close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • ANTIGUA I BARBUDA

 • Antigua i Barbuda

 •  

   Informacje o kraju


   

   

  1.1. Położenie geograficzne, ludność, obszar, stolica, języki urzędowe

   

  Położenie geograficzne: państwo Antigua i Barbuda obejmuje 3 wyspy: Antiguę (280,7 km2), Barbudę (160,6 km2) i nie zamieszkaną Redondę (1,3 km2). Wyspy te są położone pośrodku archipelagu Małych Antyli. Antigua jest pochodzenia wulkanicznego, pagórkowata z najwyższym wzniesieniem Boggy Peak - Mount Obama o wysokości 402 m. Barbuda zbudowana z wapieni rafowych, jest niziną poprzecinaną okresowymi rzekami. Większość naturalnej roślinności wysp została wycięta pod plantacje palm kokosowych, drzew figowych i bananowców. Wilgotne lasy równikowe (11% powierzchni) znajdują się w rezerwatach przyrody.

   

  Ludność: liczba ludności Antigui i Barbudy wynosi 90 tys. (2013), gęstość zaludnienia szacuje się na 186 mieszkańców na km2. Główne grupy etniczne to: Murzyni i Mulaci (91%), rasy mieszane (4,4%), biali (1,7%) oraz mieszkańcy pochodzący z Indii i Azji Wschodniej (2,9%).

   

  Obszar: Antigua i Barbuda zajmuje powierzchnię 442 km2. Antigua, zamieszkana przez 98% ludności, jest podzielona na 6 okręgów (Saint George, Saint John, Saint Mary, Saint Paul, Saint Peter i Saint Philip). Pozostałe wyspy są dependencjami korony brytyjskiej.

   

  Stolica: stolicą jest Saint John’s, położony na północno zachodnim wybrzeżu wyspy Antigua. Saint John’s to główny ośrodek handlowy oraz największy port morski, do którego przybywa większość statków z turystami odwiedzającymi wyspę. Miasto posiada również najważniejsze zabytki kraju, w tym XVII-wieczną zabudowę kolonialną, katedrę oraz muzeum narodowe.

  Na Barbudzie jest tylko jedna miejscowość: Codrington, która znajduje się przy Lagunie Codrington.

   

  Języki urzędowe: angielski, w użyciu jest także dialekt kreolski.

   

  1.2. Warunki klimatyczne

   

  Wyspy mają ciepły klimat tropikalny, podrównikowy, z łagodnymi temperaturami stałymi w ciągu roku. Średnia temperatura wynosi 27°C. Średnie roczne opady wynoszą ok. 1000 mm. Niska wilgotność czyni wyspy miejscem o jednym z najbardziej umiarkowanych klimatów świata.

   

  1.3. Główne bogactwa naturalne

   

  • nieeksploatowane pokłady fosforytów
  • uprawy: trzcina cukrowa, bawełna, owoce
   

  1.4. System walutowy, kurs, wymiana

   

  Oficjalną walutą Antigua i Barbuda jest dolar wschodniokaraibski, XCD (1 USD = 2,70 XCD). Dolary amerykańskie są również akceptowane. Uznawane są prawie wszystkie karty kredytowe.
   

  1.5. Religia

   

  Na Antigui i Barbudzie przeważają chrześcijanie (74%), w tym 44% wyznania anglikańskiego, pozostałe 30% to baptyści, prezbiterianie i katolicy. Religie niechrześcijańskie praktykowane na wyspach obejmują Rastafari, Islam, Judaizm i Wiary Bahá'í (religia monoteistyczna założona przez Bahá'u'lláha w Persji XIX wieku, podkreślająca duchową jedność całej ludzkości).

   

  1.6.      Infrastruktura transportowa

   

  Antigua posiada bardzo dobrą infrastrukturę transportową. Istnieje ponad 250 km (155 mil) dróg, z których około 25 procent spełnia wymogi autostrady. Sieć kolejowa obejmuje 77 km (48 mil) i jest używana prawie wyłącznie do transportu trzciny cukrowej.
  Wyspy posiadają międzynarodowe lotnisko, VC Bird International, które jest położone w północno-wschodniej części Antigui. Największym portem morskim jest Saint John’s.

   

  1.7.      Obowiązek wizowy

   

  Od obywateli polskich wjeżdżających na terytorium Antigui i Barbudy nie wymaga się wizy, jeśli ich pobyt nie przekroczy 180 dni. Powinni posiadać bilet powrotny.

   

  1.8.      Wykaz świąt państwowych (2015)

   

  1 stycznia  -  Nowy Rok
  Wielki Piątek
  Poniedziałek Wielkanocny
  4 maja  -  Święto Pracy (obchodzone jest w pierwszy poniedziałek maja)
  25 maja  -  Whit Monday
  3, 4 sierpnia  -  Karnawał
  1 listopada  -  Święto Niepodległości
  9 grudnia  -  Święto Bohaterów Narodowych
  25 grudnia  -  Boże Narodzenie
  26 grudnia  -  Boxing Day
   

   

  System administracyjny


   

   

  2.1. Ustrój polityczny

   

  Antigua i Barbuda jest monarchią konstytucyjną z parlamentarnym systemem rządów w ramach Brytyjskiej Wspólnoty Narodów (Commonwealth). Głową państwa jest królowa Elżbieta II, którą reprezentuje mianowany przez nią gubernator generalny. Gubernator powołuje na premiera rządu przywódcę większości parlamentarnej, a na wniosek premiera – pozostałych członków rządu.

   

  2.2.      Władza ustawodawcza

   

  Władza ustawodawcza należy do dwuizbowego parlamentu o 5-letniej kadencji: 17-osobowa Izba Reprezentantów z wyborów powszechnych oraz 17-osobowy Senat mianowany przez gubernatora. Rząd i premier pochodzą z Izby Reprezentantów.

   

  2.3.      Władza wykonawcza

   

  Władzę wykonawczą sprawuje rząd powołany przez gubernatora generalnego. Premierem zostaje lider partii, która osiągnęła większość w Izbie Reprezentantów.

   

  2.4.      Struktura administracji gospodarczej

   

  Sprawy ekonomiczne należą do kompetencji Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Do promowania inwestycji krajowych i zagranicznych został stworzony Urząd Inwestycyjny Antigui i Barbudy, ABIA (Antigua i Barbuda Investment Authority).

   

  2.5.      Sądownictwo gospodarcze

   

  System sądownictwa opiera się na brytyjskim Common Law i jest włączony do systemu sądownictwa Organizacji Państw Wschodnich Karaibów (OECS). Na terytorium kraju funkcjonują sądy magistrackie (Magistrates' Courts), Wysoki Sąd (High Court) i Sąd Przemysłowy (Industrial Court). Od ich orzeczeń przysługuje odwołanie do Sądu Najwyższego Wschodnich Karaibów oraz Komitetu Sądowniczego Tajnej Rady Wielkiej Brytanii.  

   

   

  Gospodarka


   

   

  3.1.      Ogólna charakterystyka sytuacji gospodarczej

   

  Tradycyjnie podstawą gospodarki Antigui i Barbudy była intensywna uprawa trzciny cukrowej. 20 lat temu rząd zdecydował się na dywersyfikację ekonomii i zaczął promować turystykę. W latach 2003-2007 odnotowano znaczący wzrost PKB, który w 2006 r. osiągnął 13%, w dużej mierze dzięki boomowi budowlanemu związanemu z odbywającymi się na Antigui i Barbudzie Mistrzostwami Świata w Krykiecie w roku 2007. Jednak w ostatnich latach Antigua przechodzi trudności gospodarcze. Powodem jest nie tylko globalny kryzys finansowy i gospodarczy. Oszustwo Allena Stanforda (Teksańczyka posiadającego obywatelstwo Antigui, skazanego w 2012 w Stanach Zjednoczonych na 110 lat więzienia), który stworzył jedną z największych na świecie piramid finansowych, doprowadziło do ogromnych strat. Stanford International Bank zbankrutował w wyniku nagłego i masowego wycofania kapitału. Pracę straciło 1200 osób. Konieczne było zasilenie Banku Antigui przez Bank Centralny Wschodnich Karaibów kwotą 89 mln dolarów. Sytuację pogorszyło jeszcze istotne zmniejszenie ruchu turystycznego.

  W obliczu rosnących problemów makroekonomicznych, członkostwo Antigui i Barbudy w ALBA (Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América – Boliwariańska Koalicja dla Narodów Naszej Ameryki) pozwoliło jej w sierpniu 2009 r. otrzymać kredyt w wysokości 50 mln dolarów, które zostały przeznaczone na wsparcie budżetu. W grudniu tego samego roku, rząd otrzymał pożyczkę w wysokości 30 milionów dolarów z Karaibskiego Banku Rozwoju (Banco de Desarrollo del Caribe). W czerwcu 2012 roku, po przejściu okresowych przeglądów MFW, kraj otrzymał nowe zasilenie w wysokości 2 mln 300 tys. dolarów. Po wizycie pod koniec października 2012 r., mającej na celu siódmą już z kolei ocenę sytuacji gospodarczej kraju, Fundusz stwierdził, że gospodarka Antigui i Barbudy będzie się stopniowo poprawiać w ciągu roku 2013 i że spełniła założone wytyczne, co pozwoliło na kolejną, natychmiastową wypłatę 5 mln 200 tys. dolarów, które są częścią umowy SBA (Stand-By Arrangement) podpisanej przez MFW i Antiguę w czerwcu 2010 roku. W czerwcu 2013 r., już po zakończeniu trzyletniego programu pomocowego, delegacja MFW po raz kolejny zbadała sytuację w kraju. Jej zaniepokojenie wzbudziła niestabilna sytuacja fiskalna oraz opóźnienia w reformach systemów: bankowego i podatkowego. Doceniono natomiast kroki podjęte w celu poprawy klimatu dla biznesu.

  Warto zauważyć, że mimo wahań w koniunkturze gospodarczej, Antigua i Barbuda zajmuje wysokie, 67. miejsce w rankingu Human Development Index z 2013 r. Państwo to osiągnęło także główne milenijne cele rozwoju, w szczególności dotyczące ochrony zdrowia i edukacji (prawie cała populacja dorosłych jest piśmienna).

  14 lutego 2014 Financial Action Task Force (FATF) ogłosił decyzję o wykreśleniu Antigui i Barbudy z „szarej listy” państw monitorowanych przez FATF w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (reżim AML/CFT). FATF stwierdza, że Antigua i Barbuda dokonała znaczącego postępu w implementacji reżimu AML/CFT i stworzyła ramy prawne i regulacyjne, umożliwiające wypełnienie zobowiązań, które wynikały planu działania, opracowanego na podstawie zaleceń FATF.

   

  Gospodarka w roku 2013.

  W 2013 r. Rząd Antigui i Barbudy kontynuował projekt Construct Antigua and Barbuda Initiative, dzięki któremu sektor budowlany wzrósł w tym czasie o 15,4%. W tym samym okresie odnotowano również znaczny wzrost w sektorze górniczym – o 21,7%. W 2013 r. produkcja sektora rolniczego zwiększyła się o 1,9% w porównaniu z rokiem poprzednim, co stanowi znaczną poprawę biorąc pod uwagę fakt, że w 2012 r. spadła ona o 4%. Z drugiej strony szacuje się, że w 2013 r. branża hotelarska i restauratorska skurczyła się 0,6%, co było bezpośrednio związane ze spadkiem liczby turystów odwiedzających wyspy w miesiącach letnich. Mimo ujemnych wyników w branży turystycznej ogólna sytuacja gospodarcza Antigui i Barbudy poprawiła się w ciągu 2013 r. dzięki ożywieniu i umocnieniu się gospodarki światowej oraz przeprowadzeniu głębokich reform strukturalnych. Oczekuje się, że w najbliższym czasie poziom zatrudnienia powróci do tego sprzed kryzysu. Według prognoz kontynuacja dotychczasowej polityki makroekonomicznej ma zapewnić Antigui i Barbudzie wzrost PKB o 1,8% w roku 2014.

   

  Inwestycje.

  W roku 2013 Antigua i Barbuda była największym odbiorcą funduszy, którymi dysponuje Organizacja Państw Wschodniokaraibskich – przekazanych jej zostało 138 milionów dolarów, o 4 mln więcej niż w roku poprzednim. Firma Sandals Resorts International zobowiązała się do zainwestowania 150 mln dolarów w projekt budowy nowego centrum turystycznego, rozpoczęła się również budowa wartego 253 mln dolarów przedsięwzięcia Pearns Point holenderskiej firmy Orange Limited. Ponadto pojawiły się informacje o tym, że inwestorzy z Kataru wyrazili zainteresowanie projektem budowy nieruchomości Azure Bay. Poza branżą turystyczną trwa konstrukcja zakładu hiszpańskiego przedsiębiorstwa Baupanel System, mającego produkować panele budowlane oraz domy z prefabrykatów.

   

  3.2.      Tabela głównych wskaźników makroekonomicznych

   

  Główne wskaźniki makroekonomiczne

  2011

  2012

  2013

  2014

  PKB wartość globalna w cenach rynkowych (mln USD)

  1.129,92

  1.204,71

  1.200,59

  1.269,12

  PKB wartość globalna w cenach stałych z roku 2006 (mln USD)

  1.015,99

  1.037,87

  1.037,13

  1.070,54

  PKB wartość na 1 mieszkańca (USD)2

  12.817

  13.525

  13.342

  13.961

  Tempo wzrostu PKB w % (ceny rynkowe)

  -0,49

  6,62

  -0,34

  5,71

  Tempo wzrostu PKB w % (ceny stałe 2006)

  -1,79

  4,02

  -0,07

  3,22

  Relacja deficytu na rachunku obrotów bieżących bilansu płatniczego do PKB w %

  10,39

  14,57

  14,63

  14,24

  Relacja całkowitego długu publicznego netto do PKB w %1

  86,7

  89,4

  87,0

  95,0

  Stopa inflacji (indeks cen konsumpcyjnych CPI)

  3,46

  3,38

  1,06

  0,8

  Wartość handlu zagranicznego (mln USD)

  486,59

  555,30

  570,82

  555,06

  Wartość eksportu FOB (mln USD)

  56,15

  62,96

  67,75

  55,18

  Wartość importu FOB (mln USD)

  430,44

  492,34

  503,07

  499,88

  Wartość netto rocznego napływu zagranicznych inwestycji bezpośrednich (mln USD)

  -36,36

  -50,22

  -28,61

  -29,18

   

  Źródło: Eastern Caribbean Bank, 1CEPAL, 2Obliczenie własne.

   

  3.3. Główne sektory gospodarki

   

  Głównym sektorem gospodarki Antigui i Barbudy jest sektor usług (83,5% całkowitego PKB), następnie przemysł i budownictwo (17,44% PKB). Rolnictwo ma niewielki udział w PKB (tylko 2,01%). Największy wpływ na gospodarkę mają turystyka, inwestycje zagraniczne oraz sektor finansowy.

   

   

  Pozycja

  %

  mln USD

  Rolnictwo, łowiectwo, leśnictwo i rybołówstwo

  2,01

  21,00

  Górnictwo i kopalnictwo

  0,98

  10,23

  Produkcja przemysłowa

  2,57

  26,81

  Zaopatrzenie w energię elektryczną i wodę

  3,84

  39,99

  Budownictwo

  10,05

  104,76

  Handel hurtowy i detaliczny, naprawa przedmiotów użytkowych, hotele i restauracje

  27,12

  282,75

  Transport, gospodarka magazynowa i łączność

  12,89

  134,35

  Pośrednictwo finansowe, wynajem i obsługa nieruchomości

  23,89

  249,05

  Administracja publiczna, obrona narodowa, obowiązkowe ubezpieczenia społeczne, edukacja, zdrowie i usługi społeczne oraz inne usługi komunalne, socjalne i personalne

  19,60

  204,32

  Usługi pośrednictwa finansowego mierzone pośrednio (FISIM)

  2,95

  30,80

  Całkowita wartość

   

  1.071,22

  Podatki od towarów - dotacje do produktów

   

  187,40

  Całkowity produkt krajowy brutto

   

  1.229,86

  Źródło: Eastern Caribbean Central Bank, dane na 2013 r.

   

   

  3.4. Uczestnictwo w wielostronnych organizacjach i porozumieniach o charakterze ekonomicznym.

   

  Antigua i Barbuda jest beneficjentem Inicjatywy Basenu Karaibskiego CARIBCAN oraz konwencji z Lomé, dzięki którym ma dostęp do ułatwień handlowych z UE, USA i Kanadą. Jest członkiem CARICOM, GATT, WTO, Organizacji Państw Wschodnich Karaibów (OECS), Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego (ITU), Konferencji Narodów Zjednoczonych ds. Handlu i Rozwoju (UNCTAD), Międzynarodowego Stowarzyszenia Rozwoju (IDA), Międzynarodowej Organizacji Lotnictwa Cywilnego (ICAO), Grupy G-77, Międzynarodowego Trybunału Karnego (ICCT) i Interpolu.

  Ponadto Antigua i Barbuda należy do: Międzynarodowego Funduszu Walutowego, Giełdy Papierów Wartościowych Wschodnich Karaibów (ECSE), Karaibskiego Banku Rozwoju (CDB), Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO), Światowej Organizacji Własności Intelektualnej, Międzynarodowego Funduszu Rozwoju Rolnictwa (IFAD), Międzynarodowej Korporacji Finansowej (IFC), Powszechnego Związku Pocztowego (UPU), Międzynarodowej Konfederacji Związków Zawodowych (ITUC), Światowej Konfederacji Pracy (WCL) i Międzynarodowej Organizacji Pracy (ILO).
   

   

  3.5. Relacje gospodarcze z UE

   

  Podstawą relacji gospodarczych między UE a Antigua i Barbuda jest Umowa o Partnerstwie Gospodarczym UE – CARIFORUM (EPA), którą Antigua i Barbuda podpisała w 2008 r. Zniesienie opłat celnych na towary pochodzące z Unii Europejskiej dokona się zgodnie z harmonogramem Umowy. Od 2013 r. zerową taryfą celną zostało objętych 56% towarów unijnych. Z liberalizacji taryfowej zostało wyłączonych 13,1% towarów, wrażliwych dla gospodarek CARIFORUM. Są to głównie produkty rolne, ryby i owoce morza.

   

   

  Dwustronna współpraca gospodarcza


   

   

  4.1. Gospodarcze umowy dwustronne.

   

  Polska nie ma dwustronnej umowy gospodarczej z Antiguą i Barbudą. Podstawą relacji gospodarczych między krajami jest Umowa o Partnerstwie Gospodarczym UE – CARIFORUM (EPA), podpisana przez Antiguę i Barbudę w 2008 r.

   

  4.2. Handel zagraniczny.

   

  Obroty handlowe między Polską a Antiguą i Barbudą, według danych Głównego Urzędu Statystycznego, osiągnęły w 2013 r. 304 990 590 USD. Bilans wymiany był dodatni dla Polski i wyniósł 1 514 184 USD. Eksport do Antigui i Barbudy zamknął się kwotą 153 252 387 USD, podczas gdy import wyniósł 151 738 203 USD.

   

  W polskim eksporcie na Antiguę i Barbudę w 2013 r. główne pozycje stanowiły: 

   

  • Statki do przewozu towarów lub osób i towarów: 142 655 864 USD (93,09% całości eksportu);
  • Tankowce: 10 357 000 (6,76%).
   

  Natomiast w polskim imporcie: 

   

  • Statki do przewozu towarów lub osób i towarów: 141 731 224 USD (93,41% całości  eksportu);
  • Tankowce: 10 000 000 (6,59%).
   

  4.3. Inwestycje.

   

  W chwili obecnej nie ma polskich inwestycji bezpośrednich na Antigui i Barbudzie.

   

  4.4. Współpraca regionalna.

   

  Między Polską a Antiguą i Barbudą nie ma współpracy regionalnej.

   

   

  Dostęp do rynku


   

  5.1. Dostęp do rynku dla towarów i usług.

   

  Według danych raportu Doing Business 2014, opracowywanego przez Bank Światowy, na liście krajów o największych udogodnieniach dla prowadzenia działalności gospodarczej Antigua i Barbuda zajmuje 71. miejsce (wcześniej 66.). Pod względem kosztów i ilości procedur związanych z eksportem i importem, ten sam raport plasuje Antiguę i Barbudę na 91. miejscu.

  Zgodnie z Umową o Partnerstwie Gospodarczym UE – CARIFORUM (EPA), której stroną jest Antigua i Barbuda, zniesienie opłat celnych na towary pochodzące z Unii Europejskiej dokona się zgodnie z harmonogramem. Od 2013 r. zerową taryfą celną zostało objętych 56% towarów unijnych. Z liberalizacji taryfowej zostało wyłączonych 13,1% towarów, wrażliwych dla gospodarek CARIFORUM. Głównie są to produkty rolne, ryby i owoce morza.

  Antigua i Barbuda nie stosuje obecnie żadnych barier pozataryfowych.

   

  5.2. Inwestycje na Antigua i Barbuda.

   

  Rząd Antigui i Barbudy wspiera inwestycje, przede wszystkim, w sektorze turystyki i usług finansowych, ale także w sektorze zdrowia i opieki społecznej, edukacji i logistyki.

   

  Antigua i Barbuda stosuje różne zachęty dla inwestorów, m.in. wakacje podatkowe. Te zachęty są stosowane na wszystkich poziomach sieci usług turystycznych. Na szczególne ułatwienia mogą liczyć projekty wspierające kulturę lokalną i rozrywkę, jak również związane z ochroną środowiska oraz organizacją wydarzeń sportowych i kulturalnych.

  Jeśli chodzi o sektor finansowy, aby zapobiec praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, od 2007 roku Antigua i Barbuda wprowadziła szereg zmian w ustawodawstwie mających na celu wzmocnienie mechanizmów kontrolnych instytucji finansowych.

  W zależności od wielkości zainwestowanego kapitału i ilości miejsc pracy stworzonych przez inwestora, istnieje 6 kategorii inwestycji, z różnym poziomem zachęt. Kategoria pierwsza dotyczy przedsiębiorców, którzy zainwestowali mniej niż milion USD i którzy stworzyli minimum 26 miejsc pracy. Najwyższa (6.) dotyczy inwestorów z kapitałem powyżej 100 mln dolarów, którzy utworzyli co najmniej 150 miejsc pracy.

  Kategoria 1. przewiduje: zwolnienie lub obniżenie podatku od materiałów budowlanych, mebli i innego sprzętu, od importu lub zakupu samochodu, a także od nieruchomości (do 10%), z podatku dochodowego do trzech lat, odszkodowanie z tytułu strat podatkowych na okres 1 roku, obniżenie opłaty skarbowej na licencje na użytkowanie gruntów przez obywateli bez prawa stałego pobytu (do 10%) oraz podatku gruntowego (do 3 lat).

  Najwyższa, 6. kategoria przewiduje: obniżenie podatku od nieruchomości i opłat skarbowych sięgające nawet 75% oraz zwolnienie lub obniżenie podatku dochodowego i gruntowego na okres do 20 lat.
   

   

   

  Przydatne linki i kontakty


   

   

  1. Administracja

   

  Ministerstwo Spraw Zagranicznych

  www.foreignaffairs.gov.ag

   

  Ministerstwo Turystyki, Lotnictwa Cywilnego i Kultury

  www.tourismantiguabarbuda.gov.ag

   

  Ministerstwo Rolnictwa, Budownictwa i Ochrony Środowiska

  http://agricultureantiguabarbuda.com

   

  Prawodawstwo Antigui i Barbudy

  www.laws.gov.ag

   

  Biuro Norm

  http://abbs.gov.ag

   

  Komisja Kontroli Usług Finansowych

  www.fsrc.gov.ag

   

  Władze Portowe

  www.port.gov.ag

   

  Rada ds. ubezpieczeń społecznych

  www.socialsecurity.gov.ag

   

  2. Samorządy gospodarcze:

   

  Izba Handlowa Antigui i Barbudy

  chamcom@candw.ag

   

  3. Oficjalna prasa ekonomiczna:

   

  Diario Observer

  www.antiguaobserver.com

   

  4. Oficjalne strony o charakterze ekonomicznym:

   

  Oficjalna strona rządowa Antigui i Barbudy

  www.ab.gov.ag

   

  Urząd ds. Inwestycji Antigui i Barbudy

  www.investantiguabarbuda.org

   

  Bank Centralny Wschodnich Karaibów

  www.eccb-centralbank.org

   

   

  Międzynarodowy Instytut Technologiczny

  http://abiit.edu.ag

   

  25 listopada 2013 (ostatnia aktualizacja: 2 kwietnia 2015)

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: