close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • SRI LANKA

 • Sri Lanka

  •  

    Informacje o kraju


    

   I.Informacje ogólne

    

   I.1.POŁOŻENIE GEOGRAFICZNE, LUDNOŚĆ, OBSZAR, STOLICA, JĘZYKI URZĘDOWE

   Nazwa państwa: Demokratyczno-Socjalistyczna Republika Sri Lanki

   Położenie geograficzne: Od Subkontynentu Indyjskiego Sri Lanka oddzielona jest cieśniną Palk oraz zatoką Mannar. od południa otaczają ją wody Oceanu Indyjskiegp, od wschodu Zatoki Bengalskiej. Łączna długość linii brzegowej Sri Lanki wynosi 1340 km. 80% powierzchni kraju tworzą tereny nizinne. W części południowej i środkowej wyspy Cejlon znajduje się łańcuch górski Płaskowyżu Centralnego z najwyższym szczytem Sri Lanki Mount Pedro (Pidurutalagala) o wysokości 2 524 metrów n.p.m. Największymi miastami kraju są Colombo, Dehiwala, Maratuwa, Jafna, Kandy, Galle i Kalmunai.

   Ludność: Liczba ludności Sri Lanki szacowana jest na 20 mln osób, gęstość zaludnienia to 320 osób/km2. Skład etniczny: Syngalezi – 81,9%, Tamilowie – 9,4% Moorowie – 8,0%, pozostali (w tym pierwotna ludność Wedda) – 0,7%

   Obszar: 65 610 km2 (119 miejsce na świecie)

   Stolica: Kolombo (stolica administracyjna: Sri Dźajawardanapura Kotte)

   Języki urzędowe: syngaleskitamilskiangielski

    

   I.2.WARUNKI KLIMATYCZNE

   Klimat tropikalny moderowany przez wiatry morskie, podnoszące wilgotność powietrza. Średnia temperatura waha się od 16oC w części centralnej kraju do maksymalnie 33oC na pozostałych obszarach. Wilgotność powietrza w Colombo wynosi ok. 70% w ciągu roku i wzrasta do 90% w okresie monsunu. Maj jest najcieplejszym miesiącem w roku i poprzedza monsunowe lato.

   Rozkład opadów zależny jest od mas powietrza napływających znad Oceanu Indyjskiego i Zatoki Bengalskiej. W okresie letnim największą ilość opadów notuje się na zboczach Płaskowyżu Centralnego od strony południowo-zachodniej (ok. 2 500 mm opadów miesięcznie). Możliwe jest również występowanie cyklonów tropikalnych. W okresie pomiędzy grudniem i marcem wiatry monsunowe nadchodzące znad Zatoki Bengalskiej przynoszą opady dla północno-wschodniej części kraju.

    

   I.3.GŁÓWNE BOGACTWA NATURALNE

   Wapień, grafit, piaski mineralne, kamienie szlachetne, fosforany

    

   I.4.SYSTEM WALUTOWY, KURS I WYMIANA

   Oficjalną jednostką płatniczą Sri Lanki jest rupia lankijska, która dzieli się na 100 centów. Wyłączne prawo do emitowania znaków pieniężnych należy do Centralnego Banku Sri Lanki.

   Kursy wymiany walut ustalane są przez Centralny Bank Sri Lanki i ogłaszane w tabelach w trybie dziennym. (http://www.cbsl.gov.lk/htm/english/_cei/er/e_1.asp)

    

   I.5.RELIGIA

   Konstytucja definiuje buddyzm jako religię państwową, gwarantując jednocześnie wolność wyznawania innych religii. Buddyści stanowią 69,1% ludności, wyznawczy islamu – 7,6%, hinduizmu – 7,1%, chrześcijaństwa – 6,2%, innych wyznań – 10%.

    

   I.6.INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA (PRZEJŚCIA GRANICZNE, LOTNISKA, PORTY)

   Sri Lanka dysponuje 15 lotniskami (jedynie lotnisko w Colombo posiada status lotniska międzynarodowego). Bandaranaike International Airport Colombo znajduje się w miejscowości Katunayake w odległości 35 km na północ od Colombo. (http://www.airport.lk/)

   Łączna długość dróg na Sri Lance wynosi ok. 92 tys. km, w tym 12,75% stanowią drogi krajowe, 17% drogi prowincjonalne i 70% drogi lokalne. Na drogach krajowych i prowincjonalnych znajduje się 5262 mostów. Zarząd nad drogami publicznymi i mostami sprawuje Urząd ds. Rozwoju Dróg (Road Development Authority - http://www.rda.gov.lk/index.htm).

   Łączna długość linii kolejowej w Sri Lance wynosi 1 447 km. Transport kolejowy pozostaje w zarządzie Państwowych Linii Kolejowych Sri Lanki (Sri Lanka Railways - http://www.railway.gov.lk), które podlegają Ministerstwu Transportu  (http://www.transport.gov.lk)

   Sri Lanka posiada porty morskie w Colombo, Galle, Kankasanturai, Trincomalee i Point Pedru. Porty morskie pozostają w zarządzie Urzędu ds. Portów, który podlega Ministerstwu Portów, Lotnictwa, Irygacji i Zasobów Wodnych. (http://www.slpa.lk). Port morski w Colombo położony u ujścia rzeki Kelani, który jest jednym z największych sztucznych portów na świecie, obsługuje większość handlu zagranicznego kraju i odgrywa ważną rolę w ruchu towarowym i pasażerskim na Oceanie Indyjskim.

    

   I.7.OBOWIĄZEK WIZOWY

   Władze Sri Lanki podjęły decyzję o wprowadzeniu z dniem 1 stycznia 2012 r. systemu elektronicznej autoryzacji wjazdu - Electronic Travel Authorization (ETA), który jest wymagany dla wszystkich osób przybywających na Sri Lankę (więcej informacji można uzyskać na stronie: http://www.eta.gov.lk).

   Opłata za wydanie wizy w systemie ETA wynosi 20 USD. Wiza może zostać także wydana po przylocie na lotnisku, co wiąże się z opłatą 25 USD.

   Wymagany okres ważności paszportu przy wjeździe wynosi minimum 6 miesięcy ponad termin planowanego zakończenia pobytu na Sri Lance. Konieczne jest posiadanie biletu powrotnego. Każdy cudzoziemiec powinien posiadać środki finansowe w wysokości minimum 30 USD na dzień pobytu (https://polakzagranica.msz.gov.pl/ )

    

   I.8.WYKAZ ŚWIĄT PAŃSTWOWYCH

   Sri Lanka posiada łącznie 25 dni oficjalnych świąt państwowych, z czego jedynie Święto Narodowe (4 lutego), Święto Pracy (1 maja) oraz Boże Narodzenie (25 grudnia) to święta stałe. Pozostałe dni świąteczne są zależne od kalendarza księżycowego. Wykaz oficjalnych świąt państwowych publikowany jest pod http://www.pubad.gov.lk/Holidays/holidays.htm.

    

    

   System administracyjny


    

    

   II.1.USTRÓJ POLITYCZNY

   Zgodnie z obowiązującą konstytucją Sri Lanka jest Demokratyczno-Socjalistyczną Republiką, w której istnieje trójpodział władzy określony w Konstytucji.

   Sri Lanka podzielona jest na jednostki administracyjne podporządkowane organom centralnym, w których rząd centralny sprawuje zwierzchnią władzę nad organami regionalnymi za pośrednictwem lokalnych urzędników.

    

   II.2.WŁADZA USTAWODAWCZA

   Władza ustawodawcza należy do jednoizbowego parlamentu, do którego wybieranych jest 225 deputowanych na 6-letnią kadencję.

   Kraj podzielony jest na 22 okręgi wyborcze reprezentowane w parlamencie przez liczbę kandydatów w zależności od populacji okręgu (od 4 do 20 miejsc). W sumie ze wszystkich okręgów wybieranych jest 196 parlamentarzystów, 29 miejsc przypada kandydatom partii politycznych w zależności od procentowego wyniku, jaki otrzyma dana partia w wyborach krajowych.

   Parlament posiada prawo inicjatywy ustawodawczej, włączając w to również możliwość ustalania prawa działającego retrospektywnie. Parlament może ustalać poprawki do konstytucji, z zastrzeżeniem, że nie zawiesza jej i nie zmienia w całości. W sytuacjach wyjątkowych parlament może upoważnić Prezydenta do tworzenia regulacji dotyczących bezpieczeństwa publicznego.

    

   II.3.WŁADZA WYKONAWCZA

   Prezydent jest głową państwa, stoi na czele rządu i jest naczelnym dowódcą armii (obecnie Maithripaha Sirisena). Zastępcą prezydenta jest powołany przez niego premier (Ranil Wickremesinghe), stojący na czele partii rządzącej.

    

    

   Gospodarka


    

   III.1.OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA SYTUACJI GOSPODARCZEJ

   Wg danych Banku Światowego Sri Lanka znajduje się na stabilnej ścieżce rozwoju. Zakończenie trwającej 30 lat wojny domowej w 2009 r. przyniosło dywidendę w postaci wzrostu gospodarczego w latach 2010-2016 na średnim poziomie 6,15%. Wzrost PKB w 2016 r. wyniósł 4,38%, prognoza na 2017 r. wynosi 5%. Wskaźnik bezrobocia wg ostatnich danych (z 2014 r.) znajduje się na poziomie 4,6%. Widoczny jest gwałtowny spadek inflacji do zaledwie 0,9% w 2015 r. (z 6,9% w 2013 r. i 3,3% w 2014 r.), przy jednoczesnym oczekiwaniu jej wzrostu w 2016 r. do ok. 4%. Sri Lanka zajmuje 73 pozycję w rankingu HDI, wypełniła też większość milenijnych celów rozwojowych.

    

   W czerwcu 2016 r. MFW przyjął 3-letni program kredytowy wsparcia o wartości 1,5 mld USD na rzecz rozwoju gospodarczego Sri Lanki. Jego głównymi celami są zwiększenie wpływów podatkowych, zmniejszenie deficytu, odbudowa rezerw walutowych, poprawa jakości zarządzania finansami publicznymi, w tym przedsiębiorstwami państwowymi.

    

   Wyzwaniami dla dalszego rozwoju pozostają poziom szkolnictwa, rozwój infrastruktury transportowej oraz wysoki odsetek zatrudnienia w rolnictwie. Potencjalnymi trudnościami mogą być także zmiany środowiska zewnętrznego, w tym spowolnienie w Chinach, które mogą wpłynąć na zwolnienie tempa napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych i osłabienie dochodów z turystyki. Obecny rząd przejawia otwartość na partnerów zagranicznych, co jest w pewnym stopniu związane z obawami o zdominowanie relacji gospodarczych przez Chiny i Indie.

    

   III.2.TABELA GŁÓWNYCH WSKAŹNIKÓW MAKROEKONOMICZNYCH

   Wskaźniki

   2010

   2011

   2012

   2013

   2014

   2015

   PKB (mld USD)*

   56,72

   65,3

   68,4

   74,3

   80,03

   82,3

   PKB per capita wg kursów rynkowych USD*

   2 800

   3 221

   3 350

   3 610

   3 853

   3 926

   PKB per capita PPP USD*

   8 390

   9 213

   10 164

   10 600

   11 195

   11 738

   Tempo wzrostu PKB w %

   8,0%

   8,4%

   9,1%

   3,4%

   4,9%

   4,8% 

   Relacja deficytu/nadwyżki finansów publicznych do PKB w %

   -7,2%

   -6,4%

   -6,1%

   b.d.

   -5,8%

   -2.9% (s)

   Stopa inflacji (indeks cen konsumpcyjnych CPI)*

   6,2%

   6,7%

   7,5%

   6,9%

   3,2%

   0,9%

   Stopa bezrobocia w %*

   4,9%

   4,2%

   4,0%

   4,4%

   4,6%

   4,5%

   Obroty handlu zagranicznego (mld USD)*

   26,3

   35,9

   35,2

   36,5

   39,8

   39,9

   Eksport (mld USD)*

   11,1

   13,6

   13,5

   15,0

   16,7

   16,9

   Import (mld USD)*

   15,2

   22,3

   21,7

   21,5

   23,1

   23,0

   Wartość rocznego napływu ZIB mln USD**

   478

   981

   941

   933

   894

   681

   Wartość rocznego odpływu ZIB mln USD**

   46

   60

   64

   65

   67

   53

   Skumulowana wartość ZIB w kraju (inward) mln USD**

   5008

   5990

   6931

   7846

   9146

   9 972

   Skumulowana wartość ZIB kraju za granicą (outward) mln USD**

   480

   440

   504

   569

   669

   660

   * The World Bank

   ** UNCTAD

    

   III.3.RELACJE GOSPODARCZE Z UE.

   Unia Europejska nawiązała stosunki ze Sri Lanką w 1975 r. Od 1995 r. w Colombo funkcjonuje Delegatura UE. Wzajemne relacje gospodarcze reguluje Porozumienie o partnerstwie i rozwoju z kwietnia 1995 r. (Co-operation Agreement on Partnership and Development) http://www.eeas.europa.eu/delegations/sri_lanka/documents/eu_sri_lanka/co_ap_agreement_en.pdf oraz system jednostronnych preferencji taryfowych (GSP+) przyznany Sri Lance w maju 2017 r. UE jest największym partnerem handlowym Sri Lanki (przy uwzględnieniu całości obrotów, dane z 2016 r.) i wyprzedza Indie, USA i Chiny. UE jest trzecim partnerem importowym Sri Lanki (1,4 mld USD i 12% udziału w imporcie) i jej największym partnerem eksportowym – w 2016 r. do Unii Europejskiej sprzedano dobra o wartości 2,6 mld USD, co stanowiło 36% całości srilankijskiego eksportu.

    

   Dwustronna współpraca gospodarcza


    

   Stosunki gospodarcze zostały nawiązane przed ustanowieniem formalnych stosunków dyplomatycznych. Bilateralna współpraca gospodarcza regulowana była przez wolnodewizową umowę handlową z 1974 r., umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania z 1980 r., umowę o cywilnej komunikacji lotniczej z 1982 r. oraz umowę o współpracy w dziedzinie transportu morskiego z 1986 r. W 1956 roku utworzono, istniejące do dzisiaj, towarzystwo maklerskie „Ceylon Ocean Lines Ltd.”, w którym 20% udziałów posiadały PLO.

    

   IV.1. GOSPODARCZE UMOWY DWUSTRONNE

   Pomiędzy Sri Lanką a Polską obowiązują następujące umowy:

   1.Traktat handlowy i nawigacyjny między RP a Zjednoczonym Królestwem z 26.11.1923 r.;

   2.Umowa o współpracy gospodarczej między Rządem PRL a Rządem Cejlonu z 24.04.1963 r.;

   3.Umowa między Rządem PRL a Rządem Demokratyczno-Socjalistycznej Republiki Sri Lanki o unikaniu podwójnego opodatkowania i zapobieganiu uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku z 25.04.1980 r.;

    

   IV.2. HANDEL ZAGRANICZNY

   W 2016 r. obroty handlowe Polski ze Sri Lanką wyniosły 124 mln USD, co oznacza ich wzrost w porównaniu z 2015 r. aż o 39%. Eksport z Polski wyniósł 30,2 mln USD, a import 93,7 mln USD (wzrosty odpowiednio o 66% i 32% rok do roku). We wzajemnym handlu utrzymuje się deficyt po polskiej stronie, jego poziom w 2016 r. wyniósł 63,5 mln USD.

    

   W 2016 r. wśród towarów eksportowanych największy udział miały papier i karton o wartości 5,78 mln USD; cukier (5,47 mln USD); spycharki, równiarki, koparki, walce drogowe za 3,2 mln USD oraz silniki i turbiny gazowe 2,2 mln USD. W imporcie, podobnie jak w latach poprzednich, dominowały materiały i wyroby włókiennicze o wartości 46,4 mln USD, herbata (15,5 mln USD) oraz tworzywa sztuczne i wyroby z kauczuku (11 mln USD).

    

   W pierwszym półroczu 2017 r. polski eksport na Sri Lankę zwiększył się o 32% w stosunku do analogicznego okresu w 2016 r. i wyniósł 14,9 mln USD. Najważniejszą pozycję zajmowały w nim cukry i wyroby cukiernicze za 5,66 mln USD. Import ze Sri Lanki wzrósł w tym samym ujęciu o 10% do poziomu 52,63 mln USD, najważniejszą pozycję zajęły materiały i wyroby włókiennicze za 26,2 mln USD.

    

   Mln USD/rok

    

   2014

    

   2015

    

   2016

   2017 (I-VI)

   Eksport

    

   13,51

    

   18,23

    

   30,2

   14,92

    

   Import

    

   87,32

    

   71,1

    

   93,7

   52,63

    

   Obroty

    

   100,83

    

   89,33

    

   124

   67,55

    

   Saldo

    

   -73,81

    

   -52,97

    

   -63,5

   -37,71

    

    

    

    

   V.3. INWESTYCJE /WZAJEMNE/

   Dane Narodowego Banku Polskiego nie odnotowują, by firmy zarejestrowane na Sri Lance dokonywały bezpośrednich inwestycji w Polsce. Wartość polskich inwestycji bezpośrednich na Sri Lance w 2015 r. wynosiła 0,2 mln USD.

    

   IV.4. WSPÓŁPRACA REGIONALNA

   Z uwagi na znaczną odległość geograficzną i niewielką intensywność kontaktów gospodarczych regionalna współpraca gospodarcza nie jest rozwijana.

    

   IV.5. WSPÓŁPRACA SAMORZĄDÓW GOSPODARCZYCH

   W Colombo w ramach Ceylon Chamber of Commerce działa Sri Lanka Poland Business Council.

    

    

   Dostęp do rynku


    

   W opublikowanym wspólnie przez World Bank i International Finance Corporation rankingu „Doing Business 2016” grupującym gospodarki pod względem przyjazności dla prowadzenia biznesu, na 189 sklasyfikowanych krajów Sri Lanka zajęła 107 miejsce. Największy postęp w stosunku do roku 2015 odnotowano w kategoriach związanych z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz uzyskaniem dostępu do sieci elektroenergetycznej. Największe trudności podmiotom gospodarczym sprawiają czynności związane z rejestracją własności, płaceniem podatków i egzekwowaniem kontraktów.

   We wspólnym rankingu Heritage Foundation i The Wall Street Journal klasyfikującym kraje według wolności gospodarczej „Index of Economic Freedom 2016”, Sri Lanka uplasowała się na 93 miejscu. Znaczne braki instytucjonalne, szczególnie w biurokracji i sądownictwie, wciąż powstrzymują długoterminowy rozwój gospodarczy. Pomimo odnotowanych postępów w handlu i polityce fiskalnej, praworządność pozostaje nisko oceniana.

   Sri Lanka jest członkiem WTO od 1995 roku. W zależności od rodzajów produktów obowiązują cztery stawki celne w wysokości 5%, 10%, 15% i 30%.

    

   Przydatne linki i kontakty


    

    

   VI.1.Administracja gospodarcza.

    

   Ministry of Finance and Planning

   http://www.treasury.gov.lk/

   Ministry of Industry and Commerce

   http://www.industry.gov.lk/

   Ministry of Agriculture

   http://www.minagricp.lk/

   Ministry of Co-peratives and Internal Trade

   http://www.trade.gov.lk/

   Board of Investment of Sri Lanka (BOI)

   http://www.boi.lk/

   VI.2.Samorządy gospodarcze.

    

   The Ceylon Chamber of Commerce

   http://www.chamber.lk/

   International Chamber of Commerce of Sri Lanka

   http://www.fccisl.lk

   VI.3.Oficjalna prasa ekonomiczna.

    

   Sri Lanka Business News

   http://www.lankanewspapers.com

   Daily FT

   http://www.ft.lk/

   Daily News 

   http://www.dailynews.lk

   Lanka Business on-line

   http://www.lbo.lk

    

   24 marca 2014 (ostatnia aktualizacja: 24 sierpnia 2017)

   Drukuj Drukuj Podziel się treścią: