close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • PORTUGALIA

 • Portugalia

  •  

    Informacje o kraju


    

   1.1. Położenie geograficzne, ludność, obszar, stolica, języki urzędowe

    

   Położenie geograficzne: Portugalia jest położona na południowym zachodzie Półwyspu Iberyjskiego. Zajmuje ok. 15% powierzchni Półwyspu Iberyjskiego. Od północy i wschodu graniczy z Hiszpanią, a od zachodu i południa z wodami Oceanu Atlantyckiego. Posiada szereg wysp znajdujących się na Oceanie Atlantyckim składających się na Archipelag Azorski (Açores) i Archipelag Madery (Madeira). Większą część powierzchni kraju zajmują wyżyny i góry stanowiące przedłużenie hiszpańskiej Mesety.

   Najwyższe pasma gór to: Serra da Estrela (1993 m n.p.m.), Serra do Gerez (1544 m n.p.m.), Serra de Marão (1415 m n.p.m.). Najwyższym szczytem Portugalii jest Pico (2351 m n.p.m.) położony na Azorach. Wybrzeże jest wyrównane, piaszczyste lub klifowe i skaliste.

   W Portugalii znajdują się dolne odcinki dużych rzek półwyspu: Tagu, Duero i Gwadiany.

   Ludność: 10,4 mln

   Obszar: 92391 km2

   Stolica: Lizbona

   Języki urzędowe: język portugalski

    

   1.2. Warunki klimatyczne

    

   Portugalia leży w strefie klimatu podzwrotnikowego morskiego. Zima jest łagodna i deszczowa, ale nie mroźna. W tym czasie występują różnice temperatur między północą a południem kraju. W górach jest zimniej, pokrywa śnieżna utrzymuje się od listopada do lutego w górach Serra da Estrela oraz w pasmach górskich na północy i wschodzie. Lato jest zazwyczaj suche i upalne.

    

   1.3. Główne bogactwa naturalne

    

   Portugalia posiada bogactwa naturalne: rudy wolframu (jedne z największych złóż w Europie), piryty, rudy cynyuranużelaza oraz węgiel brunatny i sól kamienną. Występują złoża marmuru i wapienia. Do ważnych bogactw naturalnych należy zaliczyć korek dębowy. Portugalia jest czołowym w świecie producentem korka. Dysponuje dobrymi warunkami do produkcji energii ze źródeł odnawialnych (energia wiatrowa, wodna i słoneczna).

    

   1.4. System walutowy, kurs, wymiana

    

   Portugalia należy do strefy euro od 2002 r. W powszechnym użyciu są karty płatnicze i kredytowe, a sieć bankomatów (multibanco) jest bardzo dobrze rozwinięta. Wymiany walutowej można dokonać w bankach lub w specjalnie oznaczonych punktach (tzw. Câmbio), rozlokowanych w centrach miast, gdzie często można również realizować przelewy pieniężne w ramach Western Union.

    

   1.5. Religia

    

   Portugalia jest krajem katolickim (84,6%). Dwa razy do roku odbywają się pielgrzymki do Sanktuarium w Fatimie (13 maja i 13 października). Z okazji świąt religijnych odbywają się liczne procesje. Szczególnie hucznie obchodzone są święta ku czci miejscowych patronów.

    

   1.6. Infrastruktura transportowa

    

   Infrastruktura transportowa w Portugalii jest nowoczesna i bardzo dobrze rozwinięta. Istnieje gęsta sieć autostrad i dróg ekspresowych, miasta posiadają obwodnice (cała sieć transportu drogowego liczy ok. 13 tys. km). Portugalia posiada 15 lotnisk, z których najważniejsze znajdują się w: Lizbonie, Porto, Faro, Funchal na Maderze oraz w Ponta Delgada na Azorach.

    

   1.7. Obowiązek wizowy

    

   Obywatele polscy korzystają z prawa do swobodnego przepływu osób w ramach Unii Europejskiej. Odbywają podróże do Portugalii na podstawie ważnego paszportu lub dowodu osobistego. W przypadku pobytu powyżej trzech miesięcy należy spełnić następujące warunki: a) być zatrudnionym, posiadać własną działalność gospodarczą w kraju pobytu lub w inny sposób uzasadnić swój pobyt w Portugalii; b) posiadać odpowiednie środki utrzymania dla siebie i członków rodziny oraz ubezpieczenie zdrowotne, aby nie stanowić obciążenia dla systemu pomocy społecznej w Portugalii; c) osoby studiujące na terenie kraju pobytu powinny spełniać warunki wymienione w punkcie b).

   Spełniając wyżej wymienione wymagania należy zarejestrować się w Urzędzie ds. Cudzoziemców i Granic (Serviço de Estrangeiros e Fronteiras) lub w Urzędzie Miasta (Câmara Municipal). Dowodem rejestracji będzie zaświadczenie o rejestracji (Certificado de Registro), odpowiadające karcie pobytu.

    

   1.8. Wykaz świąt państwowych

    

   a) Święto narodowe: 10 czerwca – Dzień Camõesa i Wspólnot Portugalskich

   b) 25 kwietnia – Dzień Wolności (rocznica Rewolucji Goździków)

   c) 1 maja – Święto Pracy

   Pozostałe dni wolne od pracy:

   a) 1 stycznia – Nowy Rok

   b) Wielki Piątek – (święto ruchome)

   c) Boże Ciało – (święto ruchome)*

   d) 15 sierpnia – Święto Wniebowzięcia NMP

   e) 5 października - Dzień Odzyskania Republiki*

   f) 1 listopada – Wszystkich Świętych*

   f) 1 grudnia – Dzień Odzyskania Niepodległości*

   g) 8 grudnia – Święto Niepokalanego Poczęcia NMP

   h) 25 grudnia – Boże Narodzenie

   * Święta przywrócone przez mniejszościowy rząd PS w 2016 r.

    

   1.9. Dodatkowe informacje

    

   Portugalia jest członkiem Unii Europejskiej oraz NATO. W 2007 r. w Lizbonie nastąpiło podpisanie Traktatu Lizbońskiego. W 2010 r. Portugalia była gospodarzem szczytu NATO. W latach 2011-2012 Portugalia pełniła funkcję niestałego członka Rady Bezpieczeństwa ONZ. Była organizatorem EURO 2004.

    

   System administracyjny


    

   2.1. Ustrój polityczny

    

   Zgodnie z konstytucją z 1976 r. (wielokrotnie nowelizowaną) Portugalia jest republiką. Głową państwa jest prezydent, wybierany w powszechnych, bezpośrednich i tajnych wyborach. Jego kadencja trwa 5 lat i może ją sprawować najwyżej dwukrotnie. 8 marca 2016 r. na Prezydenta Republiki został zaprzysiężony Marcelo Rebelo de Sousa związany z Partią Socjaldemokratyczną (Partido Social Democrata, PSD).

    

   2.2. Władza ustawodawcza

    

   Władzę ustawodawczą sprawuje jednoizbowy parlament – Zgromadzenie Republiki (Assembleia da República). Funkcję przewodniczącego sprawuje Eduardo Ferro Rodrigues (PS).

    

   2.3. Władza wykonawcza

    

   Władzę wykonawczą sprawuje rząd. Wybory parlamentarne 4.10.2015 r. przyniosły formalne zwycięstwo prawicowej koalicji Portugalia Naprzód (Portugal à Frente), utworzonej przez Partię Socjaldemokratyczną (PSD) i Centrum Demokratyczno-Chrześcijańskie-Partię Ludową (CDS-PP), jednak to partie lewicowe (Partia Socjalistyczna-PS, Blok Lewicy-BE, Portugalska Partia Komunistyczna-PCP i Partia Zielonych-PEV) uzyskały większość absolutną w 230-osobowym Zgromadzeniu Republiki. Powołany (30.10.2015 r.) przez prezydenta A. Cavaco Silvę mniejszościowy koalicyjny rząd PSD/CDS-PP (XX rząd konstytucyjny), pod przewodnictwem dotychczasowego premiera P. Passosa Coelho, przetrwał zaledwie 12 dni. Lider PS A. Costa zjednoczył ugrupowania lewicowe przeciwko prawicowemu rządowi. 10.11.2015 r. głosami 122 posłów lewicowej większości i partii ekologicznej PAN przegłosowano wotum nieufności, które doprowadziło do dymisji gabinetu Passosa Coelho. Socjaliści, chcąc za wszelką cenę utworzyć stabilny rząd lewicowy, zawarli porozumienia polityczne z radykalnymi partiami lewicowymi PCP, BE i PEV. Wobec niepokojów KE, NATO i USA o kierunek przyszłej polityki zagranicznej PT, lider PS złożył zapewnienie ws. poszanowania przez nowy rząd zobowiązań międzynarodowych PT, zwłaszcza wobec UE, strefy euro i NATO. Uwzględniając fakt, iż partie lewicowe stworzyły większościowy sojusz w parlamencie, 24.11.2015 r. prezydent zdecydował się desygnować sekretarza generalnego PS, A. Costę, na premiera Republiki Portugalskiej. Stanął on na czele rządu mniejszościowego, wspieranego w parlamencie przez partie skrajnej lewicy.

    

   XXI konstytucyjny rząd Portugalii został zaprzysiężony 26.11. 2015 r. w następującym składzie:

   Premier – Pan António Costa

   Minister Prezydencji i Modernizacji Administracji – Pani Maria Manuel Leitão Marques

   Minister w Kancelarii Premiera  – Pan Pedro Siza Vieira (w X br. nastąpiła zmiana na tym stanowisku, poprzedni min. Eduardo Cabrita)

   Minister Finansów – Pan Mário Centeno

   Minister Spraw Zagranicznych – Pan Augusto Santos Pereira

   Minister Obrony – Pan José Alberto de Azeredo Lopes

   Minister Administracji Wewnętrznej – Pan Eduardo Cabrita (w X br. nastąpiła zmiana na tym stanowisku, poprzedni min. Constança Urbano de Sousa)

   Minister Sprawiedliwości – Pani Francisca Van Dunem

   Minister Gospodarki – Pan Manuel Caldeira Cabral

   Minister Planowania i Infrastruktury – Pan Pedro Marques

   Minister Rolnictwa – Pan Capoulas Santos

   Minister Środowiska – Pan João Pedro Matos  Fernandes

   Minister Morza – Pani Ana Paula Vitorino

   Minister Pracy i Polityki Społecznej – Pan José Vieira da Silva

   Minister Zdrowia – Pan Pan Adalberto Campos Fernandes

   Minister Szkolnictwa – Pan Tiago Brandão Rodrigues

   Minister Innowacji, Nauki i Szkolnictwa Wyższego – Pan Manuel Valsassina Heitor

   Minister Kultury - Pan Luís Filipe de Castro Mendes (w ub.r. nastąpiła zmiana na tym stanowisku, poprzedni min. João Soares)

     

   2.4. Struktura administracji gospodarczej

    

   Organami nadzorującymi funkcjonowanie poszczególnych sektorów gospodarki są ministrowie. Najważniejsze ministerstwa administracji publicznej odpowiedzialne za zagadnienia gospodarcze to: Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Planowania i Infrastruktury, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Rolnictwa, Ministerstwo Morza, Ministerstwo Środowiska oraz Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Do najistotniejszych wyspecjalizowanych organów administracji gospodarczej należą:

   • Agencja ds. Inwestycji i Handlu Zagranicznego Portugalii (Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal, AICEP Portugal Global). Zadaniem Agencji jest promocja inwestycji zarówno w kraju, jak i za granicą. AICEP pomaga przedsiębiorcom portugalskim w procesie umiędzynarodowienia oraz promuje wizerunek Portugalii i przedsiębiorstw portugalskich na świecie.
   • Instytut Wsparcia Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz Innowacji (Instituto de Apoio às Pequenas e Médias Empresas e à Inovação, IAPMEI). Instytut wspiera działalność małych i średnich przedsiębiorstw na rynku krajowym i rynkach międzynarodowych. Pomaga uzyskać dofinansowanie. Skupia się na poprawie konkurencyjności przedsiębiorstw.
   • Urząd Bezpieczeństwa Żywnościowego i Ekonomicznego (Autoridade de Segurança Alimentar e Económica, ASAE). Sprawuje nadzór w dziedzinie bezpieczeństwa żywności w Portugalii.
   • Portugalski Instytut Jakości (Instituto Português da Qualidade, IPQ), odpowiedzialny jest za zarządzanie, koordynację oraz rozwój Portugalskiego Systemu Jakości. Jest naczelnym organem normalizacyjnym. Opracowuje normy portugalskie i zapewnia ich zgodność z normami UE.
   • Instytut Uprawy Winorośli i Wina (Instituto da Vinha e do Vinho, IVV). Instytut ma za zadanie badanie jakości wina i winorośli, organizację sektora winnego w Portugalii, nadzór nad systemem wydawania certyfikatów jakości.
   • Narodowy Instytut Własności Przemysłowej (Instituto Nacional da Propriedade Industrial) jest organem autonomicznym. Odpowiada za politykę patentową.
   • Instytut Turystyki Portugalii (Instituto do Turismo de Portugal) jest organem promującym rozwój turystyki w kraju.
   • Krajowa Rada ds. Komunikacji (Autoridade Nacional de Comunicações, ANACOM)  jest głównym organem regulacyjnym i nadzorczym w dziedzinie telekomunikacji.

     

    2.5. Sądownictwo gospodarcze

     

    Sprawy z zakresu prawa handlowego i gospodarczego rozpatrują sądy pierwszej instancji lub tzw. sądy wyspecjalizowane (np. sądy handlowe, sądy pracy, sądy morskie). Sądy pierwszej instancji są z reguły sądami rejonowymi (terytorium portugalskie jest podzielone, dla celów administracji wymiaru sprawiedliwości, na dystrykty sądowe, okręgi i rejony). Istnieją sądy pierwszej instancji z właściwościami wyspecjalizowanymi i właściwością specyficzną. Sądy mogą dzielić się na izby. W sądach rejonowych izby mogą mieć właściwości ogólne, wyspecjalizowane lub specyficzne.

    Sądy o właściwości ogólnej orzekają w kwestiach cywilnych i handlowych dla:

   • Przygotowania i prowadzenia procesów odnoszących się do spraw nieprzydzielonych innemu sądowi;
   • Wypełniania postanowień nakazów, listów, pism i telegramów skierowanych do nich przez sądy właściwe;
   • Wypełniania pozostałych kompetencji przyznanych przez prawo.

    Sądy handlowe, będące sądami o właściwości wyspecjalizowanej, są właściwe dla przygotowania i rozpatrywania:

   • Spraw specjalnych dotyczących reorganizacji przedsiębiorstwa i upadłości;
   • Aktów deklaracji braku istnienia, nieważności i anulowania umowy spółki;
   • Spraw dotyczących wykonywania praw wynikających z umowy spółki;
   • Działań dot. zawieszenia i anulowania uchwał organów spółki; rozwiązania i likwidacji prawnej spółek;
   • Spraw dotyczących własności przemysłowej; Spraw przewidzianych w Kodeksie Własności Przemysłowej;
   • Spraw, do których odwołuje się Kodeks Rejestru Handlowego.

    

   Gospodarka


    

   1. Aktualna sytuacja gospodarcza

     

   Agendę gospodarczo-finansową w III kwartale br. kształtowało ogłoszenie wyników wzrostu PBK za pierwszą połowę roku. Wg danych Narodowego Instytutu Statystyki (INE) wyniósł on 3,0% za II kwartał br. otwierając drogę do najwyższego rocznego wzrostu portugalskiej gospodarki od wielu lat. Podkreślano, że bardzo dobre wyniki skierowały PT na ścieżkę konwergencji ze strefą euro. Tym samym, prognozy rządu i KE dot. tegorocznego wzrostu PKB (1,8%) stały się nieaktualne i obecnie są one bliższe oczekiwaniom MFW oraz portugalskiego banku centralnego (2,5%). Rząd zapowiedział, że pozytywne dane przełożą się na planowany w przyszłorocznym budżecie spadek obciążeń podatkowych dla najuboższej części społeczeństwa. Wśród analityków nie brakowało jednak głosów, że pozytywne wyniki wzrostu z pierwszej połowy br. wynikają głównie z niskiego efektu bazy oraz że mają one tymczasowy charakter (dynamika wzrostu pomiędzy I a II kw. wyniosła zaledwie 0,3%).

   Jednocześnie, rząd konsekwentnie zmniejszał zadłużenie wobec MFW, zaciągnięte w ramach programu pomocowego w 2011 r. Korzystając z niższego oprocentowania europejskich pożyczek PT spłaciła już 60% kwoty (16 z 26 mld EUR), otrzymanej od Funduszu. Kwoty ostatnich nadprogramowych spłat, zrealizowane przez PT w czerwcu i lipcu br., wyniosły odpowiednio: 1,75 i 1,0 mld EUR. Pozytywne wyniki gospodarcze i odpowiedzialna polityka budżetowa przełożyły się na poprawę wizerunku PT zarówno na rynkach finansowych, jak i w Brukseli.

   W analizowanym okresie odnotowano  stopniową poprawę notowań PT w czołowych agencjach ratingowych. W dniu 15.09 agencja S&P nieoczekiwanie podniosła rating portugalskich obligacji do poziomu inwestycyjnego (z BB+ do BBB-), jednakże decyzja ta nie przełożyła się na znaczny spadek kosztów finansowania długu publicznego (w połowie września wynosiło ono 2,7%). Agencja Moody’s podniosła na początku września br. perspektywę ze „stabilnej” na „pozytywną”, co uznaje się za wstęp do kolejnej rewizji ratingu PT do poziomu „inwestycyjnego”. Tym samym kanadyjska agencja DBRS przestała być jedyną, której „inwestycyjny” rating warunkuje udział PT w programie interwencyjnym EBC.

    

   3.2       Sytuacja w sektorze bankowym

    

   We wrześniu br. media podały, że po wielu miesiącach negocjacji rządu z  bankiem centralnym oraz największymi krajowymi bankami (CGD, BCP Millennium, Novo Banco) przygotowano propozycję rozwiązania problemu zaległych kredytów (non-performing loans – NPL’s), stanowiącego największe wyzwanie dla sektora bankowego. Wspomniane banki powołają w najbliższych miesiącach specjalny podmiot zarządzający „zagrożonymi” kredytami; będzie on jednak obejmował wyłącznie podmioty handlowe, bez wierzycieli prywatnych. Na problem NPL’s jako na największe wyzwanie dla krajowego systemu finansowego regularnie wskazują wiodące instytucje międzynarodowe (KE, MFW, OECD), a także agencje ratingowe.

   3.3       Dane makroekonomiczne

    

   Wzrost gospodarczy w II kw. wyniósł 2,8% (r/r).  Inflacja osiągnęła w sierpniu br. wynik 1,5% (r/r). Deficyt budżetowy za I połowę br. wyniósł 1,9% PKB. Dług publiczny na koniec II kw. wyniósł 249,1 mld EUR i był to najwyższy jego poziom w historii, zarówno w wartościach bezwzględnych, jak i w relacji do PKB (130,5%). Główną przyczyną jego utrzymywania się pozostaje relatywnie niska inflacja oraz wzrost „sztywnych” wydatków budżetowych. Oprocentowanie obligacji 10-letnich spadło na przestrzeni III kw. br. z 2,95% do około 2,50%. Utrzymuje się wysoka (ok. 200 pp.) premia za ryzyko (spready) portugalskich papierów skarbowych, w porównaniu do papierów emitowanych przez państwa strefy euro o wysokiej wiarygodności finansowej. Bezrobocie w lipcu br. wyniosło 8,9%, liczba bezrobotnych wyniosła 461,4 tys. osób.

   W okresie styczeń-czerwiec br. eksport towarów i usług wyniósł 40,44 mld EUR (wzrost o 12,6% r/r). Głównymi odbiorcami portugalskiego eksportu były niezmiennie: ES (21,6%), FR (13,2%), DE (10,7%), UK (9,4%) i USA (5,6%). Segmentami o najwyższym udziale w eksporcie towarów i usług były: turystyka (15,0%), maszyny i urządzenia (10,6%) oraz pojazdy mechaniczne (7,9%). Import wyniósł 39,73 mld EUR (wzrost o 14,2% r/r). Nadwyżka handlowa wyniosła 713 mln EUR (spadek z 1,12 mld EUR w analogicznym okresie ub. roku). UE pozostawała głównym odbiorcą portugalskich towarów i usług (73,2%). W strukturze eksportu towary (69%) dominowały nad usługami (31%).

    

   Dwustronna współpraca gospodarcza


    

   4.1 Gospodarcza współpraca dwustronna

    

   W okresie styczeń-maj br. eksport portugalskich towarów do PL wyniósł 575,7 mln EUR (wzrost o 12,0% względem analogicznego okresu ub. roku) a import 729,5 mln EUR (wzrost o 20,7%). Saldo było dodatnie dla PL i wyniosło 100,6 mln EUR. Polska była 13. odbiorcą portugalskich towarów (spadek z 12 pozycji) i na 12. miejscu jako dostawca towarów na portugalski rynek (wzrost z 13. miejsca).

    

   Dostęp do rynku


    

   DOSTĘP DO RYNKU NA ZASADACH OBOWIĄZUJĄCYCH W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ

    

   Przydatne linki i kontakty


    

   6.1. Administracja gospodarcza

    

   ·         Ministerstwo Finansów – Ministério das Finanças (www.portaldasfinancas.gov.pt );

   ·         Ministerstwo Gospodarki i Zatrudnienia – Ministério da Economia e do Emprego (www.portugal.gov.pt );

   ·         Ministerstwo Rolnictwa, Spraw Morskich, Ochrony Środowiska i Zagospodarowania Przestrzennego – Ministério da Agricultura, do Mar, do Ambiente, do Ordenamento do Território (www.portugal.gov.pt);

   ·         Ministerstwo Solidarności i Ubezpieczeń Społecznych – Ministério da Solidariedade e da Segurança Social (www.portugal.gov.pt );

   ·         Ministerstwo Rozwoju Regionalnego – Ministério do Desenvolvimento Regional (www.portugal.gov.pt);

   ·         Urząd Własności Przemysłowej - Instituto Nacional da Propriedade Industrial (www.inpi.pt );

   ·         Instytut Wsparcia Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz Innowacji - Instituto de Apoio às Pequenas e Médias Empresas e à Inovação, IAPMEI (www.iapmei.pt);

   ·         Urząd Bezpieczeństwa Żywnościowego i Ekonomicznego - Autoridade de Segurança Alimentar e Económica, ASAE (www.asae.pt);

   ·         Portugalski Instytut Jakości - Instituto Português da Qualidade, IPQ (www.ipg.pt);

   ·         Instytut Uprawy Winorośli i Wina - Instituto da Vinha e do Vinho, IVV (www.ivv.min-agricultura.pt);

   • Instytut Turystyki Portugalii (Instituto do Turismo de Portugal) (www.turismodeportugal.pt);
   • Krajowa Rada ds. Komunikacji (Autoridade Nacional de Comunicações, ANACOM)  (www.anacom.pt).

     

    6.2. Samorządy gospodarcze

     

    ·         Konfederacja Przedsiębiorców Portugalskich – CIP - Confederação Empresarial de Portugal (www.cipindustria.blogspot.com);

    ·         Portugalska Konfederacja Małych i Średnich Przedsiebiorstw – Confederação Portuguesa das Pequenas e Médias Empresas (www.cppme.pt);

    ·         Konfederacja Rolników Portugalskich – Confederacao dos Agricultores de Portugal (www.cap.pt);

    ·         Konfederacja Przemysłu Portugalskiego – Confederação da Indústria Portuguesa (www.cip.pt);

    ·         Zrzeszenie Przedsiębiorców Portugalskich – Associação Empresarial de Portugal (www.aep.pt);

    ·         Zrzeszenie Przemysłu Portugalskiego – Associação Industrial Portuguesa (www.aip.pt).

     

    6.3. Prasa ekonomiczna

     

    ·         Diário Económico – dziennik – www.economico.sapo.pt

    ·         Jornal de Negócios – dziennik – www.jornaldenegocios.pt

    ·         Vida Económica – tygodnik – www.vidaeconomica.pt

     

    6.4. Portale o tematyce ekonomicznej

     

    ·         Narodowy Bank Portugalski – www.bportugal.pt

    ·         Urząd Statystyczny – www.ine.pt

    ·         Portugalska Agencja Promocji Handlu i Inwestycji - www.portugalglobal.pt

    ·         Komisja Rynków Papierów Wartościowych - www.cmvm.pt

    ·         Targi w Lizbonie – www.fil.pt

    ·         Targi w Porto – www.exponor.pt

    ·         Ekonomiczny portal internetowy - www.pordata.pt

    ·         Ekonomiczny portal internetowy - www.peprobe.com

   3 lipca 2013 (ostatnia aktualizacja: 13 listopada 2017)

   Drukuj Drukuj Podziel się treścią: