close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • CHORWACJA

 • Chorwacja

 •  

   Informacje o kraju


   

  1. Informacje ogólne.

   

  1.1. Położenie, ludność, obszar, stolica, języki urzędowe.

  Położenie geograficzne: Europa środkowo-południowa. Podział administracyjny: 20 żupanii (województw) oraz miasto Zagrzeb. Graniczy ze Słowenią (668 km), Węgrami (356 km), Serbią (318 km), Czarnogórą (23 km), BiH (1011 km) oraz Włochami (granica morska).

  Ludność: Zgodnie z narodowym spisem powszechnym ludności z 2011 r. Chorwację zamieszkuje 4 284 889 mieszkańców, w tym 2 066 335 mężczyzn i 2 218 554 kobiet. W porównaniu ze spisem z 2001 r., w Chorwacji mieszka o 152,5 tys. osób mniej. Chorwaci stanowią 90,42%  (3 874 321).
  Według spisu powszechnego z 2011 r., mniejszości narodowe stanowią 9,42% populacji - serbska (4,36%), bośniacka (0,73%), włoska (0,42%), węgierska (0,33%), albańska (0,41%), słoweńska (0,25%), czeska (0,22%), romska (0,40%), słowacka i czarnogórska (po 0,11%). Przeciętny wiek - 41,7 (mężczyźni 39,9, kobiety 43,4). Według spisu w Chorwacji mieszkają 672 osoby polskiej narodowości (0,02% populacji), a przeciętna wieku - 49,5. Najwięcej członków polskiej mniejszości narodowej, 166 osób, mieszka w Zagrzebiu, 85 osób w województwie splitsko-dalmatyńskim, 74 osoby w primorsko-goranskim,  60 osób w istarskim oraz od 10 do 40 osób w pozostałych województwach Chorwacji.

  Największe miasta: stolica - Zagrzeb (792 875 mieszkańców), Split (178 192), Rijeka (128 735), Osijek (107 784).

  Obszar: Chorwacja zajmuje powierzchnię 87 661 km⊃2;. Powierzchnia lądowa – 56 594 km⊃2;,
  a morza terytorialnego i wewnętrznych wód morskich 31 067 km⊃2;. Do Chorwacji należy 1 185 wysp na Adriatyku - 48 jest zamieszkałych. Długość linii brzegowej – 6 278 km, z czego linię brzegową właściwą stanowi 1 880 km, a na linię brzegową wysp 4 398 km. Chorwacja posiada 3,3 mln ha powierzchni rolnej, w tym 1,33 mln ha uprawnej powierzchni rolnej. Lasy zajmują 2,69 mln ha.

  Język urzędowy – j. chorwacki; w pisowni stosowany jest alfabet łaciński.

   

  1.2. Warunki klimatyczne.

  Warunki klimatyczne w Chorwacji są zróżnicowane. Na wybrzeżu adriatyckim występuje klimat typowy dla obszaru M. Śródziemnego z bardzo ciepłym latem i łagodną zimą. W tej części Chorwacji odnotowano 2600 słonecznych godzin rocznie. W części kontynentalnej panuje klimat charakterystyczny dla Europy środkowej. W centralnej Chorwacji w wyższych partiach gór występuje klimat typowo górski. Strefa czasowa Chorwacji to UTC+2 latem i UTC+1 zimą.

   

  1.3. Główne bogactwa naturalne.

  Do głównych kopalnych bogactw naturalnych Chorwacji należy ropa naftowa i gaz ziemny. Szczególnie cennym bogactwem Chorwacji są zasoby turystyczne, piękno i zróżnicowanie krajobrazu, urozmaicona linia brzegowa z dużą liczbą wysp, sprzyjające różnym formom wypoczynku i rekreacji. Lasy zajmują 47% lądowej powierzchni kraju.

   

  1.4. System walutowy, kurs i wymiana.

  Walutą narodową jest kuna (HRK) - 1 kuna = 100 lip. W obiegu są banknoty o wartości 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000 (HRK). Monety mają wartość: 1, 2, 5, 10, 20, 50 lip oraz 1, 2, 5 kun. Chorwacki Bank Narodowy (HNB) emituje kunę od 1995 r. Średni kurs kuny do - euro w maju  2018 r. wynosił 7,37 HRK, do dolara amerykańskiego - 6,27 HRK, a do złotego - 1,71 HRK. Kuna nie jest powiązana stałym parytetem z żadną walutą światową i jej kurs ustala rynek walutowy. W praktyce jednak gospodarka jest w wysokim stopniu „zeuroizowana”, gdyż znaczna część zarówno kredytów, jak i należności obywateli i przedsiębiorstw wyrażonych jest w euro. W celu utrzymania stabilności waluty krajowej Chorwacki Bank Narodowy (HNB) interweniuje poprzez aukcje kupna i sprzedaży na rynku walutowym. Ustala, w oparciu o warunki rynkowe, kurs średni kuny wobec euro, a w konsekwencji – do innych walut. Karty płatnicze i kredytowe (American Express, Diners Club, Eurocard, Mastercard, Visa) są akceptowane. Walutę można wymieniać w bankach lub w kantorach (mjenjačnica). Różnice kursów bankowych walut stosowanych przez banki i kantory są niewielkie. Codzienne notowania walut, w tym polskiej złotówki, podaje HNB na swej stronie www.hnb.hr. W Chorwacji obowiązuje metryczny system miar i wag.

   

  1.5. Religia.

  Dominują katolicy (87,97%, 3,7 mln), prawosławni (4,42%, 190 tys.), muzułmanie (1,28%, 63 tys.) oraz  protestanci (14,6 tys.). Pozostali mieszkańcy Chorwacji określają się jako wyznawcy judaizmu (536 osoby), agnostycy, ateiści, wyznawcy religii wschodnich.

   

  1.6. Infrastruktura transportowa.

  Chorwacja posiada rozbudowaną sieć płatnych autostrad i pół-autostrad o długości 1.314 km. Płatny jest przejazd tunelem Učka oraz mostem na wyspę Krk. Ceny opłat za przejazd autostradami są dostępne na stronie internetowej Chorwackiego Autoklubu  www.hak.hr.

  Funkcjonuje 9 lotnisk pasażerskich, a całoroczny transport lotniczy o znaczeniu międzynarodowym odbywa się na lotniskach w Zagrzebiu, Splicie, Dubrowniku, Osijeku i Rijece. Lotniska Zadar, Brač, i Pula obsługują pasażerów w lotach międzynarodowych w zasadzie jedynie w miesiącach letnich. Istnieje 12 lotnisk sportowych. Od stycznia 2016 r. LOT otworzył bezpośrednie regularne połączenie lotnicze między Warszawą i Zagrzebiem. W miesiącach letnich istnieją bezpośrednie połączenia Warszawy ze Splitem, Zadarem, Dubrownikiem  i Pulą. 

  W Chorwacji jest 17 Urzędów Celnych. Funkcjonuje 76 przejść granicznych, w tym 12 sezonowych, 53 osobowo - towarowych. Chorwacja ma 8 międzynarodowych kolejowych przejść granicznych. W międzynarodowym transporcie morskim znaczenie gospodarcze ma 6 portów - Rijeka, Zadar, Šibenik, Split, Ploče i Dubrownik. Istnieje sieć połączeń promowych łączących ląd z zamieszkałymi wyspami, obsługiwana przez państwowego armatora Jadrolinija oraz kilku operatorów prywatnych. Turystyka wodna jest w Chorwacji bardzo popularna. W ok. 70 przystaniach jachtowych jest ok. 30 tys. miejsc (na morzu i tzw. suchych).

   

  1.7. Przyjazd i pobyt w Chorwacji

  Obywatele polscy mogą wjeżdżać i przebywać w Chorwacji do 3 miesięcy w okresie półrocznym na podstawie dowodów osobistych (lub paszportów). Cudzoziemcy mogą w Chorwacji podejmować pracę na podstawie zezwolenia na pobyt i na pracę lub na podstawie świadectwa o zarejestrowaniu, które wydaje, właściwa dla miejsca pracy, komenda policji. Informacje dot. pobytu i podejmowania w pracy przez cudzoziemców są na stronie internetowej chorwackiego ministerstwa spraw wewnętrznych www.mup.hr. Przy wjeździe nie ma szczególnych wymogów dot. okresu ważności paszportu, jednakże nie może być on krótszy niż dozwolony okres pobytu. Przed wyjazdem do krajów UE lub EFTA, w tym do Chorwacji, zalecane jest zabranie ze sobą EKUZ. Dzięki EKUZ można skorzystać ze świadczeń zdrowotnych niezbędnych z przyczyn medycznych udzielanych w sytuacjach niespodziewanych podczas pobytu na terytorium innego państwa UE/EFTA. Dot. to szczególnie osób udających się na letni wypoczynek do Chorwacji. Jeżeli przeciwko cudzoziemcowi jest prowadzone postępowanie karne lub wykroczeniowe, właściwe organy mogą tymczasowo zatrzymać jego paszport, wydając w zamian pisemne zaświadczenie. Osoba przyjeżdżająca z małoletnim dzieckiem, nie będąca jego prawnym opiekunem, powinna posiadać pełnomocnictwo do sprawowania opieki, sporządzone przez prawnego opiekuna dziecka (nie poświadczone notarialnie), wraz z tłumaczeniem przysięgłym ww. dokumentu na język chorwacki lub angielski.

   

  1.8. Wykaz świąt (kościelnych i państwowych)

  Wolne od pracy są wszystkie soboty i niedziele.

   

  1 stycznia

  Nowy Rok

  6 stycznia

  Trzech Króli

  jeden dzień (marzec/kwiecień)

  Wielkanoc

  jeden dzień (marzec/kwiecień)

  Poniedziałek Wielkanocny

  1 maja

  Święto Pracy

  jeden dzień (maj/czerwiec)

  Boże Ciało

  22 czerwca

  Dzień Walki z Faszyzmem

  25 czerwca

  Dzień Państwowości

  5 sierpnia

  Dzień Zwycięstwa i Wdzięczności Narodowej  oraz Dzień Chorwackich Ochotników Wojennych

  15 sierpnia

  Wniebowzięcie NMP

  8 października

  Święto Niepodległości

  1 listopada 

  Dzień Wszystkich Świętych

  25 grudnia 

  Boże Narodzenie

  26 grudnia

  Dzień Św. Szczepana

   

   

  System administracyjny


   

  2. System administracyjny.

   

  2.1. Ustrój polityczny.

  Chorwacja jako samodzielne państwo powstała w wyniku rozpadu Jugosławii. Po referendum
  w dniu 25 czerwca 1991 r. Chorwacja ogłosiła suwerenność. Konstytucję przyjęto 22 grudnia 1990 r. W 2000 i 2001 r. wprowadzono zmiany, które spowodowały przesunięcie władzy z urzędu prezydenta na parlament. 21 stycznia 1992 r. Polska uznała Republikę Chorwacji. Ambasada RP w Zagrzebiu działa od 19 kwietnia 1992 r. (od 1973 r. do 1992 r. działał w Zagrzebiu polski Konsulat). Chorwacja jest republiką parlamentarną. Głową państwa jest prezydent wybierany na pięcioletnią kadencję w wyborach powszechnych.

   

  2.2. Władza ustawodawcza.

  Parlament chorwacki (Hrvatski sabor) jest jednoizbowy. Ostatnie wybory do Saboru odbyły się
  11 września 2016 r. Sabor liczy 151 posłów i liczba ta jest stała. Posłowie wybierani są na kadencję trwającą cztery lata. Wybory są powszechne, równe i tajne. Czynne i bierne prawo wyborcze mają osoby, które ukończyły 18 lat. Posłowie są wybierani z okręgów krajowych oraz z okręgu zagranicznego (głównie w BiH). W  składzie parlamentu 8 posłów reprezentuje mniejszości narodowe.

   

  2.3. Władza wykonawcza.

  Rząd Chorwacji jest podstawowym organem władzy wykonawczej. Prezydent mianuje kandydata na premiera, który powołuje rząd. Parlament potwierdza skład rządu. Rząd przygotowuje i przedkłada projekt budżetu i kieruje go do parlamentu w celu uchwalenia.

  Prezydent Chorwacji wybierany jest w wyborach powszechnych na pięcioletnią kadencję. Reprezentuje kraj na zewnątrz, jest też zwierzchnikiem sił zbrojnych. Do uprawnień prezydenta należy rozpisywanie nowych wyborów, jak i zwoływanie pierwszej sesji nowego parlamentu. Prezydent przyjmuje listy uwierzytelniające od ambasadorów państw, z którymi Chorwacja utrzymuje stosunki dyplomatyczne i mianuje ambasadorów Chorwacji. Ma prawo rozwiązać parlament, jeśli ten nie uchwali budżetu kraju w ciągu 120 dni. Jeśli w ciągu ośmiu dni prezydent nie podpisze ustawy uchwalonej przez parlament, musi taką ustawę zaskarżyć do Trybunału Konstytucyjnego. Pierwszym prezydentem, przez dwie kadencje, był Franjo Tuđman. Po jego śmierci w 1999 r., w wyborach prezydenckich w 2000 r. zwyciężył Stjepan Mesić, który sprawował swój urząd przez dwie kadencje, do 2010 r. W kolejnych wyborach prezydenckich, 10 stycznia 2010 r., na trzeciego prezydenta został wybrany socjaldemokrata Ivo Josipović. 11 stycznia 2015 r. drugą turę wyborów na prezydenta Chorwacji wygrała Kolinda Grabar-Kitarović kandydat koalicji zbudowanej wokół HDZ (51% głosów). Kolinda Grabar-Kitarović jest pierwszą kobietą na stanowisku prezydenta Chorwacji. Stanowisko prezydenta objęła 19 lutego 2015 r.

   

  2.4. Struktura administracji gospodarczej.  

  W chorwackim rządzie kwestie gospodarcze rozdzielone są kompetencyjnie pomiędzy kilka ministerstw – ministerstwo gospodarki, przedsiębiorczości i rzemiosła, ministerstwo ochrony środowiska i energetyki, ministerstwo rozwoju regionalnego i funduszy UE, ministerstwo finansów, ministerstwo majątku państwowego, ministerstwo ds. morza, transportu i infrastruktury, ministerstwo budownictwa i planowania przestrzennego, ministerstwo turystyki, ministerstwo rolnictwa, ministerstwo pracy i systemu emerytalnego.

  Każde z wymienionych ministerstw kontroluje pracę podległych sobie agencji rządowych i urzędów centralnych zajmujących się zagadnieniami gospodarczymi. Najważniejszą organizacją samorządu gospodarczego jest Chorwacka Izba Gospodarcza (Hrvatska Gospodarska Komora - HGK). Jest organizacją o obowiązkowym członkostwie. W ramach HGK działa 19 wojewódzkich izb gospodarczych, izba miasta Zagrzebia oraz wydział HGK dla obszarów nierozwiniętych (z siedzibą w Kninie). HGK ma swoje zagraniczne przedstawicielstwa w Brukseli, Moskwie i Szanghaju.

  Władzę sądowniczą w Chorwacji sprawują niezawisłe sądy. Władza sądownicza jest samodzielna i niezależna. Na straży stosowania prawa i równości wszystkich obywateli wobec prawa stoi Sąd Najwyższy. Sędziowie Sądu Najwyższego wybierani są przez Krajową Radę Sądowniczą. Funkcję tę można pełnić dożywotnio. Prezes Sądu Najwyższego wybierany jest, na wniosek prezydenta, przez parlament na kadencję czteroletnią. O zgodności stanowionego prawa z Konstytucją orzeka Trybunał Konstytucyjny. Orzeka on również o legalności działań partii politycznych, jak i o ważności wyborów i referendów. Parlament wybiera 13 sędziów Trybunału Konstytucyjnego na ośmioletnie kadencje. Kadencja prezesa trwa cztery lata.  Najważniejszym organem w sądownictwie gospodarczym jest Naczelny Sąd Gospodarczy. Oddziały Sądu znajdują się w 7 miastach wojewódzkich. W strukturach Chorwackiej Izby Gospodarczej jest Sąd Arbitrażowy, zajmujący się również arbitrażem międzynarodowym, Sąd Honorowy oraz Centrum Pojednawcze.

   

  Gospodarka


   

  3.1. Ogólna charakterystyka sytuacji gospodarczej.

  W 2015 r., po sześciu latach recesji chorwacka gospodarka dzięki zwiększeniu się poziomu konsumpcji i eksportu, rosła w tempie 2,3%, w 2016 r. 3,2%, by w 2017 r. spowolnić do 2,8%. W 2018 r. KE zakłada wzrost PKB na poziomie 2,8%, a w 2019 r. - 2,7%. W roku 2018 KE przewiduje zmniejszenie stopy bezrobocia do 9,6% i inflację na poziomie 1,4%. Rok 2017 zakończył się w Chorwacji nadwyżką budżetową w wysokości 0,8% PKB. Prognozy wskazują, że nadwyżka utrzyma się również w 2018 roku.

  Według analiz gospodarka ma wzrastać dzięki zwiększeniu eksportu, poziomu konsumpcji i turystyce. Zdaniem KE, negatywny wpływ na chorwacką gospodarkę może mieć kryzys w chorwackim koncernie Agrokor.

   

  Poziom i dynamika chorwackiego PKB w latach 2012-2016

   

  2012

  2013

  2014

  2015

  2016

  2017

  PKB w cenach bieżących (mld euro)

  44

  43,8

  43,4

  44,5

  46,4

  48,7

  PKB, realne stopy wzrostu (%)

  -2,2

  -0,6

  -0,1

  2,3

  3,2

  2,8

  Źródło Chorwacki Bank Narodowy (HNB), Eurostat                                                                                                         

  Rolnictwo, leśnictwo i rybołówstwo. Areał indywidualnych gospodarstw rolnych  stanowi ok 1,1 mln ha, a podmiotów gospodarczych - 213 tys. ha. (obszar Indywidualnego gospodarstwa rolnego - 4,8 ha, a podmiotu gospodarczego - 95 ha). Łąki i pastwiska zajmują ok 25,7% powierzchni uprawnej. 68%  użytków rolnych stanowią grunty orne (895 tys. ha  gruntów ornych i ogrodów).

   

  Chorwacja jest samowystarczalna w produkcji zbóż, cukru, roślin przemysłowych i drobiu. Winnice, będące w ponad 90% własnością prywatną, zajmują 32 tys. ha. 4 tys. podmiotów uprawnionych jest do komercyjnego połowu ryb. Leśnictwo obejmuje 2,7 mln ha lasów, z czego 80% jest własnością państwa.

   

  Rekordowa liczba turystów w 2017 r. Według danych chorwackiego ministerstwa turystyki w 2017 r. Chorwację odwiedziło 18,5 mln turystów generując 102 mln noclegów (wzrost liczby turystów o 13% i liczby noclegów o 12% w porównaniu z 2016 r.). Najwięcej turystów, którzy zdecydowali się na wakacje w Chorwacji przyjechało z Niemiec, Słowenii, Austrii, Włoch i Polski.

   

  Udział turystyki w PKB Chorwacji w 2017 r. wyniósł 19,6%.

   

  W lutym 2018 r.  średnie wynagrodzenie netto stanowiło 6 128 HRK (brutto 8 274 HRK = ok. 1120 euro).  W kwietniu 2018 r. w porównaniu z marcem 2018 r. inflacja wzrosła o 0,2%. Natomiast w porównaniu z kwietniem 2017 r. – ceny wzrosły o 0,1%. W marcu 2018 r. stopa bezrobocia wyniosła 11,5%.

   

  Budżet państwa na 2018 r. Dochody ustalono na kwotę 128,2 mld HRK (wzrost o 5,9% w porównaniu z budżetem na 2017 r.), a wydatki 133,3 mld (wzrost o 3,9%). Deficyt jest zaplanowany na 0,5% PKB. W budżecie na 2019 rok przewidywane dochody kształtują się na poziomie 132,5 mld HRK (wzrost o 3,5% w stosunku do 2018 r.), a wydatki na 135,4 mld HRK (wzrost o 1,5%).

   

  Wzrost PKB Chorwacji. Według danych DZS PKB Chorwacji w 4Q2017 wzrósł o 2%. Największy wpływ na wzrost PKB w 2017 roku miał wzrost inwestycji oraz konsumpcji.

   

  Zadłużenie publiczne. Według danych z kwietnia 2018 r., dług publiczny kraju wynosił 283,3 mld HRK i był wielkości 78% PKB kraju. W porównaniu z 2016 r., dług publiczny wzrósł w ubiegłym roku o 0,5%. 36% zadłużenia publicznego stanowią kredyty zagraniczne, a 64% kredyty krajowe.

   

  W 2017 r. wymagalne płatności z tytułu obsługi zadłużenia zagranicznego Chorwacji wyniosły ok. 27 mld HRK, przy czym 9 mld HRK tej kwoty to wartość obligacji krajowych, a 1,5 mld USD – obligacji zagranicznych. W 2017 r. aż 1 mld euro wyniosły wymagalne płatności z tytułu zadłużenia Hrvatske autoceste (HAC) na kwotę ok. 4,9 mld euro.

   

  Wykorzystanie funduszy unijnych. Według danych chorwackiego ministerstwa rozwoju regionalnego i funduszy UE, z funduszy wypłacono Chorwacji 87% środków, które miała do dyspozycji w okresie 2007-2013, tj. 1,28 mld euro. W perspektywie finansowej 2014-2020 Chorwacja ma do dyspozycji 10,7 mld euro. Według danych ministerstwa, w ciągu 2017 r. zostały podpisane umowy na wykorzystanie 26% środków – 2,8 mld EUR. Od 2013 do 2017 r. Chorwacja do budżetu UE wpłaciła 1,4 mld euro, a z budżetu unijnego otrzymała 2,4 mld euro/

   

  Ratingi kredytowe. Agencja ratingowa Fitch i Agencja Standar&Poor’s oceniają długoterminową zdolność kredytową Chorwacji na poziomie „BB+” (obie agencje dają Chorwacji stabilną perspektywę). Agencja Moody’s długoterminową zdolność kredytową Chorwacji określa na poziomie „Ba2” z perspektywą stabilną.

   

  Ocena gospodarki Chorwacji przez KE. W czerwcu 2017 r. Chorwacja wyszła  z unijnej procedury nadmiernego deficytu budżetowego (EDP). Chorwacja była objęta EDP od 2014 roku. Chorwacja pozostaje objęta procedurą nadmiernej nierównowagi makroekonomicznej.

   

  Chorwacja jest w grupie państw UE z najwyższą standardową stawką VAT w wysokości 25%.

   

  Wymiana handlowa Chorwacji. W  2017 r. wymiana towarowa Chorwacji z zagranicą osiągnęła 35,7 mld EUR, stanowiąc wzrost w stosunku do 2016 r. o 11,5%. Eksport wyniósł 13,9 mld EUR i był o 13% większy niż w 2016 r., a import - 21,8 mld euro – wzrost o 10,5%. Deficyt wymiany towarowej wynosił 7,8 mld euro, a eksport pokrywał import w 64,1%.

  Statystyki napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) do Chorwacji prowadzone są od 1993 r. BIZ osiągnęły najwyższy poziom w 2008 r. (3,7 mld euro).

  Największymi inwestorami w Chorwacji są państwa UE. Inwestycje dot. głównie sektora bankowego, handlu i usług telekomunikacyjnych. Utrzymuje się niekorzystna struktura inwestycji – znacząca przewaga inwestycji brownfield w odniesieniu do greenfield. Skumulowana wartość BIZ w Chorwacji w okresie od 1993 r. do końca 2017 r. to 32,6 mld euro.

   

  Napływ BIZ

  Rok

  BIZ w mln euro

  2008

  3 655

  2009

  2 257

  2010

  1 066

  2011

  1 022

  2012

  1 154

  2013       

  737

  2014

  2 297

  2015

  189

  2016

  1 716

  2017

  1 841

   

  Ustawodawstwo chorwackie regulujące sferę inwestycji:

   

  Ustawa o wspieraniu inwestycji i rozwoju otoczenia inwestycyjnego, określająca zachęty dla inwestorów. Funkcjonuje Agencja ds. Inwestycji i Konkurencyjności.

   

  Ustawa o strategicznych projektach inwestycyjnych, której celem jest stworzenie warunków do rozpoczęcia cyklu inwestycyjnego, szybsze wydawanie dokumentacji i opracowywanie projektów publicznych i prywatnych o znaczeniu strategicznym. Określa kryteria identyfikacji projektów strategicznych i korzystania z nieruchomości państwowych oraz udzielania koncesji, jak również zobowiązania inwestorów oraz zakres obowiązków organów administracji.

   

  Ustawa ws. inwestycji strategicznych. Określa wymagania wobec inwestorów  w zakresie wysokości zabezpieczenia kapitału początkowego koniecznego dla zgłoszenia projektu jako strategicznego. Inwestycje o wartości 150 mln HRK i wyższej mogą uzyskać status inwestycji strategicznych i prawo do przyspieszonej procedury. Taki status mogą też otrzymać inwestycje o wartości 75 mln HRK i wyższej współfinansowane z funduszy UE. Inwestycjami strategicznymi są  inwestycje na słabo rozwiniętych obszarach Chorwacji i wyspach oraz związane z rolnictwem o wartości  20 mln HRK i wyższej.

  Chorwackie podmioty gospodarcze od 1993 r. do końca 2Q2017 zainwestowały za granicą 5,8 mld euro. Najwięcej zainwestowały w Holandii (2,6 mld euro),  BiH, Słowenii i Serbii.

   

  3.2 Tabela głównych wskaźników makroekonomicznych.

  Wyszczególnienie

  2014

  2015

  2016

  2017

  2018

  Tempo wzrostu PKB w %

  -0,1

  2,3

  3,2

  2,8

  -

  Produkcja przemysłowa, w %

  1,3

  2,6

  5

  1,9

  -

  Stopa inflacji, w % r/r

  -0,2

  -0,5

  -1,1

  1,2

  1 (1Q)

  Wartość napływu BIZ, w mln euro

  2 297

  196

  1 694

  1 841

  -

  Wartość odpływu BIZ, w mln euro

  1 600

  -54

  -249

  545,5

  -

  Łączna wartość BIZ w Chorwacji (inward),w mln euro

  28 870

  29 062

  30 768

  32 625

  -

  Skumulowana wartość BIZ Chorwacji za granicą (outward), w mln euro

  5855

  5 800

  5 547

  5 806

  -

  Stopa rejestrowanego bezrobocia,  %

  17,3

  16,2

  13,1

  12,1

  12,1 (1Q)

  Turystyka – przyjazdy ogółem, w mln

  Turyści zagraniczni, w mln

  Polscy turyści

  13,1

  11,8

  666 117

  14,9

  13,2

  701 734

  15,6

  13,8

  756 773

  18,5

  16,5

  934 336

  -

  Wartość obrotów handlu zagranicznego, w mld  euro

  27,5

  30

  32

  35,7

  -

  Eksport, w mld euro

  10,4

  11,5

  12,3

  13,9

  -

  Import, w mld euro

  17,1

  18,5

  19,7

  21,8

  -

  Zadłużenie zagraniczne brutto,

  w mld euro

  46,4

  45,4

  41,7

  40,1

  40,0 (1.2018)

  Zadłużenie zagraniczne, % PKB

  107

  102

  90

  82,3

  -

  Relacja deficytu finansów publicznych do PKB, %

  81,7

  85,8

  85,4

  82,7

  -

  Źródło: Chorwacki Urząd Statystyczny (DZS), Chorwacki Bank Narodowy (HNB), Chorwacka Izba Gospodarcza (HGK)

   

  3.3 Główne sektory gospodarki.

  Gospodarkę Chorwacji cechuje przewaga sektora usługowego, który generuje ok. 2/3 PKB. Jednym z najważniejszych sektorów w gospodarce Chorwacji jest turystyka wytwarzająca 18% PKB. Drugim ważnym sektorem gospodarki jest przemysł przetwórczy - produkcja żywności i napojów, produkcja tytoniu, produktów naftowych i artykułów chemicznych.

  Główne sektory gospodarki (o największym udziale/znaczeniu w PKB), 2015 r.

  Rolnictwo, leśnictwo i rybołówstwo

  4,2%

  Przemysł przetwórczy

  14,9%

  Budownictwo

  5,3%

  Handel hurtowy i detaliczny, naprawy pojazdów silnikowych i inne

  11,7%

  Hotelarstwo i gastronomia

  5,5%

  Transport, magazynowanie

  4,8%

  Obrót nieruchomościami

  10,2%

  Usługi finansowe i ubezpieczeniowe

  6,4%

  Informacja i komunikacja

  4,4%

  Usługi medyczne I socjalne

  4,8%

  Edukacja

  4,6%

  Administracja publiczna, obrona I obowiązkowe ubezpieczenie społeczne

  5,5%

  Usługi profesjonalne, naukowe i techniczne

  6,1%

  Inne

  11,6%

  Źródło: Chorwacki Urząd Statystyczny (DZS), Rocznik Statystyczny

   

  3.4. Uczestnictwo w wielostronnych organizacjach i porozumieniach o charakterze ekonomicznym (WCO, WTO, CEFTA).

  Od 1993 r. Chorwacja jest członkiem WCO, a od 2000 r. - WTO. Od 1 lipca 2013 r. polityka celna Chorwacji jest częścią wspólnej polityki handlowej UE. W listopadzie 2007 r. Chorwacja przystąpiła do CEFTA, grupującego państwa b. Jugosławii (oprócz Słowenii) oraz Albanię, Kosowo i Mołdowę. Eksport Chorwacji do krajów CEFTA osiąga 16% wartości chorwackiego eksportu (dane za 2016 r.).

   

  3.5. Relacje gospodarcze z UE.

  W czerwcu 2004 r. Chorwacja stała się oficjalnym kandydatem do członkostwa w UE. Negocjacje akcesyjne rozpoczęły się 3 października 2005 r. i od tego czasu współpraca gospodarczą z UE była dla Chorwacji zdecydowanym priorytetem. Wymiana handlowa Chorwacji z UE w 2016 r. stanowiła 73% wartości obrotów handlowych. Do największych partnerów handlowych Chorwacji w UE należą Włochy, Niemcy, Słowenia i Austria. Państwa UE są także największymi inwestorami w Chorwacji od 1993 r., tj. początków inwestowania w tym kraju. Według HNB do końca 2017 r. najwięcej w Chorwacji zainwestowała Holandia (6,7 mld euro), Austria (4 mld euro), Włochy i Niemcy. Na liście inwestorów w Chorwacji, Polska jest na 25. miejscu (99,6 mln euro).

  10 czerwca 2011 r. KE przedłożyła Radzie Europejskiej wniosek o zamknięcie ostatnich czterech rozdziałów negocjacji Chorwacji z UE. Decyzję tę PE potwierdził 30 czerwca 2011 r., a 17 września 2011 r. premier Donald Tusk przekazał premier Chorwacji Jadrance Kosor projekt Traktatu Akcesyjnego dla Chorwacji. 9 grudnia 2011 r. prezydent Chorwacji Ivo Josipović i premier chorwackiego rządu J. Kosor, podpisali w Brukseli Traktat o przystąpieniu Chorwacji do UE. W imieniu UE Traktat podpisał przewodniczący Rady Europejskiej H. Van Rompuy, premier D. Tusk oraz przedstawiciele PCz UE. W ceremonii podpisania traktatu uczestniczyli przewodniczący PE Jerzy Buzek i szef KE Jose Manuel Barroso. W referendum o członkostwie Chorwacji w UE, przeprowadzonym 22 stycznia 2012 r., ponad 66% wyborców opowiedziało się za członkostwem Chorwacji w tej organizacji. 9 marca 2012 r. chorwacki parlament ratyfikował Umowę o akcesji do UE, a 1 lipca 2013 r. Chorwacja została pełnoprawnym, 28. członkiem UE.

   

  Zapowiedź przystąpienia do strefy euro. W październiku 2017 r. premier A.Plenković przyjął przystąpienie Chorwacji do strefy euro za cel strategiczny rządu. Wśród korzyści wymienił - eliminację zagrożeń walutowych, obniżenie kosztów kredytów, niższe ryzyko kryzysu walutowego i bankowego, niższe koszty transakcji, wzrost obrotów handlu międzynarodowego i inwestycji, uczestnictwo Chorwacji w podziale dochodów pieniężnych z Eurosystemu i dostęp do mechanizmów pomocy finansowej w strefie euro. Celem rządu jest zapewnienie warunków do przystąpienia przez Chorwację do ERM II w 2020 w okresie pełnienia przez Chorwację Prezydencji w Radzie UE (1.01-30.07.2020).

   

  Dwustronna współpraca gospodarcza


   

  4. Dwustronna współpraca gospodarcza.

   

  4.1. Gospodarcze umowy dwustronne.

  W związku z wejściem Chorwacji do UE w mocy pozostają bilateralne umowy gospodarcze między Polską i Chorwacją, których nie obejmuje kompetencja Wspólnoty - dotyczące:

  • unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku,
  • międzynarodowych przewozów drogowych osób i ładunków,
  • wzajemnego popierania i ochrony inwestycji,
  • współpracy w dziedzinie ochrony roślin,
  • współpracy w dziedzinie weterynarii,
  • współpracy w dziedzinie turystyki,
  • cywilnej komunikacji lotniczej,
  • transportu morskiego.

  Wykaz zawartych i obowiązujących umów z Chorwacją - traktaty.msz.gov.pl.

  Polsko-chorwackie stosunki gospodarcze do akcesji do UE były regulowane przez Umowę o Stabilizacji i Stowarzyszeniu, zawartą pomiędzy Chorwacją a UE, wraz z towarzyszącymi aneksami i protokołami dot. wymiany towarowej, - zaś od 1 lipca 2013 r. przez Traktat Akcesyjny. Od 1993 r. Chorwacja jest członkiem Światowej Organizacji Celnej. Od 2002 r. nomenklatura celna zharmonizowana jest z nomenklaturą UE.

   

  4.2. Handel zagraniczny.

  Relacje gospodarcze polsko-chorwackie. Nadal wzrasta liczba Polaków decydujących się na urlop w Chorwacji. W 2017 r. w porównaniu z 2016 r. odnotowano 23% wzrost liczby polskich turystów (wzrost z 756 773 do 934 336 osób). Znajduje to również odzwierciedlenie w liczbie noclegów – wzrost o 22% (wzrost z 4 963 146 do 6 056 181).

  Wymiana handlowa polsko-chorwacka. W 2017 r. chorwacki eksport do Polski wyniósł 199 mln euro i w porównaniu z 2016 r. wzrósł o 19%, a chorwacki import z Polski osiągnął 760 mln euro - wzrost o 26%. Polska zajęła 7. pozycję na liście największych eksporterów na chorwacki rynek wyprzedzając Chiny, Francję, Wielką Brytanię i Rosję.

   

  4.3 Inwestycje wzajemne.

  Inwestycje wzajemne między Polską i Chorwacją. Skumulowana wartość polskich BIZ w Chorwacji w okresie 1993 – 2017 r. wynosi 99,6 mln euro. Wartość chorwackich BIZ w Polsce - 160,8 mln euro. Polska jest na 6. miejscu jako destynacja inwestycyjna chorwackiego kapitału.

   

  Największymi polskimi inwestorami w Chorwacji są m.in.:

  • OT Logistics - inwestycja w spółce Port Rijeka. OT Logistics wraz z partnerami posiada pakiet kontrolny - 50,56% akcji spółki Port Rijeka.  Port ma bardzo dobre perspektywy rozwoju - może stać się ważnym elementem korytarza transportowego prowadzącego przez Kanał Sueski do Europy Środkowej;
  • Polski fundusz Enterprise Investors -  Jesienią 2016 r. kupił od koncernu Agrokor za 35,4 mln euro sieć sklepów sportowych Intersport.
  • Polska firma InPost wraz z chorwacką firmą Tisak działającą w ramach koncernu Agrokor, założyła Tisak InPost. Agrokor kupił od InPost 50 paczkomatów o wartości 1,3 mln euro;
  • Press Glass SA - budowa fabryki szkła fasadowego w Varaždinie - inwestycja typu greenfield warta ok 15 mln euro.  W fabryce pracuje ok. 300 osób.
  • Globe Trade Centre S.A. (GTC) - właściciel centrum handlowego Avenue Mall w Zagrzebiu.
  • Asseco SEE Group S.A. - lider na tut. rynku oprogramowania i usług informatycznych dla bankowości i telekomunikacji; właściciel m.in. zagrzebskiego Logos, Arbor Informatika z Rijeki, Biro Data Servis oraz EZ Računalstvo.
  • Inter Cars - największy importer i dystrybutor części zamiennych do samochodów osobowych oraz pojazdów użytkowych w Europie Środkowo-Wschodniej. W Chorwacji posiada 25 sklepów. W Chorwacji działa 80 warsztatów samochodowych w ramach sieci Q-Service.  Właścicielem znaku towarowego Q-Service i organizatorem sieci jest firma Inter Cars.
  • Firma Pepco z siedzibą w Polsce - w Chorwacji  dotychczas otworzyła 16 sklepów, podczas gdy w okresie najbliższych trzech lat zamierza posiadać sieć ok. 80 sklepów.  Pepco jest częścią Grupy Kapitałowej Steinhoff International Holdings Limited - drugiego po Ikei największego przedstawiciela branży meblowej w Europie.
  • W marcu 2018 r. polski fundusz private equity Eterprise Fund podpisał kontrakt na zakup 65 procent udziałów w chorwackiej spółce Pan-Pek. Pan-Pek został założony w 1992 roku i dziś jest jednym z największych producentów mrożonych produktów piekarniczych w regionie.
  • Na rynku chorwackim sieci sklepów posiadają także polskie firmy CCC oraz LPP (m.in. marki  „Reserved”, „Mohito”).

    

   Głównym chorwackim inwestorem w Polsce jest Grupa Orbico - jedna z największych europejskich firm FCMG. Orbico jest największym inwestorem w Polsce z regionu Europy Południowo-Wschodniej: w Polsce zainwestował 100 mln euro, posiada przedsiębiorstwa Wella Professionals, Navo Grupa, Distribev i Optima Grupa, w których zatrudnionych jest 1600 osób, a obrót roczny wynosi ok. 800 mln euro.

    

  4.4. Współpraca samorządów gospodarczych.

  W Chorwacji aktywną rolę w promocji gospodarczej odgrywa HGK. Współpracuje z nią polska Krajowa Izba Gospodarcza. W kwietniu 2008 r. została nawiązana współpraca pomiędzy Krakowską Izbą Gospodarczą i Izbą Gospodarczą Miasta Zagrzebia. Jesienią 2011 r. porozumienie o współpracy podpisały miasta Warszawa i Zagrzeb. 1 lutego 2010 r. w Krakowie powołano do życia Polsko-Chorwacką Izbę Przemysłowo-Handlową (www.pchiph.pl). W maju 2012 r., podczas konferencji chorwackich żupanów i polskich marszałków województw, w obecności marszałka Senatu B. Borusewicza i minister rozwoju regionalnego E. Bieńkowskiej, podpisano Deklarację o Współpracy między Związkiem Województw RP i Związkiem Żupani Chorwacji.

  Od 2011 r. w wyniku współpracy polskich województw i chorwackich żupani podpisano umowy o współpracy m. in. między województwem podkarpackim a żupanią zadarską, województwem warmińsko-mazurskim a żupanią splicko-dalmatyńską, województwem zachodniopomorskim a żupanią karlovacką, województwem śląskim a żupanią szybenicko-knińską  oraz województwem wielkopolskim a żupanią vukovarsko-srijemską.

  30 lipca 2015 r. rząd Chorwacji zaakceptował przyłączenie się żupani karlovackiej i primorsko-goranskiej do Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego - Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej (CETC-EGTC). Ugrupowanie z siedzibą w Szczecinie dąży do rozwoju infrastruktury-rozwoju gospodarczego wszystkich uczestników inicjatywy,  przez których obszary przebiegają szlaki intermodalne, drogowe, rzeczne i kolejowe.

  23 listopada 2015 r. w Rijece V. Obersnel, burmistrz miasta Rijeka i P. Adamowicz, prezydent miasta Gdańsk podpisali Inicjatywę ws. współpracy pomiędzy Gdańskiem i Rijeką.

  Potwierdzeniem zainteresowania obu stron wzmocnieniem wzajemnych relacji była organizacja pod egidą Krajowej Izby Gospodarczej w ramach wizyty prezydent Chorwacji Kolindy Grabar-Kitarović w Warszawie (28 stycznia 2016 r.) Polsko-Chorwackiego Forum Gospodarczego. W Forum uczestniczyli prezydenci Polski i Chorwacji oraz przedstawiciele 48 chorwackich oraz około 70 polskich firm. Podczas Forum podpisano umowę o współpracy pomiędzy Chorwacką Izbą Gospodarczą i Krajową Izbą Gospodarczą.

  W dniach 10-12 kwietnia 2018 r. w Poreczu odbyło się VII Forum Regionów Polski i Chorwacji. Wśród głównych tematów tegorocznego forum było m.in. planowanie strategiczne rozwoju polskich i chorwackich regionów do 2030 r., zrównoważony rozwój obszarów wiejskich, inwestycje w regionach oraz znaczenie edukacji i kultury. Organizatorami Forum były Chorwacki Związek Żupanii, Związek Województw RP, Ambasada RP w Zagrzebiu oraz Chorwacka Izba Gospodarcza.

   

  Dostęp do rynku


   

  5.1. Dostęp dla polskich towarów i usług (bariery).

  Od akcesji Chorwacji do UE terytorium tego kraju stało się częścią jednolitego unijnego terytorium celnego, nie istnieje już system kontroli celnej towarów wwozu i handlu towarów pomiędzy Chorwacją i PCz UE. Pozostaje jednak policyjna kontrola graniczna. Pomimo, iż wymiana towarów chorwackich z podmiotami z PCz nie jest przedmiotem procedur celnych czy kontrolnych, pozostaje kwestia obliczania i pobierania podatku VAT (informacja na stronie internetowej Urzędu Podatkowego www.porezna-uprava.hr).

  W Chorwacji brak jest formalnych przeszkód administracyjnych utrudniających firmom zagranicznym prowadzenie działalności gospodarczej. Istnieją jednak ograniczenia, które odnoszą się do firm zagranicznych w obszarze transportu kolejowego (lokalny transport pasażerów). Podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w niektórych branżach uwarunkowane jest uzyskaniem zezwolenia, licencji, koncesji: m.in. bankowość,  ubezpieczenia, transport, budownictwo, agencje celne, usługi geodezyjne, produkcja i handel wyrobami tytoniowymi,  produkcja i handel materiałami wybuchowymi, produkcja, naprawa i handel bronią, sprzętem wojskowym i amunicją, rozminowywanie, energetyka, kontrola jakości produktów, handel i produkcja leków i środków medycznych, handel i produkcja leków weterynaryjnych, planowanie przestrzenne, doradztwo podatkowe, audyt, usługi telekomunikacyjne, usługi pocztowe, usługi weterynaryjne, pośrednictwo pracy, agencje ochrony, transport lotniczy.

  W obrotach handlowych z Chorwacją obowiązują dokumenty handlu międzynarodowego: faktura, dokument przewozowy, dokument ubezpieczeniowy, dokumenty pomocnicze (certyfikaty i zaświadczenia) oraz dokument celny. Podstawowym dokumentem stosowanym przy kontroli celnej towarów oraz przy tranzycie, podobnie jak w handlu z państwami UE, jest „Jednolity dokument administracyjny”. Odprawa celna warunkowa artykułów (zwolnienie całkowite lub częściowe z cła i podatku) może dotyczyć artykułów nieprzeznaczonych do konsumpcji lub pozostających na terytorium Chorwacji określony czas lub tych, które będą wywożone w niezmienionej postaci, i odbywa  się na podstawie karnetów ATA, które wydaje HGK.

  W Chorwacji istnieje 11 specjalnych stref wolnocłowych (ustawa o strefach wolnocłowych z 1996 r.) Chorwacka lub zagraniczna firma może na terenie strefy prowadzić działalność gospodarczą w zakresie produkcji, handlu (z wyjątkiem detalicznego), handlu zagranicznego, bankowości i usług finansowych.

  5.2. Dostęp do rynku pracy.

  Cudzoziemcy mogą w Chorwacji podejmować pracę na podstawie zezwolenia na pobyt i na pracę lub świadectwa o rejestracji działalności, które wydaje, właściwa dla miejsca pracy, komenda policji. Szczegółowe wyjaśnienia dot. pobytu i podejmowania pracy przez cudzoziemców znajdują się na stronie internetowej chorwackiego ministerstwa spraw wewnętrznych policija.hr/47.aspx .

  Zgodnie z ustawą o obcokrajowcach (Zakon o strancima – ze zm. z 2017 r.) i przepisami dot. pracy obywateli krajów UE i członków ich rodzin (Pravilnik o načinu utvrđivanja uvjeta za ulazak i boravak u Republici Hrvatskoj državljana država članica Europskog ekonomskog prostora i članova njihovih obitelji te članova obitelji hrvatskih državljana - z 2013 r.) Chorwacja zapewnia Polakom nieograniczony dostęp do rynku pracy. Z uwagi na ograniczenia wprowadzone przez Austrię, Maltę, Holandię, Słowenię i Wielką Brytanię wobec chorwackich pracowników, Chorwacja stosuje na zasadzie wzajemności odpowiednie ograniczenia dla pracowników tych państw.

   

   

  5.3. Nabywanie  nieruchomości.

  1 lutego 2009 r. w Chorwacji obywatele UE mają taki sam dostęp do nabywania nieruchomości w Chorwacji, jak obywatele tego kraju, tzn. bez konieczności uprzedniego uzyskiwania zgody ministerstwa sprawiedliwości. Kwestię tę reguluje Ustawa o prawie własności i innych prawach rzeczowych (z 2008 r., ze zm. z 2014 r.).  Obcokrajowcy, którzy zawarli umowy dotyczące nabycia nieruchomości, mogą oficjalnie zgłosić się do sądów w celu dokonania wpisu do ksiąg wieczystych i opłacić podatki od obrotu nieruchomościami (4% wartości rynkowej nieruchomości w momencie obrotu). Z UE ustalony jest okres do 2020 r, w którym obywatele UE nie mogą nabywać ziemi rolnej i lasów. Istnieje możliwość przedłużenia tego terminu o 3 lata.

   

  5.4. Zamówienia publiczne.

  Ustawa o zamówieniach publicznych z 2016 r., określa procedury zamówień publicznych i jest zgodna z dyrektywami UE. Ustawa wyróżnia: przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, negocjacje bez ogłoszenia, konkurs, dialog konkurencyjny. Kwestie związane z zamówieniami publicznymi dla administracji państwowej należą do kompetencji Centralnego Państwowego Urzędu ds. Centralnych Zamówień Publicznych (sredisnjanabava.gov.hr). Podstawę prawną działalności Urzędu stanowi ww. ustawa o zamówieniach publicznych.

   

  5.5. Partnerstwa publiczno-prywatne.

  W 2012 r. chorwacki parlament uchwalił ustawę o partnerstwie publiczno-prywatnym (ost. zm. z 2014 r.). W styczniu 2009 r. rząd chorwacki przyjął  program Strategii rozwoju partnerstwa publiczno-prywatnego.

   

  5.6. Ochrona własności intelektualnej.

  Chorwacja jest stroną Konwencji o utworzeniu Światowej Organizacji Własności Intelektualnej oraz Konwencji Paryskiej, Madryckiej, Nicejskiej i Porozumienia z Locarno, a także  innych umów, traktatów i konwencji międzynarodowych. Chorwackie instrumenty ochrony własności intelektualnej, opracowane zgodnie z wymogami Światowej Organizacji Własności Intelektualnej są zgodne z ustawodawstwem światowym i zharmonizowane z wymogami WTO/TRIPS, dyrektywami UE. Podstawą prawną ochrony własności intelektualnej w Chorwacji są międzynarodowe konwencje i traktaty oraz system prawodawstwa krajowego, który składa się z ustaw i rozporządzeń o:

  • prawie autorskim i  prawach pokrewnych  
  • patentach
  • znaku towarowym
  • wzorach  przemysłowych
  • geograficznych oznaczeniach pochodzenia produktów i usług
  • ochronie topografii układów scalonych.

   Organem odpowiedzialnym za ochronę własności intelektualnej oraz współpracą międzynarodową jest Państwowy Urząd Własności Intelektualnej. Urząd współpracuje ze Światową Organizacją Własności Intelektualnej, z Europejskim Biurem Patentowym i większością europejskich organizacji tego typu. Wydaje Biuletyn Hrvatski glasnik intelektualnog vlasništva (w j. chorwackim i angielskim), dostępny na stronie internetowej www.dziv.hr/en/the-croatian-intellectual-property-gazette.  Na stronie www.dziv.hr/en dostępne są informacje dotyczące rejestracji patentów oraz ochrony praw autorskich.

   

  Przydatne linki i kontakty


   

  6.1. Administracja gospodarcza.

  - Ministerstwo Gospodarki, Przedsiębiorczości i Rzemiosła                          www.mingo.hr

  - Ministerstwo Finansów                                                                                            www.mfin.hr

  - Ministerstwo Ochrony Środowiska i Energetyki                                              www.mzoip.hr

  - Ministerstwo Rolnictwa                                                                                            www.mps.hr

  - Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i Funduszy UE                                      razvoj.gov.hr

  - Ministerstwo ds. Majątku Państwowego                                                          imovina.gov.hr

  - Ministerstwo Budownictwa i Zagospodarowania Przestrzennego           mgipu.hr

  - Ministerstwo Pracy i Systemu Emerytalnego                                                   www.mrms.hr

  - Ministerstwo Morza, Transportu i Infrastruktury                                           www.mppi.hr

  - Ministerstwo Turystyki                                                                                             mint.hr

  - Ministerstwo Demografii, Rodziny, Młodzieży i Polityki Społecznej        mspm.hr

  - Chorwacka Agencja Nadzoru Usług Finansowych (HANFA)                        hanfa.hr

  - Agencji ds. Inwestycji i Konkurencji (AIK)                                                          www.aik-invest.hr

   

  6.2. Samorządy gospodarcze.

  - Chorwacka Izba Gospodarcza  (HGK)                                                                 www.hgk.hr

  - Chorwacka Izba  Rzemieślnicza (HOK)                                                                 www.hok.hr

   

  6.3. Prasa ekonomiczna.

  - Poslovni dnevnik                                                                                                        www.poslovni.hr

  - LIDER                                                                                                                                lider.media

  - Suvremena, portal ekonomiczny                                                                          www.suvremena.hr

  - Chorwacka Agencja Informacyjno-Prasowa (HINA)                                       www.hina.hr

   

  6.4. Oficjalne strony o charakterze ekonomicznym.

  - Centralny Państwowy Portal                                                                                   gov.hr

  - Chorwacki Bank Narodowy (HNB)                                                                        www.hnb.hr

  - Chorwacki Bank Odbudowy i Rozwoju (HBOR)                                                www.hbor.hr

  - Agencja Finansowa (FINA)                                                                                       www.fina.hr

  - Agencja Ochrony Konkurencyjności (AZTN)                                                     www.aztn.hr

  - Centrum ds. Restrukturyzacji i Sprzedaży (CERP)                                           www.cerp.hr

  - Państwowy Urząd Statystyczny (DZS)                                                                 www.dzs.hr

  - Dziennik urzędowy Narodne Novine                                                                   www.nn.hr

  - Urząd Celny Ministerstwa Finansów Republiki Chorwacji                           carina.gov.hr

  - Państwowy Urząd ds. Własności Intelektualnej                                              dziv.hr

  - Rządowy serwis internetowy,

    tzw. „one stop shop”                                                                                                 www.hitro.hr

  - Giełda Zagrzebska                                                                                                      www.zse.hr

  - Instytut Finansów Publicznych                                                                               www.ijf.hr

  - Instytut Ekonomiczny                                                                                                www.eizg.hr

  - Zrzeszenie Chorwackich Eksporterów                                             www.hrvatski-izvoznici.hr

  - Zrzeszenie Pracodawców (HUP)                                                                            www.hup.hr

  - Chorwacka Izba Turystyczna (HTZ)                                                                        croatia.hr

   

  17 lipca 2013 (ostatnia aktualizacja: 23 maja 2018)

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: