close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • BANGLADESZ

 • Bangladesz

  •  

    Informacje o kraju


    

   I.1.POŁOŻENIE GEOGRAFICZNE, LUDNOŚĆ, OBSZAR, STOLICA, JĘZYKI URZĘDOWE

    

   Nazwa państwa: Ludowa Republika Bangladeszu

    

   Położenie geograficzne: 

   Bangladesz to państwo w Azji Południowej, położone nad Zatoką Bengalską, graniczące z zachodu, północy i wschodu z Indiami, a od południowego wschodu z Mjanmą.

   Ludność: Według szacunkowych danych ONZ w 2014 roku żyło w Bangladeszu ponad 160 mln osób (160,411,249 os.) co stanowiło 2,19% całej ludności świata – 8 miejsce pod względem zaludnienia.  Dane te jednak należy traktować ostrożnie, ponieważ są one inne niż te publikowane na stronie Biura Statystycznego Bangladeszu, wg. tych danych żyje w tym kraju 158,716,717 osób, zaś inne źródła szacują liczbę ludności tego kraju nawet na 166, 280, 712 os. Gęstość zaludnienia wg danych ONZ wynosi 1,114 os./km2. W miastach żyje ok. 30% ludności (w 2014 r. mieszkało w nich 47,334,620 osób.).

   Średnia wieku za 2014 rok wyniosła 25,4 (www.worldmeters.info/world-population/bangladesz; www.bbs.gov.bd; www.factmonster.com)

   Większość mieszkańców kraju stanowią Bengalczycy 98%, resztę grupy plemienne.

   Czytać i pisać potrafi 57,7% społeczeństwa (dane z 2011 roku).

   Obszar: Bangladesz zajmuje powierzchnię 147 570 km2, czyli o około połowę mniejszą niż Polska, co daje mu 94 miejsce na świecie.

   Stolica: Dhaka (w 2014 r. ok. 15, 391 mln mieszkańców)

   Ważniejsze miasta: Chittagong - 5,239 mln mieszkańców

                                        Khulna       - 1, 781 mln mieszkańców

                                        Rajshahi     - 932 tys. mieszkańców        

    Języki urzędowe: bengali, angielski.

    

    I.2.WARUNKI KLIMATYCZNE

   Bangladesz pozostaje pod wpływem tropikalnego klimatu monsunowego, który powoduje, że okresy letnie w tym kraju są gorące i deszczowe, natomiast pora sucha przypada na okres zimowy.

   Pory roku w Bangladeszu: zima (listopad-luty), lato (marzec-czerwiec), monsun (lipiec-październik).

   Najchłodniejszym miesiącem jest styczeń ze średnią temperaturą 26 oC i minimalną nawet do -8°C, a najcieplejszym kwiecień, którego średnia temperatura wynosi 33 oC, a najwyższa 36oC.

   Bangladesz to jeden z najbardziej deszczowych krajów świata. Na większości powierzchni kraju odnotowuje się ponad 1500 mm opadów rocznie, natomiast na obszarach wyżynnych nawet do 5080 mm. Największa liczba opadów występuje w okresie monsunowym pomiędzy czerwcem, a wrześniem, najmniejsza w okresie od listopada do lutego.

   Bangladesz nawiedzany jest również przez cyklony tworzące się nad Zatoką Bengalską - ich największe występowanie odnotowuje się między kwietniem a majem oraz wrześniem i listopadem.

    

    I.3.GŁÓWNE BOGACTWA NATURALNE

   Gaz ziemny, grunty orne, drewno, węgiel.

    

    I.4.SYSTEM WALUTOWY, KURS I WYMIANA

   Oficjalną jednostką płatniczą Bangladeszu jest taka (BDT), która dzieli się na 100 paisa. Prawo do emitowania znaków pieniężnych należy do Centralnego Banku Bangladeszu (Bangladesh Bank -http://www.bangladeshbank.org.bd/), jednakże z wyjątkiem banknotów o najmniejszych nominałach (1 i 2 taka),  których emisją zajmuje się Ministerstwo Finansów Bangladeszu.

   Bangladesh Bank nie jest obecny na rynku w systemie dziennym, a jedynie wtedy gdy przeprowadzane są transakcje z bankami komercyjnymi. Do rozliczenia transakcji z rządem Bangladeszu (lub organizacjami międzynarodowymi) Bangladesh Bank stosuje najniższe i najwyższe kursy USD/BDT uzyskane w rozliczeniach międzybankowych z dnia poprzedniego.

   Kurs taka dla transakcji międzybankowych oraz rynkowych kształtuje się zgodnie z prawem popytu i podaży i ustalany jest przez banki komercyjne.

    

   Kursy walut w dniu 15 czerwca 2015 roku wynosiły:

   1 EUR – 87,0394 BDT

   1 USD –  77, 6500 BDT

   1 GBP – 120.765 BDT

   1 PLN – 20, 9491 BDT

    

    

   I.5.RELIGIA

   Bangladesz to jedno z największych państw islamskich na  świecie - muzułmanie stanowią w nim ok. 89, 5 % wszystkich obywateli, hinduiści ok. 9,6 % ludności, buddyści i inni (w tym chrześcijanie) ok. 0,9% populacji tego kraju.

    

    I.6.INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA (PRZEJŚCIA GRANICZNE, LOTNISKA, PORTY)

   Bangladesz dysponuje łącznie 11 lotniskami. Z tym, że tylko 3 z nich: Hazrat Shahjalal International Airport w Dhace, Shah Amanat International Airport w Chittagong oraz Osmani International Airport w Sylhet posiadają status lotnisk międzynarodowych. Wszystkie lotniska znajdują się pod zarządem Urządu Lotnictwa Cywilnego (Cywil Aviation Authority -http://www.caab.gov.bd), który podlega Ministerstwu Lotnictwa Cywilnego i Turystyki Bangladeszu.

   Bangladesz posiada łącznie ponad 21,3 tys. km dróg publicznych, w tym ponad 17 tys. km dróg utwardzonych, oraz ponad 18 tys. wiaduktów i mostów. Transport drogowy zabezpiecza ponad 80% transportu pasażerskiego w tym kraju. Zarząd nad drogami publicznymi i mostami sprawuje Departament Dróg i Autostrad w Ministerstwie Komunikacji Bangladeszu (Roads and Highways Department -http://www.rhd.gov.bd/).

   Łączna długość linii kolejowej w Bangladeszu wynosi 2855 km - zabezpiecza ok. 7% transportu pasażerskiego. Z 440 stacji kolejowych w ciągu roku korzysta w tym kraju ponad 65 mln pasażerów. Liniami kolejowymi oraz transportem kolejowym zarządza Państwowa Linia Kolejowa Bangladeszu (Bangladesh Railway - http://www.railway.gov.bd).

   Bangladesz posiada również bardzo dobrze rozwiniętą sieć transportu rzecznego, która stanowi równie ważne ogniwo komunikacji pasażerskiej, jak i obsługi cargo. Łączna długość sieci rzecznej w porze deszczowej wynosi 8372 km, a w porze letniej 5200 km. Obsługą wszystkich portów śródlądowych zajmuje się Urząd ds. Obsługi Portów Śródlądowych, funkcjonujący przy Ministerstwie Transportu Morskiego (Bangladesh Land Port Authority http://www.bsbk.gov.bd/). Głównym portem morskim jest natomiast Chittagong, podlegający zarządowi Chittagong Port Authority (http://www.cpa.gov.bd/).

    

    I.7.OBOWIĄZEK WIZOWY

    WIZA, PRZEPISY WJAZDOWE

    Obywatele polscy udający się do Bangladeszu objęci są obowiązkiem wizowym. Ze względu na brak  przedstawicielstwa dyplomatycznego Bangladeszu w Polsce wnioski wizowe składać można w ambasadzie tego kraju w Hadze. Wymagany okres ważności paszportu przy wjeździe - minimum 6 miesięcy ponad termin planowanego wyjazdu z Bangladeszu. Przy wjeździe nie ma obowiązku okazania biletu powrotnego, niemniej podróżny winien być w posiadaniu zarówno biletu, jak i innych dokumentów dotyczących dalszej  podróży lub powrotu. Wymagane jest też posiadanie środków finansowych na okres pobytu, jednak ich wysokość nie jest dokładnie określona.

    PRZEPISY CELNE

   Przepisy dewizowe nie nakładają ograniczeń co do wwozu obcych walut w postaci gotówki, czeków podróżnych, kart kredytowych. Jednakże kwoty od 5000 USD wzwyż należy zgłosić, wypełniając walutową deklarację, poświadczaną przez celnika. Przy wyjeździe z Bangladeszu turysta może wywieźć całą zadeklarowaną przy wjeździe kwotę, pomniejszoną o dokonane w trakcie pobytu wydatki. Do Bangladeszu bez opłat celnych można wwieźć przedmioty osobistego użytku (ubranie, bieliznę, obuwie, przybory toaletowe), w tym biżuterię osobistą o wartości nie przekraczającej 3000 BDT (ok. 50 USD). Bez cła można wywieźć wyroby miejscowego rękodzieła i pamiątki (z wyjątkiem antyków i dzieł o wartości historycznej) o wartości nie przekraczającej 3000 BDT. Dozwolone jest bezcłowe wwiezienie do Bangladeszu 1 litra alkoholu i 200 szt. papierosów lub 50 cygar na potrzeby własne, a także: 1 zegarka, 2 piór wiecznych, 1 żelazka, 1 golarki elektrycznej, 1 suszarki do włosów, 1 aparatu fotograficznego i 1 lornetki.

    PRZEPISY PRAWNE

   Przemyt oraz posiadanie narkotyków podlegają wysokim karom (do kary śmierci włącznie).
   Pozostawanie na obszarze Bangladeszu bez ważnej wizy stanowi poważne wykroczenie.
   Naruszenie prawa może spowodować aresztowanie sprawcy wykroczenia lub przestępstwa i wiąże się z długotrwałym pobytem w areszcie, wobec długiej procedury karnej w tym państwie.

    MELDUNEK

   Nie ma formalnego obowiązku meldunkowego dla cudzoziemców przebywających w kraju do 90 dni. W kwestionariuszach, które należy wypełnić przy wjeździe i wyjeździe, trzeba jednak podać adres pobytu. Cudzoziemcy zamierzający pozostać w Bangladeszu powyżej 90 dni podlegają rejestracji w tzw. Immigration Police.

    

    I.8.WYKAZ ŚWIĄT PAŃSTWOWYCH

   Bangladesz ma 12 stałych świąt publicznych:

   Nowy Rok – 1 styczeń,

   Dzień Języka Bengali – 21 luty,

   Dzień Niepodległości – 26 marca,

   Bengalski Słoneczny Nowy Rok – 14 kwiecień,

   Święto Pracy – 1 maj,

   Dzień Żałoby Narodowej – 15 sierpnia,

   Dzień Rewolucji – 7 listopad,

   Dzień Zwycięstwa – 16 grudzień,

   Boże Narodzenie – 25 – 26 grudzień.

   Dodatkowo w Bangladeszu obchodzone jest 14 ruchomych świąt religijnych wynikających z  kalendarza lunarnego.

    

   System administracyjny


    

    

   II.1.USTRÓJ POLITYCZNY

   Bangladesz jest republiką i członkiem Brytyjskiej Wspólnoty Narodów. Po referendum we wrześniu 1991 roku powrót do systemu demokracji parlamentarnej, ustanowionego na mocy konstytucji z 16 grudnia 1972 roku, która została zmieniona w styczniu 1975 roku, aby wprowadzić system prezydencki. Głową państwa jest prezydent (Md. Abdul Hamid), pełniący funkcje głównie reprezentacyjne. W praktyce władza polityczna należy do premiera, który najczęściej przewodniczy partii mającej najwięcej głosów w parlamencie.

   Scena polityczna Bangladeszu, od momentu powstania republiki w 1972 roku, zdominowana jest przez naprzemienne rządy dwóch partii: obecnie rządzącej, liberalno-centrowej Ligi Awami, pod rządami obecnej pani premier Sheikh Hasina i opozycyjnej Bengalskiej Partii Narodowej – BNP, z liderką Khaledą Zia na czele.

    

   II.2.WŁADZA USTAWODAWCZA

   Władzę ustawodawczą w Bangladeszu sprawuje 350-osobowy Parlament - Zgromadzenie Narodowe (w jez. bengalskim: Dźatija Sangsad).

   Jak wynika z konstytucji (i 15 poprawki do niej z dn. 3.07.2011 r.) 300 posłów wybieranych jest w sposób bezpośredni, a 50 miejsc zarezerwowanych jest dla kobiet, wybieranych w sposób pośredni. Liczba 50 zarezerwowanych miejsc w parlamencie dla kobiet wprowadzona została od rozpoczęcia 9 kadencji i według zapisów w przepisach obowiązywać będzie przez kolejne 10 lat (wcześniej liczba ta wynosiła 30).

   Kadencja Parlamentu Bengalskiego trwa 5 lat, liczonych od daty pierwszego posiedzenia po wyborach i może zostać wydłużona (specjalną ustawą członków parlamentu) o kolejne 5 lat lub maksymalnie o 1 rok, jeśli państwo pozostawałoby w stanie wojny.

    

   II.3.WŁADZA WYKONAWCZA

   Władza wykonawcza należy do rządu odpowiedzialnego przed parlamentem.

    

   Gospodarka


    

   III.1. Ogólna sytuacja gospodarcza Bangladeszu

   Bangladesz należy do najbiedniejszych państw świata, z PKB per capita na poziomie 3900 USD (177 pozycja na świecie). Jednocześnie widoczna jest systematyczna poprawa sytuacji ekonomicznej. W 2016 r. wzrost PKB wyniósł 7,1%, co oznacza 13 rok z rzędu ponad 5% wzrostu. Prognozy mówią o 6,8%-7,2%  wzrostu w 2017 r. Znaczne sukcesy odnotowano w ograniczeniu ekstremalnego ubóstwa, które wg najnowszych danych dotyczy 12,9% populacji. Jest to wyraźny spadek z 18,5% w 2010 r. i ogromna poprawa w porównaniu z 1991 r. kiedy poniżej granicy ubóstwa żyło 44,2% populacji. Na poprawę sytuacji społeczno-ekonomicznej wskazują systematyczny wzrost wskaźników średniej długości życia, alfabetyzacji i produkcji rolnej per capita. Bangladesz regularnie (9 razy w ostatnich 10 latach) notuje nadwyżkę w bilansie obrotów bieżących. W 2016 r. wyniosła ona 1,7% PKB, w 2017 r. oczekiwania kształtują się na poziomie 1%. Inflacja w 2016 r. wyniosła 5,9%, prognoza na 2017 r. to 6,1%. Bangladesz odnotowuje bardzo szybkie tempo wzrostu liczebności populacji, wskaźnik przyrostu naturalnego wynosi 1,05%. Bezrobocie wynosi zaledwie 4,9% (2015 r., szacunkowo), jednak aż 40% populacji dotyczy problem zatrudnienia w niepełnym wymiarze czasowym.

    

   Bangladesz jest beneficjentem wielu programów pomocowych oraz pożyczek. W 2016 r. podpisano z ChRL porozumienie na kredyty infrastrukturalne o wartości 40 mld USD, Japonia zdecydowała się przeznaczyć 6,7 mld USD na projekt portu morskiego, a Rosja 11,4 mld USD na elektrownie jądrowe. Azjatycki Bank Rozwoju na okres 2016-2020 ma udzielić 8 mld USD kredytu na inwestycje w infrastrukturę i kapitał ludzki. Bangladesz jest największym beneficjentem pomocy Międzynarodowej Agencji Rozwoju (24 mld USD od 1972 r.), która zadeklarowała kolejne 1,5 mld USD na program dożywiania i 2 mld USD na rozwój systemu zarządzania sytuacjami nadzwyczajnymi (ze względu na nizinne położenie i bardzo rozwiniętą sieć rzeczną Bangladesz regularnie nawiedzają powodzie). Bangladesz ma też otrzymać jeden z pierwszych kredytów udzielonych przez Azjatycki Bank Rozwoju Infrastruktury i Inwestycji (165 mld USD).

    

   Jedną z charakterystycznych cech gospodarki Bangladeszu jest znaczny eksport siły roboczej za granicę i związany z nim udział przelewów zagranicznych w gospodarce. Środki przesyłane przez około 10-milionową diasporę (pracującą głownie w państwach Zatoki Perskiej i innych państwach muzułmańskich) mają duże znaczenie dla budowy rezerw walutowych i generalnie, wzrostu gospodarczego. Wg statystyk Banku Bangladeszu w roku budżetowym 2016-2017 ich suma wyniosła ok. 13 mld USD.

   Źródła: Asian Development Bank, World Bank

    

   III.2.Tabela głównych wskaźników makroekonomicznych

   Wskaźniki

   2010

   2011

   2012

   2013

   2014

   2015

   PKB wartość (w mld USD)*

   115,2

   128,6

   133,3

   149,99

   173,8

   195

   PKB wartość na 1 mieszkańca według kursów rynkowych USD*

   760,3

   838,1

   858,1

   954,8

   1086,8

   1211,7

   PKB wartość na 1 mieszkańca PPP USD*

   2401,5

   2579,6

   2764,6

   2942

   3134,7

   3332,8

   Tempo wzrostu PKB w %*

   5,6%

   6,5%

   6,5%

   6,0%

   6,1% 

   6,6%

   Relacja deficytu/nadwyżki finansów publicznych do PKB w %

   -0,8%*

   -0,8%*

   b.d.

   b.d.

   -3,3%** (s)

   -0,8%

   Relacja całkowitego długu publicznego do PKB w %

   b.d.

   34,6%

   31,7%

   30,3%**

   28,6**  (s)

   32.9%  (s)

   Stopa inflacji (indeks cen konsumpcyjnych CPI)*

   8,1

   10,7

   6,2

   7,5%

   7,0% 

   6,2%

   Stopa bezrobocia w %*

   4,5%

   4,5%

   4,5%

   4,5%

   4,3%

   4.9%   (s)

   Wartość obrotów handlu zagranicznego mln USD*

   51125

   64868

   65340

   73203

   78234

   80178

   Wartość eksportu mln USD*

   21 654

   26990

   27 591

   31 635

   33 057  

   34 852

   Wartość importu mln USD*

   29 471

   37 878

   37 749

   41 568

   45 177

   45 326

   Wartość rocznego napływu ZIB mln USD**

   913

   1 136

   1293

   1 599

   1 551

   2235

   Wartość rocznego odpływu ZIB mln USD**

   15

   13

   43

   34

   44

   46

   Skumulowana wartość ZIB w kraju (inward) mln USD**

   6072

   b.d.

   7 156

   8 596

   9 355

   12912

   Skumulowana wartość ZIB kraju za granicą (outward) mln USD**

   98

   b.d.

   159

   130

   130

   188

   * The World Bank

   ** UNCTAD

    

   III.3.Relacje gospodarcze z UE.

   Stosunki UE z Bangladeszem sięgają 1973 r. W 2001 r. weszła w życie umowa o współpracy (Cooperation Agreement), która znacznie rozszerzyła zakres współpracy pomiędzy partnerami oraz przyczyniła się do rozwoju handlu. Umowa ta określiła także zasady współpracy krajów w ramach ochrony praw człowieka i środowiska.

   W latach 2007-2013 roku Bangladesz realizował swoje cele w oparciu o The Country Strategy Paper for Bangladesh. W tym okresie współpraca UE z Bangladeszem skupiała się na następujących dziedzinach: kontynuacji walki z ubóstwem w zakresie strukturalnym oraz osiągnięciu Milenijnych Celów Rozwoju ONZ do 2015 r., wprowadzeniu skutecznych narzędzi zarządzania w celu efektywnego świadczenia podstawowych usług publicznych dla najuboższej warstwy społecznej oraz zdywersyfikowaniu bazy przemysłowej oraz na wprowadzeniu odpowiednich instrumentów prawnych i ekonomicznych dla poprawy możliwości rozwoju środowiska biznesowego. Od 2014 do 2020 roku stosunki pomiędzy UE a Bangladeszem skupiać się będą na 3 obszarach:

   - wzmocnieniu demokratycznych systemów rządów

   - kwestiach bezpieczeństwa żywności i żywienia

   - edukacji i rozwoju umiejętności (http://eeas.europa.eu/bangladesh/index_en.htm)

   Wg danych Komisji Europejskiej wymiana handlowa UE z Bangladeszem w 2014 roku skupiała się  głównie na imporcie, który wyniósł 12,3 mld EUR (w tym ubrań na kwotę 11,056 mln EUR) – na tej podstawie Bangladesz sklasyfikowany został na 29 miejscu w grupie partnerów eksportujących do Unii Europejskiej. Export z UE do Bangladeszu był zdecydowanie mniejszy i wyniósł 2,017 mln EUR, co w rankingu partnerów importujących z UE usytuowało to państwo na 66 miejscu. Importowano głównie tekstylia, które stanowiły łącznie 92,5% całego importu pomiędzy UE a Bangladeszem. Z EU eksportowano zaś do tego kraju przede wszystkim  maszyny i urządzenia, które stanowiły 52% całego eksportu z UE.

    

   Dwustronna współpraca gospodarcza


    

   IV.1. Gospodarcze umowy dwustronne

   Pomiędzy Bangladeszem a Polską obowiązują następujące umowy gospodarcze:

    1.Umowa między Rządem PRL i Rządem Ludowej Republiki Bangladeszu o współpracy technicznej i naukowej z 16.03.1974;

    2.Konwencja między Rządem RP i Rządem Ludowej Republiki Bangladeszu w sprawie unikania podwójnego opodatkowania oraz zapobiegania uchylaniu się od podatków od dochodu z 08.07.1997;

   3.Umowa między RP a Ludową Republiką Bangladeszu o wzajemnym popieraniu i ochronie inwestycji 08.07.1997.

    

   IV.2. Handel zagraniczny

   W 2016 r. eksport z Polski do Bangladeszu wyniósł ok. 31 mln USD (wzrost o blisko 36% w porównaniu z 2015 r.), a import 1,06 mld USD (wzrost o 24%). W efekcie nastąpił znaczny wzrost obrotów handlowych, które wyniosły 1,09 mld USD, ponad 24% więcej niż rok wcześniej.

    

   Do grupy towarów eksportowych o największej wartości należały: ścier drzewny, papier i tektura (5,3 mln USD); urządzenia mechaniczne i elektryczne, do rejestracji i odbioru dźwięku (4 mln USD) tworzywa sztuczne, kauczuk i wyroby pochodne o łącznej wartości 3,5 mln USD oraz zwierzęta żywe i produkty pochodzenia zwierzęcego o wartości 3,4 mln USD.

    

   W imporcie z Bangladeszu do Polski dominowały materiały i wyroby włókiennicze o łącznej wartości 1 mld USD – Bangladesz zajmuje 2 miejsce na świecie pod względem wielkości eksportu gotowych ubrań. Ich importerami są m. in. polskie firmy odzieżowe i sieci handlowe. Istotną pozycję w imporcie do Polski zajmują też obuwie, nakrycia głowy, parasole, laski, pióra, sztuczne kwiaty o wartości 40 mln USD.

    

   W pierwszym półroczu 2017 r. odnotowano wysokie wzrosty wymiany handlowej – polski eksport wzrósł o 71%, najważniejszymi pozycjami eksportowymi w tym okresie były aparatura nadawcza dla radiotelefonii, radiotelegrafii, radiofonii i telewizji za 3,8 mln USD, żurawie okrętowe za 3 mln USD oraz mleko i śmietana za 2,1 mln USD. Import wzrósł o 8%, dominującą pozycję zajmują w nim materiały i wyroby włókiennicze za 594,8 mln USD.

    

   Mln USD/rok

    

   2014

    

   2015

    

   2016

   2017 (I-VI)

   Eksport

    

   28,32

    

   23,21

    

   31,24

   25,1

   Import

    

   839,64

    

   856,92

    

   1062,89

   632,7

   Obroty

    

   867,96

    

   880,13

    

   1094,16

   657,9

   Saldo

    

   -811,32

    

   -833,71

    

   -1031,64

   -607,6

    

   IV.3. Inwestycje /wzajemne/

   Dane Narodowego Banku Polskiego nie odnotowują, by firmy zarejestrowane w Bangladeszu dokonywały bezpośrednich inwestycji w Polsce. Podobnie dane NBP nie wykazują inwestycji polskich podmiotów gospodarczych w Bangladeszu.

    

   IV.4. Współpraca regionalna

   Z uwagi na znaczną odległość geograficzną i niewielką intensywność kontaktów gospodarczych regionalna współpraca gospodarcza nie jest rozwijana.

    

   IV.5. Współpraca samorządów gospodarczych

   W maju 2015 roku w stolicy Bangladeszu odbyło się seminarium biznesowe, przygotowane i przeprowadzone przez Ambasadę RP w New Delhi, Konsulat Honorowy RP w Dhace i Federacje Izb Przemysłowo Handlowych (FBCCI). Podczas seminarium miejscowi przedsiębiorcy (reprezentujący głównie sektor rolno-spożywczy) zapoznali się z ofertą polskiego biznesu. Ich duże zainteresowanie możliwością rozwoju współpracy pomiędzy Polską i Bangladeszem dobrze rokuje w kwestii wzajemnej wymiany handlowej w nadchodzących latach.

    

    

   Dostęp do rynku


    

   W opublikowanym przez World Bank i International Finance Corporation rankingu „Doing Business 2016” mierzącym gospodarki pod względem przyjazności dla prowadzenia biznesu, na 189 sklasyfikowanych krajów Bangladesz zajął 174 miejsce (spadek o 2 pozycje w stosunku do roku 2015). Najlepiej oceniono płatności podatkowe (85 miejsce). Podobnie jak w roku poprzednim, najniżej oceniono procedury związane z zarejestrowaniem własności, uzyskaniem dostępu do sieci elektroenergetycznej i egzekwowaniem kontraktów.

   We wspólnym rankingu Heritage Foundation i The Wall Street Journal klasyfikującym kraje według wolności gospodarczej „Index of Economic Freedom 2016”, Bangladesz sklasyfikowany został na 137 miejscu spośród 178 państw. Pozytywnie oceniono zarządzanie sektorem publicznym. Spadek odnotowano w przypadku rządów prawa i otwartości rynku.

   Bangladesz jest członkiem WTO od 1995 roku. Średnia stawka celna na towary wynosi 13%.

    

    

    

   Przydatne linki i kontakty


    

    

   VI.1.    Administracja gospodarcza.

   Ministry of Finance

   http://www.mof.gov.bd

   Ministry of Commerce

   http://www.mincom.gov.bd

   Ministry of Shipping

   http://www.mos.gov.bd

   Ministry of Power, Energy & Mineral Resources

   http://www.emrd.gov.bd/

   Ministry of Textiles and Jute

   http://www.motj.gov.bd/

    

   VI.2.    Samorządy gospodarcze.

   The Federation of Bangladesh Chambers of Commerce and Industry

   http://www.fbcci-bd.org/

   Foreign Investor’s Chamber of Commerce and Industry Bangladesh

   http://www.ficci.org.bd/

   International Chamber of Commerce Bangladesh

   http://www.icc-bd.org

    

   VI.3.    Oficjalna prasa ekonomiczna.

   The Financial Express

   http://www.thefinancialexpress-bd.com/

   Bangladesh Business News

   http://www.businessnews-bd.com/

   The Bangladesh Today

   http://www.thebangladeshtoday.com/

    

   24 marca 2014 (ostatnia aktualizacja: 23 sierpnia 2017)

   Drukuj Drukuj Podziel się treścią: