close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • SŁOWENIA

 • Słowenia

  •  

    Informacje o kraju


    

    

   1.1. Położenie geograficzne, ludność, obszar, stolica, języki urzędowe.

    

    

   Położenie geograficzne: Słowenia leży w Europie Środkowej, zajmuje powierzchnię 20 256 km2. Graniczy z Austrią na północy (324 km) i Chorwacją na południu i południowym wschodzie (546 km). Znacznie krótsze linie graniczne posiada na zachodzie z Włochami (235) i na wschodzie z Węgrami (102 km).

    

   Ludność: Liczba ludności Słowenii wynosi ok. 2 mln osób. Większość (88%) to Słoweńcy. Pozostali deklarują się jako: Chorwaci (2,7%), Serbowie (2,5%) Muzułmanie (z Bośni i Hercegowiny, 1,3%). Poza tym, głównie w Prekmurju na wschodzie Słowenii mieszka ok. 8500 Węgrów i 2300 Romów, a w Primorskiej 3000 Włochów. Poza granicami kraju żyje ok. 400 000 Słoweńców.

    

   Obszar: Powierzchnia Słowenii wynosi 20 tys. kilometrów kwadratowych, co plasuje ją na 150 miejscu w świecie. Większe miasta to Maribor (147 000), Celje (42 000), Kranj (37 300) i Koper (25 300)

   Słowenia tradycyjnie podzielona jest na osiem prowincji: Gorenjska, Primorska, Notranjska, Dolenjska, Bela Krajina, Štajerska, Prekmurje i Koroška.

    

   Stolica: Stolicą Słowenii jest Lublana (300.000).

    

   Języki urzędowe:Językiem urzędowym na obszarze całego kraju jest język słoweński; w położonych na Istrii gminach Koper (wł. Capodistria), Izola (wł. Isola d’Istria) i Piran (wł. Pirano) dodatkowo język włoski; a w prekmurskich gminach Hodoš (węg. Hodos) Lendava (węg. Lendva) i Dobrovnik (węg. Dobrónak) dodatkowo język węgierski.Konstytucja RS gwarantuje mniejszości węgierskiej i włoskiej prawo do nauki i publikacji we własnym języku. Mają one również zagwarantowane przedstawicielstwo w Zgromadzeniu Narodowym poprzez jednego deputowanego wybranego spośród każdej grupy etnicznej.

    

   1.2. Warunki klimatyczne.

   Słowenia leży w strefie klimatu umiarkowanego z czterema porami roku, niemniej jednak ukształtowanie terenu sprawia, że można w Słowenii wyróżnić trzy odrębne strefy klimatyczne. Na północnym zachodzie dominuje klimat alpejski z silnymi wpływami znad Atlantyku i obfitymi opadami. Wybrzeże i duża część Primorskiej, aż do doliny Soczy posiada klimat śródziemnomorski z ciepłą słoneczną pogodą przez większą część roku i z łagodnymi zimami. Część wschodnia Słowenii ma klimat kontynentalny z gorącymi latami i mroźnymi zimami. Średnie temperatury: w styczniu 0oC, w czerwcu 21oC.

    

   1.3. Główne bogactwa naturalne.

   Węgiel brunatny, rtęć, cynk, kamień budowlany, energia wodna, lasy.

    

   1.4. System walutowy, kurs i wymiana.

   Od 1 stycznia 2007 walutą Republiki Słowenii jest Euro. 

    

   1.5. Religia.

   Katolicy  57.8%, muzułmanie 2.4%, prawosławni 2.3%, inne wyznania chrześcijańskie 0.9%  ( Spis powszechny 2002).

    

   1.6. Infrastruktura transportowa.

   Słowenia posiada dobrze rozwiniętą drogową infrastrukturę transportową, sieć kolejowa jest na relatywnie niższym poziomie. Najważniejszym portem Słowenii jest Koper, do którego napływają głównie ładunki z portów azjatyckich i afrykańskich.

   Słowenia posiada ok. 15 000 km dróg, z czego ponad 700 km autostrad i dróg dwupasmowych płatnych (do kupienia winiety roczne, miesięczne i tygodniowe dla pojazdów jednośladowych i pojazdów do 3,5 tony i 1,3 m wysokości oraz pow.1,3 m wysokości, samochody ciężarowe uiszczają opłaty w zależności od długości przejechanej trasy). Autostrady tworzą obwodnicę wokół Lublany i biegną dalej na południowy zachód w kierunku Włoch, na północny zachód w kierunku Austrii, i w kierunku Zagrzebia. Przez Słowenię przebiega 627 km dróg międzynarodowych oznaczonych symbolem E. Stacje benzynowe na trasach są otwarte 24 godziny, a w miastach najczęściej od 6 do 22. Informacji o warunkach na drodze można zasięgnąć na policji 113 lub w Związku Motorowym Słowenii AMZS (Auto Moto Zveza Slovenije tel: +386 987.

    

   Słoweńskie linie lotnicze Adria w Lublanie latają do większych miast europejskich. Lotnisko Brnik obsługują również dwie tanie linie lotnicze WizzAir (Londyn i Bruksela) oraz EasyJet (Londyn). Międzynarodowe lotnicze przejścia graniczne: Portoroż, Ljubljana-Brnik, Maribor-Slivnica.

    

   Słoweńskie koleje posiadają 1200 km torów kolejowych, z których 40% jest zelektryfikowanych. Wiele odcinków wymaga unowocześnienia. Słoweńskie koleje łączą się poprzez europejską sieć kolejową z Austrią, Niemcami, Szwajcarią, Włochami, Węgrami i Chorwacją. Międzynarodowe kolejowe przejścia graniczne: Dutovlje, Hrpelje-Kozina, Ilirska Bistrica, Imeno, Maribor, Metlika, Nova Gorica, Prevalje, Rogatec.

    

   Z Włoch do Słowenii można się dostać drogą morską. Prywatni właściciele jachtów muszą posiadać dokumenty statku i ważny paszport. Międzynarodowe morskie przejścia graniczne: Koper, Piran, Izola.

    

   1.7. Obowiązek wizowy.

   Wizy nie są wymagane.

    

   1.8. Wykaz świąt państwowych.

    

   Nowy Rok

   1 stycznia

   Dzień Prešerena - słoweńskie święto kultury

   8 lutego

   Wielkanoc

   marzec/kwiecień

   Dzień Walki z Okupantem

   27 kwietnia

   Święto Pracy

   1 i 2 maja

   Święto Narodowe

   25 czerwca

   Wniebowzięcie NMP

   15 sierpnia

   Dzień Reformacji

   31 października

   Wszystkich Świętych

   1 listopada

   Boże Narodzenie

   25 grudnia

   Dzień Niepodległości

   26 grudnia

    

    

   System administracyjny


    

   2.1. Ustrój polityczny.

   Ustrojem Słowenii jest demokracja parlamentarno-gabinetowa, z trójpodziałem władzy. Władza ustawodawcza należy do dwuizbowego parlamentu - Zgromadzenia Państwowego (izba niższa) oraz Rady Państwa. Władzę wykonawczą sprawują rząd oraz prezydent, a sądowniczą sądy i trybunały. Republika Słowenii powstała jako jedno z państw po rozpadzie Socjalistycznej Federacyjnej Republiki Jugosławii. Po wojnie jugosłowiańskiej Słoweńcy ostatecznie przejęli kontrolę nad swoimi granicami w październiku 1991 r. i wprowadzili walutę narodową - tolara. Najważniejszym krokiem potwierdzającym pełną niezależność Słowenii było przyjęcie 26 grudnia 1991 r. Konstytucji Republiki Słowenii.

    

   2.2. Władza ustawodawcza

   Parlament jest dwuizbowy i składa się ze Zgromadzenia Państwowego (Državni Zbor) i Rady Państwa (Državni Svet). Zgromadzenie państwowe liczy 90 deputowanych, z których 38 wybiera się w wyborach proporcjonalnych metodą Hare, zaś 50 metodą d’Hondta z list partyjnych z progiem 3% w skali kraju. Do składu Zgromadzenia Państwowego muszą zostać wybrani także przedstawiciele mniejszości

   narodowych: włoskiej i węgierskiej (po jednym mandacie). Kadencja Zgromadzenia trwa 4 lata. Czynne i bierne prawo wyborcze w wyborach do Zgromadzenia przysługuje osobom, które ukończyły 18 lat. RADA PAŃSTWA składa się z 40 członków. Jest reprezentacją interesów społecznych, gospodarczych, zawodowych i lokalnych. W jej skład wchodzi: 4 przedstawicieli pracodawców, 4 przedstawicieli pracobiorców, 4 przedstawicieli rolników, rzemieślników i osób wykonujących wolne zawody, 6 przedstawicieli dziedzin pozagospodarczych, 22 przedstawicieli interesów lokalnych. Kadencja Rady Państwa trwa 5 lat.

    

    

   2.3. Władza wykonawcza.

   Rząd – składa się z premiera i ministrów. Premiera wybiera Zgromadzenie bezwzględną większością głosów ogólnej liczby deputowanych głosując na kandydata przedstawionego przez prezydenta. Jeśli kandydat nie uzyska wymaganej liczby głosów prezydent w ciągu 14 dni przedstawia inne kandydatury. Premier zapewnia jednolitość politycznego i administracyjnego prowadzenia prac rządu oraz koordynuje prace ministrów. Zgromadzenie może, na wniosek 10 deputowanych dokonać wyboru nowego premiera, co uznaje się na wyrażenie votum nieufności pełniącemu tę funkcję premierowi. Premierem jest MIRO CERAR.

    

   Prezydent jest wybierany w wyborach powszechnych, bezpośrednich na 5 lat, z prawem jednej reelekcji. Za wybranego uważa się kandydata, który uzyskał co najmniej połowę ważnie oddanych głosów. Prezydent pełni funkcje reprezentacyjne, jak również jest najwyższym dowódcą sił zbrojnych. Zarządza wybory do Zgromadzenia Państwowego, powołuje funkcjonariuszy państwowych, wydaje dokumenty ratyfikacyjne. W przypadku trwałej niezdolności do sprawowania urzędu, śmierci, rezygnacji i w innych przypadkach opróżnienia urzędu prezydenta, urząd ten tymczasowo sprawuje Przewodniczący Zgromadzenia Państwowego. Prezydentem jest BORUT PAHOR.

    

   2.4. Struktura administracji gospodarczej.

   Administracja gospodarcza dotyczy przedsiębiorców i prowadzonej przez nich działalności gospodarczej. Podobnie jak w Polsce realizowana jest na szczeblu centralnym (rada ministrów, agencje rządowe) i lokalnym za pośrednictwem organów samorządu terytorialnego i lokalnych organów administracji zespolonej (służby, inspekcje itp.). Od 2006 r. systematycznie likwidowana jest natomiast obowiązkowa przynależność do organizacji samorządu gospodarczego. Od 2006 r. wprowadzono dobrowolne członkostwo w Słoweńskiej Izbie Gospodarczej (liczba jej członków zmniejszyła się z 40 tyś. do 10 tyś.), a od 2013 r. dobrowolne jest również członkostwo w Izbie Rzemiosła i Przedsiębiorczości.

    

   Urzędy centralne

   Ministerstwo Rozwoju Gospodarczego i Technologii (Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo)

   Ministerstwo Pracy, Rodziny, Spraw Społecznych i Równouprawnienia (Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti)

   Ministerstwo Finansów (Ministrstvo za finance)

   Ministerstwo Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej (Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano)

   Ministerstwo Infrastruktury (Ministrstvo za infrastrukturo )

   Ministerstwo Środowiska i Zagospodarowania Przestrzennego (Ministrstvo za okolje in prostor)

   Urząd Analiz Makroekonomicznych i Rozwoju (UMAR)

   Urząd Statystyczny RS (SURS)

   Bank Słowenii  (BSi)

    

   Agencje rządowe

    

   Agencja Publiczna ds. Ochrony Konkurencji (AVK)

   Inspektorat Handlowy (Trzni inspektorat)

   Urząd RS ds, Własności Intelektualnej (UIL - SIPO)

   Inspektorat RS ds. Komunikacji Elektronicznej, Podpisu Elektronicznego i Poczty (IEKEPP)

   Inspektorat RS. ds. Transportu, Energetyki i Środowiska (IPEP)

   Urząd ds. Rezerw Państwowych (ZRSBR)

   Agencja Publiczna ds. Wspierania Przedsiębiorczości, Innowacji, Rozwoju, Inwestycji i Turystyki (SPIRIT)

   Słoweński Instytut Standaryzacji (SIST) 

   Słoweńska Akredytacja (SA)

   Urząd Finansowy RS (www.fu.gov.si)

   Komisja ds. Walki z Korupcją RS (KPK-RS)

   Urząd RS ds. Nadzoru Gier Losowych (UNPIS)

   Urząd ds. Ewidencji i Usług Publicznych (AJPES)

   Najwyższa Izba Kontroli (Racunsko sodisce)

   Agencja ds. Nadzoru Ubezpieczeń (A-ZN)

   Urząd Papierów Wartościowych (ATVP)

   Agencja Rynków Rolnych i Rozwoju Obszarów Wiejskich (AKTRP)

   Agencja ds. Bezpiecznej Żywności, Weterynaryjnej i Fitosanitarnej (UVHVVR)

   Inspekcja Pracy (ID)

    

   Zarządzanie własnością publiczną realizowane jest za pośrednictwem wyspecjalizowanych funduszy.

    

   Uwzględniając zalecenia OECD w grudniu 2012 r. Słowenia podjęła prace nad Narodowym Słoweńskim Funduszem Majątku Państwowego (Słoweński Holding Państwowy – SDH), który docelowo przejmie wszystkie obowiązki związane z zarządzaniem majątkiem należącym do Skarbu Państwa RS.

    

   Wszystkie postanowienia Ustawy o Narodowym Słoweńskim Funduszu Majątku Państwowego (SDH) weszły w życie z dniem 26.4.2014 r. po przejęciu zobowiązań i zadań Słoweńskiego Funduszu Odszkodowań (Slovenska Odskodninska Druzba – SOD) odpowiedzialnego za roszczenia reprywatyzacyjne.

    

   SDH, zgodnie z ustawą, odpowiada za zarządzanie majątkiem Skarbu Państwa i reprezentowanie jego interesów w spółkach, w których Skarb Państwa posiada swoje udziały, kwestie reprywatyzacyjne, roszczenia i odszkodowania oraz problematykę prywatyzacji zgodnie ze strategią opracowywaną i przyjmowaną przez Parlament RS. 

    

   Więcej informacji oraz aktualne obwieszczenia ws. prywatyzacji na stronie: http://www.sdh.si/

    

   Samorządy zawodowe

   Związek Pracodawców RS (ZDS)

   Izba Gospodarcza RS (GSZ)

   Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości (OPZS)

   Izba Handlowa (TZSLO)

   Stowarzyszenie Pracodawców Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości (ZDOPS)

   Konfederacja Wolnych Związków Zawodowych (ZSSS)

   Konfederacja Związków Zawodowych PERGAM (PERGAM)

   Konfederacja Związków Zawodowych 90Słowenia (KS 90 Slovenije)

   Konfederacja Związków Zawodowych NEODVISNOST

    

   2.5. Sądownictwo gospodarcze.

    

   W Słowenii sądy pierwszej instancji dla spraw gospodarczych to wydziały gospodarcze sądów rejonowych  (okrožna sodišča), natomiast sądy wyższe (Višja sodišča) są sądami drugiej instancji.

   W Słowenii działa 11 sądów rejonowych oraz 4 sądy wyższe. Sąd Najwyższy (Vrhovno sodišče) wydaje orzeczenia w przypadku nadzwyczajnych środków odwoławczych, a w niektórych sprawach działa jako sąd trzeciej instancji.

   W Słowenii funkcjonują również 4 inne sądy pierwszej instancji - 3 sądy pracy (delovna sodišča) oraz 1 sąd spraw społecznych (socialno sodišče). Naczelny Sąd Pracy i Spraw Społecznych (Višje delovno in socialno sodišče) zajmuje się sporami osób fizycznych i sporami zbiorowymi podlegającymi prawu pracy oraz sporami społecznymi jako sąd drugiej instancji. Sporami gospodarczymi zajmują się wydziały gospodarcze sądów rejonowych.

   Sądy rejonowe zajmują się sprawami cywilnymi i gospodarczymi w pierwszej instancji. Sądy rejonowe orzekają m. in. w następujących sprawach gospodarczych: układ z wierzycielami, upadłość i likwidacja; naruszenie praw własności intelektualnej; bezsporne postępowanie w sprawach przewidzianych prawem; uznawanie orzeczeń sądów zagranicznych. Spory we właściwości sądów rejonowych dotyczą orzekania w sprawach majątkowych, jeśli wartość sporu przekracza 8500 EUR; w sprawach dotyczących praw autorskich, ochrony lub wykorzystania wynalazków oraz znaków charakterystycznych lub praw do nazwy firmy, a także w sporach związanych z ochroną konkurencji i sporach handlowych.

   Wnioski o rewizję jako nadzwyczajny środek prawny są składane do sądu, który rozpatrywał sprawę w pierwszej instancji.

   Sprawy gospodarcze w drugiej instancji są rozpatrywane przez sądy wyższe, które są właściwe dla orzekania w sprawach odwołania od decyzji sądów lokalnych i rejonowych oraz innych sprawach przewidzianych prawem. W sądzie wyższym decyzję podejmuje trzech sędziów. Odwołanie od decyzji sądu pierwszej instancji jest możliwe w okresie piętnastu dni od wydania decyzji lub ośmiu dni w przypadku spraw dotyczących weksli lub czeków. Szybkie złożenie apelacji zatrzymuje wejście w życie tej części decyzji, której dotyczy odwołanie. Od decyzji sądu można się odwołać w przypadku istotnego naruszenia procedury postępowania w sprawach cywilnych, nieprawidłowego lub niepełnego określenia faktów lub błędnego zastosowania przepisów prawa.

   W sprawach gospodarczych orzeczenia trzeciej instancji są wydawane przez Sąd Najwyższy Republiki Słowenii, którego właściwość obejmuje orzekanie w sprawach odwołania od wyroków sądów wyższych, podejmowanie decyzji związanych z rewizjami oraz ochroną zgodności z prawem, a także w innych sprawach przewidzianych prawem. W Sądzie Najwyższym zasiada trzech lub pięciu sędziów, zależnie od litery prawa w konkretnym przypadku.

   W Słowenii funkcjonują również sądy pracy i spraw społecznych pierwszej instancji, które orzekają w siedzibie sądu lub wydziałach zewnętrznych.

   Sądy pracy są właściwe w przypadku sporów osób fizycznych podlegających prawu pracy: dotyczących zawierania, istnienia, trwania oraz wypowiadania stosunku pracy; pomiędzy pracownikami a pracodawcami lub ich następcami prawnymi w związku z prawami i obowiązkami wynikającymi ze stosunku pracy; w związku z prawami i obowiązkami wynikającymi z relacji pomiędzy pracownikami a klientami, dla których pracują z tytułu umowy pomiędzy pracownikami a klientami; pomiędzy pracodawcami a kandydatami do pracy w związku z procesem rekrutacji; w związku z przemysłowym prawem własności i zobowiązaniami zachodzącymi pomiędzy pracodawcą a pracownikiem na podstawie stosunku pracy; w związku z pracą dzieci poniżej 15. roku życia, praktykantów oraz studentów; pomiędzy pracodawcami a studentami w związku z wynagrodzeniem pracowników; w związku z bezpłatnym okresem próbnym oraz sporami o odszkodowanie, w przypadku którego właściwy jest sąd pracy zgodnie z literą prawa, a jedną z zaskarżonych stron jest firma ubezpieczeniowa. Sądy pracy są właściwe w przypadku sporów zbiorowych podlegających prawu pracy: pomiędzy stronami układu zbiorowego lub pomiędzy stronami układu a osobą trzecią w związku z ważnością oraz wykonaniem układu zbiorowego; w związku z kompetencjami do zbiorowych negocjacji; w związku ze zgodnością układu zbiorowego z przepisami prawa, zgodnością z innymi układami zbiorowymi, zgodnością działań pracodawcy z przepisami prawa oraz układem zbiorowym; w związku z legalnością strajków oraz innych form działań protestacyjnych; w związku z uczestnictwem pracowników w zarządzaniu; w zakresie praw związków zawodowych w relacjach pracowniczych; w związku z tworzeniem związków zawodowych.

   Naczelny Sąd Pracy i Spraw Społecznych ma siedzibę w Lublanie, gdzie orzeka w sprawach drugiej instancji; w ławie sędziowskiej zasiada trzech sędziów.

   Decyzje o rewizji wyroków sądów pracy i spraw społecznych podejmuje Sąd Najwyższy.

   Od decyzji administracyjnej wydanej przez organ administracji przysługuje prawo odwołania do organu nadrzędnego oraz do sądu administracyjnego z siedzibą w Lublanie i oddziałami w Celje i Mariborze w drugiej instancji.

   Przedsiębiorcy mogą również korzystać z sądu arbitrażowego, który działa przy Słoweńskiej Izbie Gospodarczej www.gzs.si

   Strony w sądzie reprezentowane są przez prawnika posiadającego uprawnienia nadawane po zdaniu egzaminu państwowego (pravosodni izipit). Wynagrodzenie wypłacane jest w oparciu o urzędowe taryfy. Bezpłatna pomoc prawna zapewniana jest po złożeniu odpowiedniego wniosku i oświadczenia majątkowego.

    

    

    

   Gospodarka


    

   3.1. Ogólna charakterystyka sytuacji gospodarczej.

   Pod koniec lat 80. XX wieku Słowenia była najbardziej rozwiniętym i najbogatszym krajem związkowym Socjalistycznej Federacyjnej Republiki Jugosławii. Mieszkało tutaj 8 proc. ludności, która wytwarzała 18 % PKB i 20 % produkcji przemysłowej państwa. Słowenia cechowała się wówczas nie tylko najwyższym w regionie poziomem PKB per capita, ale też stosunkowo dużą otwartością na rynki Europy Zachodniej. Dzięki silnym fundamentom gospodarczym i reformatorskiej polityce kraj przetrwała kryzys początku lat 90 a następnie wszedł na ścieżkę szybkiego wzrostu gospodarczego. W 2004 roku, wraz z Polską Słowenia przystąpiła do Unii Europejskiej, a na początku 2007 roku została pierwszym krajem postkomunistycznym, który przyjął wspólną europejską walutę – euro.

   W tym okresie Słowenia cieszyła się solidnym wzrostem gospodarczym, mającym swoje źródło w dynamicznym eksporcie i inwestycjach, szczególnie w infrastrukturę. Szybka ekspansja zakończyła się w ostatnim kwartale 2008 r. PKB w 2009 r. spadł o 8,1% i wyniósł nominalnie 34,9 mld EUR. Po dwóch latach niewielkiego wzrostu (w 2010 o 1,2 % i w 2011 o 0,6 %) w okresie 2012-2013 r. Słowenia odnotowała recesję, w dużej mierze powodowaną kryzysem sektora bankowego. Od dokapitalizowania w grudniu 2013 r. największych banków kwotą 4,7 mld EUR trwają działania restrukturyzacyjne, gdyż sektor ten nadal nie kredytuje w zadowalającym stopniu gospodarki. Jeden z restrukturyzowanych banków Nova KBM został sprzedany w 2016 r. za 250 mln euro funduszowi inwestycyjnemu APOLLO. w ostatnim kwartale 2018 r. udało się sprywatyzować Abanka oraz sfinalizować pierwszy etap prywatyzacji NLB.

   Produkt krajowy brutto

    

   Po siedmiu latach kryzysu i „straconej dekadzie” od 2014 r. sytuacja zaczęła się poprawiać a ożywienie gospodarcze w Europie pozwoliło na osiągnięcie wysokiego tempa wzrostu PKB w 2016 r. (3,1 %) w silnie uzależnionej od popytu zewnętrznego słoweńskiej gospodarce. Pozytywne trendy utrzymały się również w 2017 r. i 2018 r..

    

   Produkt Krajowy Brutto RSi w 2017 r. wzrósł w porównaniu do 2016 r o 4,9% w ujęciu realnym i 6,5% w wartościach nominalnych  Na tak dynamiczny wzrost pozytywny wpływ miały przede wszystkim: popyt zewnętrzny i eksport oraz popyt wewnętrzny: spożycie w sektorze gospodarstw domowych i  w  mniejszym zakresie inwestycje w środki trwałe.

   W III kwartale 2018 r. odnotowano wzrost PKB w porównaniu do III kwartału 2017 r (niewyrównany sezonowo) na poziomie 4,8 %. Wyrównany sezonowo PKB wzrósł o 1,3 % w porównaniu do kwartału poprzedzającego oraz 5,0% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedzającego (dla pierwszych trzech miesięcy obecnego roku było to odpowiednio 0,5% i 4,9%, kolejnych trzech 0,8% oraz 4,3%). W omawianym okresie pozytywny wpływ na słoweński PKB odnotowano w odniesieniu Do wydatków konsumpcyjnych oraz inwestycyjnych (zarówno w budownictwie jak i w nakładach na maszyny i urządzenia). Porównując do ostatnich dwóch lat stosunkowo niższe wzrosty zaobserwowano w handlu zagranicznym ale nadal kategoria na ma pozytywny wpływ na wzrostu gospodarczy kraju.

   W swojej ostatniej prognozie Urząd Analiz Makroekonomicznych RSI obniżył spodziewany wzrost PKB w 2018 r z 5,1% PKB do 4,4% PKB

   Jednocześnie utrzymał przewidywany trend spadkowy w latach kolejnych: 3,7% PKB w 2019 r. i 3,4% PKB w kolejnym. Przyczyną słabszego aniżeli pierwotnie zakładano tempa wzrostu gospodarczego jest mają być niższe wydatki inwestycyjne i popyt zewnętrzny, bezpośrednio oddziałujący na słoweński eksport.

    

   Wartość słoweńskiego PKB w 2017 r. w cenach bieżących wyniosła 43 mld EUR, tj. 20 815 EUR/mieszkańca (dla porównania w 2016 r. było to 40,35 mld € i 19 547 EUR/mieszkańca, zaś na 2018 r. prognozuje się 45,7 mld € oraz 22 154 € per capita). Tym samym słoweńska gospodarka osiągnęła w ubiegłym roku poziom z 2008 r. (w cenach stałych PKB Słowenii był nadal nieznacznie niższy). Już w drugim kwartale 2017 r. PKB kraju był wyższy aniżeli przed kryzysem, jednak jego struktura uległa w ostatnich lalach znaczącej zmianie. Relacja inwestycji do PKB plasuje się znacznie poniżej średniej UE, co jest zjawiskiem rzadko spotykanym w przypadku gospodarek próbujących zredukować dystans do najwyżej rozwiniętych  konkurentów (najbardziej niepokoją niskie nakłady na B&R). Również relatywny dystans do średniej UE uległ w tym czasie zwiększeniu (PKB per capita wg parytetu siły nabywczej w 2017 r. stanowił 85 % średniej UE; w 2008 r. -  89,7 %). Równocześnie, rzeczywista konsumpcja indywidualna (AIC), która jest miarą dobrobytu materialnego gospodarstw domowych, stanowiła 77% średniej UE.

   Finanse publiczne

   Stopniowo poprawia się sytuacja fiskalna Słowenii. O ile na koniec 2016 r. deficyt finansów publicznych wyniósł 1,9% PKB (754 mln€), o tyle według ) Oficjalnych danych na koniec roku 2017 osiągnięto nadwyżkę w wysokości 28 mln euro tj. 0,1% PKB Dane za pierwszy kwartał 2018 r. wskazują na nadwyżkę sektora publicznego w wysokości 0,6% PKB (rok wcześniej odnotowano deficyt na poziomie 1,1% PKB). Na koniec II kwartału nadwyżka wyniosła 0,5% PKB zaś na koniec III – 0,4% PKB. Wg szacunków Ministerstwa finansów RSI na koniec roku osiągnie ona poziom 0,5% PKB. Główny czynnik wpływający na poprawę sytuacji fiskalnej to szybsze aniżeli  zwiększona absorbcja środków unijnych przy jednoczesnym spadku kosztów obsługi zadłużenia. Również w latach 2018 i 2019 spodziewana jest niewielka nadwyżka budżetowa . W tym okresie należy się spodziewać silnej presji na zwiększanie wydatków socjalnych i poziomu wynagrodzeń. Zadłużenie Słowenii jest nadal stosunkowo wysokie: na koniec 2016 r. dług publiczny osiągnął poziom 78,5% PKB, a na koniec 2017 r. 74,1% PKB. Chociaż w 2018 r. w wartościach nominalnych nadal wzrastał,  na koniec III kwartału jego stosunek do PKB spadł do poziomu 71%. Dla porównania dług publiczny kraju na koniec 2008 r. wynosił 22% PKB.

   Inflacja

    

   Po odnotowanej w poprzednich latach deflacji, w roku 2017r. ceny zaczęły rosnąć w szybszym tempie.

   Na koniec grudnia 2018 r. roczna inflacja w wyniosła 1,4% a jej poziom największy wpływ miał wzrost cen paliw i energii  (głównie paliw ciekłych i energii grzewczej a także usług telekomunikacyjnych). Ceny towarów wzrosły o 0,7%, zaś usług 3,0%. W samym grudniu w porównaniu do listopada ceny spadły o 0,6%, głównie wskutek niższych kosztów wyrobów energetycznych, mięsa, obuwia i sprzętu sportowego.  Do 2020 r. inflacja będzie się utrzymywać na poziomie ok. 2% wskutek rosnącego popytu wewnętrznego i presji kosztowej. Inflacja bazowa stopniowo będzie rosnąc do 2,5% na co największy wpływ będą miały ceny usług.

    

   Rynek pracy

    

   W III kwartale 2018 r. liczba osób zatrudnionych wzrosła o 1,7% w porównaniu do III kwartału 2017 wynosząc 990 tys (czyli 17 tys osób więcej). Większość zatrudnionych to mężczyźni  - 538 tys (kobiety 452 tys.). Ok.840 tys. w tej grupie  to osoby zatrudnione w oparciu o różnego rodzaju umowy, 126 tys. stanowili samozatrudnieni zaś 34 tys. pracownicy rodzinni nie pobierający wynagrodzenia za wykonywaną pracę. 704 tys. osób posiadało umowy o pracę na czas nieokreślony a odsetek ten najwyższy był w grupie osób powyżej 50 rż. (94,4% pracujących). Stopa bezrobocia wniosła 5,0 % wobec 5,2% w II kwartale 2018 r.. W październiku 2018 r. nastąpił dalszy, niewielki wzrost zatrudnienia. W tym okresie ponad 10% zatrudnionych stanowili obcokrajowcy, głównie obywatele BiH, Serbii, Chorwacji, Kosowa i Macedonii.

   Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto w pierwszych jedenastu miesiącach  2018  wyniosło 1.672,24 €, netto1.086,27. W tym okresie średnie wynagrodzenia w sektorze publicznym (1.934,41€ brutto i 1.245,99 netto) przewyższały wynagrodzenia w sektorze prywatnym (1.549,51 € brutto i 1.011,51 netto). Nominalne wynagrodzenia w listopadzie 2018 r. były wyższe  o 8,1% niż w październiku, wzrost w ujęciu realnym wyniósł 8,0% W ciągu 12 miesięcy odnotowano wzrosty o 3,2% dla wynagrodzeń nominalnych i 1,2% - realnych

   Najwyższe wynagrodzenia netto odnotowano usługach finansowych i ubezpieczeniowych – 1.819.75 €.

    

   Konsumpcja

    

   Po rekordowo wysokim wzroście konsumpcji gospodarstw domowych w 2016 r. tendencja utrzymała się także w roku 2017 i 2018 r.. W pierwszym kwartale 2018 r. utrzymało się tempo wzrostu z analogicznego okresu 2017 tj. 5,5%, co pozostaje najlepszym wynikiem od 2008 r. w drugim jednak wzrost był niższy i osiągnął  odpowiednio 2,3% oraz 3,5%.

    

   W tym okresie niższe tempo wzrostu zaobserwowano w przypadku wydatków konsumpcyjnych (wzrost o 0,7% wobec 2,8%  i 2,2 % w  poprzednich kwartałach). Jednocześnie, wydatki gospodarstw domowych pozostały na niezmienionym poziomie (wobec wzrostów w I i II kwartale 1) przy niewielkim  wzroście wydatków sektora publicznego w porównaniu do trzeciego kwartału 2017 r. Zauważalnie wzrosły wydatki inwestycyjne (zarówno w kategorii nakładów brutto na środki trwałe jak i w przypadku zmian w stanie zapasów). Z kolei pozytywny wpływ na nakłady inwestycyjne brutto w III kwartale 2018 r. podobnie jak w trzech poprzedzających miesiącach miały zarówno inwestycje w sektorze budowlanym (w szczególności w nieruchomości niemieszkalne) jak i inwestycje w maszyny i urządzenia (głównie środki transportu)

    

   Wymiana handlowa

    

   W ostatnich latach wymiana handlowa Słowenii stale rosła.  Po wzrostach na poziomie 3-4% w 2016 r. w rok 2017 przyniósł wartości dwucyfrowe tj. 13,1% w imporcie (28,2 mld €) oraz 14,2% w eksporcie (27,5 mld €). W tym okresie nadwyżka wyniosła EUR 658.8 mln €.

   Pozytywne trendy utrzymały się również w 2018 r.

   W listopadzie 2018. eksport wyniósł 2,79 mld € i był  o 9,1% wyższy niż w listopadzie 2017 r. Z kolei import osiągnął wartość 2,80 mld € przy wzroście na poziomie 8,2%. W obydwu przypadkach wartości były większe również od średnich odnotowanych w 2017 r. Listopad był czwartym miesiącem w roku w którym odnotowano deficyt w hz (6 mln €, najniższa wartość w 2018 r.) W listopadzie 2018 r. 76,0% obrotów towarowych po stronie eksportu i 77,1% po stronie importu generowała wymiana z państwami unijnymi (wzrost wartości w porównaniu do listopada 2017 o 6,8% w eksporcie i 3,0 % w imporcie). W przeciwieństwie do tradycyjnie najważniejszych dla Słowenii rynków unijnych, w relacjach z krajami spoza UE wygenerowano nadwyżkę na poziomie 31 mln € oraz wzrost w eksporcie o 17,1% i imporcie o30,8%. Również dane kumulatywne za pierwsze jedenaście miesięcy 2018 r. potwierdzają wysoką dynamikę wzrostu w wymianie handlowej (w eksporcie 7,9%, imporcie 21,1 %)

   W okresie styczeń - listopad 2018r. wymiana handlowa wzrosła w stosunku do pierwszych 11 miesięcy 2017 r. W eksporcie było to 9,7% (do poziomu 28,59 mld €), po stronie importu 11,4% (do poziomu 28,24 mld €). W tym czasie nadwyżka wyniosła 354,1 mln €.

   Systematycznie rośnie udział eksportu w PKB oraz udział słoweńskiego eksportu w łącznym eksporcie UE.  Poprawia się również jego konkurencyjność, co wynika głównie ze wzrostu wydajności, rozwoju i jakości wyrobów, a dobre warunki wymiany poprawiają zyskowność firm.

   Najważniejsze towary w słoweńskim eksporcie i imporcie:

   W 2017 największymi pozycjami po stronie eksportu i importu były samochody osobowe. W tej grupie towarów odnotowano również najwyższy wzrost sprzedaży.

   Eksport Słowenii (dziesięć głównych pozycji)

   Kod PCN

   Nazwa

   Udział %

   I-XII 2017

   I-XI.2018

   8703

   samochody osobowe

   10,5%

   10,9%

   3004

   leki złożone przygotowane do sprzedaży detalicznej

   8,7%

   8,7%

   8708

   części i akcesoria samochodów

   3,4%

   3,4%

   2710

   oleje ropy naftowej

   3,0%

   3,7%

   8512

   elektryczny sprzęt oświetleniowy i sygnalizacyjny

   1,94%

   1,7%

   2716

   energia eklektyczna

   1,39%

   1,3%

   8516

   urządzenia elektrotermiczne domowe (grzałki, suszarki, żelazka, itp.)

   1,28%

   1,1%

   4011

   nowe opony pneumatyczne

   1,16%

   1,1%

   9401

   meble do siedzenia i ewentualnie do spania oraz ich części

   1,11%

   1,1%

   7219

   Produkty ze stali nierdzewnej o średnicy do 600 mm

   1,0%

   -

   8503

   części do silników i generatorów prądotwórczych

   -

   1,0%

   Import do Słowenii (dziesięć głównych pozycji)

   Kod PCN

   Nazwa

   Udział w %

   I-XII 2017

   I-VI 2018

   8703

   samochody osobowe

   6,9%

   6,4%

   2710

   oleje ropy naftowej

   6,3%

   6,7%

   3004

   leki złożone przygotowane do sprzedaży detalicznej

   3,4%

   4,1%

   8708

   części i akcesoria samochodów

   3,3%

   3,5%

   8704

   samochody ciężarowe

   1,45%

   1,5%

   8517

   aparaty telefoniczne

   1,24%

   1,2%

   8544

   drut izolowany, kable

   1,0%

   1,0%

   7601

   aluminium nieobrobione

   0,9%

   1,0%

   2716

   energia elektryczna

   1,26%

   1,1%

   2711

   gaz ziemny (mokry) i pozostałe węglowodory gazowe

   1,18%

   -

   8701

   traktory

    

   0,9%

    

   W okresie styczeń-październik 2018 r najważniejszymi partnerami handlowymi Słowenii w eksporcie były następujące kraje: Niemcy (20,5%), Włochy (12,4%), Chorwacja (8%), Austria (7,6%), Francja (5,6%), Polska (2,9%) i Serbia (2,9%) ; w imporcie: Niemcy (18,2%), Włochy (15,1%), Austria (10,4%), Chorwacja (5,4%), Francja (4,2%), Węgry(3,7%), Holandia (3,4%), Chiny (3,2%) i Polska (2,9%). DE, IT, CR, AT, FR po 2000 r. pozostają tradycyjnie najważniejszymi partnerami zagranicznymi Słowenii, przy czym w 2017 i pierwszej połowie br. najbardziej umocniono relacje z Francją i Włochami.

   Inwestycje

   Po spadkach w 2016 r.  w roku ubiegłym inwestycje rosły we wszystkich czterech kwartałach. Wzrosty odnotowano również w roku 2018: 16,4% w I kwartale, 7,2% w drugim oraz 13,4%  w trzecim. Nakłady na środki trwałe rosły w tym okresie odpowiednio o 10,7% oraz 10,7% oraz 12,0%. Na ich poziom III kwartale pozytywnie wpłynęły nakłady dokonane w sektorze budowalnym (+19,6%) oraz wydatki na maszyny i narzędzia (+6,7%). W sektorze budowlanym nieprzerwalnie od początku 2017 r. wzrastają nakłady na budownictwo niemieszkalne. W odniesieniu do maszyn i narzędzi wyróżniały się inwestycje w sektorze transportowym. Pomimo zauważalnego wzrostu poziom inwestycji w Słowenii nadal pozostaje  o prawie. 40% niższy aniżeli przed kryzysem.

    

   Przemysł

    

   Produkcja przemysłowa stale wzrasta. Po bardzo dobrym 2016 r. kiedy to Słowenia odnotowała jeden z najwyższych wskaźników w UE a jej poziom przekroczył wartości sprzed kryzysu również w kolejnym roku odnotowano dobre wyniki na poziomie 8% W listopadzie 2018 r. wartość produkcji przemysłowej w porównaniu z październikiem 2018 r. co prawda nieznacznie spadła (o 0,2%) lecz w stosunku do listopada 2017 odnotowano wzrost o 2,5%.  . Na ten wskaźnik złożył się wzrost produkcji energii elektrycznej i gazu (+0,9%) oraz spadek w branży wydobywczej (-31,3%) Produkcja w przemyśle przetwórczym pozostała na niezmienionym poziomie. W pierwszych jedenastu miesiącach 2018 wartość produkcji była o 5,6% wyższa niż w tym samym okresie roku poprzedzającego i  o ok 23,2 % wyższy od średniej wartości odnotowanej dla roku 2015. W perspektywie ostatnich trzech lat najsilniej rosła produkcja towarów zaawansowanych technologicznie  (o ok. 37,6 % ).

    

   Wartość produkcji sprzedanej słoweńskich przedsiębiorstw w 2017 r. wyniosła 23,8 mld €, co oznacza wzrost w porównaniu z 2016 r. o 11,7% Jest to najwyższy wskaźnik w ostatnich latach, ponadto trzeci rok z rzędu produkcja utrzymuje się na poziomie przewyższającym wartości sprzed kryzysu. Najlepsze wyniki osiągnęła branża motoryzacyjna (+29%), najsłabsze sektor odzieżowy (-11%). Ponad 76% obrotów wygenerowano na rynkach zagranicznych i znaczenie tych rynków stale rośnie. Najsilniej zorientowana na eksport branża to producenci wyposażenia środków transportu (95% produkcji trafia na rynki zagraniczne). Z kolei producenci napojów oraz żywności koncentrują się na rynku wewnętrznym, gdzie trafi odpowiednio 78% i 72% ich produkcji.  W pierwszych 11 miesiącach 2018  obroty firm słoweńskich wzrosły o5,7% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedzającego i były wyższe o 22,6% od średniej dla roku 2015.

   Przemysł budowlany w Słowenii, powoli odbudowuje swój potencjał sprzed kryzysu. W porównaniu z rokiem 2015 wartość wprowadzonych na rynek obiektów budowlanych w listopadzie 2018 r. była wyższa o 29,4%, przy czym dla budynków wyniosła 154,7% przeciętnego poziomu z 2015 r., zaś dla obiektów inżynierii lądowej 120,6%. Porównując do listopada 2017 r. wzrost dla całej branży wyniósł 18,9%, w tym dla budynków 5,0 % zaś obiektów inżynierii lądowej 25,2 %. Za okres pierwszych jedenastu  miesięcy odnotowano wzrost na poziomie 21,2% w stosunku do okresu styczeń-lipiec 2017 r. (19,7% dla budynków i 22,1 dla obiektów inżynierii lądowej). Wstępne dane dot. liczby wydanych pozwoleń na budowę pokazują ich spadek o 5% w porównaniu do 2017 r. 44% wydanych pozwoleń dotyczyło nieruchomości mieszkalnych zaś 56% niemieszkalnych. W wartościach bezwzględnych dane wskazują na 3% wzrost liczby wydanych pozwoleń  w pierwszym segmencie oraz 10% spadek w drugim.

    

   Od 2015 r. utrzymuje się ożywienie na rynku nieruchomości. W III kwartale 2018 r. ceny nieruchomości mieszkalnych wzrosły o 1,9% w stosunku do kwartału poprzedzającego i o 15,1 % w stosunku do III kwartału 2017r Rynek jest silnie spolaryzowany: ilość transakcji na rynku wtórnym jest bardzo wysoka w porównaniu z rynkiem pierwotnym. Ceny na tym drugim silnie fluktuują. W III kwartale 2018 był to segment w którym po raz kolejny liczba transakcji spadła osiągając poziom najniższy w historii badania odnotowano również ceny niższe o 15,1 % w stosunku do kwartału poprzedzającego (przy wzroście o 11% trzy miesiące wcześniej. . W ciągu trzech miesięcy mieszkania na rynku pierwotnym potaniały o 19% zaś domy o 1,5%. Mimo tak dużych wahań utrzymuje się trend wzrostowy i mieszkania te są średnio droższe o prawie 29 % aniżeli w 2015 r. Z kolei na rynku wtórnym odnotowuje się stabilne wzrosty od 2016 r. przy czym w trzecim  kwartale 2018 był to wzrost na poz. 4,1%. kwartał do kwartału. Ostatnie kwartały przyniosły wzrost ilości zawieranych transakcji i. W perspektywie ostatniego roku najsilniej drożały domy jednorodzinne na rynku wtórnym (+26%), mieszkania na rynku wtórnym (+18%) , nowo wybudowane mieszkania  (+10,1%) oraz domy (++9,4%). Ceny na rynku wtórnym mieszkań w stolicy kraju wzrosły w tym czasie o 8,9%  

    

   Sektor przedsiębiorstw

    

   Małe i średnie przedsiębiorstwa w 2017 r. stanowiły 99,8 procent wszystkich przedsiębiorstw i zatrudniały ponad  611,1 tys. osób, co stanowiło 69,3% procent ogółu zatrudnionych. Wg. danych Eurostat wartość dodana generowana przez słoweńskie MSP wzrosła pomiędzy 2012 a 2016 r. o 19,8%, przy wzroście zatrudnienia o 6,8% (jest to lepsze osiągnięcie aniżeli w przypadku dużych firm gdzie te wartości wyniosły odpowiednio 12,9% oraz 1,3%). Pomimo stałego rozwoju sektor wciąż nie obudował swojego potencjału sprzed kryzysu. Według szacunków pozytywne trendy nadal się utrzymają i pomiędzy 2016 a końcem 2018 r. powinno powstać w sektorze prawie 14 tysięcy nowych miejsc pracy. Główną siłą napędową tego rozwoju pozostaną mikroprzedsiębiorstwa, stanowiące 95 % ogółu przedsiębiorstw i tworzące prawie 30% miejsc pracy. W 2016 r. powstało ponad 18,6 tysiąca nowych podmiotów, z czego ponad 80% w formie jednoosobowej działalności gospodarczej lub spółek cywilnych nie zatrudniających pracowników. W tym okresie jedynie 47,8% firm założonych w 2011 kontynuowało działalność gospodarczą. Na koniec 2017 r. na terytorium Słowenii było prawie 195,8  tys. zarejestrowanych przedsiębiorstw.

   W roku 2017 liczba przedsiębiorstw dynamicznie się rozwijających była o 20% aniżeli w 2016 r.. Ogółem firmy te zatrudniały 68,9 tys. osób tj. o 22,7% w stosunku do roku poprzedzającego. 25% tych podmiotów  pochodziło z branż produkcyjnych. Największe wzrosty dot. produktów metalowych, transportu i logistyki oraz handlu i usług naprawczych środków transportu

   Słoweńskie firmy eksportowe są motorem rozwoju krajowej gospodarki. Z łącznej liczby zarejestrowanych w odpowiedniku KRS 72 tys. spółek i 85 tys. osób prowadzących działalność gospodarczą na rynki zagraniczne swoje wyroby sprzedaje aż 30% spółek (20 tys.). Ich dochody ze sprzedaży na rynkach zagranicznych wyniosły stale rosną. W drugim kwartale 2018 r. 75% zysków netto słoweńskich firm produkcyjnych i 17% zysków netto firm handlowych wygenerowane zostało przez sprzedaż na rynkach zagranicznych.  Aż 75 % przychodów ze sprzedaży eksportowej realizowane jest na rynkach krajów UE. 17 % eksporterów to inwestycje zagraniczne, 4,4 % z udziałem kapitału zagranicznego. Ich działalność jest skoncentrowana przed wszystkim w centralnej Słowenii (aż 44 proc. eksporterów ma swoją siedzibę w tym regionie). Eksporterzy zatrudniają 285 tys. osób, łączne zatrudnienie w spółkach prawa handlowego wynosiło w 2015 r. 445 tys. Handel i pośrednictwo jako podstawową działalność zarejestrowało 30 % eksporterów.

   Wg. bazy danych BISNODE swoje wyroby eksportuje ponad jedna czwarta słoweńskich firm (17.628 przedsiębiorstw), do 201 krajów. Statystycznie udział eksportu w przychodach ogółu słoweńskich firm wynosi 42 proc. Największym eksporterem jest branża farmaceutyczna, firmy KRKA (największy eksporter w Słowenii, wartość eksportu w 2016 r. 1,1 mld EUR, udział 93 proc.) i LEK (trzeci eksporter, 1,02 mld EUR, udział eksportu 96 %) w której eksporterzy stanowią 52,2 %., z 99,8 % udziałem w przychodach, ważne dla słoweńskiego eksportu znaczenie mają również produkcja metali, produkcja pojazdów, rybołówstwo oraz produkcja maszyn. Wartość eksportu wśród największych eksporterów wyniosła 10 proc. i była prawie dwa razy wyższa niż średnia w gospodarce. Liczba zatrudnionych w 2016 r. wyniosła 84 tys. osób, tj. o 4 tys. więcej niż w roku poprzednim (5 %.), dodatkowo liczba zatrudnionych za pośrednictwem agencji wyniosła również 4 tyś. Najwięksi pracodawcy to KRKA i GORENJE (22 tyś. osób) oraz SIJ (7.200 pracowników). W 2017 r. najwięksi eksporterzy planują dalszy wzrost zatrudnienia (5 proc.) i eksportu (10 proc.).

   W porównaniu ze średnią w sektorze przedsiębiorstw przychody ze sprzedaży statystycznego eksportera są 2,7-krotnie wyższe, a zysk jest 5,8-krotnie większy. Eksporterzy to głównie firmy zakładane przez rodzimy kapitał – 4,8 proc. posiada udział kapitału zagranicznego, a 15,1 proc. jest wyłączną własnością zagranicznych inwestorów.

   Od dłuższego czasu Słowenia realizuje program prywatyzacji, którego podstawowym narzędziem jest przyjęta w 2014 r. Strategia zarządzania majątkiem Skarbu Państwa wraz z klasyfikacją spółek, które podzielono na strategiczne, ważne i portfelowe. Klasyfikacja obejmuje łącznie 91 inwestycji, z których 24 ma znaczenie strategiczne, 21 wskazano jako ważne, a pozostałe zaliczono do grupy inwestycji portfolio. Łączna wartość księgowa aktywów publicznych wynosi 11 mld EUR tj. prawie 1/3 słoweńskiego PKB. W strategii uwzględniono również kilka innych spółek, które podlegać mają zasadzie „rozproszonej własności” i ograniczeniu udziałów pozostałych akcjonariuszy do wysokości udziału Skarbu Państwa. Te spółki to: NLB (bank), Krka (farmacja), Petrol (energetyka), Pozavarovalnica Sava (ubezpieczenia) i Sava (przemysł gumowy).

   Do grupy firm o strategicznym znaczeniu zakwalifikowano firmy z branży transportu publicznego (koleje, porty), energetycznej (produkcja i dystrybucja energii elektrycznej) i infrastruktury m.in. Pocztę Słowenii, fundusze emerytalne pracowników administracji Kapitalska druzba i modra zavarovalnica oraz Loterię Słowenii. W tej grupie firm Skarb Państwa powinien utrzymać ew. uzyskać 50 % udziału +1 akcję. W grupie ważnych inwestycji udział Skarbu Państwa powinien wynosić 25 % +1 akcja, a zaklasyfikowano tu spółki, które są nośnikami szerszego rozwoju gospodarczego i odgrywają ważną rolę w łańcuchu dostaw i internacjonalizacji gospodarki. W ostatniej grupie, inwestycji portfelowych, znalazły się spółki, w których Skarb Państwa nie jest zobowiązany do zachowania udziałów kontrolnych, a Słoweński Holding Państwowy zarządza nimi wyłącznie w celu osiągania korzyści gospodarczych.

    

   Do końca 2016r. udało się sprywatyzować 15 spółek. W ubiegłym roku największe transakcje dotyczyły sprzedaży udziałów w Adria Airlines oraz banku Nova KBM. W 2017 udało się zakończyć prywatyzację firm Paloma (producent galanterii papierowej) oraz Cimos (producent komponentów dla branży motoryzacyjnej). Nadal nie zrealizowano planowanej prywatyzacji banku NLB oraz kilku ważnych spółek energetycznych. W przypadku największego słoweńskiego banku NLB do końca 2018 r. udało się przeprowadzić jedynie pierwszy etap prywatyzacji

    (50% z planowanych 75% akcji).  Udział zaproponowano w ofercie publicznej rezygnując z poszukiwania inwestora strategicznego. Zgodnie z planem przeprowadzono również prywatyzację Abanka.

    

   Sektor bankowy

    

   Słowenia powoli kończy rozpoczętą w 2013 r. restrukturyzację sektora bankowego, której łączny koszt szacowany jest na 5 mld euro. W 2015 r. RS sprzedała bank Nova KBM za 250 mln € amerykańskiemu funduszowi Apollo, nie udało się jednak sfinalizować zaplanowanej na 2016 r. prywatyzacji NLB. Rozpoczęte w grudniu 2013 działania na rzecz dokapitalizowania sektora bankowego i przeniesienie należności na tzw. „zły bank” (Druzba za upravljanje terjatev bank – DUTB) - zarządzająca aktywami bankowymi spółka Bank Assets Management Company (BAMC) zostało bardzo dobrze odebrane na światowych rynkach finansowych. Agencje podtrzymały ratingi Słowenii, rynki zareagowały spadkiem oprocentowania słoweńskich obligacji, co ułatwia pozyskiwanie środków finansowych. Niestety pomimo dokapitalizowania banków nie zaobserwowano znaczącej poprawy w kredytowaniu sektora przedsiębiorstw, który ma w dalszym ciągu poważne problemy w dostępnie do źródeł finansowania.

    

   Na koniec listopada 2018 r. aktywa słoweńskiego sektora bankowego wyniosły 38,5 mld € co oznacza wzrost r/r o 1,9%.. Po stronie aktywów rośnie  wartość aktywów płynnych oraz finansowanie sektora pozabankowego (o 6,1% w skali roku) i spada udział aktywów finansowych. Po stronie pasywów wzrastają depozyty instytucji niefinansowych. Wartość tych depozytów wzrosła w ciągu roku o 5,0%, przy czym depozyty gospodarstw domowych wzrosły o 6,4%. Obecnie odpowiadają one za ponad 74% finansowania bankowego a ich wzrost okazał się wystarczający do pokrycia zwiększonej akcji kredytowej. 72% depozytów sektora pozabankowego i stanowią depozyty na żądanie, jednocześnie wynoszą one 54% pasywów.

    

   Poprawia się jakość portfela kredytowego, wartość pożyczek niespłaconych/przeterminowanych spadła do poziomu niewiele ponad 1,8 mld € a ich stosunek do wartości portfela kredytowego wyniósł 4,2% Poprawa widoczna jest również w sektorze pożyczek korporacyjnych odpowiedzialnych za prawie 70% ogółu złych kredytów a udział złych zobowiązań w portfolio kredytowym wynosi prawie 9% (najgorzej wypadają tu branże: nieruchomości-21%, budowlana – 17,9 % oraz handlowa 16,6%. Jakość zobowiązań gospodarstw domowych  pomimo ich stałego  wzrostu pozostaje dobra.

   W pierwszych 5 miesiącach sektor bankowy osiągnął zysk brutto na poziomie 377 mln głównie dzięki rosnącym przychodom odsetkowym przy spadających kosztach odsetek.

    

   Bezpośrednie inwestycje zagraniczne

    

   W 2017 r. Słowenia odnotowała napływ inwestycji zagranicznych w wysokości 704,3 mln €, łączna ich wartość na koniec okresu wyniosła 13,67 mld €., tj. 31,6% PKB kraju w porównaniu z końcem 2016 skumulowana wartość FDI wzrosła o 5,4%. Średnioroczny wzrost za okres 1994 – 2016 to 12,1%Udziały kapitałowe, które w największym stopniu przyczyniły się do wzrostu FDI wzrosły w 2017 r. o 502.3 mln €. W 2017 r. słoweńskie inwestycje zagraniczne wzrosły o  168,1 mln € (tj. o 2,9%)  do poziomu 5,9 mld € (tj. 13,7 PKB kraju). Druki rok z rządu transakcje związane z reinwestycją zysków osiągnęły pozytywny wynik 31,8 mln €. Średnioroczna wartość przyrostu inwestycji słoweńskich poza granicami tego kraju w latach 1994-2017 wyniosła 14,6%, przy czym za okres 2010-2017 wskaźnik osiągnął wartość ujemną (-0,4%) 

    

   Słowenia poszukuje nowych rynków zbytu inwestując, głównie w sieć sprzedaży (Bałkany) i produkcję (spożywczą - Bałkany, chemiczną i farmaceutyczną: Rosja i Polska). Najważniejsze lokacje dla słoweńskich inwestycji to kraje byłej Jugosławii, których udział stanowi 60,8  % oraz Federacja Rosyjska. Największym odbiorcą słoweńskich inwestycji zagranicznych jest Chorwacja (30,7%), dalsze miejsca zajmują kolejno: Serbia (16,0%), BiH (8,0%), Federacja Rosyjska (6,6%) oraz Macedonia (6,1%). W krajach strefy euro Słowenia zainwestowała 1,6 mld € tj. 16,2 %.

    

   W Słowenii najwięcej inwestują kraje UE odpowiadające za 84,3% FDI napływających do Słowenii.. Do największych inwestorów zagranicznych należą Austria (25,6% ogółu inwestycji), Luksemburg (11,4%), Rosja (10,4%), Niemcy 8,4%), Włochy (8,3%) oraz Holandia (7,8%).  W strukturze przeważają inwestycje w sektorze produkcyjnym (32,9%), usługach finansowych i ubezpieczeniowych (22,3%) oraz handlu i usługach naprawczych pojazdów (17,6%). W 2017 r. 64,5% inwestycji zagranicznych dotyczyło usług zaś 33,4% przemysłu. W ujęciu terytorialnym inwestycje skumulowały się w centralnej części kraju  Do największych inwestycji zagranicznych Słowenii zaliczyć należy fabrykę Renault oraz zakup udziałów w Lek przez Novartis. W 2018 r. największy projekt inwestycyjne zrealizowała firma Magna (AT).

    

   Otwarcie się na kapitał zagraniczny i sprzedaż udziałów największych słoweńskich firm (Mercator, Telekom, Nowy Bank Lublański i Browar Lasko) są w Słowenii tematem dyskusji i konfliktów politycznych. Kolejne rządy podejmują próby prywatyzacji należących do Skarbu Państwa największych firm – odwlekanie decyzji powoduje zniechęcenie inwestorów i spadek wartości oferowanych akcji (według wstępnych ocen opóźnienie z powodów politycznych sprzedaży akcji Mercatora, wiązało się ze stratą dla budżetu w wysokości 300 mln EUR).

    

   Oceny agencji ratingowych oraz pozycja kraju w wybranych rankingach

    

   Pozytywne zmiany w gospodarce i sytuacji fiskalnej RSi dostrzegły również agencje ratingowe: we wrześniu 2017 Moody’s podniósł rating RSi do Baa1, wcześniej analogiczne decyzje podjęły S&P (w czerwcu 2017 podwyższenie do A+) oraz Fitch (wrzesień 2016, A-).

   Słowenia awansowała o osiem miejsc w rankingu konkurencyjności WEF i uplasowała się na 48. pozycji wśród 137 krajów. Najwyższą ocenę w ankiecie prowadzonej wśród przedsiębiorców otrzymała za opiekę zdrowotną i edukację, najniższą za poziom rozwoju rynku.  „Globalny raport konkurencyjności 2017-2018” prezentuje wyniki badań przeprowadzanych corocznie przez World Economic Forum (WEF) i ma kluczowe znacznie m.in. dla decyzji zagranicznych inwestorów. Słoweńską gospodarkę nadal, podobnie jak polską (39 miejsce) zakwalifikowano do grupy przejściowej – pomiędzy grupą państw, które wciąż konkurują efektywnością, a tymi które są najbardziej konkurencyjne dzięki przewagom innowacyjnym.

   Słowenia utrzymała 43 pozycję w rankingu konkurencyjności szwajcarskiego IMD - Instytutu Rozwoju Zarządzania (Institute of Management Development). Uwzględniając stan gospodarki Słowenia spadła o cztery pozycje na 47 miejsce, w przypadku infrastruktury o jedną - na 31. Słowenia awansowała natomiast pod względem efektywności działań rządu o trzy pozycje na 42 miejsce, a w przypadku stanu środowiska biznesowego o pięć miejsc, na 48. Spadek w kryterium kluczowym stan gospodarki analitycy uzasadniają wstrzymaniem inwestycji publicznych w związku z przejściem do nowej perspektywy finansowej, pomimo dynamicznego wzrostu PKB. Słowenia ma również problemy wynikające ze starzenia się społeczeństwa – udział ludności zawodowo czynnej w ogóle liczby ludności stale maleje. Instytut po raz pierwszy opublikował również ranking konkurencyjności cyfrowej, w którym Słowenia znalazła się na 34 miejscu. Do największych wyzwań na rzecz poprawy konkurencyjności, przed którymi stoi Słowenia należą zmiany demograficzne i ich wpływ na długoterminową stabilność fiskalną i rynek pracy, reforma zdrowia i opieka paliatywna oraz reforma emerytalna.

    

   Ponadto  we wrześniu 2018 r. Słowenia awansowała o jedną pozycję w rankingu swobody gospodarczej instytutów Visio z Słowenii i Fraser z Kanady na 71 miejsce spośród 162 krajów (Polska została zaklasyfikowana na 54 pozycji). W porównaniu do zeszłorocznego raportu Słowenia minimalnie ograniczyła  poziom wolności gospodarczej, a awans zawdzięcza gwałtownym spadkom innych porównywanych krajów. Spośród pięciu analizowanych obszarów, Słowenia najwyżej zakwalifikowała się w dziedzinie stabilności walutowej (24 miejsce), najniżej w obszarze jakości struktury systemu legislacyjnego i pewności prawa do własności  (99 miejsce) oraz tzw. wielkości rządu (146 miejsce) mierzonej podatkami i zaangażowaniem w sprawy gospodarcze.  Ocenie podlega również wolność handlu międzynarodowego oraz przepisy dotyczące bankowości, prawa pracy i warunków prowadzenia przedsiębiorstw. W ocenie Instytutu Słowenia od trzech lat znajduje się w stagnacji, gdyż rząd M.Cerara nie przeprowadził wystarczająco głębokich reform poprawiających warunki prowadzenia działalności gospodarczej. W ocenie instytutu Słowenia poczyniła natomiast pewne pozytywne ograniczając wielkość sektora publicznego. Jednocześnie zauważono pogorszenie jakości pracy organów policji i wymiaru sprawiedliwości.

    

   Główne wyzwania

    

    

   Zalecenia Rady ws. krajowego programu reform 2017, wskazują na występujące w Słowenii zakłócenia równowagi makroekonomicznej. Słabymi punktami są w szczególności niedociągnięcia sektora bankowego, zadłużenie przedsiębiorstw i ryzyko budżetowe, jednak stopniowo się zmniejszają dzięki rozwojowi gospodarki krajowej. Sektor przedsiębiorstw znacznie zmniejszył zadłużenie, ożywiły się inwestycje sektora prywatnego, w tym w formie bezpośrednich inwestycji zagranicznych. W porównaniu z innymi krajami w regionie poziom napływających bezpośrednich inwestycji zagranicznych nadal jest jednak niski. Potrzebne są również dalsze działania w ramach polityki, aby rozwiązać problem zadłużenia przedsiębiorstw, usunąć utrzymujące się słabości sektora finansowego, zapewnić długoterminową stabilność finansów publicznych oraz zapewnić bardziej korzystne otoczenie biznesu.

   Zwraca uwagę na wysoki poziom zaangażowania państwa w gospodarkę. Państwo jest największym pracodawcą, zarządcą aktywów i posiadaczem papierów dłużnych przedsiębiorstw w Słowenii, a negatywny wpływ na skutki budżetowe i gospodarcze w latach 2007-2014 oszacowano na poziomie 13 mld €. Rada podtrzymuje zalecenia dotyczące polityki budżetowej i ograniczania deficytu, wzmożenia działań na rzecz aktywizacji zawodowej osób starszych, poprawę warunków finansowania i zapewnienia dostępu do źródeł finansowania oraz ograniczenie obciążeń administracyjnych przedsiębiorstw.

   3.2. Tabela głównych wskaźników makroekonomicznych.

    

   Tabela: Podstawowe wskaźniki słoweńskiej gospodarki w latach 2008-2016 i prognoza 2017-2019.

    

   2008

   2009

   2010

   2011

   2012

   2013

   2014

   2015

   2016

   2017

   2018

   2019

   PROGNOZA

   Produkt Krajowy Brutto

   3,4

   -7,9

   1,3

   0,7

   -2,5

   -1,0

   3,0

   2,3

   3,1

   4,4

   3,9

   3,2

   PKB w mln EUR

   (ceny bieżące)

   37.2

   35.4

   35.5

   36.1

   35.3

   36.1

   37.3

   38.6

   40,4

   42,8

   45,3

   47,5

   PKB na 1 mieszkańca w EUR

   (ceny bieżące)

   18.769

   17.714

   17.678

   17.960

   17.506

   17.550

   18.093

   18.693

   19.262

   20.158

   21.152

   22.081

   Zatrudnienie, wynagrodzenia, wydajność

   Zatrudnienie wg. szacunków narodowych

   2,6

   -1,8

   -2,2

   -1,6

   -0,8

   -1,5

   0,6

   1,2

   1,9

   2,7

   1,7

   0,9

   Liczba zarejestrowanych bezrobotnych (średnia roczna,w  tyś.)

   63,2

   86,4

   100,5

   110,7

   110,2

   119,8

   120,1

   118

   103,2

   89,1

   82,2

   79,5

   Stopa bezrobocia rejestrowanego w %

   6,7

   9,1

   10,7

   11,8

   12

   13,1

   13,1

   12,3

   11,2

   9,5

   8,7

   8,4

   Stopa bezrobocia wg. MOP w  %

   4,4

   5,9

   7,3

   8,2

   8,9

   10,1

   9,7

   9,0

   8,0

   6,8

   6,2

   5,8

   Płace brutto (realne zmiany)

   2,5

   2,5

   2,1

   0,2

   -2,4

   -2,0

   0,9

   1,7

   2,1

   1,2

   2,0

   1,5

   -sektor prywatny

   2

   1

   3,7

   0,8

   -2,0

   -1,2

   1,2

   1,7

   1,9

   1,3

   1,8

   1,9

   -sektor publiczny

   3,9

   5,8

   -1,0

   -0,8

   -3,4

   -3,0

   0,7

   2,0

   2,6

   1,5

   2,5

   0,7

   Wydajność (PKB na zatrudnionego)

   0,8

   -6,2

   3,5

   2,3

   -1,8

   0,3

   2,5

   1,2

   1,1

   1,6

   2,2

   2,3

   Handel zagraniczny

   Eksport towarów i usług

   13,7

   4

   -16,1

   10,2

   7

   0,6

   2,6

   5,8

   6,4

   8,8

   7,5

   6,1

   Import towarów i usług

   16,7

   3,7

   -19,2

   7,4

   5,6

   -4,7

   1,4

   5,0

   6,6

   8,9

   7,7

   6,3

   Bilans płatniczy

   Saldo na rachunku bieżącym w mln EUR

   -1.441

   -2.028

   -173

   -50

   146

   1.159

   2.027

   2.187

   2.719

   1.911

   1.906

   2.024

   -udział w PKB w %

   -4,2

   -5,4

   -0,5

   -0,1

   0,4

   3,3

   5,6

   7,0

   6,8

   4,6

   4,4

   4,4

   Saldo handlu zagranicznego

   -409

   -716

   725

   450

   519

   1.694

   2.518

   2.946

   3.841

   3.601

   3.650

   3.785

   -udział w PKB w %

   -1,2

   -1,9

   2

   1,3

   1,4

   4,1

   7,0

   7,9

   9,7

   8,7

   8,4

   8,3

   Popyt krajowy

   Konsumpcja indywidualna

   6,3

   2,3

   -0,1

   1,5

   0,8

   -4,8

   -3,9

   0,7

   4,2

   3,3

   3,0

   2,3

   Konsumpcja publiczna

   0,6

   5,9

   2,5

   1,3

   -1,6

   -1,3

   -1,1

   -0,1

   2,5

   1,1

   0,9

   0,9

   Inwestycje w środki trwałe

   13,3

   7,1

   -23,8

   -15,3

   -5,5

   -8,2

   1,9

   3,2

   -3,6

   9,0

   8,0

   7,0

   CENY

   Inflacja (koniec roku)

   5,6

   2,1

   1,8

   1,9

   2

   2,7

   0,7

   0,2

   0,5

   1,7

   1,9

   2,1

   Inflacja (średnioroczna)

   3,6

   5,7

   0,9

   1,8

   1,8

   2,6

   1,8

   0,2

   -0,1

   1,5

   1,6

   2,1

   Dane źródłowe: SURS, BS, ECB; przeliczenie i prognoza UMAR.

                                                                

    

    

   3.3. Główne sektory gospodarki (o największym znaczeniu/udziale w PKB).

    

   Struktura PKB jest charakterystyczna dla gospodarek krajów rozwiniętych, gdzie usługi stanowią odpowiednio (65,1 proc.), przemysł (27 proc.), budownictwo (5,7 proc.) i rolnictwo (2,2 proc.).

    

   Najważniejsze sektory gospodarki słoweńskiej (największy udział w tworzeniu PKB): chemiczny i farmaceutyczny, motoryzacyjny, elektronika, logistyka i dystrybucja. 

    

    

   Rolnictwo

    

   Rolnictwo ma małe znaczenie w gospodarce kraju. Ze względu na górzyste ukształtowanie powierzchni użytki rolne zajmują jedynie 23,5% i zlokalizowane są głównie w regionie niziny panońskiej. Na terenie kraju działa około 73 000 małych (ich liczba od 2000 r. spadła o 16 %) półetatowych gospodarstw prywatnych, o średniej powierzchni 3.5 ha, będących własnością lub dzierżawionych, użytkujących około 92% całkowitej ziemi rolnej i produkujących ¾ łącznej produkcji. Pozostała produkcja jest udziałem dużych firm rolnych, użytkujących pozostałe 8% ziemi rolniczej. Grunty orne i trwałe użytki zielone zajmują około 222 000 ha, pastwiska – 502 000 ha, lasy – 1.1 miliona ha. Główne uprawy to kukurydza, pszenica, ziemniaki, owoce, warzywa, chmiel. Słowenia zajmuje długie tradycje w produkcji nasion i jest znanym producentem dobrych jakościowo win. W lasach zajmujących ponad połowę powierzchni kraju pozyskuje się drewno oraz tarcicę.

    

   Systematycznie poprawia się poziom samozaopatrzenia Słowenii w żywność – w ramach realizowanych przez słoweńskie instytucje programów do 2020 r. planowane jest jego podwyższenie do 70 proc. (w chwili obecnej jest to około 58 proc.).

    

   Krajowa produkcja nie pokrywa jednak potrzeb Słowenii, nadwyżki Słowenia ma wyłącznie w produkcji chmielu (113-120 % potrzeb), mleku (110-120 %.), mięsie drobiowym (110-115 %) i jabłkach, których roczny eksport wynosi 10-15 tys. ton. Popyt i podaż są prawie wyrównane w przypadku mięsa wołowego. Najniższy poziom samozaopatrzenia Słowenia notuje w odniesieniu do cukru (brak produkcji krajowej), olejów roślinnych oraz warzyw i przetworów warzywnych (40 %) świeżych owoców (import około 100 tyś. ton rocznie), ziemniaków (60-70 %) oraz wieprzowiny (70 %). Deficyt notuje również w produkcji miodu (80 %) i jaj (95 %). Słowenia jest netto eksporterem wysokiej jakości wina, importuje natomiast znaczne ilości wina stołowego.

    

   Przemysł

   Słowenia nie należy do krajów zasobnych w surowce mineralne. Posiada jedynie znaczne złoża węgla brunatnego, zwłaszcza lignitu, rud cynku i ołowiu oraz jedne z największych w Europie złóż rtęci. Występują tu także niewielkie ilości ropy naftowej i rud uranu. Sól pozyskuje się z wody morskiej. W związku z tym rozwój przemysłu, który nastąpił po II wojnie światowej nie był związany z występowaniem konkretnych surowców. W ramach realizowanego planu uprzemysłowienia Jugosławii w Słowenii zlokalizowano gałęzie przemysłu związane z wysoko wyspecjalizowaną produkcją ( min. przemysł chemiczny i farmaceutyczny, elektroniczny i optyczny). Najważniejsze gałęzie przemysłu Słowenii to przemysł motoryzacyjny, meblowy i drzewny, farmaceutyczny, maszynowy oraz elektroniczny. W branży przemysłowej działa prawie 21 tysięcy firm. Co trzecia zatrudniona osoba pracuje w przemyśle, który eksportuje 70 proc swojej produkcji.

    

   Sektor usług

   Ten dział gospodarki odgrywa w Słowenii znaczącą rolę: zatrudnia około 70% siły roboczej i tworzy on prawie 70% PKB. Istotną rolę odgrywa sektor usług publicznych, którego udział w PKB wynosi 27%. Państwo, gminy i regiony są głównymi pracodawcami w rozbudowanym sektorze opieki socjalnej, lecznictwie, szkolnictwie i administracji publicznej. Dużą rolę odgrywają też firmy prywatne, a udział usług rynkowych stanowi 38 %. PKB. Znaczące miejsce zajmuje turystyka, której udział w PKB stale rośnie i wynosi 15 proc. i ma ponad 50 proc. udział w eksporcie usług.

    

   Dobrze rozwinięty jest również sektor transportu oraz usług logistycznych. Słowenia jest interesującym centrum logistycznym, jako że położona jest między Bałkanami, Europą Zachodnią i Centralną. Sieć kolei składa się z 1 230 km torów, z czego 41% jest zelektryfikowana. Sieć głównych dróg obejmuje 6 000 km dróg, z czego 730 km to autostrady. Największym słoweńskim portem jest Koper oferujący bardzo dogodne połączenia z Azją.

    

   Udział budownictwa w PKB stanowił 7,6 % w 2009 r. i od tamtej pory stale spada. Liczba zatrudnionych w tej branży zmniejszyła się o ponad 50 tys. i stanowi obecnie około 10 proc. wszystkich zatrudnionych w spółkach i 30 %. zatrudnionych przemyśle przetwórczym. Partnerzy społeczni rozpoczęli prace nad programem rewitalizacji dla branży wnioskując o środki publiczne na rozpoczęcie nowych inwestycji (np. program rozbudowy sieci kolejowej czy nowe inwestycje w energetyce).

    

   Turystyka

   Systematycznie rośnie znaczenie roli turystyki w słoweńskiej gospodarce, który stanowi 12 % słoweńskiego PKB, osiem procent eksportu i aż 40 % eksportu sektora usług.

    

   Saldo jest dodatnie i w 2016 r. wyniosło około 1,5 mld €. W słoweńskiej turystyce zatrudnionych jest 45 tys. pracowników oraz 12 tys. pracowników sezonowych, co uwzględniając multiplikatory daje zatrudnienie około 81 tys. osób. Wpływy z turystyki w 2016 r. wyniosły 2,3 mld € (wydatki Słoweńców na podróże zagraniczne 849 mln €).

    

   W 2016 r. liczba turystów w Słowenii wzrosła o 9,9 % w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego, liczba turystów krajowych wzrosła o 5,3 %., zagranicznych o 12 % Słowenię w analizowanym okresie odwiedziło 4,3 mln turystów, z czego 3 mln zagranicznych; najwięcej z Austrii, Włoch, Niemiec i Chorwacji. Liczba polskich turystów, który odwiedzili Słowenię w analizowanym okresie wzrosła o 16 % i wyniosła 73 tys., z czego każdy średnio nocował w Słowenii 2,5 nocy.

    

   Gospodarka Słowenii ma nowoczesne oblicze, a w Europie znanych jest klika sztandarowych słoweńskich marek. Ton nadają koncerny farmaceutyczne Lek i Krka, producent sprzętu AGD Gorenje i znany producent nart Elan.

    

   Na liście największych przedsiębiorstw (publikowanych min. przez FINANCE czy Deloitte&Touche) znalazły się takie firmy jak: PS Mercator (handel detaliczny), KRKA (farmacja), Telekom Slovenije (telekomunikacja), LEK (farmacja), Petrol (handel ropą naftową i pochodnymi), MOBITEL (telefonia komórkowa), HSE (HOLDING SLOVENSKE ELEKTRARNE) produkcja i dystrybucja energii elektrycznej, Revoz (producent samochodów osobowych Renault), Merkur (handel art. techniczne), Gorenje (produkcja AGD).

    

    

   3.4. Uczestnictwo w wielostronnych organizacjach i porozumieniach o charakterze ekonomicznym (OECD, WTO itd.).

   Słowenia jest członkiem następujących organizacji międzynarodowych:

   • Inicjatywa Środkowoeuropejska (ISE), 1992
   • Światowa Organizacja Zdrowia (WHO), 1992
   • Międzynarodowa Organizacja Pracy (ILO), 1992
   • Międzynarodowy Fundusz Walutowy (IMF), 1993
   • Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju (IBRD), 1993
   • Światowa Organizacja Handlu (WTO), 1995
   • Organizacja do Spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO)
   • Południowoeuropejska Inicjatywa Współpracy (SECI)
   • Unia Europejska, 1.05.2004
   • OECD, 1.06.2010

    

   Negocjacje członkostwa w OECD pozwoliły na przystosowanie gospodarki słoweńskiej do najwyższych standardów gospodarki rynkowej, a członkostwo pozytywnie wpłynie na reputację Słowenii na rynkach kapitałowych.

    

   3.5. Relacje gospodarcze z UE.

   Członkostwo Słowenii w UE było jednym z priorytetów polityki zagranicznej tego kraju. Słowenia złożyła wniosek o członkostwo 10 czerwca 1996 r. Negocjacje akcesyjne rozpoczęły się w 1998 r. i zakończyły w 2002 r. ustaleniem terminu akcesji na 1.5.2004 r. Słowenia jako pierwszy z nowych krajów członkowskich kierowała pracami Unii od 1 stycznia 2008 r.

   Sytuacja gospodarcza i fiskalna Słowenii po wstąpieniu do UE była na tyle dobra, że już w czerwcu 2004 r. podjęła decyzję o wejściu do systemu ERM-II i wprowadzeniu EURO po spełnieniu wymagań konwergencji. Euro jest oficjalną walutą w Słowenii od 1.1.2007 r.

    

    

    

    

    

   Dwustronna współpraca gospodarcza


    

   Polska i Słowenia są członkami UE, co dodatkowo pozytywnie oddziałuje na dynamikę współpracy handlowej pomiędzy krajami i poszerza ją o obszar usług, kapitału i swobodnego przepływu pracowników. Członkostwo pozytywnie wpływa na dalsze zacieśnianie więzi między gospodarkami - zachęca polskich przedsiębiorców do aktywniejszych działań na rynku kraju urzędowania, a ułatwienia wprowadzane przez rząd RS w obszarze prawa gospodarczego i prowadzenia działalności gospodarczej powinny w przyszłości zaowocować tworzeniem spółek z partnerami słoweńskimi czy nawiązywaniem bliższych więzi kooperacyjnych.

    

   Systematycznie rośnie również zainteresowanie polskich firm świadczeniem usług w Słowenii.

    

   4.1. Gospodarcze umowy dwustronne.

    

   Traktat Akcesyjny ze Wspólnotami Europejskimi i ich krajami członkowskimi, który wszedł w życie w dniu 1.05.2004 r. posiada podstawowe znaczenie dla całokształtu współpracy gospodarczej i wymiany handlowej między Polską a krajami Unii Europejskiej, w tym ze Słowenią. Utrzymano w mocy te polsko-słoweńskie umowy międzynarodowe, które nie pozostają w kolizji z acquis communautaire, pozostałe zaś zostały wypowiedziane.

    

   Nadal obowiązują umowa w sprawie wzajemnego popierania i ochrony inwestycji (Dz.U. 2000 nr 106 poz. 1119) oraz umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania (Dz.U. 1998 nr 35 poz. 198 ). W 2004 r. weszła w życie Umowa między Rządem RP a Rządem Republiki Słowenii o transporcie morskim, a w 2005 r. podpisano Umowę między Rządem RP a Rządem Rep. Słowenii o współpracy i wzajemnej pomocy w sprawach celnych.

    

   4.2. Handel zagraniczny.

    

   Członkostwo Polski i Słowenii w UE zdynamizowało współpracę handlową, a wzajemne obroty zwiększały się w ostatnich latach o kilkanaście procent rocznie.

    

   Dzięki silnemu ukierunkowaniu słoweńskiej gospodarki na eksport polsko-słoweńska współpraca gospodarcza, szczególnie B2B, rozwija się dynamicznie, przy czym trudniejszą sytuację mają polscy producenci wyrobów konsumpcyjnych, którzy muszą konkurować na coraz bardziej nasyconym słoweńskim rynku, gdzie wzrost konsumpcji wewnętrznej jest niewielki. Pomimo tego, iż kraje nie są zbyt blisko powiązane kapitałowo to wzajemne obroty handlowe systematycznie rosną. Po niewielkim załamaniu w 2009 r. wymiana handlowa powróciła do poziomu przed kryzysem, a w kolejnych latach systematycznie rosła.

   W 2018 r. utrzymały się pozytywne trendy w słoweńskim handlu zagranicznym i we współpracy z Polską. Kontynuacja silnego wzrostu eksportu i importu, z nieznacznie wyższą dynamiką importu spowodowaną wzrostem popytu konsumpcyjnego w Słowenii. Wyniki słoweńskich obrotów towarowych odzwierciedlały wyraźne ożywienie światowej gospodarki, przyspieszenie globalnych obrotów i popytu, jak również ogólne polepszenie nastrojów. Handel zagraniczny Słowenii w 2018 r. po raz kolejny osiągnął rekordowy wzrost i dodatni bilans.   Dodatnie saldo na koniec listopada 2018 wyniosło 354 mln EUR przy eksporcie o wartości 28,6 mld EUR (wzrost o 9,7%) i imporcie o wartości 28,2 mld EUR (wzrost o 11,4%). Stopień pokrycia importu eksportem wyniósł 101,3 proc.

   Rynki krajów UE pozostają najważniejszym odbiorcą słoweńskich towarów, ich udział w eksporcie wyniósł 77,3 proc., w imporcie 78,6 proc. W obrotach z UE Słowenia ma niewielki deficyt (62 mln EUR), który systematycznie maleje.

   W 2018 r. najwięcej wyeksportowały branże: pojazdów (około 16 proc.), maszyn i urządzeń mechanicznych oraz elektrycznych (około 16 proc. udziału), wyrobów medycznych i farmaceutycznych (10 proc.) i wyrobów z metali (4,7 proc.).

   Na korzystne wyniki wpłynęły przede wszystkim wzrost eksportu i importu z całą pierwszą dziesiątką najważniejszych partnerów handlowych Słowenii, stanowiąc w obu przypadkach – podobnie jak w roku 2018 – około 2/3 całkowitych obrotów towarowych w handlu zagranicznym.

   Krajami docelowymi, do których Słowenia eksportuje swoje produkty są Niemcy 20,1%, Włochy (12,7%), Chorwacja (8%), Austria (7,5%) i Francja (5,6%), przy czym rynek niemiecki jest najistotniejszym partnerem w słoweńskim handlu zagranicznym. Niemcy są również głównym źródłem produktów importowanych do Słowenii i ich udział wynosi 18,2% w ogólnej strukturze importu, wyprzedzając w tej kwestii Włochy (15,3%), Austrię (10,5%) i Chorwację (5,4%). W obu kategoriach w pierwszej dziesiątce głównych partnerów handlowych znajduje się także Polska, odpowiednio na 6 miejscu pod względem słoweńskiego eksportu (z 3,0% udziałem) i 9 pod względem importu (z 2,9% udziałem). Polsko-słoweńska wymiana towarowa (według Słoweńskiego Urzędu Statystycznego - SURS) w okresie I-XI 2018 r. wyniosła 1,665 mln EUR, w tym import z Polski 814 mln EUR i eksport do Polski 851 mln EUR.

   W oparciu o dane systemu informacji gospodarczej MG Insigos Słowenia jest dla Polski (po jedenastu miesiącach 2018 r.) 30 partnerem w eksporcie (22 w UE, awans o jedną pozycję) i 38 w imporcie (18 w UE).

    

   Obroty handlu zagranicznego osiągnęły w 2017 r. – wartość 1.555,5 mln EUR, eksport wyniósł 810,1 mln EUR (wzrost o 18 proc.), a import 744,7 mln EUR (wzrost o 17 proc.) i uzyskania dodatniego salda wynoszącego 66,1 mln EUR (jeszcze w 2015 r. było ujemne - 9 mln EUR).

    

   W okresie styczeń-listopad 2018 r. polski eksport przyśpieszył, a Polska odnotowała znaczący wzrost dodatniego salda w obrotach towarowych ze Słowenią. Eksport I-XI 2018 wyniósł 861,3 mln euro (wzrost o 14,6 proc.), import 758,3 mln euro (wzrost o 10,6 proc.) a obroty 1.619,6 mln euro (wzrost o 12,7 proc). Dodatnie saldo w obrotach ze Słowenią na koniec listopada wyniosło 103 mln euro.

    

    

   Struktura polskiego eksportu uległa w ostatnich latach zasadniczej zmianie: od przewagi surowców do coraz większego udziału towarów przetworzonych. Coraz więcej sprzedajemy też żywności. Eksport polskich artykułów rolno-spożywczych do Słowenii systematycznie rośnie – konkurencyjność cenowa i dobra jakość polskich produktów w świetle zmian zachowania konsumentów słoweńskich otwierają nowe możliwości wzrostu również w tym roku.

    

   Systematycznie rośnie znaczenie Polski jako dostawcy towarów rolno-spożywczych w słoweńskim imporcie (w 2018 r. udział Polski w słoweńskim imporcie towarów rolno-spożywczych ogółem wyniósł 4,1 proc., w niektórych grupach przekracza 10 proc.: żywność różna oraz przetwory z warzyw i owoców). W strukturze polskiego eksportu udział towarów rolno-spożywczych osiągnął 15 proc. i osiągnął wartość 130 mln euro.

    

   Dobra opinia w Polsce o firmach słoweńskich, stale rosnąca znajomość oferty gospodarczej i turystycznej Słowenii pozytywnie wpływa na stosunek Polaków do Słoweńców. Prywatne inicjatywy, wspierają aktywność słoweńskich przedsiębiorców na polskim rynku oraz promują walory turystyczne Słowenii (min. klub biznesowy Triglav Rysy, czy portal visitslovenia.pl), co bezpośrednio przekłada się na liczbę polskich turystów odwiedzających Słowenię.

    

   W dniach 28-29 września 2015 r. w Słowenii przebywała z wizytą roboczą Podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, pani Katarzyna Kacperczyk, której towarzyszyła grupa ponad 60 polskich przedsiębiorców z sektora: rolno-spożywczego, kosmetycznego, zielonych technologii, energetycznego, infrastruktury i transportu, finansowego, wyrobów medycznych) oraz przedstawiciele samorządu terytorialnego: UM Łodzi, UM Warszawy, Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławia. Była to jedna z największych tego typu misji gospodarczych w regionie.

    

   W dniu 27 marca 2017 r. z oficjalną wizytą w Słowenii przebywał Prezydent RP Pan Andrzej Duda, który razem z Prezydentem RS Panem Borutem Pahorem był gościem honorowym polsko-słoweńskiego Forum Gospodarczego i Inwestycyjnego. W tym spotkaniu promocyjnym dla firm zainteresowanych współpracą z Polską i w prezentacji potencjału polskiej gospodarki uczestniczyło ponad 130 słoweńskich przedsiębiorców. Regularnie spotyka się kierownictwo resortów rolnych, które wraz z delegacjami biznesowymi odwiedza ważniejsze imprezy targowe w Polsce i Słowenii.

    

    

    

    

    

    

    

   Według danych INSIGOS wymiana towarowa Polski ze Słowenią wyniosła 1.550 mln EUR, w tym polski eksport do Słowenii 801 mln EUR, a import 749,6 mln EUR.

    

    

   2014

   2015

   2016

   2017

   XI

   2017

   XI

   2018

   Dynamika XI2017/

    XI2018

   Eksport

   567,6

   628,3

   683,1

   801

   751,6

   861,3

   114,6%

   Import

   592,1

   638,1

   631,3

   749,6

   685,3

   758,3

   110,6%

   Obroty

   1.159,7

   1.266,4

   1.314,4

   1.550,7

   1.436,9

   1.619,6

   112,7%

   Saldo

   -24,5

   -9,7

   51,8

   51,4

   66,3

   103

    

   (dane INSIGOS)

    

    

   Najważniejsze towary w polskim eksporcie i imporcie ze Słowenii w 2018 r.

   Kod

   PCN

   EKSPORT DO SŁOWENII w 2018 r.

   Udział w %

   '3004

   leki złożone przygotowane do sprzedaży detalicznej

   5,8

   '2309

   preparaty, w rodzaju stosowanych do karmienia zwierząt

   4,2

   '2402

   cygara, cygaretki i papierosy

   3,7

   '8708

   części i akcesoria samochodów

   3,4

   '8703

   samochody osobowe

   3,2

   '4011

   nowe opony pneumatyczne z kauczuku

   2,3

   '8537

   tablice, panele, konsole, pulpity, szafy

   2,3

   '8528

   aparatura odbiorcza dla telewizji

   2,0

   '8704

   pojazdy silnikowe do transportu towarów

   1,9

   '9403

   pozostałe meble (bez mebli do siedzenia i lekarskich) i ich części

   1,9

   '4002

   kauczuk syntetyczny

   1,8

    

   Kod

   PCN

   IMPORT ZE SŁOWENII w 2018 r.

   Udział w %

   '3004

   leki złożone przygotowane do sprzedaży detalicznej

   25,5

   '8501

   silniki elektryczne i prądnice (bez zespołów prądotwórczych)

   3,7

   '8516

   urządzenia elektrotermiczne domowe (grzałki, suszarki, żelazka, itp.)

   2,8

   '4011

   nowe opony pneumatyczne z kauczuku

   2,6

   '8481

   armatura do rur, kotłów, zbiorników, zawory redukcyjne i sterowane termostatycznie

   2,2

   '7225

   produkty walcowane z innej stali stopowej o szerokości =>600mm

   2,2

   '7601

   aluminium nieobrobione

   2,0

   '8708

   części i akcesoria samochodów

   2,0

   '8509

   elektromechaniczny sprzęt gospodarstwa domowego

   2,3

   '7616

   artykuły z aluminium

   1,4

    

    

   Według słoweńskich danych statystycznych (www.stat.si) struktura jest zbieżna, dodatkowo w strukturze 10 najważniejszych towarów po stronie słoweńskiego eksportu do Polski wymieniany jest papier i karton oraz związki heterocykliczne.

    

   W polskim eksporcie do Słowenii przeważają papierosy (4,4%), leki (3,8%) oraz pojazdy i ich części (części i akcesoria samochodów - 3,6%, nowe opony pneumatyczne z kauczuku - 3,1%

   ciągniki - 2,9%, samochody osobowe - 2,2% i samochody ciężarowe - 2,1%), imporcie ze Słowenii natomiast leki - 25,8%, silniki elektryczne i prądnice - 3,2%, aluminium nieobrobione - 3,0%, nowe opony pneumatyczne z kauczuku - 2,6%, urządzenia elektrotermiczne domowe (grzałki, suszarki, żelazka, itp.) - 2,4% oraz elektromechaniczny sprzęt gospodarstwa domowego - 2,3%.

    

   Podkreślić należy, iż po wejściu obu krajów do UE współpraca na wszystkich szczeblach staje się jeszcze intensywniejsza i jeszcze bardziej wszechstronna. Na marginesie spotkań unijnych mają miejsce spotkania nieformalne, które zastępują oficjalne, urzędowe wizyty międzypaństwowe.

    

   W strategii internacjonalizacji słoweńskiej gospodarki do 2020 r. Polska odgrywa ważną rolę, jako jeden z kluczowych rynków, na który ukierunkowane zostaną środki przeznaczone na promocję słoweńskiej gospodarki. Dobre dalsze perspektywy rozwoju wskazują również analitycy Izby Gospodarczej, którzy zakwalifikowali Polskę, jako jeden z najbardziej perspektywicznych rynków w 2018 r. dla słoweńskich eksporterów. Również dynamicznie rosnący rynek Słowenii, na którym w 2018 r. prognozowany jest kolejny rekordowy ponad czteroprocentowy wzrost gospodarczy stwarza duże szanse dla polskich eksporterów i inwestorów. Wzrost związany jest z oczekiwaniem wyższego wzrostu w strefie euro, od której (i UE w ogóle) jest szczególnie zależna słoweńska gospodarka i eksport. Analitycy oczekują kontynuacji rekordowo niskiego poziomu 6,5% bezrobocia, rosnących wynagrodzeń, wzrostu inwestycji i konsumpcji.

    

   4.3. Inwestycje (wzajemne).

    

   Słoweńskie firmy postrzegają Polskę jako dogodne miejsce do inwestowania, jednak jej znaczenie spadło w związku z bardzo dynamiczną ekspansją kapitałową Słowenii w krajach byłej Jugosławii. Po wysokich inwestycjach słoweńskich firm w Polsce od 2004 r. maleje znaczenie naszego kraju, jako interesującego miejsca do inwestowania. Wynika to z interesów gospodarczych firm słoweńskich, które koncentrują się na ekspansji na rynki krajów byłej Jugosławii (gdzie ulokowanych jest ponad 70 proc, słoweńskich inwestycji zagranicznych).

    

   Polska zajmuje 5 miejsce w UE pod względem wartości słoweńskich inwestycji zagranicznych i 11 pozycję w słoweńskich inwestycjach zagranicznych po Serbii, Chorwacji, Bośni i Hercegowinie, Rosji, Macedonii, Niemczech, Austrii, Cyprze, Libii, Czarnogórze, Niderlandach.

    

   Łączna wartość bezpośrednich słoweńskich inwestycji zagranicznych wyniosła na koniec 2016 r. 5,7 mld EUR, a łączna wartość słoweńskich bezpośrednich inwestycji w Polsce na koniec 2016 roku wyniosła wg. Banku Słowenii 66,4 mln EUR, a wg. NBP 62,9 mln EUR, co stanowiło 0,004% inwestycji zagranicznych w Polsce ogółem i plasowało Słowenię na 33. miejscu wśród największych inwestorów (wg. danych NBP). Łączna wartość polskich inwestycji wg. Banku Słowenii na koniec 2016 r. wyniosła 25,7 mln euro.

    

   We wrześniu 2010r. w Łodzi nową fabrykę uruchomiła w Polsce firma ARMETON (fabrykę posiada również we Wrocławiu) zajmującą się produkcją obciążników do pralek. W marcu 2011 r. wmurowano kamień węgielny pod budowę nowoczesnej fabryki leków Polfy-Łódź S.A. w ŁSSE w Konstantynowie Łódzkim. Koszt inwestycji współfinansowanej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego wyniósł na 44 mln. zł., fabryka działa od maja 2013 r..

   Najważniejsi inwestorzy, firmy LEK i KRKA pochodzą z sektora farmaceutycznego. Firma LEK zainwestowała w Polsce 40 mln EUR. Posiada zakład farmaceutyczny w Pruszkowie - Lek Polska Sp. z o.o., firma przejęła także Zakład Farmaceutyczny ARGON S.A. w Łodzi. W maju 2004 r. otwarto Centrum Produkcyjno – Logistyczne LEK w Strykowie k/Łodzi. Wg informacji inwestora wartość inwestycji w Strykowie wynosi 70 mln EUR. KRKA posiada fabrykę leków w Warszawie. Wartość inwestycji wynosi 20 mln EUR. Nową inwestycję planuje również słoweńska huta szkła Steklarna Hrastnik (w wysokości 46 mln euro, w SSE w Działowie).

   W 2015 i 2016 roku w Słowenii zainwestowało kilka polskich firm, znacząco zwiększając obecność polskiego kapitału i wizerunek Polski, jako liczącego się kraju europejskiego oraz ważnego partnera gospodarczego Słowenii. Po zintensyfikowaniu przez Słowenię program prywatyzacji, opracowaniu plan sprzedaży i strategii zarządzania majątkiem Skarbu Państwa, polscy inwestorzy aktywniej zainteresowali się tym rynkiem, niestety, niektórzy z nich natrafili na poważne problemy przy finalizacji transakcji (głównie na poziomie przedsiębiorstw, z powodu oporu związków zawodowych czy akcjonariuszy mniejszościowych). Z inwestycji wycofali się Tesla Holding (Material Adverse Effect przy przejmowaniu Gorenje Surovina) i ABRIS CAPITAL (dokapitalizacja producenta materiałów higienicznych spółki akcyjnej PALOMA). 

   W 2015 r. transakcje prywatyzacyjne sfinalizowało kilka innych polskich firm zainteresowanych obecnością w Słowenii: Linetech nabył 100% akcji słoweńskiej spółki Adria Airways Tehnika (AAT). Przejęta spółka – jest jednym z wiodących podmiotów w branży MRO w Europie Środkowej – specjalizuje się w obsłudze Airbusów oraz Bombardierów.

   Sukcesem zakończyło się przejęcie przez Fundusz Innova Capital Grupy Trimo z siedzibą w Trebnje, co umożliwiło zyskanie dostępu do bardzo atrakcyjnego europejskiego rynku kompletnych rozwiązań w zakresie budynków stalowych, dachów, fasad, jednostek modułowych i systemów dźwiękoszczelnych.

   W 2013 r. swoją spółkę w Słowenii otworzył największy producent i dystrybutor obuwia CCC, który ma w tym kraju już dwanaście swoich sklepów. Po przejęciu przez Obrico (z siedzibą w Zagrzebiu) polskiej firmy dystrybucyjnej NAVO również Słoweńcy liczą na łatwiejszy dostęp do rynku handlu detalicznego i FMCG w Polsce.

   W I półroczu 2016 r. za 2,5 mln euro Aluform, członek Grupy Kęty zakupił producenta Aha Emmi przetwórcę aluminium. We wrześniu 2016 r. fundusz Enterprise Investors sfinalizował przejęcie słoweńskiej sieci sklepów Intersport.

   Z drugiej strony słoweńskie firmy interesują się ofertą GPW - w dniu 11 maja 2011 r. na parkiecie GPW w Warszawie zadebiutował drugi, co do wielkości bank słoweński Nova KBM, a od maja 2012 r. notowane są akcje farmaceutycznego giganta KRKI. W 2013 r. na parkiecie GPW notowane są akcje największego producenta AGD – GORENJE. Wejście na GPW rozważają również inne słoweńskie firmy. Słaba płynność na lokalnej, Lublańskiej giełdzie i dobre wyniki polskiej giełdy wsparte promocją na rynku słoweńskim przyczyniają się do umacniania pozycji GPW w Warszawie jako lidera rynków finansowych w regionie i pomostu inwestycyjnego pomiędzy Wschodem i Zachodem.

    

    

   4.4. Współpraca regionalna.

    

   Systematycznie zacieśniają się więzi pomiędzy słoweńskimi i polskimi regionami, które nawiązują współpracę jako miasta partnerskie w oparciu o wspólne interesy i powiązania gospodarcze. Taka zinstytucjonalizowana współpraca rozwija się pomiędzy Nowo Mesto i Toruniem, które obchodziły właśnie pięciolecie swojej współpracy, oraz Nową Goricą i Zgorzelcem. Otwartym na współpracę miastem jest Kranj. List intencyjny ws. współpracy podpisały również Kalisz i Ptuj, które od 2011 realizują liczne, wspólne projekty. Podczas Forum Inwestycyjnego i Gospodarczego 27 marca 2017 r. i umowę partnerską o współpracy podpisały Międzyzdroje i Izola.

    

   Współpraca samorządów gospodarczych.

   Słoweńska Izba Gospodarcza i Krajowa Izba Gospodarcza od lat współpracują na płaszczyźnie dwustronnej i międzynarodowej. W ramach prowadzonych działań organizowane są misje przedsiębiorców, udział w targach, indywidualne spotkania w ramach sekcji i izb regionalnych oraz współpraca na forum międzynarodowym w ramach Eurochambers oraz ICC. W 2012 roku Izby obchodziły 20-lecie swojej współpracy. W grudniu 2013 r. Izba Gospodarcza Słowenii zorganizowała kolejną misję gospodarczą do Polski, w której uczestniczyło 15 słoweńskich przedsiębiorców. W 2013 r. odbyła się branżowa misja gospodarcza przedstawicieli polskiego przemysłu obronnego do Słowenii (czerwiec) i słoweńskich firm z branży obronności i wyposażenia specjalnego do Polski (kwiecień).

    

   Organizacje pracodawców słoweńska ZDS i polska PKPP Lewiatan współpracują w ramach konfederacji pracodawców BUSINESSEUROPE.

    

   W 2011 roku współpracę nawiązały również stowarzyszenie Lewiatan oraz CEED (Środkowoeuropejskie Stowarzyszenie Przedsiębiorców) zrzeszające firmy MSP z regionu Europy Południowej. W maju 2012 r. w Warszawie odbyła się regionalna konferencja współorganizowana przez tych partnerów.  

    

   Polski Związek Rzemiosła współpracuje z Słoweńską Izbą Rzemiosła i Małych przedsiębiorstw w ramach Europejskiej Unii Rzemiosła, Małych i Średnich Przedsiębiorstw (UEAPME).

    

   Współpracują ze sobą Związek Banków Polski oraz Stowarzyszenie Banków Słoweńskich (ZBS).

    

   W 2009 r. memorandum o współpracy podpisały Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych (PAIiIZ) oraz słoweńska Agencja Przedsiębiorczości i Inwestycji Zagranicznych (SPIRIT), które wraz z innymi agencjami w regionie w 2011 roku rozpoczęły z inicjatywy JAPTI (teraz SPIRIT) wspólne działania na rzecz promocji Europy Środkowej w świecie. 

    

   Dostęp do rynku


    

    

   5.1. Dostęp do rynku dla polskich towarów i usług.

    

   Brak systemowych barier dostępu do rynku (oba kraje są członkami UE).

    

   Po stronie barier w polskim eksporcie do Słowenii należy jednak wymienić nienajlepszą, choć ulegającą systematycznej poprawie, znajomość polskiej oferty eksportowej oraz nierozpoznawalność Polski jako producenta dobrych artykułów konsumpcyjnych. Wizerunek Polski ulega znaczącej poprawie od 2008 r., jednak w dalszym ciągu statystyczny Słoweniec nie postrzega Polski jako producenta szerokiej gamy produktów konsumpcyjnych i przemysłowych o znakomitym wzornictwie i jakości. Polskie firmy mają natomiast dobrą opinię, jako kooperanci firm słoweńskich w różnych dziedzinach, co często jest wstępnym etapem uruchomienia procesu eksportu.

    

   Dzięki stabilnej sytuacji polskiej gospodarki, która uniknęła kryzysu oraz prowadzonym działaniom promocyjnym wizerunek naszego kraju od 2009 roku uległ znaczącej poprawie i coraz częściej postrzegani jesteśmy jako synonim stabilności, przedsiębiorczości i dobrej jakości.

    

   Obywatele polscy chcący założyć we Słowenii działalność na zasadzie samozatrudnienia mogą spotkać się z problemami rejestrując firmę, jednak wynikają one głównie z nieznajomości języka słoweńskiego, prawodawstwa i procedur stosowanych przez administrację. Od 2010 roku procedury zakładania przedsiębiorstw zostały znacząco uproszczone, a założenie firmy jest bezpłatne. Uruchomiony został portal internetowy www.data.si, za pośrednictwem którego możliwe jest dokonanie większości procedur związanych z rejestrację przedsiębiorstwa.

    

   Pogarszająca się dyscyplina płatnicza i rosnąca liczba upadłości oraz blokad rachunków dodatkowo potwierdza zasadność sprawdzania wiarygodności płatniczej słoweńskich partnerów oraz właściwego zabezpieczania należności. Ogólne informacje nt. firm słoweńskich (podstawowe wyniki i wskaźniki finansowe, blokady na rachunkach, trwające postępowania sądowe, postępowania układowe lub naprawcze oraz upadłościowe) można uzyskać zwracając się do ambasady lub korzystając z serwisu AJPES (Agencja Republiki Słowenii ds. Ewidencji i Usług Publicznych) www.ajpes.si po bezpłatnej rejestracji.

    

   5.2. Dostęp do rynku pracy.

    

   Słoweński rynek pracy jest w pełni otwarty, jednak nie jest on zbytnio interesujący dla Polaków z powodu wysokich kosztów utrzymania jak i braku dogodnych i tanich połączeń komunikacyjnych. Relatywnie wysokie koszty utrzymania oraz niskie zarobki dla niewykwalifikowanych pracowników (przy dużej konkurencji taniej siły roboczej z krajów byłej Jugosławii) powodują, iż Słowenia nie jest interesującym krajem dla polskich migracji zarobkowych. Liczba polskich pracowników, którzy znaleźli zatrudnienie w Słowenii wyniosła w 2013 r. 198 osób. Od początku kryzysu w Słowenii znacząco wzrosło bezrobocie, szczególnie w branży budowlanej, gdzie pracę straciło ponad 40 tys. pracowników pochodzących głównie z krajów byłej Jugosławii (w Słowenii pracuje ok. 70 tys. obywateli z tych krajów, w tym 35 tys. z zezwoleniem na pracę). Słowenia była zainteresowana głównie pracownikami tanimi i słabo wykwalifikowanymi. Pogłębiający się kryzys oraz trudna sytuacja na rynku pracy powodują stały systematyczny wzrost bezrobocia, które jest najwyższe od 1993 r. i wynosi 13 proc. oraz liczne wykroczenia przeciw prawom pracowniczym. Najwięcej takich przypadków notowanych jest w budownictwie, szczególnie z powodu lawinowego wzrostu ilości niewypłacalnych firm i licznych upadłości.

   Decydując się na podjęcie zatrudnienia w Słowenii należy sprawdzić sytuację finansową pracodawcy, szczegółowo zapoznać się z warunkami zawartymi w umowie (np. wysokością potrąceń za mieszkanie i wyżywienie). Podejmując zatrudnienie na dłuższy okres czasu warto zapisać się do jednej z central związkowych (branżowych związków zawodowych), które oferują swoim członkom m.in. pomoc prawną, sprawdzenie zgodności zawartej umowy w obowiązującymi przepisami (czas pracy, godziny nadliczbowe) i układami branżowymi (minimalne wynagrodzenie i należne świadczenia) itp.

   Poszukując zatrudnienia warto zapoznać się z listą zawodów deficytowych, publikowaną przez Słoweński Urząd Pracy. Z zestawień opracowywanych przez Regionalne Urzędy Pracy Słowenia wynika, iż w dalszym ciągu pracodawcy poszukują kadry technicznej, pracowników produkcji (spawaczy, mechaników) oraz specjalistów IT, lekarzy rodzinnych czy inżynierów (cieśle, specjaliści do obróki metali, automatyce, itp.). Zatrudnienie znajdą również specjaliści ds. „zielonych technologii”, elektrycy i kierowcy samochodów ciężarowych.

   Słowenia to kraj atrakcyjny turystycznie. Stąd wiele ofert pracy dla pracowników przemysłu turystycznego i gastronomicznego, kelnerów, kucharzy, itp. (są to głównie oferty sezonowe i zazwyczaj nisko płatne).  

   W większości przypadków zatrudnienie wymaga, chociaż podstawowej znajomości języka słoweńskiego oraz podstawowej znajomości języka angielskiego. W przypadku wysokiej klasy specjalistów i kadry zarządzającej wymagana jest bardzo dobra znajomość angielskiego. Podobnie jest w przypadku prac niewymagających kwalifikacji.

   Procedury uznawania kwalifikacji prowadzone są przez Ministerstwo Pracy. W wyniku deregulacji rynku pracy w Słowenii o około 100 zmniejszyła się liczba zawodów regulowanych (jest ich około 300). Ich wykaz oraz szczegółowe zasady dostępu do rynku pracy opublikowane są w portalu EUGO SLOVENIA http://www.eugo.gov.si/si/.

   Od 2013 r. słoweńskie firmy nie mają ustawowego obowiązku zgłaszania wolnych miejsc pracy do Urzędów i publikowania ogłoszeń na stronach www tej instytucji.

   Do wyszukiwania ofert pracy proponujemy korzystanie z następujących baz danych:

   www.mojazaposlitev.si

   www.mojedelo.com

   www.zaposlitev.net

   oraz publikowanych za pośrednictwem sieci EURES.

    

   5.3. Nabywanie i wynajem nieruchomości.

    

   Nabywanie nieruchomości przez obywateli UE jest wolne od jakichkolwiek ograniczeń, z wyjątkiem nieruchomości mających znaczenie dla obronności, ochrony środowiska oraz zabytków. Obywatele UE są zobowiązani do wypełnienia wniosku o nadanie nr EMSO (odpowiednik PESEL) i davcne stevilke (NIP), które są podstawą wpisu do księgi wieczystej.

   Ceny nieruchomości w Słowenii są wysokie i zróżnicowane w zależności od regionu. Ich zestawienie oraz oferty publikowane są na portalu www.slonep.net.

    

   Zastój na słoweńskim rynku nieruchomości przyczynił się do największego w strefie euro spadku cen, a obroty na rynku w 2013 r. było o ponad połowę mniejsze w porównaniu z rekordowym 2007 r. W 2012 r. ceny mieszkań spadły o 8 proc. i domów o 7 proc. Ceny ziemi rolnej i lokali biurowych utrzymały się na tym samym poziomie. Więcej: http://e-prostor.gov.si/ „Poročilo o slovenskem trgu nepremičnin za leto 2013”

    

   W przypadku wynajmu nieruchomości przez obywateli UE nie ma żadnych ograniczeń. Obcokrajowcy muszą mieć uregulowany formalny status (zezwolenie na pobyt, zezwolenie na pracę).

   Właściciele nieruchomości opłacają za użytkowanie gruntów tzw. „nadomestilo za uporabo stavbnega zemljisca” które naliczane jest przez gminy i stanowi ich dochód. Rząd rozpoczął procedury związane z wprowadzeniem podatku od nieruchomości naliczanego na podstawie wartości obiektu, który miał wejść w życie w 2014 r. Urząd Geodezji w 2011 r. dokonał szacunkowej wyceny wszystkich nieruchomości w ewidencjach i na początku 2014 r. właściciele otrzymali informacyjne wyliczenia wysokości podatku (w 2014 r. od 80 proc. wartości nieruchomości). W marcu 2014r. TK odrzucił  projekt jako niezgodny z Konstytucją  - rząd będzie musiał ponownie przygotować ustawę i jednocześnie poszukać nowych źródeł przychodów do budżetu, które miały wpłynąć już w 2014 r. (liczył na dodatkowe 200 mln EUR).

    

    

   5.4. System zamówień publicznych.

    

   Zamówienia publiczne w Republice Słowenii stanowią ok. 60% wydatków publicznych, ich wartość wg. wstępnych ocen w 2013 r. wyniosła 3-3,5 mld EUR, a udział w PKB stanowił 8%. Udział podmiotów zagranicznych w udzielonych zamówieniach stanowił mniej niż 2 proc. i koncentrował się głównie w obszarze dostawy towarów. Zamówienia o tzw. małej wartości stanowiły ilościowo ponad 97%, a pod względem wartości 33,3% udziału w ogólnej wartości zamówień. Najwięcej zamówień realizowały firmy z Austrii, Szwajcarii, Francji, Niemiec oraz Węgier.

   Od 2012 r. problematyką zamówień publicznych zajmuje się Departament Zamówień Publicznych Ministerstwa Finansów, którego zadaniem jest stworzenie systemu efektywnego, gospodarnego i przejrzystego systemu zamówień publicznych m.in. poprzez standaryzację zamówień typowych, łączenie poszczególnych pojedynczych zamówień w tzw. wspólne zamówienie oraz wsparcie na rzecz pełnej informatyzacji systemu zamówień, łącznie ze stworzeniem katalogu elektronicznego, co ma spowodować pośrednie oszczędności logistyczne oraz większy profesjonalizm.

   Departament wspiera jednostki zamawiające w przygotowywaniu specyfikacji trudniejszych zamówień oraz przy implementacji tzw. zielonych zamówień publicznych. Władze wydają informacyjny portal internetowy oraz bazę danych z aktualnymi przetargami.

   Wszelkie procedury związane z zamówieniami (informacje, oferty, odwołania, dokumentacja) realizowane są w języku słoweńskim.

    

   Zamówienia publiczne w Słowenii są regulowane przez Ustawę o Zamówieniach Publicznych (Zakon o javnem naročanju, Uradni list 128/06, 8.12.2006 )oraz Ustawę o Zamówieniach Publicznych w Sektorze Wodnym, Energetyki, Transportu i Usług Pocztowych (Zakon o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev, Uradni list 128/06, 8.12.2006 ), które zostały opublikowane w Dz.U. RS nr. 128/06 z dnia 8.12.2006 i obowiązują od 7. stycznia 2007.

    

   Ustawa definiuje zamówienie publiczne, jako zamówienie na roboty budowlane, dostawy lub wykonanie usług, które są opłacane w całości lub części ze środków publicznych. Ustawa w sposób szczegółowy określa zakres regulacji i wskazuje podmioty, które są zobowiązane do jej stosowania oraz sytuacje, w których przepisy omawianej ustawy nie będą miały zastosowania. Klauzula generalna dotycząca zamówień publicznych w Słowenii bazuje na systemie podstawowych wartości UE: swobodnego przepływu towarów, zasadzie swobody zakładania przedsiębiorstw, swobody świadczenia usług oraz zasadach gospodarności, efektywności oraz zapewniania konkurencji pomiędzy oferentami, przejrzystości zamówień publicznych, równoprawnego traktowania oferentów i równowagi.

    

   Ustawa jest stosowana w przypadku, gdy szacunkowa wartość zamówienia będzie przekraczała równowartość kwoty 10.000 EUR na zamówienie towarów i 20.000 EUR na usługę budowlaną. W ustawie przewiduje się także tzw. procedurę uproszczoną, którą stosuje się w przypadkach, gdy szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza 40.000 EUR na zamówienie towarów i 80.000 EUR na usługi budowlane. W ramach tej procedury istnieje obowiązek zamieszczania na stronach internetowych oraz w siedzibie zamawiającego ogłoszenia o zamówieniu. Fakultatywnie można zamieścić ogłoszenie w prasie. Obowiązkowe staje się także publikowanie ogłoszeń o udzieleniu zamówienia. Jeżeli szacunkowa wartość zamówienia przekroczy równowartość 60.000 EUR, zastosowanie będzie miała procedura zbierania ofert.

    

   W Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej publikowane są zamówienia publiczne organów administracji centralnej i lokalnej przekraczające wartość 133.000 EUR dla zamówień towarów i usług określonych w rozporządzeniu i 206.000 EUR w przypadku pozostałych zamówień składanych przez zamawiających i na towary spoza wykazu. W przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane próg ten został ustalony w wysokości 5,15 mln EUR.

   W Elektronicznym Portalu Zamówień Publicznych (http://www.enarocanje.si/), który funkcjonuje od lipca 2007, publikowane są ogłoszenia o zamówieniach publicznych, których wartość przekracza 40.000 EUR w przypadku towarów i usług i 80.000 EUR w przypadku zamówień usług budowlanych (wszystkie wartości nie zawierają podatku VAT). Portal oznacza realizację zobowiązań o likwidacji barier administracyjnych, oraz ułatwia dostęp do ww. materiałów wszystkim zainteresowanym, tak organom składającym zamówienie jaki  potencjalnym oferentom. Przejście na system elektroniczny oznacza również skrócenie terminów składania dokumentacji z 52 do 40 dni.

   Przy zastosowaniu procedury podstawowej zamawiający, niezależnie od publikowania ogłoszenia w swojej siedzibie i na stronie internetowej są zobowiązani przekazywać ogłoszenia do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

   Ustawa wymienia zamknięty katalog trybów udzielania zamówień publicznych, preferując przetarg ograniczony i nieograniczony. Dopuszcza również m.in. formy specjalne: aukcję elektroniczną - w tym trybie za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej, umożliwiającego wprowadzenie niezbędnych danych za pomocą bezpośredniego połączenia z tą stroną, wykonawcy składają kolejne korzystniejsze oferty (postąpienia), podlegające automatycznej klasyfikacji. Zamawiający może udzielić zamówienia w trybie aukcji elektronicznej, jeżeli przedmiotem zamówienia są dostawy powszechnie dostępne o ustalonych standardach jakościowych, a wartość zamówienia nie przekracza kwoty 60.000 Euro, dynamiczny system zakupów – jest to ograniczony w czasie (trwający maksymalnie 4 lata) elektroniczny proces udzielania zamówień publicznych, w którym zamówienia udzielane są z odpowiednim stosowaniem przepisów o przetargu nieograniczonym na dostawy towarów powszechnie dostępnych nabywanych na podstawie umowy sprzedaży lub powszechnie dostępne usługi, wspólne zamówienia – połączone zamówienia towarów i usług dla organów administracji, specjalne zasady subwencjonowania programów mieszkaniowych – długoterminowa współpraca grupy specjalistów odpowiedzialnych za planowanie i realizację schematów mieszkaniowych.

    

   Kwestie odwołań w procedurze zamówień publicznych reguluje ustawa o Rewizji zamówień publicznych (Zakon o reviziji postopkov javnega naročanja, Uradni list RS, št. 94/2007  z dne 16. 10. 2007 , Dz.U. RS 78/99 z późniejszymi zmianami. Tekst jednolity 26/2007). W sytuacji, w której zamawiający nie dopełniłby któregoś z obowiązków ciążących na nim z mocy ustawy, oferent ma prawo do złożenia odpowiedniego środka odwoławczego. Oferent może złożyć protest na każdą czynność zamawiającego podjętą w toku postępowania. Przez pojęcie czynności należy tutaj rozumieć czynność niezgodną z ustawą lub nie podjęcie odpowiedniej czynności w sytuacji, w której ustawa nakłada obowiązek na zamawiającego do określonego działania. Protest wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym wykonawca powziął lub mógł powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. O wniesionym proteście zamawiający zawiadamia pozostałych uczestników postępowania. Następnie zamawiający winien rozpatrzyć protest w terminie nie dłuższym niż 15 dni po dacie jego wniesienia. W czasie trwania postępowania dotyczącego protestu zamawiający nie może zawrzeć umowy do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia (z wyjątkiem zamówień towarów lub usług kluczowych dla zdrowia i życia ludzkiego). Przez ostateczne rozstrzygnięcie należy rozumieć postanowienie kończące postępowanie odwoławcze, orzeczenie zespołu arbitrów lub orzeczenie sądu. Na niezadawalające rozstrzygnięcie protestu oferentowi przysługuje odwołanie do Komisji Rewizyjnej, gdzie sprawę rozpatruje zespół składający się z przewodniczącego i czterech arbitrów, którzy wydają stosowne orzeczenie w terminie 15 dni. Na wyrok zespołu arbitrów oraz postanowienia zespołu arbitrów kończące postępowanie odwoławcze przysługuje skarga do sądu. Sąd może uchylić zakaz zawarcia umowy przed ostatecznym rozstrzygnięciem protestu, jeżeli zamawiający uprawdopodobni, że zaskarżone orzeczenie zespołu arbitrów w sposób rażący narusza przepisy o postępowaniu odwoławczym, a stan postępowania o udzielenie zamówienia na to pozwala.

    

   Z analiz Izby Gospodarczej wynika, iż oferty na prawie 30 proc. wartości zamówień złożył zaledwie jeden oferent, co w ich opinii oznacza, iż treść i przedmiot zamówienia są ‘dostosowywane’ do oferenta. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, iż w przypadku zamówień usług rekreacji, kultury i sportu udział takich zamówień, na które ofertę przedłożył zaledwie jeden oferent wynosi 93 proc., w obszarze informatyki 87 proc., opieki zdrowotnej, usług społecznych i edukacji – 76 proc. Postępowanie odwoławcze jest kosztowne – dla ich rozpoczęcia konieczne jest wpłacenie opłaty skarbowej wynoszącej 1.500-7.500 EUR w przypadku sporów przed oddaniem zamówienia oraz 500-25.000 EUR po jego zakończeniu.

    

   Słoweńska Komisja ds. Zapobiegania Korupcji opracowała specjalny program komputerowy umożliwiający analizę przepływów wydatków organów administracji państwowej i lokalnej (wydatki na zakup towarów i usług). Dostęp do programu jest bezpłatny i ogólnodostępny za pośrednictwem strony internetowej: http://supervizor.kpk-rs.si/.

    

    

   5.5. Ochrona własności przemysłowej i intelektualnej.

    

   Obowiązujące w Słowenii prawo gwarantuje ochronę własności intelektualnej na dwóch podstawowych polach. Pierwszym z nich jest prawo autorskie (copyright), które dotyczy wszelkich form kreatywnej twórczości (poczynając od słowa pisanego, poprzez muzykę, film itd.). Ochrona ta dotyczy zarówno praw osobistych, jak i majątkowych. Jej zakres w Słowenii jest zgodny z Konwencją Berneńską (ochrona praw majątkowych trwa przez 70 lat od daty śmierci autora, prawo autorskie osobiste nie wygasa nigdy).

   Drugim obszarem są prawa patentowe i prawa z tym związane (patenty, wzory użytkowe, znaki towarowe, wzornictwo przemysłowe, oznaczenia geograficzne, nazwy pochodzenia, topografie układów scalonych). W tej dziedzinie urzędem powołanym do zapewnienia ochrony jest Urząd Ochrony Własności Intelektualnej (www.uil-sipo.si ).

   Oprócz tego, w przypadku znaków towarowych można w Słowenii korzystać z ochrony za pośrednictwem wspólnotowego znaku towarowego, (rejestracja odbywa się w Urzędzie ds. Harmonizacji w ramach rynku wewnętrznego, w Alicante (Hiszpania), lub uzyskać ochronę międzynarodową znaku towarowego (rejestracja w biurze Światowej Organizacji Własności Intelektualnej WIPO w Genewie.

   Patent zarejestrowany w Słowenii obowiązuje dwadzieścia lat od daty dokonania zgłoszenia wynalazku. Prawo ochronne na wzór użytkowy obowiązuje dziesięć lat od daty dokonania zgłoszenia (później może być przedłużane na kolejne okresy 10-letnie), na wzornictwo przemysłowe przysługuje ochrona 25-letnia. Bez ograniczeń chronione są oznaczenia geograficzne i nazwy pochodzenia. Znaki towarowe chronione są przez okres 10 letni.

   Warunkiem obowiązywanie ochrony patentu lub prawa ochronnego jest uiszczenie opłat okresowych za ochronę wynalazków i wzorów użytkowych. Podstawowy wymiar opłaty za zgłoszenie wynalazku lub wzoru użytkowego wynosi 250 EUR. 

   Osoby fizyczne i prawne niemające siedziby lub miejsca zamieszkania, czy też wspólnika lub akcjonariusza, na obszarze Słowenii mogą w postępowaniu przed Urzędem Ochrony Własności Intelektualnej działać wyłącznie za pośrednictwem słoweńskiego rzecznika patentowego. Wszystkie akty prawne regulujące ww. problematykę są dostępne w angielskiej wersji językowej na stronie UOWI.

    

   Przydatne linki i kontakty


    

   6.1. Administracja gospodarcza.

   Prezydent Republiki Słowenii: www.up-rs.si

   Kancelaria Premiera www.kpv.gov.si/

   Oficjalna strona rządu: www.gov.si

   Parlament: www.dz-rs.si/

   Portal sądownictwa: www.sodisce.si/

   Ministerstwo Spraw Zagranicznych: www.mzz.gov.si

   Ministerstwo Rozwoju Gospodarczego i Technologii www.mgrt.gov.si/

   Ministerstwo Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej www.mddsz.gov.si

   Ministerstwo Finansów www.mf.gov.si/

   Rządowa Agencja Informacyjna: www.uvi.si/

   Agencja Republiki Słowenii ds. Wspierania Przedsiębiorczości, Innowacji, Rozwoju, Inwestycji i Turystyki SPIRIT  www.spiritslovenia.si

   Urząd Republiki Słowenii ds. Analiz Makroekonomicznych i Rozwoju: www.umar.gov.si

   Główny Urząd Statystyczny RS: www.stat.si

   Urząd Celny Słowenii www.carina.gov.si

   Związek Pracodawców RS www.zds.si

   Izba Gospodarcza RS www.gzs.si

   Izba Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości www.ozs.si

   Izba Handlowa www.tzslo.si

   Konfederacja Wolnych Związków Zawodowych www.zsss.si

    

   6.2. Oficjalna prasa ekonomiczna.

   Finance www.finance.si

   Kapital www.revijakapital.com .

   Publikacje Rządowego Centrum Analiz Ekonomicznych www.umar.gov.si

   strony gospodarcze dzienników DELO www.delo.si i DNEVNIK www.dnevnik.si

    

   6.3. Internetowe wyszukiwarki firm słoweńskich.

   Rejestr firm – członków Izby Gospodarczej www.gzs.si

   Rejestr wszystkich podmiotów gospodarczych prowadzony przez Agencję ds. Ewidencji Publicznych RS  AJPES www.ajpes.si

   Biznesowa książka telefoniczna www.bizi.si/

   Panorama firm PIRS www.pirs.si

   Kompass http://si.kompass.com/

    

   6.4. Oficjalne strony o charakterze ekonomicznym.

   Urząd Analiz Makroekonomicznych www.umar.gov.si

   Instytut Analiz Ekonomicznych Akademii Ekonomicznej w Lublanie www.ier.si

   Bank Słowenii www.bsi.si

   Instytut Analiz Ekonomicznych Wydziału Prawa Uniwersytetu w Lublanie www.eipf.si

   Urząd Statystyczny www.stat.si

    

    

   8 lipca 2013 (ostatnia aktualizacja: 7 lutego 2019)

   Drukuj Drukuj Podziel się treścią: