close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • PERU

 • Peru

 •  

   Informacje o kraju


   

  1.1. Położenie geograficzne, ludność, obszar, stolica, języki urzędowe.

   

  Peru jest krajem położonym w środkowo zachodniej części Ameryki Południowej. Graniczy na południu z Chile, na wschodzie i południowym wschodzie z Boliwią, na wschodzie z Brazylią, na północy z Ekwadorem i Kolumbią. Granicę zachodnią stanowi w całości granica morska (Ocean Spokojny). Obszar Peru wynosi 1 285 216 km kw. Ludność państwa liczy ponad 31 mln mieszkańców. W Peru wyróżnia się 3 podstawowe regiony: wybrzeże (Costa), wyżyny (Sierra) i dżungla (Selva). Około 60% terytorium Peru zajmuje dżungla. Peru jest krajem sejsmicznym.

   

  Stolicą Peru jest Lima licząca ok. 8,9 mln mieszkańców. Językami oficjalnymi Peru są hiszpański i keczua. Język keczua jest używany jedynie w andyjskich regionach Peru. W dużych miastach oraz w odwiedzanych regionach turystycznych można porozumieć się po angielsku.

   

    
  1.2. Warunki klimatyczne.

   

  W Peru panuje klimat równikowy i podrównikowy. Na wybrzeżu odczuwa się wpływ zimnego prądu Humboldta. Jego efektem jest niższa temperatura oraz bardzo duża wilgotność. Znaczne wysokości (rzędu 3–4 tys. m npm.) wpływają na obniżenie temperatury w rejonach wyżynnych i górskich. Najcieplejsze miesiące roku to grudzień - marzec, natomiast najchłodniejsze to lipiec - sierpień.  

   

   

  1.3. Główne bogactwa naturalne.

   

  Peru jest pierwszym producentem srebra w świecie, drugim producentem miedzi, trzecim złota oraz znaczącym producentem cynku, cyny, molibdenu i ołowiu. Górnictwo węgla kamiennego jest słabiej rozwinięte niż górnictwo metalowe i w większości opiera się na kopalniach odkrywkowych. Peru jest również producentem gazu ziemnego oraz ropy naftowej (produkcja tej ostatniej nie wystarcza na własne potrzeby kraju, dlatego część ropy naftowej i jej pochodnych jest importowana).


  1.4. System walutowy, kurs i wymiana.

   

   

  Walutą Peru jest nowy sol, silnie powiązany z dolarem amerykańskim. Na styczeń 2017 r. jego kurs wynosił 3,37 sola za 1 dolar amerykański. Wymiany waluty można dokonać w bankach, kantorach, a także na ulicach u autoryzowanych osób, które noszą specjalnie oznaczone kamizelki. W wielu sklepach i punktach usługowych (np. stacje benzynowe, supermarkety) można płacić dolarami, przy czym reszta też może być wydana w dolarach lub solach.

   


  1.5. Religia.

   

  Zdecydowana większość ludności to wyznawcy katolicyzmu, jednakże notuje się coraz większą obecność różnych kościołów ewangelickich (zwłaszcza w rejonach górskich), prowadzących intensywne kampanie ewangelizacyjne. Ludność wyznań i religii niechrześcijańskich stanowi niewielką mniejszość.


  1.6.  Infrastruktura transportowa (przejścia graniczne, lotniska, porty)

  Peru dysponuje dobrze rozwiniętym transportem lotniczym i drogowym (autobusy). Większość turystów zagranicznych przybywa i opuszcza Peru poprzez międzynarodowe lotnisko w Limie. Obsługuje ono połączenia z większością krajów latynoamerykańskich, z USA, Kanadą i z coraz większą liczbą państw europejskich (Holandia, Hiszpania, Wielka Brytania czy Niemcy). Lotnisko w Limie jest także bazą dla wewnętrznego transportu pasażerskiego i cargo.
  Główne lądowe przejścia graniczne Peru to Tumbes (z Ekwadorem), Desagüadero (z Boliwią) oraz Tacna (z Chile).
  Największym portem Peru jest port w Callao w pobliżu Limy, pozostałe znaczące porty to Piura i Paita.

  Według danych ze Światowego Forum Ekonomicznego, Peru znajduje się na 89 miejscu z 140 krajów najbardziej rozwiniętych pod względem infrastruktury. Wśród krajów latynoamerykańskich zajmuje siódme miejsce, zaraz po Boliwii, Paragwaju i Wenezueli. W lipcu 2016 roku został oddany jeden z ważniejszych węzłów drogowych w Limie, którego inwestycja kosztowała 40 mln USD. Peru wciąż, jednak pracuje nad poprawą swojej infrastruktury i tam najwięcej powinno inwestować.

   


   
  1.7.  Obowiązek wizowy.

   

   Obywatele polscy nie mają obowiązku występowania o wizy przed przyjazdem do Peru w celach turystycznych lub biznesowych (bez podejmowania pracy), pod warunkiem, że pobyt nie będzie dłuższy niż 183 dni. Przy wjeździe do Peru urzędnik migracyjny określa długość pobytu, która z reguły wynosi 90 dni, niekiedy jednak przyznawane jest maksimum, które wynosi 180 dni. Za przedłużenie pobytu poza wyznaczony przez urzędnika migracyjnego okres, przy opuszczaniu Peru należy uiścić opłatę manipulacyjna w wysokości 1 USD za każdy dzień przedłużonego pobytu. Przy zamierzonych dłuższych pobytach bądź w celu wykonywania pracy należy wystąpić o wizę do Ambasady Peru w Warszawie.

   

  1.8.  Wykaz świąt państwowych.

   

  Nowy Rok 1 stycznia
  Wielkanoc święto ruchome (od Wielkiego Czwartku do Niedzieli. Poniedziałek jest dniem pracującym)
  Święto Pracy 1 maja
  Dzień Św. Piotra i Pawła 29 czerwca
  Dni Narodowe Peru 28 i 29 lipca
  Dzień Św. Róży 30 sierpnia
  Rocznica Bitwy pod Angamos 8 października
  Wszystkich Świętych 1 listopada
  Święto Matki Boskiej Niepokalanego Poczęcia 8 grudnia
  Boże Narodzenie 24 i 25 grudnia
   

   

  System administracyjny


   

   

  2.1.Ustrój polityczny.

   

  Peru jest republiką o systemie prezydenckim. Władza ustawodawcza: Prezydent i Kongres są wybierani w powszechnych wyborach. Kraj dzieli się administracyjnie na 24 departamenty, stolicę Limę oraz prowincję konstytucyjną Callao.

   

  2.2.Władza ustawodawcza.

   

  Władzę ustawodawczą sprawuje jednoizbowy Kongres składający się ze 130 deputowanych wybieranych na 5 letnią kadencję.

   

  2.3.Władza wykonawcza.

   

  Władzę wykonawczą sprawuje Prezydent. Na czele Rady Ministrów stoi premier. Prezydent jest wybierany w wyborach powszechnych na 5 letnią kadencję, bez prawa do bezpośredniej reelekcji. Obecnie Prezydentem Peru jest Ollanta Humala Tasso, którego kadencja upływa w 2016 r. W strukturze Urzędu Prezydenckiego funkcjonują dwaj Wiceprezydenci.

   

  2.4.Struktura administracji gospodarczej.

   

  Administrację gospodarczą stanowią: Ministerstwo Gospodarki i Finansów oraz ministerstwa branżowe zajmujące się konkretnymi sektorami gospodarki (rolnictwo, handel zagraniczny i turystyka, energetyka i górnictwo, produkcja, transport i komunikacja, budownictwo i mieszkalnictwo). Między ministerstwami nie ma relacji nadrzędności – podległości. Ministerstwo Gospodarki i Finansów zajmuje się problematyką finansów publicznych oraz strategicznego rozwoju gospodarki, pozostałe ministerstwa zajmują się prowadzeniem polityk sektorowych. Niezależnym organizmem jest Bank Centralny Peru (Banco Central de la Reserva del Peru). Podobna struktura administracji gospodarczej jest usytuowana we władzach regionalnych. Znaczną rolę w gospodarce Peru spełniają organizacje gospodarcze. Największą z nich jest CONFIEP (Krajowa Konfederacja Prywatnych Przedsiębiorców), izby przemysłowo-handlowe oraz stowarzyszenia branżowe (producentów i eksporterów).

     

  2.5.Sądownictwo gospodarcze.

   

  Sądownictwo gospodarcze opiera się zarówno na sądach powszechnych, jak i na systemie polubownego załatwiania sporów, oferowanego przez organizacje przedsiębiorców.

   

   

  Gospodarka


   

  Peru jest krajem średnio rozwiniętym, którego gospodarka oparta jest przede wszystkim na górnictwie, rolnictwie, przemyśle, budownictwie, usługach pozafinansowych i rybołówstwie Na jego strukturę ekonomiczną wpływają jedne z największych złóż surowców mineralnych w Ameryce Łacińskiej oraz prorynkowa polityka gospodarcza tego kraju zorientowana na liberalizację handlową i napływ inwestycji zagranicznych. Zagraniczna polityka ekonomiczna władz peruwiańskich opiera się głównie na zawieraniu układów o wolnym handlu. Istotnym elementem tej polityki jest silna ochrona socjalna ludności. Zauważalnym elementem jest znaczne zróżnicowanie mieszkańców regionów pod względem możliwości uzyskania pracy, dostępu do oświaty, systemu ochrony zdrowia itp. O ile w Limie i okolicach tego typu usługi są dobrze rozwinięte, to na prowincjach sytuacja jest gorsza. Powoduje to m.in. migrację ludności z prowincji do stolicy i silne przeludnienie Limy, ze wszystkimi tego konsekwencjami. Ponadto niepokojący jest poziom ubóstwa obejmujący, 21,8 % ludności Peru. Oficjalnie stopa bezrobocia wynosi ok. 6,4 %, jednak znaczna część osób pracuje w sposób niezależny. Bardzo mocno jest rozwinięta tzw. szara strefa zatrudnienia. Peru na liście Doing Business zajmuje w 2016 r. 54 miejsce pod względem klimatu dla przedsiębiorców i jest drugim, po Meksyku, najwyżej notowanym krajem Ameryki Łacińskiej w rankingu. Peru uzyska w 2016 r. wzrost gospodarczy w na poziomie 4,1 proc. PKB. Tegoroczny wzrost będzie zdecydowanie najwyższy spośród czterech gospodarek Sojuszu Pacyfiku. Głównymi czynnikami stymulującymi wzrost są w ocenie MFW zwiększona aktywność w sektorze wydobycia (pozostaje on siłą napędową wzrostu PKB Peru) oraz wzrost inwestycji publicznych. Peru ma również drugi najniższy w regionie wskaźnik inflacji – 3,6 proc. Według szacunków na 2017 r. inflacja osiągnie 2,5 proc.  Niezależni analitycy wskazują, iż wysoki poziom aktywów rezerwowych Peru, wynoszący w 2016 r. 61,5 mld USD, pozwolił optymistycznie ocenić możliwości ochrony gospodarki tego kraju przed wpływami kryzysu gospodarczego. Górnictwo w Peru jest oparte głównie na wydobyciu miedzi, złota, srebra, cynku, cyny, molibdenu i ołowiu. Górnictwo węgla kamiennego jest słabiej rozwinięte niż górnictwo metalowe. Peru jest krajem otwartym na szeroką współpracę z partnerami zagranicznymi, począwszy od badań geologicznych, poprzez współpracę handlową w zakresie wyposażenia i dostaw maszyn górniczych, aż do współpracy inwestycyjnej. Duże znaczenie dla gospodarki Peru ma rybołówstwo oraz przetwórstwo ryb i owoców morza. Peru należy do największych producentów mączki rybnej na świecie. Peru konsekwentnie prowadzi politykę liberalizacji handlowej. Jest członkiem wielostronnych organizacji gospodarczych, w tym Światowej Organizacji Handlu, APEC (Forum Ekonomiczne Azja – Pacyfik), Sojuszu Pacyfiku oraz ALADI (Stowarzyszenie Integracyjne Ameryki Łacińskiej). Peru posiada podpisane układy o wolnym handlu z USA, Kanadą, krajami Mercosur, pozostałymi krajami Wspólnoty Andyjskiej, Chile, Kolumbią, Chinami, Singapurem, Tajlandią, Meksykiem, Koreą Płd., Kubą i Japonią, Panamą, Kostaryką, Gwatemalą, krajami Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) oraz UE. Peru prowadzi negocjacje w sprawie wolnego handlu z Hondurasem, Salwadorem, krajami APEC i Partnerstwa Transpacyficznego. Po kilku latach Umowa Handlowa między Unią Europejską a Kolumbią i Peru podpisana została 26 czerwca 2012 r. i weszła w życie w Peru na zasadach tymczasowych od 1 marca 2013 r.  Warto podkreślić, że układ ten znosi opłaty celne na większość produktów importowanych z i eksportowanych z Peru do UE. W najbliższych latach Peru ma zamiar rozpocząć negocjacje układów o wolnym handlu z RPA, Marokiem, Indiami, Australią. Eksport Peru w 2016 r. wzrósł w odniesieniu do roku 2015 o 4% . Podstawowymi artykułami eksportowanymi są surowce mineralne w wersji surowej i przetworzonej, artykuły rolno spożywcze, w tym ryby, owoce morza i mączka rybna oraz wyroby przemysłu drzewnego. Głównymi odbiorcami towarów peruwiańskich są USA, ChRL, Szwajcaria, Kanada, Japonia, Chile i Brazylia. Udział wszystkich krajów UE wyniósł 17%. Import w 2016 r wyniósł 38,1 mld USD i objął przede wszystkim ropę naftową i produkty przetwórstwa ropy naftowej, zboża (zwłaszcza pszenica i kukurydza na pasze), telefony komórkowe, narzędzia, samochody, różne maszyny i urządzenia, produkty chemiczne i farmaceutyczne. Głównymi dostawcami są USA, ChRL, Brazylia, Ekwador, Argentyna, Kolumbia, Japonia, Chile, Meksyk. Udział wszystkich krajów UE wyniósł 12 %.

   

  Dwustronna współpraca gospodarcza


   

   

  4.1.Gospodarcze umowy dwustronne.

   

  Dotychczas zostały podpisane umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz o współpracy w dziedzinie turystyki, jednak nie zostały dotychczas ratyfikowane. Trwają negocjacje dotyczące podpisania umowy o promocji i ochronie inwestycji.

   

  4.2.Handel zagraniczny.

   

  Według danych polskiego Ministerstwa Gospodarki, eksport Polski do Peru w 2015 r. wyniósł ponad 51 mln USD (mały spadek w porównaniu z rokiem 2014), natomiast import około 39 mln USD (również spadek). Do najważniejszych produktów eksportowanych do Peru należą produkty przetworzone, różne maszyny i urządzenia, produkty mleczne, kosmetyki oraz artykuły medyczne. Import obejmuje natomiast artykuły rolno spożywcze i surowce mineralne.
  Dla polskich firm Peru stanowi interesujący rynek i stwarza szanse dla eksportu swoich produktów, nawiązania współpracy inwestycyjnej czy rozważenia możliwości współpracy w dziedzinie usług. Świadczą o tym wspomniane powyżej: konsekwentna polityka otwarcia, relatywnie słabszy wpływ kryzysu światowego na gospodarkę Peru, ale także obecnie obserwowana rewaluacja waluty tego kraju w stosunku do dolara skłaniająca do większego zainteresowania importem.
  Do najważniejszych produktów mogących zainteresować importerów peruwiańskich są artykuły rolno spożywcze, alkohole, narzędzia, maszyny i urządzenia, produkty chemiczne, materiały budowlane, produkty gumowe, części samochodowe, artykuły medyczne.
  Rozwinięte górnictwo, rybołówstwo i przemysł rybny stanowią dobra bazę do rozwoju współpracy handlowej w dziedzinie dostaw maszyn i wyposażenia dla tych sektorów gospodarki.
  Skuteczna współpraca wymaga jednak nastawienia się na poważne podejście do partnerów, skoncentrowania na relacjach handlowych oraz nastawienia na relacje długofalowe i położenie zdecydowanego nacisku na kontynuację pierwszych rozmów, już po powrocie do Polski. Z doświadczenia Ambasady RP w Limie wynika, iż bardzo niedobrze odbierane są kilkutygodniowe przerwy w korespondencji i niewypełnianie przyjętych przez siebie zobowiązań.
  W kontaktach osobistych z przedsiębiorcami peruwiańskimi najczęściej można spotkać się z dość niefrasobliwym podejściem do kwestii terminowości. Pomimo obserwowanej poprawy w tym zakresie, nadal można spotkać się z opóźnieniem wynoszącym 1–2 godziny. Jest to traktowane jako norma, a nie jako chęć okazania lekceważenia.
  Prowadzona promocja własnego kraju doprowadziła, iż mieszkańcy Peru wysoko oceniają produkty „made in Peru” i są dumni z osiągnięć kulturowych. W kontaktach zarówno biznesowych, jak i codziennych w dobrym tonie jest pozytywne wypowiadanie się o wyrobach peruwiańskich i osiągnięciach kulturowych tego państwa.

       

   

  4.3.Inwestycje /wzajemne/.

   

   Od 2014 r działa się na rynku peruwiańskim pierwsza polska firma (przedsiębiorstwo AC STAG zajmujące się instalacjami gazowymi w samochodach, będąca spółką córką AC. SA). Istnieją szerokie możliwości inwestowania w górnictwo, rybołówstwo i budownictwo.  

   

  4.4.Współpraca regionalna.

   

  Umowa partnerska pomiędzy Krakowem i Cusco została podpisana już w 1989 r., jednakże dopiero wizyta Prezydenta Krakowa w 2009 r. w Cusco przyczyniła się do reaktywowania dwustronnych relacji. Toczyły się rozmowy dotyczące nawiązania współpracy pomiędzy Gdynią i portem Callao.

    

  4.5.Współpraca samorządów gospodarczych.

   

  Współpraca samorządów gospodarczych obu państw nie została dotychczas sformalizowana, choć dobrze przebiega na szczeblu roboczym, zwłaszcza przy realizacji w ostatnim okresie misji handlowych Polski w Peru i Peru w Polsce. 

   

  Dostęp do rynku


   

   

  5.1 Dostęp do rynku dla polskich towarów i usług

  Główną przeszkodą w większym dostępie polskich towarów do peruwiańskiego rynku stanowiły wysokie cła importowe. Warunki polskiego eksportu do Peru, podobnie jak w przypadku innych państw unijnych uległy poprawie wraz z wejściem w życie umowy o wolnym handlu UE – Peru. Wpłynęło to na zainteresowanie polskich i peruwiańskich przedsiębiorców wzrostem kontaktów gospodarczych, w tym handlowych.
   

  5.2 Dostęp do rynku pracy. Świadczenie usług i zatrudnienie obywateli RP

   

  Przy stopie bezrobocia sięgającej w styczniu 2017 r. 6,2%, Peru nie stosuje restrykcyjnych form zatrudniania obywateli państw obcych, w tym obywateli RP. Obywatele państw obcych po spełnieniu określonych wymagań, związanych z regulacją swojego statusu migracyjnego, mogą być zatrudniani na terenie Peru, jak również mogą zakładać własne firmy (samozatrudnienie).

   

  5.3. Nabywanie i wynajem nieruchomości.

   

  W Peru nie istnieją restrykcje w nabywaniu i wynajmie nieruchomości, zarówno prywatnych, jak i państwowych. W zależności od rodzaju nieruchomości (publiczna lub prywatna) stosowane są oddzielne procedury regulujące najem lub zakup nieruchomości.

   

  5.4. System zamówień publicznych.

   

  Zamówienia publiczne są regulowane w Peru przez Ustawę o Zamówieniach Publicznych. Określa ona, iż wszystkie instytucje publiczne muszą realizować zamówienia na dostawy, usługi i budowy w drodze zamówienia publicznego. Za instytucje publiczne uważa się rząd i wszelkie jego agencje, rządy i agencje rządów regionalnych i lokalnych, instytucje niezależne (np. bank centralny), uniwersytety publiczne, siły zbrojne oraz fundusze socjalne sił zbrojnych, firmy państwowe, regionalne i samorządowe (w tym także o kapitale publiczno-prywatnym), publiczne fundusze socjalne itp. Ustawa określa wyłączenia z obowiązku realizacji kontraktu w drodze zamówienia publicznego oraz tryby i procedury realizacji zamówień publicznych. Nadzór nad przebiegiem procesów zamówień publicznych sprawuje Urząd Nadzoru Zamówień Publicznych (OSCE).

   

  5.5.Ochrona własności przemysłowej i intelektualnej.

   

  Własność przemysłowa i intelektualna jest chroniona wieloma aktami prawnymi. System ochrony tego dorobku nie odbiega w zasadzie od modelu w krajach europejskich czy np. USA. Obejmuje ona ochronę marki, patentów, wzornictwa przemysłowego, ochronę praw autorskich itp. Funkcję regulatora spełnia Narodowy Instytut Obrony Konkurencjii Ochrony Własności Intelektualnej (INDECOPI), który – zgodnie ze swoją nazwą – pełni również funkcję urzędu antymonopolowego. 

   

   

  Przydatne linki i kontakty


   

   

  6.1 Administracja gospodarcza

   

   

  Portal rządowy

  www.peru.gob.pe

  Ministerstwo Handlu Zagranicznego i Turystyki

  www.mincetur.gob.pe

  Ministerstwo Gospodarki i Finansów

  www.mef.gob.pe

  Ministerstwo Energetyki i Górnictwa

  www.minem.gob.pe

  Ministerstwo Produkcji

  www.produce.gob.pe

  Ministerstwo Pracy i Promocji Zatrudnienia

  www.mintra.gob.pe

       Ministerstwo Transportu i Komunikacji

  www.mtc.gob.pe

  Ministerstwo Budownictwa i Mieszkalnictwa

  www.vivienda.gob.pe

  Narodowa Służba Fitosanitarna

  www.senasa.gob.pe

  Urząd Nadzoru Zamówień Publicznych

  www.osce.gob.pe

  Agencja Promocji Inwestycji Prywatnych-

  www.proinversion.gob.pe

  Urząd Nadzoru nad Administracją Skarbową

  www.sunat.gob.pe

  Narodowy Instytut Obrony Konkurencji i Ochrony Własności Intelektualnej

  www.indecopi.gob.pe

  Narodowy Instytut Statystyczny i Informatyczny  -

  www.inei.gob.pe

  Centralny Bank Rezerwy Peru

  www.bcrp.gob.pe

  Urząd Nadzoru nad Bankami, Ubezpieczycielami i Administratorami Prywatnych Funduszy Emeryt. -

  www.sbs.gob.pe

   

   

  6.2. Samorządy gospodarcze

   

   

  Narodowa Konfederacja Przedsiębiorców Prywatnych

  www.confiep.org.pe

  Izba Przemysłowo – Handlowa Peru-

  www.perucam.com

  Izba Przemysłowo – Handlowa Limy

  www.camaralima.org.pe

  Stowarzyszenie Banków Peru

  www.asbanc.com.pe

  Stowarzyszenie Administratorów  Funduszy Emerytalnych Prywatnych

  www.asociacionafp.com.pe

  Peruwiańskie Stowarzyszenie Handlu Zagranicznego

  www.comexperu.org.pe

  Stowarzyszenie Eksporterów

  www.adexoperu.org.pe

  Państwowy Fundusz Emerytalny

  www.onp.gob.pe

  Peruwiańska Izba Turystyki-

  www.capeco.org.pe

  Narodowa Izba Turystyki

  www.canatur.org.pe

  Narodowe Stowarzyszenie Górnictwa, Petrochemii
  i Energetyki-

  www.snmpe.org.pe

  Narodowe Stowarzyszenie Rybołówstwa

  www.snp.org.pe

   

   

   

  6.3.Oficjalna prasa ekonomiczna.

   

  El Comercio                          - www.elcomercio.pe

  Gestión                                  - www.diariogestion.com.pe

  Exportar                                - www.exportar.com.pe

   

   

  6.4.Oficjalne strony o charakterze ekonomicznym.

   

  Oficjalne dane ekonomiczne są zawarte na portalu rządowym oraz na stronach internetowych poszczególnych Ministerstw i urzędów centralnych, wymienionych w pkt. 6.1.

  14 marca 2014 (ostatnia aktualizacja: 18 stycznia 2017)

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: