close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • MJANMA

 • Mjanma

  •  

    Informacje o kraju


    

    

   1. Informacje ogólne

    

   1.1 Położenie geograficzne, ludność, obszar, stolica, języki urzędowe

    

   Położenie geograficzne: Mjanma (oficjalna nazwa: Związek Republiki Mjanmy) jest krajem zaliczanym do Azji Południowo-Wschodniej, położonym na wybrzeżu Morza Andamańskiego i Zatoki Bangalskiej, pomiędzy 92° 10' i 101° 11' długości geograficznej wschodniej oraz 9° 32' i 28° 31' szerokości geograficznej północnej. Graniczy: od północy i północnego-wschodu – z Chinami, od wschodu i południowego-wschodu – z Tajlandią i Laosem, od zachodu – z Indiami i Bangladeszem.

    

   Ludność: 53 mln. mieszkańców.

    

   Obszar: 677 tys. km2

    

   Stolica: Nay Pyi Taw (stolica administracyjna)

    

   Język urzędowy: birmański.

    

   1.2. Warunki klimatyczne

    

   Myanmar jest krajem o klimacie tropikalnym monsunowym, z gorącą, charakteryzującą się dużymi opadami porą letnią (monsun południowo-zachodni, od czerwca do września) i porą suchą charakteryzującą się niższymi temperaturami i opadami (monsun północno-wschodni, od grudnia do kwietnia).

    

   1.3. Główne bogactwa naturalne

    

   Ziemia uprawna, lasy, bogactwa mineralne, warunki do rozwoju rybołówstwa i elektrowni wodnych. Z zasobów mineralnych występują: gaz ziemny, antymon, cynk, miedź, wolfram, ołów, węgiel, wapień, kamienie szlachetne, ropa naftowa.

    

   1.4. System walutowy, kurs i wymiana.

    

   Walutą obowiązującą jest kyat. 1 kyat = 100 pyas. W obiegu znajdują się banknoty o nominałach: 10000, 50000, 1000, 500, 200, 100, 50. Praktycznie nie ma już w obiegu nominałów 20, 10, 5 i 1 kyat oraz 50 pyas oraz monet o nominałach: 100 kyat, 50 kyat, 10 kyat, 5 kyat i 1 kyat. Oficjalnie, wymiany walut zagranicznych można dokonać w bankach, kantorach oraz hotelach. W dn. 23.06.2016, kurs wynosił 1 USD = 1184 Kyatt.

    

   1.5. Religia.

    

   Dominującą religią w Myanmarze jest buddyzm, który wyznaje ok. 89% ludności. Katolicy stanowią ok. 4% ludności, muzułmanie – ok. 4%, wyznawcy animizmu – ok. 1%.

    

   1.6. Infrastruktura transportowa

   Podstawową formą transportu lądowego w Mjanmie jest transport drogowy. Łączna długość dróg wynosi ok. 34,4 tys. km, przy czym tylko ok. 3,7 tys. km posiada nawierzchnię utwardzoną. Długość linii kolejowych wynosi 3991 km.

   Mjanma posiada 3 lotniska międzynarodowe: Rangun, Mandalaj oraz Nay Pyi Taw oraz 45 lotnisk krajowych; tylko część z nich posiada utwardzone pasy startowe. Spośród krajów sąsiedzkich, przejścia drogowe funkcjonują z Tajlandią, Chinami i Indiami. Niemniej jednak regulacje dotyczące tego kto i na jakich zasadach może przekraczać w nich granicę ulegają częstym zmianom.

    

   1.7. Obowiązek wizowy

    

   Obywatele polscy obowiązani są do uzyskania wizy wjazdowej do Mjanmy. Wizę można uzyskać w ambasadach Mjanmy. Istnieje też instytucja e-wizy. Przepisy w tym zakresie często się zmieniają. Więcej informacji można uzyskać na stronie: http://www.evisa.moip.gov.mm/  

    

   1.8. Wykaz świąt w 2016 r.

    

   • 4 stycznia – Dzień Niepodległości
   • 10 stycznia – Kayin New Year (Nowy Rok Karenów)
   • 12 lutego - Union Day (Dzień Związku Myanmaru)
   • 2 marca - Peasants' Day (Dzień Rolnika)
   • 23 marca - Full Moon of Tabaung (święto buddyjskie)
   • 27 marca - Armed Forces Day (Dzień Wojska)
   • 12-16 kwietnia - Maha Thingyan (Water Festival - święto buddyjskie)
   • 17 kwietnia - Myanmar New Year (Nowy Rok)
   • 1 maja - May Day (Święto Pracy)
   • 21 maja - Full Moon of Kasone (święto buddyjskie)
   • 19  lipca - Full Moon of Waso (Beginning of Buddhist Lent - święto buddyjskie, początek postu)
   • 19 lipca - Martyr's Day
   • 16 października - Full Moon of Thadingyut (End of Buddhist Lent - święto buddyjskie)
   • 14 listopada - Tazaungmon Full Moon Day (święto buddyjskie)
   • 24 listopada  - National Day
   • 25 grudnia Christmas Day (Boże Narodzenie)
   • 29 grudnia - Kayin New Year Day, 1st waxing day of Pyatho (Nowy Rok Karenów, obchodzony oficjalnie w całym kraju, w niektóre lata - dwa razy)

    

    

    

   System administracyjny


    

   2. System administracyjny

    

   2.1. Ustrój polityczny

    

   Mjanmą jest republiką parlamentarną z prezydentem – jako głową państwa i szefem rządu wybieranym co 5 lat. Mjanma przechodzi obecnie dynamiczne procesy demokratyzacyjne.

    

   2.2. Władza ustawodawcza

    

   Władzę ustawodawczą sprawuje Parlament. Pyidaungsu Hluttaw (Zgromadzenie Narodowe) składa się z dwóch izb; Amyotha Hluttaw (wyższej Izby Narodowości), z 224 członkami oraz Pyithu Hluttaw (niższej Izby Reprezentantów) z 440 członkami. Wybory do obu izb parlamentu 8 listopada 2015 r. wygrała Narodowa Liga na rzecz Demokracji (NLD), zdobywając odpowiednio 135 miejsc (60,3%)  w izbie wyższej i 255 (58%) w izbie niższej. 25% miejsc w obu izbach jest zarezerwowanie dla przedstawicieli sił zbrojnych (tatmadaw).  

    

    

   2.3. Władza wykonawcza

    

   Głową państwa w Mjanmie jest prezydent wybierany co 5 lat. Od 30 marca 2016 r. prezydentem jest Htin Kyaw, wybrany z rekomendacji Narodowej Ligii na recz Demokracji (NLD).

    

   2.4. Struktura administracji gospodarczej

    

   Centralną instytucją w państwowej strukturze gospodarczej Mjanmy jest Ministerstwo Planowania i Finansów, które powstało w wyniku połączenia w 2016 r. Ministerstwa Finansów (http://www.mof.gov.mm/en) oraz Ministerstwa Planowania Narodowego i Rozwoju Gospodarczego (https://www.mnped.gov.mm/). Dla inwestorów i przedsiębiorców zainteresowanych rynkiem birmańskim ważna jest DICA – Dyrektoriat ds. Inwestycji i Administracji Firm (http://www.dica.gov.mm/) Ministerstwa Planowania i Finansów. Główne decyzje inwestycyjne poza specjalnymi strefami ekonomicznymi podejmuje Komisja ds. Inwestycji (Myanmar Investment Commission). Wsparciem międzynarodowych stosunków gospodarczych, w tym handlu, zajmuje się Ministerstwo Handlu (http://www.commerce.gov.mm/) oraz Ministerstwo Spraw Zagranicznych (http://www.mofa.gov.mm/).

    

   Ponadto funkcjonuje samorząd gospodarczy. Najbardziej wpływową instytucją jest Federacja Izb Handlowej i Przemysłowej republiki Związku Mjanma (UMFCCI) zrzeszająca prywatne podmioty gospodarcze (http://www.umfcci.com.mm/).

    

    

   2.5. Sądownictwo gospodarcze

    

   Zasady arbitrażu gospodarczego sformułowane są w Arbitration Act 1944. Ustawa ta określa podstawowe zasady arbitrażu oraz postanowienia, które powinny znaleźć się w kontrakcie handlowym, w klauzuli dotyczącej arbitrażu. Ustawa przewiduje dwie formy arbitrażu: bez udziału oraz z udziałem sądu – w zależności od uzgodnień, które strony poczyniły w kontrakcie. Powyższy akt określa także sposób ustanowienia arbitra lub rozjemcy. W przypadku braku zgodności co do jego osoby, decyzję podejmuje sąd powszechny (w Myanmarze rozstrzyganiem sporów handlowych zajmują się sądy powszechne – nie ma oddzielnego sądownictwa gospodarczego). Sąd ma także prawo do odsunięcia arbitra od sprawy, a także anulowania podjętego, w ramach arbitrażu, rozstrzygnięcia. Rola sądu jest w założeniu ograniczona do nadzorowania prawidłowości arbitrażu, a interwencje w jego przebieg reguluje, na podstawie Sekcji 41(a) Arbitration Act 1944 - Kodeks Postępowania Cywilnego. Wykonanie postanowienia arbitrażu spoczywa na sądach powszechnych i odbywa się na podstawie Arbitration (Protocol and Convention) Act, Myanmar Act VI 1937, zgodnym z postanowieniami Geneva Protocol and Convention on the Execution of Foreign Arbitral Awards 1927.

    

    

   Gospodarka


    

   3. Gospodarka

    

   3.1. Ogólna charakterystyka sytuacji gospodarczej

    

   Mjanma to jedno z najuboższych państw Azji Południowo-Wschodniej. PKB per capita liczony parytetem siły nabywczej wyniósł w 2014 r. 5500 USD, podczas gdy liczony kursem walutowym 1204 USD.

    

   Oszacowanie dynamiki rozwojowej na przestrzeni ostatnich lat nie jest łatwe, z uwagi na brak dostępności danych. Problemem jest niewydajność i braki w narodowym systemie statystycznym. Obecnie z udziałem zagranicznych donorów, trwają prace nad jego usprawnieniem.  Ponadto, w Mjanmie rzadko przeprowadzano cenzus. Częściowy cenzus miał miejsce w 1982 r., a wcześniejszy, w czasach kolonialnych (przeprowadzony przez Brytyjczyków). Względnie całościowy cenzus przeprowadzono w 2014 r. Unaocznił on braki w danych statystycznych.  Przed cenzusem liczbę ludności szacowano niekiedy na ponad 60 mln, podczas gdy okazało się, iż w Mjanmie mieszka ok. 53 mln ludzi.

    

   Organizacje międzynarodowe oszacowały, iż w latach 1980s wzrost gospodarczy wynosił średnio 1,8% rocznie, w latach 1990-tych – na skutek reform systemowych – 5,5%, w latach 2000-tych – 4,7% (szacunki BŚ). Według MFW w latach 2000-2012 wzrost wyniósł średnio 4,9%. Następnie, według BŚ, wzrost gospodarczy wyniósł 8,5% (2013 r.), 8,5% (2014 r.). Szacunki za rok 2015 r. sugerują spadek do 6,5%. Prognozy na kolejne lata to: 7,8 (2016 r.), 8,5% (2017 r.), 8,5% (2018 r.). Dane UNDP ukazują relatywnie dynamiczny wzrost wartości Indeksu Rozwoju Społecznego (HDI) w latach 1980-2014, z 0,334 do 0,536. Niemniej jednak, Mjanma wciąż plasuje się na ostatnim miejscu w śród państw ASEANu. Wśród wszystkich państw objętych rankingiem (188), Mjanma uplasowała się na 148 pozycji. Warto jednakże zwrócić uwagę, iż Mjanma dużo lepiej wypada w rankingu nierówności pod względem płci (GII); na 155 państw znajduje się na 85 miejscu, a wartość indeksu – 0,413 przekracza średnią dla regionu Azji Wschodniej i Pacyfiku, która wynosi 0,328.

    

   Prognoza Azjatyckiego Banku Rozwoju (ADB) mówi o tym, iż przy dynamice rozwojowej wynoszącej 7-8%, Mjanma osiągnie obecny poziom rozwoju Indonezji i Sri Lanki w 2030 r., przy bardziej ambitnej, ale wciąż realnej trajektorii rozwojowej (9-10%), w 2030 r. może osiągnąć poziom dzisiejszej Tajlandii.

    

   Mjanma przechodzi obecnie proces posocjalistycznej transformacji. Od roku 2011 r. proces ów nabrał przyśpieszenia. W okresie reform wprowadzono szereg regulacji urynkawiających gospodarkę narodową, w tym: prawo prywatnych przedsiębiorstw w przemyśle; instytucji finansowych; przedsiębiorstw państwowych; górnicze; inwestycyjne dla obywateli Mjanmy; spółdzielcze; prawo ustanawiające radę ds. księgowości; prawo dotyczące inwestycji zagranicznych, importu i eksportu, banku centralnego, specjalnych stref ekonomicznych, papierów wartościowych, konkurencji, rozwoju małych  i średnich przedsiębiorstw oraz nowe prawo podatkowe. Zliberalizowane politykę kursową.

    

     

    

   3.2. Tabela głównych wskaźników makroekonomicznych

    

   Myanmar - wskaźniki gospodarcze

   2013

   2014
    

   2015
    

   PKB (ceny bieżące; mld USD)

   58,65

   64,33

   66,98

   PKB (ceny stałe; wzrost w %)

   8,4

   8,7

   7,2

   PKB per capita [USD]

   1107

   1204

    

   PKB per capita (parytet siły nabywczej, USD)

   4800

   5200

   5500

   Struktura PKB wg rodzajów działalności w [%]:

    

    

    

   - Rolnictwo, rybołówstwo, leśnictwo

   29,5

   27,9

    

   - Industry

   32,4

   34,4

    

   - Usługi

   38,1

   37,7

    

   Relacja deficytu finansów publicznych do do PKB [%]

    

    

    

   Relacja długu publicznego do PKB [%]

    

    

    

   Inflacja [%]

    

   5,9

   11,5

   Bezrobocie [%]

    

   5,0

   5,1

   Obroty Handlu Zagranicznego [mld USD]

    

   21,7

   22,4

   Eksport [mld USD]

    

   9,0

   9,8

   Import [mld USD]

    

   12,7

   12,6

   Bilans Handlowy [mld USD]

    

   -3,7

   -2,8

   Bilans na rachunku bieżącym [mld USD]

    

   3,7

   5,9

   Zadłużenie zagraniczne [mld USD]

   7,4

   6,6

    

   Rezerwy walutowe [mld USD]

    

   8,7

   9,4

   Napływ BIZ do Myanmar [mld USD]

    

   8,1

   9,4

    

    

    

   3.3. Główne sektory gospodarki Mjanmy

    

   W latach 1997-2014 struktura gospodarki narodowej Mjanmy ulegała zmianom. Szybko malał udział rolnictwa w PKB. W 1997 r. było to 58,9%, podczas gdy w 2014 r. 27,9%. W tym czasie udział produkcji przemysłowej zwiększył się 3,5 krotnie, z 10,2% do 34,4%. Wolniej wzrasta natomiast udział usług; w 1997 r. było to 30,9% podczas gdy w 2014 r.  – 37.7%.  

    

   Rolnictwo odgrywa ważną rolę w gospodarce narodowej. Zatrudnienie w nim znajduje od 60% do 70% społeczeństwa i wytwarza wg. rożnych szacunków ok. 30% PKB. Charakteryzuje się małymi gospodarstwami rolnymi, niskimi zarobkami i niską wydajnością. 54% gospodarstw ma mniej niż 2 ha, tylko 4,3% ma pomiędzy 8 a 20 ha, a tylko 0,3% to farmy o powierzchni powyżej  20 ha.  Uprawia się przede wszystkim ryż  – 29 mln ton w 2013 r. (wartość: 8 mld USD), jednakże to rośliny strączkowe stanowią 65% wartości eksportu towarów rolno-spożywczych. Długa, mierząca ok. 2,8 tys km, linia brzegowa stwarza b. dobre warunki dla połowów morskich oraz hodowli krewetek. Występują również akweny wód śródlądowych o łącznej powierzchni ok. 8,2 mln ha, dzięki czemu rozwijane jest w tym kraju także rybołówstwo śródlądowe.

    

   W zakresie produkcji przemysłowej, przoduje branża ropy i gazu, której produkty (głównie gaz ziemny) mają ok. znaczący udział w eksporcie. Ważnymi gałęziami są także: przemysł przetwórstwa spożywczego, oraz włókienniczy i odzieżowy. Oczekuje się, iż produkcja przemysłowa będzie dynamicznie rosła, po części w tworzonych specjalnych strefach ekonomicznych. Ponadto ma miejsce wydobycie: miedzi, cyny, żelaza, niklu i innych metali. Ważne dla gospodarki jest wydobycie kamieni szlachetnych i półszlachetnych, przede wszystkim jadeitu i rubinów, które często nie jest w pełni uwzględniane w oficjalnych statystykach (gdyż proces ma w dużej mierzej miejsce w szarej trefie). 

    

   3.4. Uczestnictwo w wielostronnych organizacjach i porozumieniach o charakterze ekonomicznym

    

   Światowa Organizacja Handlu (WTO),

   Międzynarodowy Banku Odbudowy i Rozwoju (IBRD) - Bank Światowy,

   Międzynarodowy Fundusz Walutowy (IMF),

   Azjatycki Banku Rozwoju (ADB),

   Azjatycki Bank Inwestycji Infrastrukturalnych (AIIB),

   Stowarzyszenie Narodów Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN),

   Wspólnota Gospodarcza ASEANu (AEC),

   Porozumienie o Współpracy między Bangladeszem, Indiami, Myanmarem, Sri Lanką i Tajlandią (BIMSTEC),

   Międzyregionalny Dialog Azja-Europa (ASEM),

   Światowa Organizacja Własności Intelektualnej (WIPO),

   Mędzynarodowa Organizacja Pracy (ILO),

   International Maritime Organization (IMO),

   Colombo Plan (CP)

   Dialog Azja – Bliski Wschód (The Asia-Middle East Dialogue - AMED),

   Forum Współpracy Azja Wschodnia – Ameryka Łacińska (Forum for East Asia – Latin America Cooperation - FEALAC).

    

   3.5. Relacje gospodarcze z UE

    

   W związku z otwieraniem się birmańskiej gospodarki na świat interakcja gospodarcza pomiędzy Unia Europejską a Mjanmą rośnie; zwiększają się inwestycje i handel. W 2015 r. obroty wyniosły 1,22 mld EUR., w tym unijny eksport 549 mln EUR, a import 675 mln EUR. Pod względem obrotów, Mjanma jest 100-tym partnerem dla UE. W unijnym imporcie dominują towary różne (SITC 8) (68,2%), a w eksporcie natomiast maszyny i urządzenia transportowe (SITC 7) (55,2%). Żaden z poszczególnych członków UE nie znalazł się w grupie 10 państw o najwyższych obrotach handlowych. 

    

   W celu lepszego zabezpieczenia interesów unijnych podmiotów gospodarczych, Komisja Europejska negocjuje obecnie porozumienie o ochronie inwestycji wzajemnych. Na terenie Mjnamy działa unijna izba handlowa Eurocham (http://www.eurocham-myanmar.org/

    

    

   Dwustronna współpraca gospodarcza


    

   4. Dwustronna współpraca gospodarcza z Polską

    

   4.1. Gospodarcze umowy dwustronne

    

   W historii stosunków polsko-myanmarskich podpisana była tylko jedna umowa:

   Umowa o komunikacji lotniczej między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Socjalistycznej Republiki Związku Birmańskiego (data podpisania: 1977-06-15, data wejścia w życie: 1977-06-15). 

    

   4.2. Handel Zagraniczny

    

   W związku z otwieraniem się gospodarki birmańskiej na świat, dynamicznie rośnie wymiana handlowa pomiędzy Polską a Mjanma, choć jej poziom jest wciąż niewielki. W 2013 r. obroty wyniosły 7,8 mln USD, w 2014 r. 32 mln USD (wzrost 310%), a w 2015 r. około 60 mln USD (wzrost o 88%). W 2013 r. Polska zanotowała deficyt w handlu, w 2014 r. nadwyżkę, a w 2015 r. ponownie deficyt. Polski eksport rośnie; w 2013 r. było to 4,2 mln USD, w 2014 r. 21,2 mln USD, a w 2015 r. 28,3 mln USD. Polska eksportuje przede wszystkim produkty przemysłu chemicznego i przemysłów pokrewnych (w 2014 r. stanowiło to 58% eksportu) oraz urządzenia mechaniczne i elektryczne (24%); a importuje materiały i wyroby włókiennicze (w 2014 r. stanowiło to 46% importu) oraz produkty pochodzenia roślinnego (44%).

    

   4.3. Inwestycje wzajemne

    

   Nie ma polskich inwestycji bezpośrednich (BIZ) w Mjanmie, jak również birmańskich w Polsce.

    

   4.4.Współpraca regionalna

    

   Dotychczas nie odnotowane zostały przypadki współpracy regionalnej pomiędzy Polską a Mjanmą.

    

   4.5. Współpraca samorządów gospodarczych

    

   Brak informacji o współpracy samorządów gospodarczych.

    

    

    

   Dostęp do rynku


    

   5. Dostęp do rynku

    

   5.1. Dostęp do rynku dla polskich towarów i usług

    

   Brak polskich inwestycji, a także niewielki poziom wymiany towarowej powodują, że szereg kwestii, istotnych dla innych krajów o większym zaangażowaniu na tym rynku, związanych z dostępem do rynku Mjanmy – nie jest sygnalizowanych placówce przez polskie podmioty gospodarcze. Najistotniejszym od strony praktycznej, z punktu widzenia polskiego przedsiębiorcy, elementem oceny dostępu do rynku - są taryfy celne. Z uwagi na brak umowy o wolnym handlu pomiędzy Unią Europejską a ASEAN czy też poszczególnymi jego członkami – Polska, podobnie jak inne kraje UE posiada status KNU (MFN - Most Favoured Nation).

    

   5.2. Dostęp do rynku pracy. Świadczenie usług i zatrudnianie obywateli RP

    

   Zatrudnienie obcokrajowca w Mjanmie regulowane jest przez „The Myanmar Foreign Investment Law”. Ustawa powyższa precyzuje, że przedsiębiorstwo działające na podstawie pozwolenia wydanego przez radę ds. Inwestycji (MIC) może zwrócić się o zgodę na zatrudnienie obcokrajowca. Na podstawie wstępnej zgody MIC, pracodawca ma prawo wystąpić do Directorate of Labour w Ministerstwie Pracy, Imigracji i Ludności (Ministry of Labour, Immigration and Population) o zezwolenie na pracę dla pracownika zagranicznego, a następnie o pozwolenie na pobyt dla niego (stay permit) oraz wizę - do władz imigracyjnych (Immigration and National Registration Department).

    

   5.3. Nabywanie i wynajem nieruchomości

    

   Możliwości nabywania ziemi przez obcokrajowców lub firmy zagraniczne są bardzo ograniczone. Podstawową formą prawną używania ziemi przez obywatela (lub organizację) innego kraju w Mjanmie jest dzierżawa na okres do 50 lat, w szczególnych przypadkach, z możliwością przedłużenia dwukrotnie o kolejne 10 lat. Dzierżawa musi być związana z realizacją projektu inwestycyjnego zaaprobowanego przez Directorate of Investment and Company Administration (DICA) bądź Komisję ds. Inwestycji (MIC).  

    

   5.4. System zamówień publicznych

    

   System zamówień publicznych w Mjanmie ogranicza możliwości uczestniczenia firm zagranicznych w przetargach. Brak jest jasnych przepisów prawnych regulujących takie uczestnictwo, a projekty uzgadniane są na zasadzie case-by-case. Niemniej jednak, otwarty przetarg staje się coraz bardziej popularnym mechanizmem przyciągania inwestorów zagranicznych. W latach 2012-2014 odbyły się przetargi w sektorze wydobycia gazu i ropy (dwukrotnie) oraz w sektorze telekomunikacyjnym. Zostały one zgodnie ocenione jako transparentne. 

    

   5.5. Ochrona własności przemysłowej i intelektualnej

    

   Oczekuje się, iż w 2016 r. zostanie przyjęta nowa ustawa dotycząca praw własności intelektualnej. Do tej pory, instytucją nadzorującą w Mjanmie sprawy własności przemysłowej i intelektualnej było Ministerstwo Nauki i Techniki (Ministry of Science and Technology). Nie istniała żadna oddzielna instytucja zajmująca się bezpośrednio tymi zagadnieniami. Aktami dotyczącymi ochrony praw własności przemysłowej w zakresie patentów, oraz wzorów przemysłowych są:

   The Indian Patents and Design Act of 1911,

   The Myanmar Patents and Design (Emergency Provisions) Act of 1946.

   Znaki towarowe nie są chronione oddzielnym prawem, ale można je rejestrować na podstawie Sekcji 18 (F) ustawy „Registration Act”. Działania prawne przeciwko obchodzeniu praw do znaków mogą zostać podjęte na podstawie Sekcji 478 Kodeksu Karnego.

   Prawa do własności intelektualnej chronione są poprzez The Myanmar Copyright Act of 1914. Nie istnieją prawa uwzględniające rozwój technologii i nośników (np. dysków optycznych), na których przechowywane mogą być dobra intelektualne.

   Mjanma jest członkiem Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (World Intellectual Property Organization WIPO). Jako członek ASEAN – przystąpiła do wszystkich ramowych umów ASEAN, w tym zakresie, w tym do ASEAN Framework Agreement on Intelectual Property Cooperation. Jako członka WTO obowiązuje ją Porozumienie w sprawie Handlowych Aspektów Praw Własności Intelektualnej (TRIPS). Powyższe zobowiązania międzynarodowe Mjanmy spowodowały, że Ministerstwo Nauki i Techniki obarczone zostało zadaniem koordynacji spraw związanych z ochroną praw własności przemysłowej i intelektualnej.

    

   5.6. Informacje o aktach prawnych

    

   W Mjanmie trwa proces transformacji systemowej. W związku z powyższym, w latach 2011-2016 w ramach procesu urynkawiania gospodarki narodowej wprowadzono wiele nowych regulacji prawnych i zliberalizowano przepisy sektorowe. Wśród nich są:

    

    

   Prawo

   Law

   Rok

   1

   Prawo specjalnych stref ekonomicznych

   Myanmar Special Economic Zone Law

   2011

   2

   Prawo specjalnej strefy ekonomicznej Dawei

   Dawei Special Economic Zone Law

   2011

   3

   Prawo mikrofinansowe

   Microfinance Law

   2011

   4

   Prawo związków zawodowych

   Trade Union Law

   2011

   5

   Prawo dewizowe

   Foreign Exchange Management Law

   2012

   6

   Prawo inwestycji zagranicznych

   Myanmar Foreign Investment Law (MFIL)

   2012

   7

   Prawo ochrony środowiska

   Environmental Conservation Law

   2012

   8

   Prawo gruntów uprawnych

   The Farm Land Law

   2012

   9

   Prawo gruntów nieużytkowanych

   Vacant, Fallow and Virgin Land Law

   2012

   10

   Prawo importowe i eksportowe

   The Export and Import Law

   2012

   11

   Prawo arbitrażu i regulowania sporów pracowniczych

   The Settlement of Labor Dispute Law

   2012

   12

   Prawo pracy i rozwoju zawodowego

   The Employment and Skill Development Law

   2012

   13

   Liberalizacja polityki kursowej

   Exchange rate liberalization

   2015

   14

   Prawo antykorpucyjne

   Anti-corruption Law

   2013

   15

   Prawo banku centralnego

   Central Bank of Myanmar Law

   2013

   16

   Prawo telekomunikacyjne

   Telecommunication Law

   2013

   17

   Prawo inwestycyjne dla obywateli Mjanmy

   Myanmar Citizens Investment Law (MCIL)

   2013

   18

   Prawo płacy minimalnej

   Minimum Wage Law

   2013

   19

   Prawo dot. prania pieniędzy

   Anti-Money Laundering Law

   2014

   20

   Prawdo specjalnych stref ekonomicznych (zamiast dwóch regulacji z 2011 r.)

   The Special Economic Zone Law

   2014

   21

   Regulacje dewizowe

   Foreign Exchange Management Regulations

   2014

   22

   Prawo papierów wartościowych

   Securities Exchange Law

   2014

   23

   Prawo podatkowe

   The  Myanmar Union Tax Law (amendment to the 2014 law)

   2015

   24

   Prawo dot. konkurencji

   The Competition Law

   2015

   25

   Prawo dot. rozwoju małych  i średnich przedsiębiorstw

   Small and Medium Enterprise Development Law

   2015

    

    

    

   Przydatne linki i kontakty


    

   6. Przydatne kontakty i linki

              

   6.1. Administracja gospodarcza

    

   Ministry of National Planning and Economic Development

   Building No.(1),Nay Pyi Taw, Myanmar

   Tel: 95-67-280 816

   Fax:  95-67-407004

   Email: ministry.nped@mptmail.net.mm

   Website: http://www.mnped.gov.mm/

    

   Ministry of Finance and Revenue

   26(A), Sethmu 1st Rd., Yankin Tsp., Yangon

   Tel: (067) 543746, 543745

   Fax: (067) 543748

   Website: http://www.mof.gov.mm/en

    

   Ministry of Commerce

   Building 3, Nay Pyi Taw, Union of Myanmar

   Tel: (067) 408 022, 408 269  

   Fax: (067) 408 004

   Email: moc@commerce.gov.mm | dotddg@commerce.gov.mm

   Website: www.commerce.gov.mm

    

   Directorate of Investment and Company Administration (DICA),

   Ministry of National Planning and Economic Development

   Building No. 32, Nay Pyi Taw

   Tel:  951 067 406334/4063

   Fax:  951 067 406333

   Email:  DICA.NPED@mptmail.net.mm

   Website: http://www.dica.gov.mm/index.htm

    

    

   Central Bank of Myanmar

   26(A), Settmu Road,

   Yankin Township,

   P.O. Box 184,

   Yangon, Myanmar

   Tel: 95-1-543757

   Fax: 95-1-543743/ 543677

   Email: cbm.dy@mptmail.net.mm

   Website: http://www.cbm.gov.mm/

    

   Central Statistical Organization

   Building(32),Nay Pyi Taw,

   Myanmar

   Tel:   095-067-406325, 406328, 406326

   Fax:  095-067-406349

   Email:  cso.stat@mptmail.net.mm

   Website: http://www.csostat.gov.mm/Home.asp

    

    

   6.2. Samorządy gospodarcze

    

   Union of Myanmar Federation of Chambers of Commerce and Industry (UMFCCI)

   No.29, Min Ye Kyawswa Road, Lanmadaw Township,

   Yangon, Myanmar.

   Tel : 95-1-214344, 214345, 214346, 214347, 214348, 214349

   Fax : 95-1-214484

   Email: umcci@mptmail.net.mm

   website: www.umfcci.com.mm

    

   6.3. Oficjalna prasa ekonomiczna.

    

   Dodatek ekonomiczny w dzienniku:

   Myanmar Times

   No. 379/383, Bo Aung Kyaw Street, Kyauktada Township,

   Yangon  Myanmar.

   Tel.: (951) 253 646, 392 928

    Fax: (951) 392 706

   Email: management@myanmartimes.com.mm

   Website: http://www.mmtimes.com/

    

   Myanmar Business Today

   1A-3, Mya Thida Housing, Myin Tha 11th St,
   South Okkalapa Township, Yangon, Myanmar

   Tel: +95 1 8500086; 8500763
   Fax: +95 1 8603288 ext:007

   E-mail: editor@mmbiztoday.com

   Website: http://www.mmbiztoday.com/

    

   6.4. Oficjalne strony o charakterze ekonomicznym

    

   Central Statistical Organization

   Building(32), Nay Pyi Taw,

   Myanmar

   Tel:   095-067-406325, 406328, 406326

   Fax:  095-067-406349

   Email:  cso.stat@mptmail.net.mm

   Website: http://www.csostat.gov.mm/Home.asp

    

   28 czerwca 2016 (ostatnia aktualizacja: 28 czerwca 2016)

   Drukuj Drukuj Podziel się treścią: