close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • PAPUA NOWA GWINEA

 • Papua-Nowa Gwinea

  •  

    Informacje o kraju


    

   1.1.Położenie geograficzne, ludność, obszar, stolica, języki urzędowe.

    

   Papua Nowa Gwinea (PNG) zajmuje wschodnią część wyspy Nowa Gwinea, której część zachodnia należy do Indonezji (jedyna granica lądowa PNG ma długość 820 km), z przybrzeżnymi wyspami, Archipelag Bismarcka i północną część Wysp Salomona (wyspy Bouganville i Buka). PNG oblewają wody Oceanu Spokojnego, Morza Nowogwinejskiego oraz Morza Koralowego. Główna wyspa kraju ma charakter górzysty. W środkowej części rozciągają się Góry Centralne z Górą Wilhelma (4508 m n.p.m.), na zachodzie Góry Owena Stanleya (szczyt Victoria, 4073 m n.p.m.) przechodzące w Góry Müllera z licznymi wulkanami. Południowo-zachodnią część wyspy zajmuje rozległa, bagnista nizina z główną rzeką Fly. Najdłuższa z rzek - Sepik ma ponad 1000 km długości. Pozostałe wyspy są pochodzenia wulkanicznego lub koralowego. Aktywne są 4 wulkany. Z powodu usytuowania PNG wzdłuż tzw. pacyficznego ‘pierścienia ognia”, często występują trzęsienia ziemi, lawiny błotne i tsunami. Powierzchnia PNG wynosi 462.860 km2, ludność szacuje się na około 7,2 mln. Stolicą kraju i głównym ośrodkiem biznesu jest Port Moresby. Inne duże miasta, to: Lae, Madang, Wewak, Goroka, Mt Hagen i Rabaul. Języki urzędowe to: angielski, tok pisin (pidgin) i hiri motu. Strefa czasowa: GMT+10.

    

   1.2. Warunki klimatyczne.

    

   Klimat PNG to tropik z monsunem północno-zachodnim od grudnia do kwietnia (silne opady deszczu) i południowo-wschodnim od maja do października (pora sucha). W ciągu roku występują niewielkie wahania temperatury oraz liczne opady. Średnia temperatura powietrza i średnie opady dla stolicy kraju wynoszą: w styczniu 28°C i 376 mm, w lipcu 27°C i 137 mm. Średnia dobowa temperatura powietrza na nizinach wynosi 26°C, a w górach spada poniżej 10°C. Roczna suma opadów atmosferycznych waha się w granicach 1500-7500 mm. Częstym zjawiskiem w Papui Nowej Gwinei są cyklony tropikalne o niszczycielskiej sile.

    

   1.3. Główne bogactwa naturalne.

    

   Do głównych bogactw naturalnych Papui Nowej Gwinei zalicza się złoto, miedź, srebro, złoża gazu ziemnego, drewno, ropę naftową i owoce morza.

    

   1.4. System walutowy, kurs i wymiana.

    

   Walutą obowiązującą jest kina (K) = 100 toea. Występują banknoty: K100, K50, K20, K5 oraz monety K1 i K2. Średni kurs kina na początek stycznia 2016 r. (według banku centralnego PNG - http://www.bankpng.gov.pg) wynosił: dla USD: 0,3325; dla AUD: 0,4715; dla EURO: 0,3056; dla JPY: 39,33. Według informacji Agencji Promocji Turystyki PNG (http://www.papuanewguinea.travel/welcome) wymiany można dokonywać na lotnisku międzynarodowym lub w bankach.

    

   1.5 .Religia.

    

   Większość ludności PNG stanowią chrześcijanie: Katolicy 27%; Luteranie 19,5%; Unici 11,5%; Adwentyści Dnia Siódmego 10%; Zielonoświątkowcy 8,6%; Ewangelicy 5,2%; Anglikanie 3,2%; Baptyści 2,5%, inni protestanci 8,9%; wierzenia lokalne 3,3%.

    

   1.6. Infrastruktura transportowa.

    

   Transport w PNG jest poważnie ograniczony przez górzyste ukształtowanie powierzchni. Stolica kraju, Port Moresby, nie ma łączności drogowej z żadnym z głównych miast kraju, a wiele miejscowości w górach jest dostępnych wyłącznie pieszo lub lekkim transportem lotniczym. Długość wszystkich dróg wynosi 19 600 km, w tym utwardzonych jest zaledwie 686 km. Transport kolejowy, poza lokalnym obsługującym kopalnie, praktycznie nie istnieje. Liczba lotnisk z utwardzoną nawierzchnią wynosi 21, a wszystkich łącznie jest około 580. Jacksons International Airport, położony około 11 km od centrum Port Moresby, jest głównym międzynarodowym lotniskiem PNG. Główne porty i terminale, to: Kimbe, Lae, Madang, Rabaul i Wewak.

    

   1.7. Obowiązek wizowy.

    

   Obywatele polscy mogą ubiegać się o wizę przed wyjazdem do Papui-Nowej Gwinei. Aby uzyskać wizę turystyczną, należy złożyć wypełniony wniosek wizowy, zdjęcie, paszport oraz kopię biletu na powrót lub dalszą podróż. W przypadku wizy biznesowej należy złożyć ponadto kopię zaproszenia oraz list strony wysyłającej z wyjaśnieniem powodu wizyty, określeniem planowanego czasu pobytu i zobowiązaniem do pokrycia kosztów pobytu. Obywatele polscy wizę turystyczną mogą również uzyskać przy wjeździe do PNG w jednym z wyznaczonych portów: Jacksons International Airport, Port Moresby, Daru, (Vanimo) Wutung oraz Kagamuga Airport, Mt Hagen. Opłaty za wizy (płatność w Australii) wynoszą: turystyczna (jednokrotna, czas pobytu do 60 dni) – bezpłatna, biznesowa (wielokrotna, ważna przez 12 miesięcy, czas pobytu do 60 dni łącznie w okresie ważności wizy) – 435 AUD (cennik od 1.04.2014 r.). Wymagana ważność paszportu przy wjeździe – 6 miesięcy w przypadku wizy turystycznej i 12 miesięcy w przypadku wizy biznesowej. W Polsce o wizę należy wystąpić do Wydziału ds. Imigracji i Obywatelstwa Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Imigracji Papui-Nowej Gwinei (Department of Foreign Affairs and Immigration, Immigration and Citzenship Division, Entries and Services Branch, P.O. Box 422, Waigani, NCD, Papua-New Guinea, tel. +675 301 41 73, fax +675 323 3206) – wizę wystawi, po jej przyznaniu, Ambasada Australii w Warszawie.

    

   1.8. Wykaz świąt państwowych w 2016 r.

    

   1 stycznia – Nowy Rok; 25 marca - Wielki Piątek, 26 marca - sobota Wielkanocna, 27 marca – niedziela Wielkanocna, 28 marca - Poniedziałek Wielkanocny; 13 czerwca - Urodziny Królowej; 23 lipca - Remembrance Day (upamiętniający poległych na frontach obu wojen światowych); 26 sierpnia - The National Repentance Day (święto religijno-państwowe); 16 września - Dzień Niepodległości, Dzień Konstytucji; 25-26 grudnia - Boże Narodzenie, 27 grudnia – dzień wolny za 25 grudnia (niedziela).

    

   System administracyjny


    

   2.1. Ustrój polityczny.

    

   Niezależne Państwo Papui Nowej Gwinei jest członkiem brytyjskiej Wspólnoty Narodów. Ustrojem politycznym jest monarchia konstytucyjna z jednoizbowym parlamentem. Głową państwa jest monarcha brytyjski, reprezentowany przez gubernatora generalnego o uprawnieniach formalnych, wybieranego przez parlament na sześcioletnią kadencję. Kraj podzielony jest na 4 regiony, w których skład wchodzi 20 prowincji: 18 zintegrowanych prowincji, okręg stołeczny i prowincja autonomiczna Bougainville. Każda prowincja ma co najmniej jeden okręg, którym zarządzają lokalne władze.

    

   2.2. Władza ustawodawcza.

    

   Władza ustawodawcza należy do parlamentu. W jego skład wchodzi 109 posłów wybieranych w głosowaniu powszechnym na pięć lat. Dwadzieścia mandatów przeznaczonych jest zawsze dla przedstawicieli prowincji, reszta obsadzana jest w wolnych wyborach. Prawa wyborcze przysługują obywatelom, którzy ukończyli 18 lat.

    

   2.3. Władza wykonawcza.

    

   Władza wykonawcza należy do rządu (www.pm.gov.pg). Szef rządu desygnowany jest przez większość parlamentarną i oficjalnie nominowany przez gubernatora. Sam dobiera sobie ministrów do Narodowej Rady Wykonawczej, którzy są następnie oficjalnie mianowani przez gubernatora. Każda prowincja posiada własną radę i rząd. Premierem rządu lokalnego może być tylko poseł narodowego parlamentu.

    

   2.4. Struktura administracji gospodarczej.

    

   Za sprawy gospodarki i opracowywanie budżetu odpowiada skarbnik w Ministerstwie Skarbu i Planowania (Department of Treasury and Planning). Politykę handlową prowadzi Ministerstwo Handlu i Przemysłu (Department of Trade and Industry).

   Z innych resortów gospodarczych należy wymienić:

   • Ministerstwo Zasobów Naturalnych (Department of Mineral Resources);
   • Ministerstwo Rybołówstwa & Marine Resources (Department of Fisheries);
   • Ministerstwo Ropy i Energetyki (Department of Petroleum and Energy);
   • Ministerstwo Rolnictwa (Department of Agriculture);

    

   Gospodarka


    

   3.1. Ogólna charakterystyka sytuacji gospodarczej.

    

   Gospodarka PNG utrzymała w ostatnich latach wysokie tempo wzrostu ( 2010 – 7,6%, 2011 – 10,7%, 2012 – 8,1%, 2013 – 5,5%, 2014 – 7,2). Podobnie jak w latach ubiegłych w 2015 r. gospodarka PNG utrzymała wysokie tempo wzrostu bazując na rosnących inwestycjach i krajowej konsumpcji prywatnej. Pomimo spadku cen na surowce mineralne szacuje się, że PKB w roku 2015 wzrośnie o 11,0%. Inwestycje bezpośrednie lokowane są głównie w przemyśle wydobywczym, petrochemicznym i gazowym LNG.

    

   Pod koniec 2015 r. rząd PNG zmuszony był zrewidować plany i wydatki budżetowe na rok 2015. Spadek cen światowych na LNG spowodował konieczność znacznych cięć budżetowych. Szacuje się , że deficyt budżetowy w roku 2015 r. wyniesie 7,3% PKB (6,7% PKB w 2014 r.). W 2015 r. inflacja CPI wyniosła 6,2% (w 2014 r. - 5,5%). W 2015 r. oficjalna stopa bezrobocia wynosiła 2,5%, choć nieoficjalnie, stopa bezrobocia wśród młodzieży w miastach dochodzi do 60-70%. Dane banku centralnego wskazują, że w ciągu ostatnich lat zatrudnienie niewiele się zmieniło. Spadek zatrudnienia w przemyśle wytwórczym został zniwelowany wzrostem w sektorze mineralnym i budowlanym. W pozostałych sektorach przeważały niewielkie spadki zatrudnienia.

    

   Stopy procentowe od 2 lat utrzymują się na tym samym poziomie – 6,25% p.a. Wzrost PKB jest wspomagany realizacją projektów LNG (największy o wartości 19 mld USD produkcję rozpoczął w maju 2014 r.) i nowego projektu górniczego niklu i kobaltu w prowincji Madang, kopalni złota w Hidden Valley w Prowincji Morobe oraz licznych projektów rozwojowych finansowanych z funduszy i budżetu na rozwój. Zakończony przez Exxon Mobile (główny udziałowiec i wykonawca) za­kład pro­duk­cji skro­plo­ne­go gazu znany pod nazwą PNG LNG, jest naj­więk­szym przed­się­wzię­ciem  w bran­ży su­row­co­wej na PNG i w momencie pełnej produkcji przyniesie natychmiastowy wzrost PKB PNG o 20%, by w kolejnych 2 latach pomóc w podwojeniu PKB Papui Nowej Gwinei i potrojenie jej dochodów z eksportu. Duży udział we wzroście PKB PNG mają ponadto rozwijająca się produkcja rolna i przetwórstwa rybnego. W stosunkach gospodarczych z partnerami zewnętrznymi PNG stara się promować bardziej zrównoważone relacje i zmniejszyć swoje uzależnienie od pomocy i handlu z Australią m.in. poprzez zwiększanie współpracy z Chinami i Indonezją.

    

   Wzrostowi gospodarczemu towarzyszą umiarkowane procesy inflacyjne. Według danych centralnego banku PNG (Bank of Papua New Guinea) wskaźnik cen konsumpcyjnych (CPI) na koniec 2012 r. wyniósł 4,5% w skali roku. W 2013 r. inflacja CPI wyniosła 5,0%, w roku 2014 – 5,5% a w 2015 – 6,2%). Bank centralny utrzymywał poziom głównych stóp procentowych na stabilnym poziomie 7%. Od marca 2013 r. do chwili obecnej stopa procentowa wynosi 6,25%.

    

   Według szacunkowych danych EIU w 2015 r. PNG odnotowała dodatni bilans wymiany towarowej z zagranicą, który zamknął się kwotą 5,2 mld USD (w 2014 r. – 4,7 mld USD). Eksport wyniósł 8,5 mld USD (8,7 mld USD w roku 2014) a import 3,3 mld USD (4,0 mld USD w 2014 r.). Głównymi rynkami zbytu były: Australia (35,9% eksportu PNG) oraz Japonia (11,7%), Niemcy (7,0%) i Chiny (6,7%). W eksporcie dominowały następujące towary: złoto, ropa naftowa, gaz LNG, ruda miedzi, drewno, olej palmowy, kawa, kakao i owoce morza. Najważniejszymi towarami sprowadzanymi z zagranicy były maszyny i środki transportu, wyroby przemysłowe, paliwa i produkty chemiczne oraz żywność i żywe zwierzęta. Głównymi dostawcami były: Australia (34,4% importu PNG) oraz Singapur (14,3%), Chiny (6,9%) i Japonia (6,4%).

    

   Wg. EIU zadłużenie zagraniczne PNG na koniec 2015 r. wyniosło 31,4 mld USD co stanowiło 61,7% PKB. Rezerwy zagraniczne PNG (oprócz złota) wynoszą 2,9 mld USD (w 2014 r. – 2,3 mld USD).

    

   Papua Nowa Gwinea jest dużym odbiorcą światowej pomocy rozwojowej. Największym donatorem pozostaje Australia – 502,1 mln AUD w roku 2013/2014, 450,6 mln AUD w roku 2014/2015 oraz 477,3 mln AUD w roku 2015/2016.

    

   Polska pomoc rozwojowa w ramach tzw. Małych Grantów, choć finansowo niewielka (ok. 25 tys. AUD rocznie) jest przyjmowana z dużą wdzięcznością przez lokalną społeczność. Polskie projekty realizowane są głównie w odległych, trudnodostępnych regionach kraju.

    

    

    

   3.2. Tabela: Główne wskaźniki makroekonomiczne Papui Nowej Gwinei.

    

   Wyszczególnienie

   Jednostka

   2014

   2015

   PKB wartość nominalna

   mld USD

   17,6

   18,4

   PKB wartość na 1 mieszkańca (wg. parytetu siły nabywczej)

   USD

   2.976

   3.271

   Tempo wzrostu PKB

   %

   7,2

   11,0

   Relacja bilansu budżetu centralnego do PKB

   %

   -7,6

   -7,3

   Stopa inflacji (indeks cen konsumpcyjnych CPI)

   %

   5,5

   6,2

   Wartość obrotów handlu zagranicznego*

   mld USD

   12,7

   11,8

   Wartość eksportu (FOB)*

   mld USD

   8,7

   8,5

   Wartość importu (FOB)*

   mld USD

   4,0

   3,3

   Relacja salda na rachunku obrotów bieżących bilansu płatniczego do PKB

   %

   -35,5

   -35,6

    

   Uwagi: * - dane dotyczą wymiany towarowej

    

   Źródło: dane EIU na podstawie IMF, International Financial Statistics

    

   3.3. Uczestnictwo w wielostronnych organizacjach o charakterze ekonomicznym

    

   Papua Nowa Gwinea jest członkiem ONZ oraz jej licznych agend gospodarczych m.in. Organizacji NZ ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO), Konferencji NZ ds. Handlu i Rozwoju (UNCTAD) i Światowej Organizacji Turystyki (UNWTO od 2005). Należy również do Światowej Organizacji Handlu (WTO od 1996) oraz Światowej Organizacji Celnej (WCO). Jest członkiem Forum Wysp Pacyfiku (PIF), Forum Współpracy Gospodarczej Azji i Pacyfiku (APEC - od 1993), a w Stowarzyszeniu Państw Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN) ma status obserwatora.

    

   Dwustronna współpraca gospodarcza


    

   4.1. Współpraca gospodarcza i pomoc rozwojowa

    

   Kontakty biznesowe pomiędzy Polską a PNG posiadają duży potencjał, czego przykładem była zrealizowana w kwietniu 2015 r., pierwsza w historii relacji dwustronnych, wizyta biznesowa z Polski w tym kraju z udziałem delegacji PZL Mielec oraz firm z projektu GreenEvo Ministerstwa Środowiska. Polskie firmy z sektora lotnictwa, budownictwa i zielonych technologii miały możliwość zaprezentowania swoich ofert w trakcie spotkań oficjalnych z przedstawicielami najwyższych władz tego kraju: Premierem Rządu PNG Peterem O’Neill, Ministrem Handlu i Przemysłu Richardem Maru oraz Szefem Gabinetu Premiera Manasupe Zurenoc. Polska misja biznesowa odbyła również spotkania biznesowe w PNG Chamber of Commerce & Industry.

    

   W drugiej połowie czerwca 2015 r. miała miejsce wizyta w Polsce Ministra Handlu i Przemysłu PNG Richarda Maru, który został przyjęty przez wiceministra Gospodarki Jerzego Pietrewicza. Min. R. Maru spotkał się również w Polsce z firmami biorącymi udział w misji biznesowej do PNG z kwietniu 2015 r.

    

   Ambasada RP w Canberze od szeregu lat realizuje projekty pomocowe (gł. edukacyjne) w ramach programu „małych grantów” na PNG, co jest z uwagą odnotowywane w lokalnych mediach i społecznościach, przyczyniając się do coraz większej rozpoznawalności naszego kraju i jego pozytywnego wizerunku.

    

   W 2015 r. zrealizowane zostały również 2 projektu wolontariatu w jednostkach opieki zdrowia na PNG (Madang oraz Mendi).

    

   Od października 2015 r. na 2 polskich uczelniach (wydziały matematyczne) naukę pobiera 2 studentów z PNG w ramach programu stypendialnego im. I. Łukasiewicza.

    

   PNG jest pierwszym krajem w regionie Pacyfiku, który poparł starania Polski odnośnie do uzyskania niestałego miejsca w RB NZ 2018-19.

    

   4.2. Handel zagraniczny

    

   Według statystyk Insigos Ministerstwa Gospodarki opartych na danych GUS obroty handlowe pomiędzy Polską a Papuą Nową Gwineą w 2014 r. znacząco spadły i wyniosły 791,5 tys. USD (w 2013 r. - 6.009 tys. USD a w 2012 r. 3.512 tys. USD). Pomimo wzrostu obrotów towarowych pomiędzy Polską a PNG w 2015 r. o 23% wartość naszej wymiany handlowej nadal pozostaje na niskim poziomie i osiągnęła 974,3 tys. USD. Nasz eksport wyniósł 500,5 tys. USD (w 2014 r. – 474,1 tys. USD), a import 473,8 tys. USD (w 2014 r. – 316,4 tys. USD). Dodatnie saldo wymiany handlowej z PNG wyniosło 26,7 tys. USD (w 2014 r. dodatnie saldo wymiany handlowej z PNG wyniosło 157,7 tys. USD.

   W 2015 r. Polska importowała głównie drewno, gałkę muszkatołową, wanilię, kawę oraz ryby przetworzone i zakonserwowane, a eksportowała głównie oleje ropy naftowej oraz taśmy przenośnikowe. Wymiana handlowa pomiędzy Polską a PNG jest niewielka i nieustabilizowana, a transakcje niejednokrotnie jednorazowe i niepowtarzalne. Pomimo tego, po Australii i Nowej Zelandii PNG jest naszym największym partnerem gospodarczym z rejonu wysp Oceanii i Pacyfiku.

   Tempo wzrostu gospodarczego PNG oraz realizowane projekty infrastrukturalne w tym kraju powodują, że istnieją bardzo duże i realne możliwości rozszerzenia wymiany gospodarczej i ew. inwestycyjnej w regionie, szczególnie w sektorach górnictwa i energetyki, przemysłu lotniczego, zielonych technologii oraz budownictwa komunalnego.

    

   Dostęp do rynku


    

   5.1. Dostęp do rynku dla polskich towarów i usług (bariery).

    

   Polskie firmy nie sygnalizowały przypadków dyskryminacyjnego traktowania i nie zgłaszały barier w dostępie polskich towarów i usług do rynku Papui Nowej Gwinei.

    

   5.2. Dostęp do rynku pracy. Świadczenie usług i zatrudnienie obywateli RP.

    

   Podjęcie zatrudnienia w PNG wymaga uzyskania wizy z pozwoleniem na pracę. Każdy pracodawca, który chce zatrudnić obcokrajowca w swej firmie, musi wystąpić o pozwolenie do Ministerstwa Pracy i Stosunków Pracy Papui Nowej Gwinei. Pozwolenie na zatrudnienie cudzoziemca na danym stanowisku pracy jest ważne 3 lata. W tym czasie można zmienić pracownika zajmującego dane stanowisko bez dodatkowego pozwolenia. Więcej informacji na ten temat można uzyskać pod adresem:

    

   The Assistant Secretary – Foreign Employment

   Department of Labour & Industrial Relations

   PO Box 5644

   Boroko NCD 111

   Papua New Guinea

   Tel: +675 321 18 47

   Fax: +675 320 10 62

    

   5.3. System zamówień publicznych.

    

   Informacje na temat systemu zamówień publicznych, procedur oraz aktualnych przetargów znajdują się na stronie internetowej Centralnego Zarządu Zaopatrzenia i Przetargów PNG (Central Supply & Tenders Board): www.cstb.gov.pg

    

   5.4. Ochrona własności przemysłowej i intelektualnej.

    

   Sprawami własności przemysłowej i intelektualnej w PNG zajmuje się Intelectural Property Office of Papua New Guinea (IPOPNG: www.ipopng.gov.pg) zgodnie z przepisami ustawy: Patents and Industrial Designs Act 2000 oraz Copyrights and Neighbouring Rights 2000. IPOPNG jest w strukturze Agencji Promocji Inwestycji PNG (IPA) i podlega Ministerstwu Handlu i Przemysłu (Ministry of Commerce and Industry).

    

   Przydatne linki i kontakty


    

   6.1. Administracja gospodarcza.

    

   PNG Government Departments

   strony rządowe PNG

   www.pm.gov.pg/pnglinks/12-government

   Department of Prime Minister and NEC

   Urząd Premiera i Narodowej Rady Wykonawczej

   www.pm.gov.pg/deptofpmandnec

   Department of Treasury and Planning

   Ministerstwo Skarbu

   www.treasury.gov.pg

   Department of Agriculture

   Ministerstwo Rolnictwa

   www.agriculture.gov.pg

   Department of Petroleum and Energy

   Ministerstwo ds. Ropy i Energetyki

   www.petroleum.gov.pg

   Investment Promotion Authority

   Urząd Promocji Inwestycji

   www.ipa.gov.pg

   Papua New Guinea Tourism Promotion Authority

   Agencja Promocji Turystyki PNG

   www.pngtourism.org.pg

    

   6.2. Samorządy gospodarcze.

    

   Papua New Guinea Chamber of Commerce and Industry

    

   IPA Haus, Lawes Road, Konedobu

   P.O. Box 1621, Port Moresby

   Papua New Guinea

   Tel. no. (+675) 321 30 57

   Fax no. (+675) 321 05 66

   Email: pngcci@global.net.pg

   www.pngcci.org.pg

    

   Port Moresby Chamber of Commerce and Industry

   PO Box 1764, Port Moresby, NCD

   Papua New Guinea

   Tel: +675 321 30 77 Fax:+675 321 05 66

   Email: pomcci@global.net.pg; bizcentre@pomcci.org.pg

   www.pomcci.org.pg

    

   Lae Chamber of Commerce and Industry

   PO Box 265, Morobe Province

   Papua New Guinea

   Tel: +675 472 23 40 Fax: +675 472 60 38

   Email: lcci@global.net.pg

   www.lcci.org.pg

    

   Morobe Provincial Agricultural Society

   PO Box 222

   Lae, MP 411

   Papua New Guinea

   Tel: +675 472 28 87 Fax: +675 472 28 97

   Email: info@morobeshow.org.pg

   www.morobeshow.org.pg

    

   6.3. Oficjalne strony o charakterze ekonomicznym.

    

   National Statistical Office of Papua New Guinea

   Narodowe Biuro Statystyczne Papui Nowej Gwinei

   www.spc.int/prism/country/pg/stats

   Bank of Papua New Guinea

   Narodowy Bank Papui Nowej Gwinei

   www.bankpng.gov.pg

    

    

   6.4. Polskie placówki na PNG

   Konsulat Honorowy Rzeczypospolitej Polskiej w Madang

   Konsul Honorowy:  ks. Jan Czuba (język konsula: polski, angielski, tok pisin)

   P.O. Box 484, Madang 511, Papua New Guinea

   Tel: (+675)422 2937

   Fax: (+675) 422 2853

   E-mail: jczuba@dwu.ac.pg

   10 lutego 2014 (ostatnia aktualizacja: 16 marca 2016)

   Drukuj Drukuj Podziel się treścią: