close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • JORDANIA

 • Jordania

  •  

    Informacje o kraju


                      

   1.1.Położenie geograficzne, ludność, obszar, stolica, języki urzędowe.

    

   Jordania - (الأردن Al-Urdunn, pełna nazwa: Jordańskie Królestwo Haszymidzkie, المملكة الأردنية الهاشمية Al-Mamlaka al-Urdunnijja al-Haszimijja). Kraj arabski usytuowany w centrum Bliskiego Wschodu. Graniczy z Syrią, Irakiem, Arabią Saudyjską, Izraelem oraz Zachodnim Brzegiem Jordanu. Posiada dostęp do Morza Czerwonego (Zatoka Akaba). Powierzchnia 89 341 km⊃2;.

    

   Najwyższy szczyt to Dżabal Umm ad Dami (1,854 m n.p.m.) położony w górach Dżabal-asz-Szara na południowym zachodzie kraju, gdzie znajduje się również najniższy punkt - depresja Morza Martwego (408 m p.p.m.).

    

   Liczba ludności szybko wzrasta i według ostatniego spisu powszechnego z listopada 2015 r. osiągnęła 9,5 mln (9,9 mln wg danych szacunkowych na rok 2017).

    

   98% populacji stanowią Arabowie pozostałe 2% to Czerkiesi oraz Ormianie. W zakresie struktury wyznaniowej dominuje islam w wersji sunnickiej; obecne są również odłamy szyickie oraz druzyjskie. Chrześcijanie szacowani są na ok. 3% ogółu ludności. Należy również odnotować wysoki odsetek ludności o korzeniach palestyńskich: wg. danych statystycznych, w Jordanii mieszka 42% wszystkich uchodźców palestyńskich. Od rozpoczęcia w 2003 r walk w Iraku a następnie wojny domowej w Syrii, do Jordanii napływają stale uchodźcy z krajów ościennych.
   W związku z powyższym w Jordanii przebywa 1,8 mln uchodźców palestyńskich (280 tys. w obozach), według różnych szacunków - od 1,57 do 2,9 mln uchodźców syryjskich (niespełna 150 tys. jest zarejestrowanych w wydzielonych obozach, łączna liczba zarejestrowanych przez UNHCR uchodźców wynosi 656 tys. wg stanu na 1.01.2018 r.) oraz ok. 400 tysięcy uchodźców irackich.

    

   Stolicą Jordanii jest Amman liczący ponad 4 mln mieszkańców, co stanowi 42% całej populacji tego kraju. Gęstość zaludnienia wynosi 107 osób/km⊃2;, a 83,7% z nich mieszka w miastach.

    

   Językiem urzędowym Jordanii jest arabski, powszechnie używany jest angielski.

    

    

   1.2. Warunki klimatyczne

    

   Jordania znajduje się w klimacie śródziemnomorskim oraz podzwrotnikowym. Północno-zachodnia część kraju gdzie występują opady deszczu (sporadycznie śniegu) znajduje się w strefie klimatu podzwrotnikowego, śródziemnomorskiego. Obszary górskie w centrum, pustynne na południowym wschodzie oraz wschodzie – to klimat podzwrotnikowy kontynentalny, na wschodzie przechodzący w odmianę wybitnie suchą. Na południu, Zatoka Akaba oraz pobliski obszar znajduje się w strefie klimatu zwrotnikowego, w jego suchej odmianie. Temperatury są zróżnicowane zarówno pod względem pory roku jak i regionu. Obszar północno-zachodni graniczący z Izraelem i Syrią, cechuje się łagodnymi temperaturami, w zimie od 4 do 7 °C, z występującymi lokalnie mrozami i przymrozkami w nocy. Latem temperatury średnie wahają się od 30 do 32 °C. W pozostałych obszarach zimowe spadki temperatur nie są tak duże, niemniej w okresie letnim temperatura w ciągu dnia dochodzi do 50 °C.

    

   Opady roczne są niewielkie i podobnie jak w przypadku temperatur, zróżnicowane - najwyższe notowane w obszarach północno-zachodnich wynoszą do 800 mm w skali roku, z koncentracją w okresie listopad-marzec. Na wschodzie i południu średnioroczna suma opadów wynosi od 50 do 100 mm, przy zastrzeżeniu, iż opady nie są regularne.

    

    

   1.3. Główne bogactwa naturalne

    

   W odróżnieniu od państw Zatoki Perskiej Jordania nie posiada znaczących zasobów ropy naftowej ani gazu ziemnego, możliwych do wydobycia. Do naturalnych bogactw należą natomiast fosfaty oraz potas, wydobywane nad Morzem Martwym, a także złoża gazu łupkowego. W lutym 2018 r. Jordania przyznała dwie pierwsze licencje na poszukiwanie i wydobycie złóż tego gazu – beneficjentami koncesji są firmy saudyjskie. Ziemie uprawne zajmują zaledwie 1,97% powierzchni Jordanii, determinując import znacznej ilości płodów rolnych.

    

   1.4. System walutowy, kurs i wymiana

    

   Od października 1995 r dinar jordański (JOD) stanowiący walutę Haszymidzkiego Królestwa został połączony sztywnym parytetem wymiany z dolarem amerykańskim. Kurs oficjalny utrzymywany jest na poziomie 1 USD = 0,709 JOD. W stosunku do EUR kurs JOD podlega znacznym wahaniom, a  obecny kurs wynosi 1 EUR = około 0,860 JOD.

    

   1.5. Religia

    

   Dominuje islam w wersji sunnickiej (ok. 97% populacji), a populacja chrześcijan stanowi około 3% społeczeństwa.

    

   1.6. Infrastruktura transportowa.

    

   W Jordanii znajduje się 18 lotnisk, z czego zaledwie 3 są cywilnymi portami lotniczymi (Queen Alia International Airport oraz Amman Civil Airport w stolicy kraju, King Hussein International Airport – Akaba). Brak jest bezpośrednich połączeń lotniczych Warszawa – Amman[1]. Jedynym portem obsługującym w całości morski import i eksport kontenerowy jest Akaba. Sieć drogowa obejmuje około 7200 km dróg o utwardzanych nawierzchniach, których stan techniczny jest jednak dosyć niski ze względu na brak inwestycji renowacyjnych. 

    

   1.7. Obowiązek wizowy.

    

   Obywatele RP mają obowiązek posiadania wizy uprawniającej do przejazdu i pobytu. W Polsce nie ma przedstawicielstwa dyplomatyczno-konsularnego Jordanii. Najbliższa placówka jordańska akredytowana na Polskę znajduje się w Berlinie[2]. Wizy pobytowe uprawniające do jednokrotnego wjazdu na terytorium Jordanii, obywatele polscy mogą otrzymać na międzynarodowych przejściach granicznych (koszt 40 JOD), z wyjątkiem przejścia na moście Króla Husajna (Allenby Bridge – granica z Izraelem). Wizy te wydawane są na okres jednego miesiąca, z możliwością przedłużenia do 3 miesięcy. O wizy z prawem do wielokrotnego wjazdu można ubiegać się jedynie w jordańskich misjach dyplomatyczno-konsularnych za granicą. Ponadto obowiązuje tzw. podatek wyjazdowy, którego wysokość jest zmienna. Wymagany jest minimum 3-miesięczny okres ważności paszportu przy wjeździe. Nie ma obowiązku okazania biletu powrotnego ani też posiadania określonej kwoty pieniędzy. Zaleca się, aby osoba dorosła samotnie podróżująca z dzieckiem miała dokumenty poświadczające jej prawo do opieki nad nim. Od 2017 r. w ramach zachęt dla turystów, władze w Ammanie wprowadziły możliwości nabycia wizy oraz biletów wstępu on-line za pomocą portalu internetowego – tzw. Jordan Pass honorowany jest na wszystkich przejściach granicznych z Izraelem oraz lotniskach międzynarodowych.

    

   Istnieje obowiązek meldunkowy.  Cudzoziemiec, który nie zatrzymał się w hotelu, powinien w ciągu 2 tygodni od daty wjazdu zgłosić się na policję. Każdy mieszkaniec Jordanii, pod groźbą sankcji karnej, obowiązany jest poinformować policję w ciągu 48 godzin, o fakcie zamieszkania u niego cudzoziemca. 

    

   1.8. Wykaz świąt państwowych w Jordanii w 2018 r.:

    

   • 1 stycznia Nowy Rok

   • 1 maja Święto Pracy

   • 25 maja Dzień Niepodległości

   • 14-17 czerwca Eid-al-Fitr 

   • 21-25 sierpnia Eid-al-Adha

   • 12 września Muzułmański Nowy Rok

   • 20 listopada Urodziny Proroka Mohammada

   • 25 grudnia Boże Narodzenie

     

    Święta muzułmańskie są ruchome i uzależnione od kalendarza księżycowego – aktualna informacja dotycząca danego roku znajduje się na stronie internetowej placówki.

    


   [1] Jesienią 2018r. okresowe połączenia na trasie Warszawa Modlin – Amman oraz Kraków – Amman uruchamiają linie Ryanair.

   [2] W kwietniu 2017r. Król Abdullah II wydał dekret, na mocy którego ma być otwarta Ambasada Jordanii w Warszawie. Termin uruchomienia zależy od zakończenia zwyczajowych procedur.  

    

    

   System administracyjny


    

   2. System administracyjny

    

   2.1 Ustrój polityczny

    

   Jordania jest dziedziczną monarchą konstytucyjną, a głową państwa od 1999 r. jest król Abdullah II. Pierwsza konstytucja jordańska została uchwalona w 1928 r, kolejna w 1947 r., a po uwzględnieniu zmian nabrała ostatecznej formy w roku 1952. Wielokrotnie nowelizowana w ciągu ostatniej dekady, dostosowywała dorobek prawny do ram demokratycznego państwa prawa. Rodzina królewska odgrywa rolę spoiwa politycznego kraju, ostoi tożsamości narodowej oraz władzy wykonawczej. Obecnie po zmianach konstytucji w 2012 r. premiera mianuje parlament jordański.

    

   2.2 Władza ustawodawcza

    

   Władzę ustawodawczą stanowi dwuizbowy parlament składający się z izby wyższej – Senatu – liczącego po reformie 65 deputowanych mianowanych przez monarchę oraz izby niższej – Zgromadzenia Narodowego – liczącego 130 deputowanych, wybieranych w bezpośrednich i powszechnych wyborach (ostatnie odbyły się 20 września 2016r. i przyniosły zwycięstwo ugrupowań prorządowych, niemniej swoją reprezentację w izbie niższej mają również środowiska religijne, które przez dwie kadencje bojkotowały wybory parlamentarne). Kadencja izby niższej trwa 4 lata, część miejsc przeznaczona jest dla deputowanych wywodzących się z mniejszości etnicznych (Czerkiesi, Czeczeni), religijnych – chrześcijanie, a dodatkowo utrzymywana jest liczba miejsc zastrzeżonych dla reprezentacji kobiet.

    

   2.3 Władza wykonawcza

    

   Władzę wykonawczą stanowi król Abdullah II oraz podległy mu premier. Do 2011/2012 r. to monarcha powoływał i odwoływał premiera. Po protestach związanych z Arabską Wiosną uprawnienie to zostało przekazane parlamentowi. Do prerogatyw króla należy również m.in. rozwiązywanie parlamentu, wyznaczanie i dymisjonowanie sędziów, zmiana konstytucji po uzyskaniu zgody obu izb parlamentu, mianowanie wszystkich członków senatu, wypowiadanie wojny oraz zwierzchnictwo sił zbrojnych.

    

   Premier będący jednocześnie ministrem obrony, przedstawia skład rządu zarówno monarsze jak i parlamentowi, od którego zobowiązany jest uzyskać wotum zaufania. Bieżąca polityka w zakresie zarządzania państwem należy do rządu, który działa w imieniu króla. Funkcję premiera sprawuje od 4 czerwca 2018 r. Omar Razzaz.

    

    

   Premier i Minister Obrony

   Omar Razzaz

   Minister Stanu ds. Rządowych

   Rajai Muasher

   Minister Spraw Wewnętrznych

   Samir Mubaidin

   Minister Stanu ds. Ekonomicznych

   Jafar Hassan

   Minister Spraw Zagranicznych i Emigrantów

   Ayman Safadi

   Minister Wody i Irygacji

   Munir Owiess

   Minister Szkolnictwa Wyższego i Rozwoju Naukowego

   Adel Tweisi

   Minister Stanu oraz Spraw Parlamentarnych i Politycznych Państwa

   Musa Maaytah

   Minister Kultury

   Basma Nsour

   Minister Planowania oraz Współpracy Międzynarodowej

   Mary Kawar

   Minister Pracy

   Samir Murad

   Minister Zdrowia

   Mahmoud Sheyyab

   Minister Rozwoju Społecznego

   Hala Lattouf

   Minister Środowiska

   Nayef Fayez

   Minister Spraw Miejskich

   Walid Masri

   Minister Energetyki i Surowców Mineralnych

   Hala Zawaiti

   Minister Stanu do spraw Medialnych i Komunikacji

   Jumana Ghunaimat

   Minister Usług Publicznych i Budownictwa

   Yahva Kisbi

   Minister Infrastruktury oraz Rozwoju Sektora Publicznego

   Majd Shweikeh

   Minister Finansów

   Ezzedin Kanakrieh

   Minister Młodzieży

   Makram Queisi

   Minister Awqaf oraz Spraw Islamskich

   Abdul Nasser Abul Bassal

   Minister Turystyki i Starożytności

   Lina Ennab

   Minister Rolnictwa

   Khaled Hneifat

   Minister Stanu ds. Prawnych

   Mubarak Abu Yamin

   Minister  Przemysłu, Handlu i Zaopatrzenia

   Tareq Hammouri

   Minister Sprawiedliwości

   Awad Mashagbeh

   Minister Transportu

   Jamil Ali Salim Mujahed

   Minister Edukacji

   Azni Mahafzeh

    

   2.4. Struktura administracji gospodarczej

    

   Kompetencje w sprawach gospodarczych podzielone są pomiędzy kilka resortów, których szczegółowe uprawnienia i obowiązki często dublują się. 

    

   2.5. Sądownictwo cywilne, karne i gospodarcze

    

   Prawo jordańskie jest mieszanką wielu systemów prawnych. Konstytucja Jordanii statuuje sądownictwo, jako niezależną władzę mianowaną przez króla i stanowi źródło prawa dla dziedzin takich jak prawo cywilne, karne i administracyjne. W szczególnych przypadkach możliwe jest uzyskanie orzeczenia sądu islamskiego lub religijnego. Prawo jordańskie wywodzi się z modelu otomańskiego (opartego na XIX w. modelu prawa francuskiego), uzupełnionego w okresie sprawowania nadzoru nad terytorium Jordanii przez Zjednoczone Królestwo, o prawa wywodzące się z anglosaskiego systemu prawnego. W ramach systemu funkcjonują trzy podstawowe typy sądów: sądy cywilne, sądy wojskowe oraz sądy religijne. System cywilny tworzy wieloszczeblową strukturę:

    

   Sądy magistrackie/miejskie/grodzkie/rejonowe – posiadają jurysdykcję nad sprawami karnymi (przestępstwa oraz wykroczenia - zagrożenie karą nie może przekraczać 2 lat pozbawienia wolności) oraz cywilnymi gdy wartość pozwu nie przekracza 750 JOD. Sąd orzeka w składzie jednoosobowym. W Ammanie funkcjonuje 14 oddziałów sądów rejonowych, a większość miast na terenie Jordanii posiada 2 lub 3 takie sądy.

    

   Sąd I instancji – orzeka w sprawach karnych, do orzekania których nie jest właściwy sąd rejonowy lub sądy specjalne, w sprawach cywilnych - gdy wartość roszczenia przekracza 750 JOD. Jest to również sąd apelacyjny – w sprawach karnych orzeczenia wydawane są w dwuosobowych składach zawodowych, a w przypadku roszczeń cywilnych – w składzie jednoosobowym. Siedziby – Amman oraz główne miasta Jordanii.

    

   Główny sąd karny – I instancja w sprawach zaliczanych do grupy zbrodni – jedynym sądem tego typu jest sąd zlokalizowany w Ammanie. Orzeka w sprawach karnych, w składzie trzyosobowym, zawodowym. Apelacje mogą być składane tylko do Sądu Kasacyjnego/ Sądu Najwyższego.

    

   Sąd apelacyjny – orzeka jako sąd II instancji we wszystkich sprawach, w których właściwy nie jest Sąd Najwyższy. Orzeka w składach trzyosobowych.

    

   Sąd Najwyższy – rozpatruje apelacje od wyroków I instancji w sprawach karnych oraz cywilnych, gdy roszczenia zasądzone przekraczają 500 JOD, w sprawach zażaleń na zastosowanie tymczasowego aresztowania oraz rozpatruje pozytywne i negatywne spory o właściwość. Składa się z 15 sędziów zawodowych, orzeka w składzie 5 osobowym.

    

   Inne sądy: poza ww. funkcjonuje system sądownictwa wojskowego oraz religijnego, uzupełniony o sądy specjalne w tym odnoszące się do spraw gospodarczych i administracyjnych. Sądy ziemskie zajmują się sprawami własności i rejestracji gruntów, sądy podatkowe orzekają w sprawach wysokości orzeczonego przez asesora podatku. Sądy celne – orzekające w składzie 2 celników oraz 1 sędzia cywilny – orzekają w sprawach wysokości opłat celnych orzeczonych w procedurze administracyjnej. Możliwe jest również złożenie apelacji od takiego orzeczenia do sądu II instancji oraz kasacji do Sądu Najwyższego.

    

   Gospodarka


    

   3.1. Ogólna charakterystyka sytuacji gospodarczej

    

   W opublikowanym przez Bank Światowy zestawieniu „Doing Business 2018”, Jordania pod względem warunków sprzyjających do prowadzenia działalności gospodarczej zajmuje 103 pozycję wśród 190 ujętych w rankingu gospodarek świata. W porównaniu z poprzednią edycją, Jordania poprawiła swoją pozycję o 15 miejsc w ujęciu całkowitym.

    

   W odniesieniu do kategorii handel zagraniczny, Jordania zajmuje 50 pozycję (w stosunku do poprzedniego rankingu nie uległa ona zmianie).

    

   Gospodarka Jordanii jest jedną z najmniejszych na Bliskim Wschodzie. Niewystarczające zasoby wodne, brak surowców energetycznych i innych bazowych zasobów naturalnych powoduje znaczne uzależnienie kraju od pomocy zagranicznej. Inne wyzwania gospodarcze obejmują chronicznie wysokie wskaźniki ubóstwa, bezrobocia, inflacji i dużego deficytu budżetowego oraz długu publicznego.

   Król Abdullah II, od 2000 roku wdraża istotne reformy gospodarcze, jak liberalizację handlu zagranicznego i prywatyzację przedsiębiorstw państwowych, które przyciągają zagranicznych inwestorów. Tempo tych zmian jest jednak wysoce niezadowalające. Potencjalnych inwestorów zniechęca ponadto nieprzejrzyste prawo gospodarcze i niefunkcjonujący w praktyce system podatkowy.

    

   Sektor turystyczny oraz handel są istotnymi częściami gospodarki jordańskiej, zatrudniającymi najwięcej osób. Dużą rolę przywiązuje też rząd do rozwoju sektora transportu oraz bankowości i ubezpieczeń.

    

   Aktualną sytuację ekonomiczną Jordanii należy ocenić jako niestabilną. Lata zaniechań i przyzwyczajenie do łatania budżetu niekontrolowanymi donacjami z zagranicy, w połączeniu z eskalacją konfliktów zbrojnych w sąsiedztwie, które z jednej strony zamknęły wiele rynków dla jordańskich towarów i usług, a z drugiej spowodowały kilkumilionowy napływ uchodźców, spiętrzyły w ostatnim okresie problemy z jakimi musi potykać się Jordania. Dodatkowym, bardzo negatywnym czynnikiem mającym wpływ na gospodarkę kraju, stały się warunki klimatyczne – długotrwała i dotkliwa susza, która spowodowała ogromne straty w rolnictwie.

   Od początku stycznia 2018 r. rząd H. Mulkiego wprowadza szereg niepopularnych społecznie reform gospodarczych związanych z likwidacją ulg podatkowych, podwyżek stawek podatku VAT do poziomu 10% lub 16% w zależności od produktów. Rosnący deficyt budżetowy oraz spadająca liczba grantów międzynarodowych powodują, iż władzom w Ammanie coraz trudniej utrzymać stabilność ekonomiczną i wewnętrzną. Wśród negatywnych zjawisk gospodarczych, które uległy znacznemu nasileniu na przełomie 2017 i 2018 r. należy wskazać rosnące bezrobocie (aktualnie 18,5%), rosnący deficyt budżetowy i handlowy, spadający stale poziom eksportu. Dodatkowo pogorszeniu uległa sytuacja bezpieczeństwa wewnątrz kraju, gdzie notowana jest większa liczba napadów rabunkowych, w tym tych skierowanych wobec cudzoziemców (także inwestorów). Na przełomie maja i czerwca 2018 r. doszło w Jordanii do wybuchu trwających ponad tydzień protestów społecznych skierowanych przeciwko polityce gospodarczej rządu H. Mulkiego. Protestujący domagali się wycofania zmian w prawie podatkowym i ustąpienia premiera, który obarczony został pełną odpowiedzialnością za kryzys gospodarczy kraju. Po jego rezygnacji funkcję premiera przejął Omar Razzaz dotychczasowy minister edukacji. Spowodowało to uspokojenie sytuacji wewnętrznej, niemniej zarówno opinia publiczna jak i międzynarodowe podmioty gospodarcze podkreślają, iż bez kompleksowej przebudowy systemu gospodarczego Jordania znajdzie się wkrótce w kolejnym głębszym kryzysie gospodarczym. Należy podkreślić, iż od początku bieżącego roku władze w Ammanie zwiększają swoje naciski na partnerów na arenie międzynarodowej w celu zwiększenia pomocy finansowej dla kraju obciążonego obecnością syryjskich uchodźców. 24 września król Abdullah II zdecydował o zwołaniu kolejnej nadzwyczajnej sesji parlamentu, na której procedowane będą nowe przepisy podatkowe.

    

   3.2. Tabela głównych wskaźników makroekonomicznych

    

   2013

   2014

   2015

   2016

   2017

   2018

   PKB nominalny (mld USD)

   33.594

   35.827

   37.517

   39.453

   40.8

   43.2*

   Tempo wzrostu PKB (w %)

   2,8

   3,1

   2,4

   1,9

   2,0

   2,5*

   PKB per capita  (USD wg Parytetu Siły Nabywczej)

   10.460

   10.660

   10.760

   11.124

   11.540

   b.d.

   Populacja (mln)

   7,214

   7,4

   7,56

   9,54

   9,90

   9,95

   Stopa bezrobocia (w %)

   13

   12

   12

   15

   18,5

   18,9*

   Inflacja (w %)

   4,8

   2,9

   -0,9

   -0,5

   3,3

   3,3*

   Saldo ROB jako % PKB

   -10,4

   -7,3

   -9,0

   -11,0

   -11,1

   - 9,4

   Wartość eksportu (mld USD)

   5.615

   5.826

   5.257

   5.711

   5,303

   5,500 *

   Wartość importu (mld USD)

   20,33

   20,97

   4,65

   14,15

   14,489

   14,455*

    

   *szacunki;

    

   Źródło: World Bank, IMF, WTO, CIA The World Factbook, Economy Watch,  Departament Statystyczny Jordanii

    

   3.3. Główne sektory gospodarki

    

   Według podziału PKB wytwarzanego przez poszczególne części gospodarki narodowej Jordanii – rolnictwo odpowiada za 4,2% PKB, przemysł 29,6% PKB natomiast usługi 66,2% PKB. W zestawieniu zatrudnienia proporcje ulegają zmianom, gdyż rolnictwo odpowiada zaledwie za 2% wszystkich miejsc pracy, przemysł 20% miejsc pracy, usługi 78% wszystkich zatrudnionych. W zakresie produkcji rolnej dominuje uprawa owoców cytrusowych, pomidorów, ogórków, oliwek, truskawek oraz hodowla owiec i drobiu. W zakresie usług i produkcji widoczny jest udział sektorów turystycznego, IT, przemysłu odzieżowego i chemicznego (odpowiedzialnego za wytwarzanie nawozów sztucznych, wydobycie potasu, fosfatów oraz azotanów), przemysłu farmaceutycznego, rafinacji ropy naftowej, wytwórstwa cementu oraz przemysłu lekkiego.

    

   3.4. Uczestnictwo w wielostronnych organizacjach i  porozumieniach o charakterze ekonomicznym

         

   ABEDA (Arab Bank for Economic Development in Africa), AFESD (Arab Fund for Economic and Social Development), AMF (Arab Monetary Fund), FAO (Food and Agricultural Organization), G-24, G-77, IAEA (International Atomic Energy Agency), IBRD (International Bank for Reconstruction and Development), ICC (International Chamber of Commerce), ICAO (International Civil Aviation Organization), IDB (Islamic Development Bank), ICRM (International Red Cross and Red Crescent Movement), IDA (International Development Association), IFAD (International Fund for Agriculture Development), IFC (International Finance Corporation), IFRCS (The International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies), ILO (International Labor Organization), IMF (International Monetary Fund), IMO (International Maritime Organization, Interpol (International Criminal Police Organization), IOC (International Olympic Committee), ISO (International Organization for Standardization), ITU (International Telecommunication Union), NAM (Non-Aligned Movement),OIC (Organization of Islamic Cooperation), PCA (Permanent Court of Arbitration), UN (United Nations), UNCTAD (United Nations Conference on Trade and Development), UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization), UNHRC (United Nations High Commissioner for Refugees), UNIDO (United Nations Industrial Development Organization), UNRWA (United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East), UNWTO (World Tourism Organization), UPU (Universal Postal Union), WHO (World Health Organization), WIPO (World Intellectual Property Organization), WMO (World Meteorological Organization), WTO (World Trade Organization ).

    

   3.5. Relacje gospodarcze z UE

    

   Podstawowym dokumentem prawnym, określającym współpracę UE z Jordanią jest  „Układ Stowarzyszeniowy pomiędzy UE a Jordańskim Królestwem Haszymidzkim”, podpisany w dniu 24 listopada 1997 roku, który wszedł w życie 1 maja 2002 roku. 

    

   W zakresie handlu zagranicznego umowa stowarzyszeniowa (AA) UE z Jordanią przewiduje znoszenie opłat celnych i barier pozataryfowych w handlu produktami przemysłowymi, zgodnie z ustalonymi w kontaktach bilateralnych zasadami i horyzontem czasowym.

    

   W odniesieniu do produktów rolnych liberalizacja handlu następuje na zasadzie obopólnych ustępstw, z uwzględnieniem tradycyjnych strumieni handlu oraz obecnie funkcjonujących polityk rolnych w odniesieniu do poszczególnych grup towarowych.

    

   W lipcu 2016r. UE złagodziła warunki dostępu do rynku dla towarów jordańskich (RoO). Ze względu na niespełnienie przez Amman podstawowych warunków umożliwiających skorzystanie z nowych zasad (wymóg zatrudnienia określonej liczby uchodźców syryjskich przez aplikującą firmę), w praktyce ze zmienionych regulacji korzysta zaledwie kilka jordańskich podmiotów. Od grudnia 2017 r. władze w Ammanie prowadzą aktywne zabiegi związane z dalszym poluzowaniem reżimu zawartego w tej umowie i objęcie zasięgiem terytorialnym całego królestwa.

    

    

    

   Dwustronna współpraca gospodarcza


    

   4.1. Gospodarcze umowy dwustronne.

    

   Podstawę prawną dwustronnych stosunków gospodarczych Polski i Jordanii stanowią m.in.:

    

   • Umowa o międzynarodowych przewozach drogowych z 30 listopada 1978 r., która weszła w życie 3 marca 1979 r.;

     

   • Umowa o komunikacji lotniczej z 22 listopada 1993 r., która weszła w życie 2 lipca 2001 r.;

     

   • Umowa ws. unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatku od dochodu z 1997 r., która weszła w życie 22 kwietnia 1999 r.;

     

   • Umowa o wzajemnym popieraniu i ochronie inwestycji z 1997 r., która obowiązuje od 14 sierpnia 1999 r.;

     

   • Umowa o współpracy w dziedzinie turystyki,  z 2004 r.., która weszła w życie 13 grudnia 2006

    

    

    4.2. Handel zagraniczny.

    

    

   Głównymi partnerami handlowymi Jordanii są: Stany Zjednoczone (21% eksportu), Arabia Saudyjska (16,5% eksportu), Irak (10,3% eksportu), Indie (8,7% eksportu), ZEA (4,8% eksportu), Kuwejt (4,4% eksportu) pozostałe 34,3%.

    

   Jordania importuje większość towarów z: Arabii Saudyjskiej (15,4% importu), ChRL (12,8% importu), Stanów Zjednoczonych (6,2% importu), Niemcy (4,7% importu), ZEA (4,2% importu).

    

   Eksportowane są głównie: tekstylia, nawozy sztuczne, potas, fosfaty, produkty rolne oraz farmaceutyki. W imporcie dominują: ropa oraz produkty ropopochodne, maszyny, sprzęt transportowy, żelazo oraz zboże.

    

   Relacje bilateralne cechuje wysoki deficyt handlowy po stronie jordańskiej, czemu przeciwdziałać mają poluzowane przez UE w lipcu 2016 r. zasady dotyczące reguł pochodzenia towarów eksportowanych z Jordanii.

   Wartość eksportu do Jordanii w 2017 r. wynosiła 68,7 mln EUR i zanotowała znaczny spadek w porównaniu do roku poprzedniego.

   Wartość importu z Jordanii w 2017 r. wynosiła 4,11  mln EUR i wzrosła w porównaniu do roku poprzedniego.

   Saldo polskiej wymiany handlowej z Jordanią w 2017 r. było dodatnie i wynosiło 64,59 mln EUR.

    

   Towary eksportowane z Polski do Jordanii o największej wartości:

   • Zwierzęta żywe, produkty pochodzenia zwierzęcego – 6,3 mln EUR

   • Produkty pochodzenia roślinnego – 5,0 mln EUR

   • Gotowe artykuły spożywcze – 19,8 mln EUR

   • Produkty przemysłu chemicznego – 5,7 mln EUR

   • Metale nieszlachetne i artykuły z metali nieszlachetnych – 3,8 mln EUR

   • Maszyny i urządzenia – 12,3 mln EUR

   • Pojazdy, statki powietrze i pływające – 1,2 mln EUR

   • Artykuły przemysłowe różne – 3,532 mln EUR

     

    Towary importowane z Jordanii do Polski o największej wartości:

   • Produkty przemysłu chemicznego – 1,6 mln EUR

   • Perły, kamienie szlachetne, metale szlachetne – 1,4 mln EUR

    

   4.3 Inwestycje

    

    

   Kapitał inwestycyjny nie jest jednym z głównych dóbr eksportowych Jordanii, inwestycje prowadzone w Polsce mają bardzo ograniczony charakter i skupiają się na wybranych inwestycjach pojedynczych jordańskich lub irakijskich przedsiębiorców, dla których Amman jest punktem startowym.

    

   Dostęp do rynku


    

   5. Dostęp do rynku

    

   5.1. Dostęp do rynku dla polskich towarów i usług (bariery)  

    

   Procedury importowe wymagają sporządzenia 6 dokumentów, a całkowity czas i koszt związany z procedurami importowymi (dokumentacja i odprawa na granicy) to (stosownie): 130 godzin i 211 USD. Procedury eksportowe wymagają sporządzenia 3 dokumentów, a całkowity czas i koszt związany z procedurami eksportowymi (dokumentacja i odprawa na granicy) to (stosownie): 40 godzin i 147 USD. 

    

   5.2. Dostęp do rynku pracy. Świadczenie usług i zatrudnienie obywateli RP

    

   Konieczne jest uzyskanie zezwolenia na pracę warunkujące również otrzymanie rezydencji na terenie Jordanii.

    

   5.3. Nabywanie i wynajem nieruchomości

    

   Brak danych

    

   5.4. System zamówień publicznych

    

   Ogłoszenia o przetargach są zamieszczane w lokalnych mediach.

    

   5.5. Ochrona własności przemysłowej i intelektualnej

    

   Bardzo słaba. Szeroko rozpowszechnione są kopie pirackie zarówno oprogramowania, jak i twórczości artystycznej. Praktycznie nie jest to ścigane – programy rządowe skierowane przeciwko procederowi naruszania praw własności intelektualnej i przemysłowej mają charakter propagandowy i realnie nie mają wpływu na społeczeństwo.

    

    

   Przydatne linki i kontakty


    

   6.1 Administracja gospodarcza

    

   Ministerstwo  Planowania oraz Współpracy Międzynarodowej       

                    

   www.mop.gov.jo  

    

   Ministerstwo  Przemysłu, Handlu i Zaopatrzenia

    

   www.mit.gov.jo  

    

   Minister Rolnictwa

                                                                                                     

   www.moa.gov.jo

    

   Ministerstwo Finansów      

                                                                                       

   www.mof.gov.jo

    

   Minister Usług Publicznych i Budownictwa             

                                               

   www.mpwh.gov.jo

    

   Ministerstwo Energetyki i Surowców Mineralnych                

                                  

   www.memr.gov.jo

    

   Ministerstwo Wody i Irygacji                                     

                                                 

   www.mwi.gov.jo

    

   Centralny Bank Jordanii               

                                                                              

   www.cbj.gov.jo

    

   Jordański Urząd Celny             

                                                                                  

   www.customs.gov.jo      

    

                                                                                                    

    6.2. Samorządy gospodarcze.

    

   Izba Handlowa w Ammanie

    

   http://www.ammanchamber.org.jo

    

   Jordańska Izba Handlowa w Ammanie

    

   http://www.jocc.org.jo/

    

   Izba Przemysłowa w Ammanie

    

   http://aci.org.jo/

    

   Jordańska Izba Przemysłowa

    

   www.jci-sme.com

    

    

   17 lipca 2017 (ostatnia aktualizacja: 25 września 2018)

   Drukuj Drukuj Podziel się treścią: