close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • PARAGWAJ

 • Paragwaj

 •  

   Informacje o kraju


   

  1.1. Położenie geograficzne, ludność, obszar, stolica, języki urzędowe.

   

  Republika Paragwaju położona jest w Ameryce Południowej. Nie posiada dostępu do morza i graniczy z Boliwią na północnym zachodzie, Brazylią na wschodzie i Argentyną na południowym zachodzie. Stolicą jest Asunción.

  Powierzchnia Paragwaju wynosi 406.752 km2. Liczba ludności wynosi 6,1 mln osób, z czego 58% stanowi ludność miejska a 42% ludność wiejska.

  Językami urzędowymi są język hiszpański i guarani.

   

  1.2. Warunki klimatyczne.

   

  Obszar Paragwaju położony jest w strefie klimatu zwrotnikowego (suchy na zachodzie, wilgotny na wschodzie). Średnia temperatura w lecie wynosi 25-35°C, a w zimie 10-12°C. Średnia roczna suma opadów atmosferycznych wynosi 1.500 mm jednak jest ona zróżnicowana regionalnie: na wschodzie kraju wynosi 2.000-3.000 mm, w Chaco (na zachodzie) 800 mm, natomiast przy granicy z Boliwią 400 mm.

   

  1.3. Główne bogactwa naturalne.

   

  Do głównych bogactw naturalnych należą: drewno, rudy żelaza, magnez, wapień, sól kamienna i gips.

   

  1.4. System walutowy, kurs i wymiana.

   

  Jednostką monetarną jest guarani, PYG (1 guarani = 100 centimos).  W obiegu znajdują się monety: 50, 100, 500 i 1000 guarani, oraz  banknoty: 2.000, 5.000, 10.000, 20.000, 50.000 i 100.000 guarani. Policja przestrzega przed fałszywymi banknotami 100.000 guarani z serii „C”, rozpoznawalnymi m. in. po niskiej jakości papieru, na którym zostały wydrukowane. Kurs dolara wynosi średnio 4.635 PYG a euro 5.629 PYG (31 grudnia 2014).

   

  1.5. Religia.

   

  Paragwajska konstytucja gwarantuje wolność wyznania. Katolicy stanowią blisko 90% ludności a protestanci prawie 7%.

   

  1.6. Infrastruktura transportowa (lotniska, porty).

   

  W Paragwaju jest 12 lotnisk, z czego 2 to lotniska międzynarodowe (w Asunción i Ciudad del Este). Najważniejszymi portami na rzece Paragwaj są: Vileta, Asunción i San Antonio, a na rzece Parana port w Encarnación. Sieć dróg ma 31.729 km, z czego drogi asfaltowane stanowią 14% (4.332 km).

   

  1.7. Obowiązek wizowy.

   

  Polaków nie obowiązują wizy w ruchu turystycznym (do 90 dni).

   

  1.8. Wykaz świąt państwowych.

   

  1 stycznia – Nowy Rok

  1 marca – Święto Bohaterów

  1 maja – Święto Pracy

  14 – 15 maja – Święto Niepodległości

  12 czerwca – Pokój z Chaco

  15 sierpnia – założenie Asunción

  29 września – Bitwa pod Boquerón

  8 grudnia – Matki Boskiej z Caacupe

  25 grudnia – Boże Narodzenie

   

  Święta ruchome: Wielki Czwartek i Wielki Piątek (Wielkanoc)

   

  System administracyjny


   

  2.1. Ustrój polityczny.

   

  Zgodnie z konstytucją z 1992 r., Paragwaj jest republiką. Prezydent jest głową państwa i szefem rządu. Dwuizbowy Kongres składa się z Senatu i Izby Deputowanych. Najwyższą władzę sądowniczą w Paragwaju sprawuje Sąd Najwyższy, którego dziewięciu członków wybierają Senat i prezydent.

  Głównymi siłami politycznymi są założone w 1887 r.: Stowarzyszenie Narodowo-Republikańskie zw. Partią Czerwoną (Asociación Nacional Republicana) oraz Prawdziwa Partia Radykalno-Liberalna (Partido Liberal Radical Auténtico).

   

  2.2. Władza ustawodawcza.

   

  Dwuizbowy Kongres składa się z 80-osobowej Izby Deputowanych i 45-osobowego Senatu, wybieranych w wyborach powszechnych na okres pięciu lat.

   

  2.3. Władza wykonawcza.

   

  Prezydent wybierany jest wraz z wiceprezydentem w wyborach powszechnych na 5-letnią kadencję. Prezydent mianuje rząd i funkcjonuje jako głowa państwa i szef rządu. W wyborach prezydenckich, które odbyły się 20 kwietnia 2008 r., wygrał lewicowy kandydat, były biskup katolicki Fernando Lugo. W czerwcu 2012 r. Kongres przeprowadził przeciwko niemu procedurę impeachmentu. Został usunięty z urzędu i jego funkcje pełni obecnie wiceprezydent Federico Franco. W wyborach w kwietniu 2013 r. zwycięzył Horacio Cartes, przedsiębiorca, reprezentujący Partię Czerwonych.

   

   

  2.4. Struktura administracji gospodarczej.

   

  Ministerstwo Finansów: Podsekretariat Stanu ds. Administracji i Finansów, Podsekretariat Stanu ds. Gospodarki i Integracji oraz Podsekretariat Stanu ds. Podatkowych.

  Ministerstwo Przemysłu i Handlu: Podsekretariat Stanu ds. Przemysłu (Departamenty: Polityki Przemysłowej, Własności Intelektualnej, Rozwoju Przedsiębiorczości i Rozwoju Regionalnego) i Podsekretariat Stanu ds. Handlu (Departamenty: Handlu Zagranicznego, Handlu Wewnętrznego, Usług, Ochrony Konsumentów i Paliw).

  Ministerstwo Rolnictwa i Hodowli: Sekretariat Stanu ds. Rolnictwa i Sekretariat Stanu ds. Hodowli.

  Ministerstwo Robót Publicznych i Komunikacji: Sekretariat Stanu ds. Administracji i Finansów, Sekretariat Stanu ds. Górnictwa i Energetyki, Sekretariat Stanu ds. Robót Publicznych i Łączności i Sekretariat Stanu ds. Transportu.

   

  Gospodarka


   

  3.1. Ogólna charakterystyka sytuacji gospodarczej.

   

   

   

  Podstawowe wskaźniki gospodarcze kraju są dobre, wg szacunków Banku Centralnego Paragwaju, PKB Paragwaju w 2014 r. wzrosło o 4,6%. Bank Centralny dysponuje wysokim poziomem rezerw
  (w wysokości 20 % PKB). Stabilna polityka rządu jest doceniana przez agencje ratingowe, np. Standard&Poor’s stale podnosi oceny Paragwaju z poziomu B w 2010 r. do BB w 2014 r. Inflacja utrzymywana jest na poziomie niższym niż 5% cel inflacyjny, w 2013 r. ceny wzrosły o 3,7%. Rekordowy wzrost PKB o 13,6% w 2013 r. był możliwy głównie ze względu na wysokie zbiory i korzystne ceny soi.

   

  Podstawę gospodarki Paragwaju stanowi hodowla bydła oraz uprawa bawełny, trzciny cukrowej, herbaty i soi. Paragwaj jest jednym z największych producentów soi na świecie. Brak jest surowców mineralnych i energetycznych, ale dzięki ogromnemu potencjałowi hydroenergetycznemu kraj ten stał się głównym eksporterem energii elektrycznej w Ameryce Południowej. Ponad 50% całego paragwajskiego eksportu zasila kraje Mercosur. Strategia rozwoju realizowana przez paragwajski rząd dąży do realizacji trzech celów: inkluzyjnego wzrostu gospodarczego, walki z biedą i rozwoju społecznego oraz wzrostu obecności Paragwaju w świecie.

  W 2013 r., dzięki dobrym zbiorom, gospodarka wzrosła o ok. 13,6%. Na taki wynik wpływ miał 4,6% wzrost popytu krajowego. Wg prezesa Banku Centralnego, sektor rolny wzrósł o ok. 50 %. Dane za 2013r. wskazują także na rekordowy poziom eksportu. Wg danych paragwajskiego NGO Observatorio de economia Internacional głównym kierunkiem eksportowym była Unia Europejska (ok. 21% eksportu z Paragwaju). W 2012 r. Paragwaj, jako jedyne państwo w regionie, popadł w recesję rzędu -1,2%, głównie na skutek poważnej suszy, która negatywnie odbiła się na rolnictwie, głównym motorze rozwoju tego kraju.

  W Paragwaju ważnym elementem sprzyjającym wzrostowi gospodarczemu (poprzez zwiększenie popytu wewnętrznego) są tzw. „remesas”, czyli pieniądze przesyłane przez Paragwajczyków mieszkających i pracujących za granicą dla rodzin w kraju. Szacunki ONZ wskazują, że ok. 13% ludności żyje poniżej linii ubóstwa – za mniej niż 1 USD dziennie.

  W lipcu 2012 r. przyjęta została ustawa o podatku dochodowym. Podatkiem objęte są m. in. osoby fizyczne zamieszkałe w Paragwaju, niektóre podmioty gospodarcze (biura księgowe, kancelarie prawne, niezależnie od wysokości dochodów) i osoby niezamieszkałe w Paragwaju (a uzyskujące dochody na jego terytorium). Podatek płacony jest również od takich transakcji, jak np. sprzedaż nieruchomości czy od 50% dywidend i zysków akcjonariuszy.

  Najważniejszymi towarami eksportowymi są: soja, mięso i zboże. Głównym odbiorcą paragwajskich towarów jest Mercosur.  W przypadku Urugwaju należy uwzględnić, że większość paragwajskich towarów jest reeksportowana za granicę przez urugwajskie porty, co zawyża faktyczny udział tego kraju w wymianie handlowej (wymiana handlowa z Mercosur jest deficytowa i tylko w przypadku Urugwaju Paragwaj ma nadwyżkę).

   

   

  3.2. Tabela głównych wskaźników makroekonomicznych.

   

   

  2009

  2010

  2011

  2012

  2013

  PKB wartość globalna (w mld USD)

  15,95

  20,03

  26,01

  25,50

  29,95

  PKB wartość nominalna na 1 mieszkańca w USD

  2514

  3101

  3957

  3813

  4.368[1]

  Tempo wzrostu PKB w %

  -4,0

  13,1

  4,3

  -1,2

  13,6

  Relacja deficytu/nadwyżki finansów publicznych do PKB w %

  0,4

  - 3,3

  - 1,0

  1,8%

  1,9%[2]

  Relacja całkowitego długu zagranicznego do PKB w %

  ---

  ---

  ---

  9[3]

  16,1[4]

  Stopa inflacji (indeks cen konsumpcyjnych CPI)

  2,6

  4,7

  8,3

  3,7

  3,7[5]

  Stopa bezrobocia w %

  6,5

  5,7

  5,6

  4,5

  5[6]

  Wartość obrotów handlu zagranicznego (w mld USD)

  15,32

  21,26

  25,35

  23,85

  19,35

  Wartość eksportu (w mld USD)

  8,16

  10,94

  12,71

  11,89

  7,19[7]

  Wartość importu (w mld USD)

  7, 16

  10,32

  12,64

  11,96

  12,14[8]

  Wartość rocznego napływu zagranicznych inwestycji bezpośrednich (w mln USD)

  186,1

  216

  557

  480

  382[9]

  Skumulowana wartość zagranicznych inwestycji bezpośrednich  (inward) (w mln USD)

  ---

  3096

  3877

  4808

  4886[10]

  Skumulowana wartość zagranicznych inwestycji bezpośrednich (outward) (w mln USD)

  ---

  238

  238

  238

  238

     [1] http://www.lanacion.com.py/articulo/162624-ingreso-por-habitante-crecio-11-en-un-ano-segun-el-bcp.html

  [2] http://www.americaeconomia.com/economia-mercados/finanzas/jp-morgan-destaca-superavit-fiscal-de-paraguay

  [3] http://www.abc.com.py/edicion-impresa/economia/ven-positivo-el-bajo-nivel-de-la-deuda-externa-para-colocar-bonos-soberanos-526491.html

  [4] http://www.lanacion.com.py/articulo/159828-deuda-publica-de-paraguay-aun-es-baja-.html

  [5] http://es.mercopress.com/2014/01/10/paraguay-en-2013-con-la-inflacion-mas-baja-de-mercosur-3.7

  [6] http://5dias.com.py/34896-paraguay-entre-los-de-menor-desempleo, Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos

  [7] http://www.cadep.org.py/uploads/2014/01/Informe-Evaluaci%C3%B3n-del-Comercio-Exterior-1991-2013-versi%C3%B3n-full-color.pdf

  [8] http://www.cadep.org.py/uploads/2014/01/Informe-Evaluaci%C3%B3n-del-Comercio-Exterior-1991-2013-versi%C3%B3n-full-color.pdf

   

  Źródło: Bank Światowy ,Bank Centralny Paragwaju (BCP), Komisja Gospodarcza ds. Ameryki Łacińskiej i Karaibów ONZ (CEPAL), Konferencja Narodów Zjednoczonych ds. Handlu i Rozwoju ONZ (UNCTAD)

   

   3.3. Uczestnictwo w wielostronnych organizacjach i porozumieniach o charakterze ekonomicznym            

           

   

  WTO: Paragwaj jest członkiem WTO od 1 stycznia 1995 r. Należy m. in. do następujących grup negocjacyjnych: Mercosur, SVEs i Cairns.

  UNCTAD: Paragwaj jest krajem członkowskim Konferencji Narodów Zjednoczonych ds. Handlu i Rozwoju.
  MERCOSUR: Paragwaj jest jednym z krajów założycielskich MERCOSUR - Wspólnego Rynku Południa. ZICOSUR: Wszystkie departamenty Paragwaju należą do Zicosur, procesu regionalnej integracji horyzontalnej, który stanowi subregion w ramach struktury MERCOSUR z włączeniem północnych regionów Chile i południowych Peru.

  ANDYJSKA KORPORACJA ROZWOJU: Od 1997 r. Paragwaj jest akcjonariuszem w tej międzynarodowej instytucji finansowej, która wspiera rozwój i integrację krajów członkowskich.
  BANK POŁUDNIA: W 2007 r. podpisany został w Buenos Aires akt utworzenia Banku Południa (Banco del Sur) przez Argentynę, Boliwię, Brazylię, Ekwador, Paragwaj, Urugwaj i Wenezuelę. Akt założycielski ustala, jako jego główny cel „finansowanie rozwoju gospodarczego i społecznego" narodów.
   

   

  3.4. Relacje gospodarcze z UE.

  Unia Europejska utrzymuje bliskie i otwarte relacje handlowe z Paragwajem, które charakteryzują się stałym wzrostem obrotów. UE jest trzecim partnerem handlowym Paragwaju po Mercosur i Chinach. Od 2008 r. Paragwaj korzysta z Generalnego Systemu Preferencji Celnych GSP+ i będzie z niego korzystał również po roku 2014. W latach 2007-2013 współpraca z UE koncentrowała się na trzech sektorach priorytetowych: ograniczenie ubóstwa, edukacji i integracji gospodarczej.

  W dniach 23 – 24 października 2014 r. odbyło się I Europejskie Forum Inwestycyjne w Paragwaju, zorganizowane przez administrację rządową Paragwaju, we współpracy z Komisją Europejską. Udział w nim wzięli przedstawiciele rządu, m.in. Min. Przemysłu i Handlu, szef Banku Centralnego, Min. Finansów, Wicemin. Prac Publicznych i Komunikacji, jak również europejskie izby handlowe oraz przedstawiciele ambasad. Forum jest przykładem polityki otwarcia na inwestycje z państw członkowskich UE.

  Więcej informacji, w tym szczegółowe prezentacje omawiające warunki wejścia na rynek i inwestowania w Paragwaju, znajduje się na stronie Forum : http://investparaguay-eu.com/wp/en/

   

  Import UE z Paragwaju jest zdominowany przez produkty rolne i surowce (92%), z kolei w unijnym eksporcie do Paragwaju dominują produkty przetworzone, w szczególności maszyny, urządzenia transportowe i substancje chemiczne.  

      

   

  Dwustronna współpraca gospodarcza


   

  4.1. Gospodarcze umowy dwustronne.

   

  Między RP a Paragwajem nie ma podpisanych umów o charakterze gospodarczym.

   

  4.2. Handel zagraniczny.

   

  Wg danych MG RP za 2013 r., ujemny bilans handlowy dla Polski w wymianie z Paragwajem plasuje się na poziomie 14,225 mln USD. Największy udział w polskim eksporcie do Paragwaju mają wyroby przemysłu elektromaszynowego i chemicznego, a w imporcie z tego kraju artykuły rolno-spożywcze. Ujemne saldo wymiany z Paragwajem bezpośrednio wynika z wprowadzonego w UE zakazu karmienia bydła mączką pochodzenia zwierzęcego. Skutkuje to masowymi zakupami pasz sojowych od Paragwaju przez Polskę.

   

  Wartość polsko-paragwajskich obrotów handlowych, w mln USD

  (wg danych MG)

    

   

   

  2006

  2007

  2008

  2009

  2010

  2011

  2012

  2013

  Obroty

  2,24

  4,7

  2, 94

  20,1

  48

  17,4

  10,5

  26,543

  Eksport

  0,6

  0,78

  1,3

  0,89

  2,2

  2,8

  3,1

  6,159

  Import

  1,6

  3,9

  1,66

  19,2

  45,8

  14,5

  7,4

  20,384

  Saldo

  - 1,035

  - 3,17

  -3,58

  -18,3

  -43,6

  -11,6

  -4,3

  -14,225

   

   

   

  Główne pozycje w eksporcie: urządzenie elektryczne i mechaniczne, przemysł chemiczny.

  Główne pozycje w imporcie: śruto sojowe, kawa rozpuszczalna, nasiona sezamu i drewno.

   

  Największe możliwości eksportowe dla polskich firm istnieją w dziedzinach związanych z rolnictwem (chemikalia i nawozy, maszyny rolnicze w tym traktory i ich części, samoloty rolnicze), przemysłem drzewnym (maszyny do prac leśnych i obróbki drewna), rozbudową infrastruktury drogowej (maszyny drogowe, materiały budowlane) oraz takie towary jak: farmaceutyki, kosmetyki oraz wyroby stalowe.

   

  Z porównania statystyk handlu zagranicznego Paragwaju i Polski należy wnioskować, że znaczna część polskiego eksportu do tego kraju jest dokonywana za pośrednictwem firm zagranicznych (via Hamburg lub Rotterdam).

   

   

  4.3. Inwestycje (wzajemne).

   

  Według statystyk NBP i danych WPHI w Buenos Aires nie było napływu paragwajskich inwestycji bezpośrednich do Polski ani polskich inwestycji w Paragwaju.

   

   

  4.4. Współpraca regionalna.

   

  Nie ma współpracy regionalnej między Polską i Paragwajem.

   

   

  4.5. Współpraca samorządów gospodarczych.

   

  Nie ma współpracy samorządów gospodarczych między Polską i Paragwajem.

   

  Dostęp do rynku


   

  5.1. Dostęp do rynku dla polskich towarów i usług (bariery)

   

  Obroty handlowe z Paragwajem powinny być analizowane w szerszym kontekście wynikającym z faktu przynależności tego kraju do ugrupowania regionalnego, jakim jest Mercosur, które dąży do ustanowienia wspólnego rynku. Rządowi Paragwaju zależy na przyciągnięciu inwestycji, w związku z czym zmienia swoja politykę handlową, wprowadzając zachęty i ułatwienia dla inwestorów zagranicznych.

   

  5.2. Dostęp do rynku pracy. Świadczenie usług i zatrudnienie obywateli RP

   

  W 2013 r. stopa bezrobocia wyniosła 5% (źródło: DGEEC). Niepojący jest fakt, że 70% bezrobotnych jest w wieku poniżej 30 lat. Obcokrajowcy będący rezydentami w Paragwaju mają prawo do pracy, nawet jeśli ich pobyt jest przejściowy (do roku) lub tymczasowy (na rok, odnawialny do 6 lat). Niezbędne jest przedstawienie właściwej dokumentacji w urzędzie migracyjnym, w celu otrzymania m. in. dokumentu tożsamości w postaci karty identyfikacyjnej.

  W przypadku firm zagranicznych, zatrudniających osoby zameldowane w Paragwaju do działania w charakterze ich przedstawicieli na terenie kraju, należy uwzględnić fakt, że zdarzają się przypadki problemów w związku z kryteriami zwolnienia z pracy i należnych odszkodowań. 

   

  5.3.Nabywanie i wynajem nieruchomości

   

  Przy nabywaniu nieruchomości ważną rolę odgrywa notariusz, który za swoje usługi pobiera 0,75-2% od wartości nieruchomości i dodatkowe 10% za podatek VAT. Jest on odpowiedzialny za przygotowanie niezbędnych zaświadczeń do przeprowadzenia transakcji. Po sporządzeniu aktu notarialnego jest on rejestrowany. Cała procedura trwa około 48 dni. Obcokrajowcy mogą nabywać i wynajmować nieruchomości.

  5.4. System zamówień publicznych

  W 2013 r. został wprowadzony program partnerstwa publiczno – prywatnego – tekst ustawy  Nr 5102 dostępny jest TUTAJ

   

  Ustawa Nr 2.051 z 2003 r. o zamówieniach publicznych jest podstawowym aktem prawnym, określającym zasady funkcjonowania tego systemu. Tekst ustawy, w jęz. hiszpańskim. jest dostępny na stronie http://www.oas.org/juridico/spanish/.%5Ctic_par_ley%202051.03.pdf

   

  Więcej szczegółów dot. systemu zamówień publicznych znajduje się na oficjalnej stronie: www.contrataciones.gov.py.

   

  5.5. Ochrona własności przemysłowej i intelektualnej

   

  Listę obowiązujących ustaw i aktów prawnych w Paragwaju związanych z ochroną własności przemysłowej i intelektualnej dostępna jest na stronie Światowej Organizacji Własności Intelektualnej WIPO http://www.wipo.int/wipolex/en/profile.jsp?code=PY

   

  Paragwaj w 1994 r. ratyfikował Umowę TRIPS WTO (Agreement on trade-related aspects of intellectual property), jednak produkcja fałszowanych towarów jest szeroko rozpowszechniona. Dotyczy to m. in. płyt CD i DVD, programów komputerowych, napojów alkoholowych, ubrań, obuwia, elektroniki i artykułów luksusowych, które są sprzedawane na rynku wewnętrznym i za granicę (Brazylia i Argentyna).

   

   

   

  Przydatne linki i kontakty


   

   

  6.1. Administracja gospodarcza

   

   Ministerstwo Finansów

  Adres:              Chile 252, 1220 Asunción

  Telefon:            (59521) 440-010 do 17          Link: www.hacienda.gov.py

  Ministerstwo Przemysłu i Handlu

  Adres:              Av. Mcal. López 3333 c/ Dr. Weiss, Villa Morra, Asunción 

  Telefon:            (59521) 616-3000                  Link: www.mic.gov.py

  Ministerstwo Rolnictwa i Hodowli

  Adres:              Yegros e/25 de Mayo y Cerro Corá Nº 437, Edif. San Rafel, Asunción

  Telefon:            (59521) 441-036                    Link: www.mag.gov.py

  Ministerstwo Robót Publicznych i Komunikacji

  Adres:              Oliva y Alberdi Nº 411, 1221 Asunción
  Telefon:            (59521) 414-9000                  Link: www.mopc.gov.py

   

  6.2. Samorządy gospodarcze

   

  Centrum Importerów Paragwaju (CIP)

  Adres:              Av. Brasilia N° 1.947 casi Artigas – Casilla de Correos N° 2609

  Telefon:            (59521) 299-800                    Link: www.cip.org.py

  Paragwajskie Stowarzyszenie Przemysłowe

  Adres:              Av. Sacramento 945, Asunción

  Telefon:            (59521) 606988                     Link: www.uip.org.py

  Paragwajskie Stowarzyszenie Rolne (ARP)

  Adres:              Ruta Transchaco Km. 14,  M.R. Alonso

  Telefon:            (59521) 754-412                    Link: www.arp.org.py

   

  6.3. Oficjalne strony o charakterze ekonomicznym

   

  Bank Centralny Paragwaju(BCP)

  Adres:              Federación Rusa y Cabo 1° Marecos - Asunción
  Telefon:            (595 21) 608011                    Link: www.bcp.gov.py

  Paragwajski Urząd Statystyczny (DGEEC)

  Adres:              Naciones Unidas y Saavedra - Fernando de la Mora

  Telefon:            (595 21) 511-016                   Link: www.dgeec.gov.py

   

   

  Konsulat RP w Asunción                                                                                                                                                                                                   

  Konsul Honorowy: Jorge Anibal Goldenberg

  (jęz. hiszpański, angielski)
  Palma 685, CP 1225- Po Box 276, Asunción                                                                                                                               

  República del Paraguay

  Tel. 00595-21447266

  e-mail: consulpol@par.net.py

  11 lipca 2013 (ostatnia aktualizacja: 2 stycznia 2015)

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: