close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • NEPAL

 • Nepal

  •  

    Informacje o kraju


    

   I.INFORMACJE OGÓLNE

    

   1.POŁOŻENIE GEOGRAFICZNE, LUDNOŚĆ, OBSZAR, STOLICA, JĘZYKI URZĘDOWE

    

   Nazwa państwa: Federalna Demokratyczna Republika Nepalu

   Stolica: Kathmandu

   Położenie geograficzne: Nepal, państwo śródlądowe o powierzchni 147 181 km2;, leżące w Azji Południowej, w środkowej części Himalajów. Nepal graniczy od północy z Chińską Republiką Ludową, a na południu, wschodzie i zachodzie z Indiami. Całkowita długość granic Nepalu to 3159 km, z czego 1389 km stanowi granica z Chinami, a 1770 km z Indiami.

    

   Południową część kraju zajmują wyżyny i tereny pagórkowate pokryte dżunglą oraz północny skraj Niziny Hindustańskiej (tzw. Teraj). Na północy rozciąga się główny łańcuch Himalajów (Himalaje Wysokie) z najwyższym szczytem świata Czomolungmą/Mount Everest (według różnych szacunków wznoszącym się na wysokość 8848 lub 8850 m n.p.m. oraz siedmioma innymi ośmiotysięcznikami. W środkowej części kraju leżą Himalaje Małe o średniej wysokości 2400-4300 m n.p.m.

    

   Większość rzek Nepalu płynie z północy na południe i wpada do Gangesu. Trzy główne rzeki to: Karnali, Kosi i Narayani.

   Ludność: Ogólna liczba ludności Nepalu wynosi 31 mln osób (strona urzędu statystycznego: www.cbs.gov.np). Ze względu na warunki naturalne Nepal jest jednym z najsłabiej zurbanizowanych państw na świecie. Ludność miejska stanowi ok. 18%. Średnia gęstość zaludnienia wynosi 180 osób/ pow. 1 km2. Oprócz stolicy, Katmandu, innymi dużymi miastami są Patan (inaczej Lalitpur), Biratnagar, Bhaktapur, Pokhara i Dharan.

    

   Nepal zamieszkują 125 grupy etniczne, z których największe to: Chhettri 16,6%, Bramini górscy 12,2%, Magarowie 7,1%, Thar 6,6%, Tamang 5,8%, Newar 5,0%, Kami 4,8%, Muzułmanie 4,4%, Yadav 4,0% i Rai 2,3%.

   Języki urzędowe: Oficjalnym językiem jest nepalski, którym jest językiem ojczystym dla 44,6% ludności Nepalu, aczkolwiek jest on powszechnie używany w całym kraju,. Poza nepalskim w użyciu jest 122 innych języków i dialektów, z których najbardziej rozpowszechnione to: Maithili 11,7%, Bhojpuri 6,0%, Tharu 5,8%, Tamang 5,1%, Newar 3,2%, Bajjika 3,0%, Magar 3,0%, Doteli 3,0% i Urdu 2,6%. Wielu urzędników państwowych i biznesmenów zna również język angielski.

    

    

   I.2.WARUNKI KLIMATYCZNE

   Ponad 80% powierzchni kraju pokrywają góry o średniej wysokości ok. 6000 m n.p.m. W północnej części panuje klimat górski, a w południowej zwrotnikowy monsunowy.

    

   W Nepalu, podobnie jak w Polsce występują 4 pory roku: zima (grudzień-luty), wiosna (marzec-maj), lato (czerwiec-sierpień), jesień (wrzesień-listopad).

    

   I.3.GŁÓWNE BOGACTWA NATURALNE

   Główne bogactwa naturalne Nepalu to zasoby kwarcu, hydro-energetyczne, zasoby drewna, małe złoża miedzi, rudy żelaza, kobaltu i węgla brunatnego.

    

   I.4.SYSTEM WALUTOWY, KURS I WYMIANA

   Oficjalną jednostką płatniczą Nepalu jest rupia nepalska, która dzieli się na 100 pajsa. Wyłączne prawo do emitowania znaków pieniężnych należy do Centralnego Banku Nepalu (Nepal Rastra Bank - http://www.nrb.org.np/). Kursy wymiany walut ustalane są przez Centralny Bank Nepalu i ogłaszane w tabelach w trybie dziennym. W 2014 r. średni kurs wyniósł 1 USD – 97,4 NPR.     

   I.5.RELIGIA

   Wg danych Nepalskiego Urzędu Statystycznego z 2011 roku, większość ludności Nepalu stanowią hinduiści (81,3%). Innymi wyznaniami są m.in. buddyzm 9,0%, islam 4,4%, kirant (odłam hinduizmu) 3,1%, chrześcijaństwo 1,4% i inne wyznania stanowiące łącznie 0,8% ludności kraju.

    

   I.6.INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA (PRZEJŚCIA GRANICZNE, LOTNISKA, PORTY)

   Nepal dysponuje 6 lotniskami o utwardzonych pasach startowych, z czego jedno posiada status lotniska międzynarodowego. Lotnisko Tribhuvan International Airport w Kathmandu obsługuje międzynarodowy ruch pasażerski oraz transport cargo. Dodatkowo w Nepalu dostępnych jest ponad 30 małych lotnisk nie posiadających systemów nawigacyjnych oraz utwardzonego pasa startowego.

    

   Państwowym przewoźnikiem lotniczym są Royal Nepal Airlines, operujące z portu lotniczy w Kathmandu na 7 trasach międzynarodowych i 30 krajowych. Wśród krajowych przewoźników prywatnych można wymienić największego Buddha Air oraz kilka mniejszych takich jak: Agni Air, Guna Airlines, Sita Air, Tara Airlines i Yeti Airlines obsługujące małe lotniska w regionach.

   Długość dróg w Nepalu wynosi ok. 17 tys. km z czego ponad 10 tys. km to drogi o nawierzchni utwardzonej.

    

   Linie kolejowe – Łączna długość linii kolejowej w Nepalu wynosi 57 km. 53-km odcinek należy od państwowego przedsiębiorstwa Nepal Railways Corporation (NRC), a pozostałe 4 km pozostają w zarządzie kolei indyjskich - Indian Railways. W 2011 roku NRC rozpoczął prace nad projektem budowy kolejnego 136 km odcinka linni kolejowych z Birgunj do Bardibas, stanowiącego pierwszy etap planu rozbudowy sieci kolejowej w kraju do łącznej długości 1300 km. Władze Nepalu planują również budowę metra w stolicy państwa, Kathmandu.

   Nepal nie posiada dostępu do morza.

    

   I.7.OBOWIĄZEK WIZOWY

   Obywateli RP obejmuje obowiązek wizowy. Wizę można uzyskać w Ambasadzie Nepalu (najbliższa znajduje się w Berlinie) jak również na lotnisku w Katmandu oraz w następujących punktach granicznych: Kakarvitta, Jhapa (Nepal Wschodni); Birgunj, Parsa (Nepal Środkowy); Kodari, Sindhupalchowk (Pogranicze Północne); Belahia, Bhairahawa (Rupan-dehi, Nepal Zachodni); Jamunaha, Nepal-gunj (Banke, Nepal Środkowo-Zachodni); Mohana, Dhangadhi (Kailali, (Kanchanpur, Daleki Nepal Zachodni); Gadda Chauki, Mahendranagar. Jest ona płatna.

   Za pobyt w Nepalu bez ważnej wizy grozi kara grzywny lub więzienia. Paszport powinien być ważny przynajmniej na czas ważności wizy. Nie wymaga się okazania przy wjeździe biletu powrotnego ani określonej kwoty pieniędzy na każdy dzień pobytu. Obowiązek meldunkowy dotyczy pobytów powyżej 120 dni.

    

   Turyści planujący wyprawę do regionu Mustang (teren wypraw himalajskich), tradycyjnie autonomicznego wobec władz centralnych, obowiązani są dokonać dodatkowej (i niezależnej od wizy wjazdowej do Nepalu) opłaty w wysokości nie mniej niż 700 USD od osoby za tydzień pobytu. Za pobyt w regionie Mustang bez wskazanej wyżej opłaty można zostać skazanym na 1 miesiąc więzienia.

    

   I.8.WYKAZ ŚWIĄT PAŃSTWOWYCH

   Główne święta publiczne w Nepalu obejmują Dzień Demokracji, Prithvi Jayanti, Dzień Męczeństwa, Dzień Konstytucji, Nepalski Nowy Rok oraz inne święta związane z wydarzeniami religijnymi poszczególnych wyznań. W związku z tym, że święta państwowe powiązane są z kalendarzem nepalskim, nie mają one stałych dat w kalendarzu gregoriańskim.

    

   Święto narodowe - Republic Day / Dzień Republiki obchodzone jest w dniu 28 maja. 

    

   System administracyjny


    

   II.SYSTEM ADMINISTRACYJNY

    

   II.1.USTRÓJ POLITYCZNY

   Nepal to państwo przez ostatnie kilkanaście lat targane konfliktami wewnętrznymi, znajdującymi swoje odzwierciedlenie również na scenie politycznej.

   Między rokiem 1996 i 2006 trwała zbrojna rebelia maoistów, dążących do obalenia monarchii i wprowadzenia w jej miejsce ustroju komunistycznego. 28 maja 2008 r. Zgromadzenie Narodowe oficjalnie zniosło monarchię i proklamowało federalną republikę demokratyczną. Nepal przestał być hinduistycznym królestwem stając się państwem świeckim.

   Kolejnym akcentem najnowszej historii Nepalu były podejmowane od 2008 roku próby uformowania stałego rządu Nepalu i uchwalenia konstytucji. Pierwotna data sporządzenia konstytucji ustalona na dzień 28.05.2011 roku przez kolejne lata była wielokrotnie przesuwana, a prace zakłócane były kolejnymi sporami politycznymi.

    

   II.2.WŁADZA USTAWODAWCZA

   Nepal posiada jednoizbowy parlament (Constituent Assembly), w którym zasiada 601 parlamentarzystów. 240 członków parlamentu wybieranych jest w wyborach powszechnych i bezpośrednich, 335 stanowi proporcjonalną reprezentację a 26 wybieranych jest przez Radę Ministrów (Council of Ministers).

   Obradujący w chwili obecnej nad kształtem formy rządów w Nepalu Komitet Konstytucyjny (Constitution Committee) ma w przyszłości zadecydować o tym jaki będzie podział kompetencji między prezydentem a premierem oraz jaką formę będzie mieć parlament. Do chwili obecnej trwają spory nad rodzajem systemu wyborczego i podziałem administracyjnym kraju, systemem sądownictwa i formą sprawowania rządów w kraju.

    

   II.3.WŁADZA WYKONAWCZA

   Głową państwa jest prezydent Ram Baran Yadav.

   Na czele rządu Nepalu (od 25 lutego 2014 r.) stoi Sushil Koirala, będący szefem tymczasowego gabinetu, którego głównym celem jest zapewnienie stabilizacji wewnętrznej w kraju dla opracowania nowej ustawy zasadniczej tego kraju. Kształt Rady Ministrów jest wynikiem umowy koalicyjnej zawartej pomiędzy: Kongresem Nepalskim (Nepali Congress – NC) i Komunistyczną Partią Nepalu – Zjednoczeniem Marksistowsko-Leninowskim (Communist Party of Nepal –Unified Marxist–Leninist – CPN-UML).

    

   Gospodarka


    

    

   III.1.Ogólna charakterystyka sytuacji gospodarczej.

    

   Pomimo stabilnego wzrostu gospodarczego zanotowanego w ostatnich latach (wartość PKB wzrosła z 12,9 mld USD w 2009 r. do 19,6 mld USD w 2014 r.), Nepal pozostaje krajem na niskim poziomie rozwoju gospodarczego i jednocześnie jednym z najuboższych państw na świecie (PKB na głowę mieszkańca liczone według parytetu siły nabywczej, wynoszące w 2014 r. 2400 USD, stawia Nepal na 197 miejscu). Gospodarka Nepalu oparta jest na usługach, skąd pochodzi 56% PKB. Bardzo istotne znaczenie ma rolnictwo, odpowiedzialne za 33% PKB i jednocześnie zatrudniające 70% siły roboczej. W  2014 r. Nepal zanotował nieznaczną nadwyżkę budżetową, wynoszącą 1,3% PKB.

   W kwietniu 2015 r. Nepal dotknęło najtragiczniejsze od ponad osiemdziesięciu lat trzęsienie ziemi, które doprowadziło do znacznych zniszczeń w oddalonych od stolicy i wysoko położonych w górach miejscowościach. Choć zniszczenia objęły tylko 10 % powierzchni to straty szacuje się na około 7,1 mld dolarów, co stanowi 1/3 PKB Nepalu. Klęska żywiołowa negatywnie odbiła się na wynikach gospodarczych w 2015 r. Finansowanie akcji ratunkowej i odbudowy kraju ze zniszczeń wpłynęło na pojawienie się deficytu budżetowego i zwiększenie długu publicznego. Doszło również do obniżenia poziomu eksportu, będącego efektem trzęsienia ziemi.

   We wrześniu 2015 r. rozpoczęła się ponadto 5-miesięczna blokada na granicy z Indiami wywołana przez niepokoje polityczne w Nepalu. Ponieważ krajowa konsumpcja produktów opiera się na ropie naftowej importowanej z Indii, doszło do kryzysu ekonomicznego w całym kraju. Import z Indii i Chin spadł odpowiednio o 39,2% i 14,1% w pod koniec 2015 r. (w stosunku do roku poprzedniego). Poza produktami z ropy naftowej zmniejszył się również import na pozostałe produkty, w tym: maszyny i urządzenia, złoto, urządzenia elektryczne i leki. Blokada gospodarcza przyczyniła się do spowolnienia wzrostu gospodarczego, zaś inflacja na koniec 2015 r. wyniosła 12,1%. Ponad 10 tys. osób straciło pracę, a setki branż zamknięto.

    

   III.2.Tabela głównych wskaźników makroekonomicznych.

   Wskaźniki

   2010

   2011

   2012

   2013

   2014

   2015

   PKB wartość globalna mld USD*

   16

   18,9

   18,8

   19,3

   19,8

   20,9

   PKB wartość na 1 mieszkańca według kursów rynkowych USD*

   595

   695

   685

   692

   701

   732

   PKB wartość na 1 mieszkańca PPP USD*

   1 956

   2 042

   2 153

   2 251

   2382

   2458

   Tempo wzrostu PKB w %*

   4,8%

   3,4%

   4,8%

   4,1%

   5,4%

   3,4%

   Relacja deficytu/nadwyżki finansów publicznych do PKB w %

   -1,4%

   -1,0%

   -0,6%

   1,5%

   1,3%*

   b.d 

   Relacja całkowitego długu publicznego do PKB w %

   37%

   28%

   28%

   30%

   b.d.

   b.d. 

   Stopa inflacji (indeks cen konsumpcyjnych CPI)*

   9,3%

   9,3%

   9,5%

   9,0%

   8,4%*

   7,9%

   Stopa bezrobocia w %*

   2,7%

   2,7%

   2,7%

   2,7%

   2,7%

   2,7%

   Wartość obrotów handlu zagranicznego mln USD****

   b.d.

   6 664

   6 986

   7532

   8 406*

   9484

   Wartość eksportu mln USD****

   b.d.

   999

   1 066

   773

   1 124*

   924

   Wartość importu mln USD****

   b.d.

   5 665

   5 920

   6759

   7 282*

   8560

   Wartość rocznego napływu ZIB mln USD**

   87

   95

   92

   71

   30

   51

   Wartość rocznego odpływu ZIB mln USD**

   b.d.

   b.d.

   b.d.

   b.d.

   b.d.

   b.d.

   Skumulowana wartość ZIB w kraju (inward) mln USD**

   253

   348

   440

   514

   b.d.

   579

    

   * The World Bank

   ** UNCTAD

   *** UN Comtrade

   ****CIA Factbook

    

   III.3.Relacje gospodarcze z UE

   Stosunki dyplomatyczne między Unią Europejską, a Nepalem nawiązane zostały w 1973 r. Ramy współpracy stanowi Porozumienie o Współpracy podpisane przez Komisję Europejską i Rząd Nepalu w dniu 1 czerwca 1996 r. Za implementację jego postanowień odpowiada wspólna komisja.

    

   Unia Europejska jest ważnym parterem wspierającym proces rozwoju społecznego i gospodarczego kraju, w szczególności poprzez implementację programów pomocowych w zakresie redukcji ubóstwa, rozwoju obszarów wiejskich i miejskich, ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju, edukacji oraz budowania pokoju. Poprzez rozmieszczenie w Nepalu misji obserwatorów wyborów, UE była aktywnie zaangażowana w pokojowy proces zmiany ustrojowej w Nepalu, współpracując czynnie z głównymi aktorami sceny politycznej.

   Celem współpracy UE z Nepalem jest utrzymanie pokoju i stabilności politycznej w tym kraju. Po konsultacjach doszło do podpisania strategicznej umowy (The Country Strategy Paper for Nepal), przewidującej w latach 2013 – 2016 wsparcie działań na rzecz zmiany systemu gospodarki, powszechnej edukacji, dostępu do wody pitnej, wzmocnienia praworządności, dobrego zarządzania krajem, z naciskiem na ochronę środowiska, gospodarkę leśną oraz rolę kobiet i mniejszości społecznych. Kraje unijne, w tym Polska, w istotny sposób wsparły Nepal pomocą humanitarną oraz pomocą w odbudowie po trzęsieniu ziemi w kwietniu 2015 r.

    

   Wartość eksportu krajów UE do Nepalu w 2014 r. wyniosła 134 mln euro, a importu 87 mln euro.

    

    

    

   Dwustronna współpraca gospodarcza


    

   IV.1. GOSPODARCZE UMOWY DWUSTRONNE

   Pomiędzy Polską a Nepalem nie obowiązują dwustronne umowy gospodarcze.

    

   IV.2. HANDEL ZAGRANICZNY

   W 2016 r. obroty handlowe Polski z Nepalem wyniosły blisko 1,6 mln USD, co oznacza silny, 76-procentowy wzrost w porównaniu z rokiem ubiegłym. Eksport z Polski wyniósł 1,22 mln USD (wzrost o 97% rok do roku), a import prawie 0,38 mln USD. W efekcie Polska osiągnęła dodatnie saldo handlowe na poziomie 0,84 mln USD. Powyższe dane wskazują na powrót handlu dwustronnego do poziomów sprzed tragicznych trzęsień ziemi, które nawiedziły Nepal w 2015 r. Wśród grupy towarów eksportowych największą wartość stanowiły metalowe szyldy i tablice (0,33 mln USD), meble o wartości 0,11 mln USD oraz mąki grysiki (83 tys. USD). Polska importowała głównie papier i karton o wartości 143 tys. USD, szale i chusty o wartości 31 tys. USD oraz dywany i wykładziny (22 tys. USD).

    

   W pierwszym półroczu 2017 r. eksport z Polski do Nepalu zwiększył się blisko sześciokrotnie, co było związane głównie ze wzrostem sprzedaży urządzeń mechanicznych (za 1,5 mln USD). Wzrósł także import, przede wszystkim wyrobów odzieżowych.

    

   Mln USD/rok

    

   2014

    

   2015

    

   2016

   2017 (I-VI)

   Eksport

    

   1,23

    

   0,62

    

   1,22

   2,17

   Import

    

   0,27

    

   0,29

    

   0,38

   0,13

   Obroty

    

   1,5

    

   0,91

    

   1,6

   2,3

   Saldo

    

   0,96

    

   0,33

    

   0,84

   2,04

    

    

   IV.3. INWESTYCJE /WZAJEMNE/.

   Dane Narodowego Banku Polskiego nie odnotowują, by firmy zarejestrowane w Nepalu dokonywały bezpośrednich inwestycji w Polsce. Podobnie dane NBP nie wykazują inwestycji polskich podmiotów gospodarczych w Nepalu.

   W Katmandu działa salon sprzedaży kosmetyków firmy Inglot.

    

   IV.4. WSPÓŁPRACA REGIONALNA.

   W grudniu 2003 r. powstała Rada Przyjaźni Nepal – Polska. Jest to druga tego typu organizacja w Nepalu: od listopada 2002 r. działa tam Towarzystwo Nepalsko-Polskie. Obie organizacje są połączeniem towarzystwa przyjaźni i izby promującej kontakty handlowe między obu krajami.

    

   IV.5. WSPÓŁPRACA SAMORZĄDÓW GOSPODARCZYCH.

   Współpraca samorządów gospodarczych nie została odnotowana.

    

   Dostęp do rynku


    

   W opublikowanym wspólnie przez World Bank i International Finance Corporation rankingu „Doing Business 2016” grupującym gospodarki pod względem przyjazności dla prowadzenia biznesu na 189 sklasyfikowane kraje Nepal zajął 99 miejsce (spadek o 5 pozycji w stosunku do roku 2015). Stosunkowo wysoko oceniona została  ochrona udziałowców mniejszościowych, a najniżej czynności związane z egzekwowaniem kontraktów.

   W rankingu Heritage Foundation i The Wall Street Journal klasyfikującym kraje według wolności gospodarczej „Index of Economic Freedom 2016” Nepal uplasował się na 151 miejscu. Nisko oceniony został w zakresie otwartości rynku, rynku pracy i praworządności.

   Nepal jest członkiem WTO od 2004 roku. Średnia stawka celna na towary wynosi 11,6%.

    

    

   Przydatne linki i kontakty


    

   VI.1.Administracja gospodarcza.

   Ministry of Finance 

   http://www.mof.gov.np

   Ministry of Agricultural Development

   http://www.moad.gov.np

   Ministry of Energy

   http://www.moen.gov.np

   Ministry of Industry

   http://www.moi.gov.np/en/

    

   VI.2.Samorządy gospodarcze.

   Nepal Chamber of Commerce

   http://www.nepalchamber.org

   Federation of Nepalese Chambers of Commerce and Industry

   http://www.fncci.org/

    

   VI.3.Oficjalna prasa ekonomiczna.

   Himalayan Times

   http://www.thehimalayantimes.com/

   Nepali Times  

   http://www.nepalitimes.com.np/

    

   24 marca 2014 (ostatnia aktualizacja: 24 sierpnia 2017)

   Drukuj Drukuj Podziel się treścią: