close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • EKWADOR

 • Ekwador

 •  

   Informacje o kraju


   

  1.1.            Położenie geograficzne, ludność, obszar, stolica, języki urzędowe.

   

  Ekwador to państwo w Ameryce Południowej położone nad Oceanem Spokojnym, jedno z czterech powstałych w wyniku rozpadu Wielkiej Kolumbii w 1830 r. Sąsiaduje od północy z Kolumbią, a od południa z Peru. Nazwa kraju pochodzi od hiszpańskiego słowa oznaczającego równik. Do Ekwadoru należą wyspy Galapagos, będące jego największą atrakcją turystyczną. Jest krajem wieloetnicznym (Metysi 65%, Indianie 25%, biali 7%, Murzyni 3%), posiadającym bogactwo kulturalne, naturalne oraz archeologiczne. Terytorium jego wynosi 256.370 km kw., a ludność, według danych za rok 2016, wynosi 16 144 363 mieszkańców. Stolicą jest Quito. Językiem urzędowym jest hiszpański, a keczua oraz szuar są oficjalnymi językami do relacji międzykulturowych. Kraj jest podzielony na 24 prowincje oraz posiada cztery regiony naturalne: puszcza amazońska, pasmo górskie, wybrzeże oraz region wyspiarski.

   

   

  1.2.            Warunki klimatyczne.

   

  Klimat równikowy, w Andach górski z piętrami klimatycznymi, w południowej części wybrzeża suchy, pozostający pod wpływem zimnego Prądu Peruwiańskiego. Średnia roczna suma opadów od 200 mm w południowej części wybrzeża i 400 mm w śródgórskich kotlinach oraz w południowej części Andów, do 3000 mm w północnej części wybrzeża, na wschodnich stokach kordyliery środkowej i we wschodnim Ekwadorze. Średnie temperatury utrzymują się mniej więcej na jednakowym poziomie przez cały rok: w stolicy kraju Quito wynoszą ok. 15º C (od 7º C do 23º C), w największym mieście kraju Guayaquil ok. 26º C (od 24º C do 27 º C). W Ekwadorze, tak jak i w Peru, występuje zjawisko pogodowe „El Niño”. Polega ono na wzroście temperatury wód oraz wilgotności powietrza, pojawia się zazwyczaj w okolicach Świąt Bożego Narodzenia. Zjawisko powoduje susze, powodzie oraz przyśpiesza globalne ocieplenie. W 1997 roku w Ekwadorze miało miejsce „Mega niño”- tropikalny deszcz padał w kraju przez kilka miesięcy. Najbardziej poszkodowane regiony to: Esmeraldas, Manabi, Los Rios, Guayas i El Oro. Miały tam miejsce powodzie czy lawiny błotne, również ogłoszono zagrożenie epidemią cholery i tyfusu. Amerykańska Narodowa Służba Oceaniczna i Meteorologiczna zapowiada, że w roku 2015 „El Niño” pojawi się na nowo, jeszcze silniejsze.

   

  1.3.            Główne bogactwa naturalne.

   

  Najważniejsze bogactwa naturalne Ekwadoru to: ropa naftowa, gaz ziemny, rudy cynku i miedzi. Główne gałęzie przemysłu: spożywczy, włókienniczy i cementowy. Najważniejsze rośliny uprawne: banany, kakaowiec, trzcina cukrowa, ziemniaki, ryż i kukurydza.

   

  1.4.            System walutowy, kurs i wymiana.

   

  Walutą Ekwadoru jest dolar amerykański (USD).

   

  1.5. Religia.

   

  Zdecydowana większość stanowią katolicy 95%, jest też mała liczba protestantów 2% oraz wyznawców innych religii 3%.  

   

  1.6.             Infrastruktura transportowa (przejścia graniczne, lotniska, porty)

   

  Zdecydowana większość stanowią katolicy 95%, jest też mała liczba protestantów 2% oraz wyznawców innych religii 3%.
  1.6. Infrastruktura transportowa (przejścia graniczne, lotniska, porty)
  Sieć komunikacyjna jest słabo rozwinięta: długość dróg kołowych wynosi 43,67 tys. km (2016r.); długość linii kolejowych — 966 km. Ekwador przecina droga panamerykańska. Transport głownie samochodowy. Najważniejsze porty: Guayaquil. Sieć telefonii stacjonarnej na podstawowym poziomie, w użyciu 16,6 mln telefonów komórkowych (2016 r.). Rzeźba terenu i klimat Ekwadoru znacznie utrudniają rozwój odpowiednich środków transportu lądowego. Pomimo tego, bardzo dobrze funkcjonuje komunikacja dalekobieżna; autobusy są najlepszym i bardzo tanim środkiem transportu. W miastach jest zawsze gęsta sieć połączeń autobusowych. W Quito i Guayaquil funkcjonują trolejbusy. W 2006 r. było 43670 km  dróg, w tym 6472 km to drogi asfaltowe.
  . Ekwador znajduje się na wysokim miejscu wśród krajów latynoamerykańskich z najlepszą infrastrukturą. W rankingu przebija Kolumbię, Peru czy Argentynę.

   

  1.7.             Obowiązek wizowy.

   

  Obywatele polscy udający się do Ekwadoru w celach turystycznych są zwolnieni z obowiązku wizowego przy pobytach do 30 dni (z możliwością przedłużenia pobytu do 90 dni). Pobyty w innym charakterze lub przekraczające 90 dni wymagają uzyskania wizy w jednym z konsulatów Ekwadoru. Wymagany jest 6-miesięczny okres ważności paszportu. Obywateli Ekwadoru natomiast obowiązują wizy przy podróżach do Polski.

   

  1.8.             Wykaz świąt państwowych.

   

  1 stycznia

  Nowy rok

  marzec

  Wielkanoc (Wielki Czwartek i Wielki Piątek)

  1 maja

  Święto pracy

  24 maja

  Bitwa pod Pichinchą

  24 lipca

  Narodziny Simona Boliwara

  25 lipca

  Założenie Guayaquil

  10 sierpnia

  Dzień Niepodległości (rocznica powstania w 1809)

  15 sierpnia

  Wniebowzięcie Matki Boskiej

  9 października

  Niepodległość miasta Guayaquil

  12 października

  Odkrycie Ameryki przez Krzysztofa Kolumba w 1492 r.

  1 listopada

  Dzień Wszystkich Świętych

  2 listopada

  Dzień Wszystkich Zmarłych

  3 listopada

  Niepodległość miasta Cuenca

  6 grudnia

  Założenie Quito

  25 grudnia

  Boże Narodzenie

   

   

   

   

  System administracyjny


   

   

  2.1.             Ustrój polityczny.

   

  We wrześniu 2008 odbyło się w Ekwadorze referendum, podczas którego przegłosowana została nowa konstytucja kraju. Zgodnie z tym dokumentem, który obowiązuje od 20 października 2008, Ekwador jest republiką, w której głową państwa jest Prezydent będący również szefem administracji. Prezydent wraz z wiceprezydentem są wybierani z tej samej listy w powszechnych i bezpośrednich wyborach na czteroletnią kadencję, z możliwością jednorazowej reelekcji. Członkowie rządu są mianowani przez prezydenta. Prezydent jest szefem rządu, obsadza ważniejsze stanowiska administracyjne i prowadzi politykę zagraniczną państwa. Nowa konstytucja, w odróżnieniu od poprzedniej z 1998 roku, tradycyjny trójpodział władzy uzupełnia o 2 dodatkowe formy władzy: władzę wyborczą oraz władzę kontroli i nadzoru społecznego.

   

  2.2.             Władza ustawodawcza.

   

  Władza ustawodawcza należy do jednoizbowego parlamentu - Zgromadzenia Narodowego, składającego się z 124 członków wybieranych w prowincjach w bezpośrednich wyborach na czteroletnią kadencję. Zgromadzenie zostało zawieszone przez prezydenta w grudniu 2007 r. i zastąpione przez Zgromadzenie Tymczasowe, które opracowało obowiązującą konstytucję. Nowe Zgromadzenie Narodowe zainaugurowano w sierpniu 2009 r. i posiada ono nowe uprawnienia legislacyjne.  

   

  2.3.             Władza wykonawcza.

   

  Władzę wykonawczą sprawuje prezydent oraz rząd wybierany przez prezydenta. Prezydent jest wybierany na czteroletnią kadencję. Wśród jego funkcji jest wybór zarządców prowincji. Jest również naczelnym dowódcą sił zbrojnych kraju oraz posiada wyjątkowe uprawnienia w sytuacji narodowego kryzysu. Obecnie funkcję prezydenta pełnia Rafael Correa Delgado (od stycznia 2007 r.)

   

  2.4.             Struktura administracji gospodarczej.

   

  Administrację gospodarczą stanowi Ministerstwo Gospodarki oraz Finansów oraz ministerstwa branżowe zajmujące się konkretnymi sektorami gospodarki takie, jak Ministerstwo Pracy, Spraw Zagranicznych, Handlu oraz Integracji i Bank Centralny Ekwadoru. Ważną rolę w gospodarce Ekwadoru spełniają organizacje gospodarcze takie, jak Izby handlowe istniejące m.in. w Quito, Guayaquil, Cuenca i Pichincha.

   

  2.5.             Sądownictwo gospodarcze.

   

  W Ekwadorze istnieje nowoczesna ustawa o arbitrażu i pośrednictwie, obowiązująca od 4 września 1997 r. Arbitraż jest stosowany zarówno wobec osób fizycznych, jak i prawnych; krajowych i zagranicznych. Ekwadorskie instytucje państwowe muszą jednak spełniać specjalne wymogi aby poddać się arbitrażowi; jak na przykład wcześniejsze sporządzenie umowy arbitrażowej zanim dojdzie do sporu. W umowie takiej musi być podany sposób wyboru arbitrów, musi zostać podpisana przez upoważnioną osobę reprezentującą daną instytucję. Stosunek prawny tej umowy ma charakter kontraktowy.
  W kwestii arbitrażu międzynarodowego, Ekwador podpisał oraz ratyfikował Konwencję Nowojorską oraz Panamską. Obie obowiązują w kraju i można się na nie powołać przy sporach, w których orzeczenie będzie miało moc prawną w Ekwadorze.
   

   

  Gospodarka


   

  Gospodarka Ekwadoru opiera się na wydobyciu ropy naftowej, szybko rozwijającym się sektorze usług (głównie turystyka) oraz rolnictwie. Po dość szybkim rozwoju przemysłu przetwórczego w latach 1970–80 narosło zadłużenie zagraniczne oraz spadło średnie roczne tempo wzrostu produktu krajowego brutto, z 8,7% w 1965–80 do 1,5% w 1980–87; programy stabilizacyjne wprowadzane pod kontrolą Międzynarodowego Funduszu Walutowego nie przyniosły oczekiwanych rezultatów. Reformy gospodarcze z 2000 roku takie jak przyjęcie dolara amerykańskiego, jako oficjalnej waluty kraju, ustabilizowały gospodarkę. W lutym 2014 r. zadłużenie zagraniczne Ekwadoru wynosiło 13,029 mld USD  Rozwój gospodarczy w pierwszych latach XXI w. związany był ze wzrostem ceny ropy naftowej na rynkach światowych. Mimo tego, obecnie rząd podejmuje odpowiednie działania w celu zmniejszenia stopnia uzależnienia dochodów państwa od wahań ceny ropy. PKB Ekwadoru w 2013 r. wzrósł o 4 % w porównaniu do 2012 r, a jego wartość nominalna wyniosła 90,02 mld USD. Wynik ten odzwierciedla duży spadek przyrostu w porównaniu z ostatnimi dwoma laty (5,1 % w 2012 oraz 7,8 % w 2011) i wynika m.in. ze zmniejszenia wydatków publicznych kraju. W czerwcu 2015 roku PKB Ekwadoru wyniosło 94,50 mld USD, PKB per capita w 2015 roku wyniósł 3,700,53 USD. Roczny poziom inflacji w 2015 r. wyniósł 4,36%. Stopa bezrobocia spadła w ostatnich latach, a w czerwcu 2015 r. r. wyniosła 4,48%.

  Ekwador zmniejszył swój wskaźnik ubóstwa aż o 15,1% (z 37,6% do 22,5%) w 2014 względem 2006 roku. Co więcej skrajne ubóstwo spadło z 16,9% do 7,7%.

  Przemysł. W przemyśle pracuje 24% ludności czynnej zawodowo. Główne gałęzie gospodarki to wydobycie ropy naftowej, gazu ziemnego, rud cynku, miedzi, ołowiu, srebra oraz złota, jak również przemysł spożywczy, włókienniczy i cementowy oraz rzemiosło (m.in. wyrób kapeluszy typu panama).

  Rolnictwo cechuje duży udział gospodarstw wielkoobszarowych w ogólnej powierzchni użytków rolnych. Ekwador jest jednym z głównych światowych eksporterów bananów; poza bananami uprawia się kakaowiec, palmę oleistą, trzcinę cukrową, ziemniaki, ryż, kukurydzę, bawełnę, kawę, drzewa cytrusowe (gł. pomarańcze), maniok, soję, ananasy i inne. Hodowla trzody chlewnej, bydła, owiec, koni, kóz; eksploatacja lasów (drzewo balsa, chinowiec, mahoniowiec). Użytki rolne zajmują ok. 29% powierzchni kraju. Głównymi odbiorcami towarów są: Stany Zjednoczone (42% całego exportu), Chile, Peru, Kolumbia, Wenezuela, Hiszpania, Rosja i Japonia. Natomiast głównymi dostarczycielami są: Stany Zjednoczone, Chiny, Kolumbia, Peru, Brazylia, Chile, Panama, Meksyk, Korea Południowa, Japonia i Hiszpania. W największych ilościach Ekwador importuje: ropę naftową, smołę pogazową oraz jej wszelkie pochodne, pojazdy mechaniczne, leki, elektronikę, artykuły AGD, nawozy rolnicze.

   

   

  Dwustronna współpraca gospodarcza


   

   

  4.1.             Gospodarcze umowy dwustronne.

   

  W dniu 3 października 2007 roku Polska Izba Turystyki zawarła z Narodową Federacją Izb Turystycznych Ekwadoru umowę o współpracy międzyinstytucjonalnej. Przedmiotem współpracy miała być przede wszystkim pomoc w nawiązywaniu kontaktów biznesowych w branży turystycznej. Drugim obszarem współpracy miało być promowanie Polski w Ekwadorze jako jednego z najbardziej atrakcyjnych krajów Europy Środkowo-Wschodniej.
  W2004 r. gościła w Krakowie oficjalna delegacja miasta Quito. W trakcie tej wizyty został podpisany List Intencyjny o Współpracy pomiędzy Krakowem i Quito, który określił obszary współpracy pomiędzy miastami. Tytuł Honorowego Miasta Bliźniaczego Krakowa został nadany Miastu Quito przez Radę Miasta Krakowa Uchwałą nr XLVII/582/08 z dnia 25 czerwca 2008 r. Istnieje również wymiana studencka między Uniwersytetem Jagiellońskim i Uniwersytetem San Francisco w Quito.
   

   

  4.2.             Handel zagraniczny.

   

  Ekwador to piąty producent ropy naftowej w Ameryce Łacińskiej. Wydobycie dzienne w 2016 r. wyniosło ok. 559 tys. baryłek ropy naftowej, z czego 72% wydobycia przypada na firmy państwowe (Petroecuador, Operatora Rio Napo, Petroamazonas). W marcu 2014 r. poinformowano, że państwowy koncern Petroamazonas osiągnął wydobycie na poziomie 3 tys. baryłek dziennie. Około 50% produkcji wysyłane jest na eksport. We wrześniu 2014, eksport ropy zapewnił krajowi wpływy wielkości 10,698 mld. USD. Na lipiec 2016 roku ceny baryłki ropy naftowej waha się między 50 a 60 USD. Eksport Ekwadoru od stycznia do października 2016 wyniósł 16,184 mld. USD, z czego 58 % stanowił eksport ropy naftowej. Pozostałe produkty eksportowe kraju to banany, krewetki, ziarna kakaowe, ryby, kawa oraz cięte kwiaty. Import kraju w tym samym okresie wyniósł 14,625 mld USD. Podstawowe produkty importu to przede wszystkim maszyny i urządzenia (w tym sprzęt telekomunikacyjny), środki transportu, chemikalia oraz import energii elektrycznej. Głównymi partnerami handlowymi są: USA, Kolumbia, Panama oraz Peru. Między styczniem i październikiem 2016 bilans handlowy wg danych Banku Centralnego Ekwadoru był dodatni i wyniósł 1,201 mln. USD. Jednak prognozy na kolejne miesiące nie są, aż tak optymistyczne i mogą drastycznie się zmienić. Wg szacunkowych danych statystycznych  za 2015 r. eksport Ekwadoru do Polski wynosił ponad 97 mln USD, a import polskich produktów do tego kraju ok. 24 mln USD. W stosunku do tego samego okresu roku 2014 eksport Ekwadoru do Polski zmniejszył się około 40%, natomiast import z Polski utrzymał się mniej więcej na tym samym poziomie. Polska importuje z Ekwadoru przede wszystkim banany, ryby i owoce morza i inne produkty spożywcze, natomiast eksportuje produkty kosmetyczne, chemiczne, wyroby gumowe oraz maszyny.  Od momentu przyjęcia władzy, prezydent Rafael Correa zmienił priorytety polityki zagranicznej Ekwadoru: zamiast wzmacniać stosunki gospodarcze z Europą oraz Stanami Zjednoczonymi – głównym partnerem handlowym - poprzez zwiększenie handlu i inwestycji, celem jego polityki zagranicznej stało się zbliżenie z krajami o rządach lewicowo-populistycznych w Ameryce Łacińskiej i na świecie. Prowadzona polityka interwencjonistyczna państwa, powoduje wyhamowywanie inwestycji krajowych oraz zagranicznych w Ekwadorze.  W latach 2007-2010 napływ inwestycji zagranicznych wyniósł jedynie 1,678 mld USD. Liczby te są konsekwencją ciągłych zmian w polityce podatkowej wprowadzanych przez rząd Rafaela Correi. W roku 2010, po trudnych negocjacjach, wycofał się z kraju brazylijski koncern naftowy Petrobras jak i również w podobny sposób zakończyły się rozmowy z koncernem Kinrros. Taka postawa rządu, której celem jest uzyskanie jak największych dochodów państwa, wpływa negatywnie na planowane inwestycje zagraniczne.

  Rząd rekompensuje niewielką ilość inwestycji zagranicznych oraz prywatnych inwestycjami publicznymi, których wartość osiągnie w latach 2013 do 2017 47mld USD. 

  Rynek Ekwadoru należy uznać za rynek stosunkowo zamknięty. Od roku 2013 wprowadzone zostały utrudnienia w imporcie towarów (głównie  bariery fitosanitarne). Ponadto w roku 2015 zostały nałożone dodatkowe opłaty celne obejmujące 3000 pozycji taryfowych  w wysokości od 5 do 45% wartości towaru, które miały obowiązywać do czerwca 2016 r. Niestety stopniowe zniesienie dodatkowych opłat celnych zostało w kwietni br. przesunięte o kolejny rok. Rząd Ekwadoru nie dopuszcza lub ogranicza inwestycje zagraniczne w następujących dziedzinach: energetyka, telekomunikacja, nieodnawialne surowce naturalne i węglowodory, dziedzictwo genetyczne, bioróżnorodność, stacje radiowe i telewizyjne, wodociągi i kanalizacja.

   

   

  4.3.             Inwestycje /wzajemne/.

   

  Obecnie nie istnieją wspólne inwestycje polsko – ekwadorskie.

   

  4.4.             Współpraca regionalna.

   

  Obecnie nie są sformalizowane relacje regionalne. Ekwador nie angażuje się zanadto  w procesy integracji regionalnej w ramach np. Wspólnoty Andyjskiej.

   

   

  Dostęp do rynku


   

   

  5.1.             Dostęp do rynku dla polskich towarów i usług

   

  W grudniu 2016 r. Parlament Europejski przegłosował podpisanie umowy handlowej z Ekwadorem. W najbliższym czasie można oczekiwać zwiększonego handlu pomiędzy krajami UE, w tym z Polską, do której Ekwador eksportuje głównie owoce lub produkty rybne.

   

  5.2.             Dostęp do rynku pracy. Świadczenie usług i zatrudnienie obywateli RP

   

  Polscy obywatele udający się do Ekwadoru są zwolnieni z obowiązku wizowego. Nie ma restrykcji co do podjęcia pracy; ale jest wymagana wiza z prawem do pracy, do której należy przedstawić odpowiednie dokumenty. Paszport powinien być ważny co najmniej 6 miesięcy od daty wjazdu, a wizę z prawem do pracy można dostać nawet na 2 lata ważności.

   

  5.3.             Nabywanie i wynajem nieruchomości.

   

  W Ekwadorze nie istnieją restrykcje w nabywaniu i wynajmie nieruchomości. Obcokrajowiec może się również starać o kredyt bankowy na kupno nieruchomości po spełnieniu wymaganych warunków.

   

  5.4.             System zamówień publicznych.

   

  Nadzór nad przebiegiem procesów zamówień publicznych sprawuje Wice Ministerstwo Inwestycji Publicznych oraz Finansowania Zewnętrznego podlegające Ministerstwu Planowania i Rozwoju.

   

  5.5.             Ochrona własności przemysłowej i intelektualnej.

   

  Funkcję regulatora pełni Ekwadorski Instytut Własności Intelektualnej IEPI. Własność przemysłowa i intelektualna jest chroniona wieloma aktami prawnymi. Obejmuje ona ochronę marki, patentów, wzornictwa przemysłowego, ochronę praw autorskich itp.

   

   

  Przydatne linki i kontakty


   

   

  6.1.            Administracja gospodarcza.

   

  ·                    Urząd Prezydencki Ekwadoru                         http://www.presidencia.gob.ec/

  ·                    Ministerstwo ds. Strategicznych                                   http://www.sectoresestrategicos.gob.ec

  ·                    Ministerstwo Rolnictwa i Rybołówstwa                       http://www.magap.gob.ec

  ·                    Ministerstwo ds. Koordynacji Produkcji i Zatr.           http://www.mcpec.gob.ec/

  ·                    Ministerstwo Rozwoju Społecznego                            http://www.desarrollosocial.gob.ec

  ·                    Ministerstwo ds. Koordynacji Polityki                         http://www.mcpolitica.gob.ec

  ·                    Ministerstwo ds. Majątku Narodowego                      http://www.ministeriopatrimonio.gob.ec

  ·                      Ministerstwo ds. Bezpieczeństwa                                http://www.micsie.gov.ec

  ·                      Ministerstwo Koordynacji Polityki Ekonomicznej           http://www.mcpe.gov.ec

  ·                    Ministerstwo Kultury                                                   http://www.ministeriodecultura.gob.ec

  ·                    Ministerstwo Obrony Narodowej                               http://www.midena.gob.ec

  ·                    Ministerstwo Rozwoju Miejskiego i Budownictwa       http://www.miduvi.gob.ec

  ·                    Ministerstwo Edukacji                                     http://www.educacion.gob.ec

  ·                    Ministerstwo Energetyki                                              http://www.mer.gob.ec

  ·                    Ministerstwo Finansów                                               http://www.mef.gov.ec

  ·                    Ministerstwo Przemysłu                                              http://www.mipro.gob.ec

  ·                    Ministerstwo Sprawiedliwości                         http://www.minjusticia-ddhh.gob.ec

  ·                    Ministerstwo Spraw Zagranicznych                             http://www.mmrree.gob.ec

  ·                    Ministerstwo Zdrowia                                     http://www.msp.gob.ec

  ·                    Ministerstwo Ochrony Środowiska                             http://www.ambiente.gob.ec

  ·                    Ministerstwo Sportu                                                   http://www.deporte.gob.ec

  ·                    Ministerstwo Spraw Wewnętrznych                            http://www.ministeriodelinterior.gob.ec

  ·                    Ministerstwo Nieodnawialnych Zasobów Nat. http://www.mrnnr.gob.ec

  ·                    Ministerstwo Pracy                                                     http://www.mrl.gob.ec

  ·                    Ministerstwo Telekomunikacji                         http://www.mintel.gob.ec

  ·                    Ministerstwo Transportu i Robót Publicznych  http://www.mtop.gob.ec

  ·                    Ministerstwo Turystyki                                    http://www.turismo.gob.ec

  ·                    Ministerstwa Integracji Społecznej i Ekon.                   http://www.mies.gob.ec

   

  6.2.            Samorządy gospodarcze

   

  ·                     Ekwadorski Urząd Celny                                                        www.aduana.gov.ec

  ·                     Stowarzyszenie Banków Prywatnych Ekwadoru                     www.asobancos.org.ec

  ·                     Bank Centralny Ekwadoru                                                      www.bce.fin.ec

  ·                     Ekwador Business OnLine                                                      www.ecuador.com/business

  ·                     Giełda Papierów Wartościowych w Quito                                www.ccbvq.com

  ·                     Izba Handlowa Quito                                                              www.ccq.org.ec

  ·                     Izba Handlu Zagranicznego                                                      www.ecuadorexporta.org

  ·                     Zrzeszenie Prywatnych Przedsiębiorców                                  www.ande.org.ec

  ·                     Firmy Ekwadorskie                                                                www.empresasecuador.com

   

   

  6.3.            Oficjalna prasa ekonomiczna.

   

  ·                     El Comercio                                                                           www.elcomercio.com

  ·                     Hoy                                                                                        www.hoy.com.ec

  ·                     Ultimas Noticias                                                                     www.ultimasnoticias.com

  ·                     Super                                                                                     www.super.com.ec

   

  6.4.            Oficjalne strony o charakterze ekonomicznym.

   

  Oficjalne dane ekonomiczne są zawarte na portalu rządowym oraz na stronach internetowych poszczególnych Ministerstw i urzędów centralnych, wymienionych w pkt. 6.1.

   

   

  18 lipca 2013 (ostatnia aktualizacja: 18 stycznia 2017)

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: