close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • SINGAPUR

 • Singapur

 •  

   Informacje o kraju


   

  1. INFORMACJE O KRAJU

   

  Państwo Singapur położone jest na wyspie Singapur o powierzchni 719 km2 (2016 r.) wraz z otaczającymi ją wysepkami. Powierzchnia lądowa Singapuru ulega stałemu wzrostowi na skutek prac prowadzonych nad pozyskaniem lądu od morza. Największe wyspy oprócz Singapuru to: Tekong, Sentosa i Bukum. Singapur obmywają ciepłe wody cieśnin Malakka i Singapurskiej, łączących Morze Andamańskie z Morzem Południowochińskim oraz cieśniny Johor, która wąskim pasem oddziela kraj od Półwyspu Malejskiego.

   

  1.1. Klimat

   

  Singapur leży w strefie klimatu wybitnie wilgotnego. Temperatura powietrza jest prawie cały czas taka sama – w styczniu wynosi średnio 25 stopni Celsjusza, a w czerwcu 27. Średnia miesięczna suma opadów wynosi 2500 mm, które mają charakter całodobowy.

   

  1.2. Transport

   

  Singapur jest bazą dla ponad 130 firm transportowych. Port Singapur słynie z wysokiej jakości oferowanych usług przyciągając średnio około 140 tys. statków rocznie oraz jest klasyfikowany jako jeden z najbardziej ruchliwych portów na świecie, tuż za Szanghajem. W Singapurze działa ponad 57 przystani kontenerowych. W rankingu Liner Shipping Connectivity Index (UNCTAD), który określa udział krajowego serwisu liniowego (głównie kontenerowego) w globalnych połączeniach liniowych najwyższą pozycję uzyskały Chiny wyprzedzając Singapur, Hongkong i Koreę Płd.

   

  Singapurskie lotnisko Changi uznawane jest za jedno z pięciu najważniejszych lotnisk międzynarodowych na świecie i jest niezwykle ważnym węzłem komunikacyjnym w regionie. Singapur zapowiada podwojenie do roku 2030 liczby lotów obsługiwanych przez Changi Airport, przy jednoczesnym lepszym zarządzaniu ruchem lotniczym. Obecnie lotnisko posiada 4 terminale obsługujące 360 000 lotów rocznie. Do 2020 r. planowane jest uruchomienie kolejnego terminala, co umożliwi obsługę 135 milionów pasażerów rocznie (w 2016 r. lotnisko obsłużyło 58,7 mln pasażerów).

   

  Połączenia promowe działają we wszystkich zamieszkanych wyspach, a także łączą Singapur z Malezją, Indonezją i Tajlandią. Bardzo wygodnym środkiem transportu między Singapurem a Malezją są autobusy dalekobieżne, oferujące wysoki standard i przystępną cenę. Wewnętrzna infrastruktura transportowa obejmuje rozwiniętą sieć autostrad, rozbudowany system metra (MRT) oraz liczne linie autobusowe. Popularnym i relatywnie tanim środkiem transportu po wyspie są również taksówki.

   

  1.3 Ludność i religia

   

  Liczba mieszkańców Singapuru wynosi 5 mln 610 tys. mieszkańców (czerwiec 2016 r.). Oficjalnymi językami w Singapurze są następujące języki: angielski, chiński, malajski i tamilski.

   

  Singapur jest państwem bardzo zróżnicowanym pod względem etnicznym. Największe grupy etniczne zamieszkujące Singapur mają następujące pochodzenie (2014 r.):

   

  • chińskie: 74,3%,

  • malajskie: 13,3%,

  • hinduskie: 9,1%,

  • inne: 3,3%.

   

  Singapur jest również zróżnicowany pod względem religijnym (2010 r.):

   

  • buddyzm 33,3%,

  • chrześcijaństwo 18,3%

  • islam 14,7%

  • taoizm 10,9

  • hinduizm 5,1%

   

  Źródło: Singapurski Urząd Statystyczny: http://www.singstat.gov.sg oraz Singapore Social Statistics in brief: http://app.msf.gov.sg

   

  1.4 Ruch bezwizowy dla obywateli polskich przybywających do Singapuru

   

  Obywatele polscy mogą wjeżdżać do Singapuru i przebywać w nim do 90 dni bez wizy. Wymagana ważność paszportu przy wjeździe wynosi minimum 6 miesięcy. Przy wjeździe na terytorium Singapuru należy mieć bilet powrotny lub bilet na dalszą podróż. Można również zostać poproszonym o udowodnienie posiadania środków finansowych na pobyt.

   

  1.5    Wykaz świąt państwowych w 2018 r.

   

  Data

  Nazwa

  Uwagi

  1 stycznia

  Nowy Rok

   Dzień wolny 2-go stycznia

  16-17 lutego

  Chiński Nowy Rok

  Święto ruchome

  30 marca

  Wielki Piątek

  Święto ruchome

  1 maja

  Święto Pracy

   

  29 maja

  Vesak Day

  Święto ruchome (kalendarz buddyjski)

  15 czerwca

  Hari Raya Puasa

  Święto ruchome (kalendarz muzułmański)

  9 sierpnia

  Święto Niepodległości

   

  22 sierpnia

  Hari Raya Haji

  Święto ruchome (kalendarz muzułmański)

  6 listopada

  Deepavali

  Święto ruchome (kalendarz hinduski)

  25 grudnia

  Boże Narodzenie

  Dzień wolny 26-go grudnia

   

  1.6 System walutowy

   

  Jednostką walutową jest dolar singapurski, który dzieli się na 100 centów. Dolar singapurski oznaczany jest kodem SGD lub symbolem dolara $, który często (ale nie zawsze) poprzedzany jest literą S (S$), dla odróżnienia od dolara amerykańskiego.

   

  Prawnym środkiem płatniczym są również dolary brunejskie. Na podstawie umowy z 1967 r. waluta brunejska akceptowana jest w Singapurze (a singapurska w Brunei) bez żadnych dodatkowych opłat po kursie wymiany 1 do 1.

   

  Kurs singapurskiego dolara ustalany jest w odniesieniu do koszyka walut, gdzie poszczególnym walutom przypisano wagi wynikające z wartości wymiany handlowej z poszczególnymi krajami. Struktura koszyka jest cyklicznie modyfikowana, tak by odzwierciedlała poziom kontaktów handlowych Singapuru z zagranicznymi partnerami. Kurs walutowy utrzymywany jest w widełkach, których wartość nie jest podawana do publicznej wiadomości. Waluta jest centralnie sterowana, Bank Centralny interweniuje na rynku walutowym, aby zapobiec nadmiernym wahaniom kursu.

   

  Kurs dolara singapurskiego jest stabilny. Średnioroczny kurs USD/SGD w 2017 r. wyniósł 1,33. Informacje dot. obecnego kursu singapurskiej waluty jak i kursów historycznych dostępne są na stronie singapurskiego banku centralnego Monetary Authority of Singapore (MAS).

   

  System administracyjny


   

  2. SYSTEM ADMINISTRACYJNY

   

  2.1 Ustrój polityczny Singapur

   

  jest republiką parlamentarną z jednoizbowym parlamentem. Model rządów parlamentarno-gabinetowych zbliżony jest do modelu westminsterskiego (angielskiego). Głową państwa jest prezydent wybierany w wyborach powszechnych. Władza wykonawcza skupiona jest w rękach rządu, na czele którego stoi premier (obecnie Lee Hsien Loong). Scena polityczna zdominowana jest przez partię PAP (People’s Action Party). Partie opozycyjne posiadają marginalną reprezentację w parlamencie.

   

  2.2 Władza ustawodawcza

   

  Władza ustawodawcza sprawowana jest przez jednoizbowy parlament. W parlamencie zasiada 87 deputowanych wybieranych w wyborach powszechnych na pięcioletnią kadencję. Dodatkowo w parlamencie może zasiadać do 9 parlamentarzystów nominowanych (apolitycznych ekspertów) oraz kilku (tak, aby łączna liczba opozycjonistów w parlamencie nie była mniejsza niż 9) delegatów partii opozycyjnych, którzy nie zdołali zdobyć mandatu w wyborach powszechnych, jednak zostali włączeni w skład izby dla zapewnienia większego stopnia pluralizmu politycznego (tzw. non-constituency members of parlament: NCMP). Obecnie parlament liczy 100 deputowanych.

   

  2.3 Władza wykonawcza

   

  Naczelnym organem władzy wykonawczej w Singapurze jest prezydent, jednak jego prerogatywy są bardzo ograniczone. Historycznie prezydent pełnił głównie funkcje reprezentacyjne. W 1991 r. otrzymał prawo weta, przede wszystkim w stosunku do decyzji rządu naruszających rezerwy finansowe kraju oraz kluczowych nominacji w służbie publicznej. Od 1993 r. prezydent wybierany jest w wyborach powszechnych na sześcioletnią kadencję. Od 14 września 2017 r. funkcję tę sprawuje Halimah Yacob. Rząd odpowiedzialny jest za swoje działania przed parlamentem. Na czele gabinetu stoi premier. Premier nominowany jest przez prezydenta spośród członków parlamentu. Ministrowie również nominowani są spośród parlamentarzystów (przez prezydenta, na wniosek premiera). Od 2004 r. na czele rządu stoi Lee Hsien Loong, syn Lee Kuan Yew - założyciela i premiera Singapuru w latach 1959-1990

   

  Gospodarka


   

  3. GOSPODARKA

   

  3.1 Singapur – „okno gospodarcze” w regionie

   

  Singapur z otwartą, opartą na handlu gospodarce, dobrze uregulowanym rynkiem, przejrzystymi procedurami, brakiem ceł (z wyjątkiem samochodów, alkoholu i tytoniu) oraz pozataryfowych barier handlowych stał się regionalnym hubem handlowym, przez który zagraniczne towary trafiają na inne azjatyckie rynki, w szczególności do krajów Azji Południowo-Wschodniej. Stabilna sytuacja polityczna, atrakcyjny klimat inwestycyjny i bardzo dobrze rozwinięta infrastruktura przyciąga bezpośrednie inwestycje zagraniczne, które stanowią siłę napędową singapurskiej gospodarki. Usługi wytwarzają prawie 70% PKB, a przemysł i budownictwo ponad 30%. Singapur jest drugim największym portem kontenerowym na świecie po Szanghaju, zaś w rankingu łatwości prowadzenia działalności gospodarczej „Doing Business 2018” plasuje się na drugim miejscu.

   

  Singapur jako centrum biznesowe, handlowe oraz finansowe Azji Południowo-Wschodniej pełni kluczową rolę dla europejskiego biznesu, nie tylko jako rynek docelowy, ale również jako brama do ekspansji handlowej i inwestycyjnej na pozostałe rynki azjatyckie. W Singapurze jest zarejestrowanych ponad 10 tys. europejskich firm, mieszka tu około 120 tys. Europejczyków, w tym ok. 1000 Polaków.

   

  W prognozach gospodarczych na lata 2017-2020 ekonomiści optymistycznie prognozują wyniki gospodarcze w Singapurze, przewidując wzrost gospodarczy na poziomie 1%-3% rocznie.

   

  3.2 Ogólna charakterystyka sytuacji gospodarczej

   

  Wg danych za 2017 r. singapurska gospodarka wzrosła w zeszłym roku o 3,6%. Jest to wynik prawie dwa razy wyższy od prognoz oraz dużo powyżej  2,4% wzrostu PKB w 2016 r. Głównym motorem wzrostu gospodarki singapurskiej, podatnej na wahania w skali światowej, był wzrost popytu globalnego na produkty przemysłu elektronicznego, który był również czynnikiem wspierającym wzrost w 2018 r. 

   

  Zgodnie z prognozami Ministerstwa Handlu i Przemysłu (MTI), PKB Singapuru wzrośnie o 2,5 - 3,5% w 2018r. Bazując na ocenach głównych ekonomistów lokalny bank centralny (MAS) szacuje, że wzrost ten wyniesie 3,2% w 2018 r. Najnowsze prognozy IMF wskazują natomiast, że PKB Singapuru wzrośnie w roku bieżącym o 2,9%, podczas gdy w latach kolejnych o 2,5% (2019 r.) i 2,6% (2020 r.).

   

  W III kw. 2018 r. gospodarka singapurska wzrosła o 2,6% w ujęciu rok/roku, czyli mniej niż w poprzednich kwartałach tego roku (4,6% r/r w I kw. oraz 4,1% w II kw.). Wolniejszy  wzrost spowodowany był głównie spadkiem dynamiki w sektorze wytwórczym  (4,5% r/r w porównaniu z 10,6% w II kw). Wzrost produkcji generowany był przede wszystkim przez przemysł elektroniczny, biomedyczny i transportowy. Spadki odnotowuje wciąż sektor budowlany. W porównaniu z analogicznym okresem 2017 r. skurczył się on o 3,1%. W sektorze usług odnotowano wzrost o 2,9% r/r, głównie w wyniku ekspansji usług finansowych i ubezpieczeń, usług biznesowych oraz handlu hurtowego i detalicznego.

   

  W dniu 1 kwietnia 2018 r. rozpoczął się nowy rok budżetowy w Singapurze. Tegoroczny budżet opracowywany był w warunkach silnego wzrostu gospodarczego i został skonstruowany z uwzględnieniem wyzwań, przed jakimi stoi gospodarka Singapuru w długim okresie, w tym wzrostu znaczenia ekonomicznego Azji, rozwoju technologicznego oraz sytuacji demograficznej. W szczególności ten ostatni czynnik, będzie miał nieuchronny wpływ na politykę fiskalną w najbliższych latach. Do priorytetów budżetu na 2018 r. należy wsparcie rozwoju innowacyjnej gospodarki, tworzenie otoczenia przyjaznego do życia, a także wzmacnianie więzi i sieci bezpieczeństwa społecznego oraz zapewnienie zrównoważonych finansów publicznych w długim okresie. Prezentując projekt budżetu na 2018 r. w parlamencie minister finansów zapowiedział  podwyżkę podatku konsumpcyjnego w latach 2021 - 2025r. z obecnych 7% do 9%. Pomimo wyzwań związanych ze starzejącym się społeczeństwem tematem trudnym politycznie pozostają ewentualne zmiany w polityce imigracyjnej rządu.

   

  W 2017 r., po dwóch kolejnych latach spadku, handel zagraniczny Singapuru odzyskał dynamikę. Obroty handlowe wzrosły o 11,1%, przy czym import zwiększył się o 12,1%, a eksport o 10,3%. Ożywienie w handlu nastąpiło przede wszystkim dzięki wzrostowi w handlu elektroniką. Wzrost dynamiki w handlu zagranicznym utrzymywał się w 2018 r. W ciągu 10 miesięcy 2018 r. obroty handlowe wzrosły o 20,1% (r/r) do poziomu 99,8 mld SGD, w tym eksport wzrósł o 20,4% (do 52,7 mld SGD), a import o 19,8% (do 47,2 mld SGD).

   

  Głównymi partnerami handlowymi Singapuru są Chiny (14,2%), Malezja (11,2%), Unia Europejska (10,2%), USA (8,3%) oraz Hong Kong (7,2%). Głównymi rynkami eksportowymi są Chiny (14,5%), Hong Kong (12,3%, Malezja (10,6%), UE (8,4%) oraz Indonezja (7,5%).

   

  Tab. Główne wskaźniki makroekonomiczne.

   

  Wyszczególnienie:

   

  2016

  2017

  PKB wartość globalna w cenach bieżących (mld SGD)

  428

  447

  PNB wartość na 1 mieszkańca (SGD)

  72.376

  76.863

  Tempo wzrostu PKB (%)

  2,4

  3,6

  Stopa inflacji (CPI, %)

  -0,5

  0,6

  Stopa bezrobocia (%)

  2,1

  2,2

  Wartość obrotów handlu zagranicznego (mld SGD)

  870

  967

   

   

   

  Źródło: Ministry of Trade and Industry in Singapore

   

   

  3.3 Uczestnictwo w wielostronnych organizacjach i porozumieniach o charakterze ekonomicznym

   

  Singapur jest krajem członkowskim Światowej Organizacji Handlu (WTO) do początku jej istnienia czyli od 1 stycznia 1995. Singapur jako kraj wyspiarski leżący na przecięciu najbardziej obleganych szlaków morskich świata tradycyjnie wspiera otwarty, wielostronny, oparty na jasno uregulowanych zasadach system handlu który jest podwaliną założeń Światowej Organizacji Handlu. Kraj był gospodarzem pierwszej Ministerialnej Konferencji WTO w grudniu 1996.

   

  Ważną rolę w polityce zagranicznej Singapuru odgrywa zaangażowanie w prace APEC i ASEAN, w tym Wspólnoty Gospodarczej ASEAN (Asean Economic Community), utworzonej w grudniu 2015 r. W 2018 r. Singapur przewodniczy pracom tej organizacji. Singapur, w którym znajduje się sekretariat Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC), jest aktywnym animatorem działalności tego ugrupowania.

   

  Singapur jest też siedzibą zarządu Fundacji Azja-Europa (ASEF), która jest jedyną zinstytucjonalizowaną formą współpracy w ramach procesu ASEM. W 2017 r. ASEF obchodził 20. lecie swojego istnienia.

   

   

  3.4 Relacje gospodarcze UE- Singapur

   

  Na marginesie szczytu ASEM w Brukseli w październiku 2018r.  przywódcy Unii Europejskiej i Singapuru podpisali pakiet trzech porozumień - Free Trade Agreement, Investment Protection Agreement, Partnership and Cooperation Agreement. Porozumienia zostały przekazane do akceptacji przez Parlament Europejski i parlamenty narodowe. Umowa o wolnym handlu ma być przedmiotem obrad Parlamentu Europejskiego obecnej kadencji. W przypadku zatwierdzenia, część handlowa porozumień wejdzie w życie najprawdopodobniej w II poł. 2019 r. Wejście w życie porozumienia inwestycyjnego będzie uwarunkowane jego ratyfikacją przez parlamenty państw członkowskich.

   

  EUSFTA to kompleksowe i szeroko zakrojone porozumienie obejmujące bezcłowy eksport dóbr, ułatwiony dostęp do usług (ze szczególnym uwzględnieniem usług finansowych, profesjonalnych, prawnych, telekomunikacyjnych oraz pocztowych), ochronę własności intelektualnej, politykę konkurencyjności, bariery techniczne dla handlu, sektor zamówień publicznych i zrównoważony rozwój. EUSFTA przewiduje zniesienie w ciągu kolejnych 5 lat po jej wejściu w życie wszystkich ceł na towary eksportowane z Singapuru do Unii, z czego 80% (przede wszystkim na elektronikę, produkty chemiczne, farmaceutyczne oraz żywność przetworzoną) - natychmiast po wejściu umowy w życie. Singapur ma natomiast od razu znieść wszystkie cła na towary importowane z UE.

   

  EUSFTA w znacznym stopniu ułatwi prowadzenie działalności firm europejskich w Singapurze. Porozumienie ma szansę zwiększyć napływ do Singapuru i UE inwestycji, które dotychczas musiały być zatwierdzane proceduralnie. Po wejściu w życie umowa ta umożliwi stronom większy dostęp do rynków dzięki liberalizacji inwestycji, handlu, usług i przetargów publicznych. Całkowicie zniesione zostaną taryfy celne, jak i bariery pozataryfowe. W Singapurze korzyści odniosą zwłaszcza eksporterzy elektroniki, farmaceutyków, chemikaliów i przetworzonych artykułów spożywczych. Z kolei eksporterzy z Unii Europejskiej uzyskają natychmiastowy bezcłowy  dostęp do rynku singapurskiego na wszystkie asortymenty towarów.

   

  UE jest trzecim największym partnerem handlowym Singapuru, a Singapur jest największym partnerem handlowym UE w ASEAN (14. w skali globalnej). W 2017 r. wzajemna wymiana handlowa pomiędzy Singapurem a UE wyniosła 53,3 mld EUR. Singapur jest największym odbiorcą inwestycji UE w Azji (167,8 mld euro w 2016 r.) oraz trzecim największym – po Chinach i Japonii - inwestorem w UE (87,7 mld euro w 2016 r.). W Singapurze zarejestrowanych jest ok. 10.000 firm europejskich, które traktują tę lokalizację jako bazę do ekspansji w regionie Azji i Pacyfiku.

   

  3.5 Struktura administracji gospodarczej

   

  Głównym ośrodkiem administracji gospodarczej Singapuru jest Ministerstwo Handlu i Przemysłu (Ministry of Trade and Industry), które realizuje zadania poprzez podległe mu agencje rządowe: m.in. EDB, IES, STB, A*STAR, SCE itd.

   

  EDB (Economic Development Board) jest instytucją odpowiedzialną za obsługę zagranicznych inwestorów zainteresowanych rynkiem Singapuru. W zakres kompetencji tej agencji wchodzi również podejmowanie inicjatyw i działań ułatwiających inwestowanie w sektorze handlu i usług, tak aby wspomagać transformacje gospodarki Singapuru w kierunku tworzenia globalnego centrum biznesu i przemysłu. EDB posiada szeroką sieć zagranicznych oddziałów. W UE biura agencji znajdują się we Frankfurcie, Londynie, Mediolanie, Paryżu oraz Sztokholmie.

   

  Enterprise Singapore utworzona z dniem 1 kwietnia 2018 r. w wyniku połączenia dwóch agencji rzadowych IE Singapore oraz SPRING. Jej zadaniem jest m.in. udzielanie wsparcia firmom singapurskim w ekspansji na rynki zagraniczne (zarówno w wymiarze handlowym jak i inwestycyjnym). Agencja posiada ponad 30 zagranicznych oddziałów. W Europie przedstawicielstwa EnterpriseSG działają w Londynie, Frankfurcie, Stambule oraz w Moskwie. Obsługa rynku polskiego pozostaje w kompetencji biura we Frankfurcie.

   

  STB (The Singapore Tourism Board) jest agencją powołaną do promocji i rozwoju singapurskiego sektora turystycznego. Zadaniem tej instytucji jest nie tylko rozwój ruchu turystycznego związanego z tradycyjnym pojmowaniem turystyki, ale również wykorzystanie potencjału wysoko rozwiniętych sektorów singapurskiej gospodarki – medycznego i usług edukacyjnych, do zwiększenia liczby wizyt w Singapurze. Do kompetencji STB należy również promowanie Singapuru jako dogodnej lokalizacji do inwestycji w sektor turystyki. STB podobnie jak dwie poprzednie agencje, również posiada sieć zagranicznych przedstawicielstw. Dwa oddziały znajdują się w UE (Londyn i Frankfurt).

   

  A*STAR (Agency for Science Technology and Research) jest instytucją naukowo-badawczą również działającą pod auspicjami Ministerstwa Handlu i Przemysłu. Podporządkowanie A*STAR temu właśnie Ministerstwu podkreśla rolę Agencji, którą jest wspomaganie transformacji singapurskiej gospodarki w kierunku gospodarki opartej na wiedzy i innowacjach. Agencja wspomaga rozwój nowych sektorów singapurskiej gospodarki, m.in. biotechnologii, nanotechnologii, mediów cyfrowych w celu uzyskania znaczącej międzynarodowej pozycji w tych dziedzinach. Instytucja ta odpowiedzialna jest za współpracę w dziedzinie R&D z podmiotami zagranicznymi.

   

  SCE (Singapore Cooperation Enterprise) - instytucja, która powołana została przez Ministerstwo Handlu i Przemysłu oraz Ministerstwo Spraw Zagranicznych w celu oferowania innym krajom singapurskich rozwiązań z zakresu rozwoju szeroko pojętego sektora publicznego. SCE współpracuje z singapurskimi ministerstwami i agencjami rządowymi. Jednak w fazie implementacji projektów SCE toruje drogę dla singapurskich przedsiębiorstw komercyjnych posiadających niezbędny know-how do wdrożenia proponowanych rozwiązań i w tym zakresie spełnia rolę zbliżoną do wspomnianej wyżej wcześniej agencji EnetrpriseSG.

   

  Dwustronna współpraca gospodarcza


   

   4. DWUSTRONNA WSPÓŁPRACA GOSPODARCZA

   

  4.1 Umowy

   

  • Umowa o popieraniu i wzajemnej ochronie inwestycji z dnia 3 czerwca 1993 r.

  • Umowa o ruchu bezwizowym z dnia 21 listopada 1998 r.

  • Umowa w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu wraz z Protokołem z dnia 4 listopada 2012 r.

  • Porozumienie o współpracy między Krajową Izba Gospodarczą i Singapore Business Federation (SBF), organizacją zrzeszającą izby handlowe działające w Singapurze z dnia 11 października 2007 r.

  • Porozumienie o współpracy naukowo-technicznej między singapurską Agencją Nauki, Technologii i Badań A*STAR a polskim Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 lutego 2011 r.

  • Porozumienie o współpracy pomiędzy NCBR a singapurską Agencją ds. Nauki, Technologii i Badań A*STAR z dnia 31 października 2013 r.

  • Umowa między Rządem RP a Rządem Republiki Singapuru o transporcie lotniczym podpisana 22 maja 2014 r.

  • Porozumienie o współpracy między Narodowym Centrum Badań i Rozwoju a singapurską Agencją Nauki, Technologii i Badań A*STAR z dnia 22 maja 2017 r.

  • Porozumienie o współpracy między Polską Agencją Inwestycji i Handlu a Singapore Business Federation (SBF) z dnia 22 maja 2017 r.

  • Porozumienie o współpracy między Polską Agencją Inwestycji i Handlu a International Enterprise (IE) Singapore z dnia 22 maja 2017 r.

  • Porozumienie o współpracy w zakresie wymiany doświadczeń w obszarze innowacji finansowych pomiędzy KNF i Monetary Authority of Singapore z listopada 2017 r.

  • Porozumienie o współpracy pomiędzy Singapore Institute of Building Ltd. a Wschodnim Klastrem Budowlanym ze stycznia 2018 r.

   

  4.2 Obroty handlowe Polska – Singapur

   

  Pozytywne trendy w wymianie handlowej Singapuru  w 2017 r. nie przełożyły się na dwustronne relacje handlowe z Polską. W wymianie bilateralnej odnotowano dalszy spadek obrotów handlowych do 816 mln USD z 1,3 mld USD w 2016r. Eksport spadł o 390 mln USD (do 242 mln USD), a import  o 94 mln USD (do 575 mln USD).

   

  Tendencja spadkowa utrzymywała się też w 2018 r. W ciągu pierwszych 8 miesięcy 2018 r. wartość eksportu wyniosła 179,3 mln USD (wzrost o 0,8% r/r), a importu 334,2 mln USD (spadek o 19% r/r). Spadek dwustronnych obrotów handlowych wynika przede wszystkim z przedłużającej się dekoniunktury na rynku ropy naftowej i znacznego ograniczenia inwestycji w infrastrukturę morską,  statki oraz platformy wiertnicze. Tradycyjnie, jednostki pływające były główną pozycją w handlu dwustronnym Polski z Singapurem (ponad 80% polskiego eksportu i 35% polskiego importu).

   

  W celu poprawy obrotów handlowych niezbędna jest dalsza dywersyfikacja struktury handlu. Choć wciąż liderem w eksporcie do Singapuru pozostają jednostki pływające, ich udział spadł do niespełna 33%. Pozostałe największe kategorie eksportowe stanowią też maszyny i urządzenia mechaniczne (25%), metale nieszlachetne (11%), produkty mineralne (7%) oraz produkty rolno-spożywcze (6%). Po stronie importu dominują maszyny i urządzenia mechaniczne (59%), chemia (15%), jednostki pływające (11%), przyrządy i aparatura optyczna i precyzyjna (11%) oraz tworzywa sztuczne (4%).

   

  Tab. Wymiana handlowa Polska-Singapur (w mln USD).

   

  Rok

  Eksport

  Import

  Obroty

  Saldo

  2013

  736,3

  953,9

  1 690,2

  -217,6

  2014

  841,7

  922,5

  1 764,2

  -80,8

  2015

  870,2

  1 026,2

  1 896,4

  -156,0

  2016

  632,6

  699,0

  1 331,6

  -66,3

  2017

  241,8

  574,8

  816,7

  -333

   

  Źródło: Insigos

   

  Spadek eksportu polskich jednostek pływających do Singapuru stanowi dobrą okazję do dywersyfikacji polskiego eksportu, przy zwiększeniu udziału przede wszystkim maszyn i urządzeń mechanicznych, przyrządów precyzyjnych, czy mebli w bilateralnej wymianie handlowej. Do obiecujących nowych obszarów współpracy należy również sektor budowlany oraz eksport polskich materiałów budowlanych do Singapuru. Nad zacieśnieniem współpracy w tej branży prowadzone są prace przez przedstawicieli polskiego Ministerstwa Infrastruktury oraz organizacje branżowe. Działania te wpisują się m.in. w plany zwiększenia inwestycji infrastrukturalnych przez władze singapurskie. Ponadto, Singapur jest bardzo zainteresowany dywersyfikacją źródeł dostaw żywności, a polskie produkty branży spożywczej mogą konkurować na rynku lokalnym pod względem cenowym i smakowym, w związku z czym mają ogromne szanse na uzupełnienie singapurskiego rynku artykułów spożywczych.

   

  Zgodnie z danymi singapurskiego Ministerstwa Handlu i Inwestycji w Singapurze zarejestrowanych jest ok. 100 polskich firm. Obecnie polskie firmy zainwestowały ponad 115 mln USD w Singapurze, natomiast inwestycje singapurskie w Polsce nie przekraczają 25 mln USD (wg NBP).

   

   

  Dostęp do rynku


   

  5. DOSTĘP DO RYNKU

   

  Według rankingu 2017 Index of Economic Freedom, pod względem otwartości go­spodarki Singapur zajmuje drugie miejsce za Hongkongiem. Natomiast w rankingu łatwości prowadzenia działalności gospodarczej „Doing Business 2018” Singapur plasuje się na drugim miejscu tuż po Nowej Zelandii. W porównaniu z poprzednią edycją rankingu Singapur pozostał na tej samej pozycji.

   

  Ponad 99% wszystkich produktów importowanych do Singapuru jest wolnych od opłat celnych. Z przyczyn społeczno-środowiskowych Singapur wprowadził cła jedynie na produkty alkoholowe, wyroby tytoniowe, produkty paliwowe, oraz pojazdy silnikowe.

   

  Singapur nie uznaje środków regionalizacji stosowanych w UE w przypadkach wystąpienia chorób zwierząt. Skutkuje to wprowadzaniem przez Singapur zakazów handlu zwierzętami i produktami zwierzęcymi z całego terytorium Państwa Członkowskiego UE dotkniętego chorobą, pomimo faktu, iż zostały wprowadzone tam skuteczne środki, które zapewniają kontynuowanie bezpiecznego handlu z obszarów wolnych od chorób. W odniesieniu do importu towarów pochodzenia roślinnego obowiązuje system zezwoleń importowych.

   

  W maju 2015 r. Singapurska Rządowa Agencja Weterynarii (Agri-Food & Veterinary Authority of Singapore - AVA) poinformowała Głównego Lekarza Weterynarii o zniesieniu zakazu importu polskiej wieprzowiny do Singapuru, który został wprowadzony 22 lutego 2014 r. w związku z wykryciem przypadków afrykańskiego pomoru świń (African swine fever – ASF). Polskie przedsiębiorstwa, które znajdują się na liście podmiotów uprawnionych do eksportu wieprzowiny na rynek singapurski, mogą prowadzić eksport po spełnieniu nowych wymagań. Wymagania te określone są w zmienionym świadectwie zdrowia dla mięsa wieprzowego oraz w uzgodnionych warunkach importu wieprzowiny z Polski do Singapuru.

   

  W kwietniu 2018 r. Polska uzyskała zezwolenie na eksport  drobiu do Singapuru. Trwają procedury aplikacyjne o uzyskanie dostępu do rynku dla polskiej wołowiny.

   

  Niektóre produkty przed eksportem do Singapuru wymagają specjalnych zezwoleń, licencji, bądź wcześniejszego powiadomienia strony singapurskiej.

  W Singapurze kontrolowany import obejmuje m.in. następujące grupy produktów rolno-spożywczych: (1) żywe zwierzęta, ptaki, (2) mięso i produkty mięsne, (3) warzywa i owoce. Pełna lista tych produktów, których import podlega kontroli znajduje się na stronie internetowej:

  http://www.customs.gov.sg/businesses/importing-goods/controlled-and-prohibited-goods-for-import

   

  Import kontrolowany dotyczy również następujących grup produktów przemysłowych: (1) broń, (2) produkty zawierające azbest, (3) chemikalia, (4) diamenty, (5) paliwa i produkty ropopochodne, (6) lekarstwa. Pełna lista tych produktów znajduje się na stronie internetowej:

  http://www.customs.gov.sg/businesses/importing-goods/controlled-and-prohibited-goods-for-import

   

  Całkowitym zakazem wwozu do Singapuru objęte są: (1) guma do żucia, (2) zapalniczki w kształcie pistoletu/rewolweru, (3) róg nosorożca i produkty pochodne przetworzone, nieprzetworzone oraz sproszkowane, (4) zakazane urządzenia telekomunikacyjne – odbiorniki skanujące, aparatura wojskowa, urządzenia do zmiany głosu, urządzenia do zakłócania komunikacji radiowej oraz (5) sztuczne ognie.

   

  A) DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA

   

  Prawo regulujące działalność inwestycyjną w Singapurze jest przejrzyste a firmy zagraniczne traktowane są w ten sam sposób co firmy krajowe. Niemal we wszystkich sektorach dopuszczalne jest działanie firm ze 100% udziałem kapitału zagranicznego. Ograniczenia wielkości posiadanych udziałów („local content”) dotyczą działalności medialnej (do 49%), prasowej (5%) oraz zagranicznych kancelarii prawnych działających w Singapurze. Chronione są również sektory, w których dominująca pozycję mają kontrolowane przez państwo przedsiębiorstwa.

   

  Ograniczenia w dostępie do rynku usług dotyczą przede wszystkim sektora bankowego, ubezpieczeniowego, transportowego oraz działalności z zakresu doradztwa prawnego. Przeszkodą w działalności obywateli polskich na lokalnym rynku usług jest również brak dwustronnej umowy o uznawalności dyplomów.

   

  B) DOSTĘP DO RYNKU PRACY

   

  Bariery dostępu do rynku pracy są stosunkowo niewysokie, szczególnie dla osób legitymujących się dobrym wykształceniem lub/i bogatym dorobkiem zawodowym. Osoby pragnące podjąć pracę w Singapurze muszą wystąpić o jeden z trzech głównych typów pozwolenia na pracę:

  • Employment Pass
  • Entrepreneur Pass
  • S Pass

   Pierwszy typ pozwolenia na pracę (Employment Pass) wydawany jest wysoko wykwalifikowanym pracownikom. O ten typ pozwolenia mogą się również ubiegać zagraniczni przedsiębiorcy i inwestorzy. „Employment pass” jest ściśle związany z konkretnym pracodawcą, toteż każda zmiana miejsca pracy powoduje konieczność ubiegania się o nowe pozwolenie.

    

   Entrepreneur Pass” jest rozwiązaniem, adresowanym do osób szczególnie poszukiwanych na singapurskim rynku pracy – „zagranicznych talentów”. Ten typ pozwolenia na pracę jest wstępnie wydawany na okres 1 roku.

    

   Pozwolenie „S Pass” udzielane jest osobom o niższych kwalifikacjach. Istnieją jednak ograniczenia liczby pozwoleń tego typu, które mogą być wydane jednemu pracodawcy. Generalnie osoby zatrudnione na podstawie S pass nie mogą stanowić więcej niż 20% załogi danego zakładu.

     

   C) SYSTEM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

    

   Przejrzysty system zamówień publicznych postrzegany jest przez singapurskie władze jako podstawowy element walki z korupcją przy zamówieniach rządowych. Zamówienia publiczne regulowane są przez Ustawę o zamówieniach rządowych (the Government Procurement Act) oraz trzy rozporządzenia: the Government Procurement Regulations, the Government Procurement (Challenge Proceedings) Regulations oraz the Government Procurement (Application) Order. Ponadto Ministerstwo Finansów wydaje regulacje w kwestiach szczegółowych dot. procedury przetargowej – m.in. wstępnego wyboru ofert, czy technicznych specyfikacji przedmiotu przetargu. Ministerstwo publikuje również instrukcje dla podmiotów ogłaszających przetarg oraz potencjalnych uczestników przetargu. Zasady przetargu publicznego mają również zastosowanie do przedsiębiorstw państwowych, które stanowią znaczną grupę podmiotów gospodarczych działających na singapurskim rynku. Procedury te nie obowiązują jedynie w przypadku nabywania dóbr o szczególnym znaczeniu dla bezpieczeństwa. Zasadom ustawy o przetargach publicznych podlegają wszelkie zakupy na kwotę przekraczającą 70000 SGD (ok 45000 USD). Generalnie dokonywanie zakupów na potrzeby administracji jest zdecentralizowane i leży w gestii zainteresowanych instytucji. Istnieje jednak również scentralizowany system zakupów, obejmujący przedmioty wykorzystywane w całej administracji publicznej.

    

   Singapurskie prawodawstwo przewiduje kilka trybów udzielania zamówienia: przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony (w którym tylko wybrani wykonawcy, dający rękojmię należytego wykonania kontraktu, zostaną dopuszczeni do składania ofert) oraz negocjacje bez ogłoszenia (oferta skierowana zostaje do jednej lub kilku wybranych firm). Ostatni wymieniony tryb, jako niezgodny z zasadami konkurencji, może być wykorzystywany jedynie w wyjątkowych przypadkach, a do jego zastosowania wymagana jest zgoda dyrektora generalnego (w przypadku ministerstw) lub prezesa ( w przypadku agencji rządowych).

    

   Wszystkie operacje związane z udzieleniem zamówienia, od ogłoszenia przetargu do informacji o wyborze oferty, dokonywane są za pośrednictwem rządowej platformy internetowej GeBIZ (http://www.gebiz.gov.sg/). Publikowane są na niej również informacje o zamawiającym, opis produktu będącego przedmiotem zamówienia, daty rozpoczęcia i zakończenia przetargu oraz miejsce odbioru dokumentacji przetargowej.

    

   Na żądanie oferenta instytucja zamawiająca zobowiązana jest przekazać wyczerpujące uzasadnienie dot. dokonanego wyboru.

    

   D) INFORMACJA O AKTACH PRAWNYCH

    

   Regulacje prawne w Singapurze generalnie sprzyjają inwestorom zagranicznym w prowadzeniu działalności w tym kraju. Podmioty zagraniczne podlegają tym samym prawom co krajowe, a wyjątki są bardzo nieliczne. Kontrola inwestycji przez państwo ogranicza się jedynie do oceny, czy dana inwestycja spełnia warunki wspierania w ramach licznych rządowych programów. Singapur nie nakłada obostrzeń na reinwestycje czy transfer zysków z inwestycji. System prawny gwarantuje nienaruszalność umów a decyzje administracyjne są skutecznie egzekwowane.

    

   Wszystkie akty prawa singapurskiego dostępne są na stronie internetowej Izby Prokuratora Generalnego: http://statutes.agc.gov.sg/ Do najważniejszych, regulujących aktywność inwestorów na singapurskim rynku należą:

  • w zakresie procedury rejestracji firmy – „Companies Act”
  • w zakresie zasad konkurencji: „Competition Act”
  • w zakresie prawa własności nieruchomości: „Residential Property Act”
  • w zakresie transakcji w dolarach singapurskich: „Banking Act”

    

   Akty prawne regulujące kwestie podatkowe w Singapurze dostępne są na stronie urzędu podatkowego IRAS http://www.iras.gov.sg Do najważniejszych podatków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w Singapurze należą: podatek dochodowy od osób prawnych (17%), podatek dochodowy od osób fizycznych (obecnie obowiązuje 11 stawek: 0%; 2%, 3,5%; 7%; 11,5%; 15%; 19%; 19%; 19,2%; 20% i 22%) oraz podatek od towarów i usług GST (stawka 7%).

   

  Przydatne linki i kontakty


   

  PRZYDATNE LINKI I KONTAKTY 

   

  19 sierpnia 2013 (ostatnia aktualizacja: 7 grudnia 2018)

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: