close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • MALEDIWY

 • Malediwy

  •  

    Informacje o kraju


    

   I.1.POŁOŻENIE GEOGRAFICZNE, LUDNOŚĆ, OBSZAR, STOLICA, JĘZYKI URZĘDOWE

   Nazwa państwa: Republika Malediwów

   Położenie geograficzne: Malediwy to państwo wyspiarskie położone na Morzu Lakkadiwskim na Oceanie Indyjskim, utworzone przez dwa łańcuchy dwudziestu sześciu atoli, rozciągnięte w kierunku południowym od archipelagu Lakszadiwów. Państwo rozciąga się od wyspy Minicoy do archipelagu Czagos około siedemset kilometrów na południowy zachód od Sri Lanki i ok. 400 km na południowy zachód od Indii. Wyspy Malediwów leżą na wysokości ok. 2 metrów n.p.m.

   Ludność: Liczba ludności Malediwów wynosi 395 tys. osób, gęstość zaludnienia 1 321 osób/km2 Pod względem liczby ludności Malediwy zajmują 176 miejsce na świecie. Malediwy w 100% zamieszkuje ludność pochodzenia Dhivehi, która stanowi mieszankę pierwotnych osadników pochodzących z południowych Indii ora Sri Lanki.

   Obszar: Malediwy zajmują powierzchnię 298 km2 (206 miejsce na świecie).

   Stolica: Male (104 tys. ludności).

   Język urzędowymalediwski (dhivehi), język angielski w powszechnym użyciu.

    

   I.2.WARUNKI KLIMATYCZNE

   Ocean Indyjski ma ogromny wpływ na kształtowanie się klimatu na Malediwach. Tropikalne upały wysp łagodzone są przez ruchy mas powietrza znad oceanu chłodząc powietrze i jednocześnie zwiększając jego wilgotność. Przez cały rok na wyspach archipelagu utrzymuje się średnia temperatura między 24°C i 33°C. Na Malediwach występują dwie pory roku: pora sucha związana z zimowym monsunem północno-wschodnim oraz pora deszczowa związana z monsunem południowo-zachodnim. Pora deszczowa przynosi silne wiatry i burze. Przejście od monsunu południowo-zachodniego do pory suchej monsunu północno-wschodniego następuje w kwietniu i maju. Pora sucha trwa od początku czerwca do końca sierpnia. Warunki pogodowe Malediwów nie zawsze są zgodne z wzorami monsunów Azji Południowej. Średnie roczne opady na wyspach wynoszą 2540 mm na północy i 3 810 milimetrów na południu.

    

   I.3.GŁÓWNE BOGACTWA NATURALNE

   Jedynym bogactwem naturalnym Malediwów są ryby (tuńczyk, makrela).

    

   I.4.SYSTEM WALUTOWY, KURS I WYMIANA

   Oficjalną jednostką płatniczą Malediwów jest rufija malediwska, która dzieli się na 100 leria. Wyłączne prawo do emitowania znaków pieniężnych należy do Monetarnego Urzędu Malediwów (Maledives Monetary Authority - http://www.mma.gov.mv/). Urząd prowadzi restrykcyjną politykę pieniężną mającą na celu osiągnięcie i utrzymanie stabilności cen, poprzez powiązanie wartości waluty z kursem wymiany USD.

    

   I.5.RELIGIA

   Oficjalnie islam wyznaje 100% mieszkańców Malediwów - wyznawanie innej religii niż islam jest zabronione prawnie.
    

   I.6.INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA (PRZEJŚCIA GRANICZNE, LOTNISKA, PORTY)

   Malediwy dysponują 5 lotniskami, z czego dwa posiadają status lotnisk międzynarodowych. Lotnisko w Male obsługuje międzynarodowy ruch pasażerski, lotnisko w Gan obsługuje międzynarodowy transport cargo.

   Na Malediwach występuje niewielka ilość dróg utwardzonych - około 60 km w Male, oraz po 14 km na atolach Laamu i Addu.

   Linie kolejowe – brak.

   W Male znajduje się dobrze rozwinięty port morski obsługujący zarówno ruch pasażerski jak i cargo. W kraju znajduje się około 90 sztucznych portów, kilka naturalnych oraz przystanie dla łodzi na poszczególnych atolach.

    

   I.7.OBOWIĄZEK WIZOWY

   Na lotnisku w Male podczas kontroli paszportowej otrzymuje się bezpłatnie stempel władz imigracyjnych zezwalający na wjazd. Każdy turysta otrzymuje wizę ważną przez 30 dni bez wnoszenia opłat. Pobyt cudzoziemca na wyspie zamieszkanej przez ludność miejscową w celach innych niż turystyczny wymaga zgody MSW lub zaproszenia od przedstawiciela społeczności lokalnej, potwierdzonego przez MSW. Sprawdza się posiadanie wystarczających środków finansowych i biletu powrotnego. Turysta musi mieć wykupione miejsce w jednym z ośrodków turystycznych. Dokumenty wymagane do uzyskania wizy turystycznej: paszport, bilet powrotny, rezerwacja hotelu oraz świadectwo szczepienia przeciwko żółtej febrze, jeżeli przybywa się z obszaru obecności tej choroby zakaźnej. (http://poradnik.poland.gov.pl/).

    

   I.8.WYKAZ ŚWIĄT PAŃSTWOWYCH

   Malediwy posiadają łącznie 10 dni oficjalnych świąt z czego 6 to święta o stałej dacie:

   ·         Nowy Rok – 1 styczeń

   ·         Święto Narodowe – 15 luty

   ·         Święto Niepodległości – 26 lipiec

   ·         Święto Zwycięstwa – 3 listopad

   ·         Dzień Republiki – 11 listopad

   ·         Święto Hajj – 15 listopad

    

   Pozostałe dni świąteczne (Święto Ofiarowania, Islamski Nowy Rok, Urodziny Proroka, Zakończenie Ramadanu) to święta ruchome, uzależnione są od kalendarza lunarnego.

    

   System administracyjny


    

    

   II.1.USTRÓJ POLITYCZNY

   Republika Malediwów to dawny protektorat brytyjski, który swoją niepodległość uzyskał w dniu 26 lipca 1965 r. i początkowo funkcjonował jako sułtanat muzułmański. Po jego obaleniu przyjęły konstytucję (11 listopada 1968 r.). Przez 30 lat krajem rządził prezydent Maumoon Abdul Gayoom. Po fali protestów w 2003 r. zobowiązał się rozpocząć demokratyzację państwa. W lipcu 2008 wprowadzono nową konstytucję i w październiku 2008 odbyły się pierwsze demokratyczne wybory prezydenckie. w których zwyciężył Mohamed Nasheed. W lutym 2012, po tygodniach protestów, Prezydent Nasheed został zmuszony do rezygnacji. Władze przejął wiceprezydent Mohamed Waheed Hassan. Nasheed określił zaistniałą sytuację jako bezkrwawy zamach stanu, przeprowadzony przez zwolenników byłego prezydenta Gayooma. M. Nasheed wystartował ponownie w wyborach prezydenckich w 2013 roku, które ostatecznie zakończyły się jego porażką i niespodziewanym zwycięstwem znanego malediwskiego biznesmena i przyrodniego brata wieloletniego prezydenta kraju M. A. Gayooma - Abdulla Yameen Abdul Gayooma.

    

   II.2.WŁADZA USTAWODAWCZA I WYKONAWCZA

   Władza ustawodawcza należy do 1-izbowej Rady Obywatelskiej (Madżlis),złożonego z 85 posłów wybieranych na 5-letnią kadencję. W przeprowadzonych w dniu 22 marca 2014 r. ostatnich wyborach do parlamentu Malediwów zwycięstwo odniosła koalicja partii pod przewodnictwem ugrupowania prezydenta Abdulla Yameena. Partia prezydenta Yameena – Postępowa Partia Malediwów (Progressive Party of Maldives – PPM) zdobyła 34 miejsca w parlamencie (40% ogółu miejsc), a jej koalicjanci – Jumhooree Party (JP) i Sojusz Rozwoju Malediwów (Maldives Development Alliance – MDA) odpowiednio 16 (18,8%) i 5 (5,9%) miejsc. Opozycyjna Malediwska Partia Demokratyczna (Maldivian Democratic Party) byłego prezydenta Mohammada Nasheeda, uzyskała jedynie 24 miejsca (28,2%). Pozostałe 5 miejsc w 85-osobowym malediwskim parlamencie przypadło kandydatom niezależnym.

    

   Na czele państwa stoi prezydent (pełniący jednocześnie funkcję szefa rządu), który wybierany jest na 5-letnią kadencję. Na czele 20. okręgów administracyjnych, odpowiadających liczbie atoli, stoją wirinowie, wyznaczeni przez prezydenta, kontrolowani przez ministra ds. administracji atolami. Prezydent powołuje wszystkich sędziów, a wymiar sprawiedliwości działa zgodnie z zasadami szariatu.

    

    

   Gospodarka


    

   III.1.Ogólna charakterystyka sytuacji gospodarczej.

   Malediwy znajdują się w grupie państw o górnym progu średniego dochodu - są państwem stosunkowo zamożnym, ale nadal podatnym ekonomicznie. Gospodarka Malediwów w dużym stopniu zależna jest od rybołówstwa i turystyki.

   Z analizy danych wynika, że w 2015 r. nastąpił spadek wzrostu PKB do poziomu 1,5%. Przyczyniło się do niego głównie spowolnienie w sektorze turystycznym (mniejsza liczba turystów z Chin). Inflacja utrzymuje się w ostatnich latach na niskim poziomie. W 2015 r. wyniosła 1%, podczas, gdy w 2014 r. jej średni poziom wynosił 2,1%.

   W 2015 r. eksport (głównie ryb) osiągnął 3,141 mld USD. Tak, jak w latach ubiegłych, najważniejszymi importerami z Malediwów były: Sri Lanka, Tajlandia, Francja, Wielka Brytania, Włochy i USA.

   Łączna wartość importu (głównie produktów ropopochodnych i ubrań) wyniosła w 2015 2,724 mld USD. Towary sprowadzano głównie z: Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Singapuru, Indii, Malezji, Sri Lanki, Chin i Tajlandii.

   Według prognoz na kolejne lata wzrost gospodarczy ma być skromny – oczekuje się, że wzrost PKB będzie na poziomie 3,5% w 2016 r. i 3,9% w 2017 r. Do takiej sytuacji ma przede wszystkim przyczynić się zmniejszenie przyjazdów turystycznych, zwłaszcza z Chin i Rosji.

    

    III.2.Tabela głównych wskaźników makroekonomicznych.

   Wskaźniki

   2010

   2011

   2012

   2013

   2014

   2015

   PKB (mld USD)*

   2,33

   2,46

   2,51

   2,79

   3,06

   3,14

   PKB per capita wg kursów rynkowych USD*

   6330

   6497

   6530

   7112

   7640

   7 681

   PKB per capita PPP USD*

   10301

   11126

   11373

   11855

   12575

   12636

   Tempo wzrostu PKB w %*

   6%

   8,7%

   2,5%

   4,7%

   6,5%

   1,5%

   Relacja deficytu/nadwyżki finansów publicznych do PKB w %

   -14,9

   -7,7

   b. d.

   b. d.

   b.d.

   b.d

   Stopa inflacji (indeks cen konsumpcyjnych CPI)*

   6,6%

   12,8%

   12,1%

   2,3%

   2,1%

   1%

   Stopa bezrobocia w %*

   11,7%

   11,6%

   11,7%

   11,3%

   11,6%  

   b.d.

   Obroty handlu zagranicznego (mln USD)

   3700

   4749

   4639

   5323

   6070

   5865

   Eksport (mln USD)*

   2007

   2451

   2493

   2923

   3316

   3141

   Import (mln USD)*

   1693

   2298

   2146

   2400

   2754

   2724

   Wartość rocznego napływu ZIB mln USD**

   216

   424

   228

   361

   333

   324

   Wartość rocznego odpływu ZIB mln USD**

   b.d.

   b.d.

   b.d.

   b.d.

   b.d.

   b.d.

   Skumulowana wartość ZIB w kraju (inward) mln USD**

   876

   1538

   1766

   2126

   2490

   2 784

   Skumulowana wartość ZIB kraju za granicą (outward) mln USD**

   b.d.

   b.d.

   b.d.

   b.d.

   b.d.

   b.d.

   * The World Bank

   ** UNCTAD

    

   III.3.Relacje gospodarcze z UE.

   W ciągu ostatnich kilku dekad Unia Europejska i Malediwy utrzymują bliską współpracę. Stosunki dyplomatyczne pomiędzy partnerami zostały nawiązane w 1983 roku, a szef Delegatury UE rezydujący w Colombo (Sri Lanka) jest akredytowany również na Malediwy. Obecnie Unia Europejska stara się utrzymać ścisłą współpracę z Malediwami głównie poprzez trwałe wdrażanie pomocy i pogłębienie współpracy politycznej.

   W związku z tym, iż w 2004 r. Malediwy zostały poważnie dotknięte przez tsunami, UE przeznaczyła znaczne środki finansowe na pomoc dla tego kraju. Pomoc napłynęła zarówno w formie dotacji jak i pożyczek dostarczonych przez Komisję Europejską i Europejski Bank Inwestycyjny. Po katastrofie tsunami UE była największym dawcą pomocy dla Malediwów. Dokument Strategiczny dla Malediwów (The Country Strategy Paper for Maldives) na lata 2007-2013 przewidywał, że 10 mln € z funduszy UE zostanie w całości przeznaczone na rozwój regionalny i wspieranie zarządzania krajem.

   Według danych Komisji Europejskiej wymiana handlowa Unii Europejskiej z Malediwami w 2015 r. wyniosła 243 mln EUR. Eksport Malediwów do Unii Europejskiej wzrósł o 38% w stosunku do roku 2014 i wyniósł 97 mln EUR, natomiast import osiągnął wartość 143 mln EUR. UE stanowi 43% całego eksportu Malediwów.

    

    

   Dwustronna współpraca gospodarcza


    

   Gospodarcze umowy dwustronne

   Pomiędzy Polską a Malediwami nie obowiązują dwustronne umowy gospodarcze.

    

   Handel zagraniczny

   W 2016 r. obroty handlowe Polski z Malediwami wzrosły aż o 78% i wyniosły 10,77 mln USD. Największe znaczenie dla wzrost dwustronnych obrotów gospodarczych miał gwałtowny wzrost eksportu – o 85% rok do roku, do poziomu 10,09 mln USD i utrzymanie się importu na niskim poziomie (0,7 mln USD). Saldo obrotów wyniosło 9,39 mln USD na korzyść Polski.

    

   Podstawą polskiego eksportu na Malediwy w 2016 r. były produkty spożywcze, przede wszystkim różnego rodzaju wody i napoje o wartości 4,82 mln USD. Należy zwrócić uwagę zwłaszcza na popularność polskich napojów energetyzujących na malediwskim rynku. Na drugim miejscu pod względem wartości notowane są wyroby przemysłu drzewno-papierniczego (ok. 1,65 mln USD), w którym odnotowuje się wyraźną tendencję wzrostową. Polska, podobnie jak w 2015 r., importowała przede wszystkim produkty pochodzenia zwierzęcego: ryby, skorupiaki i mięczaki warte 0,55 mln USD.

    

   W pierwszym półroczu 2017 r. nastąpił spadek polskiego eksportu na Malediwy o 30%, głównie w rezultacie mniejszej sprzedaży wód mineralnych i gazowanych słodzonych lub aromatyzowanych oraz drewna. Zaobserwowano także spadek importu o 19%.

    

   Mln USD/rok

    

   2014

    

   2015

    

   2016

   2017 (I-VI)

   Eksport

    

   4,18

    

   5,46

    

   10,09

   3,37

   Import

    

   0,21

    

   0,58

    

   0,7

   0,32

   Obroty

    

   4,39

    

   6,04

    

   10,77

   3,69

   Saldo

    

   3,97

    

   4,88

    

   9,39

   3,04

    

   Inwestycje /wzajemne/

   Dane Narodowego Banku Polskiego nie odnotowują, by firmy zarejestrowane na Malediwach dokonywały bezpośrednich inwestycji w Polsce. Podobnie dane NBP nie wykazują inwestycji polskich podmiotów gospodarczych na Malediwach.

    

   Współpraca regionalna

   Z uwagi na znaczną odległość geograficzną i niewielką intensywność kontaktów gospodarczych regionalna współpraca gospodarcza nie jest rozwijana.

    

   Współpraca samorządów gospodarczych

   Współpraca samorządów gospodarczych nie została odnotowana.

    

    

    

   Dostęp do rynku


    

   W opublikowanym wspólnie przez World Bank i International Finance Corporation rankingu „Doing Business 2016” grupującym gospodarki pod względem przyjazności dla prowadzenia biznesu na 189 sklasyfikowanych krajów Malediwy zajęły 128 miejsce. Stosunkowo dobrze ocenione zostały procedury związane z otrzymaniem pozwoleń budowlanych oraz zakładaniem działalności gospodarczej. Największe trudności przedsiębiorcom sprawia zarejestrowanie przeniesienia własności nieruchomości i uzyskanie podłączenia do sieci elektroenergetycznej.

   Według rankingu Heritage Foundation i The Wall Street Journal klasyfikującym kraje według wolności gospodarczej „Index of Economic Freedom 2016” Malediwy sklasyfikowane zostały na 132 miejscu na 178 państw. Skromna dywersyfikacja gospodarcza i mały sektor prywatny mają wpływ na brak swobód instytucjonalnych, w tym korupcję i słabą ochronę praw własności. Z kolei znacząca ingerencja rządu w gospodarkę obniża wydajność pracy i utrwala nieefektywność rozbudowanego sektora publicznego.

   Malediwy są członkiem WTO od 1995 roku. Średnia stawka celna na towary wynosi 21,1%.

    

    

    

   Przydatne linki i kontakty


    

    

   VI.1.Administracja gospodarcza.

   Ministry of Finance and Treasury

   http://www.finance.gov.mv/

   Ministry of Economic Development

   http://www.trade.gov.mv/

   Ministry of Planning and National Development

   http://www.planning.gov.mv/

   Ministry of Fisheries Agriculture and Marine Resources 

   http://www.fishagri.gov.mv/

    

   VI.2.Samorządy gospodarcze.

   Maldives National Chamber of Commerce & Industries

   http://www.mncci.org.mv

    

   VI.3.Oficjalna prasa ekonomiczna.

   Haveeru Daily 

   http://www.haveeru.com.mv/

   Minivan Daily

   http://minivannews.com/

    

   25 marca 2014 (ostatnia aktualizacja: 24 sierpnia 2017)

   Drukuj Drukuj Podziel się treścią: