close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • LAOS

 • Laos

  •  

    Informacje o kraju


    

    

    

   1. Informacje ogólne

    

   Położenie geograficzne, ludność, obszar, stolica, języki urzędowe

    

   Położenie geograficzne: Laotańska Republika Ludowo-Demokratyczna (Sathalanalat Paxathipatai Paxaxôn Lao), państwo w Azji Południowo-Wschodniej, położone w centrum Półwyspu Indochińskiego, pomiędzy 14º i 23º SGP oraz 100º i 108º DGW. Graniczy z Mjanmą (235 km) i Chinami (423 km) - od północnego-zachodu, Wietnamem (2130 km) – od północnego-wschodu, Kambodżą (541 km)

   - od południa i Tajlandią (1754 km) - od południowego-zachodu. Jako jedyne państwo Azji Płd.-Wsch. nie posiada dostępu do morza.

    

   Ludność: ok. 6,7 mln mieszkańców.

    

   Obszar: 236,8 tys. km⊃2;

    

   Stolica: Vientiane

    

   Język urzędowy: laotański

    

   Warunki klimatyczne

    

   Laos to kraj o klimacie tropikalnym monsunowym, z porą deszczową – od maja do października, porą chłodną suchą - od listopada do lutego, oraz gorącą suchą – od marca do kwietnia.

    

   Główne bogactwa naturalne

    

   Ziemia uprawna, zasoby leśne, bogactwa mineralne, ukształtowanie terenu i rzeki umożliwiające budowę elektrowni wodnych. Główne uprawy to: maniok, kukurydza, ziemniaki i kawa. Eksploatowane są zasoby leśne (drewno). Z zasobów mineralnych występują: cyna, miedź, gips, złoto, kamienie szlachetne.

    

   System walutowy, kurs i wymiana

    

   Walutą Laosu jest kip (LAK). W obiegu są banknoty o nominałach: 50000, 20000, 10000, 2000, 1000, 500 kip, 100, 50, 20, 10, 5, 1 kip.

   Wymiany walut zagranicznych można dokonać oficjalnie na lotniskach międzynarodowych, w bankach oraz w hotelach. Średni kurs wymiany 14 czerwca 2016 r. wynosił: 1 USD = 8,088 Kip (LAK).

    

   Religia

    

   Przeważającą religią w Laosie jest buddyzm (ok.67%), następnie animizm (31,5%) i chrześcijaństwo (1,5%).

    

   Infrastruktura transportowa

    

   Podstawowymi formami transportu w Laosie są transport drogowy i wodny. Łączna długość dróg wynosi ok. 51,6 tys. km, z czego ok. 9,4 tys. km stanowią drogi z nawierzchnią utwardzoną. Łączna długość dróg wodnych (głównie Mekong i jego dopływy) wynosi ok. 4,6 tys. km.

    

   Obowiązek wizowy

    

   Obywatele polscy podlegają obowiązkowi uzyskania wizy wjazdowej do Laosu. 30 dniową wizę turystyczną można uzyskać w Ambasadzie Laosu w Berlinie.

   Bismarckallee 2A

   14193 Berlin

   Tel: +49 (030) 890 606 47

   Fax: +49 (030) 890 606 48

   E-mail: info@laos-botschaft.de

   Web: www.laos-botschaft.de

    

   Wizy wystawiane są także na lotniskach międzynarodowych w Wientian i Luang Prabang, Niemniej jednak w celu uzyskania aktualnej informacji dot. kwestii wizowych należy skontaktować się z ambasadą Laosu.

    

   Wykaz świąt w 2016 r.

    

   • 1 stycznia – Nowy Rok
   • 20 stycznia – Dzień Wojska
   • 8 marca –  Międzynarodowy Dzień Kobiet
   • 22 marca – Dzień Partii Ludowej
   • 13-15 kwietnia – Laotański Nowy Rok (Pi Mai)
   • 1 maja – Święto Pracy
   • 20 maja – Buddha Day (Vesak Day – urodziny Buddy)
   • 1 czerwca – Dzień Dziecka
   • 20 czerwca – Dzień Związku Kobiet Laotańskich
   • 19 lipca – Khao Pansa (początek postu buddyjskiego)
   • 23 sierpnia – Lao Issara (dzień wolnego Laosu)
   • 15 sierpnia – Dzień Konstytucji
   • 16 października – Bouk Ok Pansa (koniec postu buddyjskiego)
   • 17 października – festiwal wyścigów łodzi na Mekongu
   • 17 listopada – That Luang Festival (festiwal pełni księżyca)
   • 2 Grudnia – Święto Narodowe, dzień proklamacji Laotańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej

    

    

   System administracyjny


    

   2. System administracyjny

    

   2.1.Ustrój polityczny

    

   Konstytucja Laosu określa ustrój tego kraju jako demokrację ludową, przy czym system jest monopartyjny, z Laotańską Partią Ludowo-Rewolucyjną (Lao PRP) – jako partią rządzącą. Laotańska Republika Ludowo-Demokratyczna (Lao PDR) proklamowana została 02.12.1975 r.

    

   2.2.Władza ustawodawcza

    

   Władza ustawodawcza w Laosie należy, zgodnie z Konstytucją z 1991 r. do jednoizbowego parlamentu – Zgromadzenia Narodowego (National Assembly), w którym zasiada 149 posłów. Wybierani są oni na 5 lat w drodze wyborów powszechnych, z listy kandydatów przedstawionych przez Laotańską Partię Ludowo-Rewolucyjną. Ostatnie wybory odbyły się 20 marca 2016 r. W ich wyniku 144 miejsc w Zgromadzeniu zostało obsadzonych przez posłów z LPRP, a 5 mandatów przypadło posłom niezależnym.

    

   2.3.Władza wykonawcza

    

   Głową państwa jest prezydent wybierany przez Zgromadzenie Narodowe na 5 lat. Od 20.04.2016 r. urząd ten sprawuje Bounnhang Vorachith. Pracą rządu kieruje premier nominowany przez prezydenta i zatwierdzany przez Zgromadzenie Narodowe (kadencja także 5-letnia); od kwietnia 2016 r. pełni tę funkcję Thongloun Sisoulith.

    

   2.4. Struktura administracji gospodarczej

    

   W skład administracji gospodarczej Laosu wchodzi kilka resortów i instytucji centralnych kierujących i nadzorujących poszczególne obszary życia gospodarczego kraju. Jednymi z najważniejszych są: Ministerstwo Finansów (MF), Ministerstwo Przemysłu i Handlu (Ministry of Industry and Commerce – MCI), Ministerstwo Planowania i Inwestycji (Ministry of Planning and Investment - MPI), Ministerstwo Energetyki i Górnictwa (Ministry of Energy and Mines – MEM), które opracowują i koordynują strategię rozwoju gospodarczego i działań gospodarczych państwa. Ministerstwo Przemysłu i Handlu odpowiedzialne jest, m.in. za działalność legislacyjną i promocyjną w zakresie produkcji przemysłowej i organizacji sektora handlowego. Zadaniem Departamentu Promocji Importu i Eksportu MCI jest wspieranie przedsiębiorców laotańskich i zagranicznych w ich działaniach eksportowo-importowych. Departament Promocji Inwestycji (Investment Promotion Department) w Ministerstwie Planowania i Inwestycji nadzoruje administracyjnie proces inwestowania (od aplikowania po uzyskanie zatwierdzenia inwestycji). W MPI obowiązuje tzw. system „jednego okienka”. Departament Promocji Inwestycji służy także jako centrum informacyjne dla potencjalnych inwestorów. Rolę banku centralnego pełni Bank of Lao PDR. W 2016 r. działało 40 banków komercyjnych, w tym przedstawicielstw banków zagranicznych. Od stycznia 2011 roku rozpoczęła działalność giełda w Vientiane (Lao Securities Exchange – LSX), pierwsza tego typu instytucja finansowa w Laosie. Obecnie (czerwiec 2016 r.) notowane jest na niej 5 firm.

    

   2.5. Sądownictwo gospodarcze

    

   Zgodnie z praktyką laotańską, trzy instytucje powołane są do tego, aby rozstrzygać spory w ramach kontraktów biznesowych. Są to: wiejskie jednostki mediacyjne (village mediation units), sądy oraz  Biuro ds. rozstrzygania sporów natury gospodarczej (Office of Economic Dispute Resolution – OEDR).

    

   Sądy laotańskie składają się de facto z pięciu szczebli: sądy regionalne (powstały w wyniku łączenia sądów powiatowych – district courts), sądy prowincjonalne, sąd odwoławczy, sąd najwyższy, oraz sąd wojskowy. Zgromadzenie Narodowe ma uprawnienia, aby oddalić orzeczenie sądu najwyższego.

    

   Kwestiami mediacji i arbitrażu zajmuje się często OEDR. OEDR stanowi szczebel centralny, i podlega Ministerstwu Sprawiedliwości, a poziomem odpowiada departamentowi ministerstwa. Na szczeblu lokalnym (prowincji) działają jednostki prowincjonalne – „Units of Economic Dispute Resolution – UEDR. Nadzór nad nimi sprawują Ministerstwo Sprawiedliwości oraz delegatury Ministerstwa Sprawiedliwości (Justice Offices) – w prowincjach, miastach i strefach specjalnych. Aby OEDR albo UEDR podjął się mediacji i arbitrażu muszą się zgodzić strony, oraz w między czasie nie może toczyć się postepowanie przed sądem oraz w rzeczonej sprawie nie zapadł wcześniej wyrok. Szczegóły proceduralne określone są w Law on The Resolution of Economic Disputes.

    

   Laos jest stroną konwencji o uznawaniu i wykonywaniu zagranicznych orzeczeń arbitrażowych z 1958 r. (od 1998 r.), ale nie jest członkiem żadnej międzynarodowej organizacji arbitrażowej. Decyzje międzynarodowego arbitrażu muszą zostać zatwierdzone/certyfikowane przez sąd w Laosie, aby mogły być wykonane. Następuje to  pod pewnymi warunkami, określonymi w ustawie. Podobnie mają się decyzje zagranicznych sądów. Ich wykonanie w Laosie reguluje Law on Civil Procedure.

    

   Egzekucję prawa reguluje Law on Judgement Enforcement, a wykonaniem wyroków sądowych zajmuje się specjalna struktura – z szerokimi uprawnieniami – podległa Ministerstwu Sprawiedliwości. W procesie uczestniczy prokurator i policja.  

    

    

    

    

    

   Gospodarka


    

    

    

   3. Gospodarka

    

   3.1. Ogólna charakterystyka sytuacji społeczno-gospodarczej

    

   Laos jest przykładem wschodnioazjatyckiego modelu rozwoju, co oznacza funkcjonowanie gospodarki rynkowej z silnym – często nieformalnym – interwencjonizmem państwowym. Model gospodarki centralnie planowanej (wprowadzany od 1975 r.) został zarzucony już w drugiej połowie lat 80-tych XX w. – wraz z rozpoczęciem wprowadzania Nowego Mechanizmu Ekonomicznego (New Economic Mechanism – 1986 r.). Od tego czasu Laos przechodzi gospodarczą transformację systemową oraz notuje wysoką dynamikę rozwojową, średnio ponad 6,5% rocznie (w latach 1997-2015, tylko 3-krotnie było to poniżej 6%). W 2015 r. wzrost PKB wyniósł, według ADB (Asian Development Bank) 6,7%. Zgodnie z opinią ADB rozwój społeczno-gospodarczy Laos zawdzięcza w dużym stopniu inwestycjom w sektor górniczy oraz energetyczny (energetyka wodna). Zgodnie z danymi laotańskiego Ministerstwa Planowania i Inwestycji (MPI), wartość zakumulowanych inwestycji zagranicznych do 2014 r. wg. poszczególnych krajów wyniosła: Wietnam (4,9 mld USD), Tajlandia (4,1 mld USD), Chiny (4,0 mld USD), Korea Południowa (748 mln USD), Francja (490 mln USD), Malezja (430 mln USD) i Japonia (428 mln USD). W 2015 r. głównymi inwestorami byli: Wietnam (466 mln USD), Malezja (430 mln USD), Chiny (89 mln USD), Hongkong (19 mln USD). Głównymi partnerami w handlu pozostają: Tajlandia, Chiny i Wietnam, choć pozycja Wietnamu w dominującej grupie osłabia się. W 2014 r. wartość wymiany międzynarodowej wyniosła 12,5 mld USD, w tym z Tajlandią i Chinami łącznie 9,3 mld USD (74%). Deficyt wyniósł 3,4 mld USD, w tym w handlu z Tajlandią, i Chinami 3,5 mld USD.

    

   W wyniku transformacji i dynamicznego rozwoju sukcesywnie wzrasta PKB per capita.  W 1995 r. było to mniej niż 200 USD. Według danych Banku Światowego w 2014 r. było to 1794 USD.  Szacuje się, iż w 2015 r. PKB per capita wyniósł 1920 USD. Niemniej jednak, gospodarka pozostaje mało konkurencyjna, z uwagi na wciąż niski poziom rozwoju, ograniczone zasoby kapitału ludzkiego i niską dywersyfikację produkcji i handlu. W 2013 r. Laos po raz pierwszy został ujęty w Global Competitiveness Report. W raporcie 2015-2016 zajął 83 miejsce (na 140 państw). Wśród krajów Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN) dalsze miejsca zajęły Kambodża (90) oraz Mjanma (131). W okresie transformacji gospodarczej, Laos miał chroniczne problemy z inflacją. W okresie 1995-2013, jedynie dwukrotnie zeszła ona poniżej 4,5%, w 2009 r. i 2012 r. Niemniej jednak w 2015 r. wyniosła ona już jedynie 1,8%. Ponadto, od lat rząd odnotowywał wysoki deficyt budżetowy – w okresie 1995-2012, średnio 4% PKB. Przez ostatnie 5 lat nastąpiło znaczące jego ograniczenie.

    

   Laos należy do krajów najsłabiej rozwiniętych (LDC), choć w rankingu UNDP znalazł się na 141 miejscu (wśród 188 państw) jako kraj o średinm poziomie rozwoju (medium human development) ze wskaźnikiem rozwoju społecznego (HDI) na poziomie 0,575 (2014 r.). Zgodnie z założeniami rządu, opuści grupę LDC ok. roku 2020. MPI podkreśla, iż celem jest utrzymanie dynamiki rozwojowej na poziomie ok. 8% wzrostu PKB rocznie przez najbliższe 20 lat. Ważne w tym kontekście mają być inwestycje zagraniczne. Aby je przyciągać powstało 9 specjalnych stref ekonomicznych. Krótkookresowe cele rozwojowe są zawierane w kolejnych Narodowych Planach Rozwoju Społeczno-Gospodarczego (NSEDP). Jednym z głównych założeń szóstego NSEDP (2006-2010) była kontynuacja wzrostu i radykalne ograniczenie zjawiska ubóstwa. W tym okresie, wzrost gospodarczy wyniósł średnio 7,9%, obniżyła się inflacja do 5% (przykładowo w latach 1996-2000 wynosiła średnio 55,4%, a w 2001-2005 – 10,3%). W latach 2011-2015 r. obowiązywał siódmy Narodowy Plan Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, którego priorytety obejmowały osiągnięcie milenijnych celów rozwoju (większość z nich została osiągnięta, część przed czasem; problem stanowią: ochrona środowiska, niedożywienie dzieci oraz niewybuchy), stabilność polityczna, wysoka dynamika wzrostu, zrównoważony rozwój i ochrona środowiska. Plan podkreślał m.in. potrzebę rozwoju sektora rolno-spożywczego, sektora wydobywczego i energetycznego oraz turystykę (w 2015 r. liczba turystów przekroczyła 4,5 mln, co wygenerowało ponad 700 mln USD zysku dla gospodarki narodowej). Siódmy NSEDP w większym stopniu niż poprzednie dokumenty kładł akcent na zrównoważony rozwój poprzez odpowiednie gospodarowanie zasobami naturalnymi oraz ochronę środowiska naturalnego. Ponadto, dokument wymieniał kilkanaście celów społeczno-gospodarczych. Przykładowo na wzrost PKB miał się składać trzyprocentowy roczny wzrost w rolnictwie i leśnictwie, 15% w przemyśle oraz 6,5 % w usługach. Ósmy narodowy plan (2016-2020) ma się ogniskować wokół edukacji i podnoszenia jakości kapitału ludzkiego, także w kontekście budowania konkurencyjności laotańskiej gospodarki, jako członka Wspólnoty Gospodarczej ASEANu (AEC).

    

   W lutym 2013 r. Laos stał się 158 członkiem Światowej Organizacji Handlu (WTO), jako ostatnie państwo ASEANu. Ocenia się, iż członkostwo przyniesie mu poważne korzyści ekonomiczne i polityczne. W kontekście gospodarczym, Laos zyskał łatwiejszy dostęp dla swoich produktów do rynków państw członkowskich WTO, a należąc do grupy LDC, wciąż może stosować pewne ograniczenia w dostępie do własnego rynku. Członkostwo w WTO uwiarygodniło Laos jako miejsce inwestycji zagranicznych i stworzyło mechanizm polityczny dla rządu, aby bronić interesów gospodarczych na dodatkowym forum międzynarodowym. 

    

   W 2016 r. nie należy oczekiwać znaczących zmian w trendach gospodarczych charakteryzujących Laos. Bank Światowy prognozuje, iż wzrost w 2016 r. wyniesie ok. 7%, w 2017 r. i 2018 r. natomiast 6,9%.  Nieznacznie wzroście inflacja (napędzana wzrostem cen żywności). Eksport będzie rósł szybciej niż import. Wzrosną moce w zakresie produkcji energii (nawet o 30%), w związku z oddaniem do użytku elektrowni Hongsa.   

    

    

    

    

    

   3.2. Tabela głównych wskaźników makroekonomicznych

    

    

   Podstawowe wskaźniki gospodarcze Laosu

   2013
    

   2014

   2015

   PKB [ceny bieżące; mld USD]

   11,19

   11,99

   12,50

   PKB [ceny stałe; wzrost w %]

   7,8

   7,5

   6,7

   PKB per capita [USD]

   1701

   1794

    

   PKB per capita [parytet siły nabywczej, USD]

   4800

   5100

   5300

   Struktura PKB wg rodzajów działalności w [%]:

    

    

    

   - Rolnictwo, rybołówstwo, leśnictwo

   24,9

    

    

   24,8

    

    

    

   23,1

   - Przemysł

   35,3

   34,7

    

   33,4

    

   - Usługi

   39,8

   40,5

   43,5

   Deficyt budżetowy [% PKB]

   1,6

    

   5,0

   Dług publiczny [% PKB]

   46,3

   47,6

   48,6

   Inflacja [%]

   6,4

   4,1

   1,3

   Bezrobocie [%]

    

    

    

   Obroty Handlu Zagranicznego [mld USD]

   11,2

   12,5

    

   Eksport towarów [mln USD] / wzrost [%]

   3,9

   4,6

    

   Import towarów [mln USD] / wzrost [%]

   7,3

   8,0

    

   Bilans na rachunku bieżącym [mln USD]

   -436,1

   1178,4

    

   Zadłużenie zagraniczne [mln USD]

   8615

   9552

    

   Rezerwy walutowe [mln USD]

   666

   890

   976

   Napływ BIZ [mln USD]

   427

   913

    

    

    

    

   3.3. Główne sektory gospodarki Laosu

    

   Transformacja systemowa i rozwój społeczno-gospodarczy doprowadziły – na przestrzeni ostatnich 20 lat –  do znaczących zmian w strukturze PKB Laosu. O ile jeszcze w 1995 r. ponad 55% PKB generowało rolnictwo, o tyle do 2014 ten udział spadł ponad dwukrotnie, do 24,8%. W międzyczasie rósł udział przemysłu i usług. W 1995 r. usługi wytwarzały 26% PKB, podczas gdy w 2014 r.  40,5%. Dynamiczny wzrost w procentowym udziale nastąpił w latach 1995-2004 (w 2004 r. było to 41,0%). Od tego czasu notuje się stabilizację z niewielkimi wahaniami. Aż do 2004 r. zmiana w udziale przemysłu w PKB (w porównaniu z rokiem 1995) była prawie niezauważalna (w 1995 r. było to 19% a w 2004 r. 20,5%). W ostatnich 10 latach dynamika się zwiększa. Jest to rezultatem zwiększenia bezpośrednich inwestycji zagranicznych w sektorze górniczym i energetycznym. W 2014 r. udział przemysłu w PKB wyniósł 37,4%. W ostatniej dekadzie sektor górniczy i energetyczny (hydroenergetyczny) był odpowiedzialny za ponad 70% wartości zagranicznych inwestycji kapitałowych. Sam sektor energetyczny przyciągnął ponad 50% inwestycji zagranicznych. Od początku transformacji systemowej 80% zakumulowanych bezpośrednich inwestycji zagranicznych przypada na górnictwo i energetykę.   

    

   Jeśli chodzi o zmianę w realnej wartości w poszczególnych sektorach,  to w okresie 1995-2014 wszystkie gałęzie gospodarki odnotowały wzrost (dane ADB). Niemniej jednak roczny wzrost w przemyśle (na który składają się: produkcja przemysłowa, budownictwo, górnictwo i energetyka) dwunastokrotnie osiągnął wartość powyżej 10% (rekord to rok 2009 i wzrost o 18,5%), a w usługach było to aż czterokrotnie. Produkcja rolna także rosła, jednakże nie więcej niż o 4,2% (liczone rok do roku), z wyjątkiem lat 1997 i 2007, w których to latach wzrost był odpowiednio 7,0% i 8,6%. W okresie 1995-2014, tylko w roku 2001 rolnictwo i przemysł odnotowały spadki, o -0,6% oraz o -1,5%.

    

   Obecnie największy udział w PKB odnotowują usługi. Rząd w swojej strategii stawia przede wszystkim na rozwój turystyki i handlu. Szacuje się, iż w 2015 r. liczba turystów odwiedzających Laos osiągnęła 4,5 mln; w 2014 r. było to 3,9 mln. W strategii rządu, dochody z turystyki w 2020 r. powinny osiągnął 1 mld USD rocznie. W 2010 r. było to 381 mln USD, a w 2013 r. – 595 mln USD. W handlu międzynarodowym dominują towary sektora górniczego i energetycznego (ponad 50%), natomiast coraz więcej uwagi poświecą się rozbudowywaniu eksportowej bazy produkcyjnej, częściowo opartej na przemyśle włókienniczym.

    

   Rolnictwo wciąż zatrudnia ponad 70% siły roboczej i zdecydowaną większość mieszkańców terenów niezurbanizowanych, choć jest to mniej niż było to jeszcze na początku obecnego stulecia – w 2001 r. 83% siły roboczej zatrudnionej było w rolnictwie. Obecna polityka rządu – próba przyspieszenia rozwoju terenów wiejskich częściowo poprzez inwestycje w sektor przetwórstwa rolno-spożywczego – może wesprzeć stopniową, międzysektorową migrację pracowników.

    

   3.4. Uczestnictwo w wielostronnych organizacjach i porozumieniach o charakterze ekonomicznym

    

   Stowarzyszenie Narodów Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN),

   Wspólnota Gospodarcza ASEANu (AEC),

   Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju (IBRD) - Bank Światowy,

   Międzynarodowy Fundusz Walutowy (IMF),

   Azjatycki Banku Rozwoju (ADB),

   Światowa Organizacja Handlu (WTO)

   Światowa Organizacja Własności Intelektualnej (WIPO),

   Międzyregionalny Dialog Azja-Europa (ASEM),

   Międzynarodowa Korporacja Finansowa (IFC),

   Porozumienie o Współpracy Subregionu Wielkiego Mekongu (Greater Mekong Subregion - GMS)

   The Ayeyawada – Chao Phraya – Mekong Economic Cooperation Strategy (ACMECS)

    

    

   3.5. Relacje gospodarcze z UE

    

   Unia Europejska nie należy do głównych partnerów gospodarczych Laosu. W handlu plasuje się na czwartej pozycji za Tajlandią, Chinami i Wietnamem. Z uwagi na niewielki wolumen handlu dane dot. państw UE ulegają dużym wahaniom. Wśród państw UE głównymi importerami są Wielka Brytania (w 2014 r. 57 mln USD), Niemcy (82,3 mln USD) i Holandia (37,9 ml USD), a głównymi eksporterami – Niemcy (w 2014 r. 117 mln USD) i Francja (15 mln USD).

    

   Wymiana handlowa miedzy UE a Losem w 2015 r. wyniosła 362 mln EUR. UE zanotowała deficyt w handlu dwustronnym w wysokości 115 mln EUR. W 2015 r. struktura asortymentowa eksportu Laosu do UE wg klasyfikacji SITC była następująca: różne wyroby przemysłowe (SITC8 – 69,2%), żywność i zwierzęta żywe (SITC0 – 22,5%), chemikalia (SITC5 – 3,7%). Głównymi towarami eksportowanymi przez UE były: maszyny i sprzęt transportowy (SITC7 – 40%), wyroby przemysłowe klasyfikowane wg materiału (SITC6 – 28,1%) oraz chemikalia (SITC5 – 12,8%). Dwie grupy towarów odpowiadają za ponad 90% unijnego importu, i dwie grupy za prawie 80% unijnego eksportu.

    

   Zgodnie z danymi laotańskiego Ministerstwa Planowania i Inwestycji, na liście inwestorów najwyżej z państw unijnych w 2015 r. znalazła się Wielka Brytania z projektami o łącznej wartości 4 mln USD. W okresie 1989-2014 największymi inwestorami byli: Francja (491 mln USD, 223 projekty) oraz Holandia (434 mln USD, 16 projektów).   

    

   W Wientian działa Europejska Izba Handlowa i Przemysłowa (ECCIL), zrzeszająca unijne podmioty gospodarcze działające w Laosie i wspierające te, które chcą wejść na rynek. Obecnie obserwuje się trend zwiększania zainteresowania Laosem przez małe i średnie przedsiębiorstwa unijne.   

   Więcej na: http://eccil.org/  

    

   Unia Europejska, oraz poszczególne kraje członkowskie realizują szereg projektów pomocowych z udziałem funduszy UE i krajowych. Do niedawna koncentrowały się one na pomocy krótkoterminowej i redukcji obszaru ubóstwa. Obecnie unijne programy pomocowe skupiające się na aspektach gospodarczych, wspierają: rozwój szkolnictwa, rozwój sektora biznesowego ze szczególnym uwzględnieniem małych i średnich przedsiębiorstw, reformy instytucji gospodarczych i zarządzania państwem (governance), rozwój terenów wiejskich i sektora rolno-spożywczego, gospodarkę wodną i rozwój energetyki, tworzenie polityki spójności i zatrudnienia.  

    

   Wkład partnerów unijnych we wdrażanie zapisów siódmego pięcioletniego Narodowego Planu Rozwoju Społeczno-Gospodarczego (NSEDP) 2011-2015  wyniósł 500 mln USD i miał za zadanie wesprzeć elementy zrównoważonego rozwoju, takie jak: opieka zdrowotna, edukacja, rozwój kapitału ludzkiego, rolnictwo i leśnictwo, handel i rozwój biznesu oraz rozminowywanie.  

    

   Więcej na:

   http://eeas.europa.eu/delegations/laos/eu_laos/development_cooperation/index_en.htm

   http://eeas.europa.eu/delegations/laos/index_en.htm


    

    

    

   Dwustronna współpraca gospodarcza


    

    

   4. Dwustronna współpraca gospodarcza z Polską

    

   4.1. Gospodarcze umowy dwustronne

    

   • Umowa między Rządem PRL a Rządem Laotańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej o współpracy w zakresie nauki i techniki z dn. 04.10.1976 r. (data wejścia w życie: 28.03.1977)
   • Umowa między Rządem PRL a Rządem Laotańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej o cywilnej komunikacji lotniczej z dn. 04.10.1976 r. (data wejścia w życie: 1977-03-28).

    

   4.2. Handel Zagraniczny

    

   Na przestrzeni ostatnich lat poziom wymiany handlowej ulega fluktuacjom, a jego wolumen pozostaje niewielki. Szacowana wartość obrotów w 2015 r. wyniosła ok. 4,5 mln USD. Polska rokrocznie notuje deficyt w handlu dwustronnym. W ostatnich pięciu latach rekordowy polski eksport miał miejsce w 2011 r. i wyniósł 1,2 mln USD. Na przestrzeni ostatnich trzech lat (2013-2015) głównymi grupami towarów w polskim eksporcie do Laosu były: urządzenia mechaniczne i elektryczne, produkty pochodzenie zwierzęcego, produkty pochodzenia roślinnego i tworzywa sztuczne; w imporcie natomiast: materiały i wyroby włókiennicze, gotowe artykuły spożywcze oraz produkty pochodzenia roślinnego.

    

   Z uwagi na małą wartość obrotów dwustronnych, zauważalny jest duży wpływ na ich wielkość pojedynczych kontraktów czy też transakcji, powodujący wahania w wielkości wolumenu. Niemniej jednak handel dwustronny wykazuje dość stabilne trendy sektorowe. Przyczyną ujemnego salda w polskim handlu z Laosem są znaczna odległość, duże koszty związane z nawiązaniem kontaktów i prowadzeniem działalności marketingowej  (także ograniczone możliwości użycia do tego celu Internetu, z uwagi na ciągle niski poziom rozwoju telekomunikacji w Laosie i mała ilość łącz w tym kraju), niski poziom zarobków w Laosie eliminujący całe grupy towarów konsumpcyjnych z polskiej oferty eksportowej. Powyższe czynniki oraz skomplikowane i zbiurokratyzowane procedury importowe w Laosie, brak polskich inwestycji w tym kraju, które wspierałyby import środków trwałych i zaopatrzeniowy z Polski, nieznajomość  polskich towarów, brak szerszego zainteresowania tym rynkiem ze strony polskich firm (częściowo wynikający z ww. czynników) – powodują, że eksport z Polski jest niewielki. Ponadto, towary laotańskie mają praktycznie bezcłowy dostęp do rynku polskiego jako pochodzące z kraju zaliczanego do grupy krajów najsłabiej rozwiniętych (LDC), w ramach GSP. 

    

   W 2010 r. Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych podjęła decyzję o rozszerzeniu listy krajów objętych ochroną ubezpieczeniową KUKE S.A. o Laos i Kambodżę, co poprzez zwiększenie bezpieczeństwa prowadzenia współpracy gospodarczej z Kambodżą, powinno wpłynąć pozytywnie na zwiększenie polskiego eksportu do tego kraju. Poniżej zamieszczono treść komunikatu KUKE:

   W dniu 23 marca br. Komitet Polityki Ubezpieczeń Eksportowych, który, zgodnie z ustawą z 7 lipca 1994 r. o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych, określa szczegółowe zasady działalności Korporacji w zakresie gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeń eksportowych oraz gwarancji ubezpieczeniowych, dokonał zmiany w zakresie klasyfikacji krajów w zależności od stopnia ryzyka. Zmiana polega na włączeniu Kambodży i Laosu do grupy krajów obejmowanych ochroną ubezpieczeniową KUKE S.A. w ramach gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeń eksportowych. Oznacza to, że w przypadku ubezpieczeń kontraktów i kredytów zawartych na okres kredytu dwóch i więcej lat, ubezpieczeń inwestycji bezpośrednich za granicą oraz ubezpieczeń kosztów poszukiwania zagranicznych rynków zbytu, kraj ten jest obejmowany pokryciem ubezpieczeniowym w drodze indywidualnych decyzji Komitetu Polityki Ubezpieczeń Eksportowych wydawanych dla poszczególnych wniosków, z którymi zgłaszają się ubezpieczający.”

    

   4.3. Inwestycje wzajemne

    

   Według ostatnich dostępnych danych NBP nie ma polskich inwestycji bezpośrednich (BIZ) w Laosie, jak również laotańskich w Polsce.

    

   4.4. Współpraca regionalna

    

   Dotychczas nie odnotowane zostały przypadki współpracy regionalnej pomiędzy Polską a Laosem.

    

   4.5. Współpraca samorządów gospodarczych

    

   Brak informacji o współpracy samorządów gospodarczych.

    

    

   Dostęp do rynku


    

    

   5. Dostęp do rynku

    

    

   5.1. Dostęp do rynku dla polskich towarów i usług

    

   Brak polskich inwestycji w Laosie oraz niski poziom wymiany towarowej powodują, że szereg kwestii, istotnych dla innych krajów o większym zaangażowaniu na tym rynku, związanych z dostępem do rynku – nie jest sygnalizowana placówce przez polskie podmioty gospodarcze.

    

   Jednym z najistotniejszych od strony praktycznej, z punktu widzenia polskiego przedsiębiorcy, elementów oceny dostępu do rynku – są taryfy celne i prawo celne. Szczegółowe informacje znajdują się na:

   http://www.wto.org/english/thewto_e/countries_e/lao_e.htm (Laos jest członkiem Światowej Organizacji Handlu od 2013 r.) oraz na:

   http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=5794  (Customs Law, z 2005 r.).

    

   W celu usprawnienia handlu międzynarodowego i łatwiejszego dostępu do informacji w zakresie procedur i regulacji dla pomiotów zagranicznych, Departament Importu i Eksportu Ministerstwa Przemysłu i Handlu Laosu stworzył specjalny portal internetowy Lao PDR Trade Portal (link: http://www.laotradeportal.gov.la/index.php?r=site/index). Znajdują się na nim m.in. informacje dot. procedur importowych

   (link: http://www.laotradeportal.gov.la/index.php?r=site/display&id=10), oraz  informacje dot. rejestracji firmy importującej, listy towarów zakazanych, listy towarów, na które jest wymagana odpowiednia licencja importowa, wymogów sanitarnych i fitosanitarnych, wymogów technicznych, etc.     

    

   Laos zajmuje niskie pozycje w poszczególnych kategoriach rankingu Banku Światowego dot. warunków prowadzenia działalności gospodarczej – „Doing Business”. W klasyfikacji generalnej „Doing Business 2016” Laos sklasyfikowany został na 134 miejscu na 189 uwzględnionych gospodarek świata. Najniższe pozycje kraj ten zajął w następujących kategoriach: ochrona inwestorów mniejszościowych (178), kwestie związane z niewypłacalnością (189).  Najwyżej Laos został sklasyfikowany w kategoriach: uzyskiwanie pozwolenia na budowę (42) oraz rejestracja własności (42).   

    

   5.2. Dostęp do rynku pracy. Świadczenie usług i zatrudnianie obywateli RP

    

   Zatrudnienie obcokrajowca w Laosie może mieć miejsce jedynie na podstawie uzyskanego pozwolenia. Pozwolenie takie może być wydane w przypadku, gdy nie ma możliwości zatrudnienia na danym stanowisku pracownika miejscowego. Firmy z kapitałem zagranicznym są zobligowane do tego, aby obcokrajowcy nie stanowili więcej niż 10% personelu niewykwalifikowanego oraz 20% personelu wykwalifikowanego. Pozwolenie dla przedsiębiorstwa na zatrudnienie obcokrajowców limituje ilość takich pracowników i czas trwania zatrudnienia. Pracodawca ma obowiązek szkolić i podnosić kwalifikacje personelu miejscowego.

    

   Pozwolenie na pracę dla obcokrajowca musi być uzyskane przed jego przyjazdem do Laosu. Z powyższych zasad zwolnieni są pracownicy zatrudniani w ramach realizacji projektów pomocy zagranicznej i międzynarodowej. Obcokrajowcy przyjeżdzający do Laosu w celu podjęcia pracy muszą posiadać wizę biznesową (są jej trzy rodzaje). Wiza wydawana jest na podstawie gwarancji przedstawianych przez pracodawcę. Po przyjeździe obcokrajowiec z reguły jest zobowiązany do uzyskania miejscowego dokumentu tożsamości i prawa jazdy, jeżeli planuje pobyt dłuższy niż 12 miesięcy. Obcokrajowcy nie mogą wykonywać zawodów zastrzeżonych dla obywateli Laosu.

    

   5.3. Nabywanie i wynajem nieruchomości

    

   Podstawową formą prawną używania ziemi przez obywatela innego kraju w Laosie, firmy zagraniczne, firmy z kapitałem zagranicznym oraz joint venture jest dzierżawa. Dzierżawić grunty można od obywateli Laosu jak i od państwa (w ramach koncesji). Wyjątkiem jest inwestycja przekraczająca 500 tys. USD. W takim przypadku inwestor ma prawo zakupić ziemię od rządu. Zgodę na to muszą także udzielić władze lokalne.

   Prawo Laosu przewiduje następujące przypadki dzierżawy przez obcokrajowca:

   • dzierżawa od obywatela Laosu (okres trwania maksymalnie 30 lat) (obywatel Laosu musi wcześniej przejść procedurę uzyskania tytułu własności, który gwarantuje prawo permanentnego dysponowania ziemią);
   • dzierżawa od państwa (okres trwania maksymalnie 50 lat);
   • dzierżawa w specjalnej strefie ekonomicznej (maksymalnie 75 lat);
   • dzierżawa dla ambasad i organizacji międzynarodowych (maksymalnie 99 lat).

    

   Wydzierżawiony grunt może być – po uzyskaniu odpowiednich zgód od państwa –  używany jako aktywo w transakcjach biznesowych do momentu wygaśnięcia dzierżawy. Instalacje wybudowane przez inwestora są własnością inwestora i są prawnie chronione przed nacjonalizacją (w ramach prawa inwestycyjnego). Inwestorzy otrzymujący koncesję od państwa mają obowiązek ścisłe przestrzegać zapisów dot. celów dzierżawy oraz często wypełniać dodatkowe zobowiązania, np. w zakresie ochrony środowiska. Wszelkie transakcje dot. ziemi są rejestrowane w Land Management Authority – LMA.

    

   Wynajem nieruchomości przez obcokrajowca jest dozwolony i odbywa się na zasadach komercyjnych.

    

   5.4. System zamówień publicznych

    

   Podstawą udzielania zamówień publicznych w Laosie jest dekret premiera „Decree of the Prime Minister on Government Procurement of Goods, Construction, Maintenance and Services” z 9 stycznia 2004 r. (the “Procurement Decree”) wraz z rozporządzeniem wykonawczym (Implementing Rules and Regulations, Ministry of Finance No. 0063/MOF z 12 marca 2004 r. - IRR). Ustanowione zostało także Biuro Zamówień Publicznych, którego zadaniem jest nadzór nad procedurami zamówień publicznych realizowanych przez administrację państwową. W przypadku zamówień realizowanych z funduszy pomocowych, stosowane są regulacje i procedury udzielenia zamówienia publicznego, określone przez donora, szczególnie w przypadku organizacji międzynarodowych takich, jak: Bank Światowy i Azjatycki Bank Rozwoju (ADB). Organizacje te monitorują ściśle przebieg przetargów dot. zamówień publicznych realizowanych z użyciem ich finansowania, aby zapobiec zdarzającym się przypadkom nieprawidłowości, przejawiających się, m.in. faworyzowaniem przedsiębiorstw państwowych.

    

   5.5. Ochrona własności przemysłowej i intelektualnej

    

   Laos jest członkiem Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (World Intellectual Property Organization WIPO, od 1995 r.) oraz sygnatariuszem Konwencji Paryskiej ws. Ochrony Własności Przemysłowej (od 1998 r.), Konwencji Berneńskiej ws. Ochrony Dzieł Literackich i Sztuki (od 2012 r.) oraz Układu o Współpracy Patentowej (od 2006 r.). Jako członek ASEAN – przystąpił do wszystkich ramowych umów ASEAN, w tym zakresie, w tym do ASEAN Framework Agreement on Intelectual Property Cooperation.

    

   Głównym dokumentem dot. ochrony własności intelektualnej jest Law No. 01/NA on Intellectual Property, z grudnia 2011 r. (weszło w życie w styczniu 2012 r.). Na stronie Światowej Organizacji Własności Intelektualnej znajduje się informacja na temat laotańskich zapisów prawnych odnoszących się do prawa własności intelektualnej.

   Link: http://www.wipo.int/wipolex/en/profile.jsp?code=LA 

    

   Instytucją nadzorującą i koordynującą w Laosie sprawy dotyczące własności intelektualnej jest Departament ds. Własności Intelektualnej, w Ministerstwie Nauki i Technologii. Zadaniem Departamentu jest koordynowanie całokształtu spraw związanych z promocją wynalazczości i kreatywności, współpraca z instytucjami zagranicznymi w zakresie własności intelektualnej, inicjatywa legislacyjna w zakresie ochrony praw autorskich, a także implementacja prawa w tym zakresie oraz nadzorowanie jego przestrzegania.

    

   Department of Intellectual Property,

   Ministry of Science and Technology

   Nahaidiou Rd P.O. Box 2279

   Vientiane

   Tel: +856 21 264 202, 213 470, 217 706

   Fax: + 856 21 213 472

   E-mail: most_info@most.gov.la

   Website: http://www.most.gov.la

    

   Małym i średnim przedsiębiorstwom (SME) z Unii Europejskiej informacji w zakresie prawa własności intelektualnej w krajach ASEAN, udziela Southeast Asia IPR SME Help Desk (link: http://www.ipr-hub.eu/contact)

    

    

   5.6. Informacje o aktach prawnych

    

   Informacje nt. aktów prawnych można znaleźć na stronach:

   Zgromadzenia Narodowego: (http://www.na.gov.la/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=36&Itemid=210&lang=en), International Law Project (http://www.ilp.gov.la/Lao_Law_Eng.asp), the World Law Guide (http://www.lexadin.nl/wlg/legis/nofr/oeur/lxwelao.htm), the Asian Legal Information Institute (http://www.asianlii.org/la/legis/laws/), oraz na stronach związanych z instytucjami państwowymi i ministerstwami, wśród nich, Bank Centralny (http://www.bol.gov.la/english/index1.php) oraz administracja celna (http://laocustoms.laopdr.net/laws_and_regulations.htm)

    

    

    

   Przydatne linki i kontakty


    

    

   6. Przydatne kontakty i linki

    

    

   6.1 Administracja gospodarcza

    

    

   Ministry of Finance

   Rue 23, Singha, P.O. Box 46,

   Vientiane, Lao PDR
   Tel: +856-21-900 943
   Fax: +856-21-900 943

   Email: webmaster@mof.gov.la

   Website: http://www.mof.gov.la

    

   Ministry of Industry and Commerce

   Phon Xay Rd., P.O. Box 4107,

   Vientiane, Lao PDR
   Tel : +856-21-453 493
   Fax : +856-21-416 140

   Email: moicpsi@yahoo.com

   Website: http://www.moic.gov.la

    

   Bank of the Lao PDR

   Yonnet Road , P.O. Box 19 , Vientiane , Lao PDR
   Tel : +856-21-213 109
   Fax : +856-21-218 326

   Website: http://www.bol.gov.la/english/index1.php

    

   Department of Trade and Product Promotion

   Ministry of Industry and Commerce

   Phonexay Rd., Saysettha District,

   P.O. Box: 4107, Vientiane, Lao P.D.R

   Tel: +856-21-454 091

   Fax: +856-21-454 090

   Email: tppd@laomoic.org

   Website: http://www.laotrade.org.la

    

   Department of Import and Export

   Ministry of Industry and Commerce

    Phonexay Road, Saysettha District,

   PO Box 4107, Vientiane, Lao PDR

   Tel: +856 21 454 224

   Fax: +856 21 454 224

   Email: enquiries@laotradeportal.gov.la

   Website: http://www.laotradeportal.gov.la/

    

   Investment Promotion Department

   Ministry of Planning and Investment

   Souphanouvong Avenue,

   Vientiane 01001, Lao P.D.R

   Tel: +856-21-222 690

   Fax: +856-21-215 491

   Website: http://www.investlaos.gov.la/

    

    

   Special Economic Zone Authority (SEZA)

   Department of Domestic and Foreign Investment (DDFI)

   Savan-Seno Special Economic Zone Authority

   Phetsalad Rd., Khanthabouli District, Savannakhet Province, Lao PDR
   Tel:  +856-41-251 487, +856-21-254 474
   Fax.: +856-41-251 487
    

   Economic Arbitration Organisation
   Ministry of Justice
   Lane Xang Avenue, Vientiane,
   Lao PDR
   Tel: +856-21-412 051

    

    

    

   6.2 Samorzady gospodarcze

    

    

   Laos National Chamber of Commerce and Industry

   Phonphanao Village, Kaysone Phomvihane Ave., Saysettha District,

   P.O.Box 4596 Vientiane, Lao P.D.R
   Tel: +856-21- 452 579

   Fax: +856-21- 452 580

   Website: http://www.laocci.com/

    

   The European Chamber of Commerce and Industry in Lao PRD

   ECCIL/ Banque Franco-Lao Building, 5th Floor, Lane Xang Avenue,

   Hatsady Neua Village, Chanthabouly District, P.O. Box 11781,

   Vientiane 1000, Lao PDR

   Tel: +856-21- 285 111 ext. 507

   Website: http://eccil.org/index.php?option=com_content&view=featured&Itemid=101

    

    

   6.3 Oficjalna prasa ekonomiczna

    

   Dodatki ekonomiczne ponizszych dziennikow centralnych:

    

   Khaosan Pathet Lao (KPL)

   80 Setthathirath Rd., Vientiane, Lao PDR

   Tel +856-21-215 402, 251 090

   Fax +856-21-212 446

   Email: kplnews@yahoo.com

   Website: http://www.kpl.net.la

    

    

   Vientiane Times

   Pangkham Rd, P.O.Box 5723 Vientiane, Lao PDR
   Tel: +856-21-216 364, 251 619

   Fax: +856-21-216 365
   Email: tai.vttwebmaster@gmail.com

   Website: http://www.vientianetimes.org.la

    

    

   6.4 Oficjalne strony o charakterze ekonomicznym

    

   Bank of the Lao PDR

   Yonnet Road , P.O. Box 19 , Vientiane , Lao PDR
   Tel : +856-21-213 109
   Fax : +856-21-218 326

   Email: sompph@bol.gov.la, khamkeov@bol.gov.la

   Website: http://www.bol.gov.la/english/index1.php

    

    

   National Statistics Centre, Department of Statistic

   Ministry of Planning and Investment

   Luang Prabang Road,
   Vientiane, Lao PDR
   Tel:   +856-21-214 740, 264 322
   Fax:  +856-21-242 022, 216 659
   Website: http://www.lsb.gov.la

    

    

   6.5 Inne instytucje

    

   The Lao Securities Exchange

   Lao Securities Exchange (LSX) Building, 4th Fl., Phonthan Neua Village,

   T4 Rd., Saysettha District, Vientiane, Lao PDR

   Tel:  + 856-21-454 361 to 4

   Fax: + 856-21-454 360

   Website: http://www.lsx.com.la

    

     

    

   26 listopada 2014 (ostatnia aktualizacja: 11 lipca 2016)

   Drukuj Drukuj Podziel się treścią: