close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • DOMINIKANA

 • Dominikana

 •  

   Informacje o kraju


   

  1.1.      Położenie geograficzne, ludność, obszar, stolica, języki urzędowe.

   

  Położenie geograficzne: Dominikana zajmuje wschodnią część wyspy Haiti wchodzącej w skład Wielkich Antyli. Od północy otaczają ją wody Oceanu Atlantyckiego, od południa – Morza Karaibskiego. Kraj górzysto-wyżynny (najwyższy szczyt Duarte, 3175 m), z gęstą siecią rzek: Yaque del Norte, Yuna, Yaque del Sur. Naturalną szatę roślinną Dominikany tworzą wilgotne lasy równikowe, a na obszarach bardziej suchych – sawanny. Aby chronić przyrodę utworzono kilka parków narodowych i rezerwatów – łącznie obejmujących 20% powierzchni kraju. Dominikana jest położona w strefie aktywnej sejsmicznie.

   

  Ludność: liczba ludności Republiki Dominikańskiej wynosi 10,42 miliona (2013 r.). Większość mieszkańców stanowią Mulaci (73%), pozostali to biali (16%) i Murzyni (11%).

   

  Obszar: terytorium Dominikany zajmuje powierzchnię 48 730 km⊃2;. Gęstość zaludnienia: 193,6 osób/km⊃2;. Administracyjnie kraj dzieli się na 31 prowincji oraz dystrykt stołeczny (Santo Domingo).

   

  Stolica: stolicą Republiki Dominikańskiej jest Santo Domingo. Liczbę mieszkańców szacuje się na 2,5 mln.

   

  Języki urzędowe: językiem urzędowym Dominikany jest hiszpański.

   

  1.2.      Warunki klimatyczne.

   

  Klimat Dominikany charakteryzuje się podrównikowymi masami wilgotnego powietrza, gdzie roczna suma opadów dochodzi do 2000 mm. Dominuje klimat zwrotnikowy gorący z dwoma porami deszczowymi, występującymi od maja do sierpnia oraz od listopada do grudnia. Średnia temperatura w miesiącach letnich wynosi 31-33 °C. Często występują dość gwałtowne, choć przelotne deszcze. Zimniejsze miesiące na Dominikanie przypadają na okres od stycznia do kwietnia, jednak i wtedy temperatura za dnia osiąga ponad 25 °C. Jedynie wieczorem i w nocy spada niewiele poniżej 20 stopni.

   

  1.3.      Główne bogactwa naturalne.

   

  Dominikana ma bogate pokłady surowców mineralnych takich jak: nikiel, złoto, srebro, platyna, boksyty, rudy żelaza, węgiel, ropę naftową, azbest, chrom, miedź, uran, tytan, i gaz ziemny. Starymi metodami wydobywa się również larimar, bardzo rzadki i wartościowy kamień szlachetny koloru niebieskiego, który występuje tylko w Republice Dominikańskiej.

   

  1.4.      System walutowy, kurs, wymiana.

   

  Peso dominikańskie (DOP) = 100 centavos. 1 USD  = 43,025 DOP (kurs z dnia 6.05.2013 r.)

  W obiegu znajdują się monety o nominale 1, 5, 10, 25 i 50 centavos oraz 5 i 10 pesos. Nominały banknotów to: 20, 50, 100, 500 i 1000 pesos.

   

  1.5.      Religia.

   

  Na Dominikanie przeważają katolicy, którzy stanowią ok. 68,9% społeczeństwa. Pozostała część to ewangelicy 18,2% i 2,3% innych wyznań.

   

  1.6.      Infrastruktura transportowa.

   

  Infrastruktura komunikacyjna na Dominikanie jest dobrze rozwinięta. Ruch pasażerski i transport towarów odbywa się głównie drogą lądową. Sieć drogowa wynosi 19 705 km, w tym 9 872 km dróg asfaltowych i 9 833 km nieutwardzonych. Ponadto istnieje ok. 14 tys. km dróg lokalnych. Do każdego z ważniejszych miast kraju można dotrzeć jedną z pięciu głównych autostrad.

   

  Sieć kolejowa obejmuje 142 kilometry państwowej kolei szerokotorowej. Istnieje ponadto 757 km kolei wąskotorowej, prywatnej, używanej do transportu trzciny cukrowej.

   

  W stolicy kraju, Santo Domingo, funkcjonują 2 linie metra. Numer 1 ma 14,5 km długości i przecina miasto z południa na północ, numer 2, którą uruchomiono w 2012 roku, całkowicie podziemna, ma 34 km i przecina Santo Domingo ze wschodu na zachód.

   

  Najważniejsze porty Dominikany to: Santo Domingo, Haina, Boca Chica oraz Puerto Plata. Haina i Boca Chica, położone nieopodal stolicy, specjalizują się w obsłudze kontenerów.

   

  Najwięcej pasażerów przyjmuje międzynarodowe lotnisko w Punta Cana (chartery). Następnym co do wielkości jest port lotniczy Las Américas obsługujący stolicę. Pozostałe lotniska to: Puerto Plata, Santiago, La Romana, Samaná y Barahona.

   

  1.7.      Obowiązek wizowy.

   

  Od obywateli polskich wjeżdżających na terytorium Dominikany nie wymaga się wizy, jeśli ich pobyt nie przekroczy 90 dni. Muszą oni natomiast okazać bilet powrotny. Przy wjeździe na Dominikanę należy wykupić na granicy kartę turystyczną (ok. 15 USD), która często jest już wliczona w cenę biletu lotniczego. Dzieci do lat 13 muszą podróżować pod opieką rodziców lub opiekunów. Opiekunowie powinni mieć pozwolenie na podróżowanie ze swoimi podopiecznymi, zalegalizowane w urzędzie konsularnym Dominikany w państwie, z którego wyjeżdżają. Bez zalegalizowanego dokumentu dzieci nie mogą przekroczyć granicy. Wymagany termin ważności dokumentu paszportowego to 6 miesięcy od daty przekroczenia granicy.

   

   

  1.8.      Wykaz świąt państwowych.

   

  1 stycznia - Nowy Rok

  6 stycznia - Święto Trzech Króli

  21 stycznia - Święto Matki Bożej z Altagracia (Święto Marii Dziewicy, patronki Dominikany)

  26 stycznia - rocznica urodzin Juana Pablo Duarte

  27 lutego - Święto Niepodległości

  marzec-kwiecień - Wielkanoc

  1 maja - Święto Pracy

  maj-czerwiec - Boże Ciało

  16 sierpnia - Święto Odzyskania Państwowości

  24 września - Święto Matki Bożej Miłosiernej

  6 listopada - Dzień Konstytucji

  25 grudnia - Boże Narodzenie

   

  System administracyjny


   

  2.1.      Ustrój polityczny

   

  Zgodnie z konstytucją z 1966 (modyfikowaną w 1994 i 2002 r.) Dominikana jest republiką, z prezydentem, wybieranym na 4-letnią kadencję w wyborach powszechnych, jako głową państwa i szefem rządu. Prezydent jest naczelnym dowódcą sił zbrojnych i policji. Wspólnie z mianowanym przez siebie rządem sprawuje władzę wykonawczą; ma szerokie uprawnienia, w tym prawo ogłaszania stanu wyjątkowego i stanu oblężenia.

   

   

  2.2.      Władza ustawodawcza

   

  Władza ustawodawcza należy do 2-izbowego Kongresu Narodowego o 4-letniej kadencji, składającego się z Izby Deputowanych (149 osób) i Senatu (30 osób), wyłanianych w wyborach powszechnych. W Senacie zasiadają przedstawiciele poszczególnych prowincji i dystryktu stołecznego.

   

   

  2.3.      Władza wykonawcza

   

  Władzę wykonawczą sprawuje rząd powoływany przez prezydenta i przed nim odpowiedzialny.

   

   

  2.4.      Struktura administracji gospodarczej

   

  Wyspecjalizowaną jednostką w sprawach handlu międzynarodowego jest Dyrekcja Handlu Zagranicznego i Administracji Umowami Handlu Międzynarodowego - Dirección de Comercio Exterior y Administración de Tratados Comerciales Internacionales (DICOEX).

   

  Gospodarka


   

  Wzrost gospodarczy

  PKB Republiki Dominikańskiej wzrósł o 6,4% w pierwszym półroczu 2015 roku w porównaniu do analogicznego okresu roku 2014, co stanowi najlepszy wynik gospodarczy w Ameryce Łacińskiej. Oczekuje się, że wzrost gospodarczy w 2015 r. będzie wyższy niż 6%, powyżej prognoz  dokonanych na ten rok przez ECLAC i MFW. Gałęziami gospodarki, które najbardziej przyczyniły się do tego wzrostu są: budownictwo (17,1%), edukacja (9,1%), handel (8,1%), pośrednictwo finansowe (6,5%) i administracja publiczna (6,3%). Dynamika rozwoju budownictwa związana  jest głównie z inwestycjami  sektora prywatnego, przede wszystkim  budową tanich mieszkań. Rząd miał także swój wkład poprzez realizację projektów infrastruktury drogowej, budowę kampusów szkolnych, pracę przy drugiej linii metra do Santo Domingo Este i innych działań, co stanowi wzrost o 53,9% wydatków rządu centralnego na budownictwo w pierwszej połowie 2015 r., w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. Działalnością, która osiągnęła najsłabszy wynik w tym okresie było górnictwo i kopalnictwo, które doświadczyły spadku o 15,8%, co było spowodowane głównie zmniejszeniem wydobycia złota i srebra odpowiednio o 17,7 i 54,9%. Wydobycie obu minerałów stanowi ponad 75,0% całkowitej aktywności tych gałęzi przemysłu. Z drugiej strony, wartość dodana w działalności w strefach wolnocłowych wykazała wzrost o 5,9%, spowodowany zwiększeniem wartości eksportu o 6,0%. Na Dominikanie istnieje 628 firm działających w ramach stref wolnocłowych, z czego 22,8% to przedsiębiorstwa produkujące odzież i obuwie, 10,5% wyroby tytoniowe, 8,8% artykuły rolno-przemysłowe i blisko 5,6% chemikalia i produkty chemiczne i medyczne. Ponadto, w pierwszym półroczu 2015 r. wydano 23 zezwolenia na zakładanie firm w strefach wolnocłowych, z inwestycją 14.1 mln dolarów, które przewidują stworzenie ponad trzech tysięcy miejsc pracy.

   

  Bilans płatniczy

  Wstępne rezultaty bilansu płatniczego za pierwsze półrocze 2015 r. wskazują na pozytywne wyniki sektora zewnętrznego, z nadwyżką na rachunku obrotów bieżących w wysokości 17,8 mln dolarów. Ta superata jest wynikiem, z jednej strony, spadku światowych cen ropy naftowej i jej pochodnych, co spowodowało zmniejszenie wydatków na import tych produktów o 593,9 mln dolarów, z drugiej zaś niezwykły przyrost dochodów z turystyki, o 9,1% w skali roku. Należy zaznaczyć, że spadek o 29,6% odnotowany na rachunku naftowym jest wyłącznie wynikiem obniżenia kosztu importu, gdyż wielkość importu produktów naftowych wzrosła o 18,6%, zgodnie z dynamiką gospodarki dominikańskiej w pierwszej połowie roku.

   

  Handel zagraniczny

  Całkowity eksport Dominikany zanotował spadek o 3,3% w pierwszym półroczu 2015 roku, w porównaniu do tego samego okresu w r. 2014., osiągając sumę 4.765,5 mln dolarów. Redukcję tę tłumaczy się spadkiem eksportu wyrobów przemysłu wydobywczego: złota (-21,6%) i srebra (-62,8%). Natomiast eksport krajowych produktów rolnych, takich jak kakao i tabaka, odnotował znaczący wzrost roczny, odpowiednio powyżej 19,5% i 40,8%. Z kolei import odnotował spadek o 3,6% w pierwszym półroczu 2015 roku, w porównaniu do analogicznego okresu r. 2014, ze względu na niższe ceny paliw. Saldo usług, według wstępnych danych, osiągnęło na koniec pierwszej połowy 2015 r. nadwyżkę w wysokości 2.356,5 mln dolarów, wartość przewyższającą o 136 mln dolarów superatę uzyskaną w analogicznym okresie roku 2014., głównie ze względu na wzrost dochodów z turystyki rzędu 9,1% (264,8 mln dolarów) w tym okresie.

   

  Inwestycje zagraniczne

  Bezpośrednie inwestycje zagraniczne osiągnęły w pierwszym półroczu 2015 r. saldo netto w wysokości 936.8 mln dolarów, głównie w sektorach handlu, turystyki i nieruchomości.

   

  Inflacja

  Inflacja zakumulowana  w pierwszych dziewięciu miesiącach 2015 r. wyniosła 1,52%, utrzymując się na najniższym poziomie wśród krajów Ameryce Łacińskiej pozostających poza strefą dolarową.

   

  Dług publiczny

  Według wstępnych danych statystycznych z Banku Centralnego Dominikany i Dyrekcji Generalnej Kredytu Publicznego, zadłużenie zagraniczne sektora publicznego na koniec czerwca 2015 r. wyniosło 16.365,6 mln dolarów, co stanowi równowartość 25,2% PKB. Poziom zadłużenia zagranicznego zmniejszył się o 404,3 mln dolarów, w porównaniu do czerwca 2014 roku, tzn. -2,4%. Ta redukcja zadłużenia spowodowana została głównie przedterminowym wykupem zadłużenia z wenezuelskiego PDVSA w wysokości 4.027,3 mln dolarów. Z całości zadłużenia, blisko 95,4% należy do sektora publicznego niefinansowego (24% PKB). 

   

  Uczestnictwo w wielostronnych organizacjach i porozumieniach o charakterze ekonomicznym.
  Dominikana należy do wyspecjalizowanych agend ONZ, m. in. do Banku Światowego, Międzynarodowego Funduszu Walutowego, Światowej Organizacji Handlu. Jest członkiem organizacji regionalnych: OPA (Organizacja Państw Amerykańskich), SICA (System Integracji Środkowoamerykańskiej), CARIFORUM, Międzyamerykańskiego Banku Rozwoju, Petrocaribe.

   

  Relacje gospodarcze z UE.
  Podstawą relacji gospodarczych między UE a Republiką Dominikańską jest Umowa o Partnerstwie Gospodarczym UE – CARIFORUM (EPA), podpisana w 2008 r. Zgodnie z EPA, wszystkie produkty państw CARIFORUM, z wyjątkiem cukru i ryżu, są zwolnione ze opłat celnych w eksporcie do państw UE. Zniesienie taryf celnych dla produktów importowanych z UE odbywa się w kilku etapach.

   

  Tabela głównych wskaźników makroekonomicznych.

   

  Główne wskaźniki makroekonomiczne

  2012

  2013

  2014

  2015

  PKB wartość globalna w cenach bieżących (mln USD)*

  60.526,17

  61.256,00

  64.053,40

  bd

  PKB wartość per capita w cenach bieżących (USD)*

  6.252,08

  6.260,40

  6.480,85

  bd

  Roczne tempo wzrostu PKB w %*

  2,63

  4,78

  7,34

  6,35⊃1;

  Relacja całkowitego długu publicznego do PKB w %**

  32,2

  37,9

  37,2

  36,2⊃2;

  Roczna stopa inflacji (indeks cen konsumpcyjnych CPI)*

  3,46

  2,58

  1,35

  1,52⊃3;

  Stopa bezrobocia w %***

  6,5

  7,0

  6,5

  bd

  Wartość obrotów handlu zagranicznego (mln USD)*

  26.608,2

  26.226,1

  27.207,8

  12.920,9

  Wartość eksportu FOB (mln USD)*

  8.934,9

  9.424,9

  9.919,5

  4.765,9

  Wartość importu FOB (mln USD)*

  17.673,3

  16.801,2

  17.288,3

  8.155,0

  Relacja deficytu na rachunku obrotów bieżących bilansu płatniczego do PKB w %*

  -6,9

  -3,8

  -3,2

  bd

  Wartość netto rocznego napływu zagranicznych inwestycji bezpośrednich (w mln USD) *

  3.142,4

  1.990,5

  2.208,5

  936,8

  Źródła:

  * Dominikański Bank Centralny

  ** Ministerstwo Finansów Republiki Dominikańskiej

  *** CEPAL

  1 wstępne dane na koniec czerwca 2015 r.

  2 w okresie styczeń-październik 2015 r.

  3 w okresie styczeń-wrzesień 2015 r.

  4 w okresie styczeń-czerwiec 2015 r.

   

   

   

   

  Dwustronna współpraca gospodarcza


   

  4.1. Gospodarcze umowy dwustronne.

   

  Polska nie ma dwustronnej umowy gospodarczej z Republiką Dominikańską.

   

  4.2. Handel zagraniczny.

   

  Polski import z Dominikany wyniósł 14.718.650 dolarów w pierwszej połowie 2015 roku. Z tego 48,93% to produkty farmaceutyczne, 21,81% kakao i przetwory z kakao, 15% przyrządy i urządzenia stosowane w medycynie, chirurgii, stomatologii lub weterynarii, 3,13% aparatura elektryczna do przełączania i zabezpieczania obwodów elektrycznych. Z kolei polski eksport do Dominikany w pierwszej połowie 2015 roku wyniósł 4.309.022 dolarów. Główne produkty eksportowane z Polski do Republiki Dominikańskiej w tym okresie to: drut z żeliwa lub ze stali niestopowej, (11,88%), tworzywa sztuczne i artykuły (8,35%), nawozy (8,10%), tytoń częściowo lub całkowicie odżyłowany (7,62%), ekstrakt słodowy, przetwory spożywcze z mąki, kasz, mączki, skrobi lub z ekstraktu słodowego (7,40%), papier i tektura (6,78%), nadtlenowęglany (nadwęglany) (6,27%), herbata, nawet aromatyzowana (4,97%), części nadające się do stosowania wyłącznie lub głównie do silników objętych pozycją 8407 lub 8408 (4,52%).  

   

  4.3. Inwestycje.

  W chwili obecnej nie ma znaczących polskich inwestycji bezpośrednich w Dominikanie ani dominikańskich w Polsce.

   

  4.4. Współpraca regionalna.

  Między Polską a Dominikaną nie ma tej formy współpracy.

   

  Dostęp do rynku


   

  5.1. Dostęp do rynku dla towarów i usług /bariery/.

   

  Handel Dominikany został w dużym stopniu zliberalizowany od momentu przystąpienia RD do Światowej Organizacji Handlu i tylko niektóre produkty podlegają ograniczeniom. Od 1990 roku, szczególnie po wejściu w życie Kodeksu Celnego, zniesiono w dużej mierze ograniczenia importowe, utrzymując niektóre o charakterze sanitarnym. Nadal jednak produkty chemiczne i farmaceutyczne oraz grupa produktów rolnych takich jak mleko, fasola, kurczaki, cebula, czosnek, wieprzowina, ryż, ziemniaki, cukier, pomidory i ich koncentrat czy mąka pszenna podlegają kontyngentom, a licencje na ich import przysługują określonym firmom.

   

  Gospodarka Dominikany jest gospodarką otwartą z długą tradycją importu. Dlatego większa część handlu opiera się na imporcie gotowych produktów. Importerzy najczęściej są też dystrybutorami. Połowa rynku artykułów importowanych należy do Santo Domingo i jego okolic, 30% do części północnej kraju, a 20% do pozostałej części wyspy.

   

  W przypadku niektórych produktów i usług oferta jest niewystarczająca, ale wejście nowych graczy na rynek jest trudne. Najczęściej produkty importowane są sprzedawane przez dystrybutora. Określa to Ustawa nr 173, która chroni agentów lokalnych i może, w razie konfliktu, uniemożliwić zagranicznemu eksporterowi wejście na rynek i znalezienie nowego dystrybutora. Warto zatem, zanim podpisze się kontrakt z dystrybutorem, uzyskać poradę prawną. Powinno się też unikać przyznawania prawa wyłączności. Duże firmy mogą rozwiązać ten problem zakładając własną firmę dystrybucyjną z 100% udziałem kapitału zagranicznego.

   

  Dystrybucja produktów żywnościowych, zwłaszcza importowanych, jest zdominowana przez duże sieci supermarketów, które w większości są własnością rodzin pochodzenia hiszpańskiego. Nie organizuje się targów międzynarodowych, a lokalne mają ograniczony zasięg.

   

  W Republice Dominikańskiej istnieje dobrze rozwinięta sieć profesjonalnych usług bankowych.

   

  Taryfy celne i inne opłaty

   

  Pomimo wysiłków ze strony Głównego Urzędu Celnego (Dirección General de Aduanas) aby usprawnić procedury celne i skrócić czas dopuszczenia produktów importowanych do rynku, nadal jest to proces trudny i długotrwały. Nie dotyczy to dużych firm importujących produkty masowej konsumpcji. W przypadku eksportu na Dominikanę warto skorzystać z usług dobrego agenta celnego, a przede wszystkim zapoznać się z przepisami i wymaganymi procedurami, jak również z treścią umów międzynarodowych podpisanych przez Dominikanę, szczególnie EPA z UE, ponieważ opłaty celne zmieniają się w zależności od kraju pochodzenia produktu (zobacz tekst umowy: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:289:0003:1955:PL:PDF). Aby skorzystać z obniżonych ceł w ramach umowy EPA, trzeba przedstawić certyfikat EUR 1.

   

  Stałym problemem w Republice Dominikańskiej jest stosowanie przez urząd celny cen ustalanych przez sam urząd, niezależnie od faktury lub transakcji. Innym problemem jest zmiana pozycji celnej towaru na podobną, ale o wyższej stawce, nawet jeśli eksporter ma duże doświadczenie w handlu międzynarodowym. Warto podkreślić, że każda odprawa celna na Dominikanie jest prowizoryczna i że naliczone opłaty mogą być zmienione (w rzeczywistości są zmieniane wielokrotnie) w ciągu dwóch kolejnych lat od pierwszej wyceny.

   

  W wyniku reformy Kodeksu Celnego w 2000 r. przewiduje się następujące opłaty:

   

  a) opłata celna: istnieją różne stawki procentowe 0%, 3%, 8%, 14% i 20%. Średnia taryfa wynosi ok. 17,5% i jest płatna od wartości towaru CIF, chyba że urząd celny wyceni towar inaczej.

   

  b) akcyza: dotyczy grupy produktów takich jak tytoń, niektóre wanny, dywany, klimatyzatory, niektóre sprzęty AGD, sprzęt nagłaśniający, telewizory, jak również jachty, broń, napoje alkoholowe i urządzenia telekomunikacyjne. Akcyza jest naliczana od wartości produktu CIF plus cło i oscyluje między 10% a 80%, a w przypadku produktów takich jak napoje nalicza się ją od sztuki a nie od wartości.

   

  c) podatek od wartości dodanej VAT (Impuesto de Transferencias de Bienes Industriales y Servicios – ITBIS) stosuje się w przypadku obrotu, w tym importu dóbr i usług. Płacą go osoby fizyczne (przedstawiciele wolnych zawodów i jednoosobowych firm) oraz osoby prawne, podmioty zarówno krajowe, jak i zagraniczne, które zajmują się handlem lub wykonują usługi opodatkowane. Podatek VAT od sprzedaży i usług w roku 2014 wynosi 18%, a w roku 2015 zostanie zmniejszony do 16%.

   

  Normy i wymagania techniczne.

   

  Instytucja odpowiedzialna za normy i wymagania techniczne to Dyrekcja Generalna Norm i Jakości (Dirección General de Normas y Sistemas de Calidad – DIGENOR) podlegająca Departamentowi Przemysłu i Handlu (Secretaría de Industria y Comercio). Normy i homologacje można sprawdzić na stronie: http://www.indocal.gob.do/.

   

   

  5.2 Dostęp do rynku pracy.

  W przeciwieństwie do wielu innych krajów, w Republice Dominikańskiej od cudzoziemców nie wymaga się pozwolenia na pracę. Prawo do pracy ma każdy, kto posiada dokument uprawniający do stałego lub czasowego pobytu na terenie Dominikany. O wizę pobytową można ubiegać się na postawie umowy o pracę, zawartą z firmą zarejestrowaną w Republice Dominikańskiej.

   

  Należy pamiętać, że istnieją pewne ograniczenia w zatrudnianiu cudzoziemców w dominikańskich przedsiębiorstwach. Zgodnie z Kodeksem Pracy, co najmniej 80% pracowników w firmie musi być obywatelami Dominikany, którzy powinni otrzymywać wynagrodzenie stanowiące 80% całości płac. Ten przepis nie dotyczy pracowników zajmujących stanowiska zarządcze oraz specjalistów, pod warunkiem, że nie można znaleźć na ich miejsce pracownika lokalnego. Nie dotyczy także cudzoziemców, którzy pozostają w związku małżeńskim z obywatelem/-ką Republiki Dominikańskiej, mieszkają w kraju ponad 3 lata, a ich związek trwa co najmniej 2 lata, oraz cudzoziemców, którzy mają dzieci z obywatelem/-ką Dominikany i przebywają w kraju nie mniej, niż 5 lat.

   

  5.3 Nabywanie i wynajem nieruchomości

  W Republice Dominikańskiej dla cudzoziemców nie ma ograniczeń w nabywaniu nieruchomości. Jednak przed dokonaniem zakupu ziemi czy nieruchomości należy dokładnie sprawdzić, czy ziemia nie jest zadłużona i czy nie ma innych właścicieli. Zaleca się skorzystanie z usług prawnika.

   

  5.4 Ochrona własności przemysłowej i intelektualnej

  Rządową instytucją odpowiedzialną za patenty, marki i nazwy komercyjne jest Krajowe Biuro Własności Przemysłowej (Oficina Nacional de Propriedad Industrial – ONAPI). Ustawa Nr 20-00 i dekret prezydenta Nr 408-00 określają zasady stosowania norm zgodnie z Umową dotyczącą własności intelektualnej (Acuerdo sobre Aspectos de la Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio – ADPIC). Informacje dotyczące własności przemysłowej i przewodnik po prawie własności przemysłowej można znaleźć na stronie www.onapi.gov.do i www.phlaw.com.

   

  W 2000 roku została uchwalona ustawa Nr 65-00 dotycząca Praw Autorskich, której wykonanie określa prezydencki dekret Nr 362-01. Za realizację zapisów tej ustawy odpowiada Krajowe Biuro ds. Praw Autorskich (Oficina Nacional de Derechos de Autor - ONDA): www.onda.gov.do.

   

  Republika Dominikańska podpisała i ratyfikowała Uniwersalną Konwencję dotyczącą Praw Autorskich. Mimo to została umieszczona przez USA na liście krajów, które nie przestrzegają tych praw, szczególnie jeśli chodzi o kopie filmów, software, piracki odbiór telewizyjnych stacji kablowych itp.

   

  5.5Zamówienia publiczne

  Ustawa nr 322 z 1981 roku stanowi, że aby wziąć udział w przetargu lub innej procedurze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub być zakontraktowanym przez rząd Dominikany, jego instytucje, samorządy lub firmy z udziałem skarbu państwa, firma zagraniczna lub cudzoziemiec muszą być współudziałowcem firmy dominikańskiej albo firmy o kapitale mieszanym. Nie dotyczy to przetargów ogłaszanych przez organizacje międzynarodowe takie jak Bank Światowy, BID czy UE, które kierują się własnymi przepisami.

   

  Nieczęsto zdarza się ogłaszanie przetargów w prasie, a kiedy tak się dzieje, są one na ogół skierowane do firm krajowych. Roboty publiczne w dużym stopniu są finansowane przez kapitał zewnętrzny, co powoduje, że duża ich część zostaje realizowana przez firmy kraju, skąd pochodzi finansowanie.

   

  Przydatne linki i kontakty


   

  1. Administracja gospodarcza

   

  Ministerstwo Gospodarki, Planowania i Rozwoju

  www.stp.gov.do

   

  Ministerstwo Przemysłu i Handlu

  www.seic.gov.do

   

  Ministerstwo Rolnictwa

  www.agricultura.gob.do

   

  Główny Urząd Celny

  www.aduanas.gob.do

   

  Dominikański Urząd Statystyczny

  www.one.gob.do

   

  Krajowy Komitet ds. Środków Sanitarnych i Fitosanitarnych

  www.cnmsf.gob.do

   

  Generalna Dyrekcja Transportu Lądowego

  www.dgtt.gov.do

   

  Bank Centralny Republiki Dominikany

  www.bancentral.gov.do

   

   

  2. Samorządy gospodarcze

   

  Federacja Dominikańskich Izb Handlowych

  www.fedocamaras.com

   

  Stowarzyszenie Przemysłu Republiki Dominikańskiej

  http://www.portalindustrial.net

   

   

  3. Oficjalna prasa ekonomiczna

   

  Dinero Ideas

  http://dineroideasrd.com

   

   

  Ritmo Económico

  http://www.ritmoeconomico.com

   

   

   


  4. Oficjalne strony o charakterze ekonomicznym

  Rządowy Portal Dominikański 

  www.gob.do

   

  Dominikańskie Centrum Eksportu i Inwestycji

  www.cei-rd.gov.do

  13 listopada 2013 (ostatnia aktualizacja: 15 grudnia 2015)

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: