close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • JAPONIA

 • Japonia

 •  

   Informacje o kraju


   

  1.1. Położenie geograficzne, ludność, obszar, stolica, języki urzędowe


  Położenie geograficzne: Japonia jest krajem wyspiarskim znajdującym się w Azji Wschodniej na Pacyfiku. Od kontynentu kraj oddzielony jest Morzem Japońskim. Archipelag Japoński rozciąga się od Okinawy na południu, po Hokkaido na północy i składa się z ok. 4000 wysp. Największe z nich to: Honshu, Hokkaido, Kyushu i Shikoku. Ponad 3/4 kraju pokrywają góry. Stąd też Japonia posiada bardzo mało gruntów uprawnych.

  Ludność: 126,7 mln

  Obszar: 377.835 km2

  Stolica: Tokio (od 1864 r.)

  Język urzędowy: japoński


  1.2. Warunki klimatyczne


  W Japonii można wyróżnić trzy strefy klimatyczne: zwrotnikową na południu, podzwrotnikową w części środkowej, oraz umiarkowaną ciepłą na północy. Na wszystkie strefy klimatyczne ma również wpływ klimat monsunowy, którego zasięg obejmuje wyspy i kształtuje morski charakter klimatu kraju. Poza Okinawą oraz południową częścią Kyushu w Japonii wyraźnie zaznaczają się cztery pory roku. Napływ chłodnych mas powietrza z kontynentu azjatyckiego w zimie oraz ciepłych mas znad Pacyfiku w lecie jest przyczyną znacznego zróżnicowania klimatu w poszczególnych częściach archipelagu.

  1.3. Główne bogactwa naturalne

  Japonia jest krajem ubogim w surowce naturalne. Z nielicznych złóż surowcowych występujących na terenie kraju wymienić należy złoża węgla kamiennego, miedzi, cyny, manganu, cynku, ołowiu oraz pirytu. W północno-zachodniej części Honshu występują także niewielkie zasoby ropy naftowej, których eksploatacja pokrywa jedynie 0,3% potrzeb krajowych. W związku z tym wszystkie paliwa energetyczne oraz rudy metali (głównie żelaza i boksyty) Japonia musi sprowadzać z zagranicy. Prawie 90% produkcji przemysłowej oparte jest na surowcach importowanych.

  1.4. System walutowy, kurs i wymiana

  Jednostką monetarną w Japonii jest jen. Wymiany waluty można dokonać we wszystkich międzynarodowych portach lotniczych oraz w kantorach i niektórych bankach w większych miastach w całym kraju.

  1.5. Religia

  Większość Japończyków praktykuje zarówno sintoizm/sinto (83.9%), jak i buddyzm (71.4%). Chrześcijanie stanowią około 2% ludności.

  1.6. Infrastruktura transportowa (przejścia graniczne, lotniska, porty)

  Ze względu na wyspiarskie położenie Japonii jedynymi możliwymi przejściami granicznymi są porty lotnicze oraz morskie. Trzy największe międzynarodowe porty lotnicze to: Narita – port obsługujący aglomerację Tokio, Kansai w Osace oraz Chubu w Nagoi. Połączenia z niektórymi krajami obsługuje również tokijskie lotnisko Haneda. Do największych japońskich portów morskich należą: Nagoja, Chiba, Jokohama, Kitakiushu, Osaka, Tokio oraz Kobe.

  Japonia posiada doskonale utrzymaną sieć dróg, w tym ok. 9.000 km autostrad. Obowiązuje ruch lewostronny.

  UWAGA: Japonia obecnie nie honoruje międzynarodowego prawa jazdy wydawanego przez władze polskie. Natomiast istnieje możliwość wymiany krajowego prawa jazdy na dokument japoński pod warunkiem posiadania zezwolenia na pobyt. Procedura wymiany prawa jazdy obejmuje badania wzroku, zaliczenie testu sprawdzającego podstawowe umiejętności oraz udokumentowanie minimum 3-miesięcznego pobytu w kraju od daty otrzymania prawa jazdy.

  Japonia posiada wszechstronnie rozwinięty oraz najnowocześniejszy system transportu kolejowego na świecie, a długość linii kolejowych przekracza 23.000 km i wciąż rośnie. Dumą Japończyków jest osiągający prędkość 300 km/h Shinkansen. Sieć szybkiej kolei obejmuje ponad 1800 km i nadal jest rozbudowywana. Cztery największe wyspy archipelagu posiadają połączenia kolejowe, na których głównym przewoźnikiem jest grupa Japan Railway (JR).

  Tokio, Jokohama, Osaka, Nagoja, Sapporo, Kobe, Kioto, Fukuoka, a także Sendai posiadają doskonale rozbudowaną sieć metra. Ponadto komunikację podmiejską uzupełniają inne systemy, takie jak napowietrzna kolej jednoszynowa oraz tramwaje. Szczegółowe informacje na temat połączeń metra w największych miastach Japonii oraz połączeń kolejowych na terytorium całego kraju, uwzględniające ceny oraz czas przejazdów na poszczególnych trasach, dostępne są na stronie: http://www.hyperdia.com/ .

  1.7. Obowiązek wizowy

  Obowiązek wizowy dla posiadaczy wszystkich kategorii paszportów przy pobytach do 90 dni został zniesiony na zasadzie wzajemności (umowa dwustronna). Nie dotyczy to przyjazdów w celu podjęcia pracy lub innego zajęcia zarobkowego.

  1.8. Wykaz świąt państwowych i dni wolnych od pracy.

   

  Data

  Nazwa polska

  Nazwa japońska

  1 stycznia

  Nowy Rok

  Ganjitsu

  Drugi poniedziałek stycznia

  Święto Pełnoletności

  Seijin no hi

  11 lutego

  Dzień Założenia Państwa

  Kenkoku Kinen no hi

  Ok. 20 marca

  Równonoc wiosenna

  Shunbun no hi

  29 kwietnia

  Dzień Cesarza Showa

  Showa no hi

  3 maja

  Dzień Konstytucji

  Kenpō Kinenbi

  4 maja

  Dzień Zieleni

  Midori no hi

  5 maja

  Dzień Dziecka

  Kodomo no hi

  Trzeci poniedziałek lipca

  Dzień Morza

  Umi no hi

  Trzeci poniedziałek września

  Dzień Szacunku dla Starszych

  Keiro no hi

  Ok. 23 września

  Równonoc jesienna

  Shubun no hi

  Drugi poniedziałek października

  Dzień Sportu i Zdrowia

  Taiiku no hi

  3 listopada

  Dzień Kultury

  Bunka no hi

  23 listopada

  Dzień Dziękczynienia za Pracę

  Kinro kansha no hi

  23 grudnia

  Urodziny Cesarza

  Tenno Tanjōbi

   

   

  System administracyjny


   

  2.1. Ustrój polityczny

  Japonia jest dziedziczną monarchią konstytucyjną. Zgodnie z konstytucją z 3 listopada 1946 roku , cesarz jest symbolem jedności narodu, nie ma władzy wykonawczej, mianuje premiera i Prezesa Sądu Najwyższego.

  2.2. Władza ustawodawcza

  Najwyższym organem władzy oraz jedynym organem ustawodawczym jest dwuizbowy parlament, zwany Kokkai (Zgromadzenie Narodowe), składający się z niższej Izby Reprezentantów (Shūgiin) oraz wyższej Izby Radców (Sangiin). W izbie niższej parlamentu zasiada 480 posłów, a jej kadencja trwa 4 lata. 300 parlamentarzystów izby niższej wybieranych jest w systemie większościowym z jednomandatowych okręgów wyborczych, natomiast 180 pochodzi z wyborów w systemie proporcjonalnym w ramach list krajowych.

  W izbie wyższej zasiada natomiast 242 radców, którzy wybierani są na 6 lat, przy czym połowa radców podlega reelekcji co 3 lata. 146 członków izby wyższej parlamentu pochodzi z wyborów w 47 prefekturalnych okręgach wyborczych, natomiast 96 z wyborów w systemie proporcjonalnym w ramach list krajowych. Wybory do parlamentu są powszechne i tajne, a odbywające się w nim sesje dzielą się na sesje zwyczajne, nadzwyczajne i specjalne.

  Od grudnia 2012 r., do władzy doszła ponownie po trzyletniej przerwie Partia Liberalno-Demokratyczna (LDP), sprawująca władzę w Japonii niemalże nieprzerwanie w ciągu ostatnich 50 lat.

  2.3. Władza wykonawcza

  Władzę wykonawczą sprawuje rząd, na czele którego stoi wybierany przez Zgromadzenie Narodowe oraz mianowany przez cesarza premier. Funkcję tę z reguły pełni przywódca wyłonionej w wyborach powszechnych rządzącej partii. W skład rady ministrów, oprócz premiera, wchodzą mianowani i odwoływani przez niego ministrowie. Zgodnie z konstytucją większość członków rządu musi być członkami parlamentu.

   

  2.4. Struktura administracji państwowej

  Od grudnia 2012 roku na czele rządu Japonii stoi premier Shinzo Abe.

  W skład obecnego gabinetu (od sierpnia 2017 r.) wchodzą:

   

  Premier

  Shinzo Abe

  1.  

  Wicepremier, Minister Finansów

  Taro Aso

  1.  

  Minister Spraw Wewnętrznych i Komunikacji

  Seiko Noda

  1.  

  Minister Sprawiedliwości

  Yoko Kamikawa 

  1.  

  Minister Spraw Zagranicznych

  Taro Kono

  1.  

  Minister Oświaty, Kultury, Sportu, Nauki i Technologii (MEXT)

  Yoshimasa Hayashi

  1.  

  Minister Zdrowia, Pracy i Opieki Społecznej (MHLW)

  Katsunobu Kato

  1.  

  Minister Rolnictwa, Leśnictwa i Rybołówstwa (MAFF)

  Ken Saito

  1.  

  Minister Gospodarki, Handlu i Przemysłu (METI)

  Hiroshige Seko

  1.  

  Minister Infrastruktury, Transportu i Turystyki (MLIT)

  Keiichi Ishii

  1.  

  Minister Środowiska

  Masaharu  Nakagawa

  1.  

  Minister Obrony

  Itsunori Onodera

  1.  

  Sekretarz Gabinetu oraz Minister ds. Wzmocnienia Bezpieczeństwa Narodowego

  Yoshihide Suga

  1.  

  Minister ds. Odbudowy

  Masayoshi Yoshino

  1.  

  Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa Narodowego

  Hachiro Okonogi

  1.  

  Minister Stanu ds. Okinawy i Terytoriów Północnych

  Tetsuma Esaki 

  1.  

  Minister Stanu ds. Malejącego Wskaźnika Narodzin i Równouprawnienia, Minister Stanu ds. Konsumentów i Bezpieczeństwa Żywności oraz Minister ds. Wsparcia Kobiet i Rodziny

  Masaji Matsuyama 

  1.  

  Minister Stanu ds. Rewitalizacji Gospodarki, Reformy Opieki Socjalnej i Podatkowej oraz ds. Polityki Gospodarczej i Fiskalnej

  Toshimitsu Motegi

  1.  

  Minister ds. Igrzysk Olimpijskich oraz Igrzysk Paraolimpijskich w Tokio

  Shunichi Suzuki

  1.  

  Minister ds. Rewitalizacji Lokalnej Gospodarki Japonii oraz ds. specjalnych krajowych stref ekonomicznych

  Hiroshi Kajiyama

  2.5. Struktura administracji gospodarczej.

  Za politykę finansową w Japonii odpowiedzialne jest ministerstwo finansów (MF), natomiast polityka przemysłowo-handlowa należy do kompetencji ministerstwa gospodarki, handlu i przemysłu (METI). Istotną rolę w obszarze formułowania polityki ekonomiczno-finansowej odgrywa również kancelaria premiera.

  W obszarze polityki transportowej, promocji turystyki oraz budownictwa, wiodącą rolę odgrywa ministerstwo gospodarki przestrzennej, infrastruktury, transportu i turystyki (MLIT). Za politykę rolną odpowiedzialne jest ministerstwo rolnictwa (MAFF), natomiast polityka bezpieczeństwa żywności wchodzi w zakres kompetencji ministerstwa zdrowia (MHLW) oraz podlegającej kancelarii premiera, agencji ds. konsumentów, której zwierzchnikiem jest sekretarz stanu ds. ochrony konsumentów.

  W obszarze polityki klimatycznej główną rolę odgrywa ministerstwo środowiska (MOE). Ministerstwo spraw wewnętrznych i komunikacji (MIC) odpowiada za proces decentralizacji władzy publicznej.

  Ministerstwa japońskie prowadzą ścisłą współpracę z organizacjami branżowymi i regionalnymi skupiającymi przedstawicieli sektora prywatnego. Największą i najbardziej wpływową organizacją biznesową w Japonii jest Nippon Keidanren, skupiający największe firmy japońskie.

  Za promocję eksportu japońskiego i inwestycji w Japonii odpowiedzialna jest Japońska Organizacja Handlu Zagranicznego (JETRO).

  2.6. Sądownictwo gospodarcze

  Trójpodział władz uzupełniają niezawisłe sądy, niezależne od parlamentu i rządu. Najwyższą instancją tej władzy jest Sąd Najwyższy, a uzupełnia ją 8 sądów wyższych, 50 okręgowych, 50 rodzinnych oraz 438 lokalnych. Prezesa Sądu Najwyższego wyznacza rząd, a mianuje cesarz. Natomiast sędziów niższych instancji wyznacza Sąd Najwyższy, a mianuje rząd.

  Sprawy gospodarcze rozstrzygane są przez sądy lokalne i okręgowe (w pierwszej instancji). Sądy lokalne właściwe są w sprawach, w których przedmiot sporu nie przekracza 1.400.000 jenów. W sprawach przekraczających tę wartość, właściwe są sądy okręgowe. Stronom przysługuje prawo do odwołania się od wyroku sądu pierwszej instancji do sądu wyższego oraz do Sądu Najwyższego.

  W Japonii funkcjonuje również Japońskie Stowarzyszenie Arbitrażu Handlowego (www.jcaa.or.jp), które jest instytucją rozwiązującą spory o charakterze gospodarczym w postępowaniu arbitrażowym.

   

   

  Gospodarka


   

  3.1. Ogólna charakterystyka sytuacji gospodarczej

  Wzrost  PKB w 2017 r. wyniósł 1,7%. Poziom bezrobocia nadal utrzymuje się na rekordowo niskim poziomie ok. 3%.  Wskaźnik inflacji bazowej wciąż pozostaje jednak na poziomie bliskim zeru.  Bank Japonii nie poddaje się w osiągnięciu inflacji na poziomie 2%, ale zrezygnował z podawania ram czasowych, jednocześnie podtrzymując plany kontynuacji dotychczasowego zakresu i kierunku  polityki monetarnej.

  Od 2012 r. prowadzony jest przez rząd premiera S. Abe program ożywienia gospodarki (tzw. abenomika oparta na trzech krokach: 1. Stymulacji fiskalnej; 2. Łagodzeniu polityki pieniężnej; 3. Reformach strukturalnych).

   

  3.2. Główne wskaźniki makroekonomiczne.

   

  Źródło

  2016

  2017

  2018

  2019

  PKB wartość ważona PPP (mld USD)

  MFW

  4,730

  5,106

  5,230

  5,395

  PKB wartość na 1 mieszkańca (PPP) (w USD)

  MFW

  37304

  40408

  41550

  43044

  Tempo wzrostu PKB w cenach stałych (%)

  OECD

  1,02

  1,52

  1,24

  0,96

  Relacja całkowitego długu publicznego do PKB (%)

  MFW

  250

  253

  254,9

  254,6

  Stopa inflacji (CPI)

  MF

  −0,5

  0,9 

  0,9

   

  Stopa bezrobocia (%)

  MF

  3,1

  2,8

   

   

  Wartość obrotów handlu zagranicznego (w mld USD)

  JETRO

  1251,5

  1368,1

  366 (dane z marca)

   

  Wartość eksportu (w mld USD)

  JETRO

  644,5

  697,2

  182,6 (dane z marca)

   

  Wartość importu (w mld USD)

  JETRO

  607

  670,9

  183,4 (dane z marca)

   

  3.3. Główne sektory gospodarki.

  Pod względem udziału w PKB do najważniejszych gałęzi gospodarki japońskiej zalicza się: usługi (ok. 74% PKB), przemysł (ok. 25% PKB) oraz rolnictwo (1,4% PKB). Do najważniejszych gałęzi przemysłu należą przemysł motoryzacyjny, elektroniczny, maszynowy, farmaceutyczny, stalowy i chemiczny. Strategiczne gałęzie obejmują również petrochemię, farmaceutykę, bioprzemysł, przemysł stoczniowy i kosmiczny. Obszary, w których Japonia przoduje technologicznie to: elektronika, motoryzacja, półprzewodniki, włókna optyczne, optoelektronika, media optyczne oraz biochemia.

  Do najważniejszych korporacji w sektorze usług należą: NTT, DoCoMo, Tepco, Nomura, Mitsubishi Estate, Tokyo Marine, JR East, ANA. W Japonii znajdują się również największe na świecie banki, Japońska Poczta, Mitsubishi UFJ Financial Group, Mizuho Financial Group, Sumitomo Mitsui Financial Group. Tokijska Giełda Papierów Wartościowych jest pod względem kapitalizacji drugą giełdą na świecie.

  Przykładami wielkich japońskich korporacji przemysłowych są: Toyota Motor, Canon, Fujitsu, Honda, Bridgestone, Takeda, Sony, Sharp, Oji, Softbank, Kyocera, Toray, Asahi Glass, Komatsu, NGK i Nippon Steel. Sześć największych japońskich konglomeratów przemysłowo-handlowo-finansowych (tzw. keiretsu) to: Mitsubishi, Sumitomo, Fuyo, Mitsui, Dai-Ichi Kangyo oraz Sanwa.

  Japoński przemysł samochodowy zajmuje wysoką pozycję zarówno pod względem udziału w rynku światowym (samochody, urządzenia elektroniczne oraz silniki), jak i udziału w japońskim PKB oraz wielkości zatrudnienia. Do największych firm japońskiej branży motoryzacyjnej należą: Toyota, Honda, Nissan, Suzuki, Mazda i Mitsubishi. Wszystkie te firmy znajdują się w światowej czołówce producentów samochodów. Mocną stroną japońskiego przemysłu samochodowego jest jakość, wytrzymałość, oszczędność i konkurencyjność cenowa. Niektóre z japońskich firm motoryzacyjnych należą do keiretsu i mają swój udział w przemyśle elektronicznym.

  W branży elektronicznej największymi firmami są: Sony, Toshiba, Hitachi, NEC, Panasonic, Mitsubishi Electric, Sharp i Fujitsu. Szacuje się, iż udział produkcji firm japońskich w globalnej produkcji sprzętu elektronicznego wynosi 21%.

  Największymi firmami w przemyśle stalowym są Nippon Steel, Sumitomo Metal Industries, Kobe Steel, JFE Holdings, Yodogawa Steel Works, Nippon Denko i Mitsubishi Steel Mfg.

  W związku z dużym wzrostem cen i stale rosnącym popytem na produkty przemysłu petrochemicznego w dynamicznie rozwijających się krajach azjatyckich, japońska petrochemia utrzymuje pozycję jednej z silniejszych gałęzi japońskiego przemysłu. Największymi firmami w przemyśle petrochemicznym są: Nippon Oil, Tonen General Sekiyu, Showa Shell Sekiyu, Cosmo Oil i Nippon Mining Holdings.

  Kolejną mocną stroną japońskiej gospodarki jest biotechnologia i przemysł farmaceutyczny, m.in. dzięki współpracy z USA i Europą, która doprowadziła do dużych fuzji i przejęć. W tym sektorze Japonia jest liderem w wielu dziedzinach, m.in. w technologii fermentacji aminokwasów. Do największych firm tego sektora zalicza się: Takeda, Eisai, Daiichi Sankyo, Yamanouchi Pharmaceutical i Taisho Pharmaceuticals.

  3.4. Członkostwo w organizacjach i porozumieniach o charakterze ekonomicznym

  Japonia jest członkiem:

  # Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ),

  # Grup G7/G8, G4 (wraz z Brazylią, Indiami i Niemcami), G-20

  # Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)

  # Światowej Organizacji Handlu (WTO),

  # Międzynarodowej Agencji Energii (IEA)

  # organizacji o charakterze regionalnym: APEC, ASEM, ASEAN+3, EAS.

  W ramach polityki handlowej realizowanej przez kolejne rządy Japonii, kraj ten prowadzi z coraz większą ilością partnerów bilateralne i multilateralne negocjacje umów o partnerstwie gospodarczym (EPA) i o wolnym handlu (FTA). Działania takie podyktowane są w dużej mierze ambicją dotrzymania kroku Chinom i Korei, które zawarły szereg umów tego typu.

  Rząd japoński zamierza zintensyfikować dialog gospodarczy wysokiego szczebla z głównymi partnerami handlowymi (w tym z Unią Europejską) przy jednoczesnym wdrożeniu szeregu reform wewnętrznych zwiększających konkurencyjność japońskiego rynku, w tym rolnego. Jednym z priorytetów polityki handlowej Japonii jest utworzenie strefy wolnego handlu w regionie Azji i Pacyfiku, obejmującej kraje APEC, a także inne inicjatywy regionalne.

  W ramach swojej polityki handlowej Japonia realizuje doktrynę mówiącą, że WTO utrzymuje i wzmacnia światowy system handlu, zaś porozumienia o wolnym handlu uzupełniają ten proces. Poniższa tabela przedstawia listę krajów, z którymi Japonia podpisała lub negocjuje umowy FTA / EPA.

  Partner

  Data podpisania

  Data wejścia w życie

  Singapur

  01/2001

  11/2002

  Meksyk

  10/2002

  04/2005

  Malezja

  12/2005

  07/2006

  Filipiny

  09/2006

  12/2008

  Chile

  03/2007

  09/2007

  Tajlandia

  04/2007

  11/2007

  Brunei

  06/2007

  07/2008

  Indonezja

  08/2007

  07/2008

  ASEAN

  04/2008

  12/2008

  Szwajcaria

  02/2009

  09/2009

  Wietnam

  12/2008

  10/2009

  Indie

  02/2011

  08/2011

  Peru

  05/2011

  03/2012

  Australia

  04/2014

  01/2015

  Korea Pd.

  Negocjacje w toku od 10/2003

  GCC

  Negocjacje w toku od 09/2006

  CJK (Chiny, Japonia, Korea Pd.)

  Negocjacje w toku od 03/2013

  Unia Europejska

  Negocjacje zakończone 12/2017

  TPP11

  03/2018

   

   

  3.5. Relacje gospodarcze z UE

  UE jest trzecim, po Chinach i USA, partnerem handlowym Japonii, podczas gdy Japonia jest szóstym co do wielkości partnerem UE. Wartość bilateralnych obrotów handlowych w 2017 r. wyniosła ok. 155 mld USD. UE jest również drugim co do wielkości inwestorem w Japonii, natomiast Japonia jest trzecim największym inwestorem w UE. W 2017 r. Japonia wyeksportowała do krajów UE towary o wartości 77,1 mld USD, a import z krajów UE osiągnął wartość 77,9 mld USD.

  Do głównych kategorii eksportu z UE na rynek japoński należą produkty przemysłu motoryzacyjnego, chemicznego, rolno-spożywczego, maszyny i urządzenia, farmaceutyki, urządzenia medyczne oraz tekstylia.

  W maju 2017 r. podczas szczytu UE–Japonia w Brukseli zostało osiągnięte porozumienie co do zasady w sprawie najważniejszych elementów umowy o partnerstwie gospodarczym (EPA), a ostateczne negocjacje zakończono w grudniu 2017 r. Umowa będzie stanowić ok. 30% światowego PKB i planowane jest jej wejście w życie na 2019 r. Negocjacje trwały 4 lata i w niektórych sektorach nie zostały jeszcze zakończone, ale uzyskanie politycznego porozumienia stanowi ważny krok w kierunku liberalizacji handlu pomiędzy UE i Japonią.

   

   

  Dwustronna współpraca gospodarcza


   

  4.1. Gospodarcze umowy dwustronne

  # Układ o handlu i żegludze z listopada 1978 r.

  # Umowa między Rządem PRL a Rządem Japonii o unikaniu podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodów z dnia 20 lutego 1980 r.;

  # Porozumienie międzyrządowe ws. japońskiej pożyczki na fundusz stabilizacyjny w Polsce, w wysokości 150 mln USD ze stycznia 1990 r.;

  # Umowa między Rządem RP a Rządem Japonii o transporcie lotniczym z dnia 7 grudnia 1994 r.

  Ponadto:

  # Deklaracja współpracy Polski i Japonii w zakresie implementacji mechanizmów elastycznych z Kioto z dnia 14 października 2008 r.

  # Deklaracja współpracy Polski i Japonii w obszarze pokojowego wykorzystania energii jądrowej w Polsce z dnia 30 marca 2010 r.

  # Deklaracja współpracy w obszarze rozwoju i wykorzystania technologii czystego węgla pomiędzy Głównym Instytutem Górnictwa w Katowicach, Instytutem Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu oraz Japońskim Centrum Energii Węglowej (JCOAL) z dnia 7 września 2010 r.

  4.2. Handel zagraniczny (w oparciu o statystyki handlowe JETRO)

   w tys. USD

  2014

  2015

  2016

  2017

  2018 (dane z marca)

  Obroty

  2 867 871

  2 718 562

  2 847 936

  3 157 548

  741 039

  Import z Japonii

  1 724 414

  1 653 851

  1 695 502

  2 007 072

  492 375

  Eksport do Japonii

  1 143 457

  1 064 711

  1 152 434

  1 150 476

  248 664

  Deficyt handlowy

  -580 957

  -589 140

  -543 068

  -856 596

  -243 711

   

  Struktura importu wskazuje, iż znaczną część polskiego importu z Japonii stanowi wciąż import związany z działalnością japońskich firm w Polsce. W 2015 r. do głównych kategorii w polskim imporcie z Japonii należały: maszyny i elektronika (43,7%), maszyny transportowe (17%), plastik i guma (6,5%), metale (5,14%). Jednym z najważniejszych japońskich produktów eksportowych są samochody.

  Największymi pozycjami w polskim eksporcie do Japonii są: wyroby tytoniowe, mięso, maszyny i urządzenia mechaniczne (w tym części do silników, łożyska itp.), maszyny i urządzenia elektryczne , produkty przemysłu motoryzacyjnego (elementy zawieszenia, skrzynie biegów i inne części), chemia przemysłowa, meble, produkty ceramiczne oraz przyrządy optyczne. W ciągu trzech ostatnich lat największy eksport do Japonii odnotowano w 2016 r., co skutkowało zmniejszeniem deficytu handlowego. W 2015 r. eksport do Japonii zdominowały żywność (37,38%) oraz maszyny i urządzenia elektryczne (28,25%). Poza tym z Polski do Japonii nadal importuje się: maszyny transportowe (9,70%), produkty chemii przemysłowej (6,08%) oraz metale (2%).

  Jednym z dostępnych instrumentów wsparcia eksportu i ekspansji firm europejskich na rynku japońskim, z którego coraz chętniej korzystają przedsiębiorcy polscy, jest program realizowany przez Komisję Europejską „Gateway to Japan”. Program ten przeznaczony jest dla małych i średnich przedsiębiorstw. Szczegółowe informacje nt. zasad udziału w programie i dostępnego wsparcia znajdują się pod adresem: http://www.eu-gateway.eu/

  4.3. Inwestycje

  Według szacunków Ambasady RP w Tokio pod koniec 2017 r. w Polsce funkcjonowało ok.300 firm z udziałem kapitału japońskiego, w tym ok. 85 w sektorze produkcyjnym.

  W lutym 2013 r. japońska firma Fanuc, produkująca światowej klasy roboty przemysłowe, otworzyła swoją nową siedzibę we Wrocławiu. Oprócz sprzedaży i wdrażania nowoczesnych urządzeń automatycznych firma zajmuje się też szkoleniami, usługami doradczymi oraz serwisem. W kwietniu 2013 r. japoński koncern Denso Corporation zapowiedział uruchomienie produkcji zespołów wskaźników deski rozdzielczej dla motoryzacji w nowym zakładzie w Mysłowicach. Również firma Sanden Manufacturing Poland zapowiedziała uruchomienie trzeciego zakładu produkcyjnego na terenie Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. W 2016 r. firma Sumica Ceramics Poland Sp. z o.o., należąca do firmy Sumitomo Chemical Co. Ltd., dokonała uroczystego otwarcia fabryki, w której produkowane będą glinowo-tytanowe filtry cząstek stałych do silników Diesla, zwane w skrócie filtrami AT-DPF (Aluminum Titanate – Diesel Particulate Filter).

  W ostatnich latach obserwuje się zdecydowany wzrost zainteresowania firm japońskich realizacją projektów w sektorze energetycznym (JPOWER/Mitsui-Bussan, Chugoku Electric Power Company, Hitachi).

  Z punktu widzenia możliwości wzrostu inwestycji japońskich w Polsce za najbardziej perspektywiczne uważa się inwestycje w sektorze energetycznym, rolno-spożywczym, chemicznym oraz finansowym (w tym centra finansowo-rozliczeniowe). Obserwuje się również rosnące zainteresowanie firm japońskich inwestycjami związanymi z ochroną środowiska (energooszczędność, zarządzanie odpadami, recycling) oraz w sektorze transportowym.

  Obecnie w Japonii funkcjonują oddziały dwóch firm polskich: Fakro Japan oraz NCM Entertainment. Pierwsza z nich zajmuje się sprzedażą okien dachowych, natomiast druga działa w sektorze gier komputerowych. Ponadto, w Japonii funkcjonuje kilka firm prowadzonych przez obywateli polskich rezydujących w tym kraju. Nie stanowią one jednak inwestycji polskiej w Japonii w rozumieniu oficjalnej definicji inwestycji zagranicznych.

   

  4.4. Współpraca regionalna

  Główną formą aktywności przejawianą przez instytucje o charakterze regionalnym są wizyty przedstawicieli polskich specjalnych stref ekonomicznych w Japonii, których celem jest nawiązanie kontaktów biznesowych z partnerami japońskimi. W ostatnich latach wzrasta również zainteresowanie polskich władz samorządowych rozwojem współpracy z partnerami japońskimi celem tworzenia warunków do współpracy pomiędzy podmiotami lokalnymi, wymiany doświadczeń i informacji.

  4.5. Współpraca samorządów gospodarczych

  W 2000 roku powstał Polsko-Japoński Komitet Gospodarczy. Po stronie polskiej filarem współpracy jest Komitet Gospodarczy Polska-Japonia, na którego czele stoi prezes Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan. Partnerem strony polskiej jest obecnie Komitet ds. Europy działający w ramach japońskiej organizacji biznesu Nippon Keidanren.

  W bilateralnych kontaktach gospodarczych na odnotowanie zasługuje jednak fakt utworzenia Polskiej Izby Gospodarczej w Japonii (PCCIJ). Izba ta została zarejestrowana przez japońskie ministerstwo gospodarki (METI) w dniu 1 lutego 2007 r. Obecnie skupia ok. 40 członków, w tym przedstawicieli biznesu japońskiego oraz Polaków (najczęściej rezydentów) prowadzących działalność gospodarczą na rynku japońskim. PCCIJ jest członkiem działającej w Japonii Europejskiej Rady Biznesu (EBC).

   

  Dostęp do rynku


   

  5.1. Dostęp do rynku dla polskich towarów i usług

  Niski poziom zależności Japonii od towarów importowych mógłby wskazywać na istnienie znaczących restrykcji importowych w japońskiej polityce handlowej. Tymczasem, większość barier handlowych zidentyfikowanych dotychczas przez Europejską Radę Biznesu w Japonii wynika z regulacji wewnętrznych oraz z różnic w regulacjach prawnych w UE i Japonii. Do kluczowych problemów wskazywanych przez biznes europejski należą:

  # Różnice w standardach

  W obszarach objętych umowami o wzajemnej uznawalności standardów (mutual recognition agreements - MRA) podnoszą się głosy niezadowolenia z funkcjonowania tych umów. W obszarach, które nie są objęte MRA (większość) procedury zatwierdzania produktów są długie, nieefektywne i kosztowne, tak dla producentów, jak i klientów (np. szczepionki). Często nie jest to jednak dyskryminacja de jure ani de facto, lecz problemy administracyjne, które zgłaszają także przedsiębiorcy japońscy.

  Niski poziom internacjonalizacji standardów w Japonii powoduje, że wiele towarów dopuszczonych do obrotu na świecie, wymaga specjalnych badań lub dostosowania do odmiennych standardów japońskich. Dlatego też proces dopuszczenia nowych towarów na rynek japoński jest z reguły bardzo czasochłonny, kosztowny i uciążliwy. Dotyczy to przede wszystkim artykułów żywnościowych – kwarantanna, przepisy fitosanitarne, dopuszczenie dodatków smakowych lub koloryzujących. Wiele do zrobienia pozostaje też w kwestii wzajemnego uznawania przez Japonię i WHO/FAO dodatków do żywności i substancji spożywczych (proces rozpoczęty w 1981 r.). Z 828 substancji spożywczych dopuszczonych do użytku przez Japonię jedynie 1/3 została uznana jako bezpieczna przez WHO/FAO, podczas gdy ponad 600 substancji dopuszczonych przez WHO/FAO nie jest akceptowanych przez Japonię.

  Utrudnione jest również wprowadzanie na japoński rynek produktów z grupy tzw. quasi leków, które za granicą uznawane są za kosmetyki. Podobnie, standardy uznawane wyłącznie w Japonii utrudniają firmom zagranicznym funkcjonowanie w branżach takich jak: budownictwo, nieruchomości, transport lotniczy, diagnostyka medyczna, aparatura medyczna, weterynaria oraz cięte kwiaty.

  # Różnice w regulacjach rynkowych

  Silna segmentacja rynków w sektorze telekomunikacyjnym, zdominowanym przez japońskich dostawców sprzętu (Sharp, Panasonic, Hitachi) i usług (NTT, DoCoMo), wzmocniona jest dodatkowo odmiennymi standardami technicznymi stosowanymi przez poszczególnych operatorów. Bardzo utrudnia to wejście na rynek przedsiębiorstwom europejskim. Innym przykładem są regulacje na rynku usług bankowych, ubezpieczeniowych i papierów wartościowych, które uniemożliwiają bankom japońskim i jednostkom europejskim funkcjonującym na lokalnym rynku oferowanie zaawansowanych produktów finansowych. Model ten zmienia się jednak stopniowo pod presją japońskich instytucji finansowych.

  # Polityka konkurencji

  Regulacje rynkowe i problemy z dostępem do rynku wynikają często z polityki konkurencji. Japońscy decydenci (w tym Japońska Rada Handlu Zagranicznego – JFTC oraz METI) często odmiennie postrzegają pojęcie konkurencji niż UE. Przykładem tego może być dominująca pozycja poczty japońskiej na rynku przesyłek pocztowych, bankowości detalicznej oraz detalicznych instrumentów finansowych.

  Ponadto, co najmniej dwa czynniki nieformalne wpływają na niską penetrację japońskiego rynku przez produkty importowane:

  # Preferencje konsumentów

  Wysoki poziom awersji konsumentów oraz władz japońskich do produktów zagranicznych wiąże się z problemem bezpieczeństwa żywności i produktów medycznych oraz dominującym przekonaniem, że krajowe produkty lepiej chronią przed zagrożeniami z niego wynikającymi. Pewne przykłady wskazują jednak, iż myślenie takie związane jest z ochroną rynku krajowego przez władze japońskie.

  # Brak konkurencyjności wewnątrz grupy

  System konglomeratów „keiretsu” nadal jest bardzo aktywny w Japonii i pomimo działań podejmowanych w latach 90. celem jego dezintegracji, wciąż posiada znaczny udział w japońskim PKB. Instynktowna niechęć do konkurowania i preferowanie „harmonijnych relacji“ („sprawiedliwy handel“) osłabiają politykę konkurencji w Japonii. Choć konkurencja poza grupą może być bardzo silna (przykładowo na rynkach eksportowych), to ta wewnątrz grupy jest dużo bardziej ograniczona. Silne przenikanie się sektora prywatnego z publicznym wyjaśnia zaangażowanie METI w pomoc sektorową i regulacje rynkowe. Taki układ ogranicza dostęp do japońskiego rynku dla europejskich produktów, usług i inwestycji.

  Z punktu widzenia struktury polskiego eksportu potencjalnie najbardziej uciążliwe dla polskich firm mogą być bariery w dostępie do japońskiego rynku produktów rolno-spożywczych. Ze względu na ochronę rolnictwa japońskiego i wysokie standardy bezpieczeństwa żywności, eksporterzy produktów rolno-spożywczych na rynek japoński mogą napotkać liczne bariery taryfowe i pozataryfowe. Poza wysokimi obciążeniami celnymi, do najczęściej stosowanych form ochrony rynku należą kontyngenty importowe (np. nabiał, zboża), ceny minimalne (wieprzowina) lub specjalne zezwolenia eksportowe, najczęściej związane z wymogami bezpieczeństwa żywności (np. mięso – wieprzowina, wołowina, baranina). Poza barierami o charakterze administracyjno-regulacyjnym, istotne znaczenie mają również ograniczenia o charakterze rynkowym związane z odmiennymi gustami i specyfiką japońskich konsumentów.

  Biorąc pod uwagę bariery regulacyjne, w przypadku mięsa w chwili obecnej na rynek japoński dopuszczone są wołowina, drób oraz konina (import wieprzowiny jest wstrzymany od lutego 2014 r. ze względu na przypadki ASF (afrykańskiego pomoru świń) w Polsce). W odniesieniu do wołowiny, eksportujący swoje wyroby do Japonii muszą zdobyć odpowiednie uprawnienia do eksportu swojej produkcji na rynek japoński, wydawane przez Głównego Lekarza Weterynarii RP. Obecnie uprawnienia takie posiada w Polsce ok. 20 zakładów mięsnych. Utrzymany jest jednak zakaz importu wędlin, w przypadku których stosowane są osłonki z jelit wołowych, owczych oraz kozich.

  Japoński rynek mleka i produktów mlecznych chroniony jest wysokimi stawkami celnymi. Ponadto, produkty takie jak masło, serwatka i mleko w proszku objęte są kontyngentem importowym i dlatego też wielkość importu tych produktów w zasadzie nie przekracza wartości objętej kwotami importowymi.

  Trwają procedury zmierzające do uzyskania przez Polskę odpowiednich zezwoleń eksportowych dla jednodniowych piskląt rodzicielskich.

  Największym utrudnieniem w rozwoju polskiego eksportu do Japonii pozostają jednak uwarunkowania rynkowe:

  # ogromna konkurencja z całego świata i geograficzna bliskość tanich producentów azjatyckich;

  # nieufność Japończyków do nowo pojawiających się towarów – tak konsumpcyjnych, jak i przemysłowych. Wejście na tutejszy rynek, wymaga długiego okresu przekonywania tutejszych odbiorców, promocji, negocjacji, testów itd., co często zniechęca polskich eksporterów;

  # w zakresie artykułów żywnościowych – zasadniczo różna dieta codzienna Japończyków;

  # skłonność konsumentów japońskich, szczególnie kobiet, do kupowania towarów znanych, światowych marek.

  Bariery administracyjne istnieją także w sferze inwestycji (prowadzenia działalności gospodarczej w Japonii). Są one przedmiotem intensywnych działań interwencyjnych zarówno delegatury Unii Europejskiej, jak i Europejskiej Rady Biznesu (European Business Council) oraz Izb Przemysłowo-Handlowych USA, Kanady, Australii itp. Stopniowo, choć bardzo wolno, są dostosowywane do przepisów międzynarodowych.

  Istniejące bariery regulacyjne jak dotąd nie mają większego wpływu na rozwój polskiego eksportu na rynek japoński. Główną przeszkodą w zwiększaniu wymiany handlowej po stronie polskiej jest bowiem słabe przygotowanie firm polskich do ekspansji na rynku japońskim oraz brak wyrobionej marki. Problemem utrudniającym dostęp polskich produktów do rynku japońskiego są również słabo rozwinięte kanały dystrybucji polskich towarów na terenie Japonii oraz niska wiedza konsumentów i przedstawicieli japońskiego biznesu na temat Polski i jej produktów.

  Ze względu na niekonkurencyjne struktury dystrybucji produktów w Japonii, nowym oraz małym i średnim producentom, którzy nie mogą pozwolić sobie na budowę własnej sieci dystrybucji, niezwykle trudno jest zaistnieć na rynku japońskim. Japońscy importerzy, przy ogólnym nasyceniu rynku i bardzo silnej konkurencji, stale poszukują nowych, ciekawych towarów. Spodziewają się jednak w tym trudnym, kosztownym i czasochłonnym procesie wprowadzania nowości na rynek japoński, bardzo aktywnej współpracy ze strony dostawcy. Dlatego jedynie rzeczywiście zainteresowani polscy dostawcy, gotowi przebrnąć przez długotrwały okres próbny, mają szansę zaistnieć na tym rynku.

  Co więcej, rynek japoński w dużym stopniu ukierunkowany jest na markę, która określa pozycję towaru na rynku lokalnym. Wyrobienie marki wymaga dużych nakładów finansowych na promocję i konsekwentnej, wieloletniej strategii sprzedaży.

   

  • 5.2. Dostęp do rynku pracy. Świadczenie usług i zatrudnienie obywateli RP

  Poza utrudnieniami o charakterze administracyjnym, do największych barier dostępu do japońskiego rynku pracy należy język. Bez znajomości języka japońskiego możliwości znalezienia pracy w japońskich firmach są bardzo ograniczone. Bardziej elastyczne i mniej wymagające pod tym względem są firmy zagraniczne prowadzące działalność na rynku japońskim.

  Obcokrajowcy chcący świadczyć pracę na terenie Japonii muszą uzyskać zezwolenie na pracę. W większości przypadków wydanie zezwolenia na pracę i wizy pracowniczej jest ściśle związane posiadaniem przyrzeczenia zatrudnienia przez przyszłego pracodawcę. Dlatego też z reguły z wnioskiem o wydanie zezwolenia na pracę dla cudzoziemca występuje przyszły pracodawca.

  Osoby przebywające poza Japonią, chcące podjąć pracę w tym kraju, muszą wystąpić o wizę pracowniczą. W Japonii funkcjonuje ok. 28 rodzajów wiz pracowniczych. Podstawą uzyskania wizy pracowniczej przez obcokrajowca w Ambasadzie Japonii w danym kraju jest posiadanie „świadectwa kwalifikacji” oraz umowy o pracę. Świadectwo kwalifikacji aplikant otrzymuje od przyszłego pracodawcy, który występuje o nie w imieniu przyszłego pracownika do urzędu imigracyjnego. W zależności od posiadanych kwalifikacji i charakteru pracy, jaka ma być świadczona na terenie Japonii, cudzoziemiec otrzymuje odpowiedni status rezydenta. Zezwolenie na pracę wydawane jest przez urząd imigracyjny z reguły na okres 1-3 lat.

  Obcokrajowcy przebywający w Japonii, którzy nie posiadają wizy pracowniczej, chcąc podjąć zatrudnienie w tym kraju muszą aplikować do właściwego urzędu imigracyjnego o zmianę swojego statusu i o pozwolenie na pracę.

  Więcej informacji na temat zatrudnienia obcokrajowców znajduje się na stronie urzędu imigracyjnego pod adresem: http://www.immi-moj.go.jp/.

  5.3. Nabywanie i wynajem nieruchomości

  Ceny nieruchomości w Japonii są bardzo zróżnicowane. Najdroższe są nieruchomości w Tokio i w dużych miastach takich jak Kobe, Osaka, Jokohama, Sendai, Kioto, Fukuoka Nagoja i Hiroszima, natomiast najtańsze w regionach takich jak Tohoku, Hokkaido, Shimane i Yamaguchi. Zdarza się, że w prefekturach, w których odnotowuje się największy spadek populacji władze lokalne oferują ziemię po preferencyjnych cenach, a w przypadku deklaracji długookresowego zamieszkania, nawet za darmo. Najwyższe ceny osiągają nieruchomości w sąsiedztwie dużych stacji kolejowych i metra. Stare budynki (generalnie powyżej 30 lat) są stale odnawiane ze względu na dostosowywanie ich standardów do norm bezpieczeństwa (tylko budynki wzniesione po 1982 r. spełniają dodatkowe wymogi ochrony przeciwwstrząsowej). Nowe budynki (mniej niż 5 lat) są najdroższe i ich ceny są praktycznie niezmienne.

  Cudzoziemcy, którzy zamierzają sfinansować zakup nieruchomości pożyczką hipoteczną muszą posiadać odpowiednią wizę (najlepiej pozwolenie stałego pobytu, długookresową wizę pracowniczą lub małżeńską). W przypadku płatności gotówką wiza nie jest niezbędna. Należy pamiętać, iż posiadanie nieruchomości w Japonii nie gwarantuje otrzymania/przedłużenia wizy. Pożyczkobiorca potrzebuje żyranta, który zobowiąże się do spłaty kredytu w przypadku nie wywiązania się z obowiązków płatniczych przez osobę zaciągającą kredyt. Dodatkowymi atutami, a czasem wręcz warunkiem koniecznym dla uzyskania kredytu są:

  # doświadczenie minimum kilku lat pobytu w Japonii i biegła znajomość języka;

  # japońskie obywatelstwo współmałżonka / dzieci uczęszczające do japońskich szkół;

  # stała praca w Japonii (na okres spłacania pożyczki);

  # nienaganna historia kredytowa;

  # oświadczenie o chęci pobytu w Japonii przez okres spłaty pożyczki.

  Z kolei przy wynajmie nieruchomości warto zwrócić uwagę na następujące szczegóły: odległość od stacji kolejowej/metra, rodzaj i wiek budynku, powierzchnia, nasłonecznienie, pożądane instalacje i udogodnienia sprzętowe. Najczęściej do wynajmu nieruchomości konieczny jest gwarant. Może nim być osoba fizyczna lub prawna. Umowa najmu podpisywana jest najczęściej na okres dwóch lat. W przypadku najmu nieruchomości z reguły korzysta się z usług agenta nieruchomości, którego wynagrodzenie stanowi część tzw. key money, najczęściej o równowartości dwumiesięcznego czynszu. Koniecznym jest również wpłacenie kaucji (z reguły również w wysokości dwumiesięcznego czynszu).

  5.4. System zamówień publicznych

  Jako sygnatariusz porozumienia WTO o zamówień publicznych, Japonia zobowiązana jest do stosowania zasad niedyskryminacji firm zagranicznych w dostępie do krajowego systemu zamówień publicznych. W celu poprawy dostępu do rynku dla obcokrajowców, rząd japoński podjął również środki wykraczające poza ramy porozumienia WTO. Działania te zmierzały głównie do zwiększenia dostępu do informacji o japońskim systemie zamówień publicznych oraz o konkretnych przetargach, jak również wprowadzały ułatwienia w procedurach kwalifikujących przedsiębiorców do udziału w przetargach.

  Japońskie regulacje w zakresie zamówień publicznych przewidują również niższą w porównaniu ze standardami WTO wartość przedmiotu zamówienia, przy której wymagane jest uruchomienie procedury zamówień publicznych (100 000 SDR). Przy zamówieniach przekraczających wartość 800 000 SDR niezbędne jest natomiast przeprowadzenie odpowiednich działań informacyjnych poprzedzających ogłoszenie przetargu (np. w formie organizacji seminariów i spotkań informacyjnych). W przypadku takich zamówień dostawcy mają możliwość zgłaszania uwag do propozycji specyfikacji przetargowej.

  System zamówień publicznych w Japonii oparty jest na procedurach przetargowych, w których mogą brać udział dostawcy towarów i usług posiadający odpowiednie zezwolenia/kwalifikacje. Dlatego też podmioty zainteresowane realizacją projektów w ramach zamówień publicznych muszą uzyskać odpowiednie zezwolenie jednostki ogłaszającej przetarg, jeszcze przed rozpoczęciem danej procedury przetargowej.

  W praktyce udział firm zagranicznych w procedurze zamówień publicznych ograniczony jest często ze względu na specyfikację techniczną przedmiotu zamówienia lub odpowiednie "klauzule bezpieczeństwa" (np. w sektorze kolejowym). Kwestie ułatwienia dostępu firm europejskich do japońskiego systemu zamówień publicznych jest jednym z priorytetów trwających negocjacji umowy o wolnym handlu pomiędzy UE i Japonią.

  Informacje o przetargach ogłaszane są w oficjalnym publikatorze „Kanpo” oraz w elektronicznej bazie danych na stronie Japońskiej Organizacji Handlu Zagranicznego (JETRO): http://www.jetro.go.jp/en/matching/procurement/procurement.html.

  Przewodnik po japońskim systemie zamówień publicznych dostępny jest pod następującym adresem: www.mofa.go.jp/policy/economy/procurement/q-a.pdf.

  5.5. Ochrona własności przemysłowej i intelektualnej

  Wśród umów międzynarodowych dot. ochrony własności intelektualnej, których Japonia jest sygnatariuszem, najważniejszą jest Konwencja z Berna, która określa przepisy ochrony własności intelektualnej oraz skutki ich łamania. Japonia jest również jedną ze stron porozumienia ACTA (Anti-Counterfeiting Trade Agreement), które podpisane zostało w styczniu 2012 r. w Tokio.

  Zgodnie z krajowym prawem własności intelektualnej (IPR) w Japonii wyróżnia się następujące formy ochrony własności intelektualnej: patenty, modele użytkowe, wzory, znaki towarowe, prawa autorskie, ochronę tajemnicy handlowej oraz ochronę przed nieuczciwą konkurencją. Wnioski patentowe rozpatrywane są przez japońskie biuro patentowe, które przyjmuje przede wszystkim aplikacje w dziedzinach takich jak: inżynieria mechaniczna i chemiczna, elektronika, biotechnologia, programy komputerowe i metody zarządcze.

  Teorie międzynarodowej ochrony prawa własności intelektualnej, a zwłaszcza problem wiążący się z tzw. zasadą jurysdykcji terytorialnej, są obecnie w Japonii w fazie rozwoju. Ma to wpływ m.in. na zwolnienie tempa transakcji pomiędzy japońskimi i zagranicznymi podmiotami gospodarczymi. Z tego też powodu opóźniają się również projekty mające prowadzić do m.in. transferów technologii, na co zwracają uwagę zarówno japoński przemysł, jak i administracja rządowa. Wiele kwestii, takich jak np. łamanie prawa własności intelektualnej za pośrednictwem internetu i transmisji satelitarnych, pozostaje wciąż nierozwiązanych w Japonii.

  5.6. Informacja o aktach prawnych

  Ze względu na ilość i wysoki stopień szczegółowości aktów prawnych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w Japonii, Japońska Organizacja Handlu Zagranicznego (JETRO), odpowiedzialna za promocję inwestycji zagranicznych w Japonii, opublikowała anglojęzyczny przewodnik dla inwestorów zagranicznych, który w sposób kompleksowy prezentuje i systematyzuje procedury związane z otwarciem i prowadzeniem działalności gospodarczej w Japonii. W przewodniku znajdują się m.in. informacje dotyczące:

  # form prawnych działalności gospodarczej w Japonii;

  # procedur rejestracji działalności gospodarczej w Japonii;

  # wymogów wizowych dla obcokrajowców prowadzących działalność gospodarczą w Japonii;

  # systemu podatkowego w Japonii;

  # zatrudnienia pracowników oraz ubezpieczeń społecznych;

  # ochrony własności intelektualnej.

  Przewodnik dostępny jest pod następującym adresem: http://www.jetro.go.jp/en/invest/setting_up/

  Na stronie tej dostępna jest również ogólna kalkulacja kosztów związanych z otwarciem działalności gospodarczej w Japonii.

   

   

  Przydatne linki i kontakty


   

  6.1 Administracja i samorządy gospodarcze

  Kancelaria Premiera (Cabinet Office)

  1-6-1 Nagata-cho, Chiyoda-ku, Tokyo

  tel. 03-5253-2111

  Ministerstwo Gospodarki, Handlu i Przemysłu (Ministry of Economy, Trade and Industry - METI)

  3-1, Kasumigaseki,1-Chome, Chiyoda-ku, 100-8901

  tel. 03-3501-1511

  Japońskie Centrum Energii z Węgla (Japan Coal Energy Center – JCOAL)

  3F Daiwa Nishi-Shimbashi Bldg., 3-2-1 Nishi Shimbashi, Minato-ku, 105-0003 Tokyo

  Organizacja Rozwoju Nowych Energii i Technologii Przemysłowych (New Energy and Industrial Technology Development Organization – NEDO)

  18F Muza Kawasaki Centem Tower, 1310 Omiya-cho, Saiwai-ku, Kawasaki City, Kanagawa 212-8554

  Ministerstwo Ziemi, Infrastruktury, Transportu i Turystyki (Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism - MLIT)

  Kasumigaseki 2-1-3, Chiyoda-ku, Tokyo, 100-8918 Japan

  tel. 81-3-5253-8008

  Ministerstwo Finansów (Ministry of Finance)

  3-1-1, Kasumigaseki, Chiyoda-ku, Tokuo 100-8940 Japan

  tel. 81-3-3581-2714

  Japońska Organizacja Handlu Zagranicznego (Japan External Trade Organization - JETRO)

  Ark Mori Building 6F, 12-32 Akasaka 1-Chome, Minato-ku, Tokyo 107-6006

  tel. 81-3-3582-5196

  Japońska Federacja Biznesu Keidanren (Nippon Keidanren-Japan Business Federation)

  1-9-4, Otemachi, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8188 Japan

  tel. 81-3-5204-1637

  Japońska Izba Handlu i Przemysłu (The Japan Chamber of Commerce and Industry)

  Tokijska Izba Handlu i Przemysłu (The Tokyo Chamber of Commerce and Industry)

  3-2-2, Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0005 Japan

  tel.81-3-3216-6497

  Instytut Badań Gospodarki, Handlu i Przemysłu (Research Institute of Economy, Trade, and Industry - RIETI)

  Japońskie Centrum Finansów Międzynarodowych (Japan Center for International Finance – JCIF)

  9-9 Koami-cho, Nihombashi, Chuo-ku, Tokyo 103-0016 Japan

  tel.81-3-4330-1053

  Japońska Rada Handlu Zagranicznego (Japan Foreign Trade Council)

  604 World Trade Center, 4-1, Hamamatsu-cho 2-Chome, Minato-ku, 105-6106

  tel.03-3435-5957

  Instytut Inwestycji i Handlu Zagranicznego (Institute for International Trade and Investment)

  8-10, 1-Chome, Akasaka, Minato-ku, Tokyo 107-0052 Japan

  tel. 81-3-5563-1251

  Japoński Instytut Inwestycji Zagranicznych (Japan Institute for Overseas Investment - JOI)

  102-0073, 3-6, Kudan Kita 2-Chome, Chiyoda-ku, Tokyo, Japan

  tel.81-3-5210-3490

  Japoński Instytut Przemysłu Spożywczego (Japan Food Industry Center - JAFIC)

  1-9-13 Akasaka, Minato-ku, Tokyo Japan

  tel. 03-3224-2387

  Japońskie Stowarzyszenie Budownictwa Zagranicznego (The Overseas Construction Association of Japan, INC. - OCAJI)

  Nichibei Bldg. 2-24-2, Hatchobori, Chuo-ku, Tokyo 104-0032 Japan

  tel. 81-3-3553-1631

  Japońskie Forum Przemysłu Jądrowego (Japan Atomic Industrial Forum, INC.- JAIF)

  2-1-3 Shimbashi, Minato-ku, Tokyo 105-8605 Japan

  tel.81-3-6812-7179

  Konfederacja Japońskich Związków Zawodowych (Japanese Trade Union Confederation (JTUC-RENGO)

  3-2-11, Kanda-Surugadai, Chiyoda-ku, Tokyo 101-0062 Japan

  tel. 81-3-5295-0532

  6.2. Oficjalna prasa ekonomiczna

  Nikkei News Journal (Nikkei shimbun)

  The Sankei shimbun (Sankei Shimbun)

  Market shimbun (Kabushiki Shijo Shinbun)

  The Environmental News (Kankyo Shimbun)

  Sankei Express

  Japan Food Journal (Nihon Shokuryo Shimbun)

  Japan Agriculture Journal

  The Nikkei Business Daily

  The Nikkei Financial Daily

  Business Line Journal

  6.3. Oficjalne strony o charakterze ekonomicznym

  Kancelaria Premiera

  Kancelaria Premiera / Instytut Badań Społeczno-Ekonomicznych

  Ministerstwo Gospodarki, Handlu i Przemysłu

  Ministerstwo Finansów

  Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Komunikacji / Departament Statystyki

  Ministerstwo Ziemi, Infrastruktury, Transportu i Turystyki

  Japońska Organizacja Handlu Zagranicznego (JETRO)

  Bank Centralny Japonii (BOJ)

  Japan Bond Trading Co.

  5 lipca 2013 (ostatnia aktualizacja: 16 maja 2018)

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: