close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • KOLUMBIA

 • Kolumbia

 •  

   Informacje o kraju


   

  1.1. Położenie geograficzne, ludność, obszar, stolica, języki urzędowe.

   

  Położenie geograficzne: Kolumbia (oficjalna nazwa: Republika Kolumbii, hiszp. República de Colombia) leży w północnozachodniej części Ameryki Południowej i jest jedynym państwem kontynentu mającym dostęp do obu oceanów: Atlantyckiego (poprzez Morze Karaibskie) i Spokojnego. Od południa graniczy z Ekwadorem i Peru, od wschodu z Brazylią i Wenezuelą, a od północy z Panamą.

  Ludność: W Kolumbii mieszka obecnie ok. 49 mln ludzi. Pod względem liczby ludności Kolumbia zajmuje trzecie miejsce w Ameryce Łacińskiej po Brazylii i Meksyku. Przyrost liczby ludności od ponad 20 lat wynosi niecałe 2% w skali roku. Szacuje się, że w 2020 r., mimo nieznacznego obniżenia przyrostu liczby ludności, liczba mieszkańców Kolumbii przekroczy 50 mln.

  Gęstość zaludnienia zależy od regionu – w zachodniej części kraju, czyli w regionie andyjskim i na wybrzeżu, mieszka ponad 90% Kolumbijczyków. Z ostatniego spisu powszechnego Kolumbii (2005 r.) wynika, że 86% ludności to biali i Metysi, 3,4% to społeczność indiańska a 10,6% to Afrokolumbijczycy. Biali, głównie potomkowie Hiszpanów, stanowią ok. 20% ludności. Czarnoskórzy Kolumbijczycy zamieszkują głównie wybrzeża Pacyfiku i Morza Karaibskiego. Ponadto na terenie Kolumbii znajduje się 735 rezerwatów, zajmujących około 30% powierzchni kraju, zamieszkałych przez ponad milion Indian.

  Powierzchnia: Kolumbia jest czwartym krajem Ameryki Południowej pod względem wielkości terytorium. Jej powierzchnia wynosi 2 070 408 km⊃2;, w tym obszar lądowy – 1 141 748 km⊃2;, a 928 660 km⊃2; zajmują wody terytorialne.

  Stolica: Stolica Kolumbii - Bogota (dawna nazwa – Santa Fé de Bogota) leży w centrum kraju, w paśmie Andów Wschodnich, na wysokości 2 600 m n.p.m. W Bogocie mieszka ok. 8 mln osób.

  Języki urzędowe: Językiem urzędowym Kolumbii jest hiszpański, którym posługuje się ogromna większość mieszkańców kraju. Konstytucja z 1991 roku ustanowiła na terenach rezerwatów językami urzędowymi także języki indiańskie. Obecnie używanych jest ich około 65. Na wyspach San Andrés i Providencia używa się odmiany języka angielskiego.

   

  1.2. Warunki klimatyczne.

   

  Bliskość równika sprawia, że roczne wahania temperatury na terenie Kolumbii są bardzo niewielkie. Temperatura zmienia się jednak wraz z wysokością, dając w efekcie różne rodzaje klimatu, od gorącego na nizinach po górski w Andach. W Kolumbii są dwie pory roku: sucha (zwana latem) i deszczowa (zwana zimą). Układ pór roku jest różny w zależności od regionu. W regionach andyjskich w ciągu roku kalendarzowego są dwie pory suche: od grudnia do marca i od lipca do września oraz dwie pory deszczowe, choć ilość opadów i długość pór roku może się zmieniać. Na nizinie Los Llanos okres pomiędzy grudniem i marcem to pora sucha, pozostała część roku jest deszczowa. W regionie Amazonii jest zazwyczaj wilgotno i gorąco przez cały rok.

   

  1.3. Główne bogactwa naturalne.

   

  • węgiel kamienny, występujący na zachodzie (departamenty Antioquia i Valle del Cauca), w północno-wschodniej części kraju (departamenty Santander, Norte de Santander i La Guajira) oraz w centrum (departamenty Boyacá i Cundinamarca);
  • ropa naftowa - na południu, blisko granicy z Ekwadorem, w departamencie Putumayo, na nizinach tzw. Llanos, w departamencie Meta i Casanare oraz na północnym wschodzie kraju – departamenty Arauca, Santander i Norte de Santander;
  • gaz ziemny – w departamentach Meta i La Guajira;
  • nikiel – na wybrzeżu karaibskim, w departamencie Córdoba;
  • szmaragdy, występujące głównie w departamencie Boyacá;
  • złoto – departamenty Chocó i Nariño (wybrzeże Pacyfiku).

   

  1.4. System walutowy, kurs i wymiana.

  Kolumbijską walutą jest peso, dostępne w następujących nominałach: 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, 20.000, 50.000 i 100.000 (banknoty) oraz 50, 100, 200, 500 i 1000 (monety).

  W pierwszym półroczu 2018 r. kurs kolumbijskiego peso wynosił średnio 2.850 wobec dolara amerykańskiego. Wzrost cen ropy w ostatnim roku spowodował aprecjację kolumbijskiego peso wobec dolara, dochodząc nawet do 2.705 peso za dolara w kwietniu br.

  Walutę można wymieniać w bankach lub w kantorach (casas de cambio). Kantory najłatwiej znaleźć w centrach handlowych. W większości należy okazać dokument tożsamości, a czasami pobierany jest też odcisk palca. W kantorach kurs wymiany jest zwykle korzystniejszy niż w bankach.

   

  1.5. Religia.

  Kolumbijska konstytucja gwarantuje obywatelom wolność wyznania i kultu. Religią dominującą w Kolumbii jest chrześcijaństwo – około 95% populacji, z czego ponad 80% wyznawców określa się jako katolicy. Po 1% wyznawców w Kolumbii mają także pierwotne religie animistyczne, judaizm, hinduizm, islam i buddyzm. Oficjalne święta związane są z religią katolicką.

   

  1.6. Infrastruktura transportowa (przejścia graniczne, lotniska, porty)

  Do najważniejszych lądowych przejść granicznych należą: Cúcuta, Paraguachon i Arauca (granica z Wenezuelą), Rumichaca i San Miguel (z Ekwadorem), Yaguas i Atacuari (z Peru). Do głównych portów nad Morzem Karaibskim należą: Santa Marta, Barranquilla i Cartagena, a najważniejszym portem nad Pacyfikiem jest Buenaventura. Na granicy z Brazylią ważnym granicznym portem rzecznym jest Leticia. Porty lotnicze posiadają niemal wszystkie stolice departamentów Kolumbii. Ze względu na duże odległości, trudne ukształtowanie terenu oraz nie najlepszy stan dróg, transport powietrzny jest najwygodniejszym sposobem podróżowania. W Kolumbii nie istnieje pasażerska komunikacja kolejowa.

   

  1.7. Obowiązek wizowy.

  Od 1 maja 2008 r. obywatele polscy nie potrzebują wizy na wjazd do Kolumbii, jeśli planowany pobyt nie przekracza 90 dni. W momencie wjazdu do Kolumbii deklaruje się funkcjonariuszowi miejscowych służb celnych cel podróży, a on w zależności od tego określa czas pobytu w kraju i dokonuje odpowiedniego wpisu w paszporcie (nieodpłatnie). Natomiast przedłużenie pobytu, a tym samym ważności wizy, jest odpłatne.

   

  1.8. Wykaz świąt państwowych i kościelnych.

  Większość świąt w Kolumbii ma ruchomą datę – obchodzi się je w pierwszy poniedziałek następujący po dacie święta:

   

  Święta państwowe o stałej dacie:

   

  • 1 stycznia – Nowy Rok
  • 1 maja – Święto Pracy
  • 20 lipca – Święto Niepodległości
  • 7 sierpnia – rocznica Bitwy pod Boyacá

  Święta państwowe o dacie zależnej od dnia tygodnia:

   

  • Dzień Rasy (odkrycie Ameryki) – 12 października,
  • Dzień Niepodległości Cartageny – 11 listopada.

  Święta kościelne obchodzone w tym kraju są w większości takie same jak w Polsce, z niewielkimi różnicami: w Wielkanoc dniami wolnymi od pracy są Wielki Czwartek i Wielki Piątek, a w okresie Świąt Bożego Narodzenia dzień 26 grudnia nie jest dniem wolnym od pracy.

   

  Święta kościelne o stałej dacie lub stałym dniu tygodnia:

   

  Wielki Tydzień (Wielki Czwartek, Wielki Piątek, Niedziela Wielkanocna)

  Boże Narodzenie (25 grudnia)

  Dzień Niepokalanego Poczęcia (8 grudnia)

   

  Święta kościelne o dacie zależnej od dnia tygodnia:

   

  • Trzech Króli - 6 stycznia
  • Dzień Świętego Józefa - 19 marca
  • Wniebowstąpienie (poniedziałek sześć tygodni po Niedzieli Wielkanocnej)
  • Boże Ciało (poniedziałek dziewięć tygodni po Niedzieli Wielkanocnej)
  • Dzień Najświętszego Serca Jezusa (poniedziałek dziesięć tygodni po Niedzieli Wielkanocnej)
  • Dzień św. Piotra i św. Pawła (29 czerwca)
  • Wniebowzięcie Najświętszej Marii Panny (15 sierpnia)
  • Wszystkich Świętych (1 listopada)

   

  System administracyjny


   

  2.1. Ustrój polityczny.

  Kolumbia, zgodnie z konstytucją z 1991 roku, jest republiką prezydencką (prezydent jest jednocześnie głową państwa i szefem rządu). Republika Kolumbii jest państwem unitarnym z podziałem władzy na wykonawczą, ustawodawczą i sądowniczą.

   

  Pod względem administracyjnym kraj dzieli się na 32 departamenty oraz Dystrykt Stołeczny.

   

  2.2. Władza ustawodawcza.

  Władza ustawodawcza – Kongres – składa się z dwóch izb: Senatu, w którym zasiada 102 senatorów i 166-osobowej Izby Reprezentantów. Członkowie Kongresu wybierani są w wyborach bezpośrednich na czteroletnią kadencję.

   

  2.3. Władza wykonawcza.

  Władzę wykonawczą sprawuje rząd, którego szefem jest Prezydent Republiki. Prezydent wybierany jest w wyborach bezpośrednich na okres czterech lat i to on ustala skład rządu. Poprawka konstytucyjna z roku 2006 umożliwia prezydentowi reelekcję na drugą kadencję. Od 2010 r. prezydentem Kolumbii jest Juan Manuel Santos Calderón.

   

  2.4. Struktura administracji gospodarczej.

   

  Najwyższymi organami administracji gospodarczej w Kolumbii są ministerstwa:

   

  • finansów i kredytu publicznego,
  • handlu, przemysłu i turystyki,
  • górnictwa i energii,
  • rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich.

  Ministerstwo Finansów i Kredytu Publicznego koordynuje politykę makroekonomiczną kraju, określa i realizuje politykę fiskalną, dysponuje środkami publicznymi w zakresie polityki budżetowej i finansowej.

   

  Ministerstwu Finansów podlegają: Krajowa Dyrekcja ds. Podatków i Ceł (DIAN), Fundusz Gwarancyjny Instytucji Spółdzielczych (FOGACOOP), Biuro ds. Emerytur i Opłat Parafiskalnych (UGPP), Krajowa Generalna Izba Obrachunkowa, Biuro Informacji i Analiz Finansowych (UIAF), Fundusz Gwarancyjny Instytucji Finansowych (FOGAFIN), Investors Relation Colombia (IRC) oraz centralne instytucje nadzoru i kontroli finansowej, tzw. Superintendencia Financiera i Supersolidaria.

   

  Ministerstwu Handlu, Przemysłu i Turystyki podlegają: Krajowy Fundusz Gwarancyjny, Kolumbijska Izba Rzemiosła, Bank Handlu Zagranicznego (BANCOLDEX), Fundusz Gwarancyjny Handlu Zagranicznego (FIDUCOLDEX), Instytucja Nadzorująca Przemysł i Handel oraz Instytucja Nadzoru Spółek, Centralny Zarząd Rachunkowości, Rada Techniczna Rachunkowości, Krajowa Rada Zarządzania Przedsiębiorstwami.

   

  Ministerstwu Górnictwa i Energii podlegają: Krajowa Agencja Górnictwa (ANM), Komisja Regulacji Energii i Gazu (CREG), Krajowa Agencja Paliw Płynnych (ANH), Instytut Planowania i Promocji Rozwiązań Energetycznych (IPSE), Kolumbijska Służba Geologiczna (SGC), Jednostka Planowania Górniczo-Energetyczna (UPME) i firmy o większościowym udziale państwa: Ecopetrol, ISA, ISAGEN oraz regionalne przedsiębiorstwa energetyczne.

   

  Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich podlegają: Kolumbijski Instytut Rolnictwa i Rybołówstwa (ICA), Kolumbijski Instytut Rozwoju Obszarów Wiejskich (INCODER), Kolumbijski Instytut Badawczy Rolnictwa (CORPOICA), Fundusz Gwarancyjny Rozwoju Rolnictwa (BANCO AGRARIO FIDUAGRARIA), Fundusz Finansowania Sektora Rolnictwa i Rybołówstwa (FINAGRO), Agencja Promocji Kolumbijskich Produktów Rolniczych (CCI), Biuro Planowania Obszarów Wiejskich, Zagospodarowania Terenów i Użytków Rolnych (UPRA) oraz Bank Rolniczy Kolumbii (BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.).

   

  2.5. Sądownictwo gospodarcze.

  Działalność gospodarcza w Kolumbii jest regulowana przez Kodeks Handlowy, wydany na mocy Dekretu 410 z 27 marca 1971 r. z późniejszymi zmianami. W sprawach gospodarczych nie podlegających Kodeksowi Handlowemu, stosuje się ustawodawstwo cywilne.

   

  Nie istnieją wyspecjalizowane sądy ds. gospodarczych. Sądownictwo gospodarcze jest wykonywane przez sale ds. cywilnych sądów okręgowych i terytorialnych, które w zależności od sprawy stosują przepisy Kodeksu Handlowego lub prawa cywilnego.

   

  Najwyższą instancją jest Izba ds. Kasacji Cywilnych Najwyższego Trybunału Sprawiedliwości.

   

   

  Gospodarka


   

  3.1. Sytuacja gospodarcza Kolumbii

   

  Wskaźniki dotyczące sytuacji gospodarczej Kolumbii w I kwartale 2018 r. dają podstawę do przyjęcia umiarkowanie optymistycznych założeń odnoszących się do poziomu wzrostu gospodarczego w br. – prognozowany  przyrost PKB powinien mieścić się w przedziale 2,3 – 3,0% ( w porównaniu  do wzrostu 1,8 w 2017 r.). Czynnikami wspierającymi wzrost gospodarczy są: zwiększenie pobytu wewnętrznego i eksportu, wzrost  światowych cen produktów naftowych do ok. 70 USD na baryłkę, spadek inflacji, wzrost wydatków gospodarstw domowych o 7,2% i zapotrzebowania na energią elektryczną o 3,2 % oraz  przyjęcie ustawy umożliwiającej reaktywację inwestycji infrastrukturalnych.

  Utrzymuje się, odnotowana już w 2017 r., tendencja do spadku deficytu na rachunku bieżącym (3,3% w 2017 r.). Według najnowszych danych, dług publiczny Kolumbii wynosi 45% w stosunku do wartości PKB, co sytuuje ten kraj na 4. miejscu od końca wśród innych państw regionu (w  przypadku  Brazylii wskaźnik ten wynosi 74%, Argentyny – 54% i Urugwaju - 47%).

  Wg opublikowanych ostatnio statystyk wartość bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Kolumbii wyniosła na koniec 2017 r. 14,52 mld USD (wzrost o 4,8% w porównaniu z 2016 r.). Największe inwestycje dotyczyły sektora transportowego i telekomunikacyjnego (23,87 %) oraz  naftowego (23,82%). Głównymi państwami-inwestorami były: Hiszpania (18%), Stany Zjednoczone (14,6%), Meksyk (11,8%) i Panama (10,8%). Największe zrealizowane inwestycje dotyczyły infrastruktury telekomunikacyjnej (hiszpańska Telefónica i meksykański Claro). 

   

  3.2. Rachunek obrotów bieżących

   

  Deficyt kolumbijski na rachunku bieżącym, który w 2016 r. wyniósł 12.025 mln UDS  (4,5% PKB) zmniejszył się w 2017 r. do poziomu 10.437 mln USD  (3,3% PKB). Rząd zapowiada kontynuację spadku deficytu budżetowego w 2018 r., który w pierwszym kwartale wyniósł 2.831 mln USD. W tym kontekście i mając na uwadze zagwarantowanie zrealizowania wytyczonych celów oraz zapewnienie zrównoważenia długu publicznego w średnim przedziale czasowym rząd opracował  projekt reformy podatkowej, który został uchwalony przez parlament pod koniec 2016 r. Zgodnie z założeniami reformy,  następować ma stopniowy wzrost  dochodów, od poziomu 0,7% PKB do 3,1% PKB w 2022 r. Chodzi o realizację przepisów ustawy nr 1473 z 2011 r., która ustaliła zasady zarządzania finansami państwa. Zgodnie z tą ustawą rząd zobowiązany jest zredukować deficyt finansowy do poziomu 1% PKB w 2022 r. Począwszy od tej daty  państwo nie będzie mogło mieć deficytu przekraczającego wskazany próg.

   

  3.3. Zadłużenie publiczne

   

  Według danych Banku Centralnego Kolumbii całkowite saldo długu krajowego sektora publicznego pozafinansowego wyniosło na koniec 2017 r. 167,94 mld dolarów (55,9% PKB). Na koniec  2016 r. dług ten wyniósł  157,78 mld dolarów (54,9% del PKB). Jeśli weźmie się pod uwagę wyłącznie dług rządu centralnego, to wyniósł on na koniec 2017 r. 138,47 mld dolarów (46,1% PKB), w porównaniu do 126,21 mld dolarów (43,9% PKB) na koniec 2016, co stanowi wzrost nominalny o 9,7% między grudniem 2016 a grudniem 2017 r.

   

  3.4. Handel zagraniczny

   

  Deficyt handlowy Kolumbii wyniósł w styczniu br. 518,4 mln FOB i był o 64,9% mniejszy niż w styczniu 2017 r. Największy deficyt handlowy dotyczy obrotów z Chinami (593,3 mln FOB), Niemcami (99,4 mln FOB) i Meksykiem (97,2 mln FOB). Największą nadwyżkę zanotowano natomiast w obrotach z Panamą (310,9 mln FOB). Wartość kolumbijskiego eksportu w styczniu 2018 r.(3.192 mln USD) była o 14,6% wyższa niż w tym samym okresie roku ubiegłego.  Odnotowano znaczący wzrost eksportu węgla kamiennego (57%), bananów (50%) i żelazo niklu (191%). Głównymi odbiorcami kolumbijskiego eksportu były: Stany Zjednoczone (945,4 mln USD), Panama(337 mln USD) i Brazylia (148,6 mln USD).

  Ogólna wartość importu Kolumbii w styczniu 2018 r. wzrosła o 10,4% w porównaniu ze styczniem roku poprzedniego i wyniosła 3.895,9 mln USD. Największy udział w imporcie miały produkty z sektora maszyn i urządzeń elektrycznych (32,9%), chemicznego (26,9%), żelazo i stal (24,7%) oraz urządzenia i wyposażenie telekomunikacyjne (15,3% ). Najważniejszymi państwami- importerami produktów kolumbijskich były: Stany Zjednoczone (25,5% wartości), Chiny (20,9%), Meksyk (6,6%), Brazylia (6,2%) i Niemcy (3,9%).

   

  3.5. Inflacja

   

  Inflacja w Kolumbii osiągnęła swój szczyt w lipcu 2016 r., kiedy zanotowano roczny wskaźnik w wysokości 8,97%. Ten wysoki poziom, niezależnie od dewaluacji peso kolumbijskiego, był następstwem wzrostu cen artykułów żywnościowych spowodowanego suszą oraz strajkiem kierowców, który trudnił dostawy produktów na rynek. Rok 2017 zakończył się wskaźnikiem inflacji na poziomie 4,09% i w lipcu br. zaobserwowano spadek cen konsumpcyjnych w ujęciu miesięcznym o 0,13 proc. W okresie od sierpnia 2017 r. do lipca 2018 r. wzrost cen wyniósł 3,12 proc. (w porównaniu do 3,4 proc. w tym samym okresie z lat 2016-2017). W kierunku niższego poziomu inflacji lipcowej działały ceny rozrywki (-0,42 proc.), żywności (-0,56 proc.) i usług telekomunikacyjnych (-1,40 proc.). Efekt ten został jednak zneutralizowany przez rosnące ceny usług związanych z mieszkaniem (wzrost o 0,25 proc.),  ze zdrowiem (0,17 proc.) i transportu (0,08 proc.). Wg ocen analityków roczna inflacja w całym 2018 r. powinna wynieść ok. 3 proc.

   

  3.6. Zatrudnienie

   

  W czerwcu 2018 r. krajowa stopa bezrobocia wyniosła 9,1% (8,7% w analogicznym okresie 2017 r.), a zatrudnienie osiągnęło poziom 58,3%. Pośród największych miast najniższy wskaźnik bezrobocia w drugim kwartale 2018 r. zarejestrowano w Cartagenie (7,4%), w Barranquilli i jej regionie (7,8%) i  Santa Marta (7,8%). Miastami o najwyższej stopie bezrobocia w tym kwartale były Quibdó (17,1 %), Armenia (16,4%) oraz Valledupar (14,9%). Największy wzrost zatrudnienia odnotowano w sekcjach: pozostałe sekcje (wydobywanie i poszukiwanie kopalin, zaopatrzenie w energię elektryczną i gaz), usługi komunalne, socjalne i indywidualne oraz budownictwo. Z drugiej strony poziom zatrudnienia nieformalnego wyniósł w drugim kwartale 2018 r. 48,5%, w porównaniu ze stopą 48% zarejestrowaną w tym samym okresie 2017 r. Zaledwie połowa pracowników zatrudnionych nieformalnie odprowadza składki do systemu emerytalnego.

   

  3.7. Tabela głównych wskaźników makroekonomicznych.

   

  Główne wskaźniki makroekonomiczne

  2013

  2014

  2015

  2016

  2017

  Wartość globalna PKB

  w cenach bieżących (mln USD)

  381 844

  381 241

  293 492

  282 751*

  314 464*

  Wartość PKB na 1 mieszkańca

  w cenach bieżących

  8 103

  7 999

  6 089

  5 800*

  6 380*

  Roczne tempo wzrostu PKB

  w cenach stałych

  4,9%

  4,4%

  3,1%

  2,0%

  1,8%

  Relacja całkowitego długu publicznego brutto do PKB w %

  41,9%

  47,5%

  55%

  54,9%

  55,9%

  Roczna stopa inflacji (CPI)

  1,94%

  3,66%

  6,77%

  5,75%

  4,09%

  Roczna stopa bezrobocia w %

  9,6%

  9,1%

  8,9%

  9,2%

  9,4%

  Wartość obrotów handlu zagranicznego

  (w mln USD)

  115 447

  115 945

  87 616

  74 606

  81 743

  Wartość eksportu FOB

  (mln USD)

  58 826

  54 857

  36 018

  31 757

  37 766

  Wartość importu FOB

  (mln USD)

  56 620

  61 088

  51 598

  42 849

  43 977

  Bilans handlowy FOB

  (mln USD)

  2 206

  -6 231

  -15 581

  -11 093

  -6 210

  Relacja deficytu na rachunku obrotów bieżących bilansu płatniczego do PKB w %

  -3,4%

  -5,1%

  -6,4%

  -4,4%

  -3,3%

  Wartość netto rocznego napływu zagranicznych inwestycji bezpośrednich (w mln USD)

  16 210

  16 168

  11 723

  13 850

  13 924

  Wartość zagranicznych inwestycji bezpośrednich Kolumbii za granicą (w mln USD)

  7 652

  3 899

  4 218

  4 517

  3 690

   

  Źródło: Bank Centralny Kolumbii.

  ----

  * Wstępne dane

   

   

  3.8. Główne sektory gospodarki (o największym znaczeniu/udziale w PKB).

  Kolumbijski Urząd Statystyczny – DANE poinformował, że w pierwszej połowie 2018 r. PKB Kolumbii od strony produkcji wzrósł o 2,5 proc. w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku i o 0,6 proc. realnie w drugim kwartale br. w porównaniu z poprzednim kwartałem. Spośród dwunastu obszarów działalności gospodarczych, dziesięć odnotowało wzrost a sześć wzrost powyżej średniej (2,5 proc.) w pierwszym półroczu. Największym dynamizmem cechowały się sektory działalności profesjonalnej, naukowej  i technicznej (6,2 proc.), administracji publicznej, obrony, edukacji i ochrony zdrowia (5,6 proc.) oraz rolnictwa, leśnictwa, łowiectwa i rybactwa (4,1 proc.). W przeciwieństwie do tego, największe spowolnienie w dynamice odnotowały budownictwo (-5,8 proc.) i działalności w sektorze kopalnictwa i górnictwa (-3,4 proc.).  Poniższa tablica przedstawia względne znaczenie 10 sektorów działalności pod względem ich udziału w wartości dodanej brutto ogółem w 2017 r.

   

  Sektory działalności gospodarczych

  Udział w wartości dodanej brutto

  Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo 

  6,29%

  Kopalnictwo i górnictwo

  6,07%

  Przetwórstwo przemysłowe

  10,91%

  Zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

  3,34%

  Budownictwo

  7,23%

  Handel, naprawy, hotele i restauracje

  12,22%

  Transport, gospodarka magazynowa i łączność

  7,02%

  Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, działalność związana z obsługą rynku nieruchomości

  21,17%

  Usługi komunalne, socjalne i osobiste

  15,64%

  Podatki

  9,61%

   

   

  3.9. Uczestnictwo w wielostronnych organizacjach i porozumieniach o charakterze ekonomicznym.

   

  Kolumbia należy do wyspecjalizowanych agend ONZ, m.in. do Banku Światowego, Międzynarodowego Funduszu Rozwoju Rolnictwa, Międzynarodowego Funduszu Walutowego, organizacji Narodów Zjednoczonych do Spraw Rozwoju Przemysłowego UNIDO i Światowej Organizacji Handlu. Jest członkiem organizacji międzyrządowych takich jak Międzynarodowa Organizacja Cukru, Międzynarodowa Organizacja Kawy i Rady Współpracy Gospodarczej Pacyfiku (PECC – Pacific Economic and Cooperation Council). Należy też do różnych organizacji regionalnych: Systemu Gospodarczego Ameryki Łacińskiej i Karaibów (SELA), Międzyamerykańskiego Banku Rozwoju, Sojuszu Pacyfiku, Wspólnoty Andyjskiej, Stowarzyszenia na rzecz integracji Ameryki Łacińskiej ALADI. W maju 2018 r. Kolumbia stała się członkiem OECD.

   

  3.10. Relacje gospodarcze z UE

   

  Unia Europejska jest drugim po USA partnerem handlowym Kolumbii, największym inwestorem i najważniejszym dawcą pomocy rozwojowej. W okresie od stycznia do września 2012 r. eksport kolumbijski do UE wyniósł 6,6 mld USD, import – 5,6 mld USD. Eksport obejmuje głównie węgiel, ropę naftową, kawę, owoce tropikalne i kwiaty.

   

  Umowa o handlu między UE a Kolumbią i Peru

  Umowa  o handlu między UE a Kolumbią i Peru (Ekwador przystąpił do Umowy w dniu 1 stycznia 2017 r.) została podpisana 26 czerwca 2012 r. i ratyfikowana przez Parlament Europejski 11 grudnia 2012 r. Kongres Kolumbii ratyfikował umowę 4 czerwca 2013 r. Regulacje dotyczące handlu weszły w życie 1 sierpnia 2013 r.

   

  Najważniejsze regulacje Umowy z punktu widzenia interesów UE:

   

  • Dostęp do rynku kolumbijskiego dla produktów przemysłowych: aktualnie 85% taryf celnych zostało zniesionych, pozostałe cła zostaną zniesione po 2 i 5 latach.
  • Dostęp do rynku kolumbijskiego dla produktów rolnych (z wyjątkiem wieprzowiny, miodu, ryżu i kukurydzy). Niektóre produkty – np. mleczne – w dalszym ciągu  objęte są okresem przejściowym.
  • Ochrona sektora rolnego UE poprzez wprowadzenie kwot importowych dotyczących m.in. cukru i bananów.
  • Zagwarantowanie ochrony oznaczeń geograficznych (w tym jedynego polskiego oznaczenia – Polska Wódka).
  • Ustalenie wspólnych reguł w sprawie ochrony własności intelektualnej oraz przejrzystych zasad konkurencji.

  Komisja Europejska szacuje, że dzięki wejściu w życie regulacji Umowy o Handlu zniesienie taryf przyniesie europejskim eksporterom zyski o wartości 225 mln euro rocznie. Według szacunków rządu kolumbijskiego, import z UE wrośnie o 1,7%, eksport do UE – 0,7%, a PKB Kolumbii odnotuje wzrost o 0,46%.

   

  Dwustronna współpraca gospodarcza


   

  4.1. Gospodarcze umowy dwustronne.

   

  W stosunkach między Polską a Kolumbią  nie obowiązują  dwustronne umowy gospodarcze o charakterze ramowym. W ostatnich latach zostały podpisane dwa porozumienia o współpracy, mające charakter memorandum:

   

  • w 2009 r. – Memorandum o porozumieniu między Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rzeczpospolitej Polskiej a Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Republiki Kolumbii o współpracy w dziedzinie rolnictwa;
  • w 2010 r. – Memorandum o porozumieniu między Ministrem obrony Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej a Ministrem Obrony Narodowej Republiki Kolumbii o wojskowo-przemysłowej współpracy technicznej.

  Umowa o handlu między Unią Europejską a Kolumbią, Peru i Ekwadorem tworzy nowe możliwości także  dla polskich przedsiębiorców. Umowa poszerzyła dostęp do rynku produktów rolnych, ułatwia udział w przetargach na kontrakty państwowe, dostęp do usług i rynków inwestycyjnych oraz ogranicza bariery techniczne dla handlu.

   

  4.2. Handel zagraniczny.

   

  Dla polskich przedsiębiorców możliwości eksportowe i inwestycyjne stwarzają następujące sektory:

   

       1. Przemysł wydobywczy (węgiel, ropa i gaz).

   

       2. Infrastruktura transportowa:  budowa dróg dwupasmowych, rozbudowa lotnisk i portów, budowa metra w Bogocie.

   

       3. Rolnictwo - sprzęt i technologie rolnicze.

   

       4. Przemysł samochodowy (szczególnie części zamienne).

   

       5. Biopaliwa.

   

       6. Przemysł chemiczny.

   

  Wśród produktów, które importuje Kolumbia, interesującymi dla polskich przedsiębiorców mogą być m.in.: maszyny i urządzenia dla górnictwa, przemysłu spożywczego, drzewnego, metalurgicznego, rolnictwa oraz budownictwa; komponenty chemiczne, nawozy, sprzęt medyczny, kosmetyki, farmaceutyki i suplementy diety.

   

  W 2017 r. Kolumbia była piątym odbiorcą polskiego eksportu w AŁiK (po Meksyku, Brazylii, Argentynie i Chile). Niemniej jednak potencjał naszej współpracy handlowej i gospodarczej wciąż nie jest wykorzystany i istnieją możliwości jej pogłębienia. Służą temu m.in. targi oraz misje gospodarcze, które mają przybliżyć polskim przedsiębiorcom rynek kolumbijski i zachęcić do nawiązywania kontaktów z miejscowym biznesem. Szczególnie  interesujące są możliwości w sektorze kosmetycznym ( np. firma Inglot posiada już 25 punktów sprzedaży w Kolumbii), odzieżowym i rolno-spożywczym. Polskie firmy (m.in. z zakresu produkcji samolotów, szybowców oraz sprzętu wojskowego ) zainteresowane są udziałem w przetargach organizowanych przez kolumbijskie instytucje.

   

  Polski eksport do Kolumbii

   

  Według danych kolumbijskiego Urzędu Podatków i Ceł – DIAN, wartość importowanych w 2017 r. produktów pochodzących z Polski zmniejszyła się o 31,75% w porównaniu do 2016 r. (spadek z 115,98 mln USD do 88,03 mln USD). Jest on przede wszystkim wynikiem spadku sprzedaży monet obiegowych, które w okresie  trzech poprzednich lat  produkowane były przez Mennicę Polską S.A. dla Centralnego Banku Kolumbii (spadek z 42,21 mln USD do 4,05 mln USD) i stanowiły ok. 35% wartości naszego eksportu. Polski eksport do Kolumbii charakteryzuje się znaczną dywersyfikacją: pierwszą pozycję w polskim eksporcie do tego kraju stanowiły w 2017 r. maszyny do odbioru, konwersji i transmisji lub regeneracji głosu, obrazów lub innych danych (wartość ok. 12,27 mln USD, 10,86% udziału, przy spadku o 28,25% w porównaniu do 2016 r.). Kolejne pozycje w statystyce polskiego eksportu do Kolumbii zajmują: przyrządy i aparatura optyczne, pomiarowe, kontrolne, precyzyjne, medyczne lub chirurgiczne, ich części i akcesoria (wartość - 8,91 mln USD; 10,13% udziału, przy wzroście o 54,35 %), papier i tektura (5,77 mln USD, 6,56% udziału), produkty kosmetyczne, perfumeryjne i toaletowe (4,99 mln USD, 5,67% udziału), monety obiegowe (4,05 mln USD, 4,60% udziału) oraz gotowe artykuły spożywcze i napoje (4,02 mln USD, 4,57% udziału, przy wzroście o 70,03%).

   

  Według danych kolumbijskiego Urzędu Podatków i Ceł – DIAN, wartość polskiego eksportu do Kolumbii w pierwszym półroczu 2018 r. wyniosła 46,19 mln USD CIF, co stanowi wzrost o 4,4 proc. w porównaniu z analogicznym okresem 2016 r., kiedy eksport do Kolumbii wyniósł  44,26 mln USD.

   

  Towary

  2017

  (FOB USD)

  Udział

  %

  2016

  (FOB USD)

  Dynamika

  Wszystkie

  88.030.728

  100

  115.981.000

  -31,75%

  Maszyny do odbioru, konwersji i transmisji lub regeneracji danych, włączając aparaty przełączające i routingowe

  9.564.174

  10,86

  12.266.267

  -28,25%

  Przyrządy i aparatura, optyczne, pomiarowe, kontrolne, precyzyjne, medyczne lub chirurgiczne; ich części i akcesoria

  8.913.949

  10,13

  5.775.159

  54,35%

  Papier i tektura; artykuły z masy papierniczej, papieru lub tektury

  5.775.678

  6,56

  4.293.828

  34,51%

  Olejki eteryczne i rezinoidy; preparaty perfumeryjne, kosmetyczne lub toaletowe

  4.990.100

  5,67

  5.062.376

  -1,45%

  Monety obiegowe

  4.053.227

  4,60

  42.208.092

  -941,35%

  Gotowe artykuły spożywcze i napoje

  4.023.902

  4,57

  2.366.520

  70,03%

  Chemikalia organiczne i nieorganiczne

  2.908.571

  3,30

  1.522.493

  91,04%

  Maszyny do sortowania, zgniatania, kruszenia, mielenia, mieszania lub ugniatania kamieni, rud lub innych substancji mineralnych w postaci stałej

  2.871.829

  3,26

  8.428

  33.975,94%

  Opony pneumatyczne, nowe, gumowe

  2.853.999

  3,24

  3.810.895

  -33,53%

  Elektryczne lampy żarowe lub wyładowcze

  2.826.537

  3,21

  2.332.998

  21,15%

  Układy wspornikowe służące do elektrycznego sterowania energii elektrycznej

  2.392.526

  2,72

  114.991

  1.980,63%

  Części i akcesoria do pojazdów nieszynowych

  2.293.095

  2,60

  660.880

  246,98%

  Produkty farmaceutyczne

  2.288.458

  2,60

  3.418.027

  -49,36%

  Produkty mleczarskie

  1.582.455

  1,80

  3.733.574

  -135,94%

  Urządzenia do wytwarzania masy włóknistego materiału celulozowego lub papieru

  1.515.932

  1,72

  0

   -

  Meble

  1.068.368

  1,21

  540.528

  97,65%

  Urządzenia i aparatura do filtrowania lub oczyszczania cieczy lub gazów

  1.059.892

  1,20

  260.946

  306,17%

  Pozostałe towary

  27.048.039

  30,73

  27.605.002

  -2,06%

   

  Polski import z Kolumbii

   

  Według danych statystycznych podanych przez GUS wartość polskiego importu z Kolumbii w 2017 r. wyniosła 184.457.753 USD, co oznacza, że nastąpił wzrost o 38,14 proc. w porównaniu z 2016 rokiem, kiedy import z Kolumbii wyniósł  133.529.816 USD.

   

  Największy udział w imporcie w 2017 r. stanowił węgiel kamienny (96,60 mln USD – 52,37% udziału; znaczny wzrost o 124,21% ). Drugą największą pozycję w imporcie stanowiły banany (28,98% udziału o wartości 53,45 mln  USD;  spadek o 4,9% ). Następne pozycje zajmowały:  esencje i koncentraty kawy - wartość 14,45 mln USD (7,83% udziału), kwiaty cięte - wartość 7 mln USD (3,80% udziału); kawy palona i niepalona – wartość 5,03 mln USD (2,72 % udziału). Pośród innych produktów importowanych z Kolumbii wyróżnić można tlenki manganu, cukier trzcinowy, awokado i inne owoce świeże. 

   

  Według danych statystycznych podanych przez GUS wartość polskiego importu z Kolumbii w okresie od stycznia do maja 2018 r. wyniosła 131,21 mln USD, co oznacza, że nastąpił wzrost o 112,63 proc. w porównaniu z analogicznym okresie 2017 roku, kiedy import z Kolumbii wyniósł  61,71 mln USD. Przyrost ten jest przede wszystkim wynikiem zwiększenia zakupów przez polskich importerów kolumbijskiego węgla (wzrost o 220 proc. z 24,65 do 78,8 mln USD).

   

  Polski import z Kolumbii 2016 / 2017 – wartość w USD

  Wyszczególnienie

  2016

  udział

  2017

  udział

  Dynamika

  wartość importu całkowita

  133.529.816

  100%

  184.457.753

  100%

  38,14%

  Banany, włącznie z plantanami, świeże lub suszone

  56.066.877

  41,99%

  53.447.267

  28,98%

  -4,90%

  Węgiel: brykiety i podobne paliwa stałe wytwarzane z węgla

  43.084.657

  32,27%

  96.598.287

  52,37%

  124,21%

  Ekstrakty, esencje i koncentraty kawy oraz przetwory na ich bazie

  15.618.926

  11,70%

  14.446.420

  7,83%

  -8,11%

  Kwiaty cięte i pąki kwiatowe gat. odpowiednich na bukiety lub do celów zdobniczych

  6.688.243

  5,01%

  7.006.634

  3,80%

  4,76%

  Kawa, palona i niepalona, niepozbawiona kofeiny lub bezkofeinowa

  4.380.598

  3,28%

  5.026.294

  2,72%

  14,74%

  Inne

  7.690.515

  5,75%

  7.932.851

  4,30%

  3,15%

   

  4.3. Inwestycje.

   

  W chwili obecnej nie ma znaczących polskich inwestycji bezpośrednich w Kolumbii ani kolumbijskich w Polsce. W niepewnym i zmiennym kontekście zewnętrznym, kolumbijska gospodarka wykazuje stabilność makroekonomiczną, która sprawia, że jest krajem bardzo atrakcyjnym dla inwestycji zagranicznych. Kolumbia posiada złoża surowców energetycznych (ropy naftowej, gazu ziemnego, węgla kamiennego) oraz innych bogactw naturalnych. Potrzebuje inwestycji, m.in. w sektorze naftowym, infrastrukturze transportowej, produkcji biopaliw i wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii. Inwestorom oferuje szereg zachęt: ulgi podatkowe, Specjalne Strefy Ekonomiczne, strefy bezcłowe i ceny gwarantowane. Stwarza to interesujące możliwości dla polskich firm sektora wydobywczego, naftowego, maszynowego i transportowego.

   

  4.4. Współpraca regionalna.

   

  W dniach 15-22.07.2017 r. przebywała w Kolumbii misja handlowo-akademicka woj. wielkopolskiego na czele z Marszałkiem Województwa. W delegacji uczestniczyli także m.in. wielkopolscy przedsiębiorcy, głównie z branży rolno-spożywczego, jak również rektorzy poznańskich wyższych uczelni i instytutów badawczych. Celem misji było rozpoznanie rynku kolumbijskiego oraz nawiązanie kontaktów z miejscowymi producentami i importerami, zainteresowanymi nawiązanie współpracy z polskimi firmami, zwłaszcza w dziedzinie przetwórstwa owocowo-warzywnego, wyposażenia dla rolnictwa, przetwórstwa włókien naturalnych oraz ziół i roślin aromatycznych, jak również rozwój współpracy akademickiej i naukowo- badawczej. Delegacja z Wielkopolski odbyła w Bogocie szereg spotkań w ministerstwach, Izbie Handlowej oraz na uniwersytecie Javeriana i w ICETEX. Druga część wizyty miała miejsce na terenie  departamentu Santander. W stolicy departamentu – Bucaramanga delegacji z Wielkopolski odbyła rozmowy w urzędzie gubernatora,  spotkała się w Izbie Handlowej z miejscowymi przedsiębiorcami, a także zwiedziła znajdujący się w tym mieście Szpital Międzynarodowy.  Podczas wizyty w Santander delegacja odbyła także spotkania z miejscowymi przedsiębiorcami w Izbie handlowej w San Gil oraz z burmistrzami miejscowości Barichara i Curiti.

   

   

   

  Dostęp do rynku


   

  5.1. Dostęp do rynku dla polskich towarów i usług /bariery/.

   

  Kolumbijska gospodarka, mimo niepewnej i zmiennej koniunktury zewnętrznej, wykazuje stabilność makroekonomiczną. W ostatnich latach jest uważana za jeden z bardziej atrakcyjnych krajów Ameryki Łacińskiej dla inwestycji zagranicznych. Kolumbia posiada duże złoża surowców energetycznych (ropy naftowej, gazu ziemnego, węgla kamiennego) oraz innych bogactw naturalnych. Potrzebuje inwestycji, m.in. w sektorze naftowym, infrastrukturze transportowej, produkcji biopaliw i wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii. Inwestorom oferuje szereg zachęt: ulgi podatkowe, specjalne strefy ekonomiczne, strefy bezcłowe i ceny gwarantowane. Stwarza to interesujące możliwości dla polskich firm sektora wydobywczego, naftowego, maszynowego i transportowego.

  Wśród produktów, które importuje Kolumbia, interesującymi dla polskich przedsiębiorców mogą być: maszyny i urządzenia dla przemysłu spożywczego, drzewnego, metalurgicznego oraz budownictwa; komponenty chemiczne, nawozy, sprzęt medyczny, kosmetyki, farmaceutyki i suplementy diety.

  W Kolumbii nie ma szczególnych barier utrudniających dostęp do rynku dla polskich towarów i usług. Do prowadzenia działalności w sferze handlu zagranicznego nie są wymagane specjalne zezwolenia czy licencje (jedynym warunkiem jest zarejestrowanie firmy w Ministerstwie Handlu, Przemysłu i Turystyki). Większość towarów może być importowana lub eksportowana bez ograniczeń administracyjnych. Ograniczeniom podlega obrót towarami specjalnego przeznaczenia (broń, materiały wybuchowe, środki odurzające, itp.). Dla importu/eksportu towarów formalności są bardzo proste: wszystkie informacje i formularz do wypełnienia znajdują się na specjalnym portalu internetowym tzw. VUCE – Ventanilla Única de Comercio Exterior: www.vuce.gov.co. Na ogólną liczbę ok. 6.700 pozycji w taryfie celnej, tylko 118, czyli poniżej 2%, podlega administracyjnej kontroli, pozostałe pozycje uzyskują pozwolenie na przywóz lub wywóz automatycznie, warunkiem jest jedynie formalna poprawność wypełnienia Formularza Handlu Zagranicznego (Formulario Único de Comercio Exterior).

   

  Od ogólnej zasady swobody obrotu w handlu zagranicznym istnieją wyjątki.  Import/eksport szeregu towarów uwarunkowany jest uzyskaniem zgody właściwych organów władzy państwowej, wymienionych poniżej:

   

  • Ministerstwo Transportu: homologacja techniczna pojazdów mechanicznych przeznaczonych do ruchu na drogach publicznych;
  • Ministerstwo Ochrony Środowiska: normy dotyczące produktów mogących wpływać na warstwę ozonu; normy regulujące emisję gazów przez silniki spalinowe; przestrzeganie międzynarodowych konwencji dotyczących ochrony zagrożonych gatunków flory i fauny;
  • Ingeominas (Instytut Geologii i Górnictwa): kontrola obrotu materiałami radioaktywnymi, izotopami i aparaturą wykorzystującą promienie rentgenowskie;
  • INPA (Narodowy Instytut Rybołówstwa i Rolnictwa): nadzór nad obrotem rybami żywymi, mrożonymi, solonymi i suszonymi oraz „owocami morza”;
  • ICA (Kolumbijski Instytut Rolnictwa): pozwolenia zoosanitarne dla zwierząt żywych i fitosanitarne dla roślin i ich części, nadzór nad obrotem środków ochrony roślin, koncentratów paszowych i surowców do ich produkcji;
  • Ministerstwo Zdrowia: produkty istotne dla zdrowia społeczeństwa (niektóre produkty chemiczne, spożywcze, witaminy, produkty hormonalne);
  • Ministerstwo Górnictwa: kontrola jakości paliw płynnych;
  • Ministerstwo Rolnictwa: kontrola niektórych produktów spożywczych (np. tłuszczów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego);
  • Ministerstwo Obrony Narodowej: kontrola obrotu pojazdami opancerzonymi i z zabezpieczeniem kuloodpornym, odzieżą, której użycie jest zastrzeżone dla sił zbrojnych, bronią, amunicją, materiałami wybuchowymi;
  • Zarząd Generalny Służb Ochrony i Bezpieczeństwa Prywatnego: kontrola handlu urządzeniami szpiegowskimi, alarmowymi, aparaturą telewizji przemysłowej, artykułami do ochrony osobistej;
  • INVIMA (Narodowy Instytut Nadzoru nad Lekami i Żywnością): kontrola obrotu lekarstwami, sprzętem medycznym, żywnością, środkami czystości, kosmetykami, a także surowcami do ich produkcji;
  • Zarząd Lotnictwa Cywilnego: nadzór nad handlem pojazdami latającymi o ciężarze brutto ponad 363 ton.

  W celu promocji eksportu, jego wzrostu i dywersyfikacji, Kolumbia stosuje system zachęt i preferencji dla eksporterów. Dwa najważniejsze instrumenty proeksportowe są przedstawione poniżej:

   

  Specjalne Systemy Importu-Eksportu, znane powszechnie jako Plan Vallejo, przewidują całkowite lub częściowe zwolnienie osób fizycznych i firm będących producentami lub eksporterami z wszelkich opłat importowych (cła i podatków) na produkty (surowce, półprodukty, środki produkcji, dobra kapitałowe, części zamienne), które będą użyte bezpośrednio do produkcji eksportowej lub świadczenia usług eksportowych albo też do wytworzenia dóbr lub usług, które następnie zostaną użyte przez inne kolumbijskie podmioty gospodarcze w produkcji eksportowej. System ten obejmuje również produkty sprowadzane do Kolumbii w celu dalszego ich przetworzenia i wywozu (obrót uszlachetniający). Wszystkie produkty objęte Planem Vallejo są przez administrację celną traktowane jako import czasowy.

   

  Certyfikat Zwrotu Podatkowego CERT to otrzymywany przez eksporterów (producentów bądź handlowców) dokument, który może być przez nich wykorzystany do regulowania zobowiązań celnych lub podatkowych wobec państwa w terminie do 2 lat od daty wystawienia. Dopuszcza się jego wolny obrót na rynku papierów wartościowych. CERT jest instrumentem pobudzania przez państwo zainteresowania eksportem określonych towarów i usług do określonych krajów. Wartość zwrotu, wyrażona procentem wartości FOB eksportowanego towaru lub usługi, jest określana przez władze dla konkretnych towarów i usług oraz krajów przeznaczenia. Wysokość zwrotu zawarta jest w przedziale od 0 do 4,5%, a produktami o najwyższej stawce zwrotu są: banany, cukier, krewetki, tuńczyk, produkty wydawnicze, olej palmowy, konfekcja bawełniana, celuloza i jej pochodne, kwiaty, materiały impregnowane polichlorkiem winylu, cementy hydrauliczne.

   

  Wzory i próbki (bez wartości handlowej) przesyłane do Kolumbii pocztą lub kurierem, aby nie podlegać regularnej procedurze celnej nie mogą przekraczać:

  wartości 2000 USD;

  ciężaru 50 kg;

  wymiarów 150 x 150 cm.

  W jednej przesyłce nie może być więcej niż 6 paczek.

   

  Kolumbijska taryfa celna oparta jest na międzynarodowej 10-cyfrowej klasyfikacji towarów. Istnieje 5 podstawowych stawek celnych: 0, 5, 10, 15 i 20%. Dla niektórych pojazdów mechanicznych (minibusy dla nie więcej niż 16 osób, niektóre ciężarówki, samochody do użytku prywatnego) stosowana jest stawka 35%.

  Na mocy umów międzypaństwowych podpisanych przez Kolumbię, dla szeregu towarów przewidziano zmniejszone, nawet do 0%, stawki celne. Dotyczy to umów integracyjnych z krajami Ameryki Południowej i Karaibów oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki (od momentu wejścia w życie traktatu o wolnym handlu w 2012 roku).

  W celu wyeliminowania niekorzystnych skutków częstych zmian cen artykułów rolno-spożywczych, Kolumbia i pozostałe kraje Wspólnoty Andyjskiej (CAN) wprowadziły w odniesieniu do niektórych z nich zmienne stawki celne. Dwa razy w miesiącu przeprowadzana jest analiza cen międzynarodowych i informacji z rynków CAN i w oparciu o te dane ustalane są administracyjnie stawki celne obowiązujące przez kolejne 2 tygodnie przy imporcie spoza Wspólnoty (nie obowiązują w handlu wewnątrz niej).

  W stosunku do 2 towarów: obuwia i tkanin stosuje się szczególną procedurę importową, której celem jest ochrona własnej produkcji. Polega ona na urzędowym ustaleniu cen minimalnych na te towary oraz pobieraniu ceł i innych opłat importowych od tych właśnie wartości, a nie od cen widniejących na fakturach eksporterów.

   

  5.2. Dostęp do rynku pracy. Świadczenie usług i zatrudnienie obywateli RP.

   

  Obywatele RP mogą być zatrudniani na terenie Kolumbii, jeśli posiadają wizę z prawem do pracy bądź prawo czasowego lub stałego pobytu w Kolumbii. Nie dotyczy to małżonków dyplomatów, gdyż do tej pory nie została podpisana stosowna umowa dwustronna między Polską i Kolumbią.

   

  Osoba zamierzająca podjąć pracę w Kolumbii powinna zgłosić się na rozmowę do Ministerstwa Pracy, w celu uzyskania pozwolenia na pracę. Należy przedstawić ważną umowę o pracę. Należy pamiętać, że istnieją pewne ograniczenia w zatrudnianiu cudzoziemców w kolumbijskich przedsiębiorstwach. Zgodnie z Kodeksem Pracy, każde przedsiębiorstwo, które ma więcej niż 10 pracowników, musi zatrudnić nie mniej niż 90% obywateli kolumbijskich jako robotników i nie mniej niż 80% personelu wykwalifikowanego.

   

  5.3. Nabywanie i wynajem nieruchomości.

   

  Podstawa prawna: Dekret nr 3130 z 2003 r. i Ustawa nr 820 z 2003 r.

  Kupno nieruchomości w Kolumbii za waluty obce jest traktowane jako bezpośrednia inwestycja zagraniczna i powinno spełnić w związku z tym wymagania formalne takie jak m.in. wypełnienie odpowiedniego formularza informacyjnego czy zarejestrowanie kupna w Banku Republiki, w zależności od zastosowanej formy inwestycji. W celu zakupu nieruchomości w Kolumbii, inwestor zagraniczny powinien spełnić następujące warunki: otrzymać od sprzedawcy nieruchomości zaświadczenie o własności i braku obciążeń hipotecznych, wydane przez Biuro Rejestru Instrumentów Publicznych właściwe dla miejsca położenia nieruchomości. Następnie podpisuje się umowę kupna-sprzedaży; podpisuje ją bezpośrednio kupujący lub osoba upoważniona przez niego. Upoważnienie takie powinno być poświadczone przez notariusza bądź – jeśli jest udzielone poza Kolumbią – przez konsula kolumbijskiego w kraju udzielenia pełnomocnictwa, a następnie zalegalizowane w kolumbijskim MSZ. Jeśli kraj udzielenia pełnomocnictwa jest sygnatariuszem Konwencji Haskiej, wystarczające jest poświadczenie notarialne i następnie apostille właściwych władz tego kraju (nie jest wówczas wymagana legalizacja kolumbijskiego MSZ).

  Po ustaleniu warunków umowy kupna-sprzedaży, podpisuje się kontrakt w obecności notariusza – potrzebne są następujące dokumenty:

   

  • Pełnomocnictwo (jeśli kupujący nie podpisuje umowy osobiście),
  • Tekst umowy z danymi kupującego i sprzedającego, ceną sprzedaży, formą płatności itp.,
  • Dowód opłacenia należnych podatków, w tym na rzecz gminy.

  Płatność powinna być uiszczona przez kupującego – cudzoziemca w formie przelewu bankowego bądź wpłaty na konto sprzedającego, po wypełnieniu Formularza Nr 4 Banku Republiki dot. inwestycji zagranicznych. Przelew bankowy nie jest obciążony podatkiem, gdyż jest traktowany jako inwestycja zagraniczna. Kupujący jest obowiązany w ciągu 3 miesięcy zarejestrować transakcję w rejestrze inwestycji zagranicznych Banku Republiki. Opłata notarialna wynosi 0,027% wartości transakcji (zwykle połowę tej opłaty ponosi kupujący i połowę sprzedający). Kopia umowy powinna być złożona w Biurze Rejestru Instrumentów Publicznych, gdzie uiszcza się podatek w wysokości 1% wartości transakcji i opłatę za prawo do rejestracji (0,5% wartości transakcji) – zwykle opłaty te ponosi kupujący.

  Cudzoziemcy mogą wynajmować nieruchomości w Kolumbii na tej samej zasadzie, co Kolumbijczycy (umowa najmu, zwykle poświadczona jest przez notariusza lub konsula).

   

  5.4. System zamówień publicznych.

   

  Kwestie zamówień publicznych w Kolumbii reguluje Ustawa Nr 80 z 28 października 1993 r. (http://www.contratos.gov.co/Archivos/normas/Ley_80_1993.pdf).

   

  Istnieją następujące rodzaje zamówień publicznych:

   

  a) Licytacja publiczna – jest podstawową formą realizacji zamówień publicznych. W

  przypadkach wyjątkowych, stosuje się inne formy kontraktu:

   

  b) Wybór o procedurze uproszczonej – stosuje się w przypadkach, gdy przedmiotem kontraktu jest:

   

  • nabycie lub dostarczenie dobra lub usługi o parametrach standardowych i powszechnie znanych,
  • produkt lub usługa o wartości niższej od określonej wielokrotności (różnej w zależności od przedmiotu kontraktu) minimalnej płacy miesięcznej,
  • usługa ochrony zdrowia,
  • sprzedaż majątku państwowego,
  • produkt lub usługa niezbędna dla bezpieczeństwa państwa,
  • lub gdy licytacja publiczna nie zakończyła się wyborem żadnej z ofert.

  c) Konkurs merytoryczny – konkurs ofert otwarty lub ograniczony wg ściśle określonych kryteriów merytorycznych. Oferty są przedstawiane anonimowo przed komisją złożoną ze specjalistów w danej dziedzinie.

   

  d) Bezpośrednie zakontraktowanie – w przypadkach:

   

  • nagłej potrzeby,
  • dóbr i usług w sektorze obrony i bezpieczeństwa,
  • działalności naukowej i technologicznej,
  • gdy dostępny jest tylko jeden oferent,
  • zleceń prac artystycznych lub usług profesjonalnych, które mogą być zlecone wyłącznie określonym osobom fizycznym,
  • wynajmu lub sprzedaży nieruchomości.

   

  5.5. Ochrona własności przemysłowej i intelektualnej.

   

  Ochrona własności przemysłowej i intelektualnej jest zapisana w kolumbijskiej konstytucji (Art. 61 – „Państwo chroni własność intelektualną przez okres i w formie określonej ustawami”). Szczegółowo kwestię tę reguluje Ustawa nr 23 z 1982 r. o prawach autorskich. Obejmuje ona ochroną prawa autorskie dotyczące dzieł naukowych, literackich, artystycznych i patentów. Gwarantuje prawa autora do dysponowania swoim dziełem zgodnie z jego wolą i do uzyskiwania przychodów z tytułu upowszechniania, wykorzystania bądź sprzedaży dzieła.

  Zgodnie z Dekretem nr 2041 z 1991 r., została powołana Krajowa Dyrekcja Generalna ds. Praw Autorskich, oddzielna jednostka administracyjna podległa Ministerstwu Spraw Wewnętrznych. Jej zadaniem jest kontrola przestrzegania praw autorskich, rozstrzyganie sporów i upowszechnianie przepisów dot. tej dziedziny.

   

  5.6. Informacja o aktach prawnych

  Normy prawne obowiązujące w Kolumbii, dotyczące inwestycji zagranicznych:

  Dekret Nr 2080 z 18 października 2000 r., na mocy którego wprowadza się Ogólny Regulamin dot. zagranicznych inwestycji kapitałowych w Kolumbii oraz kolumbijskich inwestycji kapitałowych za granicą.

  http://www.mincomercio.gov.co/eContent/Documentos/Normatividad/decretos/Decreto2080de2000.pdf

   

  Dekret Nr 1844 z 2 lipca 2003 r., zmieniający Ogólny Regulamin dot. zagranicznych inwestycji kapitałowych w Kolumbii oraz kolumbijskich inwestycji kapitałowych za granicą.

  http://www.mincomercio.gov.co/eContent/Documentos/Normatividad/decretos/2003/Decreto1844de2003.pdf

   

  Dekret Nr 4210 z 14 grudnia 2004 r., zmieniający Ogólny Regulamin dot. zagranicznych inwestycji kapitałowych w Kolumbii oraz kolumbijskich inwestycji kapitałowych za granicą.

  http://www.mincomercio.gov.co/eContent/Documentos/Normatividad/decretos/2004/Decreto4210de2004.pdf

   

  Dekret Nr 1866 z 7 lipca 2005 r., zmieniający Ogólny Regulamin dot. zagranicznych inwestycji kapitałowych w Kolumbii oraz kolumbijskich inwestycji kapitałowych za granicą.

  http://www.mincomercio.gov.co/eContent/Documentos/Normatividad/decretos/2005/decreto1866de2005.pdf

   

  Dekret Nr 2466 z 29 czerwca 2007 r., zmieniający Ogólny Regulamin dot. zagranicznych inwestycji kapitałowych w Kolumbii oraz kolumbijskich inwestycji kapitałowych za granicą.

  http://www.mincomercio.gov.co/eContent/Documentos/Normatividad/decretos/2006/Decreto-2466-2007.pdf

   

  Dekret Nr 1888 z 30 maja 2008 r. , zmieniający Ogólny Regulamin dot. zagranicznych inwestycji kapitałowych w Kolumbii oraz kolumbijskich inwestycji kapitałowych za granicą.

  http://www.mincomercio.gov.co/econtent/Documentos/Normatividad/decretos/2008/decreto-1888-2008.pdf

   

  Ustawa Nr 963 z 2005 r., wprowadzająca w życie Ustawę o Stabilności Prawnej dla inwestorów w Kolumbii. Powołany został Komitet Stabilności Prawnej (art. 1 Dekretu 2950 z 2005 r.), którego zadaniem jest aprobowanie kontraktów dot. stabilności prawnej przewidzianych ww. Ustawą.

  http://www.mincomercio.gov.co/eContent/Documentos/Normatividad/leyes/2005/Ley_963_08_07_05.pdf

   

  Regionalne normy prawne (w ramach Andyjskiej Wspólnoty Narodów – CAN):

  Decyzja nr 291 z 1991 r. w ramach Umowy z Cartageny, ustanawiająca wspólne normy dotyczące traktowania inwestycji w ramach Wspólnoty Andyjskiej. Decyzja przyznaje inwestorom zagranicznym te same prawa i obowiązki jak inwestorom krajowym – jeśli ustawy wewnętrzne danego państwa członkowskiego CAN nie stanowią inaczej. Przyznaje także prawo do swobodnego transferu zysków netto za granicę, zgodnie z obowiązującymi w danym kraju normami. Decyzja 291 przyznaje każdemu z państw członkowskich CAN autonomię ustalania polityki w dziedzinie inwestycji zagranicznych. 

  Kolumbia zinterpretowała Decyzję 291 jako przyznanie inwestorom z regionu prawa do klauzuli narodowej.

  http://www.comunidadandina.org/normativa/dec/d291.HTM

  Decyzja nr 292 z 1991 r. przewiduje tworzenie Wielonarodowych Firm Andyjskich (EMA) w celu promocji zrzeszania się i współdziałania inwestorów z państw członkowskich CAN. Firmy te korzystają z klauzuli narodowej m.in. w kwestiach zamówień publicznych i dostępu do mechanizmów promocji eksportu w poszczególnych państwach CAN. Firmy EMA i ich filie mają zapewnione prawo do transferu całości zysków netto i do takiego samego traktowania w kwestiach podatkowych, jak firmy krajowe.

  http://www.comunidadandina.org/normativa/dec/d292.HTM

  Umowy międzynarodowe dot. promocji i wzajemnej ochrony inwestycji, zawarte przez Kolumbię:

  1. Umowa między Rządem Republiki Kolumbii i Rządem Republiki Peru o Promocji i Wzajemnej Ochronie Inwestycji

  http://www.mincomercio.gov.co/econtent/Documentos/inversion/BITPeru1.pdf

  Ustawa 801 z 2003 r., aprobująca „Dodatkowy protokół modyfikujący Umowę między Rządem Republiki Kolumbii i Rządem Republiki Peru o Promocji i Wzajemnej Ochronie Inwestycji”, sporządzony w Limie 7 maja 2001 r. 

  http://www.mincomercio.gov.co/eContent/Documentos/Normatividad/leyes/Ley801de2003.pdf
   

  2. Umowa między Republiką Kolumbii i Konfederacją Szwajcarską o Promocji i Wzajemnej Ochronie Inwestycji

  http://www.mincomercio.gov.co/econtent/Documentos/inversion/BITSuiza.pdf

   

  3. Umowa między Republiką Kolumbii i Królestwem Hiszpanii o Promocji i Wzajemnej Ochronie Inwestycji, podpisana w Bogocie

  http://www.mincomercio.gov.co/econtent/Documentos/inversion/BITEspana.pdf
   

  4. Umowa dwustronna między Rządem Republiki Kolumbii i Rządem Chińskiej Republiki Ludowej o Promocji i Ochronie Inwestycji

  Wersja angielska:  http://www.mincomercio.gov.co/eContent/Documentos/inversion/BITChinaIngles.pdf


  Międzynarodowe konwencje dot. ochrony inwestycji zagranicznych, podpisane przez Kolumbię:

  1. Korporacja Inwestycji Prywatnych za Granicą (OPIC)

  Kolumbia jest od 1985 r. członkiem Korporacji Inwestycji Prywatnych za Granicą.
  Celem OPIC jest promocja i wsparcie inwestycji USA w krajach rozwijających się.

   

  2. Wielostronna Agencja Gwarancji Inwestycji (MIGA)

  Kolumbia jest członkiem MIGA. Organizacja ta wspiera inwestycje w krajach obciążonych ryzykiem niehandlowym takim jak: zamieszki, wojny domowe, brak wymienialności dewiz i ryzyko nacjonalizacji.

   

  3. Międzynarodowe Centrum Rozwiązywania Sporów dot. Inwestycji (CIADI /ICSID).

  Kongres kolumbijski ratyfikował umowę założycielską CIADI /ICSID, dzięki czemu  Kolumbia ma możliwość odwoływania się do mechanizmu arbitrażu międzynarodowego, wyspecjalizowanego w kwestiach rozwiązywania sporów między inwestorami i rządami państw przyjmujących inwestycje.

  Link internetowy do materiału “Przewodnik inwestycji zagranicznych” (Foreign Investment Guide):

  http://www.proexport.com.co/invest/ForeignInvestmentGuide2006/html_v2/pdf/cap_07.pdf

   

  Przydatne linki i kontakty


   

  • Ministerstwo Transportu: homologacja techniczna pojazdów mechanicznych przeznaczonych do ruchu na drogach publicznych; www.mintransporte.gov.co
  • Ministerstwo Zdrowia: produkty istotne dla zdrowia społeczeństwa (niektóre produkty chemiczne, spożywcze, witaminy, produkty hormonalne). www.minsalud.gov.co
  • Ministerstwo Górnictwa: kontrola jakości paliw płynnych. www.minminas.gov.co
  • Ministerstwo Obrony Narodowej: kontrola obrotu pojazdami opancerzonymi i z zabezpieczeniem kuloodpornym, odzieżą, której użycie jest zastrzeżone dla sił zbrojnych, bronią, amunicją, materiałami wybuchowymi. www.mindefensa.gov.co
  • DANE (Urząd Statystyczny Kolumbii). www.dane.gov.co
  • INVIMA (Narodowy Instytut Nadzoru nad Lekami i Żywnością) - kontrola obrotu lekarstwami, sprzętem medycznym, żywnością, środkami czystości, kosmetykami, a także surowcami do ich produkcji. www.invima.gov.co
  • ICA (Kolumbijski Instytut Rolnictwa) - pozwolenia zoo sanitarne dla zwierząt żywych i fitosanitarne dla roślin i ich części, nadzór nad obrotem środków ochrony roślin, koncentratów paszowych i surowców do ich produkcji. www.ica.gov.co
  • ANH (Kolumbijska Agencja ds. Węglowodorów) - pozwolenia na poszukiwanie, rozpoznawanie oraz wydobywanie złóż węglowodorów w Kolumbii. www.anh.gov.co
  • AEROCIVIL (Zarząd Lotnictwa Cywilnego) - nadzór nad handlem pojazdami latającymi o ciężarze brutto ponad 363 ton. www.aerocivil.gov.co

  15 lipca 2013 (ostatnia aktualizacja: 7 września 2018)

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: