w tym socjalne, są obecnie większym wyzwaniem niż kiedykolwiek wcześniej.

   

  Wiele osób, uznawanych oficjalnie za zatrudnionych w gospodarce, zajmuje się rolnictwem na małą skalę, wyłącznie na własne potrzeby.

   

   Ponad 60% wydatków budżetu Zimbabwe jest przeznaczonych na pensje dla pracowników sektora publicznego. Pomoc zagraniczna stanowi niecałe 20% budżetu kraju (dla porównania w przypadku Mozambiku ponad 50%). Wynika to z ograniczenia pomocy przez kraje zachodnie, które krytycznie oceniają rządy prezydenta R Mugabe. Ok. 80% miejsc pracy znajduje się w sektorze nieformalnym.  Wysoki koszt działalności gospodarczej i brak pewności pod względem prawym (szczególnie jeżeli chodzi o inwestycje) ujemnie rzutują na wzrost gospodarczy, który poważnie zwolnił w ub. roku. Zimbabwe nadal znajduje się w recesji. Gospodarka wymaga zdecydowanych zmian  strukturalnych i rozwoju sektora przemysłowego. Na wskutek wielu błędnych decyzji rządu Zimbabwe ucierpiała również turystyka, jeszcze do niedawna ważny sektor gospodarki kraju. W przeszłości rolnictwo komercyjne na dużą skalę było jednym z ważniejszych źródeł dochodów z eksportu i zapewniało wiele miejsc pracy. Jednakże wysiedlenie białych farmerów w 2000 r., a następnie niekorzystna polityka rządu w stosunku do rolnictwa w dużym stopniu zniszczyła ten sektor gospodarki.

   

  Zainteresowanie inwestycjami w Zimbabwe ogranicza brak stabilności politycznej oraz tzw. prawo naturalizacji gospodarczej wymagające, aby 51% udziałów w jakiejkolwiek spółce było w rękach czarnych Zimbabweńczyków. Około  60% ludności Zimbabwe żyje poniżej krajowego progu ubóstwa.

   

  3.3. Główne sektory gospodarki (o największym znaczeniu/ udziale w PKB).

   

  Głównymi sektorami gospodarki o największym udziale w PKB Zimbabwe są: usługi (około 56%), w tym handel, hotelarstwo i restauracje, transport i łączność,  usługi finansowe i biznesowe, produkcja przemysłowa, rolnictwo i przemysł wydobywczy.

   

  Rolnictwo

   

  Rolnictwo było zawsze najistotniejszym sektorem gospodarki Zimbabwe i głównym źródłem wpływów dewizowych. Problemem pozostaje proceder wywłaszczania białych farmerów, który od czasu utworzenia rządu jedności narodowej paradoksalnie uległ dalszemu nasileniu. Szacuje się, że dotychczas ponad 6.000 białych rolników zostało siłą usuniętych ze swoich farm. Najważniejszym towarem eksportowym jest tytoń. Inne ważniejsze uprawy to: kukurydza, bawełna, trzcina cukrowa, kawa i zboża.

   

  Górnictwo

   

  W Zimbabwe w ponad tysiącu kopalniach wydobywa się 40 rodzajów minerałów, w tym m.in.: nikiel, złoto, ferro-chromy, żelazo, azbest, miedź, węgiel, granit, diamenty, lit. Mimo, że górnictwo przynosiło w latach 90 ponad 53% wpływów z eksportu (głównie złoto, platyna i stopy żelaza), to udział tego sektora w wytworzonym PKB od 1980 roku wykazuje tendencję spadkową. Sytuacja w powyższej branży uzależniona jest nie tylko od światowych cen na poszczególne surowce mineralne  ale również od  inwestycji w przemysł górniczy (przede wszystkim w wydobycie diamentów w Chima-nimani i złoża Marange jak i złota). Odkrycie nowych złóż diamentów w Zimbabwe potwierdzają coraz większą rolę tego kraju w obrocie tymi kamieniami na globalnych rynkach. Rząd Zimbabwe wiąże również duże nadzieje z wydobyciem złota, które ma się zwiększyć z około 3,5 do 50 ton w najbliższych latach.

   

  3.4. Struktura i kierunki handlu zagranicznego.

   

  Największym partnerem handlowym Zimbabwe w ostatnich latach była RPA, przede wszystkim jako odbiorca produktów tego kraju, ale również jako dostawca towarów do Zimbabwe.

   

  Najwięksi partnerzy handlowi Zimbabwe w imporcie/eksporcie w 2014 r.

   

  Eksport                              Import

   

  RPA

  RPA

  Singapur

  Mozambik

  Chiny

  Belgia

  Wielka Brytania

  Zambia

  Botswana

  ZEA

       

   

  Surowce mineralne (w tym złoto i diamenty), produkty rolnicze i przetwórstwa rolnego oraz turystyka były głównymi źródłami dochodu z eksportu Zimbabwe w ostatnich latach.

   
  3.5. Uczestnictwo Zimbabwe w wielostronnych organizacjach i porozumieniach o charakterze ekonomicznym.

   

  Zimbabwe uczestniczy w następujących organizacjach międzynarodowych: ONZ, Bank Światowy, Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Światowa Organizacja Handlu (WTO), Południowoafrykańska Wspólnota Rozwoju (SADC), ACP, Wspólny Rynek Afryki Wschodniej i Południowej (COMESA), Unia Afrykańska, Afrykański Bank Rozwoju (AFDB), Światowa Organizacja Zdrowia (WHO), UNIDO, UNESCO, UNCTAD.

   

  3.6. Relacje gospodarcze z UE.

   

  Umową regulującą stosunki handlowe UE - Zimbabwe była do końca 2007 r. „ACP-EU Partnership Agreement” z dn. 23.06.2000 r. z Cotonou. W grudniu 2007 r. została podpisana nowa tymczasowa umowa IEP.

   

  W imporcie Zimbabwe z UE dominującą pozycję w ostatnich latach zajmowały: maszyny i urządzenia, sprzęt transportowy , wyroby przemysłu chemicznego i przemysłów pokrewnych, żelazostopy, granit.

   

  Najważniejszymi grupami asortymentowymi w eksporcie Zimbabwe do UE  w ostatnich latach były: żywność, napoje i produkty tytoniowe, metale szlachetne i wyroby z metali szlachetnych oraz metale nieszlachetne i wyroby z metali nieszlachetnych.

   

  Największymi eksporterami  na rynek Zimbabwe spośród krajów UE w ostatnich latach. były: Wielka Brytania, Szwecja, Niemcy, Francja oraz Włochy. Największymi odbiorcami produktów Zimbabwe spośród krajów UE w ostatnich latach były: Belgia, Francja, Wielka Brytania, Niemcy oraz Włochy.

   

   

   

  Dwustronna współpraca gospodarcza


   

  4.1. Gospodarcze umowy dwustronne.

   

  Umową regulującą stosunki handlowe UE – Zimbabwe była do końca 2007 r. „ACP-EU Partnership Agreement” z dn. 23.06.2000 r. z Cotonou. W grudniu 2007 r. została podpisana nowa tymczasowa umowa IEPA.

   

  4.2. Handel zagraniczny.

   

  W okresie I-XII.2017 r. obroty Polski z Zimbabwe wyniosły 21,1 mln USD (spadek o 45,2% wartości obrotów w porównaniu do I-XII.2016 r. W omawianym okresie eksport wyniósł 5,4 mln USD (spadek o 25,0%) a import wyniósł 15,6 mln USD spadek o 49,9%. W omawianym okresie w handlu z Zimbabwe Polska uzyskała ujemne saldo w wysokości 10,2 mln USD.W powyższym okresie najważniejszymi wartościowymi grupami towarowymi w eksporcie Polski do Zimbabwe były:

   

  - urządzenia mechaniczne i elektryczne: do rejestracji i odbioru dźwięku: wartość 3,1 mln USD, wzrost w porównaniu do I-XII.2017 r. o 515,0 %, udział w eksporcie Polski do Zimbabwe ogółem 56,8%

  - produkty pochodzenia roślinnego: wartość 1,7 mln USD, spadek o 73,2%, udział 32,1%,

  - metale nieszlachetne i wyroby z nich nieszlachetne; wartość 0,2 mln USD, wzrost o 955,4%, udział 3,0%.

   

  Najważniejsze wartościowo grupy asortymentowe w imporcie Polski z Zimbabwe:

   

  - gotowe artykuły spożywcze, napoje bezalkoholowe, alkohol, ocet, tytoń: wartość 11,3 mln USD, spadek wartości importu w porównaniu do I-XII.2017 r. o 28,0% udział w imporcie Polskie z Zimbabwe ogółem 72,0%,

  - produkty pochodzenia roślinnego: wartość 2,9 mln USD, wzrost o 82,8,8%, udział 18,5%

  - produkty mineralne 1,3 mln USD, spadek o 27,1%, udział 8,1%.

   

  Podobnie jak miało to miejsce w latach ubiegłych, utrzymujący się kryzys społeczno-polityczny oraz trudna sytuacja ekonomiczna Zimbabwe, negatywnie wpływały na rozwój współpracy politycznej i gospodarczej Zimbabwe z zagranicą, w tym z Polską. Wśród najważniejszych czynników poważnie ograniczających możliwości w zakresie wzajemnych obrotów handlowych, należy wymienić przede wszystkim niekorzystny klimat biznesowy dla potencjalnych inwestorów i przedsiębiorstw z Europy, w tym nierealistyczne przepisy i regulacje dotyczące kontroli cen, słabą znajomość miejscowych uwarunkowań wśród polskich podmiotów gospodarczych, a także zły stan infrastruktury telekomunikacyjnej i transportowej oraz niewydolną i rozpowszechnioną korupcję na wszystkich szczeblach administracji państwowej.

   

  4.3. Inwestycje /wzajemne/.

   

  Brak informacji na temat inwestycji wzajemnych

   

  4.4. Współpraca regionalna.

   

  Brak informacji na temat współpracy regionalnej

   

  4.5. Współpraca samorządów gospodarczych.

   

  Brak informacji na temat współpracy samorządów gospodarczych

   

   

   

  Dostęp do rynku


   

  5.1. Dostęp do rynku dla polskich towarów i usług (bariery).

   

  Wejście Polski do Unii Europejskiej i objęcie umową ACP-EU a obecnie EPA powoduje, że polskie firmy nie napotykają żadnych barier w eksporcie do Zimbabwe, mają pełnoprawny dostęp do tego rynku i takie same warunki jak inne firmy z UE.

   

  5.2. Świadczenie usług i zatrudnianie obywateli RP.

   

  Rząd Zimbabwe nie stosuje żadnych utrudnień w dostępie do rynku pracy. Zezwolenia na pracę dla wykwalifikowanych pracowników są wydawane przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych.

   

  5.3. Nabywanie i wynajem nieruchomości.

   

  Nie istnieją żadne ograniczenia w nabywaniu nieruchomości przez obcokrajowców w Zimbabwe. Istnieją jednak ograniczenia w nabywaniu ziemi, która jest własnością państwa. Oddzielna kwestią jest nabywanie ziemi pod inwestycję, które podobnie jak i wynajem nieruchomości nie podlega ograniczeniom.

   

  5.4. System zamówień publicznych.

   

  Zamówienia publiczne w większości przypadków podlegają procedurom przetargowym. W większości przetargi są otwarte i nie ma teoretycznie ograniczeń w składaniu ofert. Przy większych przetargach obowiązuje klauzula pre-kwalifikacji bądź też dopuszczane są tylko te firmy, które zostały już zarejestrowane i uznane przez organizatora przetargu. Ustawa o Zamówieniach Publicznych z 1998 r. reguluje zasady i procedury przetargowe. Należy przy tym pamiętać o katastrofalnej sytuacji ekonomicznej kraju i długim okresie oczekiwanie na płatności.

   

  5.5. Ochrona własności przemysłowej i intelektualnej.

   

  Według International Property Rights Index Zimbabwe jest notowane bardzo nisko, bo aż na 109 miejscu na światowej liście 118 zbadanych krajów. W Zimbabwe istnieje szereg uregulowań prawnych chroniących własność intelektualną i prawa autorskie oraz własność przemysłową. Są one zgodne z zapisami WTO Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS). Niemniej jednak, nieefektywny system prawny Zimbabwe i powolnie działający wymiar sprawiedliwości oraz policja czynią wprowadzanie w życie wspomnianych przepisów bardzo trudne. Pod koniec stycznia 2008 r. rząd Zimbabwe powołał do życia Anti-Piracy Organisation of Zimbabwe.

   

   

   

  Przydatne linki i kontakty


   

  6.1. Administracja gospodarcza.

   

  Ministerstwo Przemysłu i Handlu Zagranicznego

  Ministry of Industry & International Trade

  http://www.miit.gov.zw

   

  Ministerstwo Rolnictwa

  Ministry of Agriculture

  http://www.moa.gov.zw

   

  Ministerstwo Górnictwa i Rozwoju Górniczego

  Ministry of Mines & Mining Development

  http://www.mines.gov.zw

   

  Oficjalna strona Rządu Zimbabwe z linkami

  http://www.gta.gov.zw

   

  6.2. Samorządy gospodarcze.

   

  Zimbabweńska Krajowa Izba Handlowa

  Zimbabwe National Chamber of Commerce

  www.zncc.co.zw

   

  6.3. Oficjalna prasa ekonomiczna.

   

  Herald, Chronicle, Business Weekly, Zimbabwe Independent (tygodnik)

   

  6.4. Oficjalne strony o charakterze ekonomicznym.

   

  http://www.newzimbabwe.com

  http://www.newziana.co.zw

  http://www.zimworldwide.com

   

   

  22 stycznia 2015 (ostatnia aktualizacja: 9 listopada 2018)

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: