close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • STRONA GŁÓWNA

 • Aktywne wspieranie polskich przedsiębiorstw za granicą jest jednym z najważniejszych zadań polskiej dyplomacji. Narzędziem służącym do tego celu jest opracowany przez polskie placówki dyplomatyczne "Informator Ekonomiczny MSZ". Opracowania podzielone są na rozdziały obejmujące: informacje ogólne o kraju, system administracyjny, gospodarkę, dwustronną współpracę gospodarczą, dostęp do rynku oraz przydatne kontakty i linki.

  Dane makroekonomiczne dotyczą ostatniego okresu rocznego, za który dostępne są oficjalne informacje statystyczne. Ze względu na skutki kryzysu finansowego i zmienność bieżącej sytuacji gospodarczej w wielu krajach świata, aktualnych doniesień o kształtowaniu się wskaźników makroekonomicznych w horyzoncie miesięcznym lub kwartalnym należy szukać w innych źródłach informacji, w tym na stronach internetowych wskazanych w rozdziale 6. opracowań.

   

  Dla podejmowania decyzji gospodarczych w średnim i dłuższym horyzoncie czasowym szczególnie przydatne mogą być rozdziały dotyczące dwustronnej współpracy gospodarczej i dostępu do rynku, zawierające m.in. informacje o wymianie handlowej i wzajemnych inwestycjach, gospodarczych umowach dwustronnych, współpracy regionalnej, współpracy samorządów gospodarczych, warunkach dostępu do rynku dla polskich towarów i usług, dostępu do rynku pracy, świadczenia usług i zatrudnienia obywateli polskich, nabywania i najmu nieruchomości oraz o systemie zamówień publicznych i ochronie własności przemysłowej i intelektualnej.

   

  Uwagi i zapytania dotyczące zawartości poszczególnych opracowań prosimy kierować bezpośrednio do placówek dyplomatycznych, korzystając z adresów podanych na stronie internetowej MSZ w zakładce Informacje Konsularne. Polecamy także zapoznanie się z poradnikiem „Polak za granicą”, tekstami umów dwustronnych w Internetowej Bazie Traktatowej, przewodnikami rynkowymi udostępnianymi przez Ministerstwo Gospodarki  w Portalu WPHiI – www.trade.gov.pl, Portalu Promocji Eksportu – www.eksporter.gov.pl oraz z programami polskiej pomocy zagranicznej w portalu Polskiej Pomocy.