close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • MEKSYK

 • Meksyk

 •  

   Informacje o kraju


   

  1. Informacje ogólne

  1.1. Położenie geograficzne, ludność, obszar, stolica, języki urzędowe.

  Nazwa oficjalna: Meksykańskie Stany Zjednoczone

  Stolica: miasto Meksyk (Ciudad de México)

  Powierzchnia: 1 972 550 km⊃2;

  Ludność: 121 005 800 (2015)

  Strefa czasowa: GMT -6

  Język oficjalny: hiszpański

  Podział administracyjny: 31 stanów i miasto Meksyk (dawniej Dystrykt Federalny)

  Skład etniczny: Metysi (60%), Indianie (30%), biali (9%)

  Wyznania: rzymsko-katolickie (89%), protestanckie (6,3%), inne (5%)

  Analfabetyzm: 7%

   

        Meksyk to państwo położone w południowej części Ameryki Północnej, graniczące od północy z USA, a na południu z Gwatemalą i Belize. Od zachodu jego terytorium ograniczone jest wodami Oceanu Spokojnego, a od wschodu Zatoki Meksykańskiej i Morza Karaibskiego. Jest to trzeci co do wielkości kraj Ameryki Łacińskiej.

        Pod względem ukształtowania powierzchni Meksyk jest krajem wyżynno-górzystym. Prawie 80% powierzchni leży powyżej 1000 m n.p.m. Centralną część północnego i środkowego Meksyku zajmuje Wyżyna Meksykańska otoczona biegnącymi równolegle do oceanów górami Sierra Madre Wschodnia i Sierra Madre Zachodnia. Meksyk jest krajem aktywnych wulkanów, które są przyczyną poważnych wstrząsów sejsmicznych.

        Klimat ze względu na dużą rozciągłość południkową kraju - około 3000 km - jest bardzo zróżnicowany. W północnej i środkowej części Meksyku panuje klimat zwrotnikowy suchy i wybitnie suchy na Wyżynie Meksykańskiej oraz w śródgórskich kotlinach, a w części południowej - podrównikowy wilgotny.

        Głównymi bogactwami naturalnymi Meksyku są ropa naftowa, srebro, miedź, cynk, złoto, ołów, gaz ziemny i drewno.

        Meksyk jest największym pod względem populacji hiszpańskojęzycznym krajem świata. W Ameryce Łacińskiej pod względem liczby mieszkańców ustępuje jedynie Brazylii. Około 76% społeczeństwa żyje w miastach. Ogromna liczba ludności migruje z terenów wiejskich do miast w poszukiwaniu pracy. Największym miastem Meksyku jest stolica miasto Meksyk, która według różnych szacunków ma od 20 do 25 mln mieszkańców. Inne ważne ośrodki miejskie kraju to m.in.: Guadalajara (ok. 4 mln), Monterrey (3,2 mln), Tijuana, Acapulco, Puebla i Ciudad Juarez. Od czasów kolonialnych najgęściej zaludnionym regionem Meksyku jest Płaskowyż Centralny, najrzadziej regiony północne.

        Ponad 60% mieszkańców Meksyku to Metysi, potomkowie białych, przede wszystkim Hiszpanów oraz rdzennej ludności indiańskiej. Ok. 30% to zachowujący kulturową tożsamość Indianie z plemion Nahuatl, Majów, Zapoteków, Misteków, Tzotzil, Totonaków, Purepecha, Otomí i innych. Ludność biała stanowi ok. 9% populacji.

        W ostatnich latach Meksyk znacznie poprawił dostęp do edukacji i zmniejszył liczbę analfabetów. Według UNESCO, nauka w szkołach podstawowych jest powszechna, do 94% wzrósł też odsetek dzieci otrzymujących wykształcenie podstawowe.

   

   

   

  1.2. System walutowy, kurs i wymiana.

        Kurs walutowy jest płynny, rezerwy walutowe banku centralnego gromadzone są w dolarach amerykańskich. Waluta: 1 peso = 100 centavos (1 USD = 17,69 MXN; stan na 25.08.2017 r.).

   

  1.3. Religia.

  Większość społeczeństwa Meksyku (89%) to katolicy, około 6% to protestanci i ewangelicy, 5% to wyznawcy innych religii, m.in. judaizmu, islamu i buddyzmu. Fundamentem dzisiejszej wiary społeczeństwa meksykańskiego, w ujęciu chronologicznym, jest tzw. synkretyzm religijny, szczególne połączenie elementów wierzeń prekolumbijskich z chrześcijaństwem, które pojawiło się wraz z przybyciem Hiszpanów na początku XVI wieku. Osią wiary i religijności Meksyku jest postać Matki Boskiej z Guadalupe, która ukazała się 12 grudnia 1531 r. Indianinowi Juanowi Diego. Cudowne objawienie okazało się wydarzeniem niezwykłej wagi w historii Meksyku. Fenomen Matki Boskiej z Guadalupe polega między innymi na niezwykłej zdolności jednoczenia poróżnionego narodu w momentach historycznego zagrożenia. Zgodnie z maryjnym charakterem meksykańskiego katolicyzmu, Matka Boska Guadalupe to nie tyle patronka dojrzałości, doskonałości i stabilności, ile patronka nienarodzonych, opiekunka bezbronnych i orędowniczka najbardziej potrzebujących.

   

  1.4. Infrastruktura transportowa.

        Według raportu WEF (2015 r.), Meksyk znajduje się na 65. miejscu pod względem konkurencyjności infrastrukturalnej. Meksyk ma bardzo dobrze rozwiniętą sieć dróg, która ogółem liczy 366 tys. km, w tym 132 tys. km to drogi utwardzone. Drogi ekspresowe liczą ponad 11 tys. km i są w większości płatne.

        Linia brzegowa Meksyku liczy ok. 10 tys. km. W 1993 r. rząd Meksyku zezwolił na prywatyzację usług portowych, od tej pory sektor ten notuje dynamiczny wzrost.

        Infrastruktura morska Meksyku liczy 114 portów, jednak cześć z nich z racji swej wielkości służy jedynie do obsługi małego ruchu turystycznego albo rybołówstwa. 60% ładunków obsługują porty Veracruz i Altamira po stronie Zatoki Meksykańskiej oraz Manzanillo i Lázaro Cárdenas na wybrzeżu Pacyfiku. Inne ważne porty znajdują się także w Acapulco, Puerto Vallarta, Guaymas, Progreso, Tampico, Topolobambo, Mazatlán i Tuxpan. Porty obsługują ponad 29% towarów przywożonych i wywożonych z kraju.      Infrastruktura lotniskowa Meksyku należy do najbardziej rozwiniętych na świecie i liczy 1819 lotnisk (57 międzynarodowych, 28 krajowych). Pod tym względem Meksyk ustępuje jedynie USA i Brazylii. Niektóre z największych lotnisk są współwłasnością państwa i kapitału prywatnego. Lotniska międzynarodowe znajdują się we wszystkich miastach powyżej 500 tys. mieszkańców i stolicach stanów. 90% transportu lotniczego obsługuje 7 najważniejszych portów międzynarodowych, tj. miasto Meksyk, Cancún, Guadalajara, Monterrey, Tijuana, Acapulco i Puerto Vallarta. Lotnisko w mieście Meksyk jest największym portem lotniczym w Ameryce Łacińskiej, obsługując rocznie ponad 26 mln pasażerów. Meksyk posiada połączenia lotnicze z najważniejszymi miastami świata. W Meksyku istnieje prawie 40 lokalnych przewoźników lotniczych, z których najważniejszymi są Aeroméxico, Volaris i Interjet.

        Sieć kolejowa w Meksyku liczy 26,7 tys. km i służy przede wszystkim do przewozu towarów. Przewozy pasażerskie są bardzo ograniczone. W ogromnej większości przewozy kolejowe zarządzane są przez firmy prywatne.

        Sektor telekomunikacyjny zdominowany jest przez firmę America Móvil, były monopol państwowy należący do C. Slima. Na rynku działają też operatorzy międzynarodowi tj. Telefónica i Nextel. Niski, 19-proc. stopień telefonizacji oznacza, że Meksyk znajduje się poniżej średniej dla Ameryki Łacińskiej. Z internetu korzysta ok. 31 mln osób.

  W kwietniu 2013 r. meksykański Kongres zaaprobował przedłożony przez prezydenta Enrique Peña Nieto projekt ustawy telekomunikacyjnej. Ustawy wykonawcze do reformy zostały ostatecznie przyjęte na początku lipca 2014 r., podczas trzeciej nadzwyczajnej sesji Kongresu. Zasadniczym celem ustawy jest ograniczenie praktyk monopolistycznych na rynku telewizyjnym i telefonicznym oraz podniesienie ich konkurencyjności w zgodzie ze standardami międzynarodowymi. Ustawa ogranicza udział w rynku spółek telewizyjnych i telefonicznych oraz operatorów internetowych do 50% i zezwala na sięgające 100% (uprzednio 49%) inwestycje zagraniczne w telekomunikacji oraz nie przekraczające 49% (uprzednio 0%) inwestycje zagraniczne w sektorze telewizyjnym i radiowym.

   

  1.5. Obowiązek wizowy.

        Nie ma obowiązku wizowego dla obywateli polskich przy pobytach nieprzekraczających 180 dni w celach turystycznych, prywatnych lub służbowych. Osoby udające się do Meksyku w celu podjęcia pracy, działalności handlowej, nauki etc. są zobowiązane posiadać odpowiedniej kategorii wizę, odpowiadającą charakterowi ich pobytu w tym kraju. Podjęcie tych czynności bez odpowiedniego rodzaju dokumentu może być podstawą do usunięcia obcokrajowca z Meksyku. Szczegółowe informacje dotyczące aktualnych procedur i wymagań wizowych można uzyskać w ambasadzie Meksyku w Warszawie. Przy wjeździe do Meksyku należy posiadać ważny paszport, jakkolwiek termin ważności nie jest określony.

   

  1.6. Wykaz świąt państwowych.

  1. 1 stycznia - Nowy Rok
  2. 5 lutego - Dzień Konstytucji
  3. 21 marca - Urodziny Benito Juareza (21 marca 1806 r.)
  4. marzec/kwiecień Wielki Czwartek, Wielki Piątek (oficjalnie nie są dniami wolnymi od pracy)
  5. 1 maja – Święto Pracy
  6. 5 maja - Bitwa pod Pueblą
  7. 16 września - Dzień Niepodległości
  8. 2 listopada - Dzień Zmarłych (oficjalnie nie jest dniem wolnym od pracy)
  9. 20 listopada - Dzień Rewolucji
  10. 25 grudnia - Boże Narodzenie

   

   

  System administracyjny


   

  2. System administracyjny

   

  2.1 Ustrój polityczny

        Meksykańskie Stany Zjednoczone to republika związkowa. Obowiązująca Konstytucja została uchwalona 5 lutego 1917 r. Głową państwa i szefem rządu jest prezydent, wybierany w głosowaniu powszechnym na 6 lat, bez możliwości ponownego wyboru. Do obowiązków prezydenta należy wybór członków rządu.

        Obecnie prezydentem Meksyku jest Enrique Peña Nieto (EPN) z Partii Rewolucyjno-Instytucjonalnej (PRI), po zwycięstwie wyborczym w 2012 r. (oficjalnie objął władzę 1 grudnia 2012). Zastąpił on na tym stanowisku Felipe Calderona z Partii Akcji Narodowej (PAN). Zwycięstwo EPN oznacza powrót do władzy – po 12 latach przerwy – Partii Rewolucyjno-Instytucjonalnej, która w XX w. sprawowała rządy w Meksyku przez 70 lat.

        Władza ustawodawcza należy do Kongresu składającego się z dwóch izb: Izby Deputowanych (500 członków, kadencja 3-letnia, izba niższa) oraz Senatu (128 członków, kadencja 6-letnia, izba wyższa). Według Konstytucji, do kompetencji Izby Deputowanych należą sprawy wewnętrzne, natomiast Senat zajmuje się polityką zagraniczną.

  PRI, PAN oraz Partia Rewolucji Demokratycznej (PRD) stanowią główne siły polityczne w Meksyku. W wyborach do Izby Deputowanych w dniu 7 czerwca 2015 r. zwycięstwo odniosła rządząca PRI, uzyskując 29% głosów i wyprzedzając PAN (21%), PRD (11%), Ruch Odnowy Narodowej (Morena) kierowany przez dwukrotnego kandydata do prezydentury Andresa Manuela López Obradora (8%) i koalicjanta PRI w rządzie federalnym, Partię Zielonych - PVEM (7%). Wraz z koalicjantami (PVEM i Panal), PRI dysponuje 261 mandatami, co daje jej większość w pięciusetosobowej izbie.

        Obejmując władzę, EPN zaproponował głównym ugrupowaniom politycznym zawarcie Przymierza dla Meksyku (Pacto por México), w celu wdrożenia najpilniejszych reform strukturalnych. Pakt został podpisany przez trzy najsilniejsze partie: PRI, PAN i PRD, funkcjonował w praktyce przez 1 rok (w 2013), lecz dzięki jego istnieniu udało się uchwalić w Kongresie szereg kluczowych ustaw dot. reform strukturalnych, m.in. energetycznej, telekomunikacyjnej, fiskalnej i edukacyjnej.

        Naczelnym organem władzy sądowniczej w Meksyku jest Sąd Najwyższy. Składa się z 11 sędziów mianowanych przez Senat na kadencję 15-letnią.

       

  2.2. Struktura administracji gospodarczej

        Ministerstwa i ministrowie ds. gospodarczych w rządzie Enrique Peña Nieto:

  • Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) / Ministerstwo Finansów
  • Secretaría de Energía (SENER) / Ministerstwo Energetyki
  • Secretaría de Economía (SE) / Ministerstwo Gospodarki
  • Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) / Ministerstwo Spraw Zagranicznych:
  • Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) / Ministerstwo Komunikacji i Transportu
  • Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) / Ministerstwo Pracy
  • Secretaría de Turismo (SECTUR) / Ministerstwo Turystyki
  • Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) / Ministerstwo Rozwoju Społecznego
  • Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) / Ministerstwo Środowiska
  • Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) / Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

   Najważniejszą rolę w sprawach gospodarczych odgrywają:

  • Ministerstwo Finansów, któremu podlega administracja podatkowa (Servicio de Administración Tributaria, SAT), nadzór bankowy i giełdowy (Comisión Nacional Bancaria y Valores) i system emerytalny (Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro).
  • Ministerstwo Gospodarki, które odpowiada za prowadzenie międzynarodowych negocjacji handlowych, międzynarodowe praktyki handlowe, inwestycje zagraniczne, normy, przemysł i handel.
  • Ministerstwo Turystyki
  • Ministerstwo Energetyki
  • ProMéxico – państwowa agencja, której celem jest promowanie eksportu meksykańskiego i pomoc inwestorom zagranicznym w Meksyku.

   Ponadto, wszystkie 31 stanów i miasto Meksyk poprzez stanowe ministerstwa gospodarki i rozwoju gospodarczego prowadzą politykę inwestycyjną i promocyjną w ramach swoich granic administracyjnych.

   Dodatkowo, istotną rolę w gospodarce meksykańskiej pełnią wielkie przedsiębiorstwa państwowe, tj. koncern naftowy Pemex czy spółka energetyczna Comisión Federal de Electricidad (CFE) oraz państwowe instytucje finansowe Krajowy Bank Robót i Usług Publicznych (Banco Nacional de Obras y Servicios, BANOBRAS), którego celem jest finansowanie inwestycji w zakresie infrastruktury i usług publicznych, bank rozwoju Nacional Financiera (NAFIN), którego działalność polega na wspieraniu rozwoju meksykańskich firm oraz Krajowy Bank Handlu Zagranicznego (Banco Nacional de Comercio Exterior, BANCOMEXT), który wspomaga rozwój eksportu. Centralnym organem administracji państwowej zajmującym się zbieraniem informacji statystycznych jest Narodowy Instytut Statystyki i Geografii (INEGI).

   Za kontrolę bezpieczeństwa i jakości produktów oraz ochronę praw konsumenckich odpowiada Federalne Biuro Ochrony Konsumenta (Procuraduría Federal del Consumidor, PROFECO). Natomiast, powołana do realizacji ustawy o konkurencji gospodarczej (LFCE) Federalna Komisja ds. Konkurencji (Comisión Federal de la Competencia, CFC) za podstawowe zadanie ma dbałość o właściwe funkcjonowanie konkurencji na rynku krajowym.

   Do stron internetowych wszystkich instytucji można uzyskać dostęp poprzez stronę Urzędu Prezydenta Meksyku www.presidencia.gob.mx.

    

   2.3. Sądownictwo gospodarcze

    

   Głównymi aktami prawnymi regulującymi sferę gospodarczą są: Kodeks Handlowy (Código de Comercio), Prawo spółek handlowych (Ley General de Sociedades Mercantiles), Prawo rynku kapitałowego (Ley del Mercado de Valores) i Prawo postępowań upadłościowych (Ley de Concursos Mercantiles). Sądami właściwymi do rozstrzygania kwestii gospodarczych są sądy stanowe i federalne. W Meksyku nie istnieją osobne sądy gospodarcze; sprawy ekonomiczne rozpatrywane są przez wydziały cywilne sądów stanowych i federalnych.

   Na szczeblu federalnym naczelnym organem władzy sądowniczej jest Sąd Najwyższy (Suprema Corte de Justicia de la Nación). Federalnymi sądami powszechnymi są sądy okręgowe (Colegiados de Circuito) i rejonowe (Juzgados de Distrito). Oprócz nich, w poszczególnych stanach władzę sądowniczą sprawują sądy stanowe - struktura różni się w zależności od stanu, jednak zazwyczaj wygląda w sposób następujący: organem naczelnym jest Wyższy Trybunał Sprawiedliwości (Tribunal Superior de Justicia), po którym następują sądy pierwszej instancji (Tribunales de Primera Instancia) i sądy pokoju (Juzgados de Paz) orzekające w sprawach mniejszej wagi.

   W 1993 r. do KH wprowadzono zapisy dot. arbitrażu handlowego oparte na modelu UNCITRAL. Prawo reguluje zarówno arbitraż w sprawach krajowych, jak i międzynarodowych oraz zawiera wszystkie elementy współczesnych uregulowań z tego zakresu. Głównymi sądami arbitrażowymi w Meksyku są: Meksykańskie Centrum Arbitrażu (www.camex.com.mx) i działający przy Krajowej Izbie Handlowej CANACO (www.arbitrajecanaco.com.mx).

   Obszerna informacja nt. meksykańskich aktów prawnych (w jęz. hiszpańskim) dostępna jest na stronie www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio.

   

  Gospodarka


   

  3. Gospodarka

   

   

  3.1. Ogólna charakterystyka sytuacji gospodarczej

  Meksykańskie Stany Zjednoczone należą do najbardziej rozwiniętych gospodarczo i stabilnych politycznie państw regionu Ameryki Łacińskiej.

   

  Według danych Banku Światowego, Meksyk stanowi 15. gospodarkę świata pod względem nominalnej wielkości PKB, 11. według parytetu siły nabywczej (PPP) i zajmuje 7. miejsce pod względem wysokości PKB per capita w Ameryce Łacińskiej. W ostatnich trzech dekadach kraj doświadczył dużych zmian strukturalnych. Od gospodarki zależnej od ropy naftowej na początku lat 90. przeobraził się w centrum międzynarodowego biznesu. W latach 1960–1980 PKB wzrósł o ponad 150%. Przy równoczesnej eksplozji demograficznej wzrost gospodarczy w tym okresie wynosił średnio 7% rocznie, co było bardzo dobrym wynikiem na tle innych państw Ameryki Łacińskiej. Usługi odpowiadają za około 50% dochodu narodowego, przemysł stanowi 25%, a rolnictwo ok. 10%.

   

  Bliskość ogromnego rynku eksportowego, Stanów Zjednoczonych Ameryki oraz Północnoamerykański Traktat o Wolnym Handlu (NAFTA) stanowią czynniki kluczowe dla rozwoju gospodarki Meksyku, poza tym kraj ten podpisał 12 porozumień o wolnym handlu z 46 krajami. Meksyk jest liderem regionalnym pod względem eksportu i czwartym - po Brazylii, Chile i Kolumbii - odbiorcą inwestycji zagranicznych w Ameryce Łacińskiej. Jest też członkiem WTO, OECD i G-20 oraz należy do wąskiej grupy krajów nowo uprzemysłowionych. Raport banku Goldman Sachs z 2010 r. przewiduje, że w 2050 r. Meksyk będzie 6. gospodarką świata, po Chinach, USA, Indiach, Japonii i Brazylii.

   

  Meksyk zmaga się jednak z wieloma ważnymi wyzwaniami, do których należą wysoki poziom ubóstwa, znaczny procent szarej strefy w gospodarce, niewydolna biurokracja, niska kultura pracy, niski poziom szkolnictwa, znikomy udział kobiet w gospodarce, wykluczenie finansowe, wysoka korupcja i przestępczość. Źródłem zastoju gospodarki są zaniedbania strukturalne, m.in. uzależnienie od rynku USA, zbyt wysoki udział dochodów z ropy naftowej w budżecie państwa (co w znacznym stopniu uzależnia gospodarkę od cen ropy na rynku międzynarodowym) oraz słaba konkurencyjność. Aby stawić czoła wymienionym problemom, rząd prezydenta Enrique Peña Nieto (EPN) od 2012 roku wprowadza reformy strukturalne ukierunkowane na poprawę stabilności makroekonomicznej, liberalizację handlu i inwestycji, wzrost PKB i ograniczenie inflacji. Meksyk pozostaje krajem o największej skali nierówności społecznych i biedy wśród państw członkowskich OECD (dochody 10% meksykańskich rodzin nie przekraczają 1000 USD rocznie; stale wzrasta różnica w dochodach najbiedniejszej i najbogatszej warstwy społeczeństwa). Ponadto, według statystyk OECD, kraj sytuuje się poniżej średniej światowej pod względem dostępu do Internetu, telefonizacji i infrastruktury. Niemniej jednak Meksyk w Globalnym raporcie konkurencyjności Światowego Forum Ekonomicznego na lata 2016-2017 awansował w ciągu roku o sześć pozycji i aktualnie zajmuje 51. miejsce (2016-2017).

   

  Sytuacja gospodarcza Meksyku w znacznym stopniu uzależniona jest od czynników zewnętrznych, przede wszystkim koniunktury w gospodarce Stanów Zjednoczonych, światowych cen surowców oraz wpływów dewizowych. Gospodarka meksykańska jest zorientowana na współpracę w ramach NAFTA (udział USA w eksporcie Meksyku wynosi średnio 80%, a w imporcie - 50%, USA są też w Meksyku głównym inwestorem - ponad 50% BIZ) oraz tradycyjnie powiązana gospodarczo z krajami Ameryki Łacińskiej, co ma wpływ na zakres współpracy gospodarczej z krajami trzecimi. W 2009 r. recesja w USA ujawniła znaczące, negatywne skutki uzależnienia gospodarki meksykańskiej od rynku amerykańskiego i braku realnej dywersyfikacji rynków zbytu produktów wytworzonych w Meksyku.

   

  Po najgłębszej recesji od ponad 70 lat skutkującej spadkiem PKB o 6,5% w 2009 r., załamaniem eksportu i produkcji przemysłowej, a także wzrostem bezrobocia i zatrudnienia w „szarej strefie”, w 2010 r. gospodarka Meksyku weszła na ścieżkę wzrostu. Niemniej jednak, nie odzyskała dawnej dynamiki, co spowodowało, że kraj ten, jako jeden z nielicznych w Ameryce Łacińskiej, w 2010 r. nie powrócił do przedkryzysowego tempa rozwoju. W 2010 r. PKB zwiększył się o 5,5%, w 2011 tendencja wzrostowa utrzymała się choć osłabła jej dynamika. Wbrew oczekiwaniom ekonomistów, kryzys w strefie euro nie miał większego wpływu na sytuację gospodarczą Meksyku. W 2011 r. wzrost PKB wyniósł 3,9%, rok później tempo wzrostu utrzymało się na podobnym poziomie (4%), aby następnie zwolnić i w kolejnych latach utrzymać niską dynamikę wzrostu: 2013 - 1,6%, 2014 - 2,3%, 2015 - 2,6%, 2016 - 2%, a w trzecim kwartale 2017 - 1,7%.

   

  Prezydent EPN od objęcia władzy 1 grudnia 2012 r., deklaruje dążenie do głębokiej transformacji kraju, której celem jest dynamiczny rozwój ekonomiczny i społeczny oraz wzmocnienie pozycji Meksyku na arenie międzynarodowej. Kongres zaaprobował szereg ustaw zaproponowanych przez rząd, dot. m.in. następujących reform strukturalnych: sektora telekomunikacyjnego (zwiększenie konkurencyjności i dostępności dla inwestorów zmonopolizowanego dotąd sektora telekomunikacyjnego i audiowizualnego), reformy energetycznej (modernizacja, lecz nie prywatyzacja państwowego koncernu Pemex i możliwość zawierania przezeń kontraktów ze spółkami prywatnymi na poszukiwanie i eksploatację złóż surowców energetycznych),  fiskalnej (w celu m.in. poprawy ściągalności podatków, wynoszącej dotąd zaledwie 17,5% PKB, najmniej w OECD) oraz edukacyjnej (reforma systemu, podwyższenie poziomu edukacji i przygotowania zawodowego).  

   

  Mimo poprawy koniunktury, sytuacja polityczna w regionie, w tym zwycięstwo w wyborach prezydenckich w Stanach Zjednoczonych D. Trumpa odbija się niekorzystnie na wskaźnikach makroekonomicznych Meksyku. Eksperci i międzynarodowe instytucje gospodarcze (m.in. MFW, Cepal) obniżyli prognozy wzrostu gospodarczego dla Meksyku oraz przewidują niższe tempo wzrostu w kolejnych latach.

   

  W wymiarze makroekonomicznym rok 2016 przyniósł stosunkowo niewielki wzrost PKB (2%), niski poziom bezrobocia – 3,88% oraz najsilniejszą od siedmiu lat deprecjację miejscowej waluty względem USD (o ponad 20%), która wpłynęła także na wzrost inflacji do poziomu 6,61% w skali rocznej. Spadek cen ropy naftowej na rynkach światowych wpłynął negatywnie na poziom przychodów budżetowych i bilans handlowy Meksyku (z eksportu ropy pochodzi 34% wpływów budżetowych państwa).

   

  Pomimo niskiego wskaźnika bezrobocia, niepokojącym zjawiskiem pozostaje znaczna liczba osób pracujących w szarej strefie. Szacuje się, że odsetek pracujących „na czarno” osiąga niemal 50% osób aktywnych zawodowo. Rząd EPN wprowadził program promocji zatrudnienia formalnego, który od 2013 r. przyczynił się do wzrostu liczby beneficjentów programów ubezpieczenia społecznego. W 2016 r. powstało milion nowych miejsc pracy, z czego 83% ma charakter stały.

   

  Obroty handlu zagranicznego Meksyku. Rząd prezydenta EPN podjął działania na rzecz dywersyfikacji handlu zagranicznego kraju. W celu rozszerzenia ekspansji handlowej i przyciągnięcia inwestycji z krajów azjatyckich, Meksyk przystąpił do negocjacji Partnerstwa Transpacyficznego (TPP), wstępnie zakończonych w październiku 2015. Do priorytetów rządu należy też integracja z państwami Ameryki Łacińskiej, szczególnie w ramach Sojuszu Pacyfiku (Meksyk, Kolumbia, Chile i Peru). Podczas IX szczytu SP, który odbył się w czerwcu 2014 roku w meksykańskim Punta Mita, państwa członkowskie podpisały m.in. umowę z OECD i utworzyły Zintegrowany Rynek Latynoamerykański (MILA), dot. integracji giełd papierów wartościowych. W lipcu 2015 r., prezydent EPN wziął udział w X Szczycie SP w Paracas (Peru). Powołano fundusz wspierania małych i średnich przedsiębiorstw oraz zadeklarowano wejście w życie podpisanego w czerwcu 2012 r. Porozumienia Ramowego określającego ramy instytucjonalne ugrupowania. Prezydenci państw SP podpisali „Deklarację z Paracas”, która oficjalnie nadaje 10 nowym państwom – w tym Polsce - status obserwatora.

   

  W zakresie współpracy Meksyku z Unią Europejską, kluczowe znaczenie mają rozpoczęte w 2016 r. negocjacje dot. modernizacji i aktualizacji Umowy Globalnej, w tym jej części handlowej - układu o wolnym handlu (TLCUEM), który wszedł w życie w 2000 r. Od 2014 roku Meksyk, jako kraj o wyższym średnim dochodzie, przestał być objęty dotychczasową formułą współpracy rozwojowej z UE w ramach Instrumentu Współpracy Rozwojowej (DCI). Nowa formuła współpracy będzie się opierać o Instrument Partnerstwa (PI), w ramach którego partnerzy mają dążyć m.in. do przeciwdziałania skutkom zmian klimatu, wzrostu wymiany handlowej poprzez wykorzystanie potencjału TLCUEM oraz implementacji postanowień dialogów sektorowych (ochrona środowiska, nauka i technologia, edukacja, prawa człowieka, bezpieczeństwo). W kwestii liberalizacji handlu obie strony podkreślają dążenie do szerokiej i wszechstronnej modernizacji TLCUEM oraz zapewnienia jego spójności z innymi umowami o wolnym handlu zawartymi bądź negocjowanymi obecnie przez Meksyk i UE.

   

  Według danych Banku Światowego, w 2014 roku meksykański eksport osiągnął rekordowy poziom 419,2 mld USD, po czym odnotował niewielki spadek. 70% towarów eksportowanych stanowiły wyroby metalowe, maszyny i sprzęt. Wartość eksportu produktów naftowych w 2014 roku wyniosła 42,98 mld dolarów i była o 13,2% niższa niż w 2013 r. Import Meksyku wyniósł w 2014 r. 433,2 mld USD, co oznaczało znaczny wzrost w stosunku do lat poprzednich. W przypadku produktów naftowych, import wyniósł 41,49 mld USD, o 1,5% więcej niż rok wcześniej.

   

  W 2015 r. import zmalał o 1,4% w stosunku do poprzedniego roku osiągając 427 mld USD. Zaobserwowano wzrost udziału towarów niezwiązanych z przemysłem naftowym oraz zmniejszenie udziału ropy w ogólnej strukturze importu. Na asortyment towarów sprowadzanych przez Meksyk składały się głównie: maszyny i urządzenia elektryczne, produkty hutnicze, sprzęt ciężki i paliwa. W roku 2016 meksykański eksport spadł o 4,8%, a import o 3,4% w stosunku do roku poprzedniego. Saldo obrotów handlowych wyniosło 19,1 mld USD. W ciągu pierwszych jedenastu miesięcy 2017 r. bilans handlowy wykazywał deficyt 11,5 mld USD, wartość importu wynosiła 347,7 mld USD, a ekspert 336,2 mld USD.

   

  W meksykańskim eksporcie dominują wyroby przemysłowe (maszyny i urządzenia elektryczne, pojazdy i części samochodowe, elektronika), owoce i warzywa oraz ropa naftowa i produkty ropopochodne. Do głównych odbiorców meksykańskiego eksportu, poza Ameryką, na której rynek trafia ok. 88% wszystkich towarów (Stany Zjednoczone 81,2%, Kanada blisko 3%, Brazylia i Kolumbia po 1%) należy Europa (ponad 6%, największy udział: Hiszpania blisko 2%, Niemcy, Niderlandy, Wielka Brytania) i Azja (blisko 5%, największy udział: Chiny oraz Indie).

   

  Większość towarów jest sprowadzana z rynków amerykańskich (USA 47,4%, Kanada ok. 3%, Brazylia ponad 1%), z Chin (ponad 17%), UE (ok. 11%, gł. Niemcy, Włochy, Hiszpania) oraz Japonii 4,4% i Korei Płd. 3,5%.

   

  Bezpośrednie inwestycje zagraniczne (BIZ) są trzecim głównym źródłem wpływów budżetowych, po przychodach z handlu ropą naftową i przekazach pieniężnych od emigrantów. W 2013 r. BIZ w Meksyku wzrosły gwałtownie (o 125%) w porównaniu z 2012 r. i wyniosły 47,5 mld USD (21,1 mld w 2012 r.). 37,7% zainwestowanego kapitału pochodziło z Belgii, 32% z USA, 7,6% z Niderlandów, 4,4% z Japonii, 3,6% z Niemiec, 3,3% z Wielkiej Brytanii. Według UNCTAD, Meksyk uplasował się w 2014 r. na 13 miejscu na świecie na liście państw przyjmujących BIZ i na 11-tym wśród państw określanych jako rozwijające się. Zgodnie z prognozami World Investment Prospects Survey UNCTAD, Meksyk znajduje się wśród państw najbardziej atrakcyjnych dla inwestorów w najbliższych latach. Atutami Meksyku są uczestnictwo w strefie wolnego handlu NAFTA, układy o wolnym handlu z 46 państwami świata, stosunkowo tania siła robocza oraz bliskość rynku Stanów Zjednoczonych. Głównym kierunkiem meksykańskich inwestycji zagranicznych są: Ameryka Północna, Ameryka Łacińska i Europa (najważniejszymi odbiorcami BIZ są USA, Brazylia, Hiszpania, Niderlandy oraz Chile). Do najważniejszych meksykańskich firm inwestujących za granicą należą: América Móvil, Elektra, Bimbo, FEMSA, Cemex. W 2015 r. najwięcej BIZ w Meksyku pochodziło z USA (53,1%), UE (25,7%), Japonii (4,7%) i Kanady (3,8%). W roku 2016 w okresie styczeń-wrzesień odnotowano spadek napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych o 23,2% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.

   

  3.2. Tabela głównych wskaźników makroekonomicznych w latach 2011-2016

   

   

  2011

  2012

  2013

  2014

  2015

  2016

   

  PKB wartość globalna w bln USD

  1,171

  1,187

  1,261

  1,298

  1,151

  1,046[BE1] 

   
   

  PKB wartość na 1 mieszkańca w USD (PPP)

  9 834

  9 820

  10 298

  10 452

  9 143

  8 201[BE2] 

   
   

  Tempo wzrostu PKB w %

  4,05

  4,02

  1,36

  2,27

  2,63

  2,3[BE3] 

   
   

  Relacja deficytu finansów publicznych do PKB w %

  b.d.

  b.d.

  3,74

  4,58

  4,08

  b.d.

   

  Relacja całkowitego długu publicznego do PKB w %

  24,9

  29,5

  32,8

  34,3

  37,5

  b.d.[BE4] 

   
   

  Stopa inflacji (indeks cen konsumpcyjnych CPI)

  5,3

  3,3

  1,76

  4,71

  2,98

  6,61

   

  Stopa bezrobocia w %

  5,24

  4,81

  5,01

  5,25

  4,35

  3,88

   
   
   

  Saldo obrotów handlu zagranicznego w mld USD

  14,2

  13,2

  11,1

  14

  22,6

  19,1

   
   

  Wartość eksportu w mld USD

  366,2

  387,4

  401,1

  419,2

  404,4

  399,1[BE5] 

   
   

  Wartość importu w mld USD

  380,8

  400,6

  412,2

  433,2

  427

  418,3[BE6] 

   
   

  Relacja nadwyżki/deficytu na rachunku obrotów bieżących bilansu płatniczego do PKB w %

  -1,19

  -1,44

  -2,45

  -2,02

  -2,89

  -2,66

   

  Wartość rocznego napływu zagranicznych inwestycji bezpośrednich w mld USD

  24,7

  21,1

  47,5

  27,5

  33,2

  26,7[BE7] 

   
   

  Wartość rocznego odpływu zagranicznych inwestycji bezpośrednich w mln USD

  12,8

  23,1

  12,9

  7

  10,7

  -0,79

   
   

  Skumulowana wartość zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Meksyku (inward) w mld USD

  b.d.

  b.d.

  480,9

  487

  509,3

  473,5

   

  Skumulowana wartość zagranicznych inwestycji bezpośrednich Meksyku za granicą (outward) w mld USD

  b.d.

  b.d.

  140,5

  146,7

  146,4

  148,6

   

  Źródła: The World Bank,  INEGI OECD, SHCP, Secretaría de Economía, Banxico, UNCTAD, MFW, CEPAL, CIA World Factbook.

             

  3.3. Główne sektory gospodarki.

              Najważniejszy udział w tworzeniu PKB Meksyku mają: handel i usługi (ponad 60%), przemysł (35%) oraz rolnictwo i rybołówstwo (ok. 4%). Siła robocza oceniana jest na ok. 50 mln osób, z których 14% pracuje w rolnictwie, 23% w przemyśle i 63% w usługach.

              Produkcja przemysłowa, która obejmuje przemysł wytwórczy, wydobywczy, sektor wytwarzania i zaopatrywania w energię elektryczną, gaz i wodę oraz sektor budowlano-montażowy, wytwarza ok 35% PKB. Sektor przemysłowy Meksyku to z jednej strony zaawansowane technologicznie duże przedsiębiorstwa, konkurujące na rynkach międzynarodowych, z drugiej zaś - mało konkurencyjne małe i średnie firmy, nie zawsze działające legalnie, nastawione na rynek wewnętrzny. MŚP stanowią ponad 99% wszystkich przedsiębiorstw w Meksyku. Najważniejszymi sektorami przemysłu wytwórczego są przemysł samochodowy, chemiczny, metalowy, elektryczny i elektroniczny oraz spożywczy.

   

  Meksyk ma bogate złoża surowców naturalnych, z których tylko ok. 20% jest obecnie wykorzystywanych. Kraj ten jest wiodącym producentem m.in. cynku, miedzi i srebra. Meksyk jest także ważnym producentem ropy naftowej (12. miejsce na świecie w 2016 r.). Rezerwy ropy wynoszą ok. 10,36 mld baryłek, a produkcja dzienna wynosi 2,23 mln bpd. Sektor rolniczy i rybołówstwa wytwarza ok. 4% nominalnego PKB i daje zatrudnienie ok. 14% ludności w wieku produkcyjnym. Struktura sektora przedstawia się następująco: 56% uprawa roli i roślin, 35% hodowla zwierząt, 9% leśnictwo i rybołówstwo. Ogólna powierzchnia ziemi uprawnej zajmuje 22 mln ha, z czego tylko 6,5 mln ha jest irygowane. Dodatkowo, ponad 80% meksykańskich rolników posiada pola uprawne o obszarze poniżej 5 ha. Znacząca część sektora rolniczego opiera się na tradycyjnych metodach gospodarowania, w szczególności na biedniejszych terenach zamieszkanych przez Indian. Produkcja rolna w tych regionach bazuje głównie na kukurydzy, fasoli, uprawianych często na ziemi należącej do wspólnot gminnych (ejidos). Niemniej jednak, Meksyk jest światowym liderem w produkcji awokado, cebuli, limonek, krokosza i opuncji. Natomiast w produkcji papryki, chili i papai zajmuje drugie miejsce na świecie. Uprawy rolne koncentrują się przede wszystkim w stanach Sinaloa, Michoacán, Veracruz, Jalisco, Sonora i Chiapas.

   

  Hodowla zwierząt w Meksyku odznacza się dużym zróżnicowaniem technologicznym i rynkowym. Największe i najnowocześniejsze są rancza na północy kraju, nastawione przede wszystkim na eksport. 52% całej hodowli koncentruje się w 7 stanach: Jalisco, Veracruz, Puebla, Durango, Guanajuato, Sonora i Coahuila. Podstawowe produkty stanowią: mleko, mięso wieprzowe, wołowe i drobiowe, jaja i miód.

   

  Najważniejszymi działami sektora usług są: handel (15,3% PKB), nieruchomości (12% PKB), turystyka, usługi finansowe, transport i usługi pocztowe.

   

  3.4. Uczestnictwo Meksyku w organizacjach i porozumieniach międzynarodowych.

   

  Meksyk jest członkiem najważniejszych światowych porozumień i organizacji gospodarczych oraz stroną 12 umów o wolnym handlu z 46 państwami, w tym najważniejszymi gospodarkami światowymi (z wyjątkiem Brazylii, Chin i Indii). Umożliwia to zagranicznym inwestorom uzyskanie preferencji w dostępie do rynków, które liczą ponad miliard potencjalnych konsumentów. Ponadto, Meksyk jest sygnatariuszem umów o komplementarności gospodarczej m.in. z Argentyną, Brazylią i Kubą. W 2010 r. podjęto formalne rozmowy na temat układu o wolnym handlu z Brazylią. W 2011 r. zakończono rozmowy między Meksykiem a państwami Ameryki Środkowej dotyczące unifikacji poszczególnych bilateralnych traktatów o wolnym handlu w jeden wspólny układ oraz podpisano układ o wolnym handlu z Peru.

   

  Meksyk jest członkiem następujących międzynarodowych organizacji: AP, APEC, BCIE, BIS, CAN (obserwator), CARICOM (obserwator), CDB, CE (obserwator), CSN (obserwator), EBRD, ECLAC, ECOWAS (obserwator), FAO, FATF, G-20, G-3, G-15, G-24, IADB, IAEA, IBRD, ICAO, ICC, ICCt, ICRM, IDA, IFAD, IFC, IFRCS, IHO, ILO, IMF, IMO, IMSO, Interpol, IOC, IOM, IPU, ISO, ITSO, ITU, ITUC, LAES, LAIA, MIGA, NAFTA, NAM (obserwator), NEA, OAS, OECD, OPANAL, OPCW, Paris Club (członek stowarzyszony), PCA, RG, SICA (obserwator), UN, UNASUR (obserwator), UNCTAD, UNESCO, UNHCR, UNIDO, Unión Latina, UNWTO, UPU, World Bank, WCO, WFTU, WHO, WIPO, WMO, WTO.

   

  Umowy o wolnym handlu podpisane przez Meksyk: z Boliwią (1995, wypowiedziany przez Boliwię w 2010 r.), z Chile (1992), z Izraelem (2000), z Japonią (2005), z Kolumbią i Wenezuelą (Grupa 3 – 1995, Wenezuela wystąpiła z układu w 2006), z Kostaryką (1995), z Nikaraguą (1998), z państwami EFTA (2001), z krajami Północnego Trójkąta (Salwadorem, Gwatemalą i Hondurasem - 2001), ze Stanami Zjednoczonymi i Kanadą (NAFTA – 1994 w trakcie renegocjacji), z Unią Europejską (2000 trwa modernizacja), z Urugwajem (2004), Peru (2011), Panamą (2015).

   

  Informacje dotyczące uczestnictwa Meksyku w organizacjach i porozumieniach międzynarodowych zamieszczone są na stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki Meksyku www.economia.gob.mx.

   

  Dwustronna współpraca gospodarcza


   

  4. Dwustronna współpraca gospodarcza

   

  4.1. Gospodarcze umowy dwustronne

   

  Generalny kształt polsko-meksykańskim stosunkom gospodarczym i handlowym nadaje Umowa o Partnerstwie Gospodarczym, Koordynacji Politycznej i Współpracy między Meksykiem i Unią Europejską z 1997 r. – Umowa Globalna. Jej część handlowa (TLCUEM) weszła w życie 1.07.2000 r. Dodatkowo, między Polską a Meksykiem podpisano następujące umowy z zakresu relacji gospodarczych:

  • Konwencja między Rządem RP a Rządem Meksykańskich Stanów Zjednoczonych w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobieganiu uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu z 30 listopada 1998 r.
  • Umowa o współpracy w dziedzinie nauki i techniki między Rządem RP a Rządem Meksykańskich Stanów Zjednoczonych z 30 listopada 1998 r.
  • Umowa między Rządem RP a Rządem Meksykańskich Stanów Zjednoczonych o współpracy w dziedzinie turystyki z 14 maja 2004 r.

   

  Konwencja w sprawie unikania podwójnego opodatkowania weszła w życie w 2003 r. Pozostaje w mocy do czasu wypowiedzenia jej przez jednego z sygnatariuszy.

   

  Celem umowy o współpracy w dziedzinie nauki i techniki jest wsparcie, rozwój i ułatwienie wspólnych działań badawczo-rozwojowych w dziedzinach nauki i technologii. Umowa przewiduje m.in. współpracę między centrami badawczymi a instytutami badań i technologii, wspólną realizację projektów w obszarach wspólnych zainteresowań, organizację wizyt i wymianę naukowców, szkoleń naukowych, wspólne prowadzenie badań, organizację seminariów, konferencji, sympozjów i warsztatów naukowych oraz wymianę doświadczeń i opracowań na temat najlepszych praktyk w zakresie polityki naukowo-technologicznej.

   

  Umowa o współpracy w dziedzinie turystyki weszła w życie w 2005 r. Jej celem jest stworzenie warunków do rozwoju i wzmocnienie współpracy między polskimi i meksykańskimi organizacjami turystyki międzynarodowej, wspieranie organizacji kongresów, sympozjów, wystaw i innych imprez sprzyjających rozwojowi ruchu turystycznego oraz uproszczenie formalności granicznych i celnych.

   

  Podczas oficjalnej wizyty Prezydent RP A. Dudy w Meksyku (kwiecień 2017 r.) podpisane zostały memoranda między instytucjami o znaczeniu gospodarczym: współpracy instytucji wspierających eksport (BGK i KUKE - Bancomext), stowarzyszeń przedsiębiorców (KIG-COMCE), agencji promocji handlu i inwestycji (PAIH-ProMexico) oraz między ministerstwami gospodarki Polski i Meksyku.

   

  4.2. Handel zagraniczny

   

  Meksyk należy do najważniejszych partnerów Polski w regionie Ameryki Łacińskiej i Karaibów, nie tylko ze względu na wiodącą rolę, jaką odgrywa w stosunkach wewnątrzamerykańskich i na arenie międzynarodowej, lecz także ze względu na blisko 90-letnią historię stosunków dyplomatycznych między obydwoma krajami. Meksyk jest trzecim największym dostawcą z Ameryki Łacińskiej w Polsce i najważniejszym (w ostatnim czasie wyprzedził Brazylię) polskim rynkiem eksportowym w regionie. Współpraca gospodarcza i wymiana handlowa między Polską a Meksykiem odbiega jednak od potencjału i możliwości obu państw. Handel zagraniczny Meksyku zorientowany jest głównie na współpracę w ramach NAFTA, natomiast obroty z krajami Europy Środkowej, w tym z Polską, wciąż stanowią margines wymiany handlowej. Meksyk postrzega jednak Polskę jako kraj, który może ułatwić wejście na inne rynki europejskie.

   

  Pod względem wysokości obrotów, Meksyk jest trzecim partnerem handlowym Polski w Ameryce Łacińskiej po Brazylii i Argentynie, jednak w skali globalnej zajmuje dopiero 46. miejsce. Udział Meksyku w wymianie handlowej Polski z Ameryką Łacińską kształtuje się na poziomie 13%.

   

  Obroty handlowe z Meksykiem w latach 2002-2008 charakteryzował systematyczny wzrost zarówno importu, jak i eksportu. W 2009 r. w skutek kryzysu gospodarczego na świecie, nastąpiło załamanie wzajemnego handlu, jednak w 2010 r. polsko-meksykańska wymiana handlowa odzyskała dawną dynamikę i kontynuowała wzrost w 2011 r.

   

  Według danych MG RP, obroty handlowe w 2011 r. wyniosły 566 mln euro, a Polska po raz pierwszy od 2002 r. odnotowała nadwyżkę w handlu z Meksykiem. W 2014 roku obroty handlowe z Meksykiem wyniosły 913,1 mln euro, co oznaczało kontynuację dynamicznej tendencji wzrostowej. Eksport z Polski osiągnął 497,8 mln euro, zaś import 415,3 mln euro. W 2014 roku eksport przetworzonych produktów spożywczych do Meksyku wyniósł 9 mln euro, rejestrując średni roczny wzrost o 89% w latach 2010-2014. Dynamika obrotów handlowych w okresie 2013-2014 wynosiła 102%, polskiego eksportu 95%, natomiast importu z Meksyku 112%.

   

  W 2015 r. obroty handlowe między Polską i Meksykiem wzrosły o 31%, przy jednoczesnym zwiększeniu korzystnego dla Polski salda o 36% r./r. Tempo obrotów handlowych w 2016 r. spadło, zmniejszył się eksport do Meksyku, dynamika wyniosła 81%, przy imporcie utrzymującym się na poziomie z roku poprzedniego (97%), co odbiło się negatywnie na saldzie i wniosło ono -5,4 mln euro. Rok 2017 przyniósł ożywienie wymiany handlowej i w pierwszych 10 miesiącach 2017 r. odnotowano wzrost eksportu o 27,6 % w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego, co daje nadwyżkę 42 mln euro w wymianie handlowej, przy wzroście importu o 16%.

   

  Do głównych towarów eksportowanych przez Polskę do Meksyku należą: urządzenia mechaniczne i elektryczne do rejestracji i odbioru dźwięku, części do samochodów, pojazdy, statki powietrzne, jednostki pływające i współdziałające urządzenia, wyroby z metali nieszlachetnych, produkty przemysłu chemicznego i przemysłów pokrewnych, tworzywa sztuczne i wyroby z tych tworzyw oraz produkty pochodzenia roślinnego. Struktura importu z Meksyku jest podobna do struktury polskiego eksportu do tego kraju, przeważają urządzenia mechaniczne i elektryczne do rejestracji i odbioru dźwięku, pojazdy, statki powietrzne, jednostki pływające i współdziałające urządzenia oraz wyroby z metali nieszlachetnych.

   

  Polsko-meksykańskie obroty handlowe (w mln euro)

   

  2010

  2011

  2012

  2013

  2014

  2015

  2016

  2017

  (I-X)

  Obroty

  564,3

  792

  910,5

  894,8

  917,4

  1084,9

  962,4

  980,1

  Eksport

  267,4

  432,4

  566,3

  523,7

  496,9

  589,4

  478,5

  511,0

  Import

  296,8

  359,6

  344,2

  371

  420,5

  495,5

  483,9

  469,1

  Saldo

  -29,4

  72,7

  222,1

  152,7

  76,4

  93,8

  -5,4

  47,6

   

   

  Źródło: Dane MR RP

   

  4.3. Inwestycje wzajemne

   

  W 2004 roku PAIiIZ odnotowała pierwszą meksykańską inwestycję pow. 1 mln USD. Firma Cemex kupiła dwie polskie cementownie oraz zainwestowała w produkcję pokrewną (betoniarnie, surowce do produkcji cementu i betonu, logistyka). Obecnie, Cemex należy do krajowej czołówki producentów cementu, betonu towarowego i kruszyw. W 2006 r. Nemak, produkująca części zamienne do aut spółka z meksykańskiej grupy Alfa sfinalizowała transakcję kupna polskich zakładów TK Aluminium. Wartość transakcji wyniosła 71 mln USD. W 2009 r. Bienes Turgon, meksykańska spółka holdingowa działająca w branży samochodowej, poprzez swój podmiot zależny Katcon przejęła od firmy Delphi polski zakład produkcji układów spalinowych w Błoniach k. Warszawy.

   

  Głównym obszarem polskich inwestycji w Meksyku jest przemysł samochodowy (inwestycja firmy Bury Sp. z o.o. w stanie Tlaxcala – części samochodowe), kosmetyki (firma Inglot) i polsko-meksykańskie biura podróży. Pod względem wysokości inwestycji Polska znajduje się na 13 miejscu wśród członków UE.

   

  W 2016 r. w Meksyku istniało 21 firm z kapitałem polskim, z których większość mieściła się w mieście Meksyk oraz stanach Tlaxcala, Baja California Sur, Veracruz i Quintana Roo.

   

  4.4. Współpraca regionalna

   

  Istniejąca współpraca miast polskich i meksykańskich: Łódź - Puebla, Słubice - Tijuana, Wrocław - Guadalajara, Jelenia Góra - Tequila, Częstochowa – Zapopán.

   

  4.5. Współpraca samorządów gospodarczych

   

  W 2004 r. została podpisana umowa o współpracy pomiędzy Krajową Izbą Gospodarczą (KIG) i Meksykańską Radą Handlu Zagranicznego (COMCE). W COMCE działa Polsko-Meksykański Komitet Przedsiębiorców, którego zadaniem jest wspieranie współpracy polskich i meksykańskich firm oraz działanie na rzecz rozwoju wzajemnych stosunków gospodarczych, w 2017 r. porozumienie zostało przedłużone na następne lata;.

   

  W czerwcu 2010 r. w Meksyku przebywała misja gospodarcza KIG.

   

  W listopadzie 2016 r. odbyły się w Meksyku konsultacje polityczno-gospodarcze na szczeblu wiceministrów SZ oraz misja gospodarcza z udziałem PAIiIZ, BGK i KIG.

   

  W kwietniu 2017 r. złożył pierwszą w historii stosunków dwustronnych oficjalna wizytę prezydent RP A. Duda. Towarzyszyła mu misja gospodarcza reprezentująca kluczowe dla wymiany handlowej między Meksykiem i Polską branże gospodarki.

   

  W listopadzie 2017 r. odbyło się spotkanie prezydenta Wrocławia z prezydentem Guadalajary służące intensyfikacji współpracy gospodarczej i kulturalno-naukowej między miastami partnerskimi.

   

  Dostęp do rynku


   

  5.  Dostęp do rynku

   

  Rynek meksykański należy do najbardziej otwartych na handel na świecie, równocześnie jest jednak jednym z trudniejszych pod względem prowadzenia działalności gospodarczej przez zagraniczne przedsiębiorstwa. Jest jednocześnie rynkiem bardzo atrakcyjnym, dającym możliwość osiągania korzyści wynikających z ekonomii skali (liczba mieszkańców) i ekonomii zasięgu (np. przynależność do NAFTA).

              W polsko-meksykańskich stosunkach gospodarczych brak jest formalnych przeszkód. Dostęp do rynku reguluje Umowa o Partnerstwie Gospodarczym, Koordynacji Politycznej i Współpracy z Unią Europejską, której część stanowi układ o wolnym handlu z 2000 r. Z dniem 1 stycznia 2003 r. dostęp meksykańskich towarów przemysłowych na rynek unijny został całkowicie zliberalizowany. 1 stycznia 2007 r. Meksyk zniósł cła na import towarów przemysłowych z UE.

              Według raportu Światowego Forum Ekonomicznego (WEF), poważnymi problemami w prowadzeniu biznesu w Meksyku są korupcja, niewydajna administracja, nadmiar regulacji, przestępczość, ograniczony dostęp do finansowania, niska konkurencyjność gospodarki i sztywne prawo pracy. Transparency International klasyfikuje Meksyk na niskim, 95. miejscu na 167 państw pod względem korupcji. W rankingu Banku Światowego „Doing Business 2016”, Meksyk zajął 47. miejsce na 190 krajów uwzględnionych natomiast w „Indeksie Wolności Gospodarczej” Heritage Foundation, uplasował się na 62. miejscu (65,2 punkty, mniej o 1,2 niż rok wcześniej) na 178 państw.

   

  5.1. Bariery w dostępie do rynku

  Bariery administracyjne są głównym powodem, dla którego rynek meksykański oceniany jest jako trudny. Stosowane procedury stwarzają szereg problemów wszystkim partnerom handlowym. Dotyczy to zwłaszcza zakupów i przetargów rządowych, norm i metod stosowanych przy badaniu importowanych towarów, dowolności klasyfikacji produktów eksportowanych z Polski, a także przepisów weterynaryjnych i fitosanitarnych. Stosowane normy sanitarne w znaczącym stopniu utrudniają import produktów spożywczych z Polski i większości państw UE (produkty drobiowe, mięso wieprzowe i wołowe, miód).

  W grudniu 2004 r. została zniesiona graniczna kontrola poziomu radiacji polskich produktów, głównie mlecznych, która utrudniała eksport na rynek meksykański.

  Meksykańskie gospodarcze i celne regulacje prawne są mało przejrzyste, bardzo skomplikowane i podlegają ciągłym zmianom, co powoduje, że przedsiębiorcy muszą często dostosowywać się do nowych przepisów.

  Do najczęstszych problemów, z którymi spotykają się przedsiębiorstwa zagraniczne w Meksyku należą:

  • restrykcyjne prawo dot. BIZ; utrzymujące się ograniczenia w dostępie do niektórych sektorów (m.in. energetyka, telekomunikacja, lądowy transport osób), choć celem reform strukturalnych wdrażanych przez rząd prezydenta Enrique Peña Nieto jest otwarcie dla inwestycji sektorów energetycznego i telekomunikacyjnego;
  • obowiązek korzystania z agencji celnych dla cargo o wartości przekraczającej 1000 USD; także próbki handlowe, nawet w małej ilości, w postaci płynnej, sypkiej lub gazowej nie mogą być wysyłane kurierem lub pocztą, ale poprzez agencje celne;
  • arbitralne decyzje celne oraz nieuzasadnione nieuznawanie certyfikatów pochodzenia EUR1 i sanitarnych;
  • problemy dotyczące spełnienia wymogów meksykańskich norm NOMS, wymaganych dla uzyskania zezwolenia na sprzedaż produktu (np. etykietowanie);
  • wymóg figurowania firmy w krajowym rejestrze importerów i/lub eksporterów (Padrón de importadores) oraz rejestrze sektorowym (Padrón sectorial). Firma musi uzyskać wpis do rejestru importerów i eksporterów, jeżeli chce sprowadzać do Meksyku i/lub sprzedawać towary za granicą. Rejestr sektorowy zawiera natomiast wykaz produktów, które mogą być importowane/eksportowane tylko przez umieszczone w rejestrze firmy. W 2008 r. ograniczono rejestr sektorowy do produktów mogących stanowić zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa narodowego;
  • opłacanie podatku Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), który muszą uiszczać importerzy określonych towarów np. benzyny, tytoniu czy napojów alkoholowych;
  • brak pełnej wiarygodności części meksykańskich partnerów biznesowych;
  • częste łamanie praw własności intelektualnej i fałszowanie znaków towarowych;
  • brak ochrony produktów posiadających Chronione Oznaczenie Geograficzne (PGI);
  • problemy z rejestracją farmaceutyków i sprzętu medycznego.

   

              Szczegółowy opis barier handlowych stosowanych wobec przedsiębiorstw z UE jest dostępny na stronie http://madb.europa.eu.

   

  5.2. Rynek pracy

        Według ustawodawstwa meksykańskiego, osoby chcące legalnie pracować w Meksyku muszą uzyskać pozwolenie na pracę z Narodowego Instytutu Imigracyjnego (Instituto Nacional de Migración, INM). Najbardziej powszechnym typem wizy umożliwiającej podjęcie pracy jest wiza na pobyt czasowy (residente temporal), która pozwala na pobyt i pracę w Meksyku przez 2 lata. Wizę trzeba odnawiać po 2 latach. Po 4 latach odnawiania wizy pobytu czasowego (residente temporal) jej posiadacz może ubiegać się o prawo stałego pobytu w Meksyku. Wnioski o wydanie pozwolenia na pracę składa się poprzez ambasadę lub konsulat Meksyku w kraju zamieszkania. Procedura trwa ok. 3-4 tygodni. Pracownicy oddelegowani do Meksyku przez polskiego pracodawcę, za których wynagrodzenie podczas wyjazdu odpowiadać będzie firma polska, mogą przebywać w Meksyku bez wizy do 180 dni. W tym przypadku, podczas podróży należy posiadać ważny paszport oraz list od pracodawcy wystawiony po hiszpańsku bądź angielsku, zawierający szczegóły dotyczące delegacji.    

   Cudzoziemcy udający się do Meksyku z wizytą biznesową muszą posiadać odpowiednią wizę. Istnieją dwa rodzaje tzw. wiz biznesowych:

  • Wiza pobytu czasowego (residente temporal) – odnawialna wiza nieimigracyjna. Jest ważna przez 1 rok, po którym można ją przedłużyć na 1, 2 lub 3 lata. Pozwala na wielokrotne przyjazdy i wyjazdy z Meksyku oraz pobyt czasowy.
  • Po 4 latach pobytu w Meksyku na wizie pobytu czasowego można otrzymać wizę pobytu stałego (residente permanente), która pozwala na nieograniczony czasowo pobyt w Meksyku i jest dożywotnia.

  Wiza pobytu czasowego wydawana jest przez ambasadę lub konsulat Meksyku w kraju zamieszkania. Przedłużenia lub zmiany na wizę pobytu stałego dokonuje się w oddziałach Instytutu Migracyjnego (INM) w Meksyku. Informacje dotyczące wiz meksykańskich można znaleźć na stronie       http://www.inm.gob.mx/

   

  5.3. Nabywanie nieruchomości

              W związku z dawnymi problemami dotyczącymi własności ziemi w Meksyku, w Konstytucji Meksykańskiej z 1917 r. zostały wprowadzone restrykcyjne zapisy dotyczące nabywania ziemi przez cudzoziemców. Obcokrajowcy mogą nabywać nieruchomości poza strefą podlegającą ograniczeniom (obejmującą tereny położone w strefie przygranicznej, do 100 km od granic i 50 km od wybrzeży) na podstawie wcześniej uzyskanego pozwolenia wydawanego przez Dyrekcję Generalną ds. Prawnych Ministerstwa Spraw Zagranicznych (Dirección General de Asuntos Juridicos de la Secretaría de Relaciones Exteriores) w biurach centralnych lub oddziałach funkcjonujących w innych częściach kraju, po wcześniejszym wypełnieniu wniosku dostępnego na stronie: http://sre.gob.mx/convenio-de-renuncia-para-la-adquisiciones-de-bienes-inmuebles-fuera-de-zona-restringida oraz przedłożeniu wymienionych w nim dokumentów. Wydane pozwolenie powinno zostać umieszczone w akcie notarialnym poświadczającym przekazanie własności na rzecz cudzoziemca ustanowionym w obecności notariusza.

  W przypadku nieruchomości położonych w strefie podlegającej ograniczeniom (zona restringida), cudzoziemiec nie może posiąść jej na własność, ale może uzyskać prawo do użytkowania nieruchomości za pośrednictwem powiernictwa prawnego (fideicomiso) na okres 50 lat z możliwością odnowienia na okres kolejnych 50 lat. W tym przypadku przedstawiciel wybranej meksykańskiej instytucji kredytowej, która została wybrana jako powiernik złoży przed wspomnianym Ministerstwem wniosek o ustanowienie powiernictwa, które poświadczone będzie przez meksykańskiego notariusza. Wspomniane pozwolenie powinno zostać użyte w przeciągu 180 dni. Więcej informacji w tym temacie można uzyskać na stronie: http://sre.gob.mx/tramites-y-servicios/constitucion-de-fideicomisos

  Warto także wspomnieć, że żaden cudzoziemiec nie może nabyć ziem wspólnotowych i komunalnych (tierras ejidales y comunales) ponieważ są one przeznaczone wyłącznie dla Meksykanów, z tego powodu nabycie tego typu ziem przez cudzoziemców będzie podlegało unieważnieniu, co pociągać będzie za sobą straty ekonomiczne i w zakresie dziedziczenia dla zagranicznego nabywcy.

  Umowy przeniesienia własności, które nie będą spełniały wyżej wymienionych formalności będą podlegać unieważnieniu.

              Informacje dotyczące nabywania nieruchomości można znaleźć na stronach meksykańskiego MSZ http://www.sre.gob.mx/index.php/tramites-y-servicios/adquisiciones-por-extranjeros

   

  5.4. System zamówień publicznych

        Zasady udzielania zamówień publicznych w Meksyku są sprecyzowane w ustawach: Prawo zamówień publicznych (Ley de Adquisiciones) i Prawo robót i usług publicznych (Ley de Obras Públicas) z 2000 r.

              Istnieją trzy formy udzielenia zamówienia publicznego:

  • przetarg
  • zaproszenie do składania ofert (co najmniej 3 oferentów)
  • zamówienie z wolnej ręki

   

              Informacje o aktualnych przetargach zamieszczane są na stronie www.compranet.gob.mx.

              Firma zamierzająca wziąć udział w przetargu publicznym (także elektronicznym) musi uzyskać numer RFC (pol. REGON), który wydawany jest przez ministerstwo finansów.

   

  5.5. Ochrona własności przemysłowej i intelektualnej

        Meksyk jest członkiem Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO) i sygnatariuszem najważniejszych umów międzynarodowych z zakresu własności intelektualnej, m.in.:

  • Konwencji paryskiej o ochronie własności przemysłowej z 20 marca 1883 r.,
  • Konwencji lizbońskiej z 31 października 1958 r.,
  • Porozumienia wiedeńskiego,
  • Porozumienia Strasburskiego dotyczącego Międzynarodowej Klasyfikacji

               Patentowej z 24 marca 1971 r.,

  • Porozumienia Wiedeńskiego Ustanawiającego Międzynarodową Klasyfikację

        Elementów Graficznych Znaków z 12 czerwca 1973 r.,

  • Konwencji Berneńskiej o ochronie dzieł literackich i artystycznych z 9 września

        1886 r.,

  • Traktatu Światowej Organizacji Własności Intelektualnej o Prawie Autorskim z

        20 grudnia 1996 r.

  • Konwencji rzymskiej z 1961 r.

         Prawa własności intelektualnej są także zastrzeżone w porozumieniach NAFTA i TRIPS WTO.

              Własność przemysłowa w Meksyku chroniona jest na mocy ustawy Prawo własności przemysłowej (Ley de la Propiedad Industrial, LPI) z 1991 r. Uzupełniającym aktem prawnym jest Kodeks postępowania cywilnego (CFCP) z 1943 r. Instytucją powołaną do realizacji ustawy jest Meksykański Instytut Własności Przemysłowej (Insituto Mexicano de la Propiedad Industrial, IMPI).

              Zgodnie z ustawą, własność przemysłowa może być chroniona za pomocą:

  • patentów,
  • wpisu do rejestru wzorów użytkowych,
  • wpisu do rejestru wzorów przemysłowych,
  • wpisu do rejestru znaków towarowych,
  • wpisu do rejestru haseł reklamowych,
  • zastrzeżenia nazwy handlowej,
  • objęcia produktu Chronioną Nazwą Pochodzenia (Designation of Origin).

              Wnioski o objęcie ochroną należy składać w siedzibie IMPI lub stanowych ministerstwach gospodarki. Procedura zazwyczaj trwa ok. 8 miesięcy. Przed zgłoszeniem wskazane jest jednak zapoznanie się z bazą danych wzorów zastrzeżonych, aby sprawdzić, czy potencjalny wzór nie jest już objęty ochroną lub nie wykazuje podobieństw do innych wzorów.

              Informacje dotyczące ochrony własności przemysłowej można znaleźć na stronie IMPI www.impi.gob.mx lub WIPO www.wipo.int/members/en.

              Za ochronę praw autorskich odpowiedzialny jest Narodowy Instytut Praw Autorskich (Instituto Nacional de Derecho de Autor), który funkcjonuje w ramach Ministerstwa Edukacji (Secretaría de Educación Pública, www.sep.gob.mx).

              W rankingu konkurencyjności WEF 2014-2015, Meksyk zajął 93. miejsce pod względem ochrony praw własności na świecie. Mimo intensyfikacji działań zapobiegawczych i konfiskat, piractwo medialne i fałszowanie znaków towarowych jest zjawiskiem częstym i praktycznie bezkarnym. Biuro United States Trade Representantive umieściło Meksyk na tzw. Watch List – spisie państw w których nie są przestrzegane prawa własności intelektualnej.

   

  5.6. Informacja o aktach prawnych

   

  Zbiór obowiązujących aktów prawnych i norm w języku hiszpańskim dostępny jest na stronie http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/.

  Wybrane meksykańskie akty prawne w języku angielskim dostępne są natomiast na stronie http://www.glin.gov/.

   

   

  Przydatne linki i kontakty


   

  6. Przydatne adresy i linki

   

  Ambasada RP w Meksyku

  Calle Cracovia 40, Colonia San Angel, 01000 Mexico, D.F.

  tel. (52 55) 54 81 20 50; fax (52 55) 56 16 7314

  e-mail: meksyk.amb.sekretariat@msz.gov.pl

  www.meksyk.msz.gov.pl

   

  Konsulat RP w Acapulco
  Konsul Honorowy: Manlio Favio Pano Mendoza
  tel. 01 744 487 12 79, 01 744 487 12 71  
  e-mail: notaria16@btu.com.mx

   

  Konsulat RP w Cancún
  Konsul Honorowy: Luis Miguel Cámara Patrón

  Av. Bonampak 73-01 SM3, Edificio Global,

  CP. 77500, Cancún, Quintana Roo

  tel.: (998) 892 17 64

  e-mail: consul@poloniacancun.com

  Asystentka: Ana Peniche Apeniche@cyamex.com,

  apeniche@poloniacancun.com

   

  Konsulat RP w Guadalajarze

  Konsul Honorowy: Jose Manuel Gómez Vazquez

  Aurelio  Ortega #. 764, Col. Seattle  C.P. 45150 Guadalajara, Zapopan, Jalisco

  tel.: (00-5233) 38360111 fax.: (00-5233) 38360112

  e-mail: corporate@gva.com.mx

   

  Konsulat RP w Guanajuato

  Konsul Honorowy: Héctor Webb Cruces

  Paseo de la Presa # 39, Col. Centro C.P. 36000 Guanajuato, GTO
  tel: (00-52473) 7310852 fax.: (00-52473) 7310853

  e-mail:  hectorwebb@hotmail.com.mx

   

  Konsulat RP w Monterrey
  Konsul Honorowy:  Enrique Javier Macías Rodríguez

  Oficina : Jiménez de Quezada # 2836

  Cumbres 4to Sector, entre Juan de Garay y Pedro de Mendoza

  kom. 0458182534468

  e-mail:  enrique@sipmx.com

   

  Konsulat RP w Tulancingo
  Konsul Honorowy: Alberto Stebelski-Orlowski

  Oficina: 21 de Marzo, 124 Sur, CP. 43600 Tulancingo, Hidalgo

  tel. (01-775) 755-24-64

  Oficinas en México DF

  Lago Rodolfo # 54, Del. Miguel Hidalgo, CP 11520

  tel. 5254 8115  fax.  5254 3465

  e-mail:  wstebelski@gmail.com

   

  Konsulat RP w Tijuanie
  Konsul Honorowy:  Pedro Humberto Alonzo Bernal

  Paseo Calle Del Cantil # 1100, Sección Jardines, Playas de Tijuana, Baja California

  tel. 664 9732843 kom. 664 2175617

  e-mail:  consuladodepoloniatij@gmail.com

  Ambasada Meksykańskich Stanów Zjednoczonych w Warszawie
  Al. Jerozolimskie 123 A, 20p., 02-017 Warszawa
  tel. (0-22) 311-2900, fax: (0-22) 311-2901
  e-mail: embamex@iembamex.pl
  www.sre.gob.mx/polonia

  Ministerstwo Spraw Zagranicznych Meksyku
  Ave. Juárez #20, Col. Centro, CP 06010, Cuauhtémoc, Mexico, D.F.

  Independencia #45, Col. Centro C.P. 06010, Cuauhtémoc, Mexico, D.F.
  tel. (52 55) 3686 - 5100
  www.sre.gob.mx

   

  Ministerstwo Gospodarki Meksyku
  Alfonso Reyes No. 30 Col. Hipódromo Condesa C.P. 06140, Delegación Cuauhtémoc, México, D.F.
  tel. (52 55) 5729 9100, 01(800) 08 [32-666]
  e-mail: primercontacto@economia.gob.mx
  www.economia.gob.mx

   

  Ministerstwo Finansów Meksyku

  Palacio Nacional, Plaza de la Constitución s/n Col. Centro C.P. 06000, Cuauhtémoc, México, D.F.

  tel. (01 55) 55 42 62 01, 55 42 22 13

  www.shcp.gob.mx

   

  ProMéxico

  Camino a Santa Teresa No. 1679, Col. Jardínes del Pedregal, Del. Álvaro Obregón, C.P. 01900, México, D.F.,

  tel. (52 55) 544 77 000, +52 (55) 5447 7070
  e-mail: promexico@promexico.gob.mx
  www.promexico.gob.mx

   

  Przedstawicielstwo Unii Europejskiej w Meksyku
  Av. Paseo de la Reforma 1675, Col. Lomas de Chapultepec, Del. Miguel Hidalgo, México, D.F. C.P. 11000
  tel. (52 55) 40 33 45 -47; fax (52 55) 40 65 64
  e-mail: DELEGATION-MEXICO@ec.europa.eu
  www.delmex.ec.europa.eu 

   

  Meksykański Związek Eksporterów i Importerów (ANIERM)

  Monterrey No. 130, 06700, México, D.F.

  tel. (52 55) 5584 9522, fax (52 55) 5584 5317

  e-mail: anierm@anierm.org.mx

  www.anierm.org.mx

   

  Meksykańska Rada Handlu Zagranicznego (COMCE)
  Lancaster No.15 piso 2, Col. Juárez, C.P. 06600, México, D.F.
  tel. (52 55) 523 171 00

  e-mail: infoservicios@comce.org.mx
  www.comce.org.mx

  Konfederacja Krajowych Izb Handlu, Usług i Turystyki (CONCANACO SERVYTUR)
  Balderas No. 144, Col. Centro, C.P. 06070, México, D.F.
  tel. (52 55) 5722 9300
  e-mail: comentarios@concanaco.com.mx
  http://www.concanaco.com.mx/

  Meksykańska Izba Przemysłu Przetwórczego (CANACINTRA)
  
  Av. San Antonio No. 256, Col. Ampliación Nápoles, C.P. 03849, Benito Juárez, México, D.F.
  tel. (52 55)-54-82-30-00, (52 55)-55-98-71-09
  e-mail: informes@canacintra.org.mx
  
  www.canacintra.org.mx

   

  Ambasada RP w Meksyku

  www.meksyk.msz.gov.pl

  Urząd Prezydenta

  www.presidencia.gob.mx

  Narodowy Bank Meksyku BANXICO

  www.banxico.org.mx

  Meksykańska Giełda Papierów Wartościowych

  www.bmv.com.mx

  Meksykańska Izba Handlu Zagranicznego COMCE

  www.comce.org.mx

  Meksykańska Izba Przemysłu Przetwórczego CANACINTRA

  www.canacintra.org.mx

  Konfederacja Krajowych Izb Handlu, Usług i Turystyki CONCANACO SERVYTUR

  www.concanaco.com.mx

  Meksykański Związek Eksporterów i Importerów ANIERM

  www.anierm.org.mx

  Krajowa Izba Handlowa Miasta Meksyk CANACO

  www.ccmexico.com.mx

  Konfederacja Pracodawców Meksyku COPARMEX

  www.coparmex.org.mx

  Meksykańska Konfederacja Izb Przemysłowych CONCAMIN

  www.concamin.org.mx

  Krajowy Bank Handlu Zagranicznego BANCOMEXT

  www.bancomext.com

  PROMEXICO

  www.promexico.gob.mx

  Narodowy Instytut Statystyki i Geografii INEGI

  www.inegi.gob.mx

  Eurocentro Nafin

  www.nafin.com

   

  Eurocentro Tec de Monterrey

  www.euromexus.com.mx
   

  Meksykańska Rada Rozwoju Ekonomicznego i Społecznego

  www.consejomexicano.com

  PRASA i PORTALE INTERNETOWE

  Mexico Now

  www.mexico-now.com

  El Financiero

  www.elfinanciero.com.mx

  El Economista

  www.economista.com.mx

  Proceso

  www.proceso.com.mx

  El Universal

  www.eluniversal.com.mx

  La Reforma

  www.reforma.com

  La Jornada

  www.jornada.unam.mx

  Mexico Busniess Web

  www.mexicanbusinessweb.com

  Spis najważniejszych stron rządowych www

  www.directorio.gob.mx

       

   

  8 lipca 2013 (ostatnia aktualizacja: 22 stycznia 2018)

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: